Összenőtt, ami összetartozik, a Hit Gyülekezete hivatalos online oldala adott hírt arról, hogy Semjén Zsolt, a politikai katolicizmus magyarországi szóvivője oktatta a Bibliától és liberális demokratikus önmagától eltávolodott Hit Gyülekezete teológiai hallgatóit. Nem olyan régen, Semjénről még azt tanították, hogy az Opus Dei ügynöke, ami nem kizárt. Semjén „lelkigyakorlatokra” legalábbis odajárt.

Semjén látogatására nem egy nyitott, sokszínű intézményben került sor, a gondolatok és a különféle meggyőződések megismerésének jegyében, hanem annak bizonyítékaként, hogy a Hit Gyülekezete felfogása nemzetről és kereszténységről megegyezik a katolicizmus és a politikai katolicizmus álláspontjával. A Hit Gyülekezete az Orbán-rezsim ideológiáját vallja.

Mindez bizonyítéka annak, hogy a Hit Gyülekezete elhagyta az Isten országának jézusi értelmezését, amely szerint Jézus Krisztus Egyháza és Isten országa szellemi birodalom, szemmel nem látható, nem az evilági hatalommal összefonódva akarja a földi világot felszínesen megváltoztatni, hanem az egyének életében akar gyökeresen új változást, újjászületést hozni: által menni a halálból az életbe, a sötétségből a világosságba.

Az a kereszténység, amelyről Semjén oktatta Németh Sándor híveit, nem kereszténység. Nem világosság, hanem maga a sötétség, nem élet, hanem halál. Evilág része, amely az ateista humanistáknál is rosszabb, mert újjászületés nélkül akar embereket megváltoztatni és erkölcsre kényszeríteni, ami mindig politikai elnyomással és jogfosztással jár, s csupán képmutatókat nevel. Ezekből lesznek a legbűnösebb emberek, akiktől a kegyelmet elveszik.

A Bibliának ehhez semmi köze, Jézus Krisztus nem ezért halt meg a kereszten, a Biblia ennek éppen az ellenkezőjét tanítja. De aki elveszíti kapcsolatát az Örökkévaló Istennel, Jézus Krisztussal, az előbb-utóbb a földi világ erkölcsi nemesítésénél, a hatalommal való összefonódásnál köt ki, mint azok, akikről Pál apostol írt, és akik a konstantinuszi fordulat előtt elszakadtak a szellemi kereszténységtől és a császár kiszolgálói lettek.

A kereszténység nem megerősíti a földi nemzeti identitást, hanem feloldja, másodlagossá teszi. A nemzeti identitás evilághoz köt. Isten országa kiemel ebből. Semjén a legsötétebb politikai katolicizmus képviselője, aki gyűlöli a felvilágosodást, a szabadságot, amit Isten adott az embernek. A szabad döntést, ami nélkül még megtérni sem lehet. Ezért neki nem is sikerült. Semjénnek köze nincs a kereszténységhez, ahogy a kormányának sincs.

A neoprotestáns evangéliumi keresztény mozgalom Amerikában is mélypontjára süllyedt, a konstantinuszi fordulat idejét éli. Erkölcsvédelem címén megválasztották a világ minden bizonnyal legerkölcstelenebb emberét amerikai elnöknek, hogy általa befolyásolják a világi emberek erkölcsi életét, korlátozzák a szabadságukat és képmutatókat neveljenek, mint ők maguk. Az abortuszról és a melegekről szóló hazugságokkal törnek politikai hatalomra.

A Hit Gyülekezete, amely az utolsó művirágig utánozza az Istentől elszakadt szélhámos, dollármilliomos tévéprédikátorok gyülekezeteit, egy végtelenül romlott, a szegényeket, a rászorulókat, a betegeket, az árvákat és öszvegyeket semmibe vevő, tolvaj, hazug, Istent káromló és gyalázó rezsim szekértolójává züllött, mert hamis próféciák rabja, s azt képzeli, hogy a liberális Európa lesz a „Fenevad”, amelyen a „parázna asszony” ül (Jelenések 17.)

Semjénnel azonban maga a parázna Asszony látogatta meg a Hit Gyülekezetét, tanította őket Jézabel, és ők ezt teljes egyetértéssel hallgatták. Ha nem így lenne, meg sem hívták volna. Szellemileg már ők maguk is a parázna asszonyhoz tartoznak, amely az illiberális Európai Unión, mint Fenevadon lovagol majd. A liberális Európai Uniót, amely visszatartja az Antikrisztust, a törvénytaposót a jog uralmával, legyőzi majd az Orbán-féle fasiszták illiberalizmusa, és az lesz a Fenevad.

Ez valamikor be fog következni, de évezredek óta várunk rá. Nem biztos, hogy most, pedig Orbán erre tett fel mindent. Keresztény embernek a liberális joguralmat kell támogatnia, védelmeznie a hamis egyház által legitimált diktatúrákkal szemben. Semjén és Németh Sándor a nemzetek nagy fontosságáról beszél, ami a keresztényfasiszta diktatúráknak azért kell, hogy a liberalizmus kontrollja ne korlátozza az önkényuralmat. Amikor majd a fasiszták uralomra jutnak az Európai Unión belül, azonnal Európa, a „keresztény Európa” lesz a jelszó, nem a nemzetek. Akkor fel kell majd adni a nemzeti függetlenséget nekik.

A Hit Gyülekezete népirtók, tömeggyilkosok képviselőjét és ideológiáját fogadta be. Semjén katolikus egyháza tömegesen irtotta, gyilkolta le a hitvalló valódi keresztényeket. Ahogy a Jelenések könyve mondja a parázna asszonyról: „az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől”. Ez az ő partnerük, ennek ideológiáját vallják. Jézus Krisztus szellemi egyháza ettől ugyanaz, ami volt. Az igazi hívőknek pedig választaniuk kell, hogy embereket, Jézus bizonyságtevőinek gyilkosait, vagy Jézus Krisztust követik.

A Hit Gyülekezete ezzel nyilvánosan is deklarálta, hogy nem keresztény gyülekezet, hanem áttért a katolicizmusra, amely a kereszténység ellentéte, ha valaki egy picit komolyan veszi a Bibliát. Semjén személyében maga a Sátán beszélt hozzájuk, osztotta meg az évszázados hazugságait, amelyet ők elfogadtak. Beléptek a katolicizmus sötét szellemi tekintélye alá, a katolicizmus szellemi gyarmatbirodalmába. Deklaráltan is a parázna asszony része lettek.

Azt már csak mellékesen említjük meg, hogy az ATV nézői egy olyan ember televízióját nézik, aki eközben Semjén és Orbán ideológiai társa, velük ért egyet, az ő hatalmukat segíti és támogatja. Akinek elemi érdeke, hogy ez a rendszer soha ne szűnjön meg. Az ATV ennek az eszköze, amellyel eladja az ellenzéket Orbánnak. Hamis és hazug, mint Németh egész gyülekezete. Manipulálja és becsapja a nézőit, ezt szolgálják ki az ATV nemújságírói.

Az eb visszatért saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fertőjébe.