Erdő Péter bíboros megcáfolta az Orbán-féle “keresztény” nemzeti identitást és elítélte a migránsozást

Közzétéve April 20, 2019, 10:09 am
15 mins

Tartalmas interjút közölt húsvét alkalmából a Válasz Online Erdő péter bíborossal, esztergom-budapesti érsekkel, a magyar katolikus egyház fejével. A kollégáinál felvilágosultabb bíboros számos figyelemre méltó megjegyzést tett, amely alig burkoltán cáfolta Orbán Viktor “keresztény Európáról”, “keresztény kultúráról” és “keresztény” magyar nemzeti identitásról hirdetett nézeteit.

Ennek jelentősége abban áll, hogy autentikus egyházi vezető cáfolja azt, hogy Magyarország keresztény ország lenne, hogy egy ország vagy egy kontinens keresztény lehetne, továbbá az elzárkózást, az iszlámmal szembeni uszítást, az ellentétek kiélezését helytelenítette. Emellett totálisan cáfolta azt az orbáni ideológiát, hogy a kereszténységet negatív alapon határozza meg, annak alapján, hogy mik nem vagyunk. Hamis és hazug az a definíció, hogy kerestzény az, ami nem zsidó, és keresztény az, ami nem muszlim.

Ezért a vallásos vagy hívő embereknek is érdemes lenne elgondolkodni, és a fejüket használni, hogy az Orbán által manipulációs céllal használt “kereszténységnek” semmi köze nincs a kereszténységhez, és az inkább ellentéte az igazi kereszténységnek. Különösen az Orbánt támogató protestáns és neoprotestáns egyházak és gyülekezetek gondolkodhatnának el azon, hogy ha a legkevésbé progresszívnek tekintett katolikus egyház bíborosa is megkülönbözteti a hitvalló és a kulturális kereszténységet, továbbá szétválasztja az egyének keresztény identitását a nemzeti identitástól, és szót emel az iszlám vallásúak, vagy azoknak hitt menekültek megbélyegzése és üldözése ellen, akkor Istenben és a Bibliában hívő keresztényeknek nem kellene egy olyan politikai “kereszténységet” támogatni, amely ellentéte Krisztusnak.

A terjedelmes és sok kérdést érintő interjú legfontosabb része az, amikor Erdő Péter megkérdőjelezi, “lehet-e egy országot, egy kontinenst kereszténynek nevezni?” Majd megfogalmazza azt az evangéliumi álláspontot, hogy a kereszténység nem kultúra, nem hagyomány és építészt, hanem elsősorban “az emberek személyi meggyőződése”. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus megváltása a lényeg, aki pedig az egyéneket váltotta meg, a kereszténység hit, a Jézusban hívő egyének hite. Egy ország vagy egy kontinens nem lehet keresztény, csak egy ember. Ezen kívül a bíboros azt mondja, hogy a “migránsok”, akiket szándékosan fosztanak meg a menekült elnevezéstől, nem feltétlenül ellenségesek, idegenek vagy akár muszlimok.

A bíboros beszámol arról, hogy 2015-ben egy katolikus pap Németországba is elkísérte a Keleti pályaudvartól a menekülteket, és elmondta, hogy ezek nagy többsége egyáltalán nem vallásos ember. Ezen nem is muszlimok, nem is keresztények, éppen olyan evilági pogány bűnös ember, mint a magyarok vagy az európaiak többsége. E tekintetben nem jelentenek semmiféle vallás keveredést. Az idegengyűlölet elleni kiállásként értelmezhetők a bíborosnak azok a szavai, hogy “Az Eucharisztikus Kongresszus lelkipásztori tartalma is a jelmondattal foglalható össze. „Minden forrásom belőled fakad.” Ez a 87. zsoltár utolsó sora. Előtte Jeruzsálemről van szó. Arról, hogy minden nép ott született. Egyiptomiak, babiloniak – mindenki, akit akkor idegennek tartottak. Ez tehát azt is jelenti, hogy nekünk a többi néppel tágabb szívű kapcsolatban kell lennünk, mint ahogy megszoktuk”.

Erdő Péter ezzel arra utal, hogy akiket Orbán gyűlöletpropagandája idegen ellenségnek mutat, azok az emberek közel állnak hozzánk, nem idegenek. Egyébként a hétköznapi tapasztalat is azt mutatja, hogy a globalizációnak, de a közös gyökereknek köszönhetően is, ezek a tömegek egyáltalán nem állnak olyan távol tőlünk, a szokásainktól, a kultúránktól, a hétköznapi viselekdésünktől, mint ahogy azt a propaganda állítja, és megpróbálja extrém szélsőségesekkel azonosítani, kriminalizálni és démonizálni őket. Nagyon sok közöttük a keresztény, Erdő Péter utal arra, hogy a kereszténység előbb volt jelen Töröországban és Szíriában, mint Európában, különösen Magyarországon.

De még ennél is fontosabb, hogy a bíboros megkérdőjelezi Orbán hazugságainak alapgondolatát, hogy kultúrák konfliktusa, a kereszténység és az iszlám konfliktusa lenne a világban, sokkal inkább lát egy olyan szándákot, amely ezt a konfliktust mesterségesen hozza létre és gerjesti, mire azt mondja, hogy “nem lehet célunk a kultúrákat konfliktusba hozni egymással. Épp ellenkezőleg. Ez bíborosi figyelmeztetés Orbán álkeresztény és istengyalázó propagandájának, már ha őket érdekli egyáltalán, hogy az egyházak, mint e kérdésben autentikus megszólalók, mit mondanak erről. Erdő Péter kiemeli, hogy kereszténység pedig nem lehet negatív fogalom. “Nem azt mondja meg, mi nem vagyok. Krisztushoz tartozást jelent. Aki elfogadta őt messiásnak, azokat kezdték el kereszténynek nevezni – mások. Mégpedig Antiókhiában, a mai Törökország területén, közvetlenül a szír határ mellett. Hogy pontosak legyünk.” A keresztény soha nem magát mondja kereszténynek, hanem mások mondják róla, s nem azért, mert templomba jár, hanem azért, mert látszik rajta. Az Orbán-féle melldöngető “kereszténység” telejsen idegen a kereszténység lényegétől és belső tartalmától.

A bíborosi egyenes beszéd azért is lényeges, mert idézőjelbe teszi azt a fülledt egyházi lelkesedést és támogatást, amit egyes egyházak és gyülekezetek folytatnak Orbán diktatúrája mellett. A katolikus egyház elég idős és érett ahhoz, hogy ne napi érdekek alapján ítéljen, és ne lihegjen egyetlen világi hatalom nyakában sem. Hízelkedésre sincs szüksége, félelem sem vezeti, és egyre jobban megszégyeníti azokat a protestáns és neoprotestáns egyházakat, amelyek az álkeresztény politikai hatalom hamis vazallusaivá szegődnek. Beer Miklós váci püspök például a legkövetkezetesebb krisztusi álláspontot képviseli, és még abban is a Messiás követője, hogy nem rejti véka alá a véleményét. A katolikus egyházban vannak kevésbé felvilágosult püspökök is, akik elférnek ebben a nagy világegyházban, ahogy szó esik róluk a Válasz Online interjújában is, mint Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök, aki Orbán szellemében focicsapatot tart fenn és futballstadiont épít közpénzből, s a NER hamis keresztény ideológiáját támogatja.

Az Orbán-rendszer kegyelemdöfése az interjúban az a mondat, amikor Erdő Péter azt mondja: csak azért, “mert valaki magyarnak születik, még nem lesz rögtön keresztény is”. Ez olyan egyértelmű és világos, minthogy reggel felkel a nap, de nem az Orbán rendszerben, ahol a magyarokkal elhitetik, hogy ők keresztények, csak azért, mert magyarok. Ha magyarok, akkor már keresztények, és ehhez képest idegenek mások. Az Orbán-rendszer lényege, hogy a nemzeti identitás alapja az, hogy a magyar keresztény. Az őskommunista Kövér László állandóan az identitásvesztéstől retteg, ha nem keresztény ember közelébe kerül, vagy nem keresztény vallású emberrel kell együttélnie, mert azzal valami rejtelmes módon elveszítené a magyar identitását. Erről csak annyit, hogy aki egy más identitású embertől elveszíti a keresztény vagy magyar identitását, az soha nem volt se keresztény, se magyar. Ez utóbbi pedig olyan tény, hogy senki nem veszítheti el azt a tényt, hogy minek született.

Erdő Péter tehát megkérdőjelezi a keresztény magyar identitást, ami az Orbán-rendszer hamis alapja. Annak alapján, hogy aki magyarnak született, az attól magyar lesz, de attól soha nem lesz keresztény. Az egy más identitás, amely identitás Krisztusban van, ami pedig független attól, hogy valaki magyarnak vagy más nemzetiségűnek született. A magyar katolikus egyház feje kihúzta az Orbán-rendszer alapját, elvitatta a NER-től és Magyarországtól is a keresztény jelzőt. Ez pedig tökéletesen megfelel a bibliai nézőpontnak. S hogy ne legyen unalmas a húsvét, befejezésül még gyökerestül vágja ki Orbán MTA elleni támadását. Ki gondolta volna Giordano Bruno után, hogy egyszer a katolikus egyház bíborosa védi majd meg a tudomány szabadságát, aki egyben a szekularizált, független tudományos akadémia tagja is. Méghozzá azzal a nem mindennapi megállapítással, hogy “tudományos kutatásnak pedig szabadnak kell lennie. Nem azért, mert én mondom, vagy mert valaki ezt követeli, hanem a dolog természeténél fogva nem működik másként”.

Sajnálatos, hogy a magyarországi sajtó mindig csak idézi azt, ami elhangzik, de nem értelmezi, és például nem mondja el, nem kürtöli világgá, hogy a magyar katolikus egyház feje, az esztergomi érsek, Orbán rendszerét, kereszténységét hiteltelenítette, egész propagandáját megcáfolta, idegengyűlöletét elítélte, zsarnoki kormányzását helytelenítette. Mert ezt tette, csak olvasni kell tudni a sorok között.

Boldog Húsvétot Bíboros Úr!8 hozzászólás : Erdő Péter bíboros megcáfolta az Orbán-féle “keresztény” nemzeti identitást és elítélte a migránsozást

 1. Szilágyi Gábor

  April 21st, 2019

  Nem ez az első eset, hogy Erdő Péter szembemegy az orbán viktori nézetekkel, és remélem, nem is az utolsó. Ettől persze a magyar katolikus egyház még marad az, ami…

  Reply
 2. István Berecz

  April 21st, 2019

  Minden íElismerésem a Biboros Urnak a megnyilatkozásáért.Minden ellenzéki pártnak javaslom,hogy sokszorositsák le ezt a biborosi véleményt és szorják tele az orsszág összes templomát,hogy lássa minden isten hivő,hogy mi a véleménye Magyarország elsö FÖPAPJÁNAK a véleménye az orbánista kereszténységi álláspontjárol.

  Reply
 3. Horváth Gábor

  April 22nd, 2019

  Akkor ezek után a pénzcsapot lassan Offline állapotban találja a katolikus egyház!

  Reply
 4. magvető

  April 27th, 2019

  A befejező mondatban a nagybetűs Úr az egyedüli igaz Urat illeti meg, helyesen így nézne ki: Bíboros úr. 2. A témában Bolyki László írásával értek egyet, amely valóban igei alapokkal bír, itt található: https://szemlelek.net/2017/02/16/jezus_migransok

  Reply
  • Amerikai Népszava

   April 27th, 2019

   Tisztelt Magvető Úr! A magyar helyesírás szabályainak jelenleg érvényben lévő 12. kiadása két helyen ír a megszólítással kapcsolatos nyelvi tudnivalókról. A 147. pont szerint hivatalos iratokban és levelekben a megszólítás első szaván és tulajdonnévi tagján kívül nagybetűvel szokás kezdeni a megszólításban szereplő közneveket is (de a mellékneveket, kötőszókat már nem), például: Tisztelt Nagy Úr! Mélyen tisztelt Asszonyom és Uram! Ez azt jelenti, hogy az Úr megszólítás nagybetűvel a magyar helyesírás szerint nem kizárólag Jézus Krisztusra vonatkozhat, és nem sérti az Úr tekintélyét. Bolyki László írása tévedésekkel és félreértésekkel teli, a legkevésbé sem elfogadható sem evilági, sem bibliai tekintetben. Bartus László

   Reply
   • magvető

    April 27th, 2019

    Köszönöm a választ kedves Bartus úr. Igen, tisztában vagyok vele, hogy a magyar helyesírás 12. kiadása úgy rendelkezik, ahogy Ön leírta, én csupán tartom magam ahhoz, hogy a földi urak továbbra is kisbetűvel írandók, és csak a valódi Urat írom nagybetűvel, kivételt akkor teszek, amikor nincs ott az illető neve, pl. Tisztelt Uram – ilyenkor elkerülhetetlen, és logikus az is, amit Ön hozott fel példának a Mélyen tisztelt Asszonyom és Uram – ám ha van név, tök logikátlan, még akkor is, ha a 12. kiadás így határozott, hála az Úrnak, ez is változik időről-időre. Bolyki László írásával továbbra is egyetértve üdvözli: Magvető asszony

    Reply
    • Amerikai Népszava

     April 27th, 2019

     Kedves Magvető Asszony, mint látja, ebben az esetben is a nagybetű használata a helyes, ami azt mutatja meg, hogy az “Úr” szó nem ugyanazt jelenti egy általam is használt megszólításban, mint amikor Jézusról beszélünk. Ezt csak a magyar nyelv írja így, azonos szóalakot használva, de más jelentéssel. Gondolja meg, hogy például az angolban Mr. a megszólítás, és Lord az “Úr” Jézus. Tehát szerény véleményem szerint hibás és téves a két azonos szóalakot tartalmilag is azonosítani. Bolyki László írása tökéletesen bibliaellenes, ezt a tényt attól függetlenül közlöm Önnel, hogy Ön személyesen mivel ért egyet. B.L.

     Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)