Ezt nem csupán én mondom, hanem azok az amerikaiak is, akiket felháborít Trump „great” Amerikájának viselkedése mindenki mással szemben. Az amerikaiak nagy része elutasítja, hogy Amerika a legszigorúbb bevándorlási politikát követi, de elvárja, hogy az amerikaiak bárhova szabadon járjanak. Ezt most tetézte Trump kitiltása, amikor már vallási alapon és országonként diszkriminálnak. Hamarosan jön az újabb rendelet, ami hasonló lesz ehhez.

Tarthatatlan, hogy az Egyesült Államok azt gondolja, hogy mindenkinek megtiszteltetés, ha egy amerikai beteszi a lábát az országába, s elvárja, hogy hasra essenek előtte, de ő maga szabadon korlátozhat bárkit. A vízummentesség sem garancia a belépésre, az ESTA-val is bárkit vissza lehet fordítani, érvényes vízumnál is egy gyomorfekély átjönni a határon. Ha valaki átjutott, az olyan érzés, mintha a frontvonalon kelt volna át géppuskatűzben.

A vízumigénylések során gyakran úgy bánnak az emberekkel, mint a kutyával, megaláznak másokat, sokakat „szívatásnak” vetnek alá (ahogy arról beszámolnak a sértettek), és úgy bánnak emberekkel, mintha bűnözők volnának. Ha egy amerikaival bárhol így bánnának, az felháborodottan kérné ki magának. Ha ezt egy nem amerikai teszi, akkor őt megbilincselik, fogdába vágják és kitoloncolják.

A bevándorlási politika egy katasztrófa. Az indok, hogy megvédjék az országot, miközben 11-12 millió illegális van merikában, és legalább annyi a szürketartományban levő. Ezek iszonyatos számok, miközben értelmiségiek, művészek képtelenek munkavállalói vízumot, bevándorlási vízumot szerezni. Nevetséges, ahogy a bolhát szűrik és az elefántot engedik. Lassan megoldódnak ezek a problémák, mert ahogyan az amerikai állam viselkedik, attól mindenkinek elmegy a kedve, és azt mondja, hogy ennél már bárhol jobb lenni.

Annál taszítóbb megoldás nincs, amit Trump csinál, hogy akkor kiszórja, mint a szemetet, azokat az embereket, akik az amerikaiak hibájából képtelenek akár harminc éve legalizálni magukat. Vagy akkor tényleg légmentesen le kell zárni a határt, ahogy Trump akarja, falat húzni az égig, és akkor se ki, se be. Mert ha be nem, akkor kifelé sem. Az nem megy, hogy nekünk mindent, másnak semmit. Miközben nem lopni jönnek ide az emberek, mint Trump, és nem adót csalni, mint ő, hanem értéket teremtenek, az országnak van szüksége rájuk.

Minden országban maximum öt év után állampolgárságot lehet kérni, ha valakinek rendes munkája van, és az országban él, törvényesen adózik. Kivéve Amerikát. Az illegálisok nem a saját hibájukból illegálisok, hanem az amerikai törvények, a lehetetlen állapot tette őket azzá. Az illegálisokat a piac, a kereslet hozta Amerikába. Nehogy elhiggyék, hogy nekik az illegálisok terhet jelentenek, még egészségbiztosításuk sincs, halálra vannak ítélve. Ha a fehér keresztény amerikaiak annyi bűncselekményt követnének el, amennyit az illegálisok, s annyi embert ölnének meg egy évben, mint az amerikai muszlimok, boldogok lehetnének.

Pontosan annyi illegális van az országban, amennyire az országnak szüksége van, mert akire nincs szüksége Amerikának, nem tud megélni semmiből. Segélyt nem kap, kénytelen távozni. A piac érzékeny egyensúlyt alakított ki. Az amerikai állam hibája, hogy ezeket az embereket törvénytelen állapotban tartja. Meg kellene köszönni nekik, hogy elvégzik azt a munkát, sokkal kevesebbért, amire amerikai nem lenne hajlandó.

Lenézik, megvetik ezeket az embereket, egy elmebeteg most hajszát indított ellenük. Itt van a munkájuk, az állásuk, a családjuk, a gyerekük idejár iskolába. Mindenük, az egész életük munkája. Reggel ők adják ám a kávét a deliben, mindenhol azért van tisztaság, mert ők kitakarítanak, az idős szülőket ők gondozzák. Nagyot néznének az amerikaiak, ha ezek nem menekülnének a razziák elől, hanem egy emberként maguktól távoznának.

Trumpnak, azt hiszem, azért kellene falat építeni, nehogy elmenjenek, mert az ország nagy bajban lenne nélkülük. Most a Trump Gestapo elkapja őket, még haza sem mehetnek, hogy bármit magukhoz vegyenek. Abban a szál gatyában, amiben vannak, kitoloncolják őket. Ha a gyerek nincs velük, úgy kidobják őket, hogy a gyerek ottmarad egyedül. Intézhetik, hogy valaki menjen érte, hozza el az iskolából, és vigyázzon rá, vegye magához.

Hihetetlen az az embertelenség, amit ezekkel az emberekkel művelnek. S ezt azért tehetik, mert ezek a nyomorultak olyan szegénységből jönnek, ahol sok helyen erőszak és háború dúl, hogy szó nélkül mindent eltűrnek. Ez lenne a great Amerika? A keresztény Amerika? A szabadság, a menekültek, az üldözöttek hazája? Ahol mindenki bevándorló? A fő adócsaló is? A felesége egy ugyanolyan illegális volt, mint ezek. Ma őt ugyanúgy deportálni kéne.

Igazából, amikor Trump azt mondta, hogy származási alapon hét ország állampolgárai ettől a perctől nem léphetnek Amerikába, akkor az emberi jogokra kényes országoknak ki kellett volna tiltania az amerikaiakat a saját országukból. Mit képzelnek? Tanulják meg, mások is emberek. A Trumphoz hasonló bunkók hiszik, hogy minden muszlim terrorista, és Iránban, Jemenben, Irakban stb., köveket dobáló primitív emberek élnek, akikért nem kár, érthető, ha őket kitiltják. Azok nem is emberek.

Mivel a második, harmadik vagy még régebbi genarációk hajlamosak elfelejteni, érdemes emlékeztetni őket, hogy itt mindenki bevándorló, valamikor az ő szüleik is azok voltak, és az ország mindent annak köszönhet, hogy szabadságot adott az alkotásra, önkifejezésre, a tehetség kibontakozására, és befogadta azokat, akik ezt keresték, akiket máshol üldöztek vagy nem láttak szívesen. Ezt az országot a friss bevándorlók öteletei és ambíciói teszik naggyá, és akik ma idejönnek, azok az ország jövőjének a zálogai.

Amerikát nem naggyá teszi ez a vadbarom, hanem a mélységbe és a pusztulásba taszítja, ha korlátozza a bevándorlást. Ha nem szívesen fogadják az újonnan érkezőket, hanem az idegengyűlölet fogadja őket, ami tíz évvel ezelőtt sem volt érzékelhető úgy, mint most, móta olyan „great”-ek lettek. Ha nincs befolyása egy tónak, akkor megposhad és bepálik. Kivesznek belőle halak. Ha a világ ökre az elnöki székben leállítja a bevándorlást, vagy a tehetséges emberek azt mondják, hogy tolják fel maguknak a „great Amerikájukat”, ami épp ellenkezője készül lenni annak, amiért érdemes idejönni, akkor ennek az országnak vége. Elviselhetetlen hely lesz azok számára, akik itt vannak, és meg fogják egymást enni.

