2024, július24, szerda
KezdőlapFesz leszA Hit Gyülekezete fizetett ki kétmilliárd forintot, amivel Németh Sándor cége elzálogosította...

A Hit Gyülekezete fizetett ki kétmilliárd forintot, amivel Németh Sándor cége elzálogosította az ATV székházát

-

A Hit Gyülekezete a Hadar Gold Kft. nevű izraeli tulajdonú ingatlancég megvásárlásával kezdte meg az ATV székházának felvásárlását. A Hadar Gold Kft. egy 2000-ben alapított ingatlancég, amely megvásárolta az egykori Kőbányai mozi épületét, így tulajdonos lett az ATV székházaként működő épületben. A cég izraeli tulajdonosai 2004. június 16-án eladták a Hadar Gold Kft.-t a Hit Gyülekezetét képviselő Új Spirit Kft.-nek, s az ATV nagy többségű tulajdonosának, a Broadcast Projekt Kft.-nek, amelynek egy ideig szintén az Új Spirit Kft. volt a többségi tulajdonosa. Miután a Hit Gyülekezete megvette a Hadar Gold Kft.-t (s vele együtt az ingatlanrészt, amit a cég birtokolt), Németh Sándor megtartotta a Hadar Gold Kft. nevét. Nyilván tetszett neki az izraeli cég átvétele, mert azon van a „kenet” és az ábrahámi áldás. Nem beszélve a cég nevében levő „Gold” szóról, ami az egyik izraeli tulajdonos édesanyjának nevéből származik.

E céggel vásárolta fel a Hit Gyülekezete az ATV-székház céljára használt épület feldarabolt tulajdonrészeit és a mellette lévő ingatlant. A Hadar Gold Kft. végül az épületegyüttes 100 százalékos tulajdonosa lett, amely teljes egészében a Hit Gyülekezete tulajdona volt az említett két cégén keresztül. 2006. július 7-től a székházat birtokló Hadar Gold Kft. 100 százalékos tulajdonosa már az Új Spirit Kft. volt, amelynek ügyvezetője Németh (Kauzál) Alexandra, Németh Sándor lánya. A Hit Gyülekezete akkor kezdte elveszíteni a cégben a 100 százalékos tulajdonrészét, amikor 2009. július 9-én a Hadar Gold Kft.-be belépett tulajdonosként az X & A Marketing and Holding Limited nevű liechtensteini offshore cég. Ez az offshore cég kezdte emelni a saját törzstőkéjét addig, amíg meg nem szerezte a 60 százalékos tulajdont. Majd 2019 március 29-én a titokzatos offshore cég átadta a saját üzletrészét Németh Sándor magánszemélynek.

Az is furcsa volt, hogy Németh Sándor miért engedett be egy idegen offshore céget a Hadar Gold Kft.-be, és a gyülekezet cégét vezető lányával együtt miért engedte meg, hogy összesen 270 millióért a több milliárdot érő ATV székház többségi tulajdonát, s az ATV-ben levő levő gyülekezeti részvénytulajdon nagyobb részét megszerezze, miután előzőleg mindenkit módszeresen kivásároltak. Ahogy kísérteties az is, hogy a bombaüzlet után az offshore cég ezt a bődületes vagyont miért adta át 270 milliós névértéken Németh Sándornak, ha már egyszer fillérekért megszerezte. Erre egyetlen logikus magyarázat van, hogy a liechtensteini offshore cég mögött is Németh Sándor állt, és csak nyilvánossá tette az igazi tulajdonos személyét, amikor az offshore cégről a saját nevére íratta a Hadar Gold Kft. többségi tulajdonát. Ez nyilvánvalóan a gyülekezeti vagyon csalárd módon való eltulajdonítása volt. Egyik oldalról lopás, másik oldalról hűtlen kezelés.

Így 2019. március 29-én Németh Sándor lett a Hadar Gold Kft. 60 százalékos többségi tulajdonosa, amivel az ATV székházának többségi tulajdonosa is lett (mivel a Hadar Gold Kft. az ATV székházának 100 százalékos tulajdonosa). A Hadar Gold Kft. – mint említettük – korábban a Hit Gyülekezete cégeinek tulajdonában volt, így cégei révén az ATV székház 100 százalékos tulajdonosa a Hit Gyülekezete volt. A Hit Gyülekezete a Hadar Gold Kft.-vel vásárolta meg és újította fel az ATV székházának helyet adó épületegyüttes egyes részeit. Ezekhez a Hadar Gold Kft. 2005 és 2009 között több részletben kétmilliárd forintnyi jelzálogot jegyeztetett be az ATV székházára. Ezeket a hiteleket cégei révén a Hit Gyülekezete fizette ki. Hiába volt ekkor már a liechtensteini offshore cég a többségi tulajdonos, mert az offshore cég csak 200 millió forint készpénzt hozott a cégbe, míg az adósság kétmilliárdos volt, amit végül a Hit Gyülekezete a cége révén kifizetett. A Hadar Gold Kft. bevételei nem az offshore cégből származtak. Miután lekerült az ingatlanról minden jelzálog, az ATV székháza tehermentes lett, Németh Sándor a többségi tulajdont azután íratta a saját nevére.

Németh Sándor a Hadar Gold Kft. többségi tulajdonához (s azzal az ATV székházához) 270 milliós üzletrész megvásárlásával jutott hozzá, amihez a pénz szintén a Hit Gyülekezetéből származott, mert Németh Sándornak nincs más forrásból akkora legális jövedelme, amiből ennyi pénzt ki tudna fizetni. Mielőtt az ingatlan többségi tulajdona Németh Sándor nevére került, a Hit Gyülekezete a cégein keresztül egy kétmilliárdos jelzálogot fizetett ki helyette, de az ingatlan 60 százalékban az ő magántulajdona lett. Ezt a pénzt a Hit Gyülekezetének soha nem fizette ki. A Hit Gyülekezete tagjai viselték a költségeket, az ingatlan 60 százaléka pedig Németh Sándor magántulajdona lett, ahogy a Hadar Gold Kft. bevételének 60 százaléka is. A Hadar Gold kft. 2011 és 2018 között öt év alatt 577 millió 422 ezer forint nyereséget termelt. A kiadás a Hit Gyülekezetét terhelte, a tulajdon megszerzése után a haszon 60 százaléka Németh Sándoré.

A Hit Gyülekezete cége, a Németh Sándor lánya által vezetett Új Spirit Kft. párhuzamosan ezzel mind az öt év alatt veszteséges volt. Németh Sándor cége (amelynek ekkor már többségi tulajdonosa a liechtensteini offshore cég révén Németh Sándor) többszáz milliós nyereséget produkált, a gyülekezet cége pedig veszteséget. Ez nem minden, mert a Hadar Gold Kft. a 70 százalékos tulajdonosa az ATV Zrt. (a tévécsatorna) fő részvényesének, a Broadcast Projekt. Kft.-nek, így végső soron Németh Sándor a fő tulajdonosa az ATV-nek is. A Broadcast Projekt Kft. mellett két másik részvényese van az ATV-nek: az egyik közvetlenül a Hadar Gold Kft., amelynek a 60 százalékos tulajdonosa Németh Sándor, s a másik részvényes maga Németh Sándor. Németh Sándornak az ATV Zrt.-ben lett is lett összesen 690 millió 931 ezer 600 forint értékű részvénye a kétmilliárdos ATV-székház 60 százalékos tulajdona mellett. Méghozzá 270 millió forintért.

Mindehhez papíron 270 millió forintért jutott hozzá, ami csak a Hit Gyülekezetéből származhatott, ha egyáltalán ezt az összeget kifizette. Németh Sándor a Hit Gyülekezete pénzén szerzett meg a Hit Gyülekezetétől egy kétmilliárdos vagyont, méghozzá papíron is tizedáron. A jelenleg zajló nyomozás feladata annak kiderítése, hogy Németh Sándor bevallotta-e az adóhivatalnak ezt a vagyonnövekedést és fizetett-e utána adót. A Hit Gyülekezet jelentősen nagy értékű vagyoni hátrányt szenvedett el, az elveszített vagyona a vezető lelkész magántulajdona lett. Példátlan eset Magyarországon, hogy egy egyház vezetője nevére íratja a gyülekezete vagyonát és a saját híveit lopja meg. Mindezt a legkisebb következmény nélkül, mert a saját egyházának nincsenek olyan független testületei, amelyek felelősségre vonhatnák őt.

2006. június 9-ig három különböző összegben 540 millió jelzálogjogot jegyeztek be a Magyar Külkereskedelmi Bank javára. Ezek a jelzálogok 2007. május 15-én kerültek le, miután 2007. április 2-án újabb egymilliárdos jelzálog került a CIB Bank nevére. 2009. március 30-án a CIB Bank javára már másfélmilliárdos jelzálogot jegyeztek be. A másfélmilliárdos jelzálog 2015. március 10-én került le végleg az ATV székházáról. 2009. március 30-án került a másfélmilliárdos jelzálog az ATV épületére, és 2009. július 9-én lépett be a Hadar Gold Kft.-be először egyszázalékos tulajdonosként, 1 millió 830 ezer forintos befizetéssel az X & A Marketing and Holding Limited nevű liechtensteini offshore cég. Ez mutatja, hogy nem a tőkebevonás, hanem a tulajdonszerzés volt a motíváció.

A 2009. július 30-i taggyűlési jegyzőkönyv szerint a liechtensteini offshore cég 40 millióval emelte a saját tőkerészét, míg az Új Spirit Kft. tőkerésze változatlan maradt. Ez megismétlődött még néhányszor: az offshore cég tulajdonosa 2010-ben előbb 20 millióval, utána 40 millióval, 2011-ben pedig két részletben 100 millió forint készpénzzel, majd 70 millió 540 ezer forintnyi nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással növelte a saját tőkerészét. Ezzel az X & A Ltd. a Hadar Gold Kft. 60 százalékos tulajdonosa lett. Mivel a Hit Gyülekezete cége, az Új Spirit Kft. az „ismeretlen” tulajdonú offshore céggel nem tartotta a lépést, nem emelte a saját tőkéjét, így a korábban 99 százalékos tulajdonrésze 40 százalékra csökkent. Az offshore cég bődületes tulajdonszerzését Németh (Kauzál) Alexandra, Németh Sándor lánya tette lehetővé, mert többségi tulajdonosként ehhez a hozzájárulását adta. Ez a vagyonrész került később névértéken az apja nevére.

Nem tudjuk, hogy az offshore cég, majd saját nevén Németh Sándor honnan szerzett 200 millió készpénzt és 70 milliós nem pénzbeli apportot, de nem az adómentességet élvező havi lelkészi fizetésből, az biztos. Ám az is biztos, hogy a később saját vagyonává lett tulajdon megszerzéséhez és felújításához használt másfélmilliárdos jelzáloghitelt nem Németh Sándor fizette vissza. Ezzel egyidőben nőtt ki a földből Németh Sándor – egyesek szerint milliárdos értékű, de mindenképp több százmilliót érő, erődítménynek beillő, háromszintes kastélya, Budapest egyik zöldövezetében, amelyet ketten laknak a feleségével. Gyerekei szintén hatalmas ingatlanokat birtokolnak, így az offshore cég nevére emlékeztető Alexandra lánya is, aki a csökönyösen veszteséges Új Spirti Kft. ügyvezetője. Bartus László Fesz van című könyve írt arról, hogy a Hit Park építésével egyidőben hullott a Balaton parthjára egy 50 milliós nyaraló, amit Németh Sándor és családja használt. A Hit Park számlái közé éppen ekkora értékben kerültek balatoni számlák.

Nem állítjuk, hogy az ezzel egyidőben bejegyzett másfélmilliárdos jelzálognak köze lenne ehhez a hirtelen gazdagodáshoz, de azt a kérdést bárki jogosan megfogalmazhatja, hogy ha Németh Sándornak ekkora felhalmozott vagyona volt a Hit Gyülekezete tagjainak tizedbefizetéseiből és adományaiból, akkor miért kellett másfélmilliárdos jelzálogot akasztani a gyülekezet cégeinek nyakába, és ezt a vagyont miért inkább saját palota építésére és a gyülekezet vagyonának eltulajdonítására használta fel? További részletek Bartus László Fesz lesz című könyvében olvasható, amely Budapesten a Pozsonyi úti Láng Téka könyvesboltban és a Filologosz könyvesboltban vásárolható illetve rendelhető meg.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések