(Kép: Ez a “keresztény Európa”, amiről Orbán beszél)

Amikor a Nemzeti Együttműködés Rendszerének kezdetekor Orbán Viktor azt mondta, hogy Európa hamarosan követni fogja a magyar mintát, a legtöbben nevettek. Kevesen hitték el, hogy megtörténhet, amit Orbán jósol, és még kevesebben értették meg azt, hogy valójában miről is beszél.

A legtöbben akkor azt hitték, hogy a magyar „unortodox“ gazdaságpolitika lesz Orbán szerint olyan sikeres, hogy követőkre talál Európában. Valójában nem erről volt szó. A gazdaságpolitika ugyanis csupán része a Nemzeti Együttműködés Rendszerének, azaz Orbán fasiszta államformájának. Orbán víziója szerint nem az unortodox gazdaságpolitikát fogja Európa magáévá tenni, hanem a fasizmust.

Most megérett a helyzet arra, hogy Orbán megindítsa az ideológiai offenzívát, és a Magyarországon sikerrel alkalmazott propagandagépezete segítségével megkísérelje ledönteni az európai államok szabadságát és demokráciáját védelmező falakat.

Ha valaki meg akarja érteni, hogyan fasizálhatja Orbán Európát, annak nem kell mást tennie, mint megnéznie, hogyan tette fasiszta diktatúrává Magyarországot. Ennek folyamatának döntő mozzanata az alaptörvény beiktatása volt. A magyar demokrácia halála 2011 január 1-én következett be, amikor Orbán alaptörvénye életbe lépett, és hatályon kívül helyezte a korábbi, demokratikus alkotmányt.

Ahol a törvény az egyenlőtlenséget szentesíti és a hatalom koncentrációját legalizálja, ott többé nincs lehetőség alapvető jogok törvényes védelmének. Ekkor lett Magyarországon Orbánnak teljhatalma, ekkor vált Magyarország fasiszta diktatúrává, és ekkor bukott el a demkorácia és a szabadság tövényes rendje. Amit Orbán előtte tett, az mind a demokratikus alkotmány megpuccsolását készítette elő, ami pedig azóta történt, az mind ezen alkotmányból következik.

Ennek hátterén vizsgáljuk meg, azt a kijelentést, amit Orbán néhány nappal ezelőtt tett az Európai Unió jövőjéről:

„A kormányfő szerint ahhoz, hogy megvédjük az unión belüli szabad mozgást, meg kell védeni az EU külső határait. Ehhez azonban újra kell gondolni az EU működését. A mostani alapszerződés már nem alkalmas arra, hogy a megvédje Európa kultúráját, gazdaságát, a külső határokat és a demokráciánkat, mondta a miniszterelnök“ – írja az index.

Orbán tehát azt állítja, hogy az Európai Unió mostani alapszerződése akadályozza azt, hogy megvédje önmagát az agressziótól. Vajon konkrétan mi az, ami lehetetlenné teszi a Lisszaboni szerződésben, hogy Európa megvédje magát? Erről Orbán nem tesz említést, de ha jól megfigyeljük a mondatait, akkor megérthetjük, miről beszél. Azt mondja, hogy az alapszerződés nem alkalmas arra, hogy megvédje Európa „kultúráját, gazdaságát, a külső határokat és a demokráciánkat“. Orbán a kultúrával kezdi a felsorolást. Vajon mi ez az „Európa kultúrája“, amit meg kell védeni? Naivan gondolhatjuk azt, hogy Thomas Mann, Rembrandt, Hegel vagy Bach munkásságára gondol, esetleg a tiroli népviseletre, a francia konyhára, vagy akár a magyar néptánc sorsát látja végveszélyben. De ha az utóbbi hónapok nyilatkozatait nézzük, akkor elég egyértelmű a helyzet. A focus c. német lapnak adott interjúból idéz a HVG cikke:

„Az iszlám vallás és kultúra nem olvad össze a keresztény vallással és kultúrával; egy másmilyen életformáról van szó – vélekedett a kormányfő. Szerinte nem olvasztótégely jön létre, hanem multikulturalizmus egymástól elválasztott társadalmakkal, Magyarország pedig nem akarja ezt.“

Orbán tehát Európa kultúrája alatt a keresztény kultúrát érti. Amikor az európai kultúrát akarja megvédeni, akkor az európai kereszténységet akarja megvédeni. Amikor az alaptörvényt nem tartja alkalmasnak arra, hogy megvédje az európai kultúrát, akkor valójában arra nem tartja alkalmasnak, hogy megvédje az európai kereszténységet.
Megmondjuk azt is, hogy miért. Ugyanis az Európai Unió alapszerződése a lelkiismereti és vallásszabadságot tiszteletben tartó alapszerződés. Ennek értelmében pedig nem definiálja Európa kultúráját keresztény kultúrának, mert egyenlőséget biztosít minden európai állampolgárnak, vallásától függetlenül. Valójában Európa kultúrája éppen ez a szabadság és egyenlőség: hogy Európában a törvény előtt egyenlő emberként élhet az ateista, a keresztény, a zsidó, a muszlim, a buddhista, és bárki, a hitétől függetlenül. Ez az európai kultúra.

Amikor Orbán meg akarja védeni az európai kultúrát, akkor valójában megváltoztatni akarja. Miközben azt állítja, hogy az iszlámtól akarja megvédeni, ezzel máris megtámadta az európai kultúrát. Keresztényként definiálta, és ezzel kirekesztette mindazokat, akik nem keresztények. Ezt kell mindenkinek először megértenie egész Európában, hogy a szabad Európát nem az iszlámtól kell megvédeni, hanem Orbántól, a kirekesztő fasizmustól, a politikai katolicizmustól. Az pedig az arcátlanság netovábbja, hogy miközben a politikiai katolicizmus zászlaja alatt próbálja megdönteni Európa demokratikus rendjét, azt állítja, hogy mindezt az európai demokrácia védelmében teszi.

Amikor Orbán megdöntötte a magyar demokráciát, ugyanígy járt el. Az alkotmányt célozta meg, mert megértette, hogy az alkotmány biztosítja a hatalmat, azon nyugszik a jogrend, annak engedelmeskedik az alkotmánybíróság, a bíróságok, a törvényhozás, a katonák, a rendőrök. Aki az alkotmányt írja, az lesz a főnök, mert az alkotmány irányít mindent.

A magyar alkotmányba Orbán belefoglalta a szent istváni kereszténységet, azaz a katolikus kereszténységet. Magyarorzág alaptörvénye ma kimondja, hogy Magyarország a szent istván-i kereszténységre épült. Tehát Magyarország ma az alkotmány alapján katolikus állam. A katolikus vallás rendje pedig nem demokratikus. A katolikus tanítás szerint a pápa Isten fiának (azaz a világegyetem teremtőjének) földi helytartója, és ennélfogva teljhatalommal uralkodik a Föld felett. A katolikus rendszerekben (mind az egyházban, mind az államban) a hatalom forrása nem a nép (mint ahogy a demokráciákban), hanem Isten. Ezt a hatalmat a pápa testesíti meg. Ha Magyarország katolikus állam, akkor Magyarország teljhatalmú ura a mindenkori római pápa. A magyar uralkodó pedig a pápa helytartója Magyarországon. A magyar uralkodó hatalma ebben a szemléletben a pápától származik, akié pedig Istentől.

Magyarország katolikus állam, így mindenki más, aki nem katolikus vallású, másodrangú állampolgár. Megköszönheti, hogy magyar lehet, mert az igazi magyarok a katolikus magyarok, a többiek addig magyarok, amíg a katolikus magyarok vezére (aki Magyarországot a katolicizmushoz alkotmányosan is visszavezette) jónak látja. Aki magyar, az velük van. Aki nincs velük, az nem magyar, nem része az együttműködés rendszerének, törvényen kívül van. De ha Orbán akarja, akkor a pápai udvarban az is elintézhető, hogy ha egy katolikussal baj van, akkor az többé még katolikus se legyen. Ne tévesszen meg senkit, hogy a bevett vallások között vannak még más felekezetek. Addig vannak ott, amíg belesímulnak a rendszerbe. Addig tiszteletbeli katolikusok, csak más a nevük. Aki nem fogadja el a katolicizmus fennhatóságát, az úgy jár, mint Iványi Gábor és felekezete, a MET.

Ezt jelenti Orbán “európai kultúrája”, ezt akarja exportálni az Unió számára. Erről van szó akkor, amikor az Európai Unió alapszerződését akarja megváltoztatni.

Ahogy Magyarországon az alkotmány katolizálásával szerezte meg a hatalmat, ugyanúgy Európa trónjához is ez az út vezet. A menekültek áradata és a párizsi események most kedvezővé tették az európai közhangulatot. Az emberek dühösek és félnek, és aki dühös és fél, az nem tud józanul gondolkodni. Orbán a párizsi tragédiát akarja felhasználni arra, hogy megdöntse az európai demokratikus rendet, és visszavigye Európát egy második, sötét és véres középkorba.

Az igazi ellenség nem az iszlám, hanem a politikai katolicizmus. Az ellenség pedig a falakon belül van.

Szabad Európa riadó!

12 hozzászólás : Pozsár László: Szabad Európa riadó!

 1. swaart

  November 22nd, 2015

  Mindez igaz. A szerzõ ugyanakkor elfelejtette megemlíteni hogy a demokratikus alkotmány eltörléséhez és az orbáni “tákolmány” beiktatásához a “tisztelt” magyar nép asszisztált lelkesen, amikor a FideSSt kétharmados többséggel a parlamentbe juttata. Ez a nép még ma is, orballini és bandája mellett áll, éspedig lelkesen. Tisztelet a kivételnek – akikbõl sokan külföldön élnek.
  Ezt a pestist csak úgy lehet gyógyítani, hogy orbanisztánt ki kell rúgni a NATO-ból és EU-ból.
  Mert ez a fasiszta-nyilas Horthy elmebaj – egy tökkelütött törpével az élén fertõzõ [lehet].

  Reply
  • tzsu

   November 23rd, 2015

   2010 és 2014 is csalás volt, nem kétharmad !!! A kétharmad nem asszisztált. Egy része félt, a többi pedig valóban kevés volt a valódi kétharmadhoz.
   Menjünk kicsit vissza az időben azaz a régi orbáni kijelentésekhez “csuhások térdre”
   Mindenki hisz valamiben: keresztény, muszlin, pogány más istent tisztel, tisztelt.
   Tehát orbán megtért vagy megrögzött hazudozó maradt ? Utóbbit beismerte: ne azt nézzék amit mond, hanem amit tesz. Kedves Nyugat: ideje lenne eszerint cselekedni, mert ezen megjegyzés pár éve Önök felé hangzott el.
   Olyat hogy megtért volna, sosem állított. (én nem hallottam)
   Ha van Isten és nem szereti földi önkéntes helyetteseit, akkor ideje lenne befejezni e művet:
   akit Isten nem szeret, annak elveszi az eszét

   Reply
  • bunkocska te draga

   November 23rd, 2015

   Vajon hány azóta Nyugatra költözött magyar csápolt olyan lelkesen a 2010-es kétharmadnak, mint Tóta W.? Tóta W. saját maga leírja, hogy örült a kétharmadnak, mert azt hitte, hogy a fidesz hozzákezd a gazdasági reformokhoz!! Majd ha Tóta W. leírja az újságjában, hogy valójában mire használta Orbán a kétharmadot, akkor talán néhány szavát elhiszem!

   Reply
 2. bunkocska te draga

  November 23rd, 2015

  Ráadásul Európa soha nem volt keresztény (megtért), mert ha az lett volna, pl. nem gyarmatosítja a fél világot. Neves gondolkodók is feltételezik (pl. Karácsony Sándor), hogy Európa pogány, antik görög-római fogalomrendszerben élt az újkorig. Nem értették meg, mert nem érthették meg a kereszténységet (pl. agresszió helyett felebaráti szeretet), mert még nem álltak rá készen (Michel Odent).

  Reply
 3. bunkocska te draga

  November 23rd, 2015

  A hétvégén valamelyik tévé elkezdte vetíteni a Star Wars filmeket. A történetben a legszánalmasabb a fiatal királynő, aki a köztársaság iránti aggodalmából a köztársaság legnagyobb ellenfelét segíti a hatalomba.
  A hvg-ben a neokonzervatív Techet Angela Merkelt nevezi ködösnek, értékek és elvek nélkülinek! Aki csak helyezkedik, színtelen, gyermektelen (!), és fogalma sincs Európa jövőjéről. Azt a Merkelt, aki szinte egyedül mert kiállni a menekültek emberi jogaiért.

  Reply
 4. 29841984

  November 23rd, 2015

  Szabad Európa riadó – Szabad Európa Rádió………(az hiányzik évek óta itthon…..)

  Reply
 5. Talpig Jimmy

  November 23rd, 2015

  Az Európai Unió alapvető célja az európai béke és stabilitás megteremtése – volt és a mai napig is ez. Ismert, hogy az Unió legkorábbi elődje, a Európai Szén- és Acélközösség megalapításának célja is Európa két legfontosabb, egymással hagyományosan szemben álló Német- és Franciaország közelítése volt. A következő európai háború elkerülése. Ennek a gondolatnak-szándéknak az eszköze, manifesztálása lett az EU.

  Orbán – amikor az EU szétzilálására törekszik – az európai béke ellen ágál. Pontosan ugyanúgy uszít, mint ahogy ezt Magyarországon teszi, 2002-es bukása óta. Ám Orbán és Magyarország picinyke – mondhatni jelentéktelen – része Európának, ezért Orbán nem fogja célját elérni. Az egyetlen aduja, hogy a Fidesz nélkül az európai Néppárt elveszítené a hajszálnyi többségét az Európai Parlamentben. Nagy kérdés, hogy néppártos társai meddig tűrik Orbánt a soraik között – mikor jön el az a pillanat, amikor számukra fontosabb lesz Európa békéje és egysége, mint a Fidesz által hozott szavazat.

  A mostani merényletek – a béke és a stabilitás megrendítésének kísérlete – nekem azt sugallják, hogy Európában hamarosan eldől Orbán (és vele együtt Magyarország) sorsa. Európának fontosabb a nyugalom, a biztonság, a kiszámíthatóság – mint egy összeférhetetlen kis gnóm állandó kakaskodása. Európa erejét az egység és nem a szított széthúzás adja. A kivitelezés vélhetően „diplomatikus” lesz: az uniós pénzek kifizetése fog leállni, ami az Orbán rendszer vesztét jelenti majd. Formálisan talán nem fogják a Fideszt kizárni a Néppártból, de Magyarország rövid pórázra kerül és Orbánnak – politikai és gazdasági kártyavárának – akkor alighanem buknia kell.

  Reply
  • bunkocska te draga

   November 23rd, 2015

   Attól félj inkább, hogy most Európa sorsa dől el hosszú évtizedekre! A fasiszták is egy békés és gazdag EU hívei, csak ez olyan béke lesz, mint a Galaktikus Birodalomban, ahol Halálcsillaggal robbantják fel a lázadókat. Így tényleg “béke” van, mert senki nem alkalmatlankodik.
   ( A lenti hsz is neked ment.)

   Reply
 6. oldster

  November 23rd, 2015

  Számtalanszor megfogadtam magamnak, magamban, hogy hozzászólásokhoz nem fűzök megjegyzést. Most viszont megteszem, mert Talpig Jimmy tökéletesen meghatározta a lényeget: “Orbán – amikor az EU szétzilálására törekszik – az európai béke ellen ágál. Pontosan ugyanúgy uszít, mint ahogy ezt Magyarországon teszi, 2002-es bukása óta.”.
  Kétségeim ott vannak, hogy ennek a magyar népségnek, amelynek egy része közönyös, közömbös, apatikus, buta, lusta, empátiahiányos, irigy és gyáva, – hamarosan eldönti Orbán sorsát.

  Reply
  • bunkocska te draga

   November 24th, 2015

   Bár a ragozást kicsit megkavartad, azért megpróbáltam értelmezni az utóbbi mondatod. Nem a lusták fogják eldönteni Orbán sorsát , hanem a fasiszták meg a haszonlesők. A liberálisok a bizonytalanokat megszólíthatták volna, de ahhoz le kellett volna szállni az elefántcsonttoronyból. Ha már Csillagok háborúja: olyanok voltak, mint a Jedi lovagok, akik saját erőből próbálták megmenteni a Köztársaságot. Nem tanították a népet, egy elit csapat voltak, majdnem ki is haltak. Ha G. Lucas írta volna a 7. részt, akkor biztos arról szólna, ahogy Luke újrateremti a jedi rendet. Sokkal demokratikusabban, és azt vallja, hogy ott van a jedi mindenkiben.

   Reply
 7. bunkocska te draga

  November 23rd, 2015

  Ne legyél már ennyire naiv! A Balkán sem azért vált puskaporos hordóvá kerek 100 éve, mert annyira nagy szerepe lett volna, hanem mert leképezte a szembenálló nagyhatalmak viszonyait! Orbán mögött feltételezhetően ugyanolyan erősségű érdekcsoport áll, mint a jelenlegi liberális EU oldalán. És ez nemcsak a Néppártot jelenti, de a Néppártban ugyanúgy vannak támogatói, mint ellenfelei. Ezzel nem is lenne baj, ha a jó oldalon nem komolytalan liberális értelmiségiek állnának … Guy Verhofstadt-ot láttam minap véletlenül az atv-n, hát őszintén, nem úgy tűnik, mint a liberális EU megmentője … Szerinte Orbán populista és autokratikus. Hacsak az lenne, de ráadásul nacionalista és teokrata is.

  Reply
 8. Maggdy

  November 24th, 2015

  Bla-bla, bla-bla, bla-bla, bla-bla ez a cikk mondanivalója. Az lenne a minimum, ha már leírt törvényeket ítél el valaki, hogy észérvnek nevezhető kifogásokat támaszt úgy, hogy szó szerint, paragrafus szám szerint idézi a vitatható pontot, (mint mikor a Bibliából idéz valaki és megadja a szöveg helyét ) és korret módon cáfolja, vagy adott estben azt magyarázza, miért ért azzal egyet (mondjuk ha a régiről beszél, hogy az jó volt). Én pntosan tudom, melyik az új törvény ami szerintem nagyon elítélhető, és azt is tudom miért, de érdekel valakit az én véleményem, vagy mondja, ha kell-ha nem? (A régi Alkotmány is úgy rossz, ahogy van szerintem.)

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)