2024, július21, vasárnap
KezdőlapFesz leszA Hit Gyülekezete megtagadta a választ a Magyar Hang és az Átlátszó...

A Hit Gyülekezete megtagadta a választ a Magyar Hang és az Átlátszó kérdéseire

-

A Hit Gyülekezete nyilatkozatot adott ki, miután a Magyar Hang című hetilap és az Átlátszó.hu az elmúlt hetekben megjelent információk alapján kérdéseket intézett Németh Sándor vagyonosodásával és a Hit Gyülekezete ATV-ben levő többségi tulajdonával kapcsolatban. A nyilatkozat a címe szerint „Válasz”, azonban a Hit Gyülekezete és Németh Sándor válasza ebben a nyilatkozatban az, hogy nem válaszolnak.

Mindez még különösebb annak a kísérőszövegnek az ismeretében, amellyel a Hit Gyülekezete Facebook oldalán a nyilatkozat megjelent. Németh Sándor egyháza azt írta: „A Magyar Hang kérdéseinek és az azokra adott válaszaink nyilvánosságra hozatala mellett bibliai szellemi-erkölcsi elv alapján döntöttünk: „Ám mindaz, ami a világosság által napfényre kerül, láthatóvá válik, mert mindaz, ami láthatóvá válik, világosság.” (Ef. 5,13-14, SZPA-fordítás) A nyilatkozat azonban éppen arról szól, hogy nem válaszolnak a kérdésekre, nem hoznak semmit világosságra, és nem engedik, hogy bármi látható legyen.

Sajtótörténeti kuriózum, hogy egy megkérdezett fél az újságíróknak küldött válaszát előbb megjelenteti, mint ahogy maga a cikk megjelenne. Ez a példátlan eset mutatja, miféle kapkodás és fejetlenség lett úrrá a Hit Gyülekezetében, miután megjelent Bartus László Fesz lesz című könyve, amelyben tényekkel bizonyította, hogy Németh Sándor eltulajdonította a Hit Gyülekezete ATV-ben levő vagyonának 60 százalékát, s így a gyülekezeti vagyon magánvagyonná vált. Németh Sándor egy offshore cég közbeiktatásával meglopta saját gyülekezetét.

Információink szerint a Magyar Hang című hetilap e pénteken megjelenő számában terjedelmes cikkben foglalkozik a Hit Gyülekezetét megrázó botránnyal, és részletesen beszámol a történtekről. A cikket pénteken olvashatják a Magyar Hang című hetilapban, később megjelenik az Átlátszó.hu oldalán. A két lap képviseletében Lukács Csaba, a Magyar Hang lapigazgatója, és Bodoky Tamás, az Átlátszó.hu főszerkesztője tette fel a kérdéseket, amelyekre a Hit Gyülekezetének válaszolnia kellett volna. A Hit Gyülekezete azonban „világosságban járás” felkiáltással megtagadta a válaszokat, és azt a tényt, hogy nem hajlandóak a nyilvánosság kérdéseire válaszolni, nagy büszkén a cikk megjelenése előtt nyilvánosságra hozták.

Lukács Csaba és Bodóky Tamás kérdései a következők voltak:

1.)   Németh Sándor vezető lelkész az elmúlt tíz évben mennyi javadalmazást vett fel a Hit Gyülekezetétől?

2.)   Mennyi és milyen forrású egyéb adózott jövedelme volt Németh Sándornak az elmúlt tíz évben?

3.)    Németh Sándor mennyiért és milyen forrásból vásárolta meg az X & A Marketing and Holding Limited liechtensteini offshore cég Hadar Gold Kft-ben birtokolt tulajdonrészét?

4.)    Mennyiért és milyen forrásból vásárolta meg Németh Sándor az X & A Marketing and Holding Limited liechtensteini offshore cég X & A Marketing Kft-ben birtokolt tulajdonrészét?

5.)    Mivel Németh Sándor egy éve két üzletrészt is vásárolt az X & A Marketing and Holding Limited liechtensteini offshore cégtől, ezért tudnia kell, ki volt az eladó. Ki voltaképpen az offshore cég tulajdonosa? 

A Hit Gyülekezete a fenti kérdésekre azt a választ adta, hogy „az egyházak hitéleti bevételeinek alakulása, felhasználása, nem képeznek nyilvános adatot. A lelkészek, papok – mint hitéleti szolgálatot végző egyházi személyek – javadalmazása, így Németh Sándor vezető lelkészé is, a Hit Gyülekezetében a hitéleti bevételekből történik, ahhoz egyházunk soha egyetlen forint állami támogatást, közpénzt nem vett igénybe és nem is kapott, tehát az erre vonatkozó adatok nem nyilvánosak.”

Külön érdekesség az a kitétel, hogy „A javadalmazás feltételeinek és összegének megállapítása az egyház és az érintett megállapodására tartozik az egyházunk vonatkozó rendje szerint”. A Hit Gyülekezete sajátossága ugyanis az, hogy az „egyház” és az „érintett” ugyanaz a személy: Németh Sándor. A Hit Gyülekezetének nincs olyan független, önálló, valódi jogkörökkel rendelkező testülete, amellyel Németh Sándor tényleges megállapodást köthetne, és annak Németh Sándor javadalmazásába bármilyen beleszólása lenne. Ilyen megállapodás soha nem is létezett. Még a gazdasági igazgató sem tudta, mennyi a befolyt tized és adomány, és abból mikor mennyit tart meg magának Németh Sándor.

Bármekkora az egyházak önállósága, ez akkor is törvénytelen és lopás, mert Németh Sándor nem magánvállalkozást vezet, hanem egy államilag elismert, bevett egyházat, amely állami kedvezményekben részesül. A Hit Gyülekezete csaknem egymilliárdos vissza nem térítendő állami támogatást is kapott az adófizetők pénzéből. Az ATV-n keresztül pedig több százmillió forint ömlik a Hit Gyülekezete ATV-t tulajdonló cégeibe, amelyek többségi tulajdonosa most Németh Sándor lett.

A Hit Gyülekezete esetében különösen cseng az a kifejezés is, hogy „az egyházunk vonatkozó rendje szerint”. Ez a „vonatkozó rend” ugyanis az, hogy senkinek nincs sem rálátása, sem beleszólása a pénzügyekbe, Németh Sándort senki nem ellenőrizheti. A valódi jogkörel nem rendelkező formális testületek tagjainak szerepe annyi, hogy utasításra aláírjanak a mostanihoz hasonló nyilatkozatokat.

A Hit Gyülekezete „Válasz” címmel közreadott „nemválasza” azzal tér ki a jogos kérdések elől, hogy „egyházi személyeket is megilleti a mindenkit megillető alapjog a személyes adatok védelméhez (amibe a jövedelmi adatok szervesen beletartoznak), továbbá az adótitok védelme is. Mivel az egyházvezetői tisztség nem állami tisztség, sem közszolgálati, sem köztisztviselői státuszt nem képez, ezek az adatok már csak emiatt sem esnek a közérdekű adatok nyilvánosságának hatálya alá.”

A Nemzeti Együttműködés Rendszerében az egyházak különleges jogokat és adómentességet élveznek, ami állami támogatásnak is tekinthető, ezért a nyilvánosságnak joga van tudni, hogy az egyházak vezetői nem visszaélésszerűen működnek és nem anyagi haszonszerzésre használják az egyházi státuszt. Az egyházak tucatjainak állami elismerését megtagadó új egyházi törvény annak érdekében jött létre, hogy kizárja a „bizniszegyházakat” ebből a körből. Ezért a közvéleménynek jogában van tudni, miből van egy lelkésznek többmilliárdos vagyona, és hogyan lett a közösség tulajdona magántulajdon. Emellett az egyházak erkölcsi intézmények, amelyeknek a közbizalom érdekében átláthatóknak kell lenniük és az Alaptörvényt be kell tartaniuk.

A Hit Gyülekezete „nemválasza” az utolsó négy kérdésre ez volt: „Az, hogy milyen egyéb adózott jövedelme volt Németh Sándornak, továbbá, hogy magánszemélyi minőségében mire használja anyagi javait, miként gazdálkodik velük, teljes mértékben az érintett önrendelkezése alá és törvényileg védett személyes adatkörébe tartoznak.” Csakhogy Németh Sándor nem magánszemélyi minőségében jutott hozzá a Hit Gyülekezete ATV-ben levő tulajdonrészének 60 százalékához, hanem úgy, mint a Hit Gyülekezete vezetője. Ezt a pozícióját kihasználva tette magánvagyonná az egyház vagyonát. Mindezt úgy, hogy a Hit Gyülekezete érdekeit a lánya képviselte vele szemben a gyülekezet vagyonkezelő cégében. Apa és lánya összejátszottak. Ha Németh Sándor nem korlátlan hatalmú vezető lelkész, erre nem kerülhetett volna sor. Saját maga irányította az egyháza vagyonvesztését.

Egy bevett egyház első számú vezetőjének, vezető lelkészének nem magánügye, hogy miből tud 200 millió forintos üzletrészt készpénzben megvásárolni, amivel a nevére íratja a gyülekezete többmilliárdos vagyonát. Ez a vagyon nem az ő vagyona, hanem a Hit Gyülekezete egyház, mint jogi személy vagyona, és a közösség pénze. Ezt a Hit Gyülekezete tagjai adták össze és ők dolgoztak ingyen az ATV-nek, mert nekik azt mondták, hogy ez a gyülekezet televíziója lesz, és nem Németh Sándor magánbiznisze.

A felsorolt kérdések közül az egyik talán legfontosabb kérdés az utolsó, amely arra keresi a választ, hogy ki rejtőzködött az X & A Marketing and Holding Limited liechtensteini offshore cég mögött. Kié lett a cégadatok szerint az elmúlt öt évben több mint 300 millió forint nyereség, amit az offshore cég a Hit Gyülekezete elől vitt el? Ki volt az, aki az offshore cég valódi tulajdonosaként Németh Sándor tulajdonába adta az ATV főtulajdonosának többségi üzletrészét: a Hit Gyülekezete által megszerzett aranytojást tojó tyúkot, egy legalább hárommilliárdos vagyont? Németh Sándornak tudnia kell, hogy kit engedett be az üzletbe, ki vitte el öt éven át a hasznot, és kinek lépett a helyébe, amikor az offshore cég tulajdonrészét a nevére íratta. Ha ez ő maga volt, akkor lopott: meglopta saját gyülekezetét, és bűncselekményt követett el.

Itt lett volna az alkalom, hogy Németh Sándor tisztázza magát. A magyar sajtó tekintélyes képviselői megadták erre a lehetőséget. Olyan kérdéseket tettek fel, amelyek megválaszolásával eloszlathatott volna minden gyanút. Ő azonban nem élt ezzel a lehetőséggel. Ehelyett kioktatta a neves újságírókat: „Tisztelt Lukács és Bodoky urak!” megszólítással azt állította, hogy „bűnügyi vizsgálókat is megszégyenítő, provokatív és arrogáns kérdéssorukat nem tudjuk másnak látni, mint zavarkeltésre irányuló akciónak, amely része B. László Hit Gyülekezete ellen indított sokadik hecc- és rágalomhadjáratának. Önök ehhez csak átlátszó ürügyként használják fel az adatigénylés intézményét.” Pedig csak válaszolni kellett volna: kiteríteni a dokumentumokat, a tényeket, és máris romba döntött volna mindenféle „hecckampányt”.

Németh Sándor őszinte és tényszerű válaszok és saját szerepének tisztázása helyett „egyházüldözésről” beszél: „Önöknek nagyon is tisztában kéne lenniük azzal, hogy a kérdéses területeket illetően közpénzek használata híján a kérdéseiknek valójában semmi közük sincsen a tényfeltáráshoz. A magánszférába és az egyházi autonómiába való durva beavatkozási kísérletük viszont a kommunista pártállami idők egyházellenes hangulatkeltésének emlékét idézi fel.” Ha megkérdezik Németh Sándort a vagyona eredetéről, az egyházüldözés. Miközben Németh Sándor még abban sem mond igazat, hogy ez az ügy „közpénzek híján” van, mert az ATV jelentős állami hirdetéseket kap, több milliárd forint értékben, amelyeknek profitja így nem az egyháza, hanem a saját zsebébe vándorolnak.

A leggyönyörűbbek a nyilatkozat utolsó mondatai: „Csak remélni tudjuk, hogy egy ilyen, mintegy alternatív adóhatóságként való fellépésük és önmaguknak a törvények fölé helyezése az egyházunkkal és vezetőjével szemben, csak egy átmeneti működési zavar megnyilvánulása önöknél. Bízunk abban, hogy válaszunk által megértik, hogy a Hit Gyülekezete vagyonával kapcsolatos aggódásuk alaptalan.” Németh Sándor megcirógatja a sajtó buksiját, és reményét fejei ki, hogy csak valami zavar támadt közöttük, de majd elmúlik. Ha kérik, szívesen kiűzi belőlük a tényfeltáró démonokat.

Németh Sándor, aki ellopta az egyháza vagyonát, arról beszél, hogy a tényeket kutató újságírók helyezik „törvények fölé” magukat. A sajtó és a nyilvánosság működését Németh Sándor „egy átmeneti működési zavar megnyilvánulásának” nevezi. Miután nem válaszolt semmire, kifejezi abbéli reményét, hogy „a Hit Gyülekezete vagyonával kapcsolatos aggódásuk alaptalan”.

Úgy tűnik, ez az aggodalom nem alaptalan. A válaszok megtagadása arra utal, hogy nagyon is alapos. Ezen a helyzeten pedig csak az segíthet, ha nem csupán a Németh Sándor által „alternatív adóhatóságnak” nevezett sajtó próbál a történtek végére járni, hanem maga a NAV. Hátha ők nem egészen úgy látják Németh Sándor tevékenységét, mint ő maga: „A vezető lelkész alapítói tevékenysége, kezdeményező és aktív szerepvállalása, hozzáadott erkölcsi, szellemi értéke nélkül egyházunk eleve szerephez sem jutott volna a média világában!” Sem ott, sem másutt. Ő az alfa és az ómega. Ez jogosítja fel, hogy a többségi tulajdont ellopja.

Érdeklődéssel várjuk a Magyar Hang című lap pénteki megjelenését, keresse az újságárusoknál!

A Németh Sándor visszaéléseiről szóló Fesz lesz című könyv már előrendeléssel, 20 százalékos kedvezménnyel kapható a Libri oldalán! Rendelje meg most!

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések