A Magyar Nemzet című jobbikos újság azt írta Semjén Hit Gyülekezete főiskoláján tartott előadásáról, amelyben a politikai katolicizmus alapjait adta elő, hogy „Semjén Zsolt minden lényeges kérdésben egyetért a Hit Gyülekezetével„. Nagyon fontos különbség, hogy ennek az ellenkezője igaz, nem Semjén ért egyet a Hit Gyülekezetével, hanem a Hit Gyülekezete ért egyet Semjénnel. Semjén ezért tarthatott előadást a Hit Gyülekezetében.

A Hit Gyülekezete ennél mélyebbre már nem süllyedhet, bár Németh Sándor ismeretében nem kizárt, hogy még ennél is nagyobb árulásokra lesz képes. Az SZDSZ egykori tagjai és vezetői levonhatják a konzekvenciát, hova jutott ez az ember és a szektája, ami nem az ő magánügye, mivel egy TV tulajdonosa, amit a legsötétebb ideológusok egyike, Semjén meghívása mellett „ellenzéki televíziónak” ad el, ahol manipulálja és Orbán kezére játssza az ellenzéket.

Ez a félrevezető és hamis cím a lényeget megváltoztató közlés, mert nem Semjén ért egyet a Hit Gyülekezetével, hanem a Hit Gyülekezete Semjénnel. Nem Semjén változott, hanem a Hit Gyülekezete. Semjén ugyanazt a sötét középkori keresztényfasizmust adta elő, amit ő mindig is vallott, és amit a Hit Gyülekezete mindig is elutasított.

A Jobbik szócsöveként működő pártlap azt is tévesen tálalja, mintha ez az esemény azért lenne érdekes, mert Semjén korábban azt mondta, hogy „egyszer és mindenkorra kizárja az egyház kategóriából a destruktív, üzleti vállalkozást folytató, társadalom-, családellenes álegyházakat”.  Ezen már túlvagyunk. Németh Sándor lefeküdt anyagi érdekből a NER-nek, paktumot kötött Orbánnal, melynek keretében legyilkolta az MDF-et, és cserébe megkapta az egyházi státuszt. Ma már azonosult a keresztényfasiszta feudális katolikus ideológiával.

A Semjén-látogatás nem erről szól, hanem a Hit Gyülekezete rekatolizációjáról. Az Orbán-rezsim hét éve alatt Németh Sándor vallási vállalkozó, a Hit Gyülekezete tulajdonosa, eljutott a katolikus egyház középkori államelméletének és ideológiájának elfogadásához. Semjén nem azért jelenhetett meg a Hit Gyülekezetében, ahogy azt a Magyar Nemzettel szoros kapcsolatot ápoló gyülekezeti propaganda állítja, mert Semjén közeledett volna a Hit Gyülekezetéhez, és ő fogadta volna el a szektát, hanem fordítva: a Hit Gyülekezete adta fel a bibliai elveket és normákat, és csatlakozott a katolicizmus ideológiájához.

Magáról az előadásról csak annyit lehetne mondani, hogy a felvilágodosás és a modern szabad világ legsötétebb tagadása, az inkvizíció korának felidézése. A politikai katolicizmus legsötétebb csúsztatásaival, miszerint „az állam és az egyház szétválasztása helyes, hiszen az állam nyilvánvalóan nem illetékes teológiai kérdésekben. Ugyanakkor az államnak és az egyháznak az elválasztásából nem következhet az egyház és a társadalom elválasztása”.

Az állam és az egyház szétválasztása a csalók szerint az, hogy az állam nem avatkozhat be az egyházak életébe, viszont az egyház beleszólhat az állam életébe, a polgárok erkölcsi magatartásába, mgánéletébe, az állam köteles az egyháznak alárendelni magát. Ezt jelenti a Szent Ágoston-i államelmélet, amit Semjén vall, aminek emberek milliói lettek áldozatai. A katolikus egyház – Hit Gyülekezetében hirdetett és ott mára elfogadott – államelmélete miatt Jézus Krisztus hitvalló híveinek vére századokon át patakokban folyt.

Mostantól a Hit Gyülekezete is ezeket az elveket vallja, immár nyíltan deklarálva, ezért hívták meg Semjént, és azért, hogy Németh a Fidesz támogatására szólíthassa fel a Hit Gyülekezete tagjait a 2018-as választásokon. Németh anyagi érdekeltségéről már nem is beszélve, ami mindig a legfontosabb szempont egy multimilliárdos állelkész esetében.

Nem Semjén közeledett a liberális demokratikus állásponthoz, hanem a Hit Gyülekezete a katolicizmushoz. Németh Sándor visszatért az anyaszentegyház és a politikai katolicizmus kebelébe, amit mindig is irigykedve és sóvárogva nézett. Most legalább azonos önmagával, mert katolikusnak elmegy, Jézus Krisztussal és a kereszténységgel pedig mindig hadilábon állt. Aki ránézett, soha nem Jézust, és rajta keresztül az Atyát látta, hanem az ellenkezőjét.

A Magyar Nemzet címe is manipuláció eredménye, mert a hiteseket akarja becsapni, és a botrányos előadást úgy beállítani, mintha az „ellenállhatatlan” Hit Gyülekezete nyűgözte volna le Semjént, aki a gyülekezet lábai előtt hever, szemben a valósággal, miszerint a katolikus egyház sötét ideológiája kerítette hatalmába Németh Sándort, aki Orbán Viktor és Constantinus császár lábai előtt hever. A Hit Gyülekezete tagjai foglyok, akiket most eladott az ördögnek.

Ezt a címet nevezik ördögi csúsztatásnak, manipulációnak. Ezt nem veszik észre naponta az ATV bárgyú nézői, hogy teljesen hülyére veszi őket Németh.