Nagy interjút adott Karsai László történész professzor, holokausztkutató a Népszavának, amelyben megválaszolt a lap riporterének valamennyi provokatív kérdésére, amelyekkel Czene Gábor legitimálta a szélsőjobboldal hazugságait.

Az interjú alapvetően arról szól, hogy Orbán antiszemita uszítást folytat a Soros-ellenes kampánnyal, de számos más fontos megállapítást tartalmaz. Karsai László elmondta, hogy “Adolf Eichmann és pár tucat embere önmagában semmit sem tudott volna tenni”, továbbá “nem igaz, hogy Horthy nem tudta, hogy a halálba viszik a magyar zsidóságot”.

Az Orbán által “kivételes államférfinek” mondott Horthy tudta, hogy a halálba küldi a zsidó nőket, gyerekeket, öregeket, többszáz ezer embert. Horthy egy tömeggyilkos. Sőt, 1942 és 1944 között éppen azért nem engedte a deportálást, mert már akkor is tisztában volt azzal, milyen sorsot szánnak a nácik a zsidóknak. 1944-ben is pontosan tudta, mi vár a zsidókra.

Majd Karsai László cáfolja azt is, hogy Horthy a hadsereget vetette be a budapesti zsidóság védelmében. Mint elmondta, nyolc másik oka volt annak, hogy Koszorús Ferenc vezetésével katonai egységeket vezényeltek a fővárosba. A riporter kérdésére elmondja, hogy “először is attól félt, hogy a csendőrök puccsot szerveznek ellene”.

Horthy tehát magát féltette, nem a zsidókat, és magát akarta megmenteni, mégcsak nem is a haláltól, hanem a hatalom elvesztésétől, nem a pesti zsidók élete aggasztotta. “Horthy valóban felfüggesztette a deportálásokat, de augusztus elején újra engedélyezte” – folytatja Karsai László.

“Erre csak azért nem került sor – teszi hozzá – mert augusztus 23-án Románia kiugrott a háborúból. Összeomlott a délkeleti front, ezért a németeknek minden vasúti szerelvényre szükségük volt, hogy a be nem kerített hadseregrészeket kimenekítsék” – mondja Karsai László. Ez azt jelenti, hogy budapesti zsidóság életét a románok mentették meg azzal, hogy kiugrottak a háborúból. Horthy engedélyt adott a haláltáborba való deportálásukra.

Horthy gyenge, végtelenül jellemtelen, középszerű pojáca volt, aki az úri Magyarország semmirekellő gazembereinek tipikus alakja volt, akik az idióta középkori ruháikban, mint egy jelmezbálban illegették magukat, de egy fabatkát nem értek. Kereszténynek mondták magukat, miközben fogalmuk sem volt a kereszténységről, és nyomorba döntöttek egy országot.

Horthy egy közönséges antiszemita, aki gyáva és hataloméhes, gerinctelen ember volt, aki még akkor sem mondott le, amikor Hitler bábja lett, hanem képes volt kinevezni egy olyan legitim magyar kormányt, amely népirtásban vett részt, és gázkamrába küldött 435 ezer embert, kislányokat, anyákat, apákat, öregeket, betegeket.

Horthyt fel kellett volna akasztani az összes többi háborús bűnössel együtt, amitől csak egy másik megbomlott agyú diktátor, Sztálin mentette meg, mert írt neki is Horthy ugyanolyan képmutató és talpnyaló levelet, mint amilyeneket a náci tömeggyilkosnak, Hitlernek írt.

Mindez tovább árnyalja a Horthyról kialakult hamis képet és az Orbán-rendszer által indított rehabilitációját. Horthy nem keresztény, hanem antiszemita, fasiszta gyilkos. Aki pedig ezt az embert példaképként emlegeti, maga is antiszemita és potenciális gyilkos. Aki Horthyt látja, az látja azt a “keresztény-nemzeti” fasiszta ideológiát is, ami Orbán alaptörvényében áll. A NER ennek a beteg ideológiának a legfrissebb megjelenési formája. Ez Magyarország elpusztításának újabb állomása.2 hozzászólás : A románok mentették meg a pesti zsidóságot, nem Horthy

 1. voronyezs

  August 6th, 2019

  Horthy nem is hihetett abban, hogy – otthonuktól és minden vagyonuktól már korábban, úgymond “törvényesen” megfosztott, kirabolt – gyerekek aggastyánok, matrónák és családanyák alkalmasak lennének valamiféle munkatáborokban végzett nehéz fizikai munkákra. Már ebből is tudhatta a végső megoldás igazi módját…

  Ő főméltósága amúgy is találkozott már a zsidókra kihegyezett fehérterror specialitásaival, többek közt a nyakig földbe ásott emberek lovakkal történt földbetaposásával, stb…

  Ezen kívül a 44.évi német megszállást már jó három évvel korábban megelőző, a “Magyar Királyság, mint jogállam” által csak “idegenrendészeti” eljárásnak álcázott, addig soha nem látott méretű, óriás-pogrom során, a mi ártatlan s fölöttébb jótékony lelkivilágú kormányzónk igenis . m e g i s m e r t h e t t e . a zsidókkal szembeni tömegmészárlás manuális lebonyolításának üzemszerű módozatait az ukrajnai Kamenyec-Podolszkíj-Kőrösmező* hadműveleti területen, ahová az őfőméltósága Belügyminisztériuma alá tartozó fegyveres erők a Magyar Államvasutak segedelmével 20˙000, azaz H ú s z e z e r Magyarországon fenti jogalap szerint “elfogott” földrajzi értelemben lengyelországi zsidó menekültet adtak a halálbrigádok kamerádjai már véres kezeibe. Hogy erről a tömegmészárlásról ne tudott volna Magyarország >legfőbb hadura<, az egy agyrémítő hazugság.

  És még 1; Horthy, ha annyira ártatlan és jóakaratú uriember volt, akkor miért nem mondott le már márc.19. után kormányzói és legfőbb hadúri rangjáról ?
  ˙

  .
  * Kamenyec Podolszkíj az 1919-től lökött magyar-náci, azaz horthysta propaganda sötét hagyományának megfelelő fideSS tagadása, ill. ködösítése révén jelenti a demokratikus ellenzék és a pártállam közötti vita legfontosabb centrumát azaz, hogy Orbán szerint az a mészárlás nem tartozik a Holokauszt fogalma alá, mert a félmilliós magyar holokausztot szerinte a magyarok csak német befolyásra követték el március 19 után…
  Még a Kossuth tér-átalakító Projekt idővonalát is a német megszállásnak ehhez a hivatkozási dátumához kötik, minthogy szerintük akkor veszítettük el az önállóságunkat – szándékosan figyelmen kívül hagyva a Numerus Clausustól a többi Zsidó törvényen át e nagy kőrösmezői genocídiumig vezető már jóval korábbi magyar fajvédő/!/ út teljes problematikáját.
  ˙

  .
  UI:
  Kamenyec Podolszk magyar letagadásában nagy "érdemei" vannak "a nagy előd"
  n.Antall József miniszterelnök történésznek, kinek e tarthatatlan hazugságait
  és szándékos elhallgatásait n. Szirtes Zoltán: Temetetlen halottaink Kőrösmező
  Kamenyec Podolszk 1941. című könyvében korabeli hivatalos dokumentumokra
  hivatkozva vágta kenterbe … Ők, Schmidt Mária udvari némber és főtörténész,
  terrorházi szakértő vezetésével mégis, és még mindig folyamatos tagadásban
  leledzenek… Talán a magyar agyakban anno megfogant tömegvérengzés az ő
  fogalmai szerint még mindig nem tartozik a terror kategóriájába. 🙁 🙁

  Reply
 2. Voronyezs

  August 6th, 2019

  UI/II.

  A Kamenyec Podolszk a magyar szélsőjobb számára még ma is és azért “egy kellemetlen momentum”, mert ott többségében lengyel(!) állampolgárokat végeztek ki. Olyanokat, akik a párizsi békék következtében váltak (Osztrák-) Magyar-ból lengyel állampolgárokká, vagyis akkor már, mint lengyelek (a német szövetséges ellenségei) menekültek a két évtizeddel korábban még magyarnak számító hazájuk anyaországába azt gondolván, hogy az majd úgyis befogadja őket. – Ehelyett jött Kőrösmező, azaz K.P.
  [Ettől függetlenül ismerek olyan embert, akinek az apja már 20 éve élt itt, csak nem kapta meg a magyar állampolgáságot és ezért vitték el KP-ba. kivégeztetni.]

  A magyar jobboldal számára ez a tömeggyilkosság már külön is “cikis aspektusa” az úgynevezett hagyományos lengyel-magyar barátságnak, mert uram-bátyámék még ma is szeretnek azzal d i c s e k e d n i , hogy ők ugyanakkor mennyi “l e n g y e l t” védtek ill. bújtattak el itt, “megmentve az életüket” 🙁 Na! Nézzünk csak utána! Hányat is ahhoz a húszezer magyarul beszélő, ún.”indegenrendészeti” áldozathoz képest? Mindössze háromezer [válogatottan katolikus] lengyelt egy balatonboglári titkos táborban. Érdekes mód’ ezért kapott id.Antall József belügyi államtitkár (a későbbi miniszterelnök apja) postumus Jad Vasem kitüntetést. Nyilván elfelejtették tájékoztatni Izraelt a tényleges igazságról és égbekiáltó gazságról, arról a többi általuk megsemmisített 20˙000 “pólisiról”… Nem véletlen, hogy történelemtanár fia, már hatalmi pozícióban éppenséggel a Kamenyec Podolszkot tagadó és meghamisító tábor vezéralakjává vált, aki az említett Szirtessel élénk, vagy sok esetben az igazságtól elzárkózó, hazudozó, vagy teljes hallgatásba temetkező harcot vívott a ráolvasott kőrösmezői tények, a korabeli állami iratok tanúsága ellen.

  Az okokra visszatérve, márcsak azt nem tudni, hogy akkor, a bűntéy idején Horthy kormányzó a német-náci fegyverbarátság megőrzése, vagy a maga megnyugtatása érdekében dobta oda ezt a húszezer ártatlan embert az ukrajnai front velünk szorosan szövetséges kivégző brigádjainak.

  .

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)