Németh Sándor letiltotta saját “őszödi beszédét” az ATV ellopásáról

Közzétéve May 18, 2020, 5:29 pm
18 mins

Miután Németh Sándor egyháza kiadott egy beismerésnek is beillő, semmitmondó nyilatkozatot azzal kapcsolatban, hogy Németh Sándor lenyúlta a Hit Gyülekezete ATV-ben levő üzletrészének 60 százalékát, tartott egy online fórumot is, amelynek célja az volt, hogy magyarázatot adjon Bartus László Fesz lesz című könyvében megjelent vádakra. A Fesz lesz című könyv tényekkel és dokumentumokkal bizonyítja, hogy Németh Sándor meglopta saját gyülekezetét, a gyülekezeti vagyont magánvagyonná tette. Mindezt úgy tudta megtenni, hogy a gyülekezet vagyonkezelő cége, az Új Spirit Kft. ügyvezetője a saját lánya, akivel összejátszva okoztak több milliárd forintos kárt a Hit Gyülekezetének, s gazdagodtak a gyülekezet kárára. Ez egy bűnszövetségben elkövetett lopás az egyik oldalon és hűtlen kezelés a másik oldalon.

A történet úgy kezdődött, mint a Bibliában: kezdetben volt a Hit Gyülekezete és a Hit Gyülekezete cége, az Új Spirit Kft.. A Hit Gyülekezete cége további cégeket hozott létre, illetve szerzett meg, és ezekkel jutott hozzá az ATV és az ATV épületének tulajdonjogához. A Hit Gyülekezete cégei megvásároltak mindent és kivásároltak mindenkit, és mindenki más eltűnt a tulajdonosi körből. A Hit Gyülekezete cégei rendelkeztek az ATV és az ATV épületének kizárólagos tulajdonával. Senki másnak nem volt ekkor már semmi üzletrésze az ATV-ben, az kizárólag a Hit Gyülekezete tulajdonában volt a saját cégein keresztül. Minden a Hit Gyülekezete tagjainak pénzén lett “megvásárolva, felújítva, tehermentesítve”. Ez a Hit Gyülekezete, mint jogi személy, valamint az egyházi közösség, a tagok tulajdona és közös vagyona volt.

A Hit Gyülekezete cégei fejlesztettek, kiépítettek mindent, banki kölcsönöket vettek fel, és fizettek vissza, amíg minden rendezett és tehermentes nem lett. Ekkor jelent meg a színen 2009-ben egy liechtensetini offshore cég, az X & A Marketing and Holding Limited, amelynek neve minden bizonnyal Németh Sándor lányának, Németh (Kauzál) Alexandrának nevéből származik (Ale X & A ndra). Ez a cég a Hadar Gold Kft. 1 százalékát szerezte meg először, így jött be az akkor már kizárólag gyülekezeti tulajdonosi körbe. A Hadar Gold Kft. az ATV több milliárdot érő épületének 100 százalékos tulajdonosa, valamint az ATV főrészvényesének, a Broadcast Projekt Kft.-nek is 70 százalékos tulajdonosa. A cég az Új Spirit Kft. 100 százalékos tulajdona volt, mielőtt be nem lépett a liechtensteini offshore cég. Ez azt jelenti, hogy minden a Hit Gyülekezete tulajdona volt addig.

A Hadar Gold Kft. az ATV projekt fő tulajdonosa, ezért aki itt többségi tulajdont szerez a gyülekezeti Új Spirit Kft.-vel szemben, az mindennek a többségi tulajdonosa lesz. Az offshore cég elkezdte emelni több részletben a saját törzstőkéjét az Új Spirit Kft. kárára. Eközben a Németh Sándor lánya kezében levő gyülekezeti cég nem emelte a saját tulajdonrészét, s nem akadályozta meg, hogy a külső offshore cég megszerezze a Hit Gyülekezete elől a többségi tulajdont. Ezzel a Hit Gyülekezete elveszítette az irányítást, a tulajdont és a bevétel fölötti rendelkezést az offshore cég javára és a Hit Gyülekezete kárára. A Fesz lesz című könyv számokkal bemutatja, hogy az elmúlt öt évben az offshore cég mögött megbújó titkos tulajdonos több százmillió forintos hasznot vágott zsebre, míg a gyülekezet cége, az Új Spirit Kft. mind az öt évben veszteséges volt.

Németh Sándor kivásárolt a Hit Gyülekezetével minden külső tulajdonost, nemhogy egy idegen céget engedjen be, aki elviszi hasznot. Ezért az offshore cégről sejthető, hogy annak tulajdonosa Németh Sándor volt vagy családjának valamelyik tagja nevén futott. Ez azt jelenti, hogy mielőtt Németh Sándor a saját nevén tulajdonos lett, az elmúlt öt évben már többszáz millió forintos kárt okozott a Hit Gyülekezetének, ezt a pénzt egyszerűen ellopta egy offshore cég nevén. Attól a Hit Gyülekezetétől, amely az összes költséget viselte. A költség a gyülekezetet és a gyülekezet tagjait terhelte, a profit pedig Németh Sándoré lett. De a durva fordulat még ezután következett.

A Hadar Gold Kft. nem szorult rá az offshore cég tőkeemelésére, mert másfél milliárdos kölcsönre is elég fedezet volt az ATV épülete, és ebben az ütemezésben a Hit Gyülekezete bármikor kitermeli ezt a pénzt. Magának az Új Spirit Kft.-nek a törzstőkéje is háromszor akkora, mint amekkora törzstőkével az offshore cég többségi tulajdonos lett.

Az offshore cég olyan volt, mint egy trójai faló, a falóban pedig Németh Sándor ült. 2019. március 29-én Németh Sándor, a valódi tulajdonos, kiszállt a falóból: átvette a cégben az offshore cég üzletrészét, mégpedig névleges értéken, 200 millió forint készpénz és 70 millió forint nem pénzbeli apport formájában. Miközben a Hadar Gold Kft. birtokában már több milliárdos vagyon van. Így a Hadar Gold Kft. 60 százalékos tulajdonosa Németh Sándor lett, aki ezzel mindennek a többségi tulajdonosa lett. Németh Sándor ezzel a saját nevére írta az offshore cég közbeiktatásával a Hit Gyülekezete vagyonának 60 százalékát. A Biblia szerint Júdás volt az, aki belenyúlt a közös kasszába, és ellopta a közös pénzt. A másik érdekesség, hogy a “hadar” szó fenségest jelent héberül, dicsőségest, és általában Istenre használják. Szerény szó Németh Sándor cégére. Igaz, benne van a “gold” szó is. A Mammon szolgálata van itt keverve és felcserélve Isten szolgálatával.

Az offshore céggel már évek óta meglopta a Hit Gyülekezetét, de ha az eredeti terv is az volt, hogy majd átveszi az offshore cég tulajdonrészét, akkor ez egy előre megfontolt szándékú lopás. Mivel Németh Sándornak már ismert legális és adózott jövedelme nincs, minden pénze a Hit Gyülekezetéből származik, ezért ez egy csalás is, mert a Hit Gyülekezete pénzén szerzett többségi tulajdont a Hit Gyülekezete kárára. A Hit Gyülekezete pénzén “vásárolta ki” a Hit Gyülekezetét, ami azt jelenti, hogy valójában semmit nem adott a Hit Gyülekezetének a több milliárdos vagyonért.

Ha Magyarországon jogállam lenne, Németh Sándornak ebbe a lopásba bele kellene buknia.

Mindezt nem tehette volna meg a lányával való öszejátszás nélkül, ezért a lopásban a lánya (akinek a 770 milliós alaptőkével rendelkező gyülekezeti cég vezetéséből szintén egy kacsalábon forgó palotája van) bűntársa az ügyben. Németh Sándor sikertelen kísérletet tett arra, hogy elszámoljon a vagyonszerzésével és magyarázatot adjon arra, hogyan került a nevére a korábban tisztán Hit Gyülekezete tulajdonban levő ATV többségi tulajdona. A tisztázás céljából rendezett fórumról készült videó botrány lett, mert Németh Sándor dadogott, habogott, önmagának is ellentmondott, hazudozott.

A cégpapírok az általa elmondottakat egyértelműen cáfolják. Németh Sándor bevallotta még azt is, hogy “azért tettük bonyolulttá, hogy ne lehessen könnyen eligazodni” rajta. Németh Sándor saját fórumának videójából készült részletet letiltotta a YouTube-on. Saját magyarázatát próbálta eltüntetni a nyilvánosság elől, mert az annyira önleleplező, hogy kínos lett számára. Íme, itt látható a letiltott videó:

Nem szeretnénk minden töredezett mondatra reagálni, csupán a zavaros beszéd fontosabb részeiről teszünk említést. Németh azt állította, hogy az ATV megvételét neki ajánlották fel, ezért jog szerint az övé, nem a gyülekezeté. De azt is mondta, hogy “nem volt rá pénze”. Ezért a gyülekezetet használta fel az ATV megszerzésére. Emiatt az ATV jog szerint nem az övé, hanem a gyülekezeté volt. Azt is mondta, hogy a gyülekezet mellett bevont magánszemélyeket. Máshol is írták, hogy pénzes gyülekezeti vállalkozók pénze van benne. Csakhogy ezek a magánszemélyek nem szereztek ezzel tulajdont. Ha bárki fizetett, azt a gyülekezetnek adta, mert csak a gyülekezet üzletrésze jelenik meg a cégiratokban. Ebben az esetben a magánszemélyek is a gyülekezetnek adakoztak, ahogy a gyülekezeti tagok is. Ez a pénz is a gyülekezet pénze lett.

Németh Sándor azt állította, hogy a gyülekezetet nem érte veszteség, mert az ATV értéke még növekedett is. Igen, a gyülekezet befektetései és fejlesztései nyomán az ATV értéke nőtt, csakhogy ennek a többségi tulajdonát lenyúlta Németh Sándor. Ha a kisebbségi tulajdon is több, mint a gyülekezet kezdeti befektetése volt, mert nőtt az ATV és az épület értéke, akkor is veszteség érte a gyülekezetet, mert az is a gyülekezet pénze és vagyona lenne, amit Németh Sándor a többségi tulajdon lenyúlásával ellopott.

Németh azt mondta, hogy az ATV egy “közszolgálati televízió” (még saját csatornája státuszával sincs tisztában). Azt állította, hogy az ATV nem a gyülekezet TV-je és soha nem is volt az. Ez a cégpapírok alapján abszolút hazugság, hacsak azt nem akarja elhitetni a tagokkal, hogy a Hit Gyülekezete 100 százalékos tulajdonában álló cég, az Új Spirit Kft., nem azonos a gyülekezettel, ezért nem a gyülekezeté az ATV. De közben Németh Sándor elárulta azt is, hogy “néhány százmilliót befektettek” a gyülekezet pénzéből, ami a közösség pénze. Ezek szerint az ATV mégis a gyülekezeté volt. Kádár János beszélt így az utolsó PB ülésen, amikor nem tudta kimondani Nagy Imre nevét.

A kettős beszédre jellemző egy Facebook bejegyzés arról, hogy Németh Sándor nem mond igazat. A gyülekezetnek egészen mást mondtak:

Egy másik Facebook hozzászólásból látható, hogy a gyülekezeti tagokat az “Úr munkájára” hivatkozva kevesebbért dolgoztatták. Ez rabszolgamunka, visszaélés az istenhittel és munkajogilag is aggályos:

Itt alul látható, hogy kik jelenleg az ATV részvényesei. Nincsenek benne idegen személyek, külföldiek, magánvállalkozók, csak a Broadcast Projekt Kft. amelynek 70 százalékos tulajdonos a Hadar Gold Kft., amelynek 60 százalékát viszont lenyúlta Németh Sándor. Ezért ő a többségi tulajdonosa a Broadcast Projekt Kft.-nek is. A maradék 30 százalék maradt a gyülekezeté, amely korábban még 100 százalékos tulajdonos volt. A másik részvényes maga a Hadar Gold Kft. (aminek többségi tulajdonosa Németh), és Németh Sándor magánszemély a harmadik. Nincs itt senki más.

Itt látható, hogy Németh Sándor a Hadar Gold Kft-ben a többségi tulajdonos a gyülekezet cégének kárára:

Itt látható Németh Sándor lelkészi fizetésből épült milliárdos értékű palotája:

 

Itt pedig a lánya, a Hit Gyülekezete cégét vezető Németh (Kauzál) Alexandra kacsalábon forgó kastélya. A Hit Gyülekezete cége veszteséges volt az utolsó öt évben, de ő – úgy tűnik – nyereséges volt:

 

14 hozzászólás : Németh Sándor letiltotta saját “őszödi beszédét” az ATV ellopásáról

 1. rumrabló

  May 18th, 2020

  Azt hiszem, Németh Sándor, aki engem keresztelt, de csak ha nagyon akarja, kinyalhatja a fenekemet.

  Reply
 2. Szilágyi Gábor/66/

  May 19th, 2020

  A céges dokumentumokat átolvasva és NS-t meghallgatva az óriási ellentmondások jól láthatók. Összefüggéstelen, a bennfentesek nagyképűségével átitatott magyarázkodás, hebegés-habogás. Ha Hites lennék, most kezdenék el igazán gyanakodni.
  Az ATV műsorpolitikájáról mondottak is hamisak. A politikai háttérműsorok (pl.Egyenes beszéd) érezhetően komoly átformálódáson mennek keresztül. Már nem érdekel annyira, mint amikor pl. Kálmán Olga vezette a műsort. Várom, hogy hova fut ki ez a történet, remélem, hogy- ha máshogy nem- , a Gyülekezet révén de lesz értelmes megoldás.

  Reply
 3. Ilona

  May 19th, 2020

  2 Timóteushoz 4 :14-15 :Ércmíves Sándor sok bajt szerzet nékem:fizessen meg néki az Úr néki cselekedetei szerint. Tőle te is őrizkedj él, mert szerfelett ellenállott a mi beszédeinknek.

  Reply
 4. Amanda

  May 19th, 2020

  Normális országban ez az a pillanat, amikor Németh Sándor csak oda útra szóló repülőjegyet vesz olyan országba, aminek nincs kiadatási szerződése Magyarországgal.

  Ez nem etikai vétség, hanem bűncselekmény.

  Feljelentés volt már?

  Azt hiszem, egy részét illetően csak a károsultak tehetnek feljelentést (tagok), mert ha beleegyeztek volna az üzletbe, akkor törvényes lett volna.

  Más részét illetően, úgy gondolom, bárki tehet, mert ez kapásból adócsalás, és még kimeríthet más pénzügyi katerógiát is.

  Reply
 5. Amanda

  May 19th, 2020

  Azt megkérdezte már valaki, hogy miért vásárol és üzemeltet egy egyház a “világnézetével ellentétes világnézetű” televíziót, és ebben a vezető lelkész miért vesz részt?

  Ezzel az erővel Németh Sándor vezethetne egy állatpornót forgalmazó céget, méghozzá úgy, hogy a lovakat, kutyákat, stúdiót és istállót a Hit Gyülekezete vásárolja meg, és onnan kerül a Németh Család tulajdonába.

  Ugyanaz a történet lenne. “Üzleti vállalkozás”, az “egyház világnézetével ellentétes”, viszont jogos társadalmi igényt elégítene ki. Ráadásul ez Magyarországon, Európában egyes-egyedül legális.

  Reply
 6. Amanda

  May 19th, 2020

  Eleinte úgy voltam vele, hogy “Megértem, megértem, de azért Bartus László akár tovább is léphetett volna, és foglalkozhatna a saját életével, mert annyi szép dolog van a világon. Az egyházak meg azért vannak, hogy borzasztóak legyenek.”

  Megtekintve a videót, változott a véleményem. Legfőképp azért, mert egymás átkozását belügynek tartom, amolyan alternativ alkesz klub (akik azért járnak össze, hogy igyanak).

  Viszont az itt fenntárt ügy többszörös bűncselekmény. A video pedig beismerő vallomás.

  Ez az igazi oknyomozó újságírás. Szép munka volt, László. Gratulálok a kitartáshoz!

  Reply
 7. Pityi Palkó

  May 22nd, 2020

  Kedves Bartus László úr ! Lacikám ! (ahogy akarod). GRATULÁCIÓ ! Te egy kivételesen kitűnő, fasza srác vagy ! Ennyi !

  Reply
 8. Kovács Géza

  May 23rd, 2020

  Azt nem mondja a lelkész úr, hogy nekünk, amikor gyűjtöttünk az ATV-re a gyülekezetben , minden alkalommal az lett mondva, hogy az evangélium hirdetése miatt vegyük meg. Vagy akkor, vagy most hazudott. Mostmár olyan szinten folyékonyan hazudik, mintha olvasná. Fizessen meg neki Isten a cselekedetei és a szíve szerint! Nem csak saját maga tolvaj, hanem az egész családját is belevitte ebbe. Átok alá vitte a gyerekeit, unokáit, a gyülekezetet. Milyen ember az ilyen? Minden funkció ami a gyülekezetben pénzhez, befolyáshoz kötött valamelyik gyereke, vagy annak házastársa ellenőrzése alatt áll. Hazugság hogy nem egyedül dönt. Minden akaratát gyülekezetben lévő csoportok hajtják végre, jogi, emberi, szellemi értelemben. És minden ilyen akarat célja saját maga felé, és klánja felé irányul. A bűnvallásokat végrehajtó szolgálóknak jelenteni kell, ha valaki olyat mond, ami ellene, vagy vezetési stílusa ellen irányul. Az ilyen emberek perifériára kerülnek. Ha valaki el kezd növekedni mellette, imáira mondjuk meggyógyultak az emberek, és jó hallgatni a beszédeit, kíméletlenül lemetszi. 30 év alatt egyetlen ember nem tudott mellette szellemileg felnevekedni, mert nem hagyta, hogy bárkinek rajta kívül saját szolgálata legyen. Féltette a tekintélyét, a pénzt, a hatalmat. Egy igazi despota manipulátor. Láthatóan teljesen sikeresen végzi ezt….eddig. Nem csak anyagi, de szellemi területen is teljes befolyást gyakorol. A gyülekezetet elvette Jézustól, és sajátjaként kezeli. Senki sem mehet az Istenhez csak ő általa.

  Reply
 9. fennimorecooper

  May 25th, 2020

  Sándor, teljesen logikus, hogy idáig jutottál! Én már rég ismerlek téged, és ez a siker már harminc éve is benned volt. Akik irigyek, most
  teljes mellszélességben számon kérik rajtad a becsületességet, az igazságot a tisztességet! Ezek tudatlan megtévesztett emberek, akiknek fogalma sincs arról, hogy Isten országa miként fonódott össze evvel a világgal! Hogy lehet úgy beférkőzni a világi rendszerbe pénzel és hatalommal, hogy ezzel romboljuk a sátán birodalmát. Ez először neked sikerült.
  Sándor, ezért minden elismerésünk a tied!
  Tisztelettel az Új Luciferiánusok

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)