/

Szijjártó “keresztényezése” a kereszténység meggyalázása

7 perc olvasási idő
7

Rendkívül unalmas már, ahogy Orbán bűnszervezete a “kereszténységgel” azonosítja magát. A második világháború óta nem volt még Magyarországnak ilyen hazug és korrupt, tolvaj kormánya, ami előtte volt, az ugyanilyen hazug “keresztény” frazeológiával okozta Magyarország pusztulását, csaknem egymillió magyar ember halálát. Az a “keresztény” kurzus is a gyűlöletre épült, az a hatalom is kizárólagos jogot formált az országra, a nemzeti vagyonra és az uralomra. A “kereszténység” akkor is az elnyomás, a zsarnokság leplezését szolgálta. Ugyanolyan hazug rendszer volt, mint Orbán rendszere.

Szijjártó egykori iskolájában, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégiumban adta elő a vallás és a nemzet azonosságának és összemosásának középkori feudális ideológiáját, amely Európát a népirtások, az üldözések, a szegénység és a nyomor kontinensévé tette, ahol a legüldözöttebb emberek a valóban keresztények voltak, akik bibliai alapon tagadták az állam és az egyház összefonódását. Ezt a borzalmat a felvilágosodás és a liberalizmus számolta fel, amely soha nem látott fejlődést, jólétet, szabadságot, biztonságot és a keresztény hit szabad hirdetését hozta el a világba.

Szijjártó azt állította, hogy “a világban zajló változások nyomán Magyarország akkor tud erős maradni, ha ragaszkodik nemzeti identitásához, és nem hagyja eltávolítani magától történelmi örökségét, a keresztény gyökereket.” Azok a “gyökerek”, amiről Szijjártó beszél, nem keresztény gyökerek, azoknak semmi közük nincs a kereszténységhez. Ha valami gyengévé, romlottá és sebezhetővé tette az országot, akkor ezek a hamis és hazug “keresztény” gyökerek. Szijjártó nem keresztény ember, ahogy Orbán sem az, fogalmuk sincs és közük sincs a kereszténységhez, ahogy a rendszerük is antikrisztusi.

Amit ez a bűnszervezet megvalósított Magyarországon, az nem a keresztény, hanem kizárólag a fasiszta jelzővel írható le. Szijjártó szerint “annak, hogy Magyarországnak kereszténydemokrata kormánya van, óriási jelentősége van a nemzetközi politikai és gazdasági változások jelentette turbulenciák közepette.” Magyarországnak nincs kereszténydemokrata kormánya, Magyarországnak fasiszta kormánya van. Ha Magyarországnak kereszténydemokrata kormánya lenne, akkor tiszteletben tartaná a demokratikus értékeket és az emberi jogokat, egyebek mellett a világnézeti szabadságot.

Az európai kereszténydemokrata pártok és kormányok mindegyike tagadja Orbán rendszerének kerestzénydemokrata jellegét, mert az nem azonos a polgári szabadságjogok felszámolásával, a sajtószabadság eltörlésével, a fékek és ellensúlyok kiiktatásával és a fasiszta ideológiára alapuló önkénnyel. Orbán és “Fidesz” nevű bűnszervezete az európai kereszténydemokraták pártcsaládjában, az Európai Néppártban éppen felfüggesztés alatt áll. Az indok a kereszténydemokrata értékek tagadása és megcsúfolása.

Szijjártó nem hagyta ki azt a demagóg hazugságot sem, amit a keresztényfasiszta populisták szeretnek hangoztatni, hogy “Európa csak akkor lehet újra erős és versenyképes, ha visszatér a keresztényi alapokhoz.” Magyarország már visszatért ezekhez a hazug “keresztényi alapokhoz”, ami a jogállamiság felszámolását hozta el, versenyképessége viszont csak romlott, és ha az európai liberális demokráciák pénze nem állna rendelkezésére, már régen összeomlott volna. A versenyképességhez semmi köze a kereszténységnek, ám amit Szijjártóék kereszténységnek neveznek, a szabad piac kikapcsolása, az maga a halál a versenyképességnek. A tekintélyelvű, feudális viszonyokra épülő, protekcionista állam lerombolja a versenyképességet és szétrohasztja a korrupciójával a gazdaságot.

Végezetül Szijjártó azt is mondta, hogy “a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon”, amihez azt tehetjük hozzá: kivéve a nyugati liberális demokráciákat, mert ott semmiféle üldözést nem szenvednek a kerestzények, hanem szabadon élhetnek és mindenféle korlátozás nélkül hirdethetik az evangéliumot. A keresztényeket azokban az országokban üldözik, amelyekben Orbán kedvenc diktátortársai uralkodnak, a posztszovjet türk országokban, Törökországokban, a Szijjártó által különösen kedvelt arab diktatúrákban, az Orbán-család üzleti partnereiként elhíresült országokban.

Szijjártó legutóbb a török invázió támogatásával éppen keresztények legyilkolását és ellenük irányuló népirtást vett védelmébe. Ezek ennek a börtönbe való fasiszta bűnszervezetnek a “keresztény alapjai”.

 

Amerikai Népszava Opinion

Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.

Előző cikk

Orbán bármit megenged “Brüsszelnek”, ha veszélybe kerül

Következő cikk

Bartus László: Orbán, mint Zákeus?