A Hit Gyülekezete megtagadta a választ a Magyar Hang és az Átlátszó kérdéseire

Közzétéve May 20, 2020, 11:35 am
21 mins

A Hit Gyülekezete nyilatkozatot adott ki, miután a Magyar Hang című hetilap és az Átlátszó.hu az elmúlt hetekben megjelent információk alapján kérdéseket intézett Németh Sándor vagyonosodásával és a Hit Gyülekezete ATV-ben levő többségi tulajdonával kapcsolatban. A nyilatkozat a címe szerint “Válasz”, azonban a Hit Gyülekezete és Németh Sándor válasza ebben a nyilatkozatban az, hogy nem válaszolnak.

Mindez még különösebb annak a kísérőszövegnek az ismeretében, amellyel a Hit Gyülekezete Facebook oldalán a nyilatkozat megjelent. Németh Sándor egyháza azt írta: “A Magyar Hang kérdéseinek és az azokra adott válaszaink nyilvánosságra hozatala mellett bibliai szellemi-erkölcsi elv alapján döntöttünk: „Ám mindaz, ami a világosság által napfényre kerül, láthatóvá válik, mert mindaz, ami láthatóvá válik, világosság.” (Ef. 5,13-14, SZPA-fordítás) A nyilatkozat azonban éppen arról szól, hogy nem válaszolnak a kérdésekre, nem hoznak semmit világosságra, és nem engedik, hogy bármi látható legyen.

Sajtótörténeti kuriózum, hogy egy megkérdezett fél az újságíróknak küldött válaszát előbb megjelenteti, mint ahogy maga a cikk megjelenne. Ez a példátlan eset mutatja, miféle kapkodás és fejetlenség lett úrrá a Hit Gyülekezetében, miután megjelent Bartus László Fesz lesz című könyve, amelyben tényekkel bizonyította, hogy Németh Sándor eltulajdonította a Hit Gyülekezete ATV-ben levő vagyonának 60 százalékát, s így a gyülekezeti vagyon magánvagyonná vált. Németh Sándor egy offshore cég közbeiktatásával meglopta saját gyülekezetét.

Információink szerint a Magyar Hang című hetilap e pénteken megjelenő számában terjedelmes cikkben foglalkozik a Hit Gyülekezetét megrázó botránnyal, és részletesen beszámol a történtekről. A cikket pénteken olvashatják a Magyar Hang című hetilapban, később megjelenik az Átlátszó.hu oldalán. A két lap képviseletében Lukács Csaba, a Magyar Hang lapigazgatója, és Bodoky Tamás, az Átlátszó.hu főszerkesztője tette fel a kérdéseket, amelyekre a Hit Gyülekezetének válaszolnia kellett volna. A Hit Gyülekezete azonban “világosságban járás” felkiáltással megtagadta a válaszokat, és azt a tényt, hogy nem hajlandóak a nyilvánosság kérdéseire válaszolni, nagy büszkén a cikk megjelenése előtt nyilvánosságra hozták.

Lukács Csaba és Bodóky Tamás kérdései a következők voltak:

1.)   Németh Sándor vezető lelkész az elmúlt tíz évben mennyi javadalmazást vett fel a Hit Gyülekezetétől?

2.)   Mennyi és milyen forrású egyéb adózott jövedelme volt Németh Sándornak az elmúlt tíz évben?

3.)    Németh Sándor mennyiért és milyen forrásból vásárolta meg az X & A Marketing and Holding Limited liechtensteini offshore cég Hadar Gold Kft-ben birtokolt tulajdonrészét?

4.)    Mennyiért és milyen forrásból vásárolta meg Németh Sándor az X & A Marketing and Holding Limited liechtensteini offshore cég X & A Marketing Kft-ben birtokolt tulajdonrészét?

5.)    Mivel Németh Sándor egy éve két üzletrészt is vásárolt az X & A Marketing and Holding Limited liechtensteini offshore cégtől, ezért tudnia kell, ki volt az eladó. Ki voltaképpen az offshore cég tulajdonosa? 

A Hit Gyülekezete a fenti kérdésekre azt a választ adta, hogy “az egyházak hitéleti bevételeinek alakulása, felhasználása, nem képeznek nyilvános adatot. A lelkészek, papok – mint hitéleti szolgálatot végző egyházi személyek – javadalmazása, így Németh Sándor vezető lelkészé is, a Hit Gyülekezetében a hitéleti bevételekből történik, ahhoz egyházunk soha egyetlen forint állami támogatást, közpénzt nem vett igénybe és nem is kapott, tehát az erre vonatkozó adatok nem nyilvánosak.”

Külön érdekesség az a kitétel, hogy “A javadalmazás feltételeinek és összegének megállapítása az egyház és az érintett megállapodására tartozik az egyházunk vonatkozó rendje szerint”. A Hit Gyülekezete sajátossága ugyanis az, hogy az “egyház” és az “érintett” ugyanaz a személy: Németh Sándor. A Hit Gyülekezetének nincs olyan független, önálló, valódi jogkörökkel rendelkező testülete, amellyel Németh Sándor tényleges megállapodást köthetne, és annak Németh Sándor javadalmazásába bármilyen beleszólása lenne. Ilyen megállapodás soha nem is létezett. Még a gazdasági igazgató sem tudta, mennyi a befolyt tized és adomány, és abból mikor mennyit tart meg magának Németh Sándor.

Bármekkora az egyházak önállósága, ez akkor is törvénytelen és lopás, mert Németh Sándor nem magánvállalkozást vezet, hanem egy államilag elismert, bevett egyházat, amely állami kedvezményekben részesül. A Hit Gyülekezete csaknem egymilliárdos vissza nem térítendő állami támogatást is kapott az adófizetők pénzéből. Az ATV-n keresztül pedig több százmillió forint ömlik a Hit Gyülekezete ATV-t tulajdonló cégeibe, amelyek többségi tulajdonosa most Németh Sándor lett.

A Hit Gyülekezete esetében különösen cseng az a kifejezés is, hogy “az egyházunk vonatkozó rendje szerint”. Ez a “vonatkozó rend” ugyanis az, hogy senkinek nincs sem rálátása, sem beleszólása a pénzügyekbe, Németh Sándort senki nem ellenőrizheti. A valódi jogkörel nem rendelkező formális testületek tagjainak szerepe annyi, hogy utasításra aláírjanak a mostanihoz hasonló nyilatkozatokat.

A Hit Gyülekezete “Válasz” címmel közreadott “nemválasza” azzal tér ki a jogos kérdések elől, hogy “egyházi személyeket is megilleti a mindenkit megillető alapjog a személyes adatok védelméhez (amibe a jövedelmi adatok szervesen beletartoznak), továbbá az adótitok védelme is. Mivel az egyházvezetői tisztség nem állami tisztség, sem közszolgálati, sem köztisztviselői státuszt nem képez, ezek az adatok már csak emiatt sem esnek a közérdekű adatok nyilvánosságának hatálya alá.”

A Nemzeti Együttműködés Rendszerében az egyházak különleges jogokat és adómentességet élveznek, ami állami támogatásnak is tekinthető, ezért a nyilvánosságnak joga van tudni, hogy az egyházak vezetői nem visszaélésszerűen működnek és nem anyagi haszonszerzésre használják az egyházi státuszt. Az egyházak tucatjainak állami elismerését megtagadó új egyházi törvény annak érdekében jött létre, hogy kizárja a “bizniszegyházakat” ebből a körből. Ezért a közvéleménynek jogában van tudni, miből van egy lelkésznek többmilliárdos vagyona, és hogyan lett a közösség tulajdona magántulajdon. Emellett az egyházak erkölcsi intézmények, amelyeknek a közbizalom érdekében átláthatóknak kell lenniük és az Alaptörvényt be kell tartaniuk.

A Hit Gyülekezete “nemválasza” az utolsó négy kérdésre ez volt: “Az, hogy milyen egyéb adózott jövedelme volt Németh Sándornak, továbbá, hogy magánszemélyi minőségében mire használja anyagi javait, miként gazdálkodik velük, teljes mértékben az érintett önrendelkezése alá és törvényileg védett személyes adatkörébe tartoznak.” Csakhogy Németh Sándor nem magánszemélyi minőségében jutott hozzá a Hit Gyülekezete ATV-ben levő tulajdonrészének 60 százalékához, hanem úgy, mint a Hit Gyülekezete vezetője. Ezt a pozícióját kihasználva tette magánvagyonná az egyház vagyonát. Mindezt úgy, hogy a Hit Gyülekezete érdekeit a lánya képviselte vele szemben a gyülekezet vagyonkezelő cégében. Apa és lánya összejátszottak. Ha Németh Sándor nem korlátlan hatalmú vezető lelkész, erre nem kerülhetett volna sor. Saját maga irányította az egyháza vagyonvesztését.

Egy bevett egyház első számú vezetőjének, vezető lelkészének nem magánügye, hogy miből tud 200 millió forintos üzletrészt készpénzben megvásárolni, amivel a nevére íratja a gyülekezete többmilliárdos vagyonát. Ez a vagyon nem az ő vagyona, hanem a Hit Gyülekezete egyház, mint jogi személy vagyona, és a közösség pénze. Ezt a Hit Gyülekezete tagjai adták össze és ők dolgoztak ingyen az ATV-nek, mert nekik azt mondták, hogy ez a gyülekezet televíziója lesz, és nem Németh Sándor magánbiznisze.

A felsorolt kérdések közül az egyik talán legfontosabb kérdés az utolsó, amely arra keresi a választ, hogy ki rejtőzködött az X & A Marketing and Holding Limited liechtensteini offshore cég mögött. Kié lett a cégadatok szerint az elmúlt öt évben több mint 300 millió forint nyereség, amit az offshore cég a Hit Gyülekezete elől vitt el? Ki volt az, aki az offshore cég valódi tulajdonosaként Németh Sándor tulajdonába adta az ATV főtulajdonosának többségi üzletrészét: a Hit Gyülekezete által megszerzett aranytojást tojó tyúkot, egy legalább hárommilliárdos vagyont? Németh Sándornak tudnia kell, hogy kit engedett be az üzletbe, ki vitte el öt éven át a hasznot, és kinek lépett a helyébe, amikor az offshore cég tulajdonrészét a nevére íratta. Ha ez ő maga volt, akkor lopott: meglopta saját gyülekezetét, és bűncselekményt követett el.

Itt lett volna az alkalom, hogy Németh Sándor tisztázza magát. A magyar sajtó tekintélyes képviselői megadták erre a lehetőséget. Olyan kérdéseket tettek fel, amelyek megválaszolásával eloszlathatott volna minden gyanút. Ő azonban nem élt ezzel a lehetőséggel. Ehelyett kioktatta a neves újságírókat: “Tisztelt Lukács és Bodoky urak!” megszólítással azt állította, hogy “bűnügyi vizsgálókat is megszégyenítő, provokatív és arrogáns kérdéssorukat nem tudjuk másnak látni, mint zavarkeltésre irányuló akciónak, amely része B. László Hit Gyülekezete ellen indított sokadik hecc- és rágalomhadjáratának. Önök ehhez csak átlátszó ürügyként használják fel az adatigénylés intézményét.” Pedig csak válaszolni kellett volna: kiteríteni a dokumentumokat, a tényeket, és máris romba döntött volna mindenféle “hecckampányt”.

Németh Sándor őszinte és tényszerű válaszok és saját szerepének tisztázása helyett “egyházüldözésről” beszél: “Önöknek nagyon is tisztában kéne lenniük azzal, hogy a kérdéses területeket illetően közpénzek használata híján a kérdéseiknek valójában semmi közük sincsen a tényfeltáráshoz. A magánszférába és az egyházi autonómiába való durva beavatkozási kísérletük viszont a kommunista pártállami idők egyházellenes hangulatkeltésének emlékét idézi fel.” Ha megkérdezik Németh Sándort a vagyona eredetéről, az egyházüldözés. Miközben Németh Sándor még abban sem mond igazat, hogy ez az ügy “közpénzek híján” van, mert az ATV jelentős állami hirdetéseket kap, több milliárd forint értékben, amelyeknek profitja így nem az egyháza, hanem a saját zsebébe vándorolnak.

A leggyönyörűbbek a nyilatkozat utolsó mondatai: “Csak remélni tudjuk, hogy egy ilyen, mintegy alternatív adóhatóságként való fellépésük és önmaguknak a törvények fölé helyezése az egyházunkkal és vezetőjével szemben, csak egy átmeneti működési zavar megnyilvánulása önöknél. Bízunk abban, hogy válaszunk által megértik, hogy a Hit Gyülekezete vagyonával kapcsolatos aggódásuk alaptalan.” Németh Sándor megcirógatja a sajtó buksiját, és reményét fejei ki, hogy csak valami zavar támadt közöttük, de majd elmúlik. Ha kérik, szívesen kiűzi belőlük a tényfeltáró démonokat.

Németh Sándor, aki ellopta az egyháza vagyonát, arról beszél, hogy a tényeket kutató újságírók helyezik “törvények fölé” magukat. A sajtó és a nyilvánosság működését Németh Sándor “egy átmeneti működési zavar megnyilvánulásának” nevezi. Miután nem válaszolt semmire, kifejezi abbéli reményét, hogy “a Hit Gyülekezete vagyonával kapcsolatos aggódásuk alaptalan”.

Úgy tűnik, ez az aggodalom nem alaptalan. A válaszok megtagadása arra utal, hogy nagyon is alapos. Ezen a helyzeten pedig csak az segíthet, ha nem csupán a Németh Sándor által “alternatív adóhatóságnak” nevezett sajtó próbál a történtek végére járni, hanem maga a NAV. Hátha ők nem egészen úgy látják Németh Sándor tevékenységét, mint ő maga: “A vezető lelkész alapítói tevékenysége, kezdeményező és aktív szerepvállalása, hozzáadott erkölcsi, szellemi értéke nélkül egyházunk eleve szerephez sem jutott volna a média világában!” Sem ott, sem másutt. Ő az alfa és az ómega. Ez jogosítja fel, hogy a többségi tulajdont ellopja.

Érdeklődéssel várjuk a Magyar Hang című lap pénteki megjelenését, keresse az újságárusoknál!

A Németh Sándor visszaéléseiről szóló Fesz lesz című könyv már előrendeléssel, 20 százalékos kedvezménnyel kapható a Libri oldalán! Rendelje meg most!

 

19 hozzászólás : A Hit Gyülekezete megtagadta a választ a Magyar Hang és az Átlátszó kérdéseire

 1. Béla

  May 20th, 2020

  Hogyan is van megírva?

  “A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt”

  Pedig nem kérdeztek olyan bonyolult dolgokat Németh úrtól. Csak annyit, hogy mennyi a jövedelme és mennyi a vagyona. Mivel a HGY bevételei és ezzel együtt Németh úr jövedelme is a hívők adakozásából van, ezek nagyon jogos kérdések minden kötözködés és rosszindulat nélkül. Ezek olyan dolgok, amik a gyülekezet értelmes tagjait is érdekelhetik és valószínűleg érdeklik is.

  Persze én még emlékszem a 90-es években – amikor még a HGY-be jártam,- hogy hányszor hallottam ezt a süket dumát, hogy “Nem akarunk titeket fárasztani ezzel”, amikor a gyülekezet pénzügyeiről volt szó.

  Németh úr jelenlegi viselkedése önmagában bizonyítja, hogy vaj van a füle mögött. Ha minden oké lenne, akkor simán és nyíltan tudna válaszolni a vagyonát érintő kérdésekre. De hát nem ez a helyzet…

  Reply
 2. Amanda

  May 20th, 2020

  Tényfeltáró démon: 10/10

  Reply
 3. antifülke

  May 20th, 2020

  Sanyi bácsi szerint az a pénz már elvesztette egyházi jellegét.
  Sanyi bácsi ezzel bebizonyította szarházi jellegét.

  Reply
 4. Szilágyi Gábor/66/

  May 21st, 2020

  Várom a holnapi Magyar Hangot. (reggel 1/2 7-kor dobja be a hírlapos)
  Kíváncsi vagyok, hogy pl. a 24.hu (Nagy József) mikor indul el a témában, vagy mikor olvasunk először erről az ügyről máshol (444,Index, Hvg.stb. vagy majd később “MagyarIdőkNemzet”, Origo, 888 stb 🙂
  Az biztos, hogy ez az ügy ki fog teljesedni és eljön az idő, amikor Orbán elengedi NS kezét és kiadja rá a kilövési engedélyt.
  Felháborító, hogy milliárdos állami támogatások, óriási állami hirdetés bevételek ömlenek a HGY-be és ezeket 1 maffiavezér és családja szisztematikusan, “az Ő érdekükben” nyúlja le.
  Az Iványi Gáborék Egyháza pedig napi gondokkal küzd, állandóan a csőd szélén tántorog és ennek ellenére teszi a dolgát….
  (Gyalázat!)
  A könyvet olvasva kicsit érthető a Hitesek vaksága – a kenet hatása alatt egy “mennyei bűvöletben” élnek sokan – ugyanakkor biztos vagyok abban, hogy – ahogyan a tojások kipattogzanak keléskor – egyre többjüknek nyílik ki a szeme és elsöprik ezt a diktatúrát.

  Reply
  • abramovics

   May 21st, 2020

   Szilágyi Gábor!
   .
   miért okozol csalódást?
   nem tanulsz semmiből?
   miért vagy még mindig „naiv” a csuti gecivel kapcsolatban?
   felőlem megsértődhetsz – jobban tennéd, ha nem tennéd! –
   .
   DE
   .
   segítek, mert látom nem megy!
   terészetesen ami következik az azoknak is szól, akik még mindig vannak olyan „naivak” – és itt most nagyon-nagyon finoman fogalmaztam!!! – hogy bíznak, hisznek még bármiben is a csuti gecivel kapcsolatban.
   talán elfogadod az Ángyán Józseffel készült interjú részleteit, hogy segítsenek
   .
   MEGVILÁGOSODNI VÉGRE!
   .
   Azt pedig már maga a Főnök nyomatékosította, hogy a családokkal akar szövetséget kötni, nem a multikkal.
   Ön is kérdezhetett?
   Kérdeztem is. Például azt, hogy mi lesz a Fidesz liberálisaival. Azt felelte nevetve, hogy külföldre küldte mindet, „azért vannak kint, hogy ne legyenek itthon”. Érdeklődtem, mit tesz a párt földügyes könyöklőivel, hisz mind azt hiszi, hogy miniszter meg államtitkár lesz belőle. Azt mondta, erre ne legyen gondom, jóllakatja mindet, az egyikük mögött nincs senki, elüldögél a parlamentben, a másikat meg föltesszük egy magas polcra, ahonnét semmibe nem szólhat bele”. Azóta is országgyűlési képviselők, egyikük házalelnök, jó magas pulpituson, nulla hatáskörrel.
   Turi-Kovács és Jakab?
   Mindegy a név. Fontosabb, hogy ott, Felcsúton, a mosonmagyaróvári fórum miatt a táskámban lapult a vidékprogramom vázlata, tizenöt oldal, átadtam Viktornak azzal, hogy ha tetszik a kottám, megpróbálkozhatunk a koncerttel, ha nem, biztosan talál őhozzá jobban passzoló karmestert.
   Nyilván azt is számításba vette, hogy köztudott: aki egyszer elszegődik hozzá, büntetlenül nem szegülhet szembe.
   Jakab Pista mesélte utóbb, hogy a Főnök úgy dicsért a hátam mögött, hogy „jó nagyon a professzor úr, csak nehogy palotaforradalmat csináljon”. Utólag úgy ítélem meg, hogy Orbán nemigen tűri a párton belüli rendetlenséget, a belső bandaháborút, ezért lép föl tűzzel-vassal a renitensek ellen, nem mellesleg megfojtva így a kreativitást.
   Lázár Jánosra, az akkori frakcióvezetőre bízott, gondolom, olyasmi szöveggel, hogy „kösd le az Ángyán nevű elszabadult hajóágyút”. Minden héten beszélgettünk Jánossal, és egy alkalommal azzal állt elő, hogy a miniszterelnök úr szeretne egy, a Miniszterelnökség égisze alatt működő nemzetstratégiai intézetet, amely összehangolná a tárcák stratégiáit és programjait, egységes fazont és irányt adva a kormányzati munkának. Amit egyébként korábban én vetettem föl Orbánnak. Ezt bízták volna rám: kitalálni, felállítani, működtetni.
   Fazekas akart válaszolni, ám Orbán ingerülten magához ragadta a szót. A lényegről, a szövetkezetről meg az integrációról nem beszélt, viszont szinte kiabálva olyanokat vágott a fejemhez, hogy kútmérgező vagyok, és a saját fészkembe piszkítok. Itt hangzott el az azóta sokat citált, a maffia gondolkodásmódját idéző mondata, hogy „aki tisztességesen viselkedik, ha megsebesül is a csatatéren, kihozzuk, de aki nem, arra mi is lőni fogunk”. Értsd: a kritika tilos és életveszélyes. Lesütött szemmel hallgatták a frakciótagok, sose látták ilyennek. Megdöbbentek a megfélemlítés ilyen nyíltságán. Amit aztán maximálisan igazolt az idő: az olyan hepciáskodókkal, mint én, kegyetlenül leszámolt Orbán, viszont azokat a „tisztességesen viselkedő” fideszeseket, akik akár milliárdos köztörvényes bűncselekményeket követtek el, zömmel kimentette az igazságszolgáltatás keze közül.
   Orbán egy ponton túl nem kockáztatja a politikai tőkéjét. Ám ilyenkor is dacos: nem akkor enged, amikor napvilágra kerül a szélhámosság, és akkor sem, amikor bírálják miatta, hanem később, amikor lecsendesedik az ügy. A „juszt is” mentalitás irányítja. Támadják az emberemet? Juszt se küldöm el. Ha bírálják a felcsúti kisvasutat, megépíti Bicskéig, és ha folytatják a bírálatot, kis túlzással arra ébredhetünk egy reggel, hogy Berlinig fut a sínpár.
   Juszt is, juszt se. Őt nem lehet falhoz állítani. Ő nem szenvedhet vereséget. Ő mondja meg, kiből mi lesz.
   Politikai hiba esetén is ez a képlet. A volt egészségügyi miniszter, Mikola István a szinglihordázásával a 2006-os kampányban leverte a biztosítékot, Orbán hátravonta, öt évvel később kiküldte Párizsba az OECD-hez, manapság meg Canberrában nagykövet. Az Orbán után legtehetségesebbnek tartott fideszes, Lázár János miniszterként húzott, mint az igásló, Európában is meg tudott szólalni, megjegyzem, egyszer akár utód is lehet belőle, bár belső körökben nem túl népszerű, ráadásul leszélhámosozta Csányi Sándort, ami nálunk szintén nem sok jót ígér a karrier szempontjából, na, szóval ő meg azt a hibát követte el, hogy túlerősödött. A Főnök azonnal leszedte, mehetett vissza Hódmezővásárhelyre meg a parlament leghátsó sorába.
   .
   azt hiszem, ennyi most elég is lesz!
   egy nevet kiemeltem, ami igen fontos!
   ez az ember, a már halott princz gáboron is bőven túltesz, mindenkit túlél, mindenkit irányít a háttérből, miközben kifosztja az embereket, s állam az államban.
   őrá soha, semmilyen törvény nem vonatkozik.
   egy másik ilyen van, szintén egy maffiózó bűnöző állat, a pintér sándor
   remélem segítettem, s nem értettél félre,
   .
   DE
   .
   a „naivitásod” kiverte a biztosítékot nálam!
   azt gondoltam, ennél azért több eszed van.
   .
   .
   abramovics voltam, s vagyok

   Reply
   • Szilágyi Gábor/66/

    May 22nd, 2020

    Kedves Abramovics!
    Értem szavaidat.
    Az Ángyán prof. esete is mutatja, mennyire gyalázatos ez a NER.
    Lázár esete egy árnyalattal még furcsább is, mivel szerintem (még mindig motoszkál bennem ez az opció) ezt a gátlástalan, ugyanakkor a FIDESZ soraiban a legalkalmasabb embert most csak pihentetik. Valóban úgy néz ki, hogy “menj haza és csinálj rendet Vásárhelyen” (foglald vissza!), de a távlati cél más.
    Orbán Kormányzói (Elnöki) hatalmat akar- és fog magának kialakítani (most is az van, de nem “alkotmányosan”). Áder Káder mandátuma 2022-ben lejár, tehát új Elnököt kell választani.
    Addig fércelik az alaptákolmányt, amíg ez legális nem lesz és Lázár akkor megy vissza miniszterelnöknek.
    Nem ragozom, de mióta Lázárt “kitette Orbán”, azóta ez a sejtésem.
    Végezetül köszönöm kedves Abramovics baráti intelmeidet amelyekkel a megvilágosodás felé terelgetsz… 🙂
    Ha lenne lehetőség szívesen meginnék egy kávét Veled, érdekel, hogy milyen lehet a stílusod élőszóban…
    Üdv.
    Gábor

    Reply
    • abramovics

     May 22nd, 2020

     Szilágyi Gábor!
     .
     amennyiben úgy gondolod, abban az esetben adok egy kapcsolatfelvételi lehetőséget, ami a következő elsoradikalisdemokratakkukacdzsímailpontcom írj ide, és a többi már csak történelem lesz.
     .
     .
     abramovics voltam, s vagyok

     Reply
  • Ádám

   May 21st, 2020

   Kedves Gábor,

   Valóban fontos téma, hogy Orbán mikor engedi el Németh Sándor kezét, de szerintem az nem most lesz. Az Orbán-Németh paktum sokkal, de sokkal több egy kölcsönös megnemtámadási szerződésnél (a Fesz lesz ezt alaposan körüljárja).

   Magyarországon a tűréshatár szó elveszítette a jelentését. Az “Ezt már úgyse merik megtenni.” mondatnak semmi értelme. Orbán Viktor és az emberei bármit meg mernek tenni, sőt, a bárminek a százszorosát is meg merik tenni. Bírósági ítélet van arról, hogy Rogán Antalról kimondható: bűnöző. Ehhez képest hol ül? Börtönben vagy a parlamentben? Ezek a maffiózók tíz éve nap mint nap vizelnek az emberek arcába, és még röhögnek is hozzá. És?

   Kínos a Bartus László által kirobbantott Németh Sándor-botrány a Fidesznek? Kínos. Na és?
   A Ramil Szafarov-ügy is roppant kínos (vagy inkább gusztustalan) volt. És?

   Szerintem amíg NS nem lop a kedves vezetőtől, vagy nem tör a politikai babérjaira, nem uszít ellene (miért tenne ilyet?), tehát tudja, hol a helye, addig nem kell aggódnia. Németh Sándort a Hit Gyülekezete tagjainak kellene tovább presszionálniuk vagy faképnél hagyniuk.

   Szerintem ezt az ügyet agyon fogják hallgatni. Valószínűleg az sem véletlen, hogy a mainstream sajtóban erről gyakorlatilag nem is írnak (pedig biztos, hogy minden szerkesztőségben figyelemmel követik); a királyi propagandistáknak pedig még valószínűleg meg is tiltották, hogy feszegessék a témát.

   Amennyiben Orbán úgy döntene, hogy meg kell szabadulnia Németh Sándortól, azzal akaratlanul is elismerné Bartus László munkáját. Csakhogy Bartus László nemcsak Németh Sándort leplezte le, hanem az Orbán-rendszert is: ha igaza van a Hit Gyülekezetével kapcsolatban, akkor a logikus következtetés az, hogy az Orbán-rendszerrel kapcsolatban sem tévedett. Ha ezt egy fideszes így végiggondolja, kisül az agya.

   Mindemellett Semjén Zsoltnak ki kellene dolgoznia egy új egyházügyi törvényt. Meg kellene egy olyan törvény is, amellyel gyorsan padlóra lehet küldeni az ATV-t (amely az elsötétítése előtti napokban azonnal megmutatná, hogy milyen egy valódi ellenzéki tévé).

   Nem kérdés, hogy Orbán sokkal erősebb, mint Németh Sándor, és őt ugyanúgy el tudná intézni, ahogy elintézte Simicska Lajost, de azért egy-két gyomrost ő is megkockáztatna. Ahogy az Abramovics kommenttárs által idézett interjúból is kiderül: ha Ángyán Józsefre elszabadult hajóágyúként tekintett Orbán, akkor Németh Sándor maga a két lábon járó atombomba. Az ilyet jobb szép lassan leszerelni (ha egyáltalán…), mint egyik napról a másikra aktiválni. Jobb a békesség. Meg egyébként is: Orbánnak a nulláról fel kellene építenie egy új álellenzéki tévét, ami azért nem egyszerű.

   Reply
   • Szilágyi Gábor/66/

    May 22nd, 2020

    Kedves Ádám,
    Egyetértek azokkal, amiket a NS/Orbán paktumról írsz. Valóban nem egyszerű kérdés.
    Ez a dolog azonban – szerintem – annyiban más, mint egy Safarov-, vagy Boldog-, vagy Simonka-, vagy Simicska- vagy stb. ügy, hogy itt egy olyan szervezet (HGY) körül rajzolódik ki óriási botrány, ami a NER ideológiai HORGONYÁT (a “kereszténységet”) is érinti áttételesen.
    A Nemzethy Keresztény állam “hófehér orcácskáján” ez egy igen csúnya folt, amit nagyon gyorsan el kell tüntetni, mert ha nem, még elcsúnyul az egész drágaság.
    Igazad van abban, hogy amennyiben elengedi NS-t, azzal elismeri Bartus Lászlót, de itt lép be a “mi a legkisebb rossz” dilemma.

    Megjött a Magyar Hang benne 1, 1/4 (6 hasáb) oldalas cikk a HGY-ről, pontosabban Németh Sándor vagyonáról
    A cikk címe: “Szegény hívek gazdag papja”
    Alcím: Németh Sándor: “Azért tettük bonyolulttá, hogy ne lehessen könnyen eligazodni!”
    Üdv. G

    Reply
    • Ádám

     May 22nd, 2020

     Gábor,

     Türelmetlen voltam, már a mainstream sajtó is lehozta a hírt. Őszintén remélem, hogy neked lesz igazad, és Orbán elengedi Németh Sándor kezét.

     Vagy lehet, hogy már el is engedte? Ebben az esetben Rénszarvas Zsoltinak ugrott a hétvégéje, és már dolgozhat is az egyházügyi törvény módósításán, a többi udvari bolondnak pedig nagyítóval kell keresnie a “történetben meghúzódó Gyurcsány-szálat”.

     Üdv,
     Ádám

     Reply
 5. ???

  May 21st, 2020

  “A vezető lelkész alapítói tevékenysége, kezdeményező és aktív szerepvállalása, hozzáadott erkölcsi, szellemi értéke nélkül egyházunk eleve szerephez sem jutott volna a média világában!”

  Ezt olvasva rögtön eszembe jutott Széles Gábor „szellemi apportja” amivel szinte ingyen hozzájutott a Videotonhoz és az Ikarushoz. A csúcspont az volt, amikor 2016- ban a Videoton még megmaradt saját üzemeiben rajzpályázatot hirdettek gyerekeknek „ 25 éves a Videoton” címmel. Én addig azt hittem a kommunisták akarják a múltat végképp eltörölni. Fehérváron ami a Videoton területén új, azt nagyjából mind a multik építették (IBM, stb.) A Videoton saját cégei szerintem most már legalább 60 – 70 éves épületekben vannak. Széles több tízezer ember 30 – 40 éves munkáját „kapta meg”. 1990 előtt a dolgozóknak sokszor nem fizettek nyereségrészesedést, mert hol üdülő épült, hol oktatási és sportközpont stb. Na ez hirtelen mind Szélesé lett akik meg 30 – 40 év alatt felépítették hirtelen az utcára kerültek.

  Reply
 6. Bogatyr

  May 21st, 2020

  Közben a diktatúra gördül tovább, most a DK-t szántották be – mondván nincs rendben a költségvetés! Az ÁSZ a Pártállam ökle !

  Reply
  • Haymarket

   May 21st, 2020

   Ha a diktatúra beszántja az ÁLellenzékét, az abszolút NEM kár.

   Reply
   • abramovics

    May 22nd, 2020

    well roared lion!
    .
    .
    abramovics voltam, s vagyok

    Reply
 7. anselmus

  May 21st, 2020

  Szorul a hurok a szektavezér nyakán. A nemzetközi sajtóhoz is el kellene juttatni ezt az anyagot és feljelentést a megfelelö szervekhez, mert magyaro., mint tudjuk, következmények nélküli ország. Viszont ha nagyobb visszhangja lenne, talán akkor nem úszná meg.

  Reply
 8. anselmus

  May 21st, 2020

  Ja igen, és hajrá Bartus László! Szép munka volt!

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)