Bartus László: Orbán, mint Zákeus?

Közzétéve October 28, 2019, 8:37 am
9 mins

Elküldte egy ismerősöm Orbán Viktor és Nick Vujicic találkozásának felvételét. Láttam más képeket is, ahol Orbán a végtagok nélkül született motivációs trénerrel térden állva imádkozik. Ismerősöm lelkes volt, mint azok a misszionáriusok, akik minden hasonló jelenettől elérzékenyülnek, és azt gondolják, milyen nagyszerű dolog történt. Lelkesedését nem osztottam, mert minden tiszteletem Nick Vujicic szolgálatáé, azt azért meg kell jegyeznem, hogy amikor a farizeusok kimentek Keresztelő Jánoshoz, akkor ő azt mondta nekik: “Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket.”

Amikor bátorkodtam misszionárius ismerősömnek megjegyezni, hogy a Nick Vujicic oldalán készült propagandafilm merő képmutatás, akkor ő a bibliai Zákeusra hivatkozott, korának szintén nagy emberére, aki szintén találkozott Jézussal, és a találkozás megváltoztatta. Zákeus fővámszedő volt, nagyon gazdag ember, és hallott a hírességről, a Názáretből való Jézusról, és látni akarta. Ezért felkapaszkodott egy fára, és onnan figyelte Jézust, aki meglátta őt. Lehívta a fa tetejéről, és azt mondta neki, hogy nála szeretne megszállni. Egyesek zúgolódtak, hogy Jézus egy közismert bűnöshöz, gazemberhez ment be. Eddig még a párhuzam helyén való, Nick Vujicic hasonló embert választott.

Csakhogy Orbán nem úgy fogadta az evangélista trénert, mint Zákeus Jézust, hanem úgy, mint egy celebet. Láthatóan nem volt kíváncsi arra, mit mondhat neki ez az ember, mert a magatartása azt sugallta, itt két egyenrangú ember, két egyformán megtért, igaz keresztény találkozott. Neki nincs mit tanulnia ettől az embertől. Egyik keresztény találkozott a másikkal, egyik így hirdeti az evangéliumot, a másik úgy. Erről szóltak felvételek. Nem egy bűnös fogadta alázatosan és bűnbánóan Isten küldöttét, hanem Orbán mintegy hitelesítette, legitimáltatta a világhírű evangélistával a maga keresztény mivoltát.

Nick Vujicic-ot ebben az értelemben kihasználták, és egy ócska propagandához felhasználták. Megértem, ha erre azt mondja, mint alázatos ember, hogy neki akkor is el kellett mennie Orbánhoz, mint a világ más politikai vezetőihez, és hirdetni neki … a mit is? Ez a kérdés, hogy Nick Vujicic hirdetett-e Orbánnak egyáltalán bármit, vagy csak pozitív életszemléletével és a személyiségéből áradó varázzsal kívánt hatni rá. Ez nem nagyon derül ki. Mindenesetre a megtérésnek a halovány nyoma sem látszott Orbánon. Tévedések elkerülése végett a “megtérés” nem bűnbánatot jelent elsősorban, mert a bűnbánat önmagában nem segít, ahogy Júdáson sem segített. Júdás megbánta, amit tett, mégsem üdvözült. A “megtérés” a gondolkodás megváltoztatását jelenti, hogy amit az ember addig helyesnek gondolt, azt felülbírálja, s ezzel együtt felismeri a megváltás és Isten szükségességét, és Jézus Krisztushoz megy, elfogadja őt személyes megváltójának. Elismeri, hogy szüksége van a megigazulásra, a megtisztulásra és Istenre az életében.

Ennek vannak jelei és gyümölcsei, ahogy Keresztelő János mondta a farizeusoknak, akik képmutatásból mentek az akkori celeb prófétához. Amikor Zékeus találkozott Jézussal, ezt mondta: “Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Mondta pedig néki Jézus: Ma lett idvessége ennek a háznak!” Zákeus azonnal jelét adta annak, hogy megváltozott a gondolkodása, megtért. Orbán Viktor semmiféle látható vagy hallható jelét nem adta ennek, pedig neki nem lenne nehéz kinyilvánítani a bensejében végbement változást. Elég lenne az, ha szólna Mészáros Lőrincnek, a strómanjának, hogy adja vissza a nevén futtatott lopott pénzt. A sógora, Ráchel lánya is kiüríthetné a zsebeit, a saját zsebeiről nem beszélve. Nem kellene a négyszeresét visszaadni annak, amit ellopott a köz vagyonából, elég lenne, ha ugyanannyit (vagy ami megmaradt belőle) visszafizetne.

De nemcsak pénzról van szó. Akibe a Krisztus szelleme költözik, az befejezi a gyűlöletpropagandát, feloszlatja a közpénzen működtetett propagandasajtót, visszaadja a sajtó és az emberek szabadságát. Nem tűri, hogy az országában hajléktalanokat, rokkantakat, szegényeket nyomorgassanak, civileket megbélyegezzenek, keresztény gyülekezetek egyenjogúságát korlátozzák, az emberek pénzét kórházak helyett futballstadionokra költsék. Sorolhatnánk napestig a jogtiprásokat, a törvénytelenségeket, a hazugságokat. Kevés ember van, akinek megtérése olyan látványos lehetne, mint Orbán Viktoré. Ennek azonban még a nyomait sem láttuk. Ezzel Orbán rosszabb helyzetbe került, mint volt előtte, mert egy ilyen alkalmat is hazugságra, képmutatásra használt. Még az imája is az volt, mert a Biblia szerint nem úgy kell imádkozni, mint ahogy a képmutatók imádkoznak, hogy az emberek lássák. Elnyerték az emberek dicséretét, de nem az Istenét. Jézus azt tanította, hogy menjen be a belső szobájába, és ott imádkozzon titokban, és Isten meghallgatja, és válaszol az imájára “nyilván”.

Nem hibáztatom Nick Vujicic személyét ebben, de azt tudnia kell, hogy ez a sikertelen szolgálatai egyike volt. Itt csúnyán visszaéltek a jóságával, ami őt nyilván nem zavarja. De mi azért annyit jegyezzünk meg, hogy Orbán Viktor más kereszténységet, más evangéliumot hirdet, ami antikrisztusi. Találkozott egy kedves emberrel, aki nem kárhoztatta, aki talán még az evangéliumot, az örömhírt is hirdette neki, amire ő a propagandagépezettel válaszolt. Orbán nem egy Zákeus. Illetve az a Zákeus, aki még nem találkozott Jézussal. Vagy ha igen, akkor elutasította őt.

 

Nick Vujicic. Higgy, remélj, szeress // Nick Vujicic. Believe, hope, love!

Nick Vujicic. Higgy, remélj, szeress // Nick Vujicic. Believe, hope, love!13 hozzászólás : Bartus László: Orbán, mint Zákeus?

 1. Bogatyr

  October 28th, 2019

  Döbbenettel olvasom hogy a Bayer-Kocsis Máté társulat nehezen fogja vissza magát az erőszaktól. Merthogy hogy viselkedik az ellenzék. Undorító egy duo !

  Reply
  • nagy andrás

   October 29th, 2019

   az egyik egy dagadt alkesz, aki szívdobogást kap, ha nyújtózkodni kell a távkapcsolóért, a másik öltönnyel 60 kiló, várom ahogy leverik Hadházyt.

   Reply
 2. Janos Hamori

  October 28th, 2019

  Morbid.

  Reply
 3. Vögelein

  October 29th, 2019

  Aesopusi
  szimbolika

  Fent, az első fotó a hátterében egy . s z a r k a . figyel a repi szertartásra, ahogy azt gondolja;

  Ez a fekete-fehértarka ruhában nekem háttal álló alak alighanem a rokonom, egy szarka

  lehet, hisz’ lop csal és hazudik -hát ez a hivatása- de hogy még az imája is hamis legyen, hát

  az már mégis skandalum.. Én meg majd arra kérem az Urat,vonja már meg tőle ezt a kedves

  becenevet, méghogy szarka[!], inkább keresztelje át őt annak, ami valójában : s z a r – nak.

  Reply
  • FORTIMBRAS

   October 29th, 2019

   Vögelejn!

   A hamis, vagyis nem őszinte ima, “egyenértékű” a hamis tanúságtétellel.
   Márpedig ennek a pasasnak minden tette és szava az orbáni pávatánc-elvet követi.

   Reply
  • nagy andrás

   October 29th, 2019

   az egy dolmányos varjú (Corvus cornix), de amúgy jó a parabola. 🙂

   Reply
  • Nyuszika

   October 29th, 2019

   hahahahaha

   Reply
  • Nyuszika

   October 29th, 2019

   hahahahahahaha

   Reply
  • Cukihara

   October 31st, 2019

   Vögelein valóban, anélkül “a szarka” nélkül ott fönn a vár fokán, ez a kompozíció nem érne egy fabatkát sem… 🙂
   Engem a fotó olyan, a reneszánsz piktúra eredeti képszerkesztésére emlékeztet, amely remek fotósra, festőre,stb. képzőművészre vall, aki tudja, hogy mit akar. Lám ilyen jó fotósa van a mi budai karmelita pasánknak is ?
   És miért is ne lenne. ? …Hisz a Trecento, a Quatrocento, vagy a Cinquecento művészeinek többsége is, szinte mindig gazdag főurak, fejedelmek mecénások megrendelésére, mint iparosok dolgoztak sőt, azok külsőségi és tartalmi igényeit igyekeztek kielégíteni úgy, hogy érthető módon egy mű esetleges kritikai élét maximum egy-egy szimbólum mögé rejthették el… Még a leggonoszabb hatalmasság is az önmagáról pozitívnak gondolt, vagy állított előnyös tulajdonságokat követelte a mestertől visszakapni, illetve azt láttatni, ami tartalmában sokszor nem is fedte az igazságot…
   Hát az ilyen “nemes” ön és közálltató hazugságot megtagadhatjuk e mai despotától ? Ugye, hogy nem…

   Reply
 4. "tisztelthölgyeimésuraim"

  October 30th, 2019

  Pályafutása során nagyon sokszor megtapasztalhattuk, hogy a VEZÉR vallási és ideológiai életét mennyire terhelik az önző és álszent csalások, cselekedeteit mennyire jellemzi a kizárólag számára praktikus és cinikusan haszonelvű, már ettől is istenkáromló hamisan szenteskedő blaszfémiák sokasága…

  Ez a találkozás is csak ezt a célt szolgálta. Mint ahogy anno, a gyerekei megkereszteltetése Iványi Gábor által, majd ugyanennek a valóban majdnem szent, tényleg az élő protestantizmust képviselő lelkésznek az aljas földbetiprási kísérlete is, melynek keretében jelenleg egyháza anyagi helyzetének az állami befolyásoltságú szolgáltatók általi teljes ellehetetlenítése van már napirenden…

  Ez a felcsúti kondavezér, állítólag protestánsnak (reformátusnak) keresztelt dúvad, a pápáknál tett több látogatása is kizárólag az ő önös – politikai és propaganda – céljait volt hivatott képviselni. És természetesen ugyanezen okból – tulképp’ személyesen ő, mint az állam legfőbb kegyura, aki ad és el is vesz, ha ő akar – vette be a Németh Sándor vezette Hit Gyülekezetét a hivatalos, államilag “”bevett egyházak” kategóriájába… (Azóta a Hit tulajdonát képező ATV is úgy csúszik jobbra, mint teherkocsi vizes balkanyarban…)

  Ám mindezért a liberális világ köszönettel tartozik Orbánnak, hisz távlatokban annyit kevés politikus ártott még az egyházaknak, a vallásnak mint ez a nyilvánvalóan álszent svindler ártott egészen mostanáig…

  Reply
 5. proaktiv

  October 30th, 2019

  Reformátusok – Orbán elvileg református – mióta imádkoznak letérdelve?
  Egy hatásvadász felvétel érdekében minden belefér? Aligha.

  Reply
  • FORTIMBRAS

   November 1st, 2019

   Proaktív !

   Bocs’ !

   ORBÁN NEM TÉRDEL, CSAK KISSZERŰ …

   😀

   Reply
 6. Báthory Ödönke

  November 1st, 2019

  Ne felejtsük el, hogy nálunk van a legtöbb végtagamputáció, amiket normális egészségügy esetén meg lehetett volna menteni. Így külön cinikus ez az imádkozás. A nyomorékká tett magyar emberek mellé térdeljen le ugyanígy.

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)