Nálunk minden nap 1848, nekünk nem kell egy napot ünnepelni

Közzétéve March 15, 2020, 9:06 pm
9 mins

Az Amerikai Népszava nem emlékezett meg az 1848. március 15-i forradalom évfordulójáról, mert a mi lapunk minden napon 1848 szellemiségét követi. A sajtószabadság nevében írjuk cikkeinket, nem törődünk a magyar sajtóviszonyokkal, a magyar sajtó szájára helyezett hangtompítókkal, az öncenzúrával, nem kötünk semmiféle kompromisszumot. Orbán Viktor bűnszervezetét szervezett bűnözői csoportnak tekintjük, annak is nevezzük, őt magát a legsúlyosabb magyar köztörvényes bűnözőnek tartjuk, akit az államellenes bűncselekményei miatt bíróság elé kell állítani, és életfogytig tartó büntetést kell rá kérni.

Mi a jog előtti egyenlőséget hirdetjük, minden cikkünkben elutasítjuk a protekcionizmust, a törvény felettiséget, a hatalmi ágak szétválasztásának megszüntetését. Közteherviselést hirdetünk, hogy az ország terheit ne a dolgozó tömegek viseljék, miközben egy szűk bűnöző réteg lefölözi a hasznot, kifosztja a magyar államot, elrabolja a köztulajdont, és élősködik a magyar nép zsírján. Mi valódi magyar országgyűlést követelünk a jelenlegi díszlet parlament helyén, amelyben választási csalással egy leválthatatlan hatalom állandó kétharmados többséget szerez magának, és őket kiszolgálják pénzért a korrupt, pénzéhes, hazug, álellenzéki frakciók, amelyek eljátsszák az ellenzékiséget, valójában legitimálják a törvénytelen hatalmat, és ezzel legszilárdabb támaszai annak.

Mi az egyéni jogok elsődlegességét hirdetjük, a hazug álkeresztény propagandával és hazug szentistváni keresztényfasiszta ideológiával szemben. Mi az egyén szabadságát tartjuk elsődlegesnek az állami népboldogító, hazug ideológiákkal szemben. Az egyház és az állam teljes szétválasztását hirdetjük, az állam nem hirdethet és nem képviselhet egyetlen vallást sem, nem kényszerítheti a polgárokat egyetlen ideológia uralma alá sem. Nem azonosíthatja a magyar nemzeti identitást egyetlen vallással vagy ideológiával, egyetlen világnézettel sem. Minden ember egyenlő, minden ember olyan vallást gyakorol vagy nem gyakorol, amilyet akar. Az állam ideológiailag semleges kell legyen, a vallás szigorúan magánügy. Senkit nem lehet megkülönböztetni vallása és világnézete alapján, de származása szerint sem.

Mi a legtisztább liberális jogállami elveket képviseljük és hirdetjük minden napon, nekünk nem egy napra jut eszünkbe a polgári szabadság, az emberi jogok, a sajtószabadság és a nemzeti függetlenség. A magyar nemzet szabadságának és függetlenségének záloga a nyugati parlamentáris demokráciák, a liberális jogállamok közösségeihez, az Európai Unióhoz és a NATO-hoz való tartozás, amely a magyar nép szuverén és önálló döntése volt, amely záloga Magyarország szabadságának és függetlenségének. Elítéljük Magyarország keleti diktatúrákhoz való dörgölőzését, a magyar nemzet érdekeinek kiárusítását a diktatórikus orosz államnak, amely tankok nélkül gyarmatosítja az országot, és Orbán zsarolhatósága és korrupt magatartása miatt Magyarországot a természetes szövetségeseivel szembefordítja.

Mi 2010 óta, a NER megalakulás óta minden írásunkkal azt kiáltjuk, hogy “talpra magyar”, és naponta azt kérdezzük minden cikkünkkel, hogy rabok legyünk vagy szabadok. Mi naponta azt hirdetjük, hogy az országot elfoglaló bűnszervezet ellen fel kell lépni, meg kell tagadni minden együttműködést velük, el kell ítélni minden kollaboránst, a legkisebb engedményt sem szabad ezeknek a bűnözőknek tenni. Mi azt hirdetjük, hogy bojkottálni kell ezt a rendszert, passzív ellenállást kell hirdetni velük szemben, nevén kell nevezni őket, a puccsistákat. Meg kell tagadni ezzel a rezsimmel szemben az engedelmességet, mi a cikkeinkben lélekben azt hirdetjük, hogy “a cenzorhoz nem megyünk”. Nem kérünk tőlük engedélyt ahhoz, ami alapvető jogunk. Nem kérünk és nem fogadunk el tőlük semmit. Az ország szemetjének tartjuk őket.

Ezért mi nem kokárdázunk, nem ünnepelünk verssel, dallal, nem képmutatóskodunk. Magyarország egy rabszolga nemzet, Orbán Viktor és bandája rabszolgája. A magyar nép jobbágysorsban van, nyoma sincs az egyéni jogoknak, a polgári szabadságnak, a szabad civil társadalomnak. Minden napon megalázva, megtaposva, lélekben megtörve éli az életét a magyar nemzet. Nincs mit ünnepelni. Aki nem megy szembe ezzel a hatalommal, az ne tegye ki a kokárdát, az ne képmutatóskodjon, az ne gyalázza meg 1848 szellemét. Ma 1848, a liberalizmus, a felvilágosodás, az emberi és polgári jogok legnagyobb ellenségei hordják a kokárdát, sajátították ki és hamisították meg 1848 szellemiségét, ahogy az egész magyar történelmet.

Nekünk minden nap 1848, és minden nap március 15. Ami ennek az aljas és mocskos rendszernek az igazi ellenéte, az 1848 és március 15. Kossuth Lajos a legnagyobb magyar liberális. Petőfi Sándor az Orbán által létrehozott rendszer ellen forradalmat hirdetne. A magyar nép oda jutott, hogy történelme során először nem idegen megszálló hatalommal szemben kell kivívnia a szabadságát, hanem magyar megszállókkal, akik elfoglalták és kisajátították a magyar államot, egy áldemokratikus rendszert működtetnek, amely valójában egy megszállás, kifosztás, elnyomás, egy önkényuralmi diktatúra, amely egyre inkább idegen érdekeket, az 1848-as szabadságharcot leverő oroszok érdekeit képviseli. Ez nem a magyar nép érdeke. Magyarország elveszítette a szabadságát és az önrendelkezését.

Éljen 1848 szelleme, éljen a liberális jogállam, a szabadság és a függetlenség! Van hova visszanyúlni az orbáni klerikálfasiszta rendszer, a Szent Szövetség ideológiai örökösei ellenfeleinek. 1848 gyalázata volt minden alkalommal, amikor Orbán Viktor szónokolt ott, ahol 1848-ban ennek a nemzetnek a legkiválóbbjai, a szabadság és a liberalizmus képviselői szónokoltak. Orbán Viktor és a keresztényfasizmus ellentéte mindennek, ami 1848-ban Budapesten és Európában történt. Orbán és rendszere visszalépés az 1848 előtti századokba, a sötét középkorba. Magyarországnak 1848-ra van szüksége!

 

7 hozzászólás : Nálunk minden nap 1848, nekünk nem kell egy napot ünnepelni

 1. "tisztelhölgyeimésuraim"

  March 16th, 2020

  Ez a cikk a csúcsigazság.

  ˙
  E forradalmi ünnep meghamisítása akkor kezdődött, amikor Horthy és a többi törzsökös glasszékesztyűs gyilkos és csaló varázslót játszva közös – á l l a m i – ünneppé transzformálta, avagy einstandolta ezt a történelmi eseménysorozatot, melynek éppen ők, annak forradalmi eszméi ellen a klerikális reakcióval karöltve, sőt azzal szoros akciószövetségben, majd’száz éven keresztül folytattak ádáz és elszánt harcukat…

  Amikor ez az ellenforradalmi* róka éppen e forradalmi sajtot énekelte ki a progresszív holló szájából, végsősoron a magyar népben 1918-19-ben újjáéledt forradalmi gondolat hevületét, izzó parzsát szándékozta eloltani, illetve jó alaposan elkenni.

  Tudniillik annak épp a lényegét, gyökerestől irtotta ki az 1848-as forradalom és szabadságharcból azzal, amikor az ünnepnek csakis és egyedül a második rétegzettségét “a nemzeti szabadságharcot” mazsolázta aképp, hogy annak a Felvilágosodásban gyökerező kossuthi forradalmi eszmevonalát vagy . m e l l ő z t e, vagy még rosszabb, teljesen . i g n o r á l t a . az ünnep tárgyából. Éppen a hatalmas vívmányt, éppen a jobbágyfelszabadítást, a jobbágytelkek saját-kézbe, tulajdonba adását, az úrbéri kötelezettségek eltörlését, és úgy általában a polgári és dolgozói szabadságjogok kivívásának igényét, na és persze a Habsburg ház trónfosztását is…

  A nemzeti ünnep eme a tipikus horthysta, eredeti céljával éppen ellenkező előjelű adaptációjával két legyet is ütött egy csapásra. Először is a haladó erők kezéből szinte végleg – hisz még ma is így él a csökött magyar köztudatban – kiragadta a tényleges és szükségszerű népfelszabadítás eszmei ütőkártyáját. Másrészt pontosan e földesúri osztály által oly mélységesen elnyomott parasztság, a nép nagy részének fejébe, kizárólag “a mi idegen elnyomásunk” – a minket mindenki elnyom – eszméjének hangulatos mételyét sulykolta, amellyel mindjárt egy új háború élő ágyútöltelékeibe öntött hatékony gyúelegyet.

  Oszt az utóbbival plusz, még egy legyet sikerült a mocskos légyfogójára ráragasztania, mégpedig az irredentizmust, a fenti propaganda trükkökkel szorosan összeeszkábált, díszmagyar kakarakását, amely mindent átható szagával ma is a horthysta szélsőjobboldal [értsd: fasiszták] vezető ideológiája.

  .

  *Ellenforradalom: a horthysta államrend korabeli hivatalos ideológiai meghatározása úgy, mint NER…

  Reply
 2. Kovacs Lajos

  March 16th, 2020

  Teljes mértékben egyetértek.
  Magyarország legjobb színháza a nemzeti parlament, ahol a forgatókönyv író G. orban, a rendező Kövér házmester személyében. Kiváló színészek játsszák el a számukra kiadott szerepet, és még sok jól fizetett statiszta is van.

  Reply
 3. "tisztelhölgyeimésuraim"

  March 16th, 2020

  UI

  Amikor Horthy a rendszerét annak legelején . e l l e n f o r r a d a l o m n a k . nevezte el, talán még nem is gondolt arra, hogy pont ettől a jelzőtől lóg majd ki a lóláb. Hisz így a nagy negyvennyolcasozás közepette minden gondolkodó embernek eszébe juthatott, hogy mi van a levert forradalmakkal, felkelésekkel, és mi van a megtagadott óriás, az 1867-es kiegyezéssel, tehát mit is keres az az ellen-forradalmi csizma ott az asztalon?

  Bár lássuk be, annak az ördögi rendszernek a lényege éppen a forradalmi eszmék kiirtása volt a magyar lélekből, de minimum a . h i b e r n á l á s u k . egy belátható időre. Ez az időtartam – “”hála”” éppen a hatékony ellen-forradalmi demagógiának – 25 évig ki is tudott tartani sőt… Ha ez, a deklarált Hét Főbűnből épp a legelsőt, a . k e v é l y s é g e t . biztosan magénak tudó szemforgató rendszer nem lép be a >második Apokalipszis< gyilkos kalandjába, ki tudja, tán mindmáig még ki is tart, mint azt propagandájának mostanáig kiható koronavírusa rém-hatékonyan fertőzve hat a mára is…

  Reply
 4. La folia

  March 16th, 2020

  No comment, sok hasonlót, köszönöm.

  Reply
 5. refugee status

  March 16th, 2020

  ez a cikk tíz éve reveláció volt ez a cikk tíz éve volt reveláció mindent kétszer százszor mondunk egy cikk a reklámok között

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)