2024, július16, kedd
KezdőlapMagyarországKiemelt hírekAz Orbán-rendszer halála a kereszténységnek hazudott erkölcs

Az Orbán-rendszer halála a kereszténységnek hazudott erkölcs

-

Az Orbán-rendszer botrányait nem a korrupció és a jogtiprás okozza, hanem a keresztény erkölcs, amelynek nem tud megfelelni. Ha a Fidesznek nem kellene mást mutatnia, mint ami a valóság, ha vállalhatnák bűnös önmagukat, a botrány szele sem érintené meg őket, s a Biblia szellemi törvényei szerint még erkölcsösebbek is lehetnének.

A NER élcsapata pontosan leképezi a magyar társadalmat és minden emberi közösséget. Éppen annyi benne a homoszexuális, a leszbikus, a transzgender, a házasságtörő, a narkós, az asszonyverő, (sőt pedofil), mint bármilyen közösségben. Ezek azonban nem vállalhatják magukat, nem lehetnek azonosak önmagukkal, mert a „keresztény erkölcsöt” prédikálják.

Emiatt szükségszerűen képmutatók, ami jobban felháborítja az egyébként szintén bűnös közvéleményt, mintha ezek az emberek vállalnák önmagukat, gyarlóságaikat, identitásukat és bűneiket, leszámítva a köreikben gyakori pedofíliát és annak rejtegetését, mert az már bűncselekmény. Ez összhangban van a Bibliával: a képmutatók rosszabbak a bűnösöknél.

Hiszen minden ember bűnös.

Ha valaki olvasta az evangéliumokat, Jézus azokban állandóan a képmutatók ellen harcol. A farizeusok kovászától óv, ami a képmutatás. A bűnösök soha nem zavarták, a bűnösöknek megbocsátott. Meggyógyította őket, együtt evett velük, megesett a szíve rajtuk, s meghalt értük. De a képmutatókat elutasította. Lásd: a vámszedő és a farizeus imája.

Nem nehéz sorba venni azokat, akik már lelepleződtek a nyilvánosság előtt a NER-ben, s bárki nagy biztonsággal sorolhatna neveket, akik nem, de akiket gyanúsítottak ilyesmivel, akár joggal, akár nem. Szájer József, Orbán Gáspár, Borkai Zsolt, Semjén Zsolt, Kocsis Máté, Gulyás Gergely, Varga Judit, Novák Katalin, Deutsch Tamás és mások.

Saját képmutatásuknak köszönhetik az alaptalan gyanúsítgatásokat is, mert ha nem lenne keresztény máz rajtuk, senki nem foglalkozna velük.

Ha ezek az emberek egy demokratikus pártban lehetnének, akkor eldönthetnék, vállalják önmagukat, az identitásukat, a szokásaikat, a partnereiket vagy akár a bűneiket vagy nem. Egy magát kereszténynek nevező, az erkölcs őrének beállító rendszer tagjaként viszont senki nem lehet az, aki, mert meg kell felelnie a „keresztény tisztafajú árja” mintájának.

Orbán rendszere bemászott a hálószobákba, beavatkozik az emberek identitásába, életébe: a magánéletükbe. Erkölcsi mércénél is többet, a keresztény árja típusát követeli meg, az apa férfi, az anya nő, egészséges és erkölcsös ember csak heteroszexuális lehet, mindenki a család és a hűség mintaképe, aztán Novák Baloggal megy a Telex szerint „kéjutazásra”.

Ebbe a képmutatásba buknak ők bele, mert a közvélemény érzi, hogy nem tud megfelelni a keresztény árja elvárásainak, még akkor sem, ha ma még belefér a tágabb kategóriákba. Az erkölcsi törvény a Biblia szerint haragot nemz, mert – ugyancsak a Biblia szerint – senki nem tudja az Isten törvényeit megtartani, ami frusztrálja. Ezért volt szükség Megváltóra.

Isten mindenkit úgy fogad el, ahogy van. Nem kell hozzá erkölcsösnek lenni. Aztán majd ők kezdenek egymással valamit. Az Isten jósága megváltoztatja az emberek szívét. Bűnösök is a mennybe jutnak, ha hisznek. Orbánnak és a fasiszta rendszerének semmi köze ehhez. Állami kereszténység nincs. Csak állami keresztényfasizmus.

A kereszténység az egyes emberek és Isten személyes kapcsolata hit által. Orbán nélkül. Nincs közvetítő Isten és ember között.

A közvélemény lapít, az ostobábbak ámulva és tisztelettel nézik ezt a rothadt és romlott bandát, ahogy a kereszténység nevében az Isten által betarthatatlannak mondott erkölcsi mércét állítják mindenki elé. Amikor aztán ezt ők maguk sem tartják be, feltör belőlük a képmutatással szembeni jogos felháborodás, felszabadulnak a lelki terror alól.

Ez nem lenne, ha az általuk gyalázott nyugati demokráciáknak megfelelően elismernék az emberek jogát az identitás szabad megválasztására, az esendőségre, a magánéletre, ha a politikai hatalom nem tenne elhordozhatatlan terheket egyházon kívüli emberekre is, olyat követelve tőlük, amire senki nem képes, az egyháziak sem, és amihez semmi közük.

Az állam olyasmibe avatkozik, ami nem az ő területe. Ők nem felügyelői, hanem hasonló elesettjei, áldozatai az emberi faj tragédiájának.

Ha valóban keresztények lennének, akkor tudnák, hogy a keresztények is hit által lesznek igaz emberek, nem az erkölcsös jó cselekedeteik által. Nem kiérdemlik, hanem ajándékba kapják a megigazulást. A megváltott ember nem lesz mentes a bűntől, csupán a kegyelem által képes arra, hogy a bűn időlegesen ne uralkodjon rajta, de ez sem százszázalékos.

A Biblia szerint a törvény cselekedete által nem igazul meg egy test sem. Törekedhet a jóra az ember, de nem képes tökéletessé válni. Isten tulajdonít neki tökéletességet, ha hisz. Az Istentől kapott tökéletes megigazulásba, a megváltásba vetett hit képes jobbá tenni, amíg ebben hisz. Ha egy pillanatra nem hisz ebben, már védtelen. Jön a test kívánsága.

Mielőtt bárki többet hazudik erről másoknak, nézzen magára, aztán hallgasson.

Ki az, aki azt állítja magáról, hogy bűntelen, aki tökéletesen megfelel Isten törvényeinek? A megváltott ember megváltozhat, de nem lesz tökéletes. Bármikor vissza is eshet, ha a test uralkodik rajta, ha elveszíti szeme elől a kegyelmet. Csak a kegyelem és a szeretet tisztítja meg, de soha nem tökéletesen, mert a test még nem támadott fel, s a bűn benne van.

A megváltatlan ember még erre sem képes. A megváltott ember is csak akkor, ha nem kerül az erkölcsi törvény uralma alá, mert akkor visszaesik mindenféle bűnbe, mivel a bűn ereje a törvényben van, ezt mondja a Biblia. A „keresztény árják” erkölcsi mércéje pedig épp a törvény alá visz mindent embert, növelve vele a haragot és a bűnt.

Ezzel ők csak ártanak. Az erkölcsi törvény ismerete nem tesz jobbá.

Aki ezt nem tudja, semmit nem ért a Bibliából. A kereszténység nem erkölcs. Az erkölcs lehet a megváltás gyümölcse, de nem a törvény és a cselekedetek, hanem a kegyelem és a hit által. Ám nem ettől keresztény valaki. „A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti„.

Akik pedig nem születtek újjá, nem kaptak kegyelmet, azok „testben” vannak. A testük uralkodik rajtuk. Nem az ő hibájuk, így születtek. Nem tehetnek ellene semmit, csak a megváltás elfogadása segít. Az ingyen kegyelem, amelynek alapja a tökéletes áldozat, az örökre kifizetett ár. Ebben van a legnagyobb szeretet, ami megváltoztathat.

Olyan mércét állítottak fel ezek az istentelen képmutató pojácák nem hívő embereknek is, aminek senki nem tud megfelelni. Ez a képmutatás üt vissza rájuk, amikor bujdosnak, hazudnak és rejtőzködnek, aztán lebuknak. A bűnösök nem haragszanak a bűnösökre, de azokra haragszanak, akik gyötrik őket, de épp olyan bűnösök, csak megjátsszák magukat.

A liberális demokrácia lényege éppen az, hogy elválasztja az egyházat és az államot, jogot ad minden embernek, hogy erkölcsösen vagy erkölcstelenül éljen, hogy a nemi identitását vállalja vagy nem, s emiatt nem érheti megkülönböztetés. Ez nem tesz senkit bűnösebbé, csak megszabadítja a vallásos képmutatástól. Aztán Isten gondoskodik róla, ha akarja.

Ezt nevezik ezek a képmutatók romlottságnak, amiből épp a képmutatás hiányzik. Érdekes jelenség, hogy Gyurcsány szóvivője lehetett roma, Gyurcsány egyik minisztere lehetett meleg. Lehettek női miniszterek, az még nem volt feminizmus, a genderideológia része. Az embereket ez nem zavarta, mert tudták, hogy ez a valóság, elfogadták mások másságát.

Ez pedig megvédte őket attól, hogy a saját másságuk miatt is félni, bujdosni, rettegni és képmutatóskodni kelljen. Ez a szabadság. A vallás és a politika összekapcsolása pedig a börtön, ami homlokegyenest ellentétben áll a Bibliával is. Jézus a törvényt nehéz igának nevezte, s akik szabad akaratból elfogadják őt, azoknak könnyű és gyönyörűséges igát ad.

Miközben ez a velejéig romlott, képmutató banda elhordozhatatlan terheket rak másokra, összetöri és gúzsba köti az emberek lelkét (ahogy a tömeggyilkos egyház tette ezt a középkorban), ők maguk egy ujjal sem érintik ezeket a terheket, csak leplezik. Ez a beteg gondolkodás csinál szörnyeket belőlük, szül elementáris felháborodást, ha lebuknak.

Orbán a saját fiát bújtatja a katonaságban, hogy férfiassá tegye vagy annak mutassa, és képes a gyerekét egy életveszélyes országba, Csádba küldeni (ki engedné el a fiát oda?). Mindezt csak azért, hogy elrejtse a világ szeme elől, mert nem fér bele a beteg, a Bibliát is meghazudtoló, képmutató, hamis, álkeresztény, árja világképbe, amit hirdet.

Saját börtönükbe kerültek, mert ez az ideológia a diktatúra alapja, hogy a kereszténységet védelmezik, s a magyar egy keresztény nemzet. A nemzeti identitás a kereszténységgel való azonosítása hazugság. Aki nem hazudja magát kereszténynek, erkölcsösnek, az nem is magyar. Az egész országra ráhúzzák ezt a hazug képmutatást. De ebbe buknak bele.

Nagy támaszaik ebben azok az egyházak, amelyeknek éppen el kellene utasítaniuk ezt, akik felelősek azért, hogy a kereszténységet ne járassák le ilyen fasiszta pojácák, hazug diktátorok, akik miatt káromoltatik az Isten neve. Mert az erkölcsi törvény által uralkodnak ők is a híveik lelke fölött, képmutatásra kényszerítve őket. Isten igazi szabadsága helyett.

Mindaz, amire az Orbán-rendszer épül, amit belevettek az alaptörvényük preambulumába, a keresztény gyökerek, hazugság. Ebből csak a gyökér igaz. Ők maguk cáfolják a hazug keresztény identitást, amivel csak képmutatókat nevelnek, s megnyomorítanak mindenkit. Isten a szabadság és ő a szabadító. Embereknek semmi köze ehhez.

Keresztény nemzetet sok keresztény alkot, akiknek a magánügye a kereszténységük, egy szekularizált jogállamban, ahol hívő és nem hívő szabadon és jogegyenlőségben élhet. Az Isten nem diktátor és nem fasiszta. Ők pedig azok. Az Isten ellenségei.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések