Image result for március 15

A 2018-as választás talán utolsó lehetőség arra, hogy Magyarország népe nemet mondjon Orbánra. Utolsó lehetőség arra, hogy a magyar nép lázadása egy választásban öltsön testet és ne egy vérengzésbe torkolljon. A magyarok most kapnak utoljára lehetőséget arra, hogy igazi “fülkeforradalmat” csináljanak, és kinyilvánítsák a szabad akaratukat.

Mindenki biztos lehet abban, hogy Orbán soha többé nem enged meg hasonló helyzetet. Az egyetlen reménye abban van, hogy a kamupártokkal és az önző, pénzéhes ellenzéki pártok segítségével megakadályozza azt, hogy a nép két jelölt közül válastzhasson: Orbán jelöltje, és a demokraták ellenjelöltje között. Így akar, így hajlandó véleményt mondani a nép, mert igent mondani senkire nem tud, és nem is akar, de a “nem” kimondására hajlandó.

Ez egy helyzet. Orbán elszámította magát, Hódmezővásárhely teljesen megfordította az egész politikai helyzetet. A hódmezővásárhelyi jelölt jó jelölt volt, de érdemei elismerése mellett a válastzók még Vásárhelyen sem rá, hanem Orbán (és a hűbérese, Lázár) ellen szavaztak. A jelölt és az ellenzék nem volt ennek akadálya. Ez a hódmezővásárhelyi recept. Nem az ellenzék győzött, hanem Orbán elleni lázadás történt.

A helyzet az, hogy az Orbán-ellenes utálat elérte azt a szintet, hogy az ország lakossága felbátorodott, és hajlandó lenne ugyanerre. Orbánt pedig váratlanul és védtelenül érte ez a helyzet, túl kevés az idő, hogy bármit tegyen ellene. Csak a kamupártok szervezésében és az ellenzéki pártokbe beépített embereiben, az ellenzék önzésében bízhat, hogy nem áll fel mindenhol az országban az “egy az egy ellen” szituáció. Mert abban ő vereségre van ítélve.

Hódmezővásárhely egyrészt leleplezte az ellenzéket, hogy az anyagi érdekeltség az oka, hogy nem állítanak egyetlen jelöltet Orbánnal szemben, mert az anyagi érdekeltség arra ösztönzi őket, hogy elég saját jelöltjük legyen az állami források megszerzésére. Az egész így van kitalálva. De Hódmezővásárhely az ellenzék tisztességesebb részének lehetőséget is adott arra, hogy tanuljanak ebből, és feladják az önző szempontjaikat.

Gyakorlatilag arról van szó, hogy egy váratlan pillanatban Orbánt tényleg le lehetne győzni, először és utoljára a NER történetében, ha ők nem állnaka z emberek útjába, és engedik, hogy a nép kinyilvánítsa a véleményét, megjelenjen a népakarat, és a nép a lázadását egy parlamenti választásba fojtsa, ne pedig egy öldöklésbe. Ezt a lehetőséget a magyar népnek meg kell adni. Minden ellenzéki párt, amely ennek útjába áll, hazaáruló és nemzetellenes.

Mindenki tudja, hogy az alkotmányos rend megdöntése óta hirdetem a rendszer bojkottját. Az államcsínnyel létrehozott NER-t alkotmányos kötelesség bojkottálni a hazug választással együtt. Ez a véleményem jogi értelemben semmit nem változott, de a népnek joga lázadni, és ebben nem lehet és nem szabad korlátozni. Ha ez a lázadás egy választás formájában valósulhat meg, akkor az a lázadás legelfogadhatóbb formája a lázadások történetében.

Orbán csal. Mindig is csalt, most is csal. De a helyzet az, hogy a nép lázadása elsöpörheti a csalással együtt. Ezzel semmi nem oldódna meg, de világossá válna a tényleges helyzet, hogy az ország nagy többsége utálja és elutasítja őt, a maffia családjával és a hűbéreseivel együtt. Rákényszerül arra, hogy a hatalmát nyíltan diktatórikus és erőszakos eszközökkel tartsa meg vagy szerezze vissza. Ez is előrelépés a rendszer négyévenkénti legitimációja helyett.

Hódmezővásárhely statisztikai minta. Arról szól, hogy a nép követeli az akaratnyilvánítás lehetőségét, de nem pártokra akar szavazni, nem a jelöltek személye a fontos, hanem az, hogy ítéletet mondhasson Orbán felett. Aztán lesz, ami lesz, de most már ebből a hazug, tolvaj, gyűlölködő gazemberből elege van. Ezt az óhaját tiszteletben kell tartani, lehetővé kell tenni. Még akkor is, ha “egy az egy ellen” felállás sem lenne elegendő a győzelemhez.

Utána azonnal vissza kellene térni az alkotmányos rend megdöntésének kimondásához, s mindahhoz, amiért egyébként bojkottálni kellene az egész rendszert. Másképp nem lehet működő országot és igazságot teremteni. De ez a kinyilvánított népakarat felülírja még a bojkott jogállami követelményeit is, mert a népszuverenitás elve alapján tiszteletben kell a nép akaratát tartani.

Azok az ellenzéki pártok és jelöltek, amelyek nem lépnek vissza attól, hogy az egyetlen, a legesélyesebb jelölt álljon Orbánnal szemben, ezt a népakaratot törlik el, és akadályozzák meg a népet abban, hogy igazságot szolgáltasson. Ehhez nincs joguk. Ez népellenes árulás. Mi elvi alapon ellene voltunk annak is, hogy a náci múltját csak formálisan elhagyó Jobbik közeledését demokratikus pártok elfogadják, de a népakarat ezt is felülírja, s a nép még a Jobbikkal való együttműködést is elfogadta.

Hogy ennek milyen parlament a következménye, az látszólag a népet nem érdekli, ez egy további megoldandó kérdés. A népet az érdekli, hogy Orbán takarodjon, és elmondhassa ezt neki. Méghozzá a szavazófülkékben, mert a nép bölcs, nem akar ölni, gyilkolni, s nem akar véres polgárháborút. De ki akarja mondani, hogy elég volt belőlük. S attól kell most tartani, hogy ha az ellenzéki pártok ezt nem teszik lehetővé, később már nem lehet mást tennie. Ez az ellenzék felelőssége. Pénz vagy élet? Ez a kérdés.

Abban ugyanis mindenki biztos lehet, hogy ha Orbánnak sikerül megosztania az ellenzéket, ha a hódmezővásárhelyi modell nem áll fel, és a nép nem látja, hogyan is szavazhat Orbán ellen, akkor Orbán győzni fog, és soha többé ilyen helyzetet nem enged meg. Ezért az sem számít, hogy Simicska ki volt korábban, miért szakított a nagy G. barátjával, támogatni és segíteni kell. El kell fogadni a leleplező anyagait, bátorítani kell, mellé kell állni, ne féljen a legbrutálisabb bizonyítékokat is nyilvánosságra hozni. Akár mentességet kell ígérni neki, ha olyan ügyről van szó, amelyben ő is érintett volt.

A népakarat szent. Semmi nem drága, hogy a nép megtehesse, amit szeretne. Ha ennek az a feltétele vagy a következménye, hogy az “egy az egy ellen” felállásban Jobbik jelöltre kell szavazni, akkor arra kell szavazni, mert a nép nem ellenzéki pártokra, hanem Orbán ellen szavaz, amit nem szabad megakadályozni. Simicska az elmúlt időszakban bizonyított, hogy a Jobbikot visszaterelte, és nem hagyta belülről Orbán által megpuccsoltatni. Megváltozott a Magyar Nemzet is, a leleplező anyagaik teljesen korrektek, minden igényt kielégítenek.

Ezt el kell ismerni és értékelni kell. Nincs sok idő. A népnek ki kell fejeznie március 15-én is az akaratát, amit kifejezett Hódmezővásárhelyen. Rá kell szorítania, rá kell kényszerítenie az ellenzék pártjait, hogy ha nem engednek a népakaratnak, hanem útjukba állnak, akkor nekik végük van, mert Orbánnal egy kategóriába kerülnek, s ugyanolyan közutálat tárgyai lesznek. Történelmi helyzet van.

Március 15-e nem zsarnokok, hanem a liberális polgári demokraták ünnepe. Ezért erőt kell meríteni 1848-ból, a márciusi ifjakból, a liberális demokratikus követeléseiből, amelyek ma is ugyanazok. 1848 Orbán ellentéte, mégis ellophatta egy zsarnok a szabadság ünnepét, s ezt most meg kell akadályozni. Nem szabad félni, a megfélemlítés az eszközük. Az igazság a mi oldalunkon áll, a jog mellettünk áll. Jogot a népnek! 1848 a liberális jogok ünnepe, és mindenben Orbán illiberális államának ellentéte.

A zsarnok nem sajátíthatja ki, ez ellene szól. 1848 a liberalizmus, az antiklerikalizmus, a felvilágosodás, a sajtószabadság, a lelkiismereti szabadság, a közteherviselés ünnepe. A forradalom napja. A zsarnokság eltörlésének napja. Nem az Orbán-család megdicsőülése. Ezt határozottan el kell utasítani. Történelemhamisítás zajlik 2010 óta, a márciusi ifjak emlékének meggyalázása. Vissza kell venni március 15-ét, és 1848-at kell zászlóra tűzni.

Menjen el mindenki az 1848-as demokraták március 15-i ünnepségére, mutassák meg az Orbán-ellenes emberek, mennyien vannak. Ez is a demokratikus lázadás egyik formája. Ne engedjék, hogy rasszisták, zsidózó, cigányozó, szélsőjobboldali söpredék által szervezett megmozdulás lenyomja őket. Orbánnak vége, morálisan megsemmisült. Ezt ki kell fejeznie a március 15-i megmozdulásnak is. Erőt kell demonstrálni, a szabadságot kell hirdetini, és az ellenzéknek az “egy az egy ellen” felállást kell bejelenteni. Akkor Orbán április 8-ig már nem alszik.

Ez tényleg az utolsó lehetőség. Most még megmenthető a haza és a magyar fiatalok jövője. Ezzel a felelősségérzettel kell mindenkinek egy szívvel és egy lélekkel jelen lennie. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

Image result for március 152 hozzászólás : Bartus László: Helyzet van március idusán

 1. Szilágyi Gábor

  March 14th, 2018

  “Így akar, így hajlandó véleményt mondani a nép”…”a népnek joga lázadni…”

  Joga van lázadni…hangot adva tiltakozásának az utcákon és tereken. És ez még messze nem forradalom. Utcai tiltakozások egyszer már meghátrálásra kényszerítették a hatalmat, mégpedig egy valóban nem túl fontos ügyben, a netadó elleni tüntetések idején. Eltörölték a vasárnapi boltzárat is, miután valamiért a NVB átengedte az erről szóló népszavazási kezdeményezést. De szép számmal és sokkal jobb példákat találhatunk erre külföldön.

  Szlovákiában 1989 óta nem látott tömegek az utcán az újságírógyilkosság és a kormánynak a fényre került maffia kapcsolatai miatt tiltakozva. Nagyon úgy tűnik: előrehozott választás lesz a következménye a botránynak. Ugyanakkor – már ha valóban így lesz – ez soha nem történhetne majd meg a lakosság elementáris erejű tiltakozása nélkül, amely meghátrálásra kényszerítheti a hatalmat, és nem csupán áldozatokat szed, lásd pl. a belügyminiszter távozását, hanem az egész kormány belebukik Fico-val együtt.

  Én ezt hiányolom idehaza, és ezt hiányoltam az elmúlt 8 évben mindvégig. Nem volt elemi erejű lakossági tiltakozási hullám a kormány gazemberségei ellen. A nép szótlanul, legföljebb némi morgás kíséretében vette tudomásul, hogy el akarják rabolni magánnyugdíj megtakarítását, és ostoba szolga módjára oda is adta nekik. A hatalom az évszázad rablását mindenféle társadalmi tiltakozás és ellenállás nélkül vitte véghez.

  Pedig ellent lehetett volna állni. Nekem ne mondja senki, hogy nem lehetett volna. Béna volt a magyar, gyáva és nemtörődöm – még akkor is, mikor épp’ a saját megtakarítását készültek elrabolni el tőle. Ennélfogva az egypárti Alaptörvény