2024, július19, péntek
KezdőlapFesz leszEgy éve jelent meg nyomtatásban Bartus László: Fesz lesz című könyve

Egy éve jelent meg nyomtatásban Bartus László: Fesz lesz című könyve

-

Az elmúlt egy év minden részletében igazolta Bartus László Fesz lesz című könyvét, amely éppen egy évvel ezelőtt jelent meg nyomtatásban is. Az ATV álellenzéki szerepe már a Klubrádió kivégzésénél is nyilvánvaló lett, ahogy egy álellenzéki rádióval, a Spirit FM-el váltotta fel Németh Sándor segítségével a NER az egyetlen ellenzéki rádiós csatornát. Németh Sándor és az Orbán-rendszer összefonódása kifejeződött újabb támogatásokban és a Semjénnel kötött konkordátumban, amelynek alapján az adófizetők tartják el a Hit Gyülekezete intézményeit.

Az „önfenntartó egyházmodell” egy nagy hazugság. Összefonódtak az állammal, és aki fizet, az dirigál. Németh Sándor a politikai védelemért cserébe feladta a korábban hirdetett elveit az állam és az egyház szétválasztásáról, a kereszténység alaptanításairól. Németh Sándornak nincs igazolható adózott jövedelme a több milliárdos vagyona mögött, ekkora vagyon pedig a lelkészeknek járó kedvemény alapján nem lehet adómentes. Az is kérdés, hogy bejelentette-e valaha azt a jövedelmet, amiből a látható vagyona keletkezett. Ha nem, akkor az is adócsalás. A vagyon védelme és más bűncselekményei miatt állt be Orbán Viktor szekértolójának, hogy megússza a büntetéseket.

A volt SZDSZ-alapító Németh Sándor politikai védelmét bizonyítja, ahogyan törvénytelenül megszüntették a róla szóló könyv árusítását a Libriben, s az a tény is, hogy az ATV többségi tulajdonát birtokló cég ellopásának egyértelmű bizonyítékai ellenére még mindig szabadlábon van. Azóta megszületett az ítélet arról is, hogy Németh Sándor hamis ügynökváddal támadta meg a könyv szerzőjét, így már a harmadik bírósági ítélet bizonyítja, hogy Bartus László soha nem volt ügynök.

A könyv által bemutatott személyiségrajz is pontosnak bizonyult, mert Németh Sándor semmit nem ismert be, annak ellenére, hogy semmit nem tudott cáfolni a könyv állításaiból. Ehelyett újabb névtelen szennyblogokat hoztak létre, és folyamatosan gyártják a nevetséges hazugságokra épülő újabb ügynökéletrajzaikat. Németh Sándor a könyv hatására morálisan megbukott, tolvajként, rágalmazó hazdozóként, képesítés nélküli állelkészként vezet egy vallási magánvállalkozást, egy bizniszegyházat.

Politikai tevékenységének legújabb megnyilvánulása pedig az volt, hogy Hack Péter száján keresztül polgárháborúval fenyegette meg az ellenzéket, ha semmissé meri nyilvánítani Orbán illegitim és alkotmányellenes alaptörvényét, s ha merészeli felszámolni Orbán alkotmányellenes fasiszta diktatúráját. Pusztító és romboló tevékenysége a könyv hatására sem ért véget: sem a gyülekezetébe járó emberek életében, sem a közéletben. De a Fesz lesz című könyvben ez mindennél jobban lelepleződött.

Az egyéves évforduló alkalmából a Fesz lesz című könyv „Hogyan lett Németh Sándor az ATV tulajdonosa?” című fejezetét tesszük közzé, amelyből lépésről lépésre lehet követni azt a folyamatot, ahogy Németh Sándor egy liechtensteini offshore cég közbeiktatásával ellopta a Hit Gyülekezete vagyonát, meglopta saját gyülekezetét és híveit. Németh Sándor azóta sem hozta nyilvánosságra, hogy ki volt a liechtensteini offshore cég tulajdonosa, aki a Hit Gyülekezete kárára megszerezte a többségi tulajdont abban a cégben, amely minden másnak tulajdonosa, és amely a végén mindezt átjátszotta az ő nevére.

A Fesz lesz című könyv kapható a Filologosz könyvesboltban, a Láng Tékában, a Wesley János Főiskola könyvesboltjában.

 

Hogyan lett Németh Sándor az ATV tulajdonosa?

Németh Sándor jól belejött a kapitalizmusba. Nem elégedett meg azzal, hogy a tizedből és az adományokból gazdag ember lett, hanem vállalkozásba kezdett. Csakhogy nem abból lett magánvállalkozó, amit máshol megkeresett, hanem abból, amit a Hit Gyülekezetéből kivett. Ezt nem tekinthetjük fizetésből gyűjtött vagyonnak, mert 270 millió forintos törzsbetéte nem lehet senkinek egy cégben a lelkészi fizetéséből. Ezzel megteremtette a vállalkozó lelkész prototípusát, aki az egyháza pénzét alakítja magánvagyonná. Ismert, hogy a magyar ugaron abból lett az újgazdag vállalkozó, hogy kilépett a cégéből, és magával vitt mindent, amire szüksége volt. Majd ő lett a volt cége beszállítója. Apósomat nem tudtam rábeszélni erre, pedig oknyomozó újságíróként pontosan tudtam, hogyan kell ezt csinálni. Ha kilép a Vízműtől, amelynek vezérigazgató-helyettese volt, a cég egy perc alatt lebénult volna. Alapít egy magáncéget, ami elvégzi azt a munkát, amire az állami cég alkalmatlanná vált. Így azt a munkát, amit fizetésért végzett (hozzá nem értő, politikai okokból kinevezett főnökök keze alatt), attól kezdve vállalkozóként tízmilliókért csinálhatta volna, immár a saját cégében. De apósom nem volt elég „ügyes”. Németh Sándor szótára szerint legalábbis nem. Ezért is becsültem, pedig normális munkát, normális pénzért, attól kezdve végezhetett volna, ha megteszi. De ezt nem tartotta tisztességesnek. Annak ellenére sem, hogy tisztességes viszonyok az ő esetében éppen ekkor jöttek volna létre. A politikai kinevezett vezetők ugyanis lapátolták ki a pénzt a pártjaiknak. Ezért helyezték oda őket. Apósom ennek ellenére sem lett „magánvállalkozó”.

Nincsenek mindenkinek ilyen gátlásai. Vannak, akik ki sem lépnek a cégükből, és úgy csinálnak magánbizniszt belőle. Németh Sándor egy ideig szemérmesen megbújt egy liechtensteini offshore cég mögött, aztán már névvel vállalta, hogy ő a főtulajdonos az ATV Zrt.-ben. Egy olyan cégen keresztül, amely az ingatlant is birtokolja. Németh Sándor a cégbirodalom legfőbb cégében, a Hadar Gold Kft.-ben 272 millió 370 ezer forint törzsbetéttel többségi tulajdonos. Ez csupán a cég törzstőkéjében elhelyezett pénze, ez nem a cég vagyona, az sokkal több ennél. Mivel Németh egyéb gazdasági tevékenységet nem folytatott, s vagyont nem örökölt, tudomásunk szerint nem nyert a lottón sem, ezt a pénzt lelkészként „kereste meg” a Hit Gyülekezetében. Mivel neki rögzített fizetése nem volt, és a tizeddel, valamint az adományokkal kizárólagosan rendelkezett, ezt a vagyont a Hit Gyülekezete közös pénzéből vette ki. A gyülekezet pénzéből vállalkozott, a saját nevére és a saját nyereségére. Így vált a közösség pénze magánvagyonná.

A cég 2018-ban például 75 millió 826 ezer forint adózott eredményt produkált. Ennek 60 százaléka, 45 millió 495 ezer 600 forint az offshore céget illette meg, amely miután többségi tulajdonos lett, egyszer csak Németh Sándor tulajdonába került. Ez csupán egyetlen év alatt és a cégbirodalom egyetlen cégéből származó bevétel. Ha ezt egy hónapra vetítjük, akkor a cég havi 3 millió 791 ezer 300 forint hasznot hozott, ami valójában a gyülekezet haszna lett volna, hiszen a cég korábban a gyülekezeté volt. Az offshore cég előbb átvette a többségi tulajdont, majd Németh Sándor átvette az offshore cég tulajdonrészét. Így forgatta ki a Hit Gyülekezetét. Mivel minden pénze a Hit Gyülekezetéből származik, a Hit Gyülekezete pénzéből magánosította a Hit Gyülekezete vagyonának egy részét.

Hol van már a „Világosság Fiai” alapítvány áfacsalással megtolt autóbiznisze, a kicsinyes arany- és bőrárucsempészet? A kilencvenes években részt vettem egy „Mózes-túra” nevű kiránduláson, amelyen Németh Sándor húszfős társasággal bejárta Egyiptomot, Jordániát és Izraelt. Mózes nyomdokait követte a túra, bár nem minden elemében. Egyiptomban például az idegenvezető elvitte a csoportot egy „bőrgyárba”, ami valójában egy minőségi bőrárukereskedés volt. Németh Sándor mutatni akarta, hogy ő egy gazdag úr, ezért kiadta, hogy mindenkinek vennie kell valamit az egyiptomi seftelőktől. Mi a kevés pénzünket költöttük, ami utána hiányzott, amikor szomjasak voltunk. Ám Németh Sándor bevásárolt mindenféle bőrkabátokat, krokodilbőr csizmákat. Ammanban pedig, ahol Mózes nem sokat járt (pedig tudhatta volna, hogy ott a legolcsóbb az arany), Németh mohó aranyvásárlásba kezdett. Az alkalmazottai, akiket ő „fizetett”, alig bírták a túra végéig a vizet megvenni, de ő (a „szolgálati ajándék”) a tizedből szerzett pénzét „olcsó” aranyba fektette. Hazafelé Petrőcz Levente a repülőn osztotta szét az aranyékszereket a csoport csóró tagjai között, hogy Németh Sándor meg ne bukjon a vámon. Ha jól emlékszem, Németh Sándornál egyetlen aranylánc sem maradt. Ha elkapnak bennünket, csak mások kerültek volna bajba, ő nem. Miután baj nélkül átsétáltunk a zöldsávban a vámon, Petrőcz rohangált körbe, és szedte össze az emberektől Németh Sándor aranyait, aki idegesen nézegette, hogy meglegyen minden, nehogy valakinél maradjon valami. De a tolvajt nem lopta meg senki, inkább az volt a meglepő, hogy ezt kinézte másokból. A csoport többi tagja ugyanis keresztény hívő volt, a legtöbben pásztorok. Az eset hasonló ahhoz, amikor az alvilág legnagyobb magyar keresztapái bukóablakos betörőként kezdték. Aztán milliárdos üzleteket bonyolítottak le, olajszőkítéssel.

Régi szép idők, amikor az egykori kukatisztogató Németh Sándor az arannyal seftelt, mint a VIII. kerület nagymenői. Nem tudjuk, hogy az Ecseri piacon vagy máshol adott-e túl rajtuk. Ahogy azt sem, hogy beolvasztotta-e az aranyat, s azt sem, hogy miben tartja még az összeharácsolt vagyonának egy részét. Nem is nyomoztam utána soha, pedig oknyomozó újságíróként megtehettem volna. Ahogy a magánélete, az erkölcsi élete sem érdekelt soha, mert az a magánügye. Csupán a nyilvánosan elérhető cégadatok segítségével próbálok ízelítőt adni abból, hogy Németh Sándor mennyire gazdagodott meg, úgyis, mint „szolgálati ajándék”, aki a Hit Gyülekezete bevételeivel egyedül rendelkezik, s a közösség vagyonáról egy személyben dönt.

Mivel bizonylatok híján tetszőleges mennyiségű tizedet és adományt könyvelhet el, soha senki nem tudja meg, hogy a Hit Gyülekezetébe mikor és mennyi pénz folyt be, és abból ő mennyit tett el magának, mennyit adott másoknak. Csak azt tudjuk, hogy minden tévképzet ellenére, a Hit Gyülekezete bejegyzett szervezet, amelynek szabályos, ellenőrizhető, korrekt nyilvántartást kell vezetnie minden befizetett forintról. A tévedések elkerülése végett azt is le kell szögezni, hogy a Hit Gyülekezetébe befolyt pénz a közösség tulajdona, nem Németh Sándoré. A közösségnek elszámolással tartozna minden fillérről. Ilyenre nem került sor, egyetlen eset kivételével, amikor Tóth Gábor titkár félig gúnyosan felolvasott a Vasas Sportcsarnokban egy olyan elszámolást, amit senkinek nem állt módjában ellenőrizni, és amin Németh végig derült (jelezve, hogy mi a véleménye erről a nevetséges bohóckodásról). Hogy ez mennyire elfogadhatatlan, arról kérdezze meg bárki akármelyik egyház vezetőjét, mit szól ehhez? Mit szólna bármelyik egyház lelkésze, ha valaki az egyház bevételeivel és vagyonával a sajátjaként rendelkezne, amibe senki nem láthat bele, és ellenőrizhetetlen, mikor mennyi pénzt vesz ki a közösből. Németh Sándornak lelkészként, egyházvezetőként akkora vagyona van, mint egy gyárosnak.

Vágjunk bele, egy minden gyanú felett álló ember, a vezető lelkész cégügyeinek elemzésébe. Igyekszem mindenki számára érthetően bemutatni a bonyolultnak is mondható tranzakciókat, ezért a mellékes részleteket mellőzöm. Nem hatóság vagyunk. A cél mindössze az, hogy megnézzük, hová került a Hit Gyülekezete tagjainak pénze, amikor „Isten munkájára” adakoztak, s az áldást kergetve vagy az átoktól rettegve évtizedeken át fizették be a jövedelmük tíz százalékát. Az áldás egyetlen ember életében működött: aki a pénz fölött rendelkezett, s akire rábízták a közösség vagyonát. Kecskére a káposztát. Felhívom a figyelmet arra, hogy a most következő leírás koncentrált figyelmet igényel. De aki figyelmesen olvas, az megérti, s érdemes megérteni az összefüggéseket. Így lehet a lenyúlást követni. Ezt érdemes elemezve, esetleg többször is elolvasni, s közben lehet, hogy vissza kell lapozni, egyes cégeket beazonosítani, de nem kell megijedni. Ez az ilyen jellegű ügyek természetéből fakad. Aki megijed, mert elsőre nem érti, hibát követ el, ha továbblapoz vagy átfut rajta. Aki ezt nyomonköveti, és megérti, annak „kinyílik a bicska” a zsebében. Nem olyan bonyolult.

Az első médiacég, amely nagy rábeszélésre 1997. november 3-án létrejött, az Új Spirit Kft. volt. A cég nevét eredetileg én találtam ki, Egri Attila jegyeztette be, ő volt az első ügyvezető. Az Új Spirit Kft. azzal a céllal jött létre, hogy a Hetek című lap kiadója legyen. Az Új Spirit Kft. két tulajdonosa a Hit Gyülekezete, és a Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány volt, ami szinte ugyanaz: a gyülekezet másik zsebe. A cég egymillió forinttal alakult. Emlékszem, mintha Németh Sándor fogát húzták volna, mert azt hitte, hogy ezt a pénzt elveszítette, s ez egy felesleges kiadás. Viszont a világnak szóló lapot akart kiadni, amelyhez szükség volt egy kiadóra. A céghez nekem soha semmi közöm nem volt, nem sokkal később távoztam is Németh Sándor éheztetett és „vert” rabszolgái közül. Ám a cég később hatalmas karriert futott be. Az Új Spirit Kft. képviselte az ATV-ben és az ATV körül létrejött cégekben a Hit Gyülekezete tulajdonrészét. Ha azt vizsgáljuk, hogy a Hit Gyülekezete mennyi pénzt tett be, és milyen arányban veszítette el a tulajdonát ezekben a cégekben, akkor csakis az Új Spirit Kft. tulajdonrészeinek mozgását kell követni. Ez olyan irányt mutat, hogy kezdetben a Hit Gyülekezete az alaptőkét növelte, a főtulajdonos az Új Spirit Kft. volt. Majd az Új Spirit révén a Hit Gyülekezete tulajdoni hányada egyre inkább csak csökkent. Annak ellenére, hogy az egymillió forinttal létrehozott cég alaptőkéje az évek során 773 millió forintra emelkedett. A pénzt a Hit Gyülekezete tette a cégbe, miután mindkét tulajdonosa magát a gyülekezetet jelenti. Az Új Spirit Kft. a 773 milliós alaptőkével az elmúlt öt évben csak veszteséget termelt, és az ATV-ben szerzett tulajdonrésze egyre kisebb lett. Azt lehet mondani: az Új Spirit Kft. révén a Hit Gyülekezete (a tagság) a költségeket fizette, de a vagyon nagyobb része más tulajdona lett, és a hasznot is más viszi el. Méghozzá egy magánszemély, aki egy idő után többségi tulajdonosa lett mindennek, s akit úgy hívnak: Németh Sándor.

  1. január 5-én a Válasz című lap „Hadarni arany” című cikkében azt írta: „az ATV csatorna tulajdonosváltásának céljából 2003-ban létrehozott és annak 70,67 százalékát birtokló Broadcast Project Kft. 98,24 százalékban a gyülekezeti tulajdonban lévő Új Spirit Kft. érdekeltsége”. A többségi tulajdonát azonban az Új Spirit Kft. elveszítette a Broadcast Project Kft.-ben, így az ATV-ben is. A cikket követő években ugyanis a Broadcast Project Kft-ben (amely az ATV Zrt. nagy többségű tulajdonosa) a 2004-ben belépett új tulajdonos, a Hadar Gold Kft., egyre nagyobb tulajdonrészt szerzett meg. A Hadar Gold Kft. fokozatosan vette át az Új Spirit Kft. helyét. Eleinte ez csak formális cserének tűnt, mivel a Hadar Gold Kft. az Új Spirit Kft. és a Broadcast Project Kft. tulajdona volt. A Hadar Gold Kft.-t azonban más szerepre nézték ki. A Broadcast Project Kft. 2009. július 28-i társasági szerződése szerint, a cég 381 milliós tőkéjéből akkor már csak 30 millió 150 ezer forint volt az Új Spirit Kft. része. Közben a maga 350 millió 850 ezer forintos törzstőkéjével a Hadar Gold Kft. lett a többségi tulajdonos. Egy év múlva ez az arány tovább romlott az Új Spirit Kft. kárára. A Hadar Gold Kft. további 200 millió forinttal emelte a tőkéjét a cégben, s ennek nyomán az Új Spirit Kft.-nek csupán 5,19 százalékos tulajdonosi része maradt: a Hadar Gold Kft. 94,81 százalékban lett tulajdonosa a Broadcast Kft.-nek, rajta keresztül pedig az ATV-nek. Végül, 2019. március 11-én, a Hadar Gold Kft. átruházott egy 138 millió 550 ezer forintos üzletrészt az Új Spirit Kft.-re, a tulajdonosi arány így lett 70-30 százalék a Hadar Gold Kft. javára. Mivel az üzletrész átruházásakor ellenértéket kell adni, ami feltehetően készpénz volt, az Új Spirit Kft. a korábban 98,24 százalékos többségi tulajdonából úgy tudott visszaszerezni egy 30 százalékos tulajdoni hányadot, hogy 138 millió 550 ezer forintot fizetett a Hadar Gold Kft.-nek az üzletrészért. Láthatóan beállították a 70-30 százalékos arányt a Hit Gyülekezete cége kárára és a Hadar Gold Kft. javára. Vélhetően már ekkor tudták, hogy a Hadar Gold Kft. kikerül a Hit Gyülekezete irányítása alól, és egy új tulajdonos jut a Broadcast Project Kft. 70 százalékos üzletrészéhez. A Hadar Gold Kft.-nek az volt szerepe a történetben, hogy a többségi tulajdont átjátssza Németh Sándor kezére.

A tranzakciót vélhetően könnyítette, hogy 2005. decemberétől az Új Spirit Kft. ügyvezetője Németh Alexandra, Németh Sándor lánya lett, aki később férjezett nevén, Kauzál Alexandra néven vezette a gyülekezet cégét (Kauzál Márton, a gyülekezeti könyvkiadó, a Patmos Records ügyvezetője Németh Alexandra férje, Németh Sándor veje). Németh Sándor lánya vezényelte le a gyülekezeti tulajdonvesztést, annak ellenére, hogy a Hadar Gold Kft. „közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkező” tulajdonosa az Új Spirit Kft. volt. Csakhogy az Új Spirit Kft., vagyis a Hit Gyülekezete, a Hadar Gold Kft.-ben elveszítette a többségi tulajdonát, méghozzá egy Liechtensteinben bejegyzett offshore cég javára. Ezen a ponton jön a fordulat a történetben. Belépett a Hadar Gold Kft-be az X & A Marketing and Holding Limited (röviden X & A Ltd.) nevű liechtensteini offshore cég, és így nyert értelmet minden korábbi tranzakció. Ebből érthető meg, miért szorult háttérbe az Új Spirit Kft., szerzett mindenhol többségi tulajdont a Hadar Gold Kft.. Az offshore cég megszerezte a Hadar Gold Kft. többségi tulajdonrészét, és ezzel egycsapásra főtulajdonosa lett mindennek. Mint később kiderült, ez az offshore cég trójai falóként működött, és a falóban Németh Sándor ült, aki 2019. március 29-én a titokzatos liechtensteini offshore cég helyett a saját nevén került az egész cégbirodalom többségi tulajdonosi posztjára.

Először mindenhol fő tulajdonossá tették a Hadar Gold Kft.-t a Hit Gyülekezete tulajdonát képviselő Új Spirit Kft. kárára, majd a Hadar Gold Kft. többségi tulajdonosa Németh Sándor lett. A gyülekezete pénzén létrejött cégbirodalom, az ATV és az ingatlanok, mind Németh Sándor többségi tulajdonába kerültek. Ehhez a Hadar Gold Kft.-ben kellett fő tulajdonossá válnia, miután korábban már mindent a Hadar Gold Kft. többségi tulajdonába helyeztek. Amikor minden tehermentes lett, mire kiépült a gyülekezet pénzén, megjelent a fő tulajdonos, Németh Sándor. A Hit Gyülekezete csak a költségviselő kisebbségi tulajdonos maradt. Mindez látszólag bonyolult, pedig az egész akció nagyon világos és könnyen megérthető. Ehhez azonban meg kell ismerkedni a Hadar Gold Kft. rövid történetével. Figyeljük lépésről lépésre a fejleményeket.

A Hadar Gold Kft. egy 2000-ben alapított ingatlancég, amely megvásárolta az egykori Kőbányai mozi épületét. Így tulajdonos lett az ATV székházaként működő épületben. A cég izraeli tulajdonosai 2004. június 16-án eladták a Hadar Gold Kft.-t a Hit Gyülekezetét képviselő Új Spirit Kft.-nek és az ATV nagy többségű tulajdonosának, a Broadcast Projekt Kft.-nek, amelynek egy ideig az Új Spirit Kft. volt a többségi tulajdonosa. Németh Sándornak nyilván tetszett az izraeli cég átvétele, mert azon van a „kenet” és az ábrahámi áldás. Nem beszélve a cég nevében levő „Gold” szóról, ami az egyik izraeli tulajdonos édesanyjának nevéből származik. E céggel vásárolta fel a Hit Gyülekezete az ATV-székház céljára használt épület feldarabolt tulajdonrészeit és a mellette lévő ingatlant. Az izraeli tulajdonosok által 3 millió forintos tőkével alapított Hadar Gold Kft.-ben jelentős tőkeemelést hajtottak végre, amelyet a Hit Gyülekezete tagjai finanszíroztak. Két nagy épület került a Hadar Gold Kft. tulajdonába: az egyik, ahol az ATV működik, a másikban pedig a Szent Pál Akadémia kollégiuma található. Amint az a földhivatali tulajdonlapról kiderül, a Hadar Gold Kft. tulajdonában lévő épület legalább másfél milliárd forintot ér, mert 2009-ben ekkora jelzálogot jegyeztek be rá a CIB Bank Zrt. javára. Az ATV épületének tulajdonosa a Hadar Gold Kft., amelynek tulajdonosai az Új Spirit Kft. és a Broadcast Projekt Kft. voltak. E cégeken keresztül a Hit Gyülekezete százszázalékos tulajdont birtokolt. 2009. július 9-én jelent meg egy új tulajdonos, a fentiekben említett liechtensteini offshore cég, az X & A Ltd., amely Liechtensteinben a 9490 Vaduz, Äulestrasse 6. szám alatt van bejelentve. A cég képviseletét dr. Sándor István ügyvéd látta el, aki annak az ügyvédi irodának a tagja, ahol Mészáros István volt SZDSZ-es képviselő, a Hit Gyülekezete diakónusa is praktizál. Németh Sándor tulajdonba lépésének ez az offshore cég a kulcsszereplője.

Offshore céget azért hoznak létre, hogy ne derüljön ki a tulajdonos kiléte, és ne kelljen az anyaországban adót fizetnie. Az nagy bizonyossággal vélelmezhető, hogy az X & A Ltd. esetében nem az adóoptimalizálás volt az elsődleges szempont, hanem a valódi tulajdonos titokban tartása. Annak személye azonban a körülmények ismeretében könnyen azonosítható. Különösen egy olyan ember esetében, aki minden pozícióba a saját családtagjait ülteti, mert nem bízik meg idegenekben, aki minden lakóhelyén felvásárolja a szomszédos ingatlanokat, hogy senki ne lásson be hozzá, és ne hozzon átkot vagy démonokat a kertjébe. Ezért teljességgel kizárható, hogy az ATV másfél milliárdot érő székházát és a Broadcast Project Kft. többségi tulajdonát, valamint az ATV Zrt. csaknem 300 millió forint névértékű részvényét birtokló Hadar Gold Kft.-be Németh Sándor beengedjen olyan idegen offshore céget, amelynek nincs köze hozzá. Az X & A valódi tulajdonosa könnyen beazonosítható annak alapján is, hogy 2006. május 30-án alakult egy X and A Marketing Kft. nevű cég, amelynek székhelye az ATV székháza, a cég alapítója a liechtensteini X & A Marketing and Holding Limited. Amikor Németh Sándor a Hadar Gold Kft.-ben átvette a liechtensteini offshore cég üzletrészét, az X and A Marketing Kft.-ben is helyet cserélt az offshore céggel, és ő lett a cég egyedüli tulajdonosa. Ez azt a benyomást kelti, hogy a liechtensteini offshore cég valódi tulajdonosa lépett az offshore cég helyébe, aki ettől kezdve felfedte kilétét. A cégpapírokban ez Németh Sándor.

Nem csupán érdekesség, hogy a cég fő tevékenysége „Hirdetés”, a cégnek pedig tagja volt a dr. Dávid Gyula nevén jegyzett Intermedia Zug Holding AG nevű másik offshore cég. Dr. Dávid Gyula ügyvéd jól ismert közéleti szereplő, volt MSZP-s képviselő, az MSZP pénztárnokának, Puch Lászlónak bizalmi embere, akit sokan a pártpénztárnok kifizetőhelyeként ismertek. Az is érdekes, hogy az ATV hirdetési bevételeiben érdekelt X and A Marketing Kft.-ben az MSZP-s kötődésű offshore cégnek 2007. január 3-től 2010. május 25-ig volt tulajdona. A Fidesz 2010. április 25-én nyerte meg a parlamenti választást, egy hónappal később az MSZP-s cég már kikerült a „hirdetésszervezők” köréből. Ez arra utal, hogy addig az MSZP „támogatta” az ATV hirdetési bevételeit. Egy hónappal azután, hogy Orbán hatalomra jutott, az MSZP-s cégre már nem volt szükség. Megindult a Fideszhez való dörgölőzés, az Orbán „keresztény” államával való azonosulás. Az ATV eljutott a fideszes reklámkasszához is: nem sok idő múlva már a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Atmedia nevű cég értékesítette a reklámidejét. Bevett gyakorlat, hogy a hirdetők és a médiumok közé beépítenek reklámcégeket, amelyek közvetítés címén levesznek a hirdetési bevételekből. Amikor a pártpénztárnokok az állami cégek hirdetéseit szervezték egy-egy médiumba, a pénzt a saját cégükön folyatták át, amely megsarcolta a bújtatott párttámogatást. Ha az X and A Marketing Kft. ugyanígy állt a hirdetők és az ATV között, akkor az offshore cégen keresztül a hirdetési bevételekből is levett egy kis részesedést Németh Sándor cége. Még a saját televíziójába szerzett hirdetési bevételből is részesedett. Érdekesség még, hogy az ATV támogatást kapott az Orbán-kormánytól (minisztériumok fizetnek turisztikai műsorokért és egyéb kamu PR programokért, mint Magyarország népszerűsítése, honvédelem stb.), miközben az ATV bérleti díjat fizet a Hadar Gold Kft.-nek, az ATV-székház tulajdonosának, amelynek Németh Sándor a többségi tulajdonosa. Így Orbán Viktor pénze Németh Sándorhoz kerül, aki pedig kopogtatócédulákat gyűjtet, kampányol Orbán mellett, kézzel vezérli, meghatározza az „ellenzéki” ATV műsorpolitikáját, szellemi arculatát. Ha valaki megnézi, hány balliberális médiaszemélyiség tűnt el a nyilvánosságból az ATV-ből való kirúgása nyomán, arra a következtetésre juthat, hogy az ATV szisztematikusan „használja el” és vonja ki a forgalomból a balliberális újságírókat. Az ATV hasznos a Nemzeti Együttműködés Rendszerének, így megérdemli, hogy fideszes állami hirdetést kapjon, amiből Németh Sándor személyesen is részesedhet.

Az X & A Ltd. (rövidített) nevű offshore cég csupán 2019. március 29-ig volt az X and A Marketing Kft. tulajdonosa, ekkor nem más, mint Németh Sándor váltotta fel. Németh Sándornak ki kellett fizetnie az X & A Ltd. nevű offshore cég tulajdonrészét, mert a cég törzstőkéje továbbra is 40 millió forint pénzbeli betét maradt. Ez nemcsak azt jelenti, hogy Németh Sándor már itt kihúzott a zsebéből 40 millió forintot, hanem azt is, hogy a liechtensteini offshore cég az ő javára lépett ki egy nyereséges üzletből. Az X and A Marketing Kft. adózás utáni nyeresége 2014 és 2018 között 86 millió forint volt. Ha Németh Sándor állt a liechtensteini offshore cég mögött, akkor már ez is az ő bevétele volt. Ha semmi köze sem volt hozzá, akkor az offshore cég miért került be az üzletbe, hogyan jutott be az ATV székházba, és miért lépett ki onnan? Hogyan lehet az, hogy az „ismeretlen” tulajdonos éppen Németh Sándor javára mondott le a jó üzletről? A Hadar Gold Kft. 2015. március 25-én kelt társasági szerződését, amely az Új Spirit Kft. és a liechtensteini offshore cég között köttetett, az X & A Marketing and Holding Limited nevében Kauzál Alexandra, Németh Sándor lánya írta alá. Ha csak tévedésből, azt Sigmund Freud azonnal értené. Azért is, mert az „X & A” hangzása erősen emlékeztet az „Alexandra” névre, csupán a betűket felcserélve. A másik aláíró Kovács Tamás, szintén bizalmi ember, az ATV Zrt. operatív igazgatója volt.

Az X & A Ltd. 2009. július 9-én lépett be a Hadar Gold Kft.-be. A Hadar Gold Kft. 2009. július 30-i taggyűlési jegyzőkönyve szerint az X & A 1 millió 830 ezer forintos befizetéssel lépett be a cégbe, ami az Új Spirit Kft. 181 millió 170 ezer forintos törzsbetétjével szemben elenyésző. A befizetett alaptőkét jól kiszámolták, mert az X & A Ltd. belépésével a törzstőke 183 millió forintra emelkedett, így az offshore cég éppen 1 százalékos tulajdonosa lett a Hadar Gold Kft.-nek. Az Új Spirit Kft. révén a Hit Gyülekezete 99 százalékban volt a cégbirodalom legfontosabb cégének a többségi tulajdonosa. Mivel a Hadar Gold Kft. a tulajdonosa az ATV-székháznak és jelentős részben az ATV Zrt.-nek is, azt lehet mondani, hogy addig a Hit Gyülekezete volt mindennek a tulajdonosa.

Ám a 2009. július 30-i taggyűlés jegyzőkönyve már arról tudósít, hogy a liechtensteini offshore cég 40 millióval emelte a saját tőkerészét, míg az Új Spirit Kft. tőkerésze változatlan maradt. Ez megismétlődött még néhányszor: az offshore cég ismeretlen tulajdonosa 2010-ben előbb 20 millióval, utána 40 millióval, 2011-ben pedig két részletben 100 millió forint készpénzzel, majd 70 millió 540 ezer forintnyi nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással növelte a saját tőkerészét. Ezzel a liechtensteini X & A Ltd. a Hadar Gold Kft. 60 százalékos tulajdonosa lett. Mivel a Hit Gyülekezete cége, az Új Spirit Kft. az „ismeretlen” tulajdonú offshore céggel nem tartotta a lépést, nem emelte a saját tőkéjét, így a korábban 99 százalékos tulajdonrésze 40 százalékra csökkent. Ez érthetetlen, mert az Új Spirit Kft.-nek nem lett volna szüksége az X & A Ltd. befizetéseire, hiszen saját alaptőkéje is háromszor akkora, mint az offshore cég tőkeemelése. Nem gondolhatunk másra, csak arra, hogy ennek a cégnek és befizetéseinek semmi más célja nem volt, mint az, hogy az X & A Ltd. a mindent birtokló Hadar Gold Kft.-ben többségi tulajdonos legyen, leváltsa ott a Hit Gyülekezetét. Így a Hit Gyülekezete tulajdonát (a másfél milliárdos jelzáloggal terhelhető ATV székházzal és az ATV televíziós csatornával együtt) az X & A Ltd. többségi tulajdonába játszották át. Pedig a Hadar Gold Kft. nem szorult semmilyen külső cég tőkeinjekciójára, ha az ATV székházra másfél milliárdos jelzáloghitelt tudott felvenni. A Hit Gyülekezete is korlátlan forrás lehetett volna a cég finanszírozásához, mint ahogy korábban is az volt. Ezért a cég nem szorult rá, hogy egy idegen offshore cég feltőkésítse.

Az akciónak egyetlen célja lehetett, hogy a liechtensteini offshore cég mögött álló ismeretlen tulajdonos megszerezze a Hit Gyülekezete több milliárdot érő vagyonát, mindössze 200 millió forint készpénzzel és 70 millió 540 ezer forint értékű nem vagyoni apporttal. Hogy ezt miért hagyta Németh Sándor lánya, aki az Új Spirit Kft. ügyvezetője, a Hit Gyülekezete vagyonának kezelője volt, s miért tűrte Németh Sándor, aki még soha nem engedett senkit a vállalkozásai közelébe, arra akkor kaphatjuk meg a választ, ha kiderül: ki az, akinek érkezésére előkészítettek mindent? Ki állt az X & A Ltd. mögött, mint tényleges tulajdonos? Ez nem lehet más, mint akinek a javára lemondott az X & A Ltd. a megszerzett többségi tulajdonról, és akinek átadta az üzletrészét. Az offshore cég szerepe ugyanis csupán ennyi volt.

Nem kellett nagyon sokat várni. 2019. március 29-én megtörtént a tranzakció. A Hadar Gold Kft.-ben az X & A Ltd.-et felváltotta az új tulajdonos: Németh Sándor. A 2019. március 29-i társasági szerződés szerint a Hadar Gold Kft. egyik tulajdonosa az Új Spirit Kft. (a céget képviseli Kauzál Alexandra, Németh Sándor lánya), a másik tulajdonos pedig Németh Sándor magánszemély, Kauzál Alexandra édesapja, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze. Németh Sándor az X & A Ltd. üzletrészét vásárolta meg a cégben, illetve jutott hozzá valamiképpen. Így a Hadar Gold Kft. 453 millió 540 ezer forintos törzstőkéjéből 181 millió 170 ezer forint az Új Spirit Kft. (vagyis a Hit Gyülekezete) tulajdona, 272 millió 370 ezer forint törzsbetét pedig Németh Sándor tulajdona. Németh Sándor a liechtensteini offshore cég közbeiktatásával, a Hit Gyülekezetével szemben, megszerezte a cég 60,05 százalékát, míg a Hit Gyülekezete cége, az Új Spirit Kft. 39,9 százalékkal csupán kisebbségi tulajdonos maradhatott. Emlékeztetünk rá, hogy eredetileg az Új Spirit Kft. és a Broadcast Projekt Kft. volt a cég tulajdonosa. Amíg be nem lépett az X & A Marketing and Holding Limited, minden a Hit Gyülekezete tulajdona volt. És látszólag semmi nem indokolta, hogy ez megváltozzon.

Az ATV-projektet a gyülekezet finanszírozta. Még az offshore cég belépésekor is 99 százalékos tulajdonos volt. A beengedett, „ismeretlen” tulajdonú offshore cég azután elkezdte a tőkerészét emelni, s ez semmi más célt nem szolgálhatott, csak a többségi tulajdon fokozatos megszerzését. A Hadar Gold Kft. minden más többségi tulajdonosa, így aki a Hadar Gold Kft.-ben többségi tulajdonos, az mindennek a tulajdonosa lesz. Az offshore cég 60 százalékos tulajdonos lett, majd átadta az egészet Németh Sándornak, aki így vélhetően a liechtensteini offshore cég valódi tulajdonosa volt. Ezzel Németh Sándor lett a tulajdonosa nem csupán a Hadar Gold Kft.-nek, hanem mindannak, ami a Hadar Gold Kft. tulajdona. Németh Sándornak mindez csupán 200 millió forint készpénzbe és 70 millió 540 ezer nem pénzbeli juttatásba került. A 200 milliót akkor kellett kifizetnie, amikor a lichtensteini offshore cég a tulajdonrészeket megszerezte, vagy akkor, amikor az X & A Marketing and Holding Limited a cég 60 százalékos üzletrészét neki eladta. Ha az offshore cég mögött a Hit Gyülekezete állt, és Németh Sándornak ingyen írták a tulajdonrészt a nevére, az törvénytelen. Ha Németh Sándor névértéken, a saját pénzén vásárolta meg az offshore cég üzletrészét a Hit Gyülekezetétől, akkor ugyanott vagyunk. Németh Sándor az összes pénzét a Hit Gyülekezetéből szerezte, mindenképpen a Hit Gyülekezete pénzéből lett a Hadar Gold Kft.-ben lévő vagyon 60 százalékos tulajdonosa. De hogyan lehet a lelkészi járandóságból ennyi pénze?

Lehetett hallani olyasmit, hogy Németh Sándort a tized tizede illeti meg. A IV. Mózes 18,26-32 versek szólnak a tized tizedéről, miszerint „jutalmatok ez néktek a gyülekezet sátorában való szolgálatokért”. Ez a rész a lévitáknak szól, de Németh Sándor nem lévita, s még csak nem is zsidó. Keresztény egyházra ez nem érvényes. Keresztény egyház ezen a címen nem szedhet tizedet. Németh Sándor pedig nem vághatja önkényesen zsebre annak tizedét (sem). De azt sem tudta soha senki, hogy mennyi a befolyt tized. Az előző fejezetben a Bibliából kimutattuk, hogy az újszövetségben nincs tizedfizetés, a tized címén kizsarolt pénz lopás. Az a szervezet, amit ő működtet, nem bibliai alapokon áll, az nem keresztény egyház. Formailag ez még nem biztos, hogy törvénysértés, de ha nem könyvelik le, ha nem valós összeget bevételeznek, s Németh Sándor nem a bevételezett összegből kap hivatalosan kiutalt tiszteletdíjat, az már lehet az. S az is, ha a felhalmozott vagyon sokszorosa a hivatalosan kimutatott keresetének. A kérdés az, hogy egy vagyonvizsgálat esetén képes-e legális jövedelmet állítani a látható és kimutatható vagyona mögé, és fizetett-e ekkora vagyonnak megfelelő bevétel után adót?

Németh Sándor csak 40 százalékot hagyott meg a Hit Gyülekezetének, a többit magánosította. A Hadar Gold Kft. az ATV székházának tulajdonosa, amelynek értéke akkora, hogy a CIB Bank elfogadta egy másfél milliárdos jelzáloghitel fedezetéül. Németh Sándor akkor került tulajdonba, miután a jelzálog lekerült róla. A Hadar Gold Kft. ezen kívül többségi tulajdonosa a Broadcast Project Kft.-nek, amely az ATV legnagyobb részvénytulajdonosa. A 2019. március 11-i társasági szerződés szerint a Hadar Gold Kft. 411 millió 950 ezer forinttal a Broadcast Project Kft. 70 százalékos tulajdonosa. A kisebbségi tulajdonos az Új Spirit Kft. 176 millió 550 ezer forint törzsbetéttel, ami a cég 30 százalékos tulajdonrészének felel meg. A szerződés 18 nappal azelőtt készült, hogy Németh Sándor a saját nevén a Hadar Gold Kft. többségi tulajdonosa lett. A 2010. november 9-én kelt társasági szerződés szerint a Hadar Gold Kft. még 94,81 százalékos tulajdont birtokolt. Mint korábban jeleztem, 2019-ben a Hadar Gold Kft. átruházott 138 millió 550 ezer forintos üzletrészt az Új Spirit Kft.-re, hogy kialakuljon a 70-30 százalékos tulajdoni arány a Hadar Gold Kft. javára a Hit Gyülekezetével szemben. Ha itt valóságos pénzmozgás történt, akkor az egykori százszázalékos tulajdonos még 138 millió 550 ezer forintot fizetett is azért, hogy 30 százalékos tulajdonos lehessen. Annak a cégnek fizetett, amely Németh Sándor többségi tulajdonába került. Papíron ennek 60 százaléka már Németh Sándort illeti meg. Ezt a pénzt a Hit Gyülekezete fizette, nagyrészt Németh Sándornak, hogy a gyülekezet 30 százalékot birtokolhasson abból, ami teljes mértékben az övé volt. Ha egy állami cég teszi ezt, a felelőst hűtlen kezelésért bíróság elé állítják.

Mindez nem minden, mert a csaknem másfél milliárdos törzstőkéjű ATV Zrt.-nek is három részvényese van: a Broadcast Projekt Kft., a Hadar Gold Kft. és Németh Sándor magánszemély. A Broadcast Project Kft. 1 milliárd 49 millió 780 ezer forint értékű részvénycsomaggal rendelkezik. A cégnek 70 százalékos tulajdonosa a Hadar Gold Kft., így 70 százalékos tulajdonosa az 1 milliárd 49 millió 780 ezer forint értékű részvénycsomagnak is. Ennek pedig 60 százalékos tulajdonosa Németh Sándor magánszemély. A Broadcast Projekt részvényeinek 70 százaléka 734 millió 846 ezer forint, ennek a 60 százaléka 440 millió 907 ezer 600 forint. Ennyi a névleges értéke Németh Sándor Broadcast Project Kft.-n keresztül birtokolt részvényeinek. Az ATV második legnagyobb tulajdonosa maga a Hadar Gold Kft. 297 millió 990 ezer forint értékű részvénnyel. Ennek a 60 százaléka is Németh Sándort illeti meg, az 178 millió 794 ezer forint. Emellett Németh Sándor saját nevén maga is részvénytulajdonos egy 71 millió 230 ezer forintos részvénycsomaggal. Németh Sándornak az ATV Zrt.-ben van összesen 690 millió 931 ezer 600 forint értékű tulajdonrésze, amelyhez a liechtensteini offshore cég közbeiktatásával 200 millió forint készpénzzel és a 70 millió 540 ezer nem pénzbeli juttatással jutott hozzá, kipenderítve a Hit Gyülekezetét a cég többségi tulajdonából. Ehhez jön az ATV székház értékének 60 százaléka, ami a minimum másfél milliárd forint 60 százaléka. Emellett még egy 200 milliós tőkerésze található a Hadar Gold Kft.-ben és 40 milliós törzstőkéje az X and A Marketing Kft.-ben. Ez névértéken mintegy kétmilliárd forint, ami elvileg a Hit Gyülekezete tulajdona lehetne, illetve annak kéne lennie. Ehhez jönnek még a cégek éves bevételei.

Egyedül az Új Spirit Kft. maradt meg tisztán a Hit Gyülekezete cége, de sajnos ez a cég – nyilván Kauzál Alexandra, Németh Sándor lánya gondos ügyvezetése folytán – minden cégben jelentős kisebbségbe szorult az apja, Németh Sándor vezető lelkész többségi tulajdonrészével szemben. Hogy ez mit jelent pontosan, azt egy példával érzékeltetem. Mint említettem, az Új Spirit Kft. a Hadar Gold Kft. 99 százalékos tulajdonosa volt, amikor 2009-ben a liechtensteini offshore cég, az X & A Ltd. belépett, majd elkezdett tőkét emelni. Az utolsó tőkeemelés 2011. november 11-én történt. Ettől kezdve az Új Spirit Kft., vagyis a Hit Gyülekezete már csak kisebbségi tulajdonos, az offshore cég a 60 százalékos tulajdonos. A cégadatokban 2014-ig visszamenőleg látható a Hadar Gold Kft. adózott eredménye, a cég nyeresége. A Hadar Gold Kft. 2014-ben 270 millió 513 ezer, 2015-ben 134 millió 100 ezer, 2016-ban 36 millió 739 ezer, 2017-ben 60 millió 244 ezer, 2018-ban 75 millió 826 ezer forintos adózott eredményt ért el. Öt év alatt 577 millió 422 ezer forint nyereséggel zárt. Ez az összeg a Hit Gyülekezete nyeresége lett volna, ha nem lép be a cégbe az X & A Ltd., a liechtensetini offshore cég. Így az összeg 60 százaléka, 346 millió 453 ezer 200 forint az X & A Ltd. járandósága. Ha az offshore cég mögött Németh Sándor állt, akkor ő keresett ennyi pénzt, a Hit Gyülekezete pedig ennyit veszített. A gyülekezet 225 millió 194 ezer 580 forintot keresett 577 millió 422 ezer forint helyett. Németh Sándor a liechtensetini cég beiktatásával 346 millió 453 ezer 200 forintot vett el a Hit Gyülekezetétől, és juttatott egy offshore cégnek, amelynek üzletrészét később ő maga vette át. A Hit Gyülekezete tagjai erről vajon tudnak-e valamit? A Hit Gyülekezetét az elmúlt húsz évben a saját bálványa lopta és károsította meg sok százmillióval, mint egy óriás „blackhole”, vagyis „fekete lyuk”, amely a saját galaxisát zabálja fel.

De ha már itt tartunk, érdemes megnézni azt, hogy az Új Spirit Kft., amely 773 milliós törzstőkével rendelkezik (a pénz a Hit Gyülekezetéből származik), s amely csak egyetlen cégben, a Hadar Gold Kft.-ben öt év alatt (még így is) 225 millió 194 ezer 580 forint nyereséget ért el, vajon mekkora hasznot hoz a Hit Gyülekezetének. A cégadatok szerint az Új Spirit Kft. kizárólag veszteséget termelt. 2014-ben 476 ezer, 2015-ben 14 millió 797 ezer, 2016-ban 1 millió 833 ezer, 2017-ben 10 millió 924 ezer, 2018-ban 1 millió 862 ezer forint, öt év alatt összesen 29 millió 892 ezer forint veszteséggel zárt. Ez pedig a Hit Gyülekezete vesztesége. Nyilván azért, mert az Új Spirit Kft., valójában a Hit Gyülekezete a generális költségviselő. Miközben Németh Sándor és az általa leváltott offshore cég nyert, a Hit Gyülekezete veszített. Németh Sándor lánya, Kauzál Alexandra ügyvezető kapna „néhány kérdést” a tulajdonos egyháztól, ha a tulajdonos egyháznak az apján kívül lennének felelős vezetői és lennének testületei. De a Hit Gyülekezete működési módját ismerve Kauzál Alexandra az apja utasításait követte, és mindent úgy tett, ahogyan azt Németh Sándor meghagyta neki. Ezért lett ő az ügyvezető, hogy senki ne lásson bele, senki ne tegyen fel kérdéseket, ha a Hit Gyülekezetét hátrány éri a vezető lelkész javára.

A nepotizmus nem elég kifejező szó annak leírására, ahogyan Németh Sándor a családtagjait ülteti felelős pozíciókba. Az ATV általános vezérigazgatója a fia, Németh Sándor Szilárd (Németh S. Szilárd), ő volt a hírigazgató is, igazgatósági tag a lánya, Németh Csillag, aki 2017. november 11-e után a férjezett nevén, Jader Csillagként tagja az igazgatóságnak. A 2017. november 15-i igazgatósági ülés felhatalmazta Németh (Jader) Csillagot, hogy együttes aláírási jogosultsága legyen egy másik igazgatósági taggal, akár a testvérével, Németh S. Szilárddal. Ha az apjuk szól nekik, ketten bármit elintézhetnek, aláírhatnak. Miért? Mert ők Németh Sándor gyermekei. A Patmos Records, a Hit Gyülekezete könyvkiadó szervezetének ügyvezetője Kauzál Márton, Németh Alexandra férje, Németh Sándor veje. Ő és Németh S. Szilárd tulajdonosok voltak a Policy Agenda Kft.-ben. A cég elemzései gyakran voltak láthatóak, hallhatóak az ATV műsoraiban. Magától rendelt Németh S. Szilárd elemzéseket. Németh (Kauzál) Alexandra a Hit Rádióban riporter is. A rádió minden bizonnyal legizgalmasabb műsora, amikor a Hit Rádió riportalanyai Németh Sándor és Németh S. Judit (Németh Sándor felesége), a riporter pedig Németh (Kauzál) Alexandra. Németh Csillag az Új Exodusban szerkesztő, az ATV-ben külpolitikai szakértő. Németh Sándor másik veje, Pátkai Mihály a gyülekezet elleni „támadások” kivédését végzi, a testvére, Pátkai András, aki az ATV korábbi vezetője, az Izrael Szövetségesei alapítvány (IAF) brüsszeli igazgatója. Az alapítványt Benny Elon rabbi, Izrael egykori turisztikai minisztere alapította, akivel Németh Sándor jó üzleti kapcsolatot alakított ki a gyülekezeti tagok Izraelbe utaztatásával. Különösen a Hit Gyülekezete 1996-ban rendezett jeruzsálemi konferenciájával, amikor 2500 embert vitt Jeruzsálembe. Elon rabbi a Knesszet Keresztény Szövetségesek Koalíciójának alapító elnöke is, innen valók Németh Sándor izraeli kitüntetései, amelyekre oly büszke. Bejáratott ügyvédi irodák segítik a „család” ügyeit. Ezzel egy maffia minden lényeges eleme együtt van: politikai kapcsolatok médiával, „katonákkal”, imakommandóval, biztonsági szolgálattal, fegyveres testőrökkel bezárólag.

Visszatérve: megmagyarázhatatlan, hogy Németh Sándor miért lett tulajdonos a Hit Gyülekezete kárára a gyülekezet előzetes jóváhagyása nélkül. Utólag lehet papírokat gyártani, jó szokása szerint, és dicsekedni azzal, hogy „a vizsgálatok mindent rendben találtak”. Nem kérdés, ha Németh Sándor megszavaztatja a Hit Gyülekezetében, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a nevére íratta a gyülekezet ATV körüli cégekben lévő tulajdonának 60 százalékát, magasba emelkednének boldogan a kezek. De nem biztos, hogy ezt mindenki helyénvalónak találja. Az sem biztos, hogy törvényes. A legszebb magyarázat az lesz, ha Németh Sándor azt mondja majd, amit a Fidesz, hogy így védi meg a gyülekezet vagyonát a kormányzati „önkénytől”, mint Selmeczi Gabriella a kiflivéget és a magánnyugdíjpénztári megtakarításokat. Amilyen bátran a nevére íratta az offshore cég tulajdonrészét, még a Hit Csarnok is sorra kerülhet, ami ma még a gyülekezet cégének nevén van. Ha a Hadar Gold Kft. mint ingatlanos cég, tulajdonos lesz a H & H Projects Kft.-ben, azzal Németh Sándor tulajdont szerez a Hit Parkban. Egy társaságiszerződés-módosítás az egész, a Hadar Gold Kft. mögött kívülről nem látszik az igazi tulajdonos. Bármi megtörténhet. Ha Németh meg merte tenni azt, hogy a nevére írja az ATV-ben lévő gyülekezeti vagyon 60 százalékát, kiterjesztheti a „védelmét” a Hit Parkra is. Ha megmaradt volna az offshore cég mögött megbújva, az is gáz lett volna. De előbújt, a saját nevével vállalta. Ez arra utal, hogy biztonságban érzi magát az Orbán-rendszerben, nincs veszélyérzete. Annak ellenére, hogy egy másik diktátorban megbízni nem életbiztosítás.

Németh Sándornak ezenfelül van egy kétmilliárd forintra becsült háza. Nem számoljuk, amiről nem tudunk biztosat, de másfél milliárd értékű vagyona van ezen felül, az biztos. Ha ezt elosztjuk az elmúlt harminc év 360 hónapjával, úgy megközelítőleg minimum tízmillió forintos havi átlagbevételének kellett lennie a Hit Gyülekezetéből. Ekkora lelkészi fizetés nincs. Ez még a tized tizedénél is több. Ekkora vagyont nem lehet legális bevételből igazolni. Kérdés, hogy mindeközben fizetett-e adót, és ha igen, mennyit? Ha Németh Sándor hivatalos testület, közgyűlés által megállapított fizetésén felül bármennyit is elvett a Hit Gyülekezete pénzéből, az lopás. Németh azt prédikálta, hogy ő nem gazdag ember. Tagadta a Hit Rádióban, hogy a háza kétmilliárdot érne, de könnyen lehet, hogy alábecsült ez az összeg. Ez amerikai összehasonlításban is egy palota. Azt mondta: „A Bibliában a pénz önmagában nem piszkos dolog, a megítélése attól függ, ki milyen célra használja. Sok pásztort rágalmaznak, akik az anyagi javaikat, jólétüket nem hedonizmusra használják, hanem az egyház építésére. Nagyon sok kiadással jár a nemzetközi szolgálat és az utazás, de ha helyben vannak, akkor is számos költségük van. Az állandó tömeggel való érintkezés miatt fontos, hogy a pásztorok megfelelő körülmények között lakjanak, mentálisan, pszichikailag meg tudjanak újulni, egészségesek legyenek. Az Istent szerető emberek örülnek annak, ha Isten felkent emberei hosszú ideig élnek.”

De ha egyszer véget ér a pénzen megváltott hosszú élet, s „fesz lesz” az utódlás körül, nem kizárható, hogy a Hit Gyülekezete ezer részre szakad. A sok kis Németh Sándor ki akar válni és önálló akar lenni, mert tanult a „mesterétől”, és többé nem ismer el senkit maga fölött. Akkor lesznek, akik a kiváláskor kérik az arányos részüket a „közösből”. De a Németh család eleve lázadónak nyilvánítja őket, és semmit nem ad nekik, mindent megtartanak maguknak. Ekkor kezdik el boncolgatni egyesek, hogy a gyülekezet egy jogi személy, a gyülekezet pénzén szerzett vagyon a gyülekezeté, nem a Németh családé. Elindul a kisgazdásodás, a belső háború. Ha Németh Sándornak szerencséje van, akkor megússza a szép hosszú életet felelősségrevonás nélkül. Legalábbis itt a földön. A marakodást pedig az utódaira hagyja. A homokra épült ház összeomlik. Csak a szél sodorja majd egy offshore cég papírjait a romok között.

Jézusnak elég volt egy hegy is a megújuláshoz, nem kellett a hegyre Heródes palotája. A pusztába vonult vissza, nem királyi rezidenciára. Németh Sándornak azért kell ez a sok pénz, hogy hosszú ideig éljen? Egy keresztény pásztor a pénztől reméli a hosszú életet? Csűröket épít? Jézus bolondnak nevezi az ilyen embert. „Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget; mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete” – mondta Jézus. (Lukács 12,15)

Isten éltesse Németh Sándort sokáig. Örülünk, hogy ezt nem bízta a véletlenre, és egy lichtensteini offshore cég beiktatásával gondoskodott a hosszú életről. Szerencséje, hogy Magyarország nem jogállam, különben a hosszú életet rács mögött tölthetné.

A Hadar Gold Kft. tulajdonosai:

A Broadcast Projekt. Kft. tulajdonosai:

Az ATV tulajdonosi szerkezete, amelyben a fentiek alapján a Broadcast Projekt Kft. 70 százalékos tulajdonosa a Hadar Gold Kft., a Hadar Gold Kft. 60 százalékos tulajdonosa Németh Sándor, így minden részvénytulajdonos többségi tulajdonosa Németh Sándor, miközben korábban minden 100 százalékban a Hit Gyülekezete tulajdona volt:

 

Németh Sándor cégbirodalma:

 

Németh Alexandra, a Hit Gyülekezete vagyon kezelő cége, az Új Spirit Kft. ügyvezetőjének háza a könyv megjelenésekor:

 

Németh Sándor erődítménynek beillő háza:

 

Németh Sándor másik lánya, Németh Csillag háza, aki az ATV igazgatósági tagja:

Németh Sándor keszthelyi pálmafás luxusnyaralója: 

A Hit Gyülekezete „Szeretetszolgálatának” központja:

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések