2024, július19, péntek
KezdőlapKiemelt fő hírNémeth Sándor felel Uzoni Péter, a Hit Gyülekezete volt elnöke haláláért

Németh Sándor felel Uzoni Péter, a Hit Gyülekezete volt elnöke haláláért

-

Uzoni Péter agrármérnök, műszaki fordító és lelkész, a Hit Gyülekezete volt elnöke, 1996. december 27-én halt meg Budapesten. Halálának valódi okáról Bartus László Fesz van című könyvében lehetett olvasni először. Huszonöt évvel Uzoni Péter halála után megszólalt Uzoni Dávid, a Hit Gyülekezete volt elnökének legidősebb (elsőszülött) fia, aki megerősítette a Fesz van című könyv állításait, és a Facebook oldalára felhelyezett videójában további részleteket tett közzé. Ezekből egyértelműen kiderül, hogy Uzoni Péter haláláért Németh Sándor vezető lelkész a felelős.

Uzoni Péter tekintélyes bibliatanító, feddhetetlen ember volt, aki szembefordult Németh Sándorral, mert a Hit Gyülekezete működését nem tartotta bibliainak. Németh Sándor vezetési stílusát és módszereit elutasította, ki akart lépni a gyülekezetből. Távozása a Hit Gyülekezete szétszakadását eredményezte volna. Ezért Németh Sándor ellene fordította a családját, így megakadályozta, hogy Uzoni Péter távozhasson a Hit Gyülekezetéből. Uzoni Péter kilépni csak annak árán tudott volna, ha elveszíti a feleségét, a családját és a hét gyermekét. Ebbe halt bele.

Uzoni Dávid szerint édesapja két malomkő közt őrlődött, mert Németh erős kontroll alatt tartotta a családját, édesanyja sokkal inkább hallgatott Németh Sándor felesége, Németh S. Judit állandó telefonjaira, mint a férjére. Uzoni Péter nem tudott azonosulni a személyi kultusszal, ahogy Németh bálványként és lelki terrorral vezette a gyülekezetét, amelynek egész tevékenysége szemben állt a Bibliával. De a családját sem akarta elveszíteni, ezért fia szerint a Németh által okozott kiúttalanság miatt „passzív öngyilkosságot” követett el, amikor fiatalon, 44 évesen rákbetegségben elhunyt.

Nevezhetjük bárminek, az biztos, hogy Uzoni Péter halálát ez a lelki konfliktus, pszichoszomatikus megbetegedés okozta, amelyet Németh Sándor a lelki terrorral és ezzel a csapdahelyzettel idézett elő. Németh maga is érezte ezt: nem mert Uzoni Péter temetésén a fiatalon elhunyt hétgyermekes családapa szülei elé állni a koporsó mellé, mert nem tudott volna elszámolni a fiukkal. Németh és a visszaélései, elfogadhatatlan módszerei és a bibliaellenes gyülekezeti modell két év múlva így is szakadáshoz vezetett, amit Uzoni Péter már nem érhetett meg.

Uzoni Dávid háromrészes videójának első két részében elmondja, hogy aki még nem fordult szembe Németh Sándorral és a Hit Gyülekezetével, az nem tudja, hogy az milyen következményekkel jár. Az a legkevesebb, hogy egy életen át üldözik, átkozzák, terrorizálják, tönkreteszik, családját ellene fordítják és ügynöknek nevezik, miközben Németh egyik legbizalmasabb embere az a Morvay Péter, akiről egyedül derült ki, hogy Hartmann László fedőnéven III/III-as ügynök volt. Nem véletlen, hogy Uzoni Péter részben Németh Sándornak a Morvaytól való függősége miatt halt meg.

Uzoni Péter ezzel olyannyira tisztában volt, hogy amikor Morvay bejelentkezett, hogy halálos ágyán meglátogassa Uzoni Pétert, mert akkor az volt a gyülekezetben a menő, akkor Uzoni Péter teljes erejéből tiltakozott. Végül a felesége Bartus Lászlót hívta fel, hogy Uzoni Péter kérése az, hogy állítsa le Morvayt és fordítsa vissza, mert nem szeretné, ha a III/III-as Morvay megjelenne az ágyánál. Az nyílt titok volt a gyülekezetben, hogy Uzoni Péter megtéretlen, sötét, sátáni figurának tartotta Morvayt, néha odasúgta, hogy „Morvay egy gyengszter, add tovább”.

De Morvay mindenkit eltakarított, aki az útjába került, nagy mértékben neki volt köszönhető a Hit Gyülekezete 1998-as szétszakadása is, mert Németh a leghűségesebb presbiterekkel és vezetőkkel szemben is Morvayt választotta, akinek az internetről összeszedett álhíreitől és konteóitól teljes mértékben függővé vált, mint egy drogos. Morvay pedig manipulálta őt, s aki az útjában állt, akinek ez nem tetszett, azt Morvay Németh útján eltávolította a gyülekezetből, vagy így, vagy úgy.

Uzoni Dávid beszámolt arról, amikor Derek Prince amerikai bibliatanító, Németh Sándor mentora, egy budapesti látogatása alkalmából súlyosan megintette Németh Sándort, hogy diktátorként vezeti a gyülekezetet, megfélemlíti és terrorizálja az embereit, mire Németh úgy reagált, hogy „vége a Derek-korszaknak”. Majd megkérdezte Uzoni Pétert, hogy egyetért-e Derek Prince állításával, mire ő úgy felelt, hogy „igen”. Németh ekkor megértette, hogy Uzoni Péter átlát rajta, ettől kezdve Uzoni Péternek nem volt nyugalma, mert Németh terrorizálta és be akarta törni, ami nem ment.

A másik látványos konfliktus akkor következett be, amikor Morvay Péter a jeruzsálemi konferencia szervezőjeként elsikkasztotta a hívők pénzének egy részét, amiből egy háromszintes családi házat épített. Miután kiderült a lopás, Németh eladatta Morvayval a házát, de a pénzt nem azoknak adták vissza, akiktől Morvay ellopta, hanem Németh nyúlta le. Kiderült, hogy a tolvaj Morvaynál van egy nagyobb tolvaj, maga a vezető lelkész. Uzoni Péter ezt nem tudta elfogadni, a pénzt vissza akarta adatni a meglopott hívőknek, és követelte a tolvaj Morvay kirúgását. Ez mégiscsak egy egyház.

Németh Sándornak a pénz, a tolvaj Morvay és a talpig becsületes bibliatanító Uzoni Péter között kellett választania, és biztos kézzel választotta a III/III-as tolvaj Morvayt, aki kiszolgálta minden igényét, s a legőrültebb összeesküvéselméletekkel tolta Németh Sándort egyre inkább a szélsőjobboldal irányába. Uzoni Péter ellenezte, hogy Németh Sándor nem a Bibliából, hanem Morvay Péter esztelen, de szándékosan manipulált konspirációs elméleteiből prédikál, amelyekkel nélkülözhetetlenné tette magát, Némethnek pedig fontosabb a politikai haszonlesés, mint az Isten Igéje.

Németh Sándor Isten, a Biblia és Uzoni Péter helyett a világi hatalmat, a pénzt, a szélsőjobboldali összeesküvéselméleteket (amelyekkel egybeforrt végül a Fidesszel) és a III/III-as ügynök Morvayt választotta. Uzoni Pétert szokás szerint pszichikai terrorral, a „szolgálati ajándékról” szóló hamis tanítással és az isteni tekintéllyel próbálta megtörni és az uralma alá hajtani, ami nem sikerült. A családjával viszont ezt megtette. Uzoni Péter pedig szerette a családját és nem tudta elhagyni őket. Németh addig próbálta hajlítani Uzoni Pétert, aki nem hajolt, míg eltört.

Uzoni Dávid megrázó módon mondja el a videóban, hogy Uzoni Péter egyedül maradt Németh Sándorral szemben, mert saját családja nem mellé, hanem Németh oldalára állt. A Hit Gyülekezete volt elnöke ebbe a konfliktusba halt bele, 44 évesen, huszonöt évvel ezelőtt. Hét gyermeke közül a legkisebb hatéves volt akkor. Uzoni Dávid most rehabilitálta az édesapját, bocsánatot kért tőle is, és mindazoktól, akikkel huszonöt éven át szemben áll azért, mert nem az apjának, hanem Németh Sándornak adott igazat.

Uzoni Dávid azt mondta: „Apámnak igaza volt, nekem pedig nem volt igazam.” Legmegrázóbb mondata az, hogy „Nagyon sajnálom”. Németh Sándort úgy szembesíti ez a vallomás Uzoni Péter haláláért viselt felelősségével, mint az öreg Kádár Jánost a Nagy Imre haláláért való felelőssége. Uzoni Péter nem az egyetlen halálos áldozata Németh Sándor képesítés nélküli állelkész sarlatán tevékenységének, pszichikai terrorjának, és sátáni erővel manipuláló tevékenységének. De Uzoni Péter halálba kergetése a leginkább égbekiáltó gonoszsága, ami nagyobb, mint a lopásai.

Uzoni Dávid ugyanis a videóban elmondja, hogy édesapja halálos ágyánál szóba került, hogy Németh mögött természetfölötti szellemi erő áll, amivel az apja egyetértett, csak a különbség az volt, hogy Uzoni Péter szerint ez nem Isten szelleme, nem a Szentlélek, hanem a sátán ereje. A Szentlélek senkit nem félemlít meg, senkit nem kényszerít, és senkit nem terrorizál. Németh Sándor nem az Isten embere, hanem a sátán szolgája, a sátán eszköze, a Hit Gyülekezete felépítése ördögi és a babiloni rendszer része. Aki erre rájön, mint Uzoni Péter, annak vége, azt Németh halálba kergeti, ha tudja.

A videósorozatból jól érzékelhető az is, hogy súlyos felelősség terheli mindazokat, akik Németh Sándort ebben támogatják, bármennyi ideig részt vállalnak ennek a sátáni rendszerű gyülekezetnek a működtetésében. Ez igaz azokra is, akik korábban kiszálltak, és tisztességük maradékát összesöpörve, szembefordultak Németh Sándorral és vállalták egy életre szóló súlyos következményeit. A Hit Gyülekezetéből kiváltak ezért már korábban is bocsánatot kértek, és minden alkalommal megteszik ezt, amikor ez a felelősség felmerül. Ez igaz Bartus Lászlóra, a „Fesz” könyvek szerzőjére is.

Akik még ott vannak, és működtetik ezt a rendszert, azok ugyanolyan terror alatt vannak, mint Uzoni Péter volt, s mindazok, akik már eljöttek a vezetésből. Három út áll előttük: az egyik, hogy feladják önmagukat, minden feltétel nélkül alárendelik magukat Németh Sándornak, aki árgus szemekkel figyeli ezt, vagy sikerül elhitetniük vele, hogy ez így van. A másik, hogy szakítanak ezzel, és akkor távoznak, mint tették ezt előttük azok, akiket ők évtizedek óta átkoznak és gyaláznak ezért, vagy ha nem tudnak, akkor lassan vagy gyorsan, de úgy járnak, mint Uzoni Péter.

Az nem véletlen, hogy Németh Sándor immár egy politikai diktatúra kiszolgálója, s élete Orbán Viktor kezében van, mert az ördögi vallási hatalom és az ördögi politikai hatalom egy kézben van és mindig kiegészíti egymást. Németh ma már nem ura saját magának, zsarolható ember, akit akkor tesznek börtönbe, amikor akarnak. Uzoni Péter ennek a gonosz rendszernek, és ezt a rendszert működtető végtelenül aljas, gátlástalan és gonosz embernek, Németh Sándornak az áldozata, a hit hőse, Jézus Krisztus szellemi egyházának mártírja. Az ördög embergyilkos, és a szolgái is azok.

Németh Sándor felett ezzel a vallomással kimondatott az ítélet. Kiderült korábban, hogy nincs „Tallér-szellem”, Németh Sándor féltékenységből üldözte el az országból Tallér Jánost, akivel együtt alapították a Hit Gyülekezetét, akitől ellopta a budaörsi házát és a szolgálatát, aki csak azért élte túl a vele való „találkozást”, mert a családját Németh nem tudta ellene fordítani. A Fesz van, majd a Fesz lesz című könyvekből kiderült, hogy Németh Sándor családi magánvállalkozása a Hit Gyülekezete, amely egy sötét maffiaként működik, Németh pedig tolvaj és emberek haláláért felelős.

Németh és felesége olyan, mint a bibliai Akháb király, felesége, Németh S. Judit pedig olyan, mint Akháb felesége, Jézabel. Mindig az irigység és a féltékenység mozgatta őket, mindent lopással szereztek, minden Nábótot „megöltek” vagy elüldöztek és minden „szőlőt” lopással szereztek meg. Az egész gyülekezetet lopták, legfőképpen Istentől, ahogy lopták a tanításokat, a budaörsi házat, mindenki szolgálatát és munkáját. Végül ellopták saját gyülekezetüktől még az ATV-t is.

Az elmúlt hetekben jelent meg Rostás Zoltán, a Hit Gyülekezetéből kivált dombóvári pásztor megrázó, igaz és őszinte „Csak ülök és mesélek” című videósorozata, amely pőrére vetkőzteti Németh Sándor hamis gyülekezetét, a „parázna asszonyt”, s amely után egy ilyen gyülekezetet másnap be kellene tiltani. Most pedig Uzoni Dávid kiállása, amelyben édesapja halálának 25. évfordulója előtt tisztességet ad édesapjának, rehabilitálja őt és megnevezi azt a személyt, aki a haláláért felelős, legsúlyosabb vádirat Németh Sándor ellen. A legjelentősebb mérföldkő Németh bukásának útján.

Még sokan vannak, akik emlékeznek Uzoni Péterre, és tudják, milyen istenfélő, becsületes és korrekt ember volt. Ez egy belső forradalmat indíthat el. Ha nem most, akkor később. „Fussatok ki Babilonból”, mondja a Biblia. Akinek van füle a hallásra, az hallja.

Itt látható alul Uzoni Dávid videósorozatának három része. Érdemes az egészet megnézni, de az édesapja haláláról a harmadik részben beszél.

Huron Herdov – 1

1

3 | By Huron | Facebook

3Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések