2024, július25, csütörtök
KezdőlapMagyarországErdő Péter bíboros megcáfolta az Orbán-féle "keresztény" nemzeti identitást és elítélte a...

Erdő Péter bíboros megcáfolta az Orbán-féle „keresztény” nemzeti identitást és elítélte a migránsozást

-

Tartalmas interjút közölt húsvét alkalmából a Válasz Online Erdő péter bíborossal, esztergom-budapesti érsekkel, a magyar katolikus egyház fejével. A kollégáinál felvilágosultabb bíboros számos figyelemre méltó megjegyzést tett, amely alig burkoltán cáfolta Orbán Viktor „keresztény Európáról”, „keresztény kultúráról” és „keresztény” magyar nemzeti identitásról hirdetett nézeteit.

Ennek jelentősége abban áll, hogy autentikus egyházi vezető cáfolja azt, hogy Magyarország keresztény ország lenne, hogy egy ország vagy egy kontinens keresztény lehetne, továbbá az elzárkózást, az iszlámmal szembeni uszítást, az ellentétek kiélezését helytelenítette. Emellett totálisan cáfolta azt az orbáni ideológiát, hogy a kereszténységet negatív alapon határozza meg, annak alapján, hogy mik nem vagyunk. Hamis és hazug az a definíció, hogy kerestzény az, ami nem zsidó, és keresztény az, ami nem muszlim.

Ezért a vallásos vagy hívő embereknek is érdemes lenne elgondolkodni, és a fejüket használni, hogy az Orbán által manipulációs céllal használt „kereszténységnek” semmi köze nincs a kereszténységhez, és az inkább ellentéte az igazi kereszténységnek. Különösen az Orbánt támogató protestáns és neoprotestáns egyházak és gyülekezetek gondolkodhatnának el azon, hogy ha a legkevésbé progresszívnek tekintett katolikus egyház bíborosa is megkülönbözteti a hitvalló és a kulturális kereszténységet, továbbá szétválasztja az egyének keresztény identitását a nemzeti identitástól, és szót emel az iszlám vallásúak, vagy azoknak hitt menekültek megbélyegzése és üldözése ellen, akkor Istenben és a Bibliában hívő keresztényeknek nem kellene egy olyan politikai „kereszténységet” támogatni, amely ellentéte Krisztusnak.

A terjedelmes és sok kérdést érintő interjú legfontosabb része az, amikor Erdő Péter megkérdőjelezi, „lehet-e egy országot, egy kontinenst kereszténynek nevezni?” Majd megfogalmazza azt az evangéliumi álláspontot, hogy a kereszténység nem kultúra, nem hagyomány és építészt, hanem elsősorban „az emberek személyi meggyőződése”. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus megváltása a lényeg, aki pedig az egyéneket váltotta meg, a kereszténység hit, a Jézusban hívő egyének hite. Egy ország vagy egy kontinens nem lehet keresztény, csak egy ember. Ezen kívül a bíboros azt mondja, hogy a „migránsok”, akiket szándékosan fosztanak meg a menekült elnevezéstől, nem feltétlenül ellenségesek, idegenek vagy akár muszlimok.

A bíboros beszámol arról, hogy 2015-ben egy katolikus pap Németországba is elkísérte a Keleti pályaudvartól a menekülteket, és elmondta, hogy ezek nagy többsége egyáltalán nem vallásos ember. Ezen nem is muszlimok, nem is keresztények, éppen olyan evilági pogány bűnös ember, mint a magyarok vagy az európaiak többsége. E tekintetben nem jelentenek semmiféle vallás keveredést. Az idegengyűlölet elleni kiállásként értelmezhetők a bíborosnak azok a szavai, hogy „Az Eucharisztikus Kongresszus lelkipásztori tartalma is a jelmondattal foglalható össze. „Minden forrásom belőled fakad.” Ez a 87. zsoltár utolsó sora. Előtte Jeruzsálemről van szó. Arról, hogy minden nép ott született. Egyiptomiak, babiloniak – mindenki, akit akkor idegennek tartottak. Ez tehát azt is jelenti, hogy nekünk a többi néppel tágabb szívű kapcsolatban kell lennünk, mint ahogy megszoktuk”.

Erdő Péter ezzel arra utal, hogy akiket Orbán gyűlöletpropagandája idegen ellenségnek mutat, azok az emberek közel állnak hozzánk, nem idegenek. Egyébként a hétköznapi tapasztalat is azt mutatja, hogy a globalizációnak, de a közös gyökereknek köszönhetően is, ezek a tömegek egyáltalán nem állnak olyan távol tőlünk, a szokásainktól, a kultúránktól, a hétköznapi viselekdésünktől, mint ahogy azt a propaganda állítja, és megpróbálja extrém szélsőségesekkel azonosítani, kriminalizálni és démonizálni őket. Nagyon sok közöttük a keresztény, Erdő Péter utal arra, hogy a kereszténység előbb volt jelen Töröországban és Szíriában, mint Európában, különösen Magyarországon.

De még ennél is fontosabb, hogy a bíboros megkérdőjelezi Orbán hazugságainak alapgondolatát, hogy kultúrák konfliktusa, a kereszténység és az iszlám konfliktusa lenne a világban, sokkal inkább lát egy olyan szándákot, amely ezt a konfliktust mesterségesen hozza létre és gerjesti, mire azt mondja, hogy „nem lehet célunk a kultúrákat konfliktusba hozni egymással. Épp ellenkezőleg. Ez bíborosi figyelmeztetés Orbán álkeresztény és istengyalázó propagandájának, már ha őket érdekli egyáltalán, hogy az egyházak, mint e kérdésben autentikus megszólalók, mit mondanak erről. Erdő Péter kiemeli, hogy kereszténység pedig nem lehet negatív fogalom. „Nem azt mondja meg, mi nem vagyok. Krisztushoz tartozást jelent. Aki elfogadta őt messiásnak, azokat kezdték el kereszténynek nevezni – mások. Mégpedig Antiókhiában, a mai Törökország területén, közvetlenül a szír határ mellett. Hogy pontosak legyünk.” A keresztény soha nem magát mondja kereszténynek, hanem mások mondják róla, s nem azért, mert templomba jár, hanem azért, mert látszik rajta. Az Orbán-féle melldöngető „kereszténység” telejsen idegen a kereszténység lényegétől és belső tartalmától.

A bíborosi egyenes beszéd azért is lényeges, mert idézőjelbe teszi azt a fülledt egyházi lelkesedést és támogatást, amit egyes egyházak és gyülekezetek folytatnak Orbán diktatúrája mellett. A katolikus egyház elég idős és érett ahhoz, hogy ne napi érdekek alapján ítéljen, és ne lihegjen egyetlen világi hatalom nyakában sem. Hízelkedésre sincs szüksége, félelem sem vezeti, és egyre jobban megszégyeníti azokat a protestáns és neoprotestáns egyházakat, amelyek az álkeresztény politikai hatalom hamis vazallusaivá szegődnek. Beer Miklós váci püspök például a legkövetkezetesebb krisztusi álláspontot képviseli, és még abban is a Messiás követője, hogy nem rejti véka alá a véleményét. A katolikus egyházban vannak kevésbé felvilágosult püspökök is, akik elférnek ebben a nagy világegyházban, ahogy szó esik róluk a Válasz Online interjújában is, mint Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök, aki Orbán szellemében focicsapatot tart fenn és futballstadiont épít közpénzből, s a NER hamis keresztény ideológiáját támogatja.

Az Orbán-rendszer kegyelemdöfése az interjúban az a mondat, amikor Erdő Péter azt mondja: csak azért, „mert valaki magyarnak születik, még nem lesz rögtön keresztény is”. Ez olyan egyértelmű és világos, minthogy reggel felkel a nap, de nem az Orbán rendszerben, ahol a magyarokkal elhitetik, hogy ők keresztények, csak azért, mert magyarok. Ha magyarok, akkor már keresztények, és ehhez képest idegenek mások. Az Orbán-rendszer lényege, hogy a nemzeti identitás alapja az, hogy a magyar keresztény. Az őskommunista Kövér László állandóan az identitásvesztéstől retteg, ha nem keresztény ember közelébe kerül, vagy nem keresztény vallású emberrel kell együttélnie, mert azzal valami rejtelmes módon elveszítené a magyar identitását. Erről csak annyit, hogy aki egy más identitású embertől elveszíti a keresztény vagy magyar identitását, az soha nem volt se keresztény, se magyar. Ez utóbbi pedig olyan tény, hogy senki nem veszítheti el azt a tényt, hogy minek született.

Erdő Péter tehát megkérdőjelezi a keresztény magyar identitást, ami az Orbán-rendszer hamis alapja. Annak alapján, hogy aki magyarnak született, az attól magyar lesz, de attól soha nem lesz keresztény. Az egy más identitás, amely identitás Krisztusban van, ami pedig független attól, hogy valaki magyarnak vagy más nemzetiségűnek született. A magyar katolikus egyház feje kihúzta az Orbán-rendszer alapját, elvitatta a NER-től és Magyarországtól is a keresztény jelzőt. Ez pedig tökéletesen megfelel a bibliai nézőpontnak. S hogy ne legyen unalmas a húsvét, befejezésül még gyökerestül vágja ki Orbán MTA elleni támadását. Ki gondolta volna Giordano Bruno után, hogy egyszer a katolikus egyház bíborosa védi majd meg a tudomány szabadságát, aki egyben a szekularizált, független tudományos akadémia tagja is. Méghozzá azzal a nem mindennapi megállapítással, hogy „tudományos kutatásnak pedig szabadnak kell lennie. Nem azért, mert én mondom, vagy mert valaki ezt követeli, hanem a dolog természeténél fogva nem működik másként”.

Sajnálatos, hogy a magyarországi sajtó mindig csak idézi azt, ami elhangzik, de nem értelmezi, és például nem mondja el, nem kürtöli világgá, hogy a magyar katolikus egyház feje, az esztergomi érsek, Orbán rendszerét, kereszténységét hiteltelenítette, egész propagandáját megcáfolta, idegengyűlöletét elítélte, zsarnoki kormányzását helytelenítette. Mert ezt tette, csak olvasni kell tudni a sorok között.

Boldog Húsvétot Bíboros Úr!Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések