Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője a Facebook oldalán reagált az Amerikai Népszavában megjelent írásunkra, amelyben bíráltuk a képviselő Európai Parlamentben elmondott beszédét. Ujhelyi István reagálására Bartus László válaszolt (mindkét levelet az alábbiakban változtatás nélkül közöljük), s fogadást ajánlott Ujhelyi Istvánnak a 2018-as választásokkal kapcsolatban.

Bartus László azt ajánlotta, hogy mindenki álljon jót a szavaiért. Ha nem az történik, amit Ujhelyi István a választóknak ígér, illetve amit Bartus László az olvasóknak állít, vonuljanak vissza örökre. Ujhelyi István akkor vonuljon vissza a politikusi pályáról, Bartus László pedig az újságírástól.

Az alábbiakban olvasható Ujhelyi István Facebookon megjelent reagálása, alatta pedig Bartus László válasza:

“Valamit félreért Szerkesztő úr. A legaktívabb képviselő voltam az elmúlt hetekben is, az Orbán-rendszer kőkemény ellenfele. Talán nem véletlenül én vagyok a jobboldali hívőknél most a fő hazaáruló. A magyar választók elé viszont nem szabad kiállni egy “büntessenek meg” minket szöveggel. Mert ez újabb százalékok Orbánnak, ahelyett hogy a rendszert robbantanánk fel.

Ezt aki nem érti, az nem járt mostanában a habony-média által megdolgozott, amerikai népszavát nem olvasó átlagos magyarok között. A legkeményebb beszédet mondtam, vállalva ennek összes következményét Orbánéktól és híveiktől. Kapom is rendesen. Azzal nem számoltam, hogy egy elvileg Orbán bukását váró ellenzéki “blogger” ilyen otrombán és a beszédemet félremagyarázva betámad. Így nehéz lesz… Tartom, hogy mi nem kérhetünk büntetést Magyarország ellen, itthon kell megértetni mindenkivel mi a tét.”

Bartus László válasza:

Kedves Képviselő Úr,

köszönöm megtisztelő válaszát, de több dologban ki kell Önt igazítanom. Először is, én nem vagyok blogger, soha nem is voltam, nem is leszek az. Újságíró vagyok, ahogy megszólított, szerkesztő is. Ezt csupán azért tartom fontosnak közölni, mert nem a bloggerek szintjén és felelősségével közelítek ezekhez a kérdésekhez.

Ami a lényeget illeti, már régen nem az hitelesít egy igazságot, hogy arról mit gondol Orbán közönsége, és kit hazaárulóz le egy szélsőjobboldali csőcselék. Az Ön megszólalása azért volt tökéletesen elhibázott, mert egyrészt törvénytelenséget kért “európai polgártársaitól”, hogy abban az esetben se büntessék meg Magyarországot, ha Magyarország megsértette az uniós normákat és alapszerződést, és törvényesen szankcionálni kellene. Ez nem jogállami álláspont és nem törvényes magatartás.

Jogsértés esetén, az nem indok, hogy nem a magyar nép, hanem Orbán Viktor érdemli meg a büntetést, ezért büntessék Orbán Viktort. Erre nincs mód, nem jogszerű, és a hivatkozás sem az. Mászrészt ez az érvelés megakadályozza, hogy a magyar nép szembesüljön azzal, hogy Orbán sérti az európai értékeket, és nekik Orbán vagy Európa között kell választaniuk.

Ha Magyarország büntetést érdemel, akkor azt a büntetést ki kell róni rá a jog szerint, és ha ez kedvezőtlenül érinti a magyar népet, akkor a magyar nép majd gondoskodik arról, hogy Orbán Viktort megbüntesse. Bármennyire fáj, a magyar népet ettől megkímélni nem lehet, mert akkor soha nem érti meg, hogy mi között választ, és milyen felelőssége van. Éppen a magyar nép érdekét sérti, amit Ön mond, megakadályozza azt, hogy a nép elzavarja Orbánt, ha Európa hitelesíti és legitimálja a törvénytelenségeit.

Ez az egyetlen lehetséges módja is annak, hogy Orbán hazugságait nyilvánvalóvá tegyék. Ma a magyar nép az Európai Unió felelőtlen és a jogot nem tisztelő magatartása miatt azt gondolja, hogy minden rendben van a médiaügyekben, a bíróságok függetlenségével, Paks II-vel, és az összes többi ügyben, amelyet lezártak, amelyben Orbán kifárasztotta az uniós szerveket. Azok az Ön kérésével összhangban nem büntették meg Magyarországot, hanem hitelesítették ezeket a törvénytelenségeket. Európai pecsét bizonyítja, hogy Magyarországon sajtószabadság van. Képviselő Úr emlékszik meg a Népszabadságra? Volt egy ilyen újság. 

Ön a törvényes eljárás helyett azt ígéri, hogy “leváljuk otthon ezt a kormányt, visszahozzuk Magyarországot az európai értékek közé”. Csakhogy egy ilyen ígérettel nem lehet kiváltani egy törvényes eljárást és jogi aktust, törvényes ítéletet. Ön ezzel magára vállalta volna még a felelősséget is, ha ez lehetséges volna, mert azt ígérte, hogy ne büntessék meg, majd Ön és a pártja intézkedik, visszahozza Magyarországot.

Mi alapján tett Ön ilyen felelőtlen ígéretet? Mi erre a garancia? S mi van akkor, ha nem így lesz? Akkor se büntetés, se visszahozatal? Mellesleg itt a nyilvánosság előtt bármiben kész vagyok fogadni Önnel, hogy soha nem fogják demokratikus választáson leváltani Orbánt, mert 2010 óta nincsenek demokratikus választások Magyarországon, és nem is lesznek. Az Orbán kétharmados többségére létrehozott választási törvény feltételei között Önök soha nem is nyerhetnek.

Ez egyszerűen hazugság, és az sem kisebb hazaárulás, hogy Önök ezzel becsapják a magyar embereket. Nem mondják meg nekik, hogy megdöntötték az alkotmányos rendet, és Orbánt nem választáson kell legyőzni, hanem az állemellenes bűncselekmény miatt törvény elé kell állítani. Amíg ez nem lehetséges, addig bojkottálni a rendszert, s nem mehet tovább az élet. De ebben az esetben egzisztenciális érdekek és százmilliók kerülnek veszélybe. Ezt kellene a népnek megmondani, azzal együtt, hogy a szabadságért és az igazságért lemondanak erről.

Az emberek azt gondolják, és azt mondják, amit Önöktől hallanak. Ha Önök azzal etetik őket, hogy legyőzik Orbánt, elhallgatják a rendszer törvénytelen voltát, akkor az emberek ezt mondják és ezt gondolják. Önöknek legfeljebb még egy ciklusuk van hazudozni erről. Még 2022-ben elhazudhatják ezt, és amikor bekövetkezik 2018 után 2022-ben is az, ami 2014-ben szükségszerűen bekövetkezett, akkor fussanak, de nagyon gyorsan, mert egy feldühödött tömeg lesz a nyomukban.

Kérem, tiszteljük egymást annyira, különösen, hogy én Önt emberileg még kedvelem is, és jobb sorsra érdemesnek tartom, hogy nem tagadjuk le a tényeket. Én nem forgatom ki az Ön szavait, hanem pontosan azt írom, amit Ön mondott, csak nem értek vele egyet. Attól pedig különösen óvnám az Orbán mészárszékére induló ellenzéki pártokat, hogy bírálják azt a sajtót, amely ezt nem helyesli, és amely az Alkotmány talaján állva óv ettől. 

Végezetül, engedje meg nekem, kedves Képviselő Úr, akit a kollaboráns álellenzék köreiben a jobbak közé számolok, hogy Önt kérjem meg elsőként arra, hogy vállaljon felelősséget a szavaiért. Ha Ön nem csupán óhaját fejezi ki, hanem azt állítja, hogy Önök Orbánt legyőzik a 2018-as választáson, akkor jelentse ki, hogy ha nem így lesz, akkor lemond, és visszavonul a politikai élettől, és civil foglalkozást űz.

Én is megígérem Önnek, ha nem lesz igazam, és Önök legyőzik a Fideszt, azonnal felhagyok az újságíró szakmával, soha egyetlen cikket nem fogok írni, semmiféle politikai prognózist nem adok és politikai elemzést nem végzek. Én is visszavonulok.

Kérem, jelezzen vissza, hogy elfogadja-e baráti ajánlatomat és kvázi fogadásunkat! Ez teszi hitelessé a szavunkat, régen a hadvezérek és államférfiak így álltak jót a szavaikért, néha az életüket is feltették erre. Ezt nem kívánom, de egy ilyen megállapodás hitelesítené, hogy jót áll azért, amit mond. Engedje meg, hogy erről a levélváltásunkról beszámoljak a lapunkban is.

Őszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel,

Bartus László”Nincs hozzászólás : Bartus László fogadást ajánlott Ujhelyi Istvánnak a 2018-as választásra

 1. Tóth Zoltán

  April 28th, 2017

  Mindenkit megnyugtatok, már a közelgő viharra készülnek az “élen” – akár kóristák, akár kontrázók. Még koránt sem biztos, hogy a közeljövőben szakad ránk az ég, de minél később, annál intenzívebben. (Addig pedig szép komótosan dagadnak a viharfelhők.)

  A legutóbbi EU-jelenet konzekvenciája is erre utal, hiszen az EU a maga diplomatikus visszafogottságával visszadobta a labdát nekünk, s eközben még inkább elengedték a kezünket. [Sejthetően az idei, szélsőjobbos kihívásra koncentrálnak – ha túlélik, erőteljes lépésekbe kezdhetnek a további, szorosabb EU-integráció felé – “Európai Egyesült Államok” -, de már nélkülünk. Ez lehet a kétsebességes EU megvalósulása is, tehát nem szűnik meg, de fokozatosan leértékelődik. ]

  Sajnos a rengeteg “szakértő” már azt sem volt képes észrevenni, hogy az EU taktikát váltva épp Orbán trükkjét alkalmazza – már velünk szemben. A legutóbbi találkozó ugyanis maga volt a tökéletes “orbáni hazabeszéd”. A saját polgáraik felé mi lettünk a negatív példa, a szamárpad, amit mind leplezetlenebbül lehet majd megvetni. Szó se róla: rászolgáltunk erre!
  A teljes magyar politikai elit sikeresen kiharcolta (mert, ugye mi mindent hősiesen kivívunk), hogy kezd seggtörlő-papírrá degradálódni hazánk – amit majd végül akár oda is lehet dobni az oroszok arcába. Mindezt ismételten csakis magunknak köszönhetjük!

  Mindeközben – az idei kihívások abszolválását követően – a “mag-Európa” államainak még szorosabb, akár “euroatlanti” integrációja irányába mutató újraszerveződése is megvalósulhat – de már nélkülünk. A folyamat kulcskérdése talán Németország reakciója lehet, de amennyiben a németek inkább szembefordulnának ez előbbivel (jelenleg, Merkel vezetésével ezt kétlem), úgy rohamos léptekkel haladhatunk egy újabb, kontinentális vagy világkonfliktus felé. (Vissza az “kaptafához” – olvassanak utána, az elmúlt világháborút is Délkelet-Ázsiában kezdték egyes történészi vélemények alapján, 1937-ben. Minő véletlen, épp mozgolódnak arrafelé! Ráadásul Orbán is mind határozottabban a káoszra hajt – miközben persze tőle megszokott módon az ellenkezőjét hirdeti.) Ha tényleg akarunk hozzájuk tartozni (mármint a “mag-EU”-hoz), úgy tegyünk érte (kérem, nézzenek körül, ahol épp vannak, mennyi jelét látják ennek?), különben magunkra vessünk!
  Magyarország kezdi átvenni Fehéroroszország és Ukrajna szerepét – miközben az újsütetű orosz imperátor módszeresen bekebelezi őket is. Tehát mi belőlünk válik az újabb frontvonal …

  [Nem tagadom, nagyképűségnek tűnhet a saját, korábbi hozzászólásaimra hivatkozni, kizárólag helytakarékosságból teszem. Kérem, fontolják meg alaposabban a következő cikkekhez írt véleményeimet, ugyanis mind világosabban körvonalazódik a jövőnk, mely koránt sem lesz oly kívánatos, mint jelenleg hinnénk: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1585039748191643&id=177083425653956 és https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1593343990694552&id=177083425653956%5D

  Mindeközben a “baloldal” türelmesen várakozik, hiszen az elmúlt bő évszázad során a mindenkori “bal- és jobboldalak” hatalomra jutását alapvetően ugyanott döntik el (így van ez most is): a Kremlben. A jelenlegi magyar “baloldal” egyre látványosabb, tesze-tosza tétlenségre mögött is ez húzódik – az aktuális orosz despota kedvezményezett kitartottjai a magyar “jobboldal” (Orbánról kezd áttevődni a hangsúly Vonára – ezért az egyre látványosabb kapálódzás a miniducénk részéről).
  A “baloldal” mit tehetne mást? Hát türelmesen vár: https://www.youtube.com/watch?v=WqA1kc5xITo

  Ennyit egy “szabaccságarcos” népről…

  Ui.: Botkáék szerencsétlenkedése csak további, törvényszerű indokául szolgálhat “Lenin-szerű” figurák feltűnésének mind nemzetközi, és hazai tekintetben is. Amennyiben az MSZP nem képes a kiegyensúlyozottabb, de mégis jóval progresszívabb, a haladás felé elkötelezett, sőt, az arra a teljes társadalmat ösztönző tettekre (tehát már nem a puszta szájalásra), úgy hamarosan még radikálisabb konkurenseik jelenhetnek meg a “balszélen”! Érzésem szerint ezekre is utalhatott az egykori tanácsadójuk: http://hvg.hu/itthon/20170420_ron_werber_heti_valasz_interju

  [Ide tartozik ez az “örökzöld” elemzés is, olvassák el, különösen a “szociálfasizmus” bekezdésnél (bátran helyettesítsék be a korabeli szereplőket mai politikusokkal, meglepő lesz a hasonlóság): http://index.hu/tudomany/tortenelem/2016/06/29/ungvary_krisztian_molotov-ribbentrop_paktum_sztalin_a_szovjetunio_felelossege_a_ii._vilaghaboruban_a_becsapott_csalo/%5D

  Summa summarum: kaptunk egy korszakos esélyt, de eljátszottuk! Még nem veszett el végleg, de mind kisebbnek tűnik a távolodó vonat vége. Meg hallatszik a zakatolása, de már egyre halkabban. S eközben fokozatosan ránk borul az éj, a puszta közepén, s az elhalkuló ciripelést kezdi felváltani egy erősödő moraj. Ne feledjük: mi szálltunk le a vonatról!

  Reply
 2. Csabai Tamás

  April 28th, 2017

  Bartus válasza teljesen rendben van, minden szavával egyetértek.
  Az EU-nak nem minket kell megmentenie azzal, hogy elvszerűen eljárva, az értékeit védve minimum kötelezettségszegési eljárást indít, a kohéziós alapok juttatásának felfüggesztésével karöltve, hanem saját magát, az európai értékeket. Mellesleg ezzel gyorsítaná fel Magyarország megszabadulását is az önkénytől, habár kétségtelenül egy rövid szélsőjobboldali dühöngést követően – amin, megjegyzem, nem főleg a Jobbikot, hanem elsősorban a tovább radikalizált Fideszt értem.

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)