2024, július21, vasárnap
KezdőlapVéleményBartus László: Épül a birodalmi főváros

Bartus László: Épül a birodalmi főváros

-

Orbán március 15-én igazi fasiszta beszédet mondott, s ezt most már azok is elismerik, akik eddig „fasisztázásnak” nevezték, ha nevén neveztük Orbán rendszerét és őt magát. Orbán nem most lett fasiszta, 2010-ben is az volt, de már 2006-ban is az volt, amikor még az utcán próbálta megdönteni a demokratikus alkotmányos rendet. Súlyos ára van annak, hogy Magyarországon a mértékadó liberális értelmiség tízéves utógyújtással azonosít mindent, szalonképtelennek minősít időben elhangzó figyelmeztetéseket. Pedig Kálmán László még korábban figyelmeztetett erre.

Orbán nemcsak fasiszta államot épít, amelynek programját már a 2010-es választás éjszakáján meghirdette, csak nem akarta senki meghallani. Ma már nyíltan náci és antiszemita elméleteket ad elő, mert azt még csak ne is nevezzük kódolt antiszemitizmusnak, amikor azt mondja, hogy „a rejtőzködő és arctalan világerők”, amelyek a jakobinusoktól kezdve az 1919-es forradalmon át a kommunizmusig terjedően akarják elpusztítanai az édes keresztény magyarságot. A tudjukkik.

A jezsuita Augustin Barruel találta ki 1797-ben a szabadkőműves zsidó világösszeesküvést, amelynek része a felvilágosodás és a jakobinus mozgalom, amely a jogfosztó és elnyomó katolikus rendi állam helyébe az egyéni és polgári jogokra épülő liberális demokratikus államot állította. Orbán alaptörvénye, amely a magyar nemzeti identitást és a magyar államiságot a katolikus egyháztól eredezteti és a katolicizmussal azonosítja, leplezetlenül a világzsidóság „keresztényellenes” összeesküvése ellen harcol.

Amikor Orbán azt mondja, ennek „gyökerei elszáradnak az internacionalizmus befogadására alkalmatlan magyar anyaföldben”, ha „nem érkezik újabb nagy szellemi és politikai infúziós segélyszállítmány külföldről”, akkor arról beszél, hogy a zsidóknak és a zsidóságnak tulajdonított demokratikus eszméknek nincs helyük a „keresztény” magyar anyaföldben. Mintha nem zsidó magyar ember magától nem akarna se szabadságot, se demokratikus jogokat, csak a katolikus egyház tanait és a katolikus királyság elnyomását. Nevezzék a korlátlan hatalmú „nemzeti” és „keresztény” királyt miniszterelnöknek vagy bárminek.

Ezért a veszély mindig kívülről jön a világösszeesküvőktől, a Soros Györgyöktől, amitől ő megvédi az országot. Ez színtiszta náci elmélet, már kódolásról sem kell beszélni. Ez a náci ideológia tetszik a magyaroknak, akik ezt tévedésből a magyar nemzeti identitással azonosítják, és „kereszténységnek” hiszik, mert a liberális demokraták nem leplezik le a hazugságot és nem adnak más nemzeti identitást, a valóban keresztények pedig nem mondják meg, hogy a katolikus ideológia és az államkereszténység nem kereszténység, hanem annak ellenkezője.

Orbán 1848 szellemiségét nem a felvilágosodáshoz kapcsolta, amelyből 1848 követelései származnak. Éppen a katolikus Habsburg elnyomással szemben, amely a Szent Szövetség hagyományát követve, az oroszok segítségével verte le a liberális polgári demokratikus forradalmat. Méghozzá a katolikus egyház hathatós támogatásával. Orbán a maga keresztény-fasiszta rendszerének előfutáraként üdvözölte Petőfi forradalmát és a legnagyobb magyar liberális, Kossuth Lajos szabadságharcát. Mindezt megtehette minden ellenvetés és különösebb botrány nélkül.

1990 után Magyarországon nem lehetett volna egy ekkora történelmi hazugságot elmondani, mert a történészek, a tanárok, az értelmiség, a polgárok, a sajtó és minden politikai párt lemondásra és távozásra szólította volna fel. Ma pedig már nem egy demokrácia miniszterelnökeként, hanem egy fasiszta diktatúra zsarnokaként hazudhat, csalhat, lophat ez az ember, és semmi következménye nincs. Mert még 1848 évfordulóján sincs annyi bátor magyar ember, hogy letolja a torkán ezeket a szemenszedett hazugságokat, és a fülénél fogva bíróság elé cibálja az alkotmányos rend megdöntése miatt. Bocsánatkérésre szólítják fel, leintik, aki „Orbán takarodj!”-ot kiált, és ő jogosan röhög.

Orbán Lengyelországból importálta a közönsége egy részét, de erre nemcsak azért volt szüksége, mert nincs elég ember, aki az antiszemita és idegenellenes indulatai révén, vagy fizetett tapsolóként ne töltené meg a teret. Erre a „keresztény Európa” építése miatt van szükség a liberális Brüsszellel szemben, mely a Soros Györgyök uralma alatt a zsidó világösszeesküvés fellegvára, amely a „nemzetek” (értsd: a katolikus ideológia) ellensége. Orbán azt mondja, hogy ők Bem apó utódai. Jobb, ha tudja, ismerve az öreg vérmérsékletét, hogy őt lelőné, mint egy kutyát. Akkoriban ez így ment.

Bem tábornok egyébként áttért később a muszlim hitre, ha Orbán nem tudná, hogy ne adják ki a törökök az oroszoknak, és felvette a Murad nevet. Ebben a minőségében kétszeresen is Orbán ellensége lenne, aki a fasiszta diktátorokhoz hasonlóan keres ellenséget, amellyel népét riogassa, s amelytől hazáját megvédje. Most pechjére nem tud országokat ellenségnek állítani, marad a liberális Brüsszel és maradnak a muszlim bevándorlók, akiket a vallásuk alapján egységesen terroristáknak nevez és népvándorlás részének tekint. Megtagadva a lebombázott szír menekültektől is a nemzetközi törvényekben biztosított menekültjogokat.

Amikor Orbánt öt évvel ezelőtt több írásunkban is Mussolinivel összehasonlítottuk, a fasizmus olyan jellemzőit is említettük, mint a térhódítás és a nagy építkezések. Az olasz fasizmus hatalmas építészetéről is nevezetes, mocsarakat csapoltak le, ha kellett, átépítették a belvárosokat, monumentális épületeket húztak, amelyek az eszme és a birodalom nagyságát dicsőítetták. Ha megtekintjük a Nemzeti Hauszmann Terv szakértőinek lemondása nyomán a gigantikus terveket, amelyeket a Vár átépítésére kitaláltak, azok pontosan követik a fasiszta építési stílust.

Azokkal az épületekkel együtt, amelyeket a Városligetbe terveznek, a Várból kiköltöztetett kultúra otthonául. A külső forma pontosan mutatja a várható tartalmat, egy fasiszta állam hivatalos ideológiájának megfelelő kultúrát, az össes nemzeti hazugsággal együtt. Orbán rendszerének fasiszta természetét jól mutatja, hogy élő fákat vágnak ki, pusztítanak el, hogy egy hazug ideológia és a birodalmi nagyság hamis kirakatépületeit húzzák a helyükre. Semjén szórakozásból madarakat gyilkol, Orbán az élő fákat vágatja, mert biztosan azok sem jutnak a mennybe. Csak ők, akik a madarak és a fák gyilkolásától hamar eljutnak majd az emberek gyilkolásáig, ha szükség lesz rá.

Orbán már külsőségeiben is birodalmi fővárost épít, fasiszta birodalmat a liberális Európa helyén. Ha sikerül a szélsőjobboldalt hatalomra juttatnia, elhitetni az ótvaros hazugságot Európa népeivel és Amerikával, hogy vége a liberalizmusnak, s a szabadságeszmék idejét múltak, akkor jöhet vissza a „keresztény világ”, jöhet az Antikrisztus, a világdiktátor, akinek uralma alatt már boldogan egyesülnek a világ fasisztái, akik „kereszténynek” nevezik magukat. S szellemi hagyományaiknak megfelelően az inkvizíció örököseként gyilkolhatják a „terroristáknak” elnevezett demokratákat.

Mindez a nyelvi szóképzés mintájára néhány lépésben megtörténik: a demokraták tisztelik az életet és az emberi jogokat, amiért Orbán „javíthatatlannak” mondja őket, ezért a menekültek jogai mellett kiállnak. Második lépcsőben már ők maguk szervezik a menekültek áradatát, hogy az olyan kiválóságok nagyszerű fasiszta-nacionalista államát, mint Orbán és társai „kereszténysége”, elpusztítsák, a világzsidóság érdekei szerint. Harmadik lépcsőben az általuk szervezetten Európára küldött menekülteket válogatás nélkül terroristának nyilvánítják majd. Orbán már itt tart. Majd negyedik lépcsőben őket nevezik megbízónak, akik csak felhasználják a menekülteket arra, hogy a nagyszerű keresztény-fasizmust pusztítsák és a gazdaállatok utasításai szerint a világot fenyegető liberalizmust terjesszék. Ezért ötödik lépcsőben ők maguk lesznek a terroristák, a gyilkolásuk pedig a terrorizmus elleni harc lesz a nemzetek és a kereszténység védelmében.

Mindez világosan látszik 2010 óta. Öt éve mondjuk, hogy ha nem lépnek a magyarok időben, ez vár rájuk. Orbán nem fog se lemondani, se megbukni, se választáson nem fogják legyőzni, az ő szemei távolabbra néznek. 2014 előtt meg lehetett volna állítani, nevén nevezve az alkotmányos rend megdöntését, a köztörvényes bűncselekményt, amit elkövetett. 2014-ben a hazaáruló ellenzéki pártok ezt a jogi alapot megtagadták és bebetonozták Orbán rendszerét. Emiatt kell azon spekulálni, hogy tanári óraszámokkal kapcsolatos követelések elvezetnek-e a rendszer bukásához. Nem fognak.

Öt éve világosan látható, hogy ez hova vezet. Akik védik az állásukat, a fizetésüket, az egzisztenciát, a demokrácia hamis látszatát, a méltóságukat, a jól neveltségüket, azok mindent elveszítenek, sokan az életükkel együtt, és még a szabadság is elvész. Orbánt egyre nehezebb lesz megdönteni, az orosz propaganda, az amerikai katasztrófa, ha Trumpot elnökké választják, a liberalizmus gyengekezűsége, mind a kezére játszik. S ennek ismeretében gondolkodnak azon, hogy kell-e egyórás sztrájkot tartani Orbán engedélye nélkül, esetleg kérjék a fasiszta diktátor hozzájárulását.

S ennek ismeretében kell tapsikolni annak, hogy „végre történik valami”, miközben semmi nem történik, ami veszélyeztetné ezt a tragikus jövőt. Nincs indok várni, nincs indok reménykedni, hogy majd az iskolafüzetektől eljutunk az alkotmányos alapok megkérdőjelezéséig, mert mire odáig eljutunk, ezek a gondolatok terrorizmusnak fognak számítani. Bőségesen elég lenne befejezni a gyáva hazudozást, a mellébeszélést, az igazság elhallgatását és letagadását, amíg ezek a gondolatok nem számítanak majd törvénysértésnek. Részben már ma is azok.

De ezek a törvények illegitimek. Március 15-én nagy lehetőséget szalasztottak el a szervezők. Sajnos, a meghunyászkodás és a gyávaság rossz tanácsadó. Vagy nem tanári tüntetést kellett volna tartani, ha még egyezkedni akarnak a tanárok. Amikor valaki a diktátotortól való félelmét kinyilvánítja, a diktatúrát erősíti és másokba is félelmet olt. Lépésről lépésre, napról napra veszik el nemcsak a szabadság, hanem a túlélés esélye. Mesebeszéd, hogy az emberek nem értenék meg, hogy mit jelent az alkotmányos rend megdöntése és a jogállam visszaállításának követelése. Ebből következik minden. Ezért ez lenne az igazi ultimátum. Az egyetlen elfogadható ultimátum. Azt várták most is az emberek, hogy valaki ezt kimondja, de nem tette. Most ingadoznak a kréták és az Alkotmány követelése között, és a kréták fognak győzni.

Gyáva érdekemberek, kétszínű fotelforradalmárok, orrukig nem látó kurzushuszárok hurrogják le a természetes ösztöneiktől helyesen vezérelt ellenállókat, elmebetegezik az elvszerű embereket. Mit tudna tenni Orbán, ha ellenállnának neki, amíg nem minősül terrorizmusnak a jogállamiság követelése? Semmit. Ma még nem lehet politikai foglyokat gyártani. De eljön az idő, amikor majd lehet. Akkor már késő lesz. Már ma is késő, de még nem lehetetlen.

Orbán már Lengyelországnak követel tiszteletet. A lengyel keresztény-fasizmusnak követel tiszteletet. A lengyelek tisztelete az lenne, ha az emberi jogaikat nem vehetnék el. De a magyarok hagyták, hogy ez jelentse a tiszteletet. Ők maguk is túltisztelik mind a fasiszta rendszert, mind a náci elméleteket hirdető Orbánt. Magyarország most tényleg Európa és a világ védőbástyája lehetne, mert ellenkező esetben innen fogják felgyújtani a világot. Ez a magyarok felelőssége is lesz.

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések