2024, július19, péntek
KezdőlapKiemelt fő hírA fehér felsőbbrendűséget keresztény hetero férfiak hirdetik

A fehér felsőbbrendűséget keresztény hetero férfiak hirdetik

-

A rasszizmust fehér keresztény hetero férfiak találták ki, nem a színesbőrűek, nem a zsidók és nem a homoszexuálisok. Képviselőik is ebből a társadalmi csoportból kerülnek ki, ami nem azt jelenti, hogy a fehér, keresztény, hetero férfiak mind rasszisták lennének, de a rasszisták meghatározóan fehér, keresztény, hetero férfiak, és a kirekesztés alapjául is ezeket a tulajdonságokat jelölték meg. Emiatt azonosítják velük a rasszizmust. A rasszisták szerint a fehér, keresztény, hetero férfi a felsőbbrendű lény, a normális létezése az emberi nemnek. Aki nem fehér, nem keresztény, nem hetero és nem férfi, az alacsonyabbrendű lény. Igen, a nő is az, a Bibliából van szépen levezetve.

A rasszisták vélhetően kisebbséget alkotnak a fehér bőrszínű, keresztény vallású és heteroszexuális férfiak között, mert a rasszisták és e tulajdonjegyek felsőbbrendűsége ellen a fehér bőrszínű, keresztény és hetero férfiak harcoltak a legtöbbet. Azok, akik szerint az, ha valaki fehér, keresztény, hetero és férfi, nem tesz senkit magasabbrendű, sem kiválóbb emberré. Ezért amikor a rasszista fehér, keresztény, hetero, férfi fasiszták a rasszista megkülönböztetés ellen tüntetnek azért, mert őket valaki rasszistának és fasisztának nevezte, akkor képmutatóskodnak, és a nem rasszista fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak nevében jogosulatlanul lépnek fel. Azt a hamis látszatott keltik, mintha minden fehér, keresztény, hetero férfi olyan fasiszta lenne, mint ők. A fasizmus tulajdonképpen csak az ő létezésüket jelenti, Antifasizmus egyenlő a rasszizmussal.

A White Power évtizedek óta ismert neonáci mozgalom, amely a fehér felsőbbrendűséget hirdető, nacionalista, rasszista szerveződés. A gyakran fizikai erőszakot is használó gyűlöletcsoport jelszavát és a jól ismert zászlót a Ku Klux Klan is használja. Ezek a amerikai déli (republikánus) államokban alakultak. A „keresztény” férfiakat úgy kell pontosítani, hogy protestáns keresztény fehér férfiak, mert a White Power nem csupán a feketék, a zsidók, a nem kerestzények, hanem a katolikusok ellen is akcióztak, mivel a katolicizmust sem ismerik el kereszténységnek. Mióta a melegjogok megjelentek és a neoprotestáns fehér férfiak a melegmozgalmat tekintik a legnagyobb ellenségnek, a White Power helyenként a White Pride („Fehér Büszkeség”) nevet vette fel, ezzel is tiltakozva a „meleg büszkeség” ellen. Mindez azt jelenti, hogy a rendes fehér ember egyrészt keresztény, másrészt férfi, és nem meleg. A homoszexualitás nem fehér, nem keresztény férfiak: a zsidók, feketék és más alacsonyabbrendű, elfajzott liberálisok jellemzője.

Nincs tehát miért hőzöngeni azért, mert valaki a rasszizmust a fehér keresztény neoprotestáns keresztény férfiak mozgalmának nevezi, mert az. Ez a mozgalom belőlük nőtt ki, és a kirekesztés alapjául éppen azt tekintik, hogy a felsőbbrendű ember az fehér, keresztény, heteroszexuális és férfi. Ezek a jellemzők a rasszista gyűlöletcsoportok szinonimái. Őket ezzel azonosítani azért sem rasszizmus, és azért sem kirekesztés, mert ők azok, akik e tulajdonságokkal és e tulajdonságok magasabbrendűségével azonosítják magukat. Ez nemcsak antiliberális, nacionalista, rasszista, antiszemita, melegellenes, hanem a nők egyenjogúságát is megkérdőjelező és elutasító mozgalom. Orbán Viktor rendszere hivatalosan is ezt a mozgalmat és ennek ideológiáját képviseli, nacionalista, rasszista, homofób és nőgyűlölő.

Ezért nem véletlen, hogy a rendszer kultúrharcának szélsőjobboldali éllovasai tüntettek állítólagos kirekesztésük ellen: mint a náci ideológiát hirdető Bayer Zsolt, a keresztényüldözésről hazudozó, propaganda céljára felhasználó Azbej Tristan nevű senki. Az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkárság egy muszlimellenes, „keresztény” néven működő gyűlöletcsoport, a rasszista, fasiszta, nacionalista Orbán-rendszer egy vallási gyűlölködést képviselő rohamcsapata, amely az adófizetők milliárdjait költi annak a hazugságnak a bizonyítására, hogy a keresztények a legüldözötteb csoport a világon. Ma a magukat „kereszténynek” nevező szélsőjobboldal a világ legnagyobb üldözője: üldözik a muszlimokat, a színeseket, a melegeket, a nőket, a liberálisokat, ma ők a világ legnagyobb gyűlöletcsoportja.

Ezeknek az embereknek és irányzatoknak természetesen semmi közük nincs a kereszténységhez. A „keresztény” jelzőt úgy aggatják magukra, mint azt, hogy fehér, heteroszexuális: a kirekesztés szándékával, a rasszista, fasiszta és náci mozgalmak leplezésére, mert a 20. század népirtásai után mégsem nevezhetik magukat fasisztának, rasszistának és nácinak. Ezért fontos, hogy megakadályozzák a dekódolást, azt a látszatot keltve, mintha nem nácikról, fasisztákról és rasszista gyűlölködőkről, csupán ártatlan fehér, keresztény és heteroszexuális férfiakról lenne szó, akik csupán a normalitást követelik, amikor azt mondják, hogy az a normális, amikor egy ember fehér, keresztény, hetero és férfi. Helyben vagyunk.

Amerikához képest a fehér és „keresztény” felsőbbrendűség Európában a feketékkel szemben elsősorban a zsidókat érintette. A zsidó nem fehér, nem keresztény, az antiszemita irodalom a bűnnel azonosítja őket, tehát nem is heteroszexuális, hanem a homoszexualitást is velük azonosítja vagy tőlük származtatja. Az egész középkori Európa antiszemita volt, még akkor is, ha maga a fogalom csak a 19. században került forgalomba, mert Aranyszájú Szent Jánost, Szent Ambrust, Tertullianust, Szent Ágostont és Aquinói Szent Tamást, más katolikus egyházatyákkal együtt, nem lehet antijudaistának nevezni, mert a judaizmussal szemben Pál apostol lépett fel, ő volt antjudaista. A mózesi törvény korszakának végét, és a krisztusi kegyelem korszakát hirdette. Ez az antijudaizmus.

Akik a zsidók mocskolásának náci magvait elvetették, azok nem antijudaisták, hanem antiszemiták (zsidógyűlölők) voltak, már akkor is. Európában a rasszizmust, a fehér keresztény felsőbbrendűséget ez is megkülönbözteti, hogy eredeti képviselői nem a protestánsok, hanem a katolikus egyházatyák voltak. A protestánsok csak felnőttek erre a szintre, a neoprotestánsok az antiliberális kódolt antiszemitizmussal már lassan túl is tesznek rajtuk.

Amerikában a feketék elleni gyűlölködést a fehér, keresztény, hetero férfiak szintén a Bibliára alapozták, méghozzá Noé története alapján, aki megátkozta egyik fiát Kámot. Éppen azért, mert a részeg Noé mezítelenségét nem takarta be, mint a másik két fiú, Sém és Jáfet. Sőt, a Biblia arra utal, hogy Kám fia, Kánaán kihasználta az alvó Noé részegségét, és valamilyen illetlen, homoszexuális dolgot tett vele, talán emiatt is lett mezítelen. Noé pedig megátkozta Kánaánt, méghozzá úgy, hogy „Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt”. Mivel a rasszok levezetése alapján Kánaán a feketék ősapja, ezért a fehér, keresztény, heteroszexuális rasszista férfiak szerint a feketéknek Istentől rendelt helyzetük a nyomor, a másodrendűség, illetve az, hogy rabszolgák legyenek. A feketék is így össze vannak kapcsolva a homoszexualitással. Rendes fehér ember keresztény, és nem buzi, hogy idézzük a gyűlölet ellen tüntető orbánistákat.

Mindez hamis bibliaértelmezés, Isten mindenkit a saját tettei és tulajdonságai alapján ítél, Jézus Krisztus pedig minden átkot is magára vett a kereszten, és eltörölt minden átkot azok életében, akik hisznek őbenne. Ezért a keresztény fehér neoprotestáns férfiaknak különösen nem volt semmi alapjuk a feketék rabszolgaságát a Biblia alapján igazolni. Ez nyers rasszizmus és fajgyűlölet. Európában az antiszemita indulatok zsidótörvényekben, pogromokban, majd a holokausztban nyilvánultak meg. Ezt fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak művelték. A holokauszt konkrét végrehajtásához kellettek a nácik is, akik azért nem a kereszténység nevében követték el a rémtetteiket (holott Hitler zsidóellenes törvényei hajszálra követték a hivatalos keresztény egyház zsinati határozatait, még a zsidó gettó is egyházi találmány), mert a zsidó Jézus túl zsidó volt ahhoz, hogy a fehér, heteroszexuális férfiak a kereszténység nevében kövessék el a zsidók elleni rémtetteiket.

Nem igaz ez a magyar horthysta antiszemitákra, akik vállaltan keresztény alapon voltak antiszemiták, és a kereszténység védelmében küldték a zsidókat haláltáborokba. A nácik és a keresztényfasiszták antiszemitizmusa között ennyi volt a különbség: a képmutatás, hogy a gázkamrát nem ők üzemeltették, mert az nem lett volna keresztényi, viszont a zsidókat ők adták át elpusztításra, annak tudatában, hogy a nácik ezt fogják tenni velük. Ez már belefért ebbe a hamis „kereszténységbe”.

A magyar heteroszexuális, férfi keresztények úgy adták át a zsidókat a náciknak, ahogy Jézust adták át a főpapok a rómaiaknak. Ezek derék, magyarságukra büszke, fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak voltak, akik a nem fehér, nem keresztény, nem heteroszexuálisnak tartott zsidókat a halálba küldték, mert ők nem voltak azok. Az ő szellemi utódaik Orbán és társai, az ő rendszerük erre az ideológiára épül, és ők tüntettek saját megkülönböztetésük, rasszista „kirekesztésük” ellen, ami mindössze azt jelentette, hogy azonosították őket saját magukkal. Fasisztának, rasszistának, nácinak, nacionalistának nevezték őket, a fasiszta, rasszista, náci, nacionalistákat. Ha valaki nem ért velük egyet, az rasszista alapon kirekeszti és üldözi őket. Védelemre szorulnak.

Bartus LászlóAmerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések