Orbán Lánczi Tamást, a NER egyik főideológusa, Lánczi András fiát jelöli az új államvédelmi hatóság (ÁVH), a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének. Lánczi Tamás tökéletes választás az SZVH élére, megbízható és kipróbált káder, elvhű, ideológiailag képzett propagandista, aki a Figyelő szerkesztőjeként már bizonyította alkalmasságát és ezirányú képességeit.

Lánczi a Figyelő 2018/15. lapszámában megjelentette a „Soros-zsoldos” listát, amiben név szerint sorolják fel a diktatúra által idegen ügynöknek kikiáltott személyeket, oktatókat és újságírókat, valamint civil szervezeteket. Lánczi ennek a Gestapo-t, az ÁVH-t, és oroszokat idéző tevékenységnek a folytatásához kap felhatalmazást és egy kontroll nélküli hivatalt.

A „Soros-zsoldos” lista az antiszemita és náci Soros-kampány részeként jelent meg. Ilyen listázást minden demokratikus jogállam elítélne, minden kormány elhatárolná magát tőle. De Lánczit ez a listázás tette alkalmassá az új államvédelmi hatóság vezetésére. Ő ezzel a listával bizonyította az alkalmasságát. Ne legyen kérdés: a sajtószabadságnak ezzel vége.

Lánczi Tamás vizsgadolgozata, alkalmassági vizsgája, a „Soros-zsoldos” lista a Figyelőben, 2018-ban. Kiválóan megfelel a jövendő hírhedt és rettegett SZVH-főnöknek. 

A listázás gyökerei a náci Németországba nyúlnak vissza. Ennek a hagyománynak, ennek a módszernek a felújítása volt már a Figyelő listája. Most pedig Lánczi az állami hivatal élén listázhatja a rendszer ellenségeit, akik merészelnek ellentétes véleményt megfogalmazni, a rendszer propagandagépezetével ellentétes, valós híreket közölni.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal egyenes folytatása a „Stop Soros” törvénynek, amely már akkor is kriminalizált minden demokratát és demokratikus szervezetet, amely támogatást kap külföldi demokráciavédő alapítványoktól. Mivel ezeket a rezsim kiéhezteti, nem tudnak másból megélni, mint a demokratikus értékeket védő nemzetközi támogatásokból.

Így lehet a külföldi támogatás oldaláról kriminalizálni minden hazai demokratikus sajtót, pártot, civil szervezetet és magánszemélyt, akik a jogállamiság és a demokrácia elveit és értékeit védik Orbán autokratikus hatalmával, önkényuralmi rendszerével szemben. Ezek az értékek a legújabb narratíva szerint az ország szuverenitását veszélyeztetik.

Ez magyarul azt jelenti, hogy az antidemokratikus elveket, a diktatúra ideológiáját kritizáló minden ellenvélemény az ország szverenitását veszélyezteti, mert a szuverenitást a önkény és a diktatúra elveivel és gyakorlatával azonosítják. Minden vélemény és törekvés, amely a diktatórikus rendszert megkérdőjelezi, s ellenvéleményt képvisel, az ország ellensége lesz.

A demokratikus vitát, a propagandától eltérő gondolatokat kriminalizálják, ezzel betiltják, mert akinek ellentétes véleménye van, az veszélyezteti Magyarország szuverenitását, ami Orbánnal és bűnszervezetével azonos. Ez a logika a totális diktatúra alapja. Ehhez kapott Lánczi egy olyan állami gépezetet, amelynek funkciója a Gestapo-val és az ÁVH-val azonos.

Bárkit vizsgálat alá vonhat az új hatóság, amely fölött nincs semmiféle kontroll. Nincsen bírósági felügyelet, korlátlan hatáskörrel rendelkezik és a törvények felett áll. Bárkiből tud idegen ügynököt csinálni, mert akinek ellenkező véleménye van, az idegen elveket képvisel és terjeszt, ami már idegen ügynökké teszi. Magyarország Orbánnal, a korlátlan uralmával és az ő ideológiájával azonos, ezért aki őt sérti, Magyarországot sérti. Ő Magyarország.

Magyarország szuverenitását Orbán uralma, önkénye, kikezdhetetlen ideológiája jelenti. Az új hatóság minden ettől eltérő véleményt, álláspontot, cselekedetet törvénytelennek ítél, ennek gyanúja esetén bírói felügyelet nélkül nyomozhat, titkoszzolgálati eszközöket vehet igénybe és határozatokat hozhat. Ez a nyílt diktatúra intézménye a szabadsággal szemben.

Lánczi Tamás jelölése nem csupán kiváló választás, hanem üzenet. A Figyelő listázása, az antiszemita propaganda és uszítás elismerése és állami programmá avatása történik most. Láncziról legalább tudni lehet, hogy semmi kifogása az „ellenségek” listázása ellen, tudja, hogy mi a dolga, s a kirekesztő gyűlöletkeltéshez most kap egy hivatalt, törvényt, funkciót.

Nem lehet senkinek kétsége afelől, mi következik. Aki nyíltan merészel Orbán rendszere ellen bármit tenni, szólni, a sajtó, az értelmiség, a civil szervezetek munkáját végezni, az ennek az államvédelmi hatóságnak a célkeresztjébe kerül, eljárás indul ellene, és üldözik. Orbán arra számít, hogy a megfélemlítés működik, s aki mégis szuverén mer lenni, annak vége: az SZVH nyomoz és eljárást indít ellene, megbélyegzik és bíróság elé is állíthatják.

Üdvözöljük a fasiszta és náci Magyarország nyílt diktatúrájában!