Megnéztem egy televíziós beszélgetést hang nélkül is. Fekete-Győr András nem csupán kinézetre, de a gesztusaiban is Orbánt utánozza. Nem értek egyet azokkal, akik azt állítják, hogy a Momentumot (is) a Fidesz hozta létre. De annak van jelentősége, hogy Fekete-Győr András egy Orbán-imádó családban nőtt fel. Az én kislányom nagy brazil futballdrukker, és nem azért, mert elemezte a világ legjobb csapatainak játékát, hanem azért, mert tőlem ezt hallotta.

Emberek akkor hasonlítanak ennyire egymásra, ha az egyik bálványozza a másikat. Átveszi a hanghordozását. Fekete-Győr a száját is úgy tartja, mint az ifjú Orbán. Külsőre is olyanra veszi a figurát. Egyértelmű, hogy Orbántól inspirálódott, hogy egyszer ő is politikus lesz. Ő a mintakép. Ez rosszabb, mintha Fekete-Győr magától lenne ilyen. Magától az élet sodorná elvtelen kompromisszumokba, ha a hatalom akarásán kívül nincsenek elvei. De Orbán már készen kínálja az elvtelen karrierista, hataloméhes politikus mintáját.

Amit Fekete-Győr mond, abból messziről kihallik a fideszes családi szocializáció. Elnézést az újabb példáért, de abban mindenki biztos lehet, hogy az én kislányom milyen inspirációkat kap a családban. Véletlenül sem fog olyanokat beszélni, mint Fekete-Győr András, aki úgy követi az orbáni mintát, hogy a liberális korszakát már ki is hagyja. Csinált magának egy pártot, felcsippent populáris politikai témákat, és abból építi magát. Orbánnak egyszer már bejött, ha jól másolja a mintát, bejön neki is.

Fekete-Győr ún. ügyekből építkezik. Az ügyek eszközök a politikai célok eléréséhez. Nála nagyobb karrieristát, akinek az elvek csak cserélhető eszközök, csupán egyet ismerünk. Vaknak kell lennie annak, aki nem látja az új Orbán Viktort benne. Amikor valaki tagadja ellentétes világnézetek létezését és ütközését, aki azt ígéri, hogy ezeket el is törli, aki a táborába vár mindenkit, aki kilúgozza az emberek agyát, és kárhoztatja azokat, akik erre nem hajlandók, az veszélyes ember. Éppen úgy, mint Orbán.

Orbánnak nincs ellenére a Momentum megjelenése és párttá alakulása. Szívesen lecseréli az ellenzéket rájuk. A Momentum nem rendszerellenes. Jobban támadja a baloldalt, mint őket. Elmossa a határt a 2010 előtti és utáni rendszer között. Legitimálja a NER-t, és azt mondja, meg kell haladni a politikai oldalak közötti szembenállást. Álmodni sem lehetne jobb ellenzékről. Főleg, ha gyökértelen, és kivégzi helyette azokat a tradícionális pártokat, amelyeknek gyökerei száz évre nyúlnak vissza.

Ezért Orbán megtámogatta őket alaposan. Nagy győzelmet adott ajándékba az olimpiáról való lemondással. Ha Orbánnak nem lenne kedvére, hogy a Momentummal tovább oszlik az ellenoldal, ádázabb küzdelem kezdődik az általa meghagyott kétharmadon túli mandátum és pénz megszerzéséért, akkor megoldhatta volna ezt a visszalépést úgy, hogy abból ne lehessen ekkorát profitálni. De ez láthatóan szándékos volt: azt akarta, hogy erősödjön fel a Momentum ahhoz, hogy a másik oldalon begyűjtse az identitásukat vesztett, messiásra váró, kétségbeesett álmodozókat.

Orbán ugyanakkor kijelölte a Momentum terjeszkedésének határait, s ez a Fidesz határáig tart. Amikor a Momentum meghirdette a baloldalon és a jobboldalon is kívül álló pozícióját, a baloldal és jobboldal szembenállásának felszámolását ígérte, nem csupán a két oldalból kiábrándult szavazóknak üzent, hanem a baloldal és a Fidesz táborából is leszakított volna egy-egy részt, az “Adj király katonát!” játékhoz hasonlóan. Integrálná magába a két oldalt.

A Fidesz rongyosbakái közül azokat vitte volna, akiknek sok a korrupció, sok a szélsőjobbos megnyilvánulás, nem annyira szeretnének Európa-ellenesek és illiberálisok lenni. Az viszont fontos, hogy centrumos konzervatív identitásukat megőrizve, ne keveredjenek a baloldallal. Erre kiválóan alkalmas olyan párt, amely nyit az “egészséges nemzettudat”, az “egészséges erotika” felé, stílusa modern, és balra zár a “leszerepelt” és itt ragadt balliberális torzó felé.

A Momentum hatalmas tarolást végez majd az ellenzéki oldalon, mert ott nem húzták meg a határt, és nem nehezítették meg saját szimpatizánsaiknak és szavazóiknak az átjárást. Emellett a Momentum meríthet azok közül is, akik utálják a “leszerepelt” kollaboránsokat, vevők az egész elit elleni demagógiára, s azt szeretnék, ha az álellenzék Orbánnal együtt tűnne el. Azt nem veszik észre, hogy a Momentum Orbánt nem akarja eltüntetni egyelőre, csak őket. Fekete-Győr András a legnagyobb vagy egyedüli akar lenni köztük. Egyelőre.

A kollaboráns álellenzék régen megérett a pusztulásra. Akik ennyire tehetségtelenek, nem is érdemlik meg, hogy túléljék a Momentum színrelépését. Miközben a szemük előtt viszi el a Momentum a támogatóikat, nem mondják meg, mi a különbség a Momentum és köztük. Lehetővé teszik, hogy szimpatizánsaik identitásválság nélkül álljanak a Momentum mellé. Ha az elkötelezettség megerősödik, ezeket az embereket már elveszítik. Ezt a rést Orbán azonnal lezárta.

Az ellenzéki pártok nem merik megmondani, hogy a Momentumnak nem az Orbán-rendszer megdöntése a célja. Meg sem kérdőjelezik a rendszert. Ők aztán végleg eltörlik a jogállam és a NER közötti határt. Az MSZP egykor baloldali párt volt, mondhatná azt, hogy ezek nem azok. A Momentum jobban utálja őket, mint Orbánt, el akarja tüntetni őket, de ők mégsem konfrontálnak a Momentummal, nehogy az elédesgetett híveikkel szembekerüljenek.

Rossz taktika, ha a szavazóik észrevétlenül és minden belső meghasonlás nélkül válhatnak Momentum-szavazókká. Nem állítják tudatos választás elé őket, és nem tudatosítják, hogy aki őket választja, nem ugyanabba a demokrata táborba tartozik többé. A Momentum még a retorika szintjén sem a rendszer ellenfele. Ők nem Orbán és a Fidesz kihívói, hanem az ellenzéké. Méghozzá olyan ideológiával, amely felértékeli még a kollaboráns álellenzéket is. Ezekhez képest nekik egészséges nemzettudatuk van.

Orbán ezért is szereti őket, mert a retorika szintjén sem liberális demokraták. Csupán a ki nem mondott egyezség feltételeit világossá tette: csak a másik oldalon rombolhatnak. Ő ezzel rövidre is zárta a helyzetet. Éles határvonalat húzott, amit egy fideszes nem ugorhat át. Megakadályozta a Momentum behatolását a hátországba. Közölte, hogy a Momentum új SZDSZ, amely az MSZP-vel léphet szövetségre. Ez természetesen nem igaz, ez legfeljebb a félelmei között lehet, mert amire ennek az országnak szüksége lenne, az egy új SZDSZ. De a Momentum nem az. Éppen az baj velük, hogy nem azok. Ezért segíti őket Orbán, mert rá nézve ártalmatlanok és még hasznosak is.

Ezzel ő egycsapásra elintézte Fekete-Győr András ravasznak gondolt taktikáját. Egyetlen mozdulattal söpörte le őket, és jelölte ki a helyüket és a határaikat. Máris kiszorultak a jobboldalból. A Momentumnak nem maradt más, mint a baloldal vödréből halászni. Ha az ellenzéki pártok ügyesek lennének, akkor könnyedén mutatnák ki, hogy a Momentum egy új Fidesz (és nem új LMP). Aki a rendszernek ellenzéke, és nem akar egy új Orbán Viktort, az kerülje el a Momentumot. Fekete-Győr egy másik centrális erőteret hirdetett meg.

A Momentum odakerülhetne, ahova való, és ahova kalibrálta magát, a két fél közötti senki földjére. Elveszítené a támogatóit, akik bennük reménykednek, ha szembesülnének azzal az ideológiai katyvasszal és elvtelenséggel, amit képviselnek. Még konkrét ügyekben sem lehet elvek nélkül politizálni. De az ellenzéki pártok alkalmatlansága miatt a Momentum az Orbánnak kedvező szerepet tölti be: a baloldalon rombol a hamis demagógiával. Veszélyt csak rájuk jelent.

Legalábbis, ami a közvetlen veszélyt illeti. A Momentum a legnagyobb veszélyt az országra jelenti. Ez olyan párt, mely eltünteti az alkotmányos rend megdöntésének nyomait, minden bajért a kétségtelenül korrupt és züllött, de mégiscsak jogállamot képviselő balliberálisokat okolja, s rajtuk keresztül a jogállamot megutáltatja. Miközben a balliberálisok tehetségtelen amatőrök a korrupcióban Orbán maffiájához képest, s a züllöttségük meg sem közelíti az orbáni szintet. Kollaborálnak Orbán rendszerével, de a Momentum ezen is túltesz. Még azt is letagadja, hogy ez egy új rendszer lenne.

Most az ügynökügyet akarják felhasználni. Személyes okból is a legnagyobb nyilvánosság híve vagyok. Az ügynökkérdés rendezetlensége miatt támadtak hamis ügynökváddal. Az a véleményem, hogy volt ügynököket el kell tiltani a közügyek gyakorlásától, a közvélemény formálásától, mert egy ügynök az mindig ügynök marad. Ám az taszító, ha valaki politikai haszonszerzésre akarja használni az ügyet, és demagóg, hazug frázisokat csattogtat róla. Amit Fekete-Győr mond, az úgy nem igaz.

Bajnai Gordon szakmailag korrekt módon akarta rendezni az ügynökkérdést. Fekete-Győr lebegtet, a szélsőjobb retorikájával hergeli az embereket. Ez már most egy Orbán Viktorra jellemző módszer. Mint tudjuk, az ellenzék állami párttámogatásért eladta magát az Orbán-rendszernek. Kollaborál és újabb négy évre meg akarja szerezni a saját önfenntartásához szükséges százmilliós állami támogatást. Ezért hazudja, hogy Orbánt demokratikus úton le lehet váltani, noha nincsenek demokratikus választások, demokratikus út nem is létezik.

Pénzért legitimálják Orbán rendszerét, a demokrácia hazug látszatát keltik. Hazaárulók. De mindez semmi ahhoz képest, ha Magyarországra szabadítanak egy másik Orbánt, aki nála fiatalabb, erősebb, kevesebbet iszik és kevesebb kolbászt zabál. Megint elhanyagolják azt a kötelességüket, hogy antidemokratikus tendenciákra felhívják a figyelmet. Orbánnak van gondja arra, hogy meghúzza saját határait. Az ellenzéknek nincs, szóba sem hozza, hogy populista, demagóg, hazudozó karrierista pusztítja most a demokratikus oldalt, s eltünteti a NER és a jogállam határait is. Sőt: megutáltatja a liberális demokráciát, a demokraták saját múltját is.

Fekete-Győr ugyanarra az elitellenes uszításra játszik, amely a világ fasizálódása mögött áll. Emlékezzenek azok, akik már a Hősök terén felismerték a handabandázó karrieristát, aki eljátszotta, hogy kizavarja az oroszokat. Abszolút inkorrekt magatartás volt, miután már tudni lehetett, hogy az oroszok ki akarnak vonulni. (Most viszont tényleg visszahívja az oroszokat, ha nem is hadsereg formájában.) És mi lett belőle? Orbánról nem lehetett látni a kilencvenes években, hogy kicsoda? Vagy 2002-ben? Miért kell megismételni ezt a hibát?

Az ellenzéket súlyos felelősség terheli, amiért fenntartja és működteti az Orbán-rendszert. De még ennél is súlyosabb felelősség terheli, ha kitermeli és engedi felnőni az új Orbánt, aki ráadásul őket tekinti ellenségének: az ő pártjaikat teszi tönkre, az ő pénzükre hajt. Ha ezt szó nélkül tűrik, nemcsak felelőtlenek, hanem még hülyék is.16 hozzászólás : Bartus László: Megjött az új Orbán Viktor

 1. abramovics

  March 1st, 2017

  te Bartus!

  megdicsérlek!
  a cikk jó, bár miért is dicsérgetlek azért, mert a munkádat végzed?
  emlékezz, hogy mikor az első cikkeket írtad ezekről én már akkor felhívtam a figyelmedet arra a tényre, hogy ez a bagázs egy új fidesz.
  mindenesetre örülök, hogy jól végzed a munkádat,s ha hosszan is,
  .
  DE
  .
  megírtad a lényeget.
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

  Reply
  • facsont

   March 1st, 2017

   En ebben nem vagyok biztos! Marmint hogy egy uj fidesz!
   Hadd legyek mar bizakodo

   Reply
   • Elter András

    March 5th, 2017

    “Hadd legyek mar bizakodo”

    Legyél nyugodtan bizakodó, de 100% hogy csalatkozni fogsz. (ezt úgy kell helyesen mondani, hogy csúnyán pofára fogsz esni.) És ennek az az oka, hogy minden jel arra mutat, ez a fazon képes átvenni orbán mocskos fasiszta diktátorságát (és nagy eséllyel át is fogja venni, amikor orbán már meghal). Egy örömem van, én ezt már nem érem meg. Addig is marad nekem a rohadt, fasiszta, gyilkos orbán.

    Reply
 2. Tóth Zoltán

  March 1st, 2017

  Az elemzés kiegészítéseként szeretném szóba hozni, a sikeres “Nolimpia-kezdeményezés” során készült közvélemény kutatások rávilágítanak egy kedvező fordulatra: az eddig nem szavazók, illetve bizonytalanok mozdultak meg nagy tömegben. Ez pedig arra utal, végre egy olyan ügy, ami kirángatja a szavazók FELÉT (!) kitevő “lapítókat”!

  Én ez utóbbiért (valamint a “Nolimpia” sikeréért) mindenképp hálás vagyok a Momentumnak. Végre megérezhette a lakosság, hogy van értelme kiállni, és igen, lehet nyerni! Végső soron MI ÁRULTUK EL A DEMOKRÁCIÁT! Mi árultuk el a gyáva meghunyászkodásainkkal, a cinkosan összeröfögő vigyorgásunkkal, a cserbenhagyó elfordulásunkkal. Ideje felébredni, ideje bátran színt vallani, számon kérni! Minél több tevékeny önszerveződésre volna szükség, hajrá Zemberek!

  Tehát a cikk szerzőjének véleményével szemben igen is lenne potenciál az “ellenzéki” oldalon, amennyiben a jelenlegi szavazóik mellé megnyerhetnék a “lapító 50%-ot” is! Ebben húzott nagyot a Momentum, s szerintem emiatt még akkor sem alszik nyugodtan Orbán, ha a politikai kalkulációk felé lejtenek (és az esti gyógyszerét is rendben beszedte). S ez világít rá még inkább a jelenlegi “ellenzék” alkalmatlanságára.

  Fekete-Győr Andrásék kezdeményezésének ez az egyik legfontosabb eredménye: MI GYÁVA SZAROK végre megtaláljuk a hangunkat, visszaszerezzük a bátorságunkat! Minél többen kell, hogy merjenek szót emelni, véleményt nyilvánítani, nyilvánosan kritizálni, javasolni! Emlékezzenek vissza: Orbánék sem voltak erőnyerők a kezdetektől, mi tettük őt azzá: a sunyi gyávaságunkkal, a megalkuvásunkkal, a jellemtelenségünkkel – így Orbán személyében azt kaptuk vissza, amit megérdemeltünk! Végső soron nekünk, öntudatos szavazóknak kell kordában tartanunk a politikusainkat. Nem könnyű, nem egyszerű, de nem lehetetlen és nincs más!

  A fentiektől függetlenül – épp a jelen elemzésben részletezett véleményekkel részben egyetértve – én is úgy vélem, a Momentum Mozgalom a jelenlegi formájában a ködös populizmusával és kétértelműségével, a képlékeny rendszerkritikusságával inkább szolgálja Orbán egyre torzabb rezsimjének érdekeit (tűnjön elsőre bármennyire is bizarrnak), s nagyobb léptékben akár egy “védődugót” is képezhetnek Orbán (időleges) visszavonulása idejére. Az aktuális “ügynökakció” ugyanis alig árthat Orbánnak (aki ráadásul lassan teljesen különszakadt, elemelkedett a Fidesz/KDNP-től), ellenben épp a NER és a “rendszerváltás” utáni időszak összemosásával, akár utólagos legitimációt nyújthat – tehát visszamenőlegesen is a jelenlegi diktátort mentheti fel. Ez egyébként nem pusztán Orbán miatt veszélyes, hanem sokkal inkább az árnyékában előtörni készülő szélsőség miatt fenyegető igazán (melyekkel a napi hírek alapján, a szemünk láttára kényszerül egyre elkeseredettebb és színVONAltalanabb küzdelemre az önjelölt “kormányzó”).

  A jelenlegi felállás (Orbán szemszögéből) teljesen védett bármely felszínes politikai fordulatnál, a NER jogfolytonossága esetén. Tetszik, vagy sem, az Orbán-rendszer a NER szerint törvényesen tette rá kezét az összvagyonra, teljesen szabályosan szerződött az oroszokkal (Paks2), a kínaiakkal (vasút), teljesen szabályosan nyúlta le a megtakarításokat (MANYUP, Quaestor, stb.), jogosan szerződött előnytelenül saját holdudvarával (eltüntetve számolatlanul az EU-támogatásokat), teljesen jogszerűen lehetetlenítette el a nemzetközileg elvárt jogállamiságot – mivel a NER szellemében, a parlamenti támogatással mindezt a közhatalom birtokában tette. Tehát a NER szellemében mindezek aligha támadhatóak.

  Vagyis amennyiben az elmúlt időszakot jogfolytonosságban kívánják értelmezni, nincs más út, mint előre – Orbán utasításai szerint (legyen épp politikai szerepben, vagy csak domináljon a háttérből). S igen: a Momentum Mozgalom mintha valamiért épp ezt nem akarná támadni. Mintha egyetértenének vele?

  Én egyenlőre még mozgalomként tekintek a Momentumra, és köszönöm, hogy sikeresen megakadályozták Orbánék elborult olimpiai ámokfutását! Hálás vagyok azért is, mert ráébresztették a lakosságot: igenis, van értelme kiállni, véleményt nyilvánítani, követelni! Bátorítok mindenkit, hogy aktívabban fejtse ki az álláspontját, adjon hangot az ellenkezésének, támogatásának, ötleteinek, tapasztalatainak – ez a demokrácia, csakis így működhet!

  Viszont épp a cikkben foglaltak (és az általam említettek) miatt, mint leendő párttal, már távolságtartóbb vagyok a Momentum szerveződésével. Egyenlőre még kivárok, és elmegyek a fórumukra, de a végső döntésemre a tetteik, egyéb konkrét megnyilvánulásaik alapján fog sor kerülni. Addig is: emberek, ébresztő! Hol a hangotok?

  Reply
  • mojszi

   March 3rd, 2017

   “Tetszik, vagy sem, az Orbán-rendszer a NER szerint törvényesen tette rá kezét az összvagyonra, teljesen szabályosan szerződött az oroszokkal (Paks2), a kínaiakkal (vasút), teljesen szabályosan nyúlta le a megtakarításokat (MANYUP, Quaestor, stb.), jogosan szerződött előnytelenül saját holdudvarával (eltüntetve számolatlanul az EU-támogatásokat), teljesen jogszerűen lehetetlenítette el a nemzetközileg elvárt jogállamiságot – mivel a NER szellemében, a parlamenti támogatással mindezt a közhatalom birtokában tette. Tehát a NER szellemében mindezek aligha támadhatóak.”

   Ennél nagyobb faszságot nem lehet gondolni és ez a hozzá állás és tanult tudatlanság határozza meg a magyarokat. Ezért uralkodhat rajtunk egy zsarnok. Megalkuszol, magyarázatot gyártasz köztörvényes bűncselekményekre
   Már a 17. században is fejlettebben gondolkodtak nálad
   “A társadalmi szerződés mint filozófiai fogalom azzal a társadalomfilozófiai problémával áll kapcsolatban, amely a politikai hatalom jogszerűségére kérdez rá. Milyen feltételek mellett tekinthető egy állam legitimnek? Milyen jogosítványai és kötelességei vannak az állampolgárnak a hatalommal szemben? Milyen jogokat gyakorolhat a hatalom az állampolgárok fölött? A szerződéselméletek ezekre a kérdésekre kínálnak választ, s alapjuk az a gondolat, hogy egy államhatalom csak az állampolgárok akaratlagos megállapodása (szerződése) révén tekinthető legitimnek, mely megállapodás az állampolgárok racionális döntéshozatalának eredménye.
   A társadalmi szerződés a felvilágosodás államelméletében a nép és a hatalmon lévők (uralkodó, kormányzat stb.), általában demokratikus alkotmányban rögzített megállapodása. Az emberek veleszületett jogaik egy részéről lemondanak a közösség, az állam javára, de joguk van az állam irányítóinak ellenőrzésére közvetett (Montesquieu) vagy közvetlen módon (Rousseau). !!!Ha vezetőik visszaélnek a rájuk ruházott hatalommal, jogukban áll, sőt kötelességük felbontani ezt az elméleti megállapodást, és új vezetőket választani!!!”

   Reply
  • Elter András

   March 5th, 2017

   “Tehát a cikk szerzőjének véleményével szemben igen is lenne potenciál az “ellenzéki” oldalon”

   A cikk írója sem azt mondja, hogy nincsen potenciál, csak épp az a baj, hogy a momentum nem orbán ellenlábasa, leváltója, hanem seggnyalója, udvari álellenzéke. Most lehet rám bosszankodni, hogy milyen hitetlen vagyok.

   Reply
  • Elter András

   March 5th, 2017

   “Vagyis amennyiben az elmúlt időszakot jogfolytonosságban kívánják értelmezni, nincs más út, mint előre – Orbán utasításai szerint”

   Bele a halálba. Egészségedre.

   Reply
  • goldinger

   July 30th, 2017

   “…nekünk, öntudatos szavazóknak kell kordában tartanunk a politikusainkat. Nem könnyű, …”
   Szóról szóra nekem is ez a véleményem. Ezek nem felnőtt emberek, kiskorúak, figyíelni kell minden lépésüket!
   No de! Ezeket a megbízhatatlan alakokat, mi válaszjuk, majd utána még ellenőrizgetjük is őket?
   Ördögi kör.

   Reply
 3. facsont

  March 1st, 2017

  T. Bartus Ur (Laci)
  Csak alig nehany eve (miota nem Mo.-n elek) olvasom, neha igazan lenyegretoro, megmagyarazo, felvilagosto irasait. Ez az irasa is jo! DE: a fiataloke a Jovo! Hadd dontsek el ok! Engem meg erdekel a politika. Az engem kovetett 2 lanyomat mar kevesbe! Akik otthon maradtak, azok bator emberek! Remelem ,ez az uj generacio nem hoz ujabb nagy csalodast!

  Reply
  • Jane Doe

   March 2nd, 2017

   Sajnos, a zsigereimben érzem, hogy Bartus Lászlónak igaza van. Újra.
   Annyiszor megtörténtek már dolgok, és az emberek mégis vakon esnek ugyanabba a hibába. 🙁 Persze, a remény. Valaha az ősidőkben olvastam, már nem emlékszem a szellemi termék alkotójára, hogy “reménykedni, ha nincs remény, csak balgaság, és nem erény”.
   Én is reménykedem. De nem a Momentum lesz a messiás. Azok csak mi lehetünk. Magunkért.

   Reply
   • Elter András

    March 5th, 2017

    “Persze, a remény.” Amiről te beszélsz, az nem a remény, hanem a hülye vakhit. Te kevered a dolgokat, a szezont a fazonnal. Remélem nem sértettelek meg.

    Reply
   • Elter András

    March 5th, 2017

    “Én is reménykedem. De nem a Momentum lesz a messiás. Azok csak mi lehetünk. Magunkért.”

    elvileg simán jöhetne egy politikai mozgalom, vagy egy vezető, aki valóban a “messiás” lenne. De azt fel lehetne ismerni arról, hogy ragaszkodik az igazsághoz, és irtózik az öncélú hatalomgyakorlástól. A momentum nem ilyen.

    Reply
    • Elter András

     March 5th, 2017

     Furcsét fogok mondani. Ha Bartus bejelentkezne, hogy elindul orbánfasisztát leváltani (soha az életben nem fog ilyet tenni), belé fektetnék bizalmat. De mivel ő is ember (naná hogy nem Isten), még ő sem 100 %-osan immunis a “hatalom” nevezetű betegséggel szemben, melynél nagyobb kártékony hatás nincs a földön.

     Reply
  • Elter András

   March 5th, 2017

   “DE: a fiataloke a Jovo! ”

   Hülyeség, de jó nagy! A fiatalság nem pozitívum, csak egy állapot. Fiatal ember is lehet hatalomáhes cezaromán, aki később a nemzetének, a sátánja lesz. Lásd a rohadt orbánt, fiatalkorában, már akkor is látszott rajta, hogy egy hitler lesz belőle.

   Reply
 4. Dénes Demeter

  May 2nd, 2017

  eleve nem mérföldkő a kedves vezető, tehát valamit vagy valakit hozzá hasonlítani, már eleve magában hozdozza a végzetes tévedést. Arról nem is szólva hogy már az elején is téves hasonlatokat von, így nem juthat a helyest megközelítő eredményre sem.

  Reply
 5. Kopasz Borbála

  April 4th, 2018

  Tetszett az írás! Én ezt gyülekezetet, (mióta felfigyeltem rá) semminek se tartom. Páran jól megélnek belőle. Mi szükség van erre a sok szektára, köztük a HIT-re? Mióta az ATV-t ők irányítják, nem is nézem a műsorukat. A Hack Péterben nagyot csalódtam. Egy tanult ember, hogy lehet ilyen mondvacsinált gyülekezetnek a tagja. Párszor belenéztem Német Sándor ige hirdetésébe, azt vettem észre, hogy mindig ugyanazokat a szövegeket mondja, csak megkeveri, hogy ne vegyék észre. Nem is értem, hogy emberek feláldozzák az idejüket, utaznak, hogy hallhassák azt, ami a bibliában is benne van.

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)