Bartus László: A ditrói pékek

Közzétéve January 31, 2020, 2:05 am
19 mins

Két pék összebeszélt Srí Lankán. Megpályázzák egy romániai magyar falu állását. Európában szabadság van, az emberek felvilágosultak. Kenyeret sütnek nekik, nem tételezhetnek fel róluk semmi rosszat. Srí Lankán csak tíz éve ért véget a borzalmas polgárháború a tamilok és szingalézek között. De egy ilyen háborúnak a lelkekben sosincs vége. Még az amerikai polgárháború sem ért véget. Jelenleg éppen a fajgyűlölő déli Konföderáció embere foglalta el a Fehér Házat és harcol az északiak liberális alkotmánya ellen. Hogyan múlna el nyomtalanul a polgárháború egy kis szigeten az Indiai-óceánban?

“De jó lesz európai emberek között”, gondolta a két pék, békében, szeretetben, gyűlölködés nélkül élni. Egy kisebbség biztosan toleráns, és befogad másokat. Hiszen maga is befogadásra vágyik. A kisebbségek legnagyobb ellensége a nacionalizmus, a rasszizmus, a kirekesztés. A két pék utánaolvasott, hogy a magyar miniszterelnök nem szereti a migránsokat, de azok a zöldhatáron akarnak bejutni. Ők nem ilyenek. Munkára szerződnek. Ahova mennek, ott elfogadják, hiszen ők hívják őket. Munkaszerződést kötnek velük két évre. Biztosan nagy szeretettel fogadják majd őket.

“De jó lesz végre megbecsültnek lenni”, gondolta a két pék. Mielőtt elindultak, még utánanéztek a helyi szokásoknak, ízeknek, hogy megfelelő kenyeret süssenek. Örömmel készülődtek, hogy megmutathatják majd az erdélyi magyaroknak a ceyloni ízeket, az indiai konyhát, a srí lankai péksüteményeket. Színesebbé teszik egy kis erdélyi magyar falu életét. Egy kis faluba mennek, ahol egyszerű emberek laknak. Akiket nem fertőznek meg a városok politikai irányzatai. Nem gyűlölködnek, mert egymásra szorulnak.

Nagy izgalommal indultak, és nagy reménységgel érkeztek meg Orbán Viktor földjére, amelyet a Fidesz megszállt és az uralma alatt tart immár lassan húsz éve. Ezt nem tudták. Nem tudták, hogy Gyergyóditró nem európai hely. Abból kiemelte egy fasiszta párt, és annak vezetője, aki a politikai stratégiáját a gyűlölködésre építi. Kiket legkönnyebb gyűlölni? Az idegeneket. Nem gondolta a két pék, hogy a vidéki magyar ember, aki a magyar kormány által központilag szervezett propagandán él, csontjáig átitatódott idegengyűlölettel, fajgyűlölettel, mesterségesen keltett félelemmel. A két pék el sem tudta volna képzelni, hogy Erdélybe nemcsak a térben, de az időben is nagy utazást tesz. Több száz évet repül vissza az időben is, egyenesen a sötét középkorba.

A két pék szívét-lelkét beletette a munkájába és a kenyérbe, amit a ditrói embereknek sütöttek. Azt gondolták, majd megismerik őket. Ők is emberek. Ők is csak el akarják tartani a családjukat, s azért költöztek ilyen messzire, hogy tudjanak egy kis pénzt keresni, és hazaküldeni az otthoniaknak. Pontosan úgy, mint az a csaknem egymillió magyar, aki külföldön él és dolgozik, és ahol elvárja, hogy befogadják őket. Majd ők is beszívják az európai szabad levegőt. Majd hazaviszik a hírt, hogy egy kis magyar faluban milyen szeretettel fogadták őket. El sem akarják engedni őket. Elmesélik, mennyire primitív dolog a tamilok és a szingalézek háborúskodása. Milyen kicsinyes a megkülönböztetés, a kirekesztés. Hiszen minden egy vérből valók vagyunk.

Kicsit azért is reménykedett a két ditrói pék, mert ugyan hindu vallásban nőttek fel, de sokat hallottak a kereszténység Krisztusáról, aki önmagát áldozta fel a bűnösökért, és azt mondta: ha én odaadtam az életemet értetek, nektek is oda kell adnotok az életeteket másokért. A kereszténység a szeretet vallása. A Biblia a jövevények befogadását hirdeti. Jézus maga is jövevény volt, menekült. Még a földön is. Akik benne hisznek, csak befogadó, jó emberek lehetnek.

Nem tudták, hogy Bíró Károly, a helyi katolikus pap, aki a szerető Isten szolgájának mondja magát, egy fasiszta. Mert a horthyzmust az orbánizmusból szívja magába. Nem számítottak arra, hogy a katolikus pap az istentisztelet végén nem a két új pék befogadására buzdítja majd a híveket, hanem az idegenek “veszélyére” figyelmeztet. Ha idegen, veszélyes. Nem meghívja őket és bemutatja őket a templomban, hanem uszít ellenük, és felidézi az orbánista nemzetstratégiai propagandagyár hazugságait és gyűlöletkeltését. Senki nem gondolkodik el, hogy két péktől talán csak nem félnek. Mit tudnának ártani nekik? Mi érdekük lenne?

Ha a messze földön hres magyar vendégszeretetre nem is, a keresztényi lelkületre számíthattak a ditrói pékek. Főleg az erdélyiek nagy keresztények. Nem tudták, hogy ennek az államilag hirdetett fasiszta kereszténységnek semmi köze nincs Jézus Krisztushoz, semmi köze nincs Istenhez, hanem egyedül és kizárólag az embergyilkos Sátánhoz, a hazugság atyjához van köze. Aki az ilyen  fasiszta állami vezetőket irányítja, mint Orbán Viktor. Ezek a vallásos emberek, a papok, pedig két lábbal tapossák a Bibliát, Istent köpik szembe, amikor a hozzájuk kenyeret sütni érkező, befogadásra váró, segíteni jött jövevényeket gyűlölettel illetik és fenyegetik.

Pedig a két pék mire megérkezett Gyergyóditróba, lélekben már szinte magyarrá vált. Lélekben átadták magukat a közösségnek, amelybe érkeznek. Mintha róluk szólna a legnagyobb magyar költő, József Attila néhány sora:

Nem én kiáltok, a föld dübörög,
Vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán,
Lapulj a források tiszta fenekére,
Símulj az üveglapba,
Rejtőzz a gyémántok fénye mögé,
Kövek alatt a bogarak közé,
Ó, rejtsd el magad a frissen sült kenyérben,
Te szegény, szegény.
Friss záporokkal szivárogj a földbe –
Hiába fürösztöd önmagadban,
Csak másban moshatod meg arcodat.

Nem tudták, hogy a végén tényleg el kell rejteniük magukat a frissen sült kenyérben, hogy agyon ne verjék őket a szabadságszerető, a messze földön híres vendégszerető magyarok. Akik tudják, hogy hiába fürösztik önmagukban, csak másban moshatják meg arcukat. Csak mások által lehetnek önmaguk. A szívük jósága csak a mások felé való nyitottságban és szeretetben fejeződhet ki. Hogy az mutatja meg, milyen emberek, hogyan viszonyulnak másokhoz. Mert megőrült a sátán, és a gyűlölet magvát hintette el ebben a népben Orbán által. Megrontotta őket. Kis kovász az egész kenyeret megkeleszti. Ezt tudták a pékek. De azt hitték, hogy a “keresztény Magyarország” a szeretet kovászát, magvát veti, nem a gyűlöletét. Nem tanulmányozták a magyar zsidó holokausztot.

Nem tudták, hogy ennek a népnek az imádott vezére egyesült a magyar néplélek legsötétebb rétegeivel. Hogy fajgyűlöletből rasszisták mellé áll, hogy ne fizessék ki a cigányoknak megítélt kártérítést, mert őket származásuk alapján kizárták a rendes iskolai oktatásból, hogy ne érvényesülhessenek. Gyöngyöspatán talán olyan cigányok élnek, akiknek ősei Indiából, vagy egyenesen Srí lankáról származnak. Ezt későn tudta meg a két pék. Magyarul nem olvasnak, az Amerikai Népszavát nem kérdezték meg, mert az azt mondta volna, hogy ilyen gyűlölködő emberek közé ne menjenek, mint a magyarok, erdélyi magyarokhoz főleg ne. Mert nekik a magyarságuk ezzel a fasiszta magyar ideológiával való azonosulást jelenti. Hol van már erdélyi magyar kultúra, az erdélyi magyar értelmiség? Ami létezik, üldözött helyzetben van, pedig nem is Srí Lankáról valók, hanem ott születtek. Az erdélyi hivatásos magyarok Tusnádfürdőn hajánál fogva húzzák a másik erdélyit, akkor is, ha nő, ha nem Orbán-rajongó.

Erdély prófétája, az ájtatoskodó fasiszta pap, Böjte Csaba az idegengyűlölő, rasszista plébánosnak és a helyi fajgyűlölőknek adott igazat. Azt mondta: “Komolyan kell venni a gyergyóditróiak félelmét, erővel, ideológiai alapon nem lehet egy közösséget semmire kényszeríteni”. A szeretetet, a befogadást kényszeríteni kell? Ezt mondja az árvabizniszben megőszült erkölcsi tekintély, a krisztusi szeretet állítólagos hirdetője? Vajon a gyerekek között is kirekeszti az idegeneket? A más bőrszínűeket, más kultúrában született gyerekeket nem kell a helyiekre “kényszeríteni”?

Egy lelkésznek, intelligens embernek, nem az lenne a feladata, hogy a megalapozatlan, hamis félelmeket feloldja, az embereket megnyugtassa, a krisztusi szeretetre, befogadásra tanítsa? Böjte azt mondta, “a plébános valóban a helyi közösség hangját és érdekét képviseli”. Egy papnak nem az evangéliumot, a Biliát kell képviselnie, hanem megtévesztett, feluszított, gyűlölködő rasszistákat? Az lenne egy közösség érdeke, hogy bezárkózzon, mindenkitől és minden idegentől féljen, gyűlöljön, ártatlan embereket megbélyegezzen, fenyegessen és fizikai erőszak kilátásba helyezésével elüldözzön? Ezt mondja ez a “szent ember”, a nagy Böjte?

Vagy nem a szavait kell hallani, hanem azt, ami mögötte van, a keresztényfasiszta, rasszista, fajgyűlölő, antiszemita Orbán-rendszer támogatását, mert az ő sötét fejében is ezzel azonos a kereszténység: a középkorral, a keresztesháborúkkal, az inkvizícióval és a holokauszttal? Mert ez a hazug keresztény ideológia biztosítja az állammal való összefonódást, a papok hatalmát, jólétét, a könnyű megélhetést, a nagy tiszteletet, az emberek fölötti tekintélyt, és a milliárdos támogatásokat? Ehhez képest két srí lankai pék, az emberség, a krisztusi szeretet, a Biblia, az Isten szava semmi, az le van szarva?

A két srí lankai pék gyorsan összerakta a péklapátot, és hazamenekült, mielőtt a keresztény magyar erdélyi falu agyonveri. Pontosan úgy, ahogy a tamilok a szingalézeket és fordítva. Elviszik haza az élményt, a tanulságot és a magyar emberek jó hírét. Még egy kis faluban sem lehet két külföldi, akkor sem, ha kenyeret adnak az embereknek. Mert a nagyszájú erdélyi magyar fasiszták azért annyira nem szeretik sem Erdélyt, sem a magyarokat, sem egymást, hogy megmaradjanak a falujukban, és legalább egy pék legyen közöttük. Szidják a liberálisokat, a Nyugatot, de Montrealban, New Yorkban, Londonban verik a büszke magyar mellüket. S ne legyen kétsége senkinek, hogy egy erdélyi ezt a gyalázatot is úgy megmagyarázza, hogy ember legyen a talpán, aki ellene mer szólni.

Sőt, a két srí lankai péket veréssel, pogrommal fenyegető, elüldöző erdélyiek e cikkre azt mondják, hogy az “erdélyizés” rasszizmus. Nem ők a rasszisták, akik két szegény embert, akik nekik dolgoztak, faji alapon elüldöztek, hanem az, aki ezt szóvá teszi: nem mellesleg ezek erdélyi magyarok voltak. Méghozzá nem az Ady Endre szellemi vonalából valók, hogy finomak legyünk. S hogy miért kell ezt szóvá tenni? Hát azért, kedves erdélyi magyarok, mert állítólag ti vagytok a mi jobbik énünk, a magyarság esszenciája, akik megőrizték velünk, anyaországi senkiháziakkal szemben az “igazi” magyarságot.

Csakhogy a fasizmus nem az “igazi” magyarság, hanem a magyarság szégyene. Ne hivatkozzatok Orbánra, van saját eszetek, hogy ne higgyetek el minden hazugságot. Ide süllyedtetek, mielőtt még horpadtra vernétek a nagy magyar kebleteket. Akinek pedig nem inge, ne vegye magára, de hallassa a nagy magyar erdélyi hangját az ottani fasisztákkal szemben. Csak akkor hiteles, ha bármit kikérne magának.

A két szerencsétlen, ártalmatlan srí lankai péktől rettegő erdélyi “keresztények”. A magyarság szégyene. Fotó: Beliczai László

 

37 hozzászólás : Bartus László: A ditrói pékek

 1. Avi

  January 31st, 2020

  Szerintem akik Erdélyben élnek azok nem magyarok. Ők Romániában születtek és románok. Azért mert valamikori felmenőik magyar állampolgárok voltak, nem jelenti, hogy ők akik külföldön születtek, jogot formálhassanak egy másik ország állampolgárságára és juttatásaira.

  Reply
  • glorianna

   January 31st, 2020

   Az állampolgárság és a nemzetiség nem feltétlenül ugyanaz. A székelyek nem román nemzetiségűek, de román állampolgárok. Az viszont igaz, hogy nem kellett volna “csak úgy”, semmire másik állampolgárságot – jelen esetben magyart – kérni és kapni.

   Azt meg végképp nem láttam, hogy Ábel és Mózsi annyira igyekezett volna a pékségben dolgozni, hogy ne legyen szükség import munkaerőre.

   Reply
  • Kopasz barmok országa

   January 31st, 2020

   Tehát akik Magyarországon élnek, azok:

   nem németek,
   nem szlovákok,
   nem horvátok,
   nem szerbek,
   nem szlovének,
   nem románok,
   nem russzinok,
   nem ukránok,
   nem lengyelek,
   nem bolgárok,
   nem görögök,
   nem örmények,
   nem cigányok

   Csak gondolkodni kéne egy kicsit, és mindjárt nem ír a ember förtelmes baromságokat.

   Reply
   • Víg Balázs

    February 1st, 2020

    Egyetértek, de a “nem zsidókat” kihagytad.

    Reply
  • Amigo

   February 1st, 2020

   Avi, az identitást hála Istennek, nem politikusok, és nem országhatárok döntik el. Aki Magyarországon született, még lehet zsidó, és zsido identitású.

   Reply
 2. Ferenc Lugosi

  January 31st, 2020

  Tisztelt Bartus László!
  Nem panaszkodni akarok, de! Amikor minden súlyos gazdasági és életellenes (kiskorúak+apjuk ellen, többszöri gyilkossági kísérletekről elkövetéséről, a teljes vagyonomtól (kb. 2 milliárd, nem csináltam semmit rosszat, csak éjjel nappal dolgoztam 43 éven át!) korrupciós módon “összefonódott hatóságokkal” kifosztottak! Miközben az összes legfelsőbb szintű hatóságokat, azok vezetőit, akikben hittem, reménykedtem, hogy a TÖRVÉNY erejénél fogva segítenek! De nem, sőt…..!
  Az, hogy olvasom, kommentálom, felhívom mások figyelmét az írásaira, Facebookon az írással kapcsolatban olykor véleményemet is közzé tettem! Valószínűen ezért is már több alaklommal letiltattak! Pedig soha nem volt stílusom, olyan szavakat mondatokat megfogalmazni, amelyek távol állnak tőlem! Nos Tegnap 2020-01.30-án kaptam egy igen erős fenyegetést, egy olyan témában, amelyhez soha semmi közöm nem volt, és nincsen! Ráadásul a legfelsőbb színtek egyikének intézményétől! Mindezt azért, mert a jobbítás szándékával feltártam eddig az őszinte véleményemet! Őszintén el kell mondanom, “nem szégyellem,” 1990 óta az aktív tevékenységem révén, önzetlenül a FIDESZ közvetlen közelében tettem a dolgaimat, bízva abban, hogy a társadalom hasznára! Így óhatatlanul módom nyílt arra, hogy a mai vezetőket, szinte kivétel nélkül személyesen is ismerhetem! “Oldalaktól függetlenül!” Miután 2010-ben a parlamenti szavazások (nem választások, mert valakik ellen szavaztunk!), Felcsúton az akkor még két kiskorú fiaim jelenlétében beszélhettem a mai ME.-el. Egyébként 1990 óta szinte rendszeresen kínálkozott erre lehetőségünk, hol nyilvános, hol zártkörű rendezvényeken, személyesen. Nos e szavazások után történt beszélgetésünk után, (dokumentációkat 12 éves fiam adta át személyesen jelenlétünkben, a családomat érintő súlyos ügyekről, “közreműködő személyek neveivel!”
  Tisztelettel kérve, hatáskörénél, és a törvény erejénél fogva, szíves segítségét! Természetesen “tegeződő stílusban,” miután rég óta ismertük egymást! Sajnos a családi körülményeim egyre súlyosbottak, amelyek hihetetlen súlyos életellenes cselekményekben jutott ellenünk, kifejezésre, a vagyonom megszerzése érdekében! Mj. Semmi olyat nem tettem, hiszen többször volt APEH ellenőrzésem, ami miatt az a hatalmas bűnszervezet tört életünkre, vagyonunk megszerzése érdekében!(Még én kaptam vissza az APEH-től, milliós túlfizetésből adódóan!) Ma ott tartunk, hogy kifosztottak, hiába a legfelsőbb szintű hatóságok, intézményeknek, személyeknek az anyagok folyamatos megküldései!!! Semmit nem voltak hajlandók a törvényesség talaján lépni! Pedig mi “naívan hittünk” a törvényes keretek közötti rendezésben, a fegyveres bűnszervezet felszámolásában!
  Ezek után, miért nem mondhatom el a társadalmi folyamatokban meglévő visszáságokat, a jobbítás szándékával.
  Hogyan tudjak hinni, a jövőben, s főként a gyerekeink, unokáink jövőjében? Ma azt tapasztalom, hogy egyre többen félnek, remegnek és már szólni sem mernek! Azok is, akik korábban, nem kevesen, harcoltak ma FIDESZ mellett! Egyre többen bezárkóznak, elfordultak a mai magyar politikától!
  Üdvözlettel….a kiutat keresve, e jobb sorsra hivatott hazában!

  Reply
 3. Ede bácsi

  January 31st, 2020

  Avi!

  Állampolgárság és nemzeti identitás két teljesen különböző fogalom. Ne tessék összemosni/összezagyválni a kettőt; ezt megteszi ez a “gulyás-Napoleon”, hisz’ csak így maradhat hatalmon. “Oszt jó napot'”

  Reply
  • abramovics

   January 31st, 2020

   van igazad, és nincs igazad!
   .
   VALÓSÁGBAN MEGESETT ESETRŐL FOGOK BESZÉLNI, HOGY TUDD HOVÁ TENNI AZ ERDÉLYI “MAGYAROKAT”!
   .
   családilag, származásomat tekintve is érintett vagyok, lévén az egyik legnagyobb magyar író, ki erdélyi származású volt apai ágon közeli rokonom.
   ettől függetlenül megvetem, s undorodom, az olyan magukat erdélyinek, meg magyarnak nevező patkányoktól akikről beszélni fogok.
   .
   tehát:
   amerikai cég magyar alkalmazottakkal.
   megjelenik az első erdélyből áttelepült, magát erdélyi magyarnak valló féreg.
   egyre több, és több jön az első után, egymást kaserolva
   a tulajdonosnál a szálláscsináló igyekszik a lehető legjobban benyalni magát.
   nem jobb munkával, nyalással, hízelkedéssel próbálnak egymást segítve jobb pozícióba a honi, itt született magyarokkal szemben
   jön a válság.
   a cég elmegy szlovákiába, a határ túloldalára.
   a tulajdonos az addigra már megkerülhetetlen első erdélyi ringyót is belevonja, kiket vigyen magával, kinek lesz munkája továbbra is.
   a magyarországon született magyar munkavállalókat a betelepült – ha magyarországra jössz nem veheted el a magyarok munkáját! – patkány a magával hozott csürhe javára kirúgatja sorban.
   megkérdezi a kirúgott magyar munkavállaló:
   .
   miért tetted ezt velem?
   válaszol az erdélyi lotyó:
   .
   MERT UTÁLOM A FAJTÁDAT!
   .
   nos, én is utálom az ilyen fajta fajtájú, magukat erdélyi magyarnak nevező élősködő mocskokat.
   kiirtandónak tartom őket az ország testéből, valós, és közjogi értelemben egyaránt.
   .
   ezek mind alakoskodó sunyiskodó haszonleső senkiháziak, akik gazsulálnak szembe, a hátad mögött elhordanak mindennek, akik a saját anyjukat megcsinálnák két forintért.
   .
   .
   abramovics voltam, s vagyok

   Reply
   • István

    February 1st, 2020

    Pontos diagnózis, tökéletes hozzászólás.

    Reply
 4. helóta

  January 31st, 2020

  Egy ideje én is komolyan küzdök a rasszizmussal. Már gyerekként kiakadtam töriórán mikor a tanerő
  fényezte az erdélyieket, akik 2X magyarabbak nálam. Azóta volt szerencsém együtt dolgozni több ilyen csúcsmagyarral,
  szembe nagyon negédesek, de hátulról könyörtelenül picsán rúgnak. És mindezt úgy írom,
  hogy nem hiszek a nemzeti karakterben.

  Reply
 5. Kopasz barmok országa

  January 31st, 2020

  Fogalmam sincs, mi történt volna, ha ugyanez egy nem magyar lakta faluban történik meg. Ha a két pék Erdély vagy Románia egy más szegletét választja. Lehet, ugyanez a szitu lejátszódik. Lehet, hogy nem.

  De!

  Még ha rettentően szomorú is, tulajdonképpen semmi meglepő sincs a történetben. A Fidesz nevű bűnszervezet évtizedek óta befolyása alatt tartja az erdélyi magyarságot. A közmédia elérhető Erdélyben is (Duna TV – A “Kárpát-medence főadója”) és ezáltal a szakadatlan migránsellenes kampány és egyéb borzalmak ugyanúgy fertőzik a határon túli magyarokat, mint a hazaiakat. Végeredményben a kormány elvetemült gyűlöletpolitikájának itt is, ott is ugyanaz a következménye.

  Orbán elérte a célját: bizonyos szemszögből mára valóban megvalósult a magyarság kárpát-medencei egysége. A kommunikációs csatornáknak “hála” az össznemzeti elbutulás formájában mindenképpen.

  Reply
 6. Unul din multime

  January 31st, 2020

  Nem kell ezen a helyzeten csodálkozni. Ezek a székely “keresztények” a magyar nyelvet beszélő , magyar nevet viselő keresztényekkel(neoprotestáns) is így bánnak. Az ilyen székelyeknek(nem minden székely) az istenük a Wass Albert, a pálinka, a fűzfából faragott örök szűzmária, “szent” Pistának a mumifikált jobbkeze meg a koronája.

  Reply
 7. Orsós Elemér

  January 31st, 2020

  Kedves Avi! Sőt dákorománok!

  Reply
 8. nálunk a műegyetemen

  January 31st, 2020

  Azt kívánom a gyíergyóditróiaknak, hogy így bánjanak velük, amikor kimennek Nyugat-Európába munkát vállalni. “A nagymama jól megél a nyugdíjából, mióta az összes unokája az EU nyugati felében él.” Szégyelljék magukat, azok a jó székely emberek, akik nem tiltakoznak ez ellen az agyhalálgyűlölködés ellen. Vagy bQsszáak meg a q anyyoukat.

  Reply
 9. Unul din multime

  January 31st, 2020

  “A két Srí Lanka-i – amúgy katolikus vallású ” Maszol.

  Reply
 10. Unul din multime

  February 1st, 2020

  A ditrói esettel kapcsolatban feltettem azt a kérdést: hogy kinek van igaza? A helybeli lakosoknak, a válalkozónak , a papnak?
  Arra jöttem rá, hogy mindenkinek igaza van 🙂 , és nem vicc.

  A felháborodtaknak joguk van élni a saját meggyöződésük szerint(még akkor is, ha a meggyöződésük helytelen, nem keresztényi).

  A munkaadónak is jógában áll Sri Lakaikat alkalmazni, ha neki ez a döntése.

  A papnak is kötelessége figyelmeztetni a hiveit, ha jogos veszélyt észlel, és nemkizárt ebben az esetben a feltételezése, mivel voltak bevándorlok által elkövetett bűncselekmények miután Europában jöttek. Ez tény. Nem lehet tudni, hogy ebben az esetben milyen jövő származhat a helybelieknek, mivel egy falúról van szó. Volt olyan székely falú, ahól romák is éltek és terrorizálták a falú lakosait, meglopták öket, stb. Ez helyes?

  Viszont azoknak is igazuk van, akik azt állitják, hogy nem keresztény magatartás, a ditrói pap és 150-200 fős tiltakozok cselekedete.

  Tehát mindenkinek igaza van. 🙂

  Reply
 11. Amigo

  February 1st, 2020

  Beszélni, anélkül, hogy ismernénk a teljes igazságot? Nem tudhatjuk, hogy ezek a pékek mivel húztak ki a gyufat, de nagyon nem sikerült elfogadtatni magukat. Lefasisztázni egy falut, Böjte Csabát, a helyi papot, a székelyeket stb. Ilyen egyszerű lenne? Nem hinném…..

  Reply
 12. Amigo

  February 1st, 2020

  Van egy kedves film, Csang mester konyhája, nézzétek meg, nem rég mutatták be Pesten. A történet felemelő, egy kínai szakácsot hogy fogad be egy finn falucska. Bizony nem egyszerű, Ha két kultúra találkozik. A kínai Szakácsnak is kellett tenni, hogy befogadják. Nagyon unalmas a magyar nép folyamatos ócsarlasa, hogy mi milyen rosszak vagyunk, milyen ilyenek meg olyanok. minden kultúrában meg kell küzdeni az elfogadás ért, ez sehol nem megy automatikusan. Ha a távolból jön valaki, nem jelenti azt hogy ő a tökéletes, és aki helyben van az a hibás.
  Ez a leegyszerűsítő világkép, amit a cikk tükröz, csak hamis lehet. Lám, a cikk szerint itt vannak a Békés, szelid, dolgozni vágyó ( stb stb) szinte tökéletes tamil pékek, bezzeg a rasszista, faszista, kirekesztő stb.stb székelyekkel plusz hozzá , egy kis Orbánozás, egy kis magyar nép gyalázással. és jöhet a tanmese, aminek a vége, hogy lehúzhatjuk magunkat, mert szemetek, rasszisták, fasiszták stb.stb vagyunk. Alapból.
  Kedves Bartus Laci, van egy gyülekezet aminek a pásztora egy időben sportot űzött a magyar kultúra, magyar nép gyalázásából. Cikkeid Ezt a szellemiséget tükrözik.

  Reply
  • Amerikai Népszava

   February 1st, 2020

   Ugyan mar, nevetseges, amit irsz, es felhaborito is. Ez pontosan ilyen egyszeru, mint ahogy le van irva. A felelosseget es ertekeket elkendozo es elmoso szoveged pontosan olyan, ahogy a nacik szoktak peldaul vedekezni, amikor a holokausztban viselt felelossegukrol van szo. Ezzel nem nacinak neveztelek, hanem az eljarast kategorizaltam. Semmifele “magyar nep gyalazas” nincs itt, egyszeruen a tenyekrol van szo. Itt fel sem merult semmifele kulturabeli talalkozasbol fakado konfliktus, nem voltak konkret kifogasok, az egyetlen kifogas az volt, hogy idegenek. Ez minosithetetlen, sotet, buta, kozepkori es veszelyes. Meg jo, hogy nem vertek agyon oket. Hagyjuk a mellebeszelest es a dolgok elmosasat. Aki ennyire elfogult jobboldali, orbanista, az ne adja elo magat, mint valami merce.

   Reply
   • Amigo

    February 1st, 2020

    Az index.hu is foglakozott a témával, a cikk szerint sem volt egyszerű az eset. A falu félt hogy csendőr laktanyát építenek a románok betelepült románokkal, román iskolával stb. Plusz a pékségben sokan dolgoztak de aztán csúnya volt az elválás. A képlet nem az, hogy fasiszták, rasszisták, stb a székelyek.

    Reply
    • Amerikai Népszava

     February 2nd, 2020

     De, a képlet ez volt, és ma már a székelyek jobbik része is elismeri és sajnálkozik miatta.

     Reply
 13. JohannG.

  February 1st, 2020

  Aki nem érti, vagy nem akarja érteni, hogy miről ír Bartus László, annak ajánlom megnézni az alábbi felvételt. Ez is ott játszódik Székelyföldön, olyanok között, akik még életükben nem láttak “migránst”, de halottak róluk a fasiszta magyar kormánytól és hű helytartóiktól.
  https://www.youtube.com/watch?v=f7qQzoZMPoU

  Reply
  • SchumackerLady

   February 2nd, 2020

   Primitív, bunkóóóóó felnőttek így csinálnak gyűlölködő népséget ártatlan gyermekekből.
   Ez egyszerűen: undorító !
   Így hat – ahogy ők mondják – “határokon innen és túl” az uszító goebbelsi, ill. böjtei propaganda.

   Utószó:
   Elkeseredésemre csak az a gyerekhangon énekelt, “tiszta” erdélyi dallam adott némi vigaszt.
   A baj az, hogy ők is csak tiszta forrásból főzik még “a kőlevest” is, ami begyepesedett szelleműekre nézve megtévesztő, szellemi veszélyt hordoz. Rosszabb, mint a koronavírus.

   Reply
 14. Ádám Nap

  February 2nd, 2020

  A gyulafehérvári érsek – álláspontom szerint – korrekt közleményt adott ki a ditrói helyzettel kapcsolatban.
  Mivel Bartus írásával alapvetően egyetértek, az alábbi linken olvasható közlemény tartalma számomra is meglepetés. Úgy tűnik, van azért pár egyházfi, akik nem hagyják magukat kilóra megvenni. A Niedermüller Péter elleni hajsza/karaktergyilkosság/hiszti során – számomra elképesztő módon – mind a katolikus, mind a református egyház vezetése beállt az üldözők közé, gondolom, a keresztényi szeretet és megbocsátás jegyében… Istenem, hova jutott ez az ország!!!???

  https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-gyulafehervari-foegyhazmegye-sajtokozlemenye-ditroi-esemenyek-kapcsan?fbclid=IwAR2T6601gpg1qJnkIxSAKRGbquwefYku66KnrsicRRFXmRaTqpaaBqDWGn8

  Reply
 15. Ede bácsi

  February 2nd, 2020

  Most láttam pár perce az egyik tv-híradóban a falugyűlést.
  Középkor.

  Reply
  • Unul din multime

   February 2nd, 2020

   Kedves Ede.

   Ennek a konfliktusnak mély gyökerei vannak, és nem mostani. Érzödik a migránsellenes politika eredménye, a helybeliek és a pékség vezetösége közötti visszaéléseknek az eredménye, de ott van a több évtizedes Ceausescu féle népátköltöztetés(moldovai , havasalföldi románok betelepitése Erdélybe), amit el akarnak kerülni(nem akarnak másokkal keveredni), mivel látszik az eredménye azokban a városokban, ahova betelepitették a rómánokat. Megjelent a nacionalizmus, magyarellenesség, civilizátlan életmod,+ a rroma problémák. Nem könnyű esetek. Nem keresztény magatartást mutattak fel a ditróiak, de a székelyek történelmében kiderült, hogy nem kedvező nekik a keveredés, elvégre külön kulturákról beszélünk.

   Reply
  • Unul din multime

   February 2nd, 2020

   Nem minden esetben van jó eredménye annak, ha több kultura(népcsoport) keveredik. A magyar kultura nagyon különbözik pl. a román kulturától, mondhatom, hogy ellentétes(zene, vallás, népviselet, stb.). Nem lehet elvárni azt, hogy totális tolerancia legyen, mivel minden nép ragaszkodik a saját kulturájához(ha helyes v. ha nem helyes) és ez teljesen jogos.

   Mindenki annyira szeresse a saját kulturáját, hogy ne gyülölje a másik kulturáját.

   Reply
 16. Gorgonzola

  February 3rd, 2020

  Unun dil multime!

  Zene: Kérdezd B a r t ó k o t ! Ő másképp látta, mint te. Lehet, hogy nem értett hozzá.
  Vallás: Ők is keresztények, sőt. A régebbi, az eredeti változatot gyakorolják. Ez akkora különbség?
  Viselet: Rengeteg az azonosság és átfedés is…

  Minimális különbségek, maximális uszítás…

  Reply
 17. Unul din multime

  February 3rd, 2020

  Zene(népzene): Bartókot hol lehet megkérdezni? Jézusról tudom, hogy feltámadott, de Bartok?

  Vallás: Az ortodoxok keresztények?

  Az ortodoxok meg a katolikusok sem keresztények( csak papíron), semmi közük a bibliához. A biblia az igaz kereszténység alkotmánya, és csak Jézus Krisztus a feje, nem a “szent” Pityú v. a Maica Domnului. A katolikusok is meg az ortodoxok is bálványimádok, de nagy a külömbség köztük. pl. a “jézus” ábrázolatuk nagyon külömböznek, mindkét esetben hamisak. A hithez nem kell semilyen kép, szobor, halott kéz, stb. A szertartások is nagyon külömböznek, a templom kinézetek, berendezések. A temetés is teljesen más. Voltam ortodox temetésen és katolikuson is, nagy a külömbség(ceremonia).

  Viselet: bocskor vs. rámás csizma? Székely ruha vs. havasalföldi román népviselet?

  Reply
 18. Ede bácsi

  February 3rd, 2020

  Az izolacionizmus következménye előbb-utóbb a beltenyészet – nem csupán biológiai értelemben. Akkor meg már oly mindegy, bocskorban vagy rámás csizmában …

  Reply
  • Unul din multime

   February 3rd, 2020

   Persze, de ha egy közösség így akar élni, mit lehet tenni ellene?

   Reply
   • István

    February 4th, 2020

    Mondjuk azt, hogy falugyűlésen a valóságot mondják el. Ha már magukat felnőttnek mondó embereknek mások mondják meg, mit gondoljanak. Mindig van megoldás, de ahhoz nyitott, értelmes, önálló gondolkodás kell.

    Reply
  • István

   February 4th, 2020

   Majd betiltják lassan a ceyloni teát is… Úgy látszik a dákók (sic!) is hasonló szinten gondolkodnak. Ez nem nemzetiségi kérdés, hanem csak a tisztességes gondolkodásé. Igaz, az önálló gondolkodás fárasztó. Legközelebb a pirézek ellen tüntetnek majd? 🙂

   Reply
 19. abramovics

  February 4th, 2020

  Hét másodperc
  Ne nézz a távolból, ne figyeld mosolyom,
  És ne hidd, hogy ami körülöttem történik nem tudom
  Nem szeretném, ha rám nézel,azt hidd hogy az vagyok, amit te rólam gondolsz
  Mert amit én gondolok, az másokon segít.

  Vastagnyakú keménylegények,
  Kellene lennünk azokkal akik ránk küldik a rossz átkokat.

  Kard és kasza
  Csontvelőig van beverve
  A harcnak nincs vége
  Akkor sem ha meg van nyerve
  És ha egy gyermek a világra születik
  nem gondolta el milyen színű
  az a bőr melyben létezik

  Nem egy másodperc
  De 7 másodperc eltelt
  Csak amíg maradok,
  Várni fogok,
  Nem egy másodperc
  7 másodperc eltelt,
  Csak amíg maradok,
  Várni fogok,
  Várni fogok
  Várni fogok

  Vállalom az okokat amelyek arra késztetnek minket, hogy mindent megváltoztassunk,
  Szeretném elfelejteni a színeket amelyekben reménykedtek,
  Temérdek faji érzés amely reménytelenségbe hajt
  Szeretnék tágra nyílt ajtókat, barátokat
  Akik beszélnek fájdalmaikról és boldogságaikról
  Olyan információkat terjesszenek amelyek nem megosztóak
  Változtass

  Nem egy másodperc
  De 7 másodperc eltelt
  Csak amíg maradok,
  Várni fogok,
  Nem egy másodperc
  7 másodperc eltelt,
  Csak amíg maradok,

  Várni fogok,
  Várni fogok
  Várni fogok

  És ha egy gyermek a világra születik
  nem döntheti el
  milyen színű bőrben létezik
  És millió hang van
  És millió hang van
  hogy megmondja neked, hogyan kellene élned életed
  Tehát, jó lenne felébredni legalább egy másodpercre
  Nem egy másodperc
  De 7 másodperc eltelt
  Csak amíg maradok,
  Várni fogok,
  Nem egy másodperc
  7 másodperc eltelt,
  Csak amíg maradok,
  Várni fogok,

  Nem egy másodperc
  7 másodperc telt el
  Csak amíg maradok,
  Várni fogok,

  netről fordítás, aki tud angolul annak az eredetit javaslom
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

  Reply
 20. kurucz györgy

  February 5th, 2020

  van még a világon olyan hely, ahová ellehetne bújni??

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)