2024, július21, vasárnap
KezdőlapAmerikaRohamosan fogynak a politizáló evangéliumi egyházak támogatói Amerikában

Rohamosan fogynak a politizáló evangéliumi egyházak támogatói Amerikában

-

Érdekes jelenségnek lehetünk tanúi Amerikában, amely hasonló körülmények között ugyanazt eredményezi a világ más részein, így Magyarországon is. Miközben az amerikai jobboldal felkarolta és egyre vadabb mértékben képviseli a neoprotestáns fehérkeresztény evangéliumi (evangelikál) mozgalom ideológiáját (amely az állam erejével akarja érvényre juttatni a „kereszténységet”), a pünkösdi-karizmatikus alapon szerveződött mozgalom hívei tömegesen fordulnak el a szélsőjobboldal bázisává vált egyházaiktól és gyülekezeteiktől, amelyek támogatása így rohamosan fogy.

Minél kevesebben vannak, annál inkább abba vetik a reménységüket, hogy az állam az ő ideológiájukat képviseli, és a hívők számától függetlenül az egész országra az ő ideológiájukat kényszeríti. Ezért támogatnak olyan szélsőjobboldali politikusokat, mint Trump és a floridai fasiszta Ron DeSantis, aki már a középkort idéző rendeletekkel próbálja a „keresztény értékeket” képviselni, benne a menstruációról való tanulás tiltását olyan lányoknak is, akik már menstruálnak. De ez nem elég, mint látni fogjuk, a mozgalom kész fegyverrel harcolni a „keresztény államért”.

A fehérkeresztény nacionalista mozgalom keresztény nyelvezetet és hivatkozást használ a lényegében beteg szexista és rasszista ideológiája leplezésére. Hivatkozása a bibliai erkölcs, „keresztény értékek”. A „keresztény Amerika”, „keresztény nemzet”, „keresztény állam” létrehozása a célja, miközben az amerikai teológusok, lelkészek, tudósok és szociológusok jelentős része szerint ez a kereszténység lényegének kiforgatása és meghamisítása, amely a kereszténységet ugyanúgy tönkreteszi, ahogy az államot, lerombolva a demokráciát, az emberi jogokat és a szabadságot.

Ma ez a legdestruktívabb vallási-politikai irányzat a földön, amely összekapcsolódott már az orosz ortodox messianizmussal is. Putyin az ukrán tömeggyilkosságokat ugyanazokkal a „keresztény” érvekkel támasztja alá a nyugati szekularizált (állam és egyház szétválasztását valló) értékekkel és országokkal szemben, mint az amerikai neoprotestáns evangéliumi mozgalom. Ez a mozgalom intézményesen is összekapcsolódott az orosz titkosszolgálattal a „családvédelem” címén, ehhez kapcsolódik Novák Katalin és az Orbán-rendszer, s minden fasiszta, így Trump támogatása is.

*

A kereszténység homofóbiával, abortuszellenességgel és antiliberalizmussal, vagyis a „keresztény állam” középkori víziójával való azonosítása az evangéliumi (evangelikál) mozgalmat felekezetek fölötti jellegénél fogva az ökumenizmus kovászává, a világ legnagyobb „szektájává” tette, amelynek teológus és laikus képviselői ölni tudnának a hazugságaikért, amelyekkel alátámasztják, hogy a liberális demokrácia elpusztítja a világot és üldözi azokat a keresztényeket, akik „bibliai értékeket” védenek. Ezzel szemben a valóság, hogy a bibliai értékeket a liberálisok védik velük szemben.

A liberális emberi jogvédők álláspontja ugyanis közelebb áll Jézus Krisztus természetéhez és tanításaihoz, mint ennek a mozgalomnak militáns és agresszív képviselői, akik Amerikában teljesen az uralmuk alá hajtották az amerikai kereszténységet. Aki szembe mer szállni velük, s azt meri mondani, hogy térjenek vissza Jézus Krisztus tanításaihoz, az a karrierjét kockáztatja, azt kiközösítik. Aki azt mondja, hogy térjünk vissza a Szentíráshoz, nézzünk Jézusra, az evangéliumot, a megváltást, az engesztelő áldozatot, a kegyelmet, a szeretetet hirdessük, azt eretneknek minősítik.

Erről számolt be Kristin Kobes Du Mez „Jesus and John Wayne: How White Evangelicals Corrupted a Faith and Fractured a Nation” (Hogyan korrumpálták a fehér evangelikálok a hitet és törték ketté a nemzetet) című könyvében. Amerikában ez a mozgalom ott tart, hogy 2021. január 6-án a Capitolium elleni támadás résztvevői Bibliával a kezükben verték a rendőröket, készen arra, hogy akár fegyverrel szerezzenek érvényt „Jézus uralmának”, a keresztény nemzetnek. Miközben emiatt menekülnek tőlük az emberek: híveik ma már csak az amerikaiak mindössze 13,6%-át teszik ki.

Az amerikai népszámlálási adatok szerint a fehér keresztények arányának csökkenése töretlenül folytatódik. Robert P. Jones, a Public Religion Research Institute elnöke szerint „még 2008-ban, amikor megválasztották első fekete elnökünket, az Egyesült Államok többsége (54%) fehér keresztény volt. 2014-re ez a szám 47 százalékra csökkent, 2022-ben pedig 42 százalék volt. A fehér evangéliumi protestánsok élték át a legmeredekebb hanyatlást. 2006-ban az amerikaiak közel egynegyedét (23%) tették ki. Trump alatt a számuk 16,8%-ra csökkent, ma pedig csak 13,6%.

A „Z” generációban az arányuk még kevesebb, mert ez a generáció már úgy nőtt fel, hogy a fehérkeresztény evangéliumi mozgalmat a fasizmus és a nácizmus fedőneveként ismerte meg, ezeknek köszönhetik, amikor a jogaikat csorbítják. Ezért a fiatalabb generációk már nemcsak közömbösek velük szemben, hanem kifejezetten utálják őket. A kereszténységet az evangelikálokhoz hasonló mértékben senki nem járatta le Amerikában. Minden új generációval veszítenek a létszámukból, miközben politikusokkal, fegyverekkel és erőszakkal fenyegetve akarják az uralmukat biztosítani.

Elfoglalták az amerikai Legfelsőbb Bíróságot. Trump olyan bírókkal töltötte fel a testületet, akik nem a jogot, hanem a vallásukat képviselik. Most ez a néhány ember erőlteti rá saját vallását és a hamis vallási küldetését az amerikai társadalom túlnyomó többségére. Ez a céljuk, ezt tartják „sikernek”. Eközben az istenfélelem és az Istennel való fenyegetés miatt hívők tömegeit fordítják el a valódi kereszténységtől, gyűlöletre és harcra kondícionálva őket azok ellen, akiket szeretniük kellene. Mivel egyre többen rájönnek erre, a hívők elszakadnak az egyházaiktól, az intézményektől.

Ez pozitív fejlemény a kereszténység szempontjából, mert erősíti az Isten és a hívő közötti személyes kapcsolatot, amely közé nem áll be egy pénzéhes, szélhámos, csaló pásztor és a gyülekezete. Ez a valóság, ezzel szemben állnak a jól ismert felvételek, amikor egy prédikátor ordítozik, hogy Isten milyen nagy „ébredést” készít elő, a jelenlevők ennek a részesei, Isten pedig különleges szerepet szánt nekik és a nemzetüknek. Ezzel hülyítik az embereket, ezzel szedik ki a pénzt a zsebükből, s küldik fasiszta szörnyetegekre szavazni őket. Miközben hazugság az egész.

Ehhez képest felüdülés a neoprotestáns pünkösdi-karizmatikus evangelikálok által lenézett hagyományos egyházak egy-egy istentisztelete, akik nem politizálnak, hanem egy félórás prédikációban adnak valami szellemi táplálékot a hívőknek a Bibliából. Nem véletlen, hogy már évtizedekkel ezelőtt is visszatért egy-egy bibliatanító saját történelmi egyházához az általa alapított és támogatott evangelikál gyülekezetekből. Teljesen érthető a döntésük.

*

Az erről szóló amerikai publikációk közül kettőt emelnénk ki, az egyik „Az ‘imposztor kereszténység’ fenyegeti az amerikai demokráciát” címmel a CNN-en, a másik „Miért vannak ilyen pánikban a fehér keresztény nacionalisták?” címmel a Washington Postban jelent meg. Azért választottuk a téma gazdag irodalmából ezt a két cikket, mert a két írás egymást kiegészíti, a jelenség két oldalát mutatja meg. A CNN írása körüljárja az ideológiát és annak antidemokratikus jellegét, a Washington Post pedig azt, hogy minél erősebb ez a hamis keresztény ideológia, annál többen hagyják el.

Az „imposztor” csaló, szélhámos, gonosztevő gazembert jelent, az „imposztor kereszténység” jelentése ennek megfelelően az, hogy csaló, szélhámos, meghamisított és gonosztevő „kereszténység”, amely a demokráciát fenyegeti Amerikában, és mindenhol a világban. Amerikában ez azért érdekes, mert a neoprotestáns evangéliumi kereszténység valamikor a kereszténységnek a leghaladóbb reformirányzata volt, amely szakított az állam és az egyház összefonódását képviselő történelmi egyházak „helyettesítési” teológiájával, ám mégis azok ideológiai alapjaira tért vissza.

A „helyettesítési teológia” lényege az, hogy Jézus Krisztus ezeréves királysága már elkezdődött a földön, a Messiás az egyház képében van szellemileg jelen, és az egyház által uralkodik a földön. Ez a teológia az alapja az egyház és az állam összefonódásának, mert az egyház (Krisztus teste) az állam fölötti uralmával biztosítja a messiási uralmat a földön. E teológia alapján képzelik a keresztény egyházak és gyülekezetek, hogy a vallási normák állami kikényszerítése a kereszténység feladata, ezért tartják egyesek legfőbb feladatuknak a politizálást. Ez visszatérés a katolikus középkorba.

Ennek a teológiának bibliaellenes voltát mi sem bizonyítja jobban, hogy a Biblia szerint Jézus Krisztus, mint a zsidók messiása Izrael királyaként fog uralkodni a világ felett, miközben antiszemita egyházak vetették meg az elmélet alapjait. Ezt hidalta át a „helyettesítési” teológia, aminek lényege, hogy Isten elvetette a zsidóságot (Pál apostol mondja a Bibliában, hogy „nem vetette el Isten az ő népét”, de nekik ez nem számít), s helyébe az „egyházat” állította. Az „egyház” helyettesíti Izraelt, a zsidóságot. Ezért az államegyházi ideológia mellett mindig antiszemitizmus is áll.

*

A neoprotestáns evangéliumi (evangelikál) mozgalom úgy tért vissza az állam és az egyház összefonódásához, hogy a „helyettesítési” teológiát nem vette át, az izraeli szélsőjobboldallal barátságot ápol, antiszemitizmusát csupán a liberális demokratikus elveket valló, nem szélsőjobboldali és nem vallásos zsidókra pazarolja. Ez azonban csak abban nyilvánul meg, hogy az evangélikálok nem tartanak igényt az egyház és az állam intézményes összefonódására, elégnek tekintik, ha az államot olyan politikusok irányítják, akik az ő ideológiájukat képviselik.

Számukra a nemzeti kereszténység ideológiájának alapja az, hogy Amerikát (Magyarországot, Oroszországot, stb.) keresztény nemzetként alapították. Amerikában ehhez még hozzáadódik, hogy „fehér keresztények”, s ezért ez az ő államuk. Magyarországon ez csak a nem fehér bevándorlók elleni gyűlöletpropagandában (lásd: nem leszünk „kevertfajúak”) és a cigányokkal szemben jelenik meg. Meghamisítják Amerika alapítását is, amelynek alapításában olyan keresztények vettek részt, akik az európai tapasztalatok és a Biblia alapján elutasították az egyház és állam összefonódását.

Ha hozzájuk térnének vissza az evangéliumi neoprotestánsok, akkor szembefordulnának saját mostani önmagukkal, és mindazokkal, akiket támogatnak. Meghamisították Jézus személyét is, azzal a képpel azonosítva őt, ami a Jelenések Könyvében olvasható róla, ahogy azokkal küzd, akik átadták magukat a fenevadnak, imádták őt. Az egy másik korszak, Jézus Krisztus az életét adta azokért, akik ellen ezek az eltévelyedett vallásos fasiszták, nácik valódi fegyverekkel akarnak és készek harcolni. Igazi keresztény csak azt a feladatot kapta, hogy a megváltás örömhírét hirdesse.

Ezek a keresztény bárányok bőrébe bújt farkasok a Capitolium előtti akasztófára írták, hogy „In God We Trust” (Istenben bízunk). Ezek a Bibliának azt a parancsát, hogy „öltözzétek fel az Isten minden fegyverét”, szó szerint fizikai fegyverekre értik, miközben az a megigazulás, a hit, a dicséret, a békesség, az Isten Igéje, stb. „szellmi fegyvereit” jelenti. Ugyanígy hamisítják meg mindenben a Bibliát. A Public Religion Research Institute felmérése kimutatta, hogy a fehér evangelikálok szerint „igazi amerikai hazafiaknak erőszakhoz kell folyamodniuk az ország megmentése érdekében”.

Ezért ők a fegyverviseléshez való jog legnagyobb védelmezői. Alig várják, hogy „Isten nevében” használják. Mindezért az a sok sarlatán pénzéhes tévéevangélista és hamis próféta a felelős, akik ezt elhitették velük. Magyarországon nemcsak a Hit Gyülekezete másolja ezt az amerikai mintát (ugyanazon okból egy szélsőjobboldali fasiszta rendszert támogatva, miközben néhány évtizede még az evangéliumi mozgalom eredeti irányzatát képviselték, és elítélték azt, amit ma csinálnak). Viszont azóta követőkre akadtak, mert megéri és jól fizet, emellett növeli az egót.

Iványi Gábort, az Autonóm Gyülekezetet, a hetednapi adventisták normális irányzatát és néhány más gyülekezetet leszámítva, a többség beállt a Hit Gyülekezete mellé és az Orbán-rendszer mögé. Dombó Zsolt, a (hamis) „prófétai mozgalom”, a hihetetlen videóiról ismert, ijesztő Ráki Tamás, de nemcsak pojácák, hanem különböző felekezeti hátterű, történelmi egyházakból való teológusok is „evangelikálnak” nevezik magukat, nem rémülve meg a szótól, amit ma ez jelent, s tudományoskodó okoskodást adnak egy homofób központú, állemegyházi bibliaellenes teológiának.

*

Megnőtt a hívők felelőssége, hogy kiket követnek, mit támogatnak, mihez adják a nevüket, és miben vesznek részt. Amerikában sok érett ember ezt megértette, ezért tömegesen hagyják ott a csaló imposztorok egyházait és gyülekezeteit, akik szellemi, lelki és anyagi értelemben is kirabolják őket. Emellett sokan megértették azt, hogy a világ nem az egyház, az egyházat nem lehet ráerőltetni a világra, ez nem az egyház feladata, és szemben áll a Biblia tanításaival. A gyűlölet nem Istentől van. Isten mindenkinek szabad választást ad, és a megváltást, a kegyelmet, a szeretetet kínálja.

Azt is megértették a Bibliát olvasó emberek, hogy a Jelenések Könyvében nem a melegek, nem az abortuszon átesettek, nem a feketék, nem a muszlimok, nem is a bűnösök Isten ellenségei, hanem az a hamis egyház, amely az államhatalommal összefonódik, azt szolgálja, amely a „fenevadon” lovagol. S ennek élcsapata ma a neoprotestáns evangéliumi mozgalom, amelynél a jelenlegi katolikus egyház is haladóbb, ami felér egy sértéssel a katolicizmus véres évszázadainak és teológiájának ismeretében.

Akik a kereszténységet fasiszták, nácik, Orbánok, Trumpok, DeSantisok, Putyinok diktatúrájának ideológiai  támogatására használják fel, s ezek szintjére süllyednek le, azok az Istent káromolják. Akik elhiszik, hogy ezeknek a képmutató szörnyetegeknek bármi közük van Istenhez, a kereszténységhez, azok megérdemlik őket. Mert ezeken a farkasokon már báránybőr sincs. Nincs mentség, nincs magyarázat. Fussatok ki Babilonból, mondja a Biblia. Fussatok ki az ilyen egyházakból, hamis gyülekezetekből, s néha talán az országokból is, amíg le nem zárul a határ.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések