Ujhelyi nem mer jót állni azért, amit mondott, hogy leváltják Orbánt – Frissítve!

Ujhelyi István az Európai Parlamentben azt kérte, ne büntessék meg Magyarországot, akkor sem, ha sérti az európai normákat és szankciókat kellene alkalmazni ellene, mert ők majd 2018-ban leváltják Orbánt és „visszahozzák Magyarországot Európába”.

Ujhelyi ezzel magára és a pártjára vállalta a felelősséget, még akkor is, ha az Unió nem vesz figyelembe ilyen kéréseket. Sajnos, e kérések nélkül is pipogyán és gyáván viselkedik Orbán diktatúrájával szemben, ezért érzi joggal úgy, hogy bármit megtehet. De Ujhelyi azt állította, hogy ne aggódjon senki, majd ők leváltják Orbánt. Ez egy felelősségteljes kijelentés.

Miután az Amerikai Népszava bírálta ezt a beszédet, Ujhelyi István a Facebookon válaszolt, mire Bartus László, a lap főszerkesztője felszólította, hogy vállaljon felelősséget mindazért, amit mondott. Álljon jót a kijelentéséért, és fogadja el a főszerkesztő ajánlatát: aki téved, s akinek az állítása hamisnak bizonyul, az mondjon le, és távozzon a közéletből.

Bartus László azt ajánlotta, hogy ha Ujhelyi Istvánnak igaza lesz, és Orbán csaló választási törvénye mellett 2018-ban legyőzik Orbánt, akkor ő visszavonul a szakmájától, abbahagyja az újságírást, soha többé egyetlen cikket, politikai elemzést és prognózist nem ír. De ha nem így lesz, hanem Ujhelyi István állítása valótlannak bizonyul, akkor ő mondjon le, s fejezze be örökre az aktív politikai pályafutást, menjen el civil állásba dolgozni.

Ujhelyi István nem akárhol, nem akármilyen közönség előtt, nem akármilyen ígéretet tett, amelyért a felelősséget vállalnia kell. Magyarországon az ellenzéki pártok politikusai hamis ígéreteket tesznek, amelyekről tudható, hogy lehetetlen. De az egzisztenciális előnyökért, pénzért, és a több százmilliós állami támogatásért hazudnak és becsapják az embereket. Utána pedig úgy tesznek, mintha mi sem történt volna. Ott folytatják, ahol abbahagyták.

Ezzel félrevezetik az embereket, azt a hamis látszatot keltik, hogy a választásokon le lehet győzni Orbánt, méghozzá a jelenlegi választási törvény feltételei között. Ez hazugság, amely mögött kizárólag a pártok anyagi és egzisztenciális érdekei állnak. Miután becsapják azokat, akik szeretnének megszabadulni Orbán rendszerétől, és egy újabb megsemmisítő vereségbe viszik őket, azt az érzetet keltik bennük, hogy nem lehet mit tenni, választáson kellett volna győzni. Holott arra esélyük sem volt. Esélyük kizárólag a Júdás-pénz megszerzésére volt.

Ujhelyi István példája bizonyítja, hogy ők sem hisznek abban, amit mondanak. Nem mernek és nem tudnak jót állni a szavaikért. Azt akarják, hogy következmények nélkül vezethessék félre az embereket. Ha ezt megengedik nekik, akkor még 3-4 cikluson át bebetonozzák és legitimálják Orbán törvénytelen rendszerét, mire az emberek rájönnek a hazugságra.

Ujhelyi István kijelentett valamit Európa színe előtt, tett egy vállalást, és nem vállalja utána a felelősséget azért, amit mondott. Már most ezért fel kellene szólítani őt a lemondásra, és a pártbeli vezető társait, valamint a többi hazudozó ellenzéki párt vezetőjét is nyílt színvallásra kellene késztetni: ha nem lesz igaz, amit mondanak, amit ígérnek, akkor adják írásba, hogy távoznak a közéletből és vállalják a felelősséget azért, hogy félrevezették az embereket.

Ujhelyi Istvánt felszólítjuk, hogy tegyen nyilatkozatot arra vonatkozóan, amit az EP ülésén mondott, és írja le, hogy ha nem lesz igaz, amit mondott, akkor örökre távozik a közéletből és a politikusi pályáról. Nem lehet felelőtlenül ígérgetni és hazudozni. Ha erre nem hajlandó, akkor azzal elismeri, tisztában van azzal, hogy amit mondott az hazugság. Akkor már most mondjon le. Elég a felelőtlen hasbeszédből. Eladják az országot, hazaárulás, amit tesznek.

Frissítés:

Fenti cikkünk megjelenése után kaptuk meg Ujhelyi István európai parlamenti képviselő úr válaszát, amelyben pontosítja és kiegészíti az általa elmondottakat, de elutasítja továbbra is, hogy az Orbán legyőzésére vonatkozó állításáért és ígéretéért vallalja a felelősséget, és ha az nem bizonyul igaznak, akkor távozik a politikusi pályáról. A hivatkozás, hogy ez túl „macsó” dolog, „Orbán eltakarítása nem macsó fogadások tárgya”. Csakhogy egy politikus nyilvános és egyértelmű felelősségvállalása nem „macsó fogadás”, hanem a minimum, ami egy politikustól elvárható.

Az alábbiakban Ujhelyi István válaszával és Bartus László arra adott válaszával frissítjük cikkünket.

Újhelyi István válasza:

„Tisztelt Szerkesztő úr,

Még mindig azt érzem, hogy félreértésben vagyunk egymással, illetve egymás véleményét illetően. Szeretném akkor még egyszer és világosabban megfogalmazni: én nem az Orbán-kormány mostani jogsértéseinek európai vizsgálata és szankciója ellen emeltem szót. Nem azt kértem, hogy az EU sértsen törvényt, dobja szemétbe az általam is tisztelt és követett európai normákat és hunyjon szemet Orbán Viktor és oligarchikus, putyini kormányzásának rablásai felett. Nem, nem erről van szó. A mostani jogállamiságra vonatkozó vizsgálatot magam is kértem és támogattam. De olyan büntetéseket, amelyek nem rövidtávon fájnak az Orbán-kormánynak, hanem hosszútávon, az orbáni rezsim kimúlása utáni időszakra is hatással vannak (például szavazati jog elvesztése, beruházások/fejlesztések elmaradása) már a következő időszakért érzett felelősséggel kell megítélni. Erről és nem másról, a büntetések jogosságának elvitatásáról van szó, sokkal inkább azok mértékéről. Nyilván félreértésből adódik a különbség és erre alapul – a szerintem téves – magyarázata és konklúziója is.

Sokszor és szívesen hivatkozom a Fidesz 2009-es, még hatályos európai parlamenti választási programjára. Pusztán azért, mert jól megmutatkozik benne a Fidesz kétszínűsége, az „akkor és most” közötti különbség. Ebben például a következő szerepel, ajánlom figyelmébe: „(…) közös értékeink és elveink érvényre juttatását nem lehet mérlegelés tárgyává tenni. Fel kell tehát ruházni az Európai Uniót olyan eszközökkel, hogy tagjait folyamatosan az értékek képviseletére és az alapelvek betartására késztesse; enélkül nincs erős Európa (…) Ellentmondás, ha elvárjuk az uniótól, hogy vegye rá a normakövetésre a tagállamok kormányait, de vonakodunk attól, hogy ehhez a szuverenitásunkat esetleg csorbító felhatalmazást adjunk.” Milyen érdekes nem, hogy egykor épp a Fidesz követelte, hogy az EU védekező mechanizmusait erősítsük meg a renitensekkel szemben, sőt, még a szuverenitásukat is csorbítsuk, ha kell.

Legyen világos Önnek és másoknak is, hogy Orbánék olyan mezsgyére léptek az elmúlt években, amely eddig ismeretlen területekre visz minket. Olyan szankciók és „jogi atombombák” várnak ledobásra, amelynek hatásait nem ismerjük. Ha azt kérdezi, hogy Orbán büntetlenül megúszhatja-e azt a mérhetetlen lopást, dúlást és az európai értékek meggyalázását, amit az elmúlt időszakban tett? Nem! Mindenért felelnie kell! Orbán viszont Magyarországot és a magyar embereket – gyáva módon – pajzsként tartja maga előtt. Én pedig többek között erre hívtam fel a figyelmet. Orbánnak nem drága, ha az EU erős, soha nem látott mértékű és hátránnyal járó szankciókat érvényesít Magyarországgal és benne elszenvedőként a magyar emberekkel szemben. Legalább lesz mit a következő plakátokra tennie. Én erről beszélek. Orbán bűnei vizsgálatért és retorzióért kiáltanak! De egy daganatot sebészi pontossággal kell eltávolítani, nem pedig roncsolni az egész testet.
Szerkesztő úr, szakmai és politikai ügyekben is az egyik legaktívabb magyar képviselő vagyok az európai színtéren. Ha eddig is követte a munkámat, akkor tisztában van ezzel. Azt, hogy erre a fajta munkára és aktivitásra szükség van-e a jövőben, a választók majd eldöntik a 2019-es EP-választáson. Az orbáni maffiarezsim eltakarítása nem macsó fogadások tárgya.

Köszönöm, hogy megosztotta velem a véleményét.”

Bartus László erre adott válasza:

„Tisztelt Képviselő Úr,

köszönöm válaszát, már azt hittem, nem számíthatok a válaszára. Attól tartok, elbeszélünk egymás mellett, ha nem pontosan interpretáljuk saját szavainkat és egymás szavait. Az Ön hozzászólásában szó sem volt a lehetséges szankciók mértékéről. Ön azt kérte, hogy ne büntessék meg Magyarországot. Nem kicsit vagy nagyon, hanem egyáltalán. Egyébként, ha Orbán tetteiért jog szerint nagy büntetés jár, és Ön a nagy büntetés alól kér felmentést azzal, hogy ehelyett majd Önök leváltják őt, vagy amit most mond, hogy az Orbán utáni időket büntetnék, akkor nincs különbség: erre ugyanúgy érvényes, hogy Ön nem tartja tiszteletben a jogot, ha a jogos büntetés nagysága alól kér felmentést bármilyen indokkal.

Ugyanez elvezet az általam kifgásolt másik kérdéshez: mi alapján állítja Ön azt, mi alapján tesz arra vonatkozó ígéertet, hogy Önök leváltják Orbánt? Ráadásul egy Orbánra szabott választási törvény mellett. Szeretnék visszatérni a lényegi kérésemhez. Én nem vagyok macsó, Ön sem az. Amit kérek, az nem macsóság, hanem az általunk mondott állításokért való felelősségvállalás. Kérem, ne bújjon ki ilyen átlátszó kifogással alóla. Ön azt állította, hogy 2018-ban legyőzik Orbánt. Én azt mondom, ez hazugság, a nép ámítása, a választás jelenlegi feltételei között ez lehetetlen, amit Önök is tudnak. De az egzisztenciális okok és az állami párttámogatás miatt mégis ezeket a feltételeket elfogadják, és Orbán legyőzésének ígéretével félrevezetik az embereket.

Két markáns állítás. Nagy a tét. Álljunk jót saját állításainkért, és vállaljuk a felelősséget. Önnek, mint politikusnak, ez kötelessége is, anélkül, hogy ezt mondanám. Ha nem lesz semmi abból, amit Ön állít, anélkül is le kellene mondania, és el kellene hagynia a politikusi pályát egy ilyen állítás és ígéret után, hogy én ezt mondanám. Ez az elvárható minimum. De arra kérem, miután ilyen kiélezett helyzetben ilyen állítást és ígéretet tett a magyaroknak és egész Európának, legyen kedves leírni: ha ebből nem lesz semmi, akkor Ön példát mutat a politika felelősségvállalásból és a becsületből, hitelesíti, hogy nem szándékosan vezetett félre senkit, és örökre távozik a közéletből, elhagyja a politikusi pályát. Csak így van súlya annak, amit egy politikus állít. Csak ennek fényében gondolják meg, hogy milyen felelőtlen vagy hazug ígéreteket tesznek.

Kérem, ne okozzon csalódást. Ha biztos abban, amit mondott, és felelős politikus, akkor vállaljuk a felelősséget a szavainkért. Ha nyernek, én vonulok vissza örökre. Ha veszítenek, akkor Ön. Kérem, erősítse meg ezt.”