Elmondanám, hogy az utazási tilalom miatt tiltakozott a Google, csomó számítástechnikai cég, egyetemek, mert nem tudtak visszajönni a koponyáik, a diákjaik és a professzoraik. A Budapesti Fesztiválzenekar iraki állampolgár brácsása az intézkedés első napjaiban nem léphetett volna be a zenekarral, és elmaradtak volna a zenekar koncertjei, mert Fischer Iván karmestert ez a kirekesztés a zsidósággal szembeni diskriminációra emlékeztette a náci Németországban, és lemondta volna az összes amerikai koncertjét. Ezt kellett volna mindenkinek csinálni, ez egy kiállás. Nem a Fesztiválzenekar veszített volna a tahó miatt, hanem az amerikaiak.

De legyünk őszinték, ez nemcsak Trump. Ezek a problémák itt gyűlnek már évtizedek óta, s a helyzet egyre rosszabb lett. Ezt tetőzi egy pszichopata, akinek az elmebeteg intézkedései még tetszenek is egyeseknek. Az ország meghasonlott és két részre szakadt, ahogy szokott minden esetben, ha megjönnek és szabad utat kapnak a fasiszták. A liberális demokráciát nem lehet másra leváltani, csak kommunizmusra, nácizmusra vagy fasiszmusra. Aki a nagy változást akarja, az a három közül választhat.

 


Mindez az amerikaiak tömegeit is felháborították. Az ország minden részén tüntetések voltak. Zsidók ölelgették a muszlimokat és fordítva. De ez nem volt elég. Igenis, ki kellett volna tiltani válaszul az amerikaiakat, elsőként név szerint Trumpot minden országból, ahol egy kicsit is számítanak az emberi jogok és az emberi méltóság. Még akkor is, ha csupán jelképesen egy rövid ideig tart, mert az amerikai bíróság ebben még fékezte a sárgafejű szörnyeteget. Még akkor is, ha ez anyagi veszteséggel jár. Többe kerül, ha szó nélkül tűrik.

Azért fontosak ezek a válaszlépések, hogy egyrészt az amerikaiak érezzék saját bőrükön, hogy ők mit csinálnak másokkal. A nagy „keresztény Amerika”, amely most ugyebár még nagyobb és még keresztényibb lett, tanulja meg: amit akarsz, hogy veled cselekedjenek, azt cselekedd másokkal. Másrészt ez arra késztetné az amerikaiakat (ha ki akarnak lépni Amerikából, utazni akarnak, de nem tudnak), hogy megkérdezzék a sárgafejűt, mit művel urasága?

Az Európai Parlament – vélhetően Trumpnak is köszönhetően – végre érvényesíteni akarja saját rendelkezését Amerikával szemben is. Ha nem kapja meg minden EU-s tagország a vízummentességet, akkor az amerkaiaknak is vízumot kell kérniük, ha Európába utaznak. Végre egy férfias lépés. Azokat az embereket kellene az európai vízumosztályra tenni, akik már jártak amerikai nagykövetségen vízumigénylés céljából, és átélték azt a koncentrációs tábori hangulatot, ami ott volt. Amit egyébként az átlag amerikai szégyell.

Trump figyelmeztetés Amerikának. Töménybe megkapják most azt, amit engedtek eddig megromlani. Ebben az országban még most is rengeteg nagyszerű ember van, egyedülálló a megmaradt szellemisége, a demokráciája, a sajtója, a kultúrája, a mentalitása. Vigyáznia kell, hogy el tudja választani a jót a rossztól, hogy megtalálja valóban a „great” Amerikát, és visszataláljon jobbik önmagához. Sokan tudják ezt. De most nagy csatát kell vívniuk az orosz titkosszolgálattal, egy gátlástalan elmebeteggel és egy teljesen elborult, álkeresztény szélsőjobboldali párttal.

Ha ezt a csatát megnyerik, katarzisra lesz szükség, hogy valóban a keresztényi alázathoz visszataláljanak, és ne terroristát lássanak mindenkiben, s az amerikai felsőbbrendűséget, ami ezt a pokolból feljött istencsapását a nyakukra ültette, elfelejtsék. Szeretettel fogadják az idegent, a menekültet és a szabadságot keresőt, a tehetséget és az oltalomra vágyót. Az teheti naggyá újra Amerikát, amire nagy szüksége lenne ennek a világnak.