2024, július25, csütörtök
KezdőlapFesz leszNémeth Sándor érettségivel és egy hamis diplomával "főiskolai tanár" rangot birtokol

Németh Sándor érettségivel és egy hamis diplomával „főiskolai tanár” rangot birtokol

-

A nyilvánosság elől másfél hónapja eltűnt Németh Sándor legújabban „főiskolai tanár” rangban jelenik meg a Szent Pál Akadémia kisfilmjében. A felvétel korábban készült, de Németh Sándor neve alatt olvasható a tanári fokozata: „főiskolai tanár”. Ha valaki nem tudná, a „főiskolai tanár” nem azt jelenti, hogy főiskolán oktató személyről van szó. A „főiskolai tanár” cím egy rang, a legmagasabb oktatói fokozat főiskolákon, amelyet normális esetben a jelölt a főiskolai tanársegéd, főiskolai adjunktus, főiskolai docens fokozatok után kaphat meg, ha megfelel a főiskolai tanár címmel szemben támasztott általános követelményeknek. Németh Sándornak azonban még egyetemi diplomája sincs, egyetlen főiskolát sem végzett el. Soha nem teljesítette egy főiskolai diplomához szükséges követelményeket, iskolarendszerű oktatásban szerzett legmagasabb végzettsége érettségi. A „főiskolai tanár” cím államilag elismert rang, amit jogtalanul birtokol.

A Facebook oldalán megjelent kisfilmben Németh Sándor vezető lelkész „a jó és rossz megkülönböztetésének erkölcsi és szellemi képességéről” beszél a Szent Pál Akadémiára meghirdetett pótfelvételi vizsga kapcsán. Ám ez a képesség Németh Sándorból láthatóan hiányzik, mert például a csalás nem tartozik a jó és keresztény erkölcsi tulajdonságok közé. Márpedig Németh Sándor csalással „szerzett” teológiai végzettséget, mert azt minden követelmény teljesítése nélkül ő adta saját magának. Egy főiskolai diploma megszerzéséhez teljesíteni kell bizonyos crediteket, féléveket, vizsgázni kell, el kell olvasni bizonyos mennyiségű szakirodalmat, írásbeli dolgozatokat kell készíteni, szigorlatozni. Ez nem történt meg.

Németh Sándor Wikipedia oldalán az olvasható, hogy „1990-ben az általa alapított Kelet-Közép-Európai Bibliaiskola és Lelkészképző Intézet állított ki számára teológusi diplomát”. A megfogalmazás pontos, mert Németh Sándor még saját főiskoláját sem végezte el, a diplomát valóban csak kiállította a feleségének és saját magának. Az általa alapított főiskola a diplomákkal kapcsolatos követelmények teljesítése nélkül állított ki Németh Sándornak teológusi diplomát. Németh Sándor ugyanis még azt sem várta meg, hogy az első főiskolai évek elteljenek, már a főiskola alapításának első évében diplomát adott magának (és a feleségének). Mindez könnyen ellenőrizhető az alábbi két fotókópia alapján.

Ez a részlet a Szent Pál Akadémia honlapjáról való. Ezen az látszik, hogy a Szent Pál Akadémia elődjét, a Közép-kelet-európai Bibliaiskola és Lelkészképző Intézetet 1990-ben alapították. Az oktatás az 1990/91-es tanévben kezdődött. A Hit Gyülekezete teológiai főiskolájának első diplomáit az 1994 nyarán végzett első évfolyam diákjai vehették át:

Itt alul pedig Németh Sándor hivatalos website-ján található életrajz egy részlete olvasható. Ebben az áll, hogy „1990-ben Németh Sándor és Judit teológusi diplomát kapott a Kelet-Közép-Európai Bibliaiskola és Lelkészképző Intézettől”.

Ez azt jelenti, hogy Németh Sándor még az 1990/91-es tanév végét, a főiskola működésének első évét sem várta meg, már az alapítás utáni ősszel kiállított egy teológiai diplomát magának és a feleségének. Nyilvánvaló, hogy ennyi idő alatt nem lehet teljesíteni egy főiskolai diploma megszerzésének feltételeit. Az indok az volt, hogy Németh a „gyakorlati lelkészi szolgálata” alapján érdemelte ki a diplomát, de ezt a „gyakorlati lelkészi szolgálatot” ő maga értékelte olyanra, hogy azért főiskolai diploma jár. Az életrajzban szereplő félmondta, miszerint a Hit Gyülekezete főiskolája „az 1990 előtti években illegalitásban tevékenykedett, nettó hazugság. Semmiféle illegális főiskola nem működött, iskolarendszerű oktatás nem létezett. Németh Sándor tartott időnként összejöveteleket, amelyeken arról beszélt, amerre éppen a feje állt, azt főiskolai képzésnek nevezne semmiképpen nem lehet. Ez semmiféle felsőoktatási kritériumnak nem felelt meg.

Németh Sándor más formában is igyekezett azt a hamis látszatot kelteni, mintha teológiai végzettsége lenne. A róla szóló Wkipedia szócikkben azt állította, hogy “1977-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen”. Ez az állítás nem felel meg a valóságnak. Bartus László Fesz lesz című könyvében Tallér János, a Hit Gyülezete egy másik alapítója (annak a budaörsi háznak a volt tulajdonosa, ahol a Hit Gyülezekezete megalakult), elmondta, hogy ő 1976 májusában tért meg, és június 30-án fejezte be az egyetemet. A megtérése miatt nem adta be a doktoriját szociológiából, jóllehet, már csak pár hetes munkára lett volna szüksége. Mint elmondta, Németh Sándor 1976-ban a második évet fejezte be, és ez volt az utolsó éve, amit a katolikus teológián töltött, a megtérése után már nem folytatta. Ezért 1977-ben semmiképpen nem fejezhette be a katolikus egyetemet. Németh Sándornak nincs a Pázmányon szerzett teológiai végzettsége sem.

Ezért Németh Sándor legmagasabb iskolai végzettsége, amit törvényesen szerzett, az érettségi. Egy főiskolán nemhogy „főiskolai tanár”, de még egy tanársegéd sem lehetne. Nem taníthatna még általános iskolában sem, csak képesítés nélküli tanítóként. Ehhez képest a legmagasabb főiskolai oktatói rangot, a „főiskolai tanári” fokozatot viseli, amely állami kinevezés alapján történik. Információink szerint a „főiskolai tanári” kinevezést még az SZDSZ-ben intézte, és Göncz Árpád SZDSZ-es köztársasági elnököt vette rá valaki arra, hogy ezt a kinevezést aláírja. Németh Sándor akkor még a liberális SZDSZ fiókegyháza volt, és nem az illiberális Fidesz szekértolója. De ez olyan, mintha valaki doktori fokozatot viselne anélkül, hogy elvégezné az orvosi egyetemet és vagy egy másik egyetemen doktorálna. Ezt a hamisan szerzett „főiskolai tanári” rangot Németh Sándortól el kellene venni, mert csalással szerezte.

Már csak azért is, mert Magyarországon sokan kemény munkával végzik el az egyetemet, utána még keményebb munkával szerzik meg az adjunktusi, a docensi és végül a „főiskolai tanári” kinevezést. A Nyíregyházi Főiskola oktatókkal szembeni követelményrendszere kimondja, hogy főiskolán oktató az lehet, aki egyetemi oklevéllel rendelkezik. Németh Sándornak ilyen még hamisítvány formájában sincs. A dokumentum ezután részletesen leírja, hogy milyen feltételek mellett lehet valaki főiskolai tanársegés, főiskolai adjunktus, főiskolai docens és végül „főiskolai tanár”. A Nyíregyházi Főiskola követelményrendszere szerint „főiskolai tanár” az lehet, aki – a megfelelő tudományos teljesítmény mellett – doktori, vagy annak megfelelő tudományos fokozattal rendelkezik, s alapkövetelmény „legalább egy világnyelven szakmai előadás megtartásának a képessége”. Németh Sándor nem beszél egyetlen nyelven sem, a magyart erősen törve használja.

Németh Sándor közelében sincs az érettségijével ezeknek a követelményeknek. A „főiskolai tanári” rangja, de még a teológusi diplomája is csalás, érvénytelen, szélhámosság, amelyet meg kellene vonni tőle, mert ha Németh Sándornak ilyen feltételek mellett lehet diplomája és „főiskolai tanár” lehet, akkor egyetlen diploma és főiskolai tanári rang sem ér semmit. Kizárt, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottságnak ne lenne jogköre vagy feladata ilyen esetekben eljárni. Ez az orvosi szakmában sarlatánság, az így szerzett diplomával végzett tevékenység kuruzslás. A „lelkész” feladata az orvoshoz hasonló, azzal a különbséggel, hogy nem a fizikai testre, hanem a lélekre van hatással. Ezért kíséri Németh Sándor útját pszichiátriai kezeltek, lelki sérültek sokasága, nyomorított meg embereket lelkileg, mert egy sarlatán, kuruzsló állelkész, szélhámos és csaló, aki felkészületlen és alkalmatlan arra, hogy emberekkel foglalkozzon.

Németh Sándor állelkésznek nemcsak teológiai végzettsége nincs, s nem csupán felsőfokú végzettsége hiányzik, de érvényes lelkészi kinevezése, „felszentelése” sincs. Az életrajzában azt állította, hogy egy évvel a Hit Gyülekezete hétfős csoportjának megalakulása után, 1980-ban Fort Lauderdale-ben (Florida) feleségével együtt pásztorrá szentelték. De a pásztori felszentelésnek éppen úgy hiányoztak a legalapvetőbb feltételei (teológus végzettség, lelkészi gyakorlat és kipróbáltság), mint a saját magának adott teológus diplomának. Amikor Németh Sándor és felesége hazatért Floridából, a gyülekezet többi alapítójának (akiket hamarosan elüldözött) egyetlen szóval nem említette, hogy őket pásztorrá szentelték volna fel. Ennek a „pásztori felszentelésnek” semmiféle nyoma, bizonyítéka, tanúsítványa nincs. Németh Sándor egy szélhámos csaló, aki magát nevezte ki lelkésznek, pásztornak, magának adott teológusi diplomát.

Németh Sándor egy állelkész, orvosi kifejezéssel élve kuruzsló, aki „főiskolai tanárként” olyan állami kinevezés birtokosa, amelynek a feltételeit soha nem teljesítette, áltanár. Ez az állam felelőssége. S ne legyen kétsége senkinek afelől, hogy ha Németh Sándornak sikerül a gyülekezet értelmes és képzett tagjaiból megfelelő tanári kart kiállítani, és a Szent Pál Akadémián doktori fokozatot adhatnak, az első doktori címet Németh Sándor kapja majd. Az érettségije mellé.

(Németh Sándor bizniszegyházáról, politikai szélhámosságairól, lelki és anyagi visszéléseiről, az ATV ellopásáról, a Hit Gyülekezete lenyúlásáról, hamis tekintélyéről és hamis evangéliumáról, titkosszolgálati módszereiről, fekete mágiájáról, emberek, szervezetek, politikusok megátkozásáról Bartus László Fesz lesz című könyvében olvashat többet. A leleplező könyv kapható a Libri könyvesboltokban, a Láng Tékában és a Filologosz Könyvesboltban.)Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések