2024, július12, péntek
KezdőlapMagyarországA Harmadik Birodalom oktatási modelljét követi az Orbán-rendszer

A Harmadik Birodalom oktatási modelljét követi az Orbán-rendszer

-

Korábban is gyanús volt, hogy a beszédes elnevezésű Emberi Erőforrás Minisztérium vezetői a Harmadik Birodalom oktatásügyi elveit tanulmányozzák és azt valósítják meg. Hitler a Mein Kampfban már hangsúlyozta, hogy az elméleti tudás fejlesztése helyett az egészséges fiatalok, a test, a lélek és a szellem nevelése a cél: „A nemzetállam egész oktatásügyének elsősorban nem arra kell irányulnia, hogy puszta tudással töltse meg a fejeket, hanem arra, hogy fizikailag makkegészséges testeket építsen„. Kiemelte azt is, hogy emellett nagyon fontos a fiatalok megnyerése, majd kiképzése egy új nemzetállam szolgálatára. A természettudományok oktatása, amelyben Németország hosszú időn keresztül élenjárt, hanyatlásnak indult. A nagy oktatókat, mint a fizikus Einsteint és James Franckot, vagy a kémikusok közül Fritz Habertet, Richard Willstättert és Otto Heinrich Warburgot elbocsátották vagy nyugdíjba küldték. Magyarország ebben már jól teljesített.

A magyar egyetemek hasonlóképpen fogadták az orbáni diktatúra intézkedéseit, mint a Harmadik Birodalom egyetemei. Julius Ebbinghaus professzor 1945-ben erről utólag így nyilatkozott: „A német egyetemek, amikor még tehették volna, nem helyezkedtek szembe nyilvánosan és minden erejüket latba vetve a tudás és a demokratikus állam lerombolásával. A zsarnokság éjszakáján nem őrizték a szabadság és a jog jelzőtüzét.” Magyarországon ez áll nemcsak az egyetemekre, hanem a közigazgatásra, a pártokra, az értelmiségre, az egész kulturális életre.

Az óvónőtől az egyetemi oktatóig a pedagógia minden dolgozójának kötelező volt belépnie a Nemzetiszocialista Tanárok Szövetségébe, amelynek halvány megfelelője a Nemzeti Pedagógus Kar. A Hitler Ifjúság nevelése érdekében az első fontos lépés az volt, hogy „A kitűzött célok elérése érdekében jól szerkesztett egységes tankönyvek bíztosítottak a tanulók rendelkezésére”. Ezen a ponton az orbáni oktatásügy sikeresen túljutott. A náci Németországnak nem volt szüksége jólképzett, művelt és okos emberekre, hanem olyanokra, akik hittek a Vezérben és lelkesen támogatták a rendszert: „Hat évnyi náciasítás után az egyetemi hallgatók száma több mint a felével 127.920-ról 58.325-re csökkent. A műegyetemeken, ahonnan a német természettudósok és mérnökök származnak, még nagyobb volt a hanyatlás; a hallgatói összlétszám itt 20.474 -ről 9.554-re zuhant.” Magyarországon a hallgatói létszám csökkentésével, tandíjakkal is segítik ugyanezt a folyamatot.

1933-ig a német középiskolák a helyi önkormányzatok, az egyetemek pedig a tartományi kormányzatok fennhatósága alatt álltak. A nácik hatalomra kerülése után minden oktatási intézmény a birodalmi oktatási miniszter felügyelete alá került. Ő nevezte ki az egyetemek rektorait és dékánjait, akiket korábban az adott karokon dolgozó teljes jogú-professzorok választottak meg. Ez teljes egészében megfelel a Magyarországon végbement változásoknak. Megszűntek az önálló önkormányzati iskolák, mindent államosított az Orbán-rezsim, az igazgatói és egyéb kinevezések a diktatúra kezébe kerültek.

A nemzetiszocialista iskola legfontosabb tantárgyai az ideológiai nevelésnek alárendelt történelemoktatás, a testnevelés és az ének voltak. Magyarországon az oktatás része a történelemhamisítás, a hamis nemzeti romantika, a múlt megszépítése, ennek részeként a tananyag része lett egykori nyilasok, fasiszták, antiszemiták méltatása, tevékenységük meghamisítása, a magyar történelem átírása. Bevezették a napi kötelező testnevelést, ami tükörképe a náci iskoláknak. Nem véletlen, hogy nem a matematikát, a számítástechnikát vagy a fizikát tették kötelező napi tantárggyá.

A Harmadik Birodalom oktatáspolitikájának követését talán legjobban bizonyítja Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter (a minisztérium elnevezése is gyanús asszociációkat kelt) bejelentése, miszerint kötelező lesz az iskolákban a napi éneklés. A zenei oktatás fontos, de Bartók vagy Kodály nem erre gondolt. Az énekeltetés diktatúrák tipikus eszköze, amely a lelkesítést, a nemzeti állam nagy céljaival való azonosulást, az érzelmi kötődést és az ideológiába vetett hitet erősíti. A mozgalmár jellegű éneklés a diktatúrák sajátja.

Nem véletlen az sem, hogy a rendszer fasisztákról és nácikról nevez el utcákat, köztereket, s antiszemiták szobrait állítják fel. Legújabban Hóman Bálint szobrát készülnek felavatni Fehérváron. De ha valaki tanulmányozza a náci Harmadik Birodalom és Orbán Viktor rendszerének oktatáspolitikai lépéseit, lehetetlen nem észlelni a hasonlóságokat. Az Orbán-rendszer a magyar ifjúságot a náci oktatáspolitikára emlékeztető szellemben neveli.

Balog az antiszemita Prohászka Ottokárt méltatja

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések