2024, július13, szombat
KezdőlapKiemelt fő hírAz alkotmányos rend megdöntését és az érvénytelen alaptörvényt szabadlábon ünneplik

Az alkotmányos rend megdöntését és az érvénytelen alaptörvényt szabadlábon ünneplik

-

Orbán Viktor és „Fidesz” nevű bűnszervezete tíz évvel ezelőtt döntötte meg Magyarországon az alkotmányos rendet. Az államellenes bűncselekmény elkövetése több lépcsőben történt. Először önkényesen „fülkeforradalommá” nyilvánították a parlamenti választásokat, amelyen mindössze négy évre választott új parlamentet és kormányt az ország az addigi alkotmányos rend keretein belül. Orbán erről azt állította, hogy a 2010-es parlamenti választáson őt „egy új társadalmi-gazdasági rendszer, a Nemzeti Együttműködési Rendszer létrehozásával bízta meg a magyar nép”.

A szavazólapon azonban semmi ilyen nem szerepelt, ahogy a „Fidesz” választási programjában (ilyen nem is létezett) sem volt szó rendszerváltásról és új társadalmi rendszer bevezetéséről. A magyar nép nem erre szavazott, illetve erről nem szavazott. Arról sem volt szó, hogy a magyar nép a választás győztesét egy új alkotmány bevezetésével bízza meg, amely a győztes párt ideológiáját és a hatalomba való bebetonozását tartalmazza majd. Orbán semmiféle felhatalmazást nem kapott az érvényben levő alkotmányos rend megdöntésére, megváltoztatására, az Alkotmány eltörlésére.

Az alkotmányozáshoz szüksége háromnegyedes szabályt a kétharmados többséggel eltörölték, ezzel törvénytelenül hárították el az alkotmányos korlátokat az Alkotmány eltörlése útjából. Mivel a törvényalkotó az alkotmányozást háromnegyedes többséghez kötötte, és ezt kétharmaddal törölték el, gyakorlatilag a háromnegyedes korlátból kétharmaddal kétharmados korlátot csináltak, ami egyértelműen törvénytelen, alkotmányellenes, kijátszása az Alkotmány védelmének. Ez államcsíny, az alkotmányos rend erőszakos (de nem fegyveres) megdöntése.

A puccs és az államcsíny tartalmilag ugyanaz, a különbség az, hogy a puccsot kívülről hajtják végre, az államcsínyt a hatalomban levő elit, amely törvénytelenül megváltoztatja az alkotmányos rendet. Ez az állam elleni bűncselekmények kategóriájába tartozik. 254. § (1) Aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy Magyarország alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa, bűntett miatt öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. Magyarországon ez a bűncselekmény befejezett tény.

Az a tény, hogy Orbán most eltávolíttatja a „fülkeforradalomról” szóló Nemzeti Együttműködés Nyitakozatát, a NENYI-t a közintézményekből, nem más, mint az állam elleni bűncselekmény nyomainak eltüntetése. De azzal, hogy ez a mocsok lekerül a közintézmények falairól és tisztább lesz tőlük a levegő, a bűncselekmény nyomai nem tűnnek el, a NENYI létezését, a fülkeforradalom hazugságát, ami a NER egyetlen „legitimációját” jelentette, nem lehet eltüntetni és meg nem történtté tenni. Orbánt az alkotmányos rend megdöntése miatt le kell tartóztatni és életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélni.

A hatalom kizárólagos birtoklására való törekvés az egykori jogállami alkotmány 2.§ (3) bekezdése szerint is, és a mai önkényuralmi alaptörvény C) cikk (2) bekezdése szerint is alkotmányellenes. Ezért erre még a kétharmados (vagy egy háromnegyedes) többségnek sem volt, nem is lehetett alkotmányos felhatalmazása. E törekvéssel szemben az egykori Alkotmány és az alaptörvény szerint is „törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni”. Ma Magyarországon mindenki, akinek ez hivatali kötelessége is lenne, alkotmányos és törvényes mulasztást követ el.

Az iPad-en született firkálmány

Orbán népszavazás, széleskörű társadalmi egyeztetés és egyetértés nélkül létrehozott egy új alaptörvényt, amely már a preambulumában („Nemzeti Hitvallás”) is kirekesztő, ideológiai alkotmány, amely egyetlen vallás, ideológia és világnézet híveivel és képviselőivel azonosítja a magyar nemzetet, s a feudális történelmi hagyományokra építi a jogalkotást és a törvényességet. Tartalmilag ez a hatalom kizárólagos birtoklását alapozza meg. Ez a jogállamiság, a demokrácia, az egyenlőség, a szabadság nyílt tagadása, egy fasiszta államrend alapjainak megteremtése volt. Ez az alaptörvény megdöntötte a magyar demokráciát, felszámolta a magyar nép önrendelkezését, ez egy puccs, államcsíny, az alkotmányos rend megdöntése, állam elleni bűncselekmény.

Magyarország utolsó érvényes és törvényes Alkotmánya az volt, amit Orbán fasiszta diktatúrája eltörölt. Az orbáni bűnszervezet által létrehozott alaptörvény, a „keresztény alkotmány”, amit Szájer József két ereszkedés és három vonatozás között egy iPad-en alkotott meg, a hatalom korlátlan birtoklására létrejött, demokratikusan leválthatatlanná tett bűnszervezet alapokmánya, amelyet csak ők maguk szavaztak meg, senki más. Ezt a szennyiratot, bűncselekményben fogant mocskot, ráerőltették Magyarországra és a magyar népre. Ez az ország megszállása, elfoglalása, kisajátítása.

Az Orbán-rendszer az első olyan megszállás, melyben felszámolták a szabadságot, a függetlenséget és az ország önrendelkezését, de nem vettek igénybe fegyveres erőszakot. Egy kormányzati válság idézte elő azt a pszichés állapotot, amelyet Orbán kihasznált, és a lebénult országban átvette a hatalmat, államcsínyt követett el, fasiszta diktatúrát vezetett be. Ez az alkotmányos rend megdöntése, a hatalom kizárólagos gyakorlására való törekvés Alkotmányban tiltott, de megvalósult formája. Állam elleni bűncselekmény, az Orbán által vezetett bűnszervezetet azonnal le kellene tartóztatni és bíróság elé állítani. Nem pedig ünnepelni.

Tíz évvel a „keresztényfasiszta” államcsíny, és annak alaptörvénye után, az Orbán-rezsim ünnepli saját hatalomátvételét és az alkotmányos rend megdöntését. A kirekesztő és fasiszta alaptörvény „Nemzeti Hitvallását” kifüggesztik a közintézményekben, mint ahogy az a legócskább diktatúrákban szokás. A hazug hivatkozás az, hogy ezzel tisztelegnek a „magyar nemzet” előtt. Mivel az Orbán-banda által saját használatra létrehozott szennyirathoz semmi köze nincs a magyar nemzetnek, amely erről nem is nyilváníthatott véleményt, ez a tisztelgés a puccsista bűnözőknek szól.

Az évfordulón kiadott közlemény szerint a keresztényfasiszta alaptörvény „szimbolikusan is lezárta a múltat, hiszen az egykori kommunista térség országai közül hazánk volt az utolsó, amely a szovjet mintájú alaptörvényét lecserélte egy olyanra, amit maga alkotott, idegen hatalmak befolyása nélkül”. Mindez hazugság, mert az Orbán által eltörölt Alkotmány már nem szovjet mintájú alkotmány volt, hanem jogállami Alkotmány, amelyet elfogadott az Európai Unió. Az alaptörvény ezzel szemben fasiszta egypárti alkotmány, amit nem a magyar nép alkotott, hanem a pártkatona írogatott szabadidejében a vonaton. Alkotmány így még nem készült.

Ennek legfőbb bizonyítéka, hogy a törvénytelen és érvénytelen alaptörvény megőrizte és meghagyta mindazokat a részeket a „szovjet típusúnak” nevezett Alkotmányból, amely nem korlátozta az államhatalmat megragadó bűnszervezet tevékenységét. Egy ideológiai preambulumot írtak hozzá, és azokat a helyeket változtatták meg, amelyek az ideológiai elnyomáshoz, az emberi jogok és a demokrácia felszámolásához, a hatalom bebetonozásához szükségesek. Felszámolták a hatalmi ágak felosztását, a parlament ellenőrző funkcióját, a fékek és ellensúlyok rendszerét, s egy ellenőrzés és kontroll nélküli nacionalista, fasiszta diktatúrát hoztak létre, amelyben senki más nem kormányozhat, csak ők, s amelynek antiszemita ideológiáját „illiberalizmusnak” nevezték el.

Semmisség

Ebben az évben Vörös Imre alkotmánybíró és tekintélyes tudós társai (Bárándy Péter, Fleck Zoltán, Lengyel László) felvetették az alaptörvény érvénytelenségét, illegitimitását és semmisségét, mint az Orbán-rendszer felszámolásának megkerülhetetlen és nélkülözhetetlen feltételét. Az újabb választási vereségre, de a megélhetésüket biztosító parlamenti mandátumok újraelosztására készülő ellenzéki pártok a javaslatot agyonhallgatták, ezzel elvetették, amivel lemondtak az Orbán-rendszer megdöntésének szándékáról, minimális feltételéről és programjáról is. Ezért nem érdemes rájuk szavazni. Az Orbán-rendszer a kormányváltáshoz szükséges választási győzelmet sem teszi lehetővé, de ha ez megtörténne, akkor sem érne semmit, mert Orbán-rendszere úgyis megmaradna.

Mindent elmond Orbán fasiszta rendszeréről és a diktatúra alaptörvényéről, hogy annak fennmaradása esetén egy választási győzelem esetén sem tud kormányozni egyetlen másik kormány sem. Az Orbán által létrehozott egypárti alaptörvény keretei között csak Orbán tud kormányozni, mert kizárja azt, hogy más kormányozni tudjon. Ezt nevezik ők nem „szovjet típusú” alkotmánynak. Ezt az alaptörvényt kell ünnepelni a megszállt, leuralt, kisajátított, elnyomott, kifosztott országnak, amelyet egy korrupt bűnszervezet az elnyomása alatt tart.

Az orbáni bűnszervezet közleménye szerint „az alaptörvény az elmúlt 10 évben bizonyított. Erős és megbízható iránytű volt”. Az alkotmányosság megcsúfolását jelentő szennyiratot tíz év alatt kilenc alkalommal módosította saját megalkotója, ennyire gránitszilárdságú, az Orbán-rendszerben pedig az a gyakorlat, hogy a törvényt igazítják a szándékhoz, nem a szándékot a törvényhez. Nincs gyakorlatilag Magyarországon sem alkotmány, sem egyéb törvény, amit ne lépnének át bármikor, amikor akarják. A törvény másoknak szól, nem nekik, ők a törvények felett állnak.

Orbán-rezsim évfordulós közleménye pontosan tartalmazza azt a tévedést, illetve szándékos csalást, ami az Orbán-rendszer és az európai civilizáció közötti kibékíthetetlen ellentétet jelenti. Orbán bűnszervezete ezt írta: „az Alaptörvény a Nemzeti Hitvallással kezdődik, amely rögzíti Magyarország helyét a nyugati civilizációban”. A hivatkozott rész így szól: „Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.”

Csakhogy Európa soha nem volt keresztény, hanem a középkori katolicizmus ideológiai uralma alatt nyögött, ami nem azonos a kereszténységgel. Ez egy hatalmi konstrukció volt, a trón és az oltár szövetsége a nemzetek elnyomására. Az európai történelem a nemzetek forradalmainak története, hogy felszabaduljanak ez alól. Amit Orbán avítt, ósdi, középkori, feudális szennyirata „keresztény Európának” nevez, az a jogfosztás, a jogtiprás, az elnyomás, a zsarnokság Európája volt, amelynek jelképei az invizíció által felállított máglyák voltak. A polgári forradalmak ez ellen indultak, majd a felvilágosodás vetett véget ennek az embertelen, szörnyű Európának, ahol elevenen égettek el embereket.

A mai Európa nem „keresztény”, abban az értelemben sem, mint a közékori Európa. A mai Európa demokratikus, jogállami Európa, amelyben az állam és az egyház elválasztva működik, az állam világnézetileg semleges, az egyéni jogok elsődlegesek, amelyben a hit és a vallás is szabad, a keresztény egyházak is szabadon működnek, de az állam nincs alárendelve egyetlen világnézetnek vagy vallásnak sem. Ma ennek elfogadása jelenti az Európához való tartozást. Az a szörnyű világ elmúlt Európában, amelyhez Orbán alaptörvénye három évszázad késéssel csatlakozott.

Három évszázados késés – vissza a középkorba

Orbán alaptörvénye a 21. században a 18. század előtti Európa „részévé tette” Magyarországot, Orbán pedig a Szent Szövetséget próbálja újraéleszteni a liberális demokráciákkal szemben. Az olyan alaptörvény, ami Magyarországot a felvilágosodás előtti Európába visszi vissza, s ahhoz kapcsolja (azt próbálja újraéleszteni, s annak alapján az egyéni jogokat és a polgári szabadságot felszámolni, egy vallási-nacionalista zsarnoki, elnyomó rendszert működtetni), nem más, mint szenny, mocsok, okádék. Semmi tiszteletet nem érdemel, hanem fel kell lázadni ellene, már csak azért is, mert egy államcsíny részeként, törvénytelenül született.

Orbán a „kereszténységhez” kapcsolódó pozitív érzelmekkel manipulálta és csapta be a magyarokat, s hozott létre egy olyan embertelen, jogtipró, fasiszta rendszert, amely minden elemében ellene megy a kereszténység tanításainak, alapértékeinek, s azt a középkori, vallásos dogmatizmust támasztja fel, amely Európa 1500 éves szenvedését okozta, aminek a felvilágosodás vetett véget. Ennek alapdokumentuma az alaptörvénynek nevezett szennyfirkálmány, amelyben csak annyi érték van, ami az utolsó törvényes Alkotmányból benne maradt.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések