2024, július21, vasárnap
KezdőlapMagyarországHolokauszttagadás a katolikus egyetemen

Holokauszttagadás a katolikus egyetemen

-

A katolikus egyház identitásával és teológiai rendszerével ellentétes javaslatot tett múlt héten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora. A javaslat szerint a jövő évtől kötelező tantárgyként bevezetnék „A holokauszt és emlékezete” nevű órát, amely nélkül diplomát sem lehetne szerezni. Nem kell mondani, mennyire haladó szellemiségű a javaslat, különös tekintettel a katolikus egyház történelmére, zsidóellenes identitására, az egyházi zsidóüldözésekre, valamint a holokauszt előkészítéséban játszott szerepére. Nem is értette a kívülálló, ez hogyan lehetséges, hiszen – mint tudjuk – „Róma örök”, nem változik, ezért szinte hihetetlen volt, hogy Aranyszájú Szent János és az antiszemita egyházatyák katolikus egyházában ez megtörténhet.

Különös tekintettel a magyar katolikus egyház szerepére a holokausztban, a deportálásokat megelőző antiszemita propagandában. Prohászka Ottokár püspök volt a numerus clausus kezdeményezője, mondhatni „atyja”, az első és második zsidótörvény előkészítésében és megszavazásában élen járt a katolikus egyház, a katolikus sajtó nyílt antiszemita uszítást folytatott. A katolikus egyházban jelenleg is nagy tiszteletnek örvendő Prohászka Ottokár az Ébredő Magyarok gyűlésein szónokolt, ez a szervezet még a zsidógyilkosságokig is eljutott.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem szellemiségét és antiszemita légkörét nem tagadta meg, a hallgatók nyílt levélben fordultak a rektorhoz, és holokauszttagadó levelükben tiltakoztak a tárgy bevezetése ellen. A levél a holokauszt relativizálása. A holokausztrelativizálás a a holokauszttagadás egyik formája. Lényege, hogy a zsidósággal szemben elkövetett népirtást más népirtásokkal hasonlítja össze, relativizálja, hogy a holokauszt történelmi súlyát és az abban játszott felelősséget elhalványítsa. Ez tipikus antiszemita megnyilvánulás, egyes országokban börtönnel büntetik, amelynek üzenete az, hogy nem kell olyan nagy dolgot csinálni a zsidók iparszerű, tömeges, a teljes megsemmisítésükre irányuló kiirtásából, mert az csak egy volt a sok közül, ilyenek vannak a világban, oszt jónapot.

A katolikus egyház a konstantinusi fordulatként ismert történelmi esemény után kivált a kereszténységből, a kereszténységgel ellentétes vallást hozott létre, csupán kisajátította a zsidók által létrehozott kereszténység nevét és elpogányosította azt (a kereszténység zsidó vallás, a zsidó Messiás a zsidó hit beteljesedése, ebbe csak beoltatnak a pogányok is). Majd a katolicizmus ideológiai megalapítója, Szent Ágoston tanai alapján a katolikus egyház a zsidók üdvtörténeti szerepébe helyezte magát. Az „istengyilkosság” vádja alapján üldözte, elnyomta a zsidókat, a hitleri Németország zsidóellenes törvényei hajszálpontosan másolták a katolikus egyház zsidóellenes zsinati határozatait. A gettók sem a nácik, hanem a katolikus egyház találmánya.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem udvarán található Aquinói Szent Tamás, az „Angyali Doktor” szobra, aki a katolikus teológia tudmányának megalapítója, aki felülrta a Bibliát, és egyebek mellett olyan antiszemita művek szerzője, mint a „Zsidók ellen” című értekezése. Egy művében azt írja, hogy „a zsidók bűnük miatt méltán lesznek vagy lettek örökös rabszolgává téve, ahogy a törvények mondják, így az ő dolgaikat a különböző országok uralkodói elvehetik, mint sajátjukat, de azzal a megszorítással, hogy az életszükségleteik semmiképpen se legyenek tőlük elvonva”. Ez a katolikus humanizmus: nem kell őket megölni, de jogaiktól és értékeiktől meg kell fosztani őket, örökös rabszolgává kell tenni őket. Ez volt a különbség a nácik és a katolikus egyház között: a zsidókérdés megoldásának módjában különböznek csupán.

A katolikus egyetem ennek szellemében – az egyik legnagyobb állami támogatással – ontja magából az olyan antiszemitákat, akik vezető magyar értelmiségiek lesznek, mint ennek a nyílt levélnek a szerzői is. Az Orbán-rendszernek ez az antiszemita „keresztény-nemzeti” identitás az ideológiája, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem képzi a rendszer és a magyar antiszemitizmus utánpótlását (tisztelet a kivételnek, akik csak azért kerültek a Pázmányra, mert máshova nem sikerült bejutni, esetleg itt találtak jó szakmai képzést, de az intézmény szellemiségével nem azonosultak).

Íme a tiltakozó levél:

„Tisztelt Rektor Úr!

Az egyetem hallgatóinak jelentős többségével egyetértésben arra jutottunk, hogy nyílt levélben fordulunk az egyetem vezetőségéhez és Önhöz, melyben szeretnénk kifejezésre juttatni „A holokauszt és emlékezete” nevű, újonnan bevezetendő órával kapcsolatos aggályainkat. Mint az már a híradásokból és – az amúgy meglepő hirtelenséggel felvetődött – döntésre adott első reakciókból kitűnik, a hallgatók egy jelentős része az egyetem identitásával összeegyeztethetetlennek érzi a téma ilyen formában való kezelését a következő okokból:

  1. Úgy gondoljuk, hogy egyetemünk szellemiségét nagy mértékben meghatározza a keresztény vallás és kultúra. Viszont a tantárgy témaköre nem a vallásra fókuszál (mint ahogy joggal tenné ezt egy esetleges zsidó, illetve más vallásokat bemutató hitéleti óra bevezetése), hanem olyan politikai állásfoglalást rejt magában, amellyel többségünk nem kíván azonosulni semmilyen formában. Ezt a szemléletet ugyanis az izraeli külpolitika véleményformálásának is lehet értelmezni, mely sem jogszerűnek, sem humánusnak nem mondható például a palesztinokkal szembeni politika miatt.
  2. Bár a tárgy valóban a holokausztról szól, de ennek ellenére nem esik szó benne a cigányság, a homoszexuálisok és egyéb kisebbségek deportálásáról, illetve megsemmisítéséről. A magyarországi cigányság ugyanúgy elszenvedte a holokausztot, mint a zsidóság.
  3. Amennyiben a témának kifejezetten ezt a történeti, politikai aspektusát kívánná hangsúlyozni a vezetőség, abban az esetben mi célszerűbbnek érezzük egy „Népirtások az emberi történelemben”, vagy „Népirtások a XX. században” nevű óra bevezetését, melyben egyenlő arányban jelennek meg a különböző nemzetek és (vallási, etnikai) kisebbségek ellen elkövetett erőszakos cselekményekről szóló tananyagok – hiszen a keresztény szellemiség az egyenlőség és tisztesség nevében ezt követelné meg. A tárgy ezzel érzékeltetné minden emberi élet értékét, így minden népirtás egységes és egyenlő mértékű elutasítását.
  4. A hallgatók egy részét érzékenyen érinti az a kijelentés, mely szerint Ön az óra bevezetését a fokozódó antiszemitizmus miatt tartaná indokoltnak, hiszen egyetemünk hallgatóira nézve ez olyan, mintha antiszemitizmussal vádolnák őket és családjaikat. Ezt a pejoratív feltételezést a lehető leghatározottabban visszautasítjuk. Mindazonáltal amikor a magyarországi emlékezetpolitikát a mindennapokban érzékelhető módon áthatja a holokauszt emlékének fenntartása, tematizálása, fentebb is említett átpolitizáltsága, könnyen lehet, hogy a kurzus erős ellenhatást vált ki – gondolva itt arra, hogy a diploma alapfeltétele lenne az óra elvégzése.
  5. Kellemetlennek érezzük, hogy ez (a fentiekben jelzett módon) többszörösen terhelt téma, látszólag a hallgatók feje felett, külföldi „közreműködés” hatására valósult meg. Olyan hirtelenséggel az iskolai tanév végén, hogy erre a hallgatóság szinte reagálni sem tudott. A vezetőség semmilyen formában nem egyeztetett az egyetem hallgatóságával, sem az oktatókkal, amit aggályosnak tartunk. Problémásnak érezzük továbbá, hogy a tárgy anyagát izraeli professzorok állították össze. Véleményünk szerint egy magyar egyetemisták számára készült kurzust a leginkább magyar kutatók képesek összeállítani, hiszen ők ismerik a helyi sajátosságokat.

A fenti okokra hivatkozva kérjük, fontolja meg döntését, és vegye figyelembe a következő javaslatainkat:

  1. Az óra maradjon a jelenlegi formájában, de legyen szabadon választható tárgy, illetve a történelem szakosok számára vezessék csak be kötelező jelleggel.
  2. A tárgy maradjon a népirtás témakörnél, és legyen általánosan kötelező, de ebben az esetben általánosan vegyék végig a huszadik századi (vagy akár még korábbi) népirtásokat és emberiség ellenes bűnöket. Lehetséges javaslatok: délvidéki tisztogatások a magyarság ellen, örmény népirtás, palesztinok elleni bűnök, kommunizmus által elkövetett bűnök, kambodzsai népirtás, dél-afrikai apertheid rendszer, ruandai népirtás és természetesen a holokauszt is (beleértve a zsidóság mellett a cigányság és egyéb csoportok ellen elkövetett bűnöket).
  3. A jelenlegi tárgy helyett legyen egy olyan óra, ami a népirtások és emberiség ellenes bűnök helyett a kultúrára helyezi a hangsúlyt. Javasoljuk, hogy kerüljön bemutatásra valamennyi világvallás, illetve különböző népcsoportok hiedelme, kultúrája, szokásai. Véleményünk szerint ez lenne a legideálisabb megoldás.

Bízunk a Rektor Úr bölcsességében, megfontoltságában és jó ítélőképességében, abban, hogy megfelelő döntést fog hozni. A tárgyat a jelenlegi formájában nem tudjuk támogatni.

Tisztelettel: Az egyetem hallgatósága.

Válaszát előre is köszönjük!”

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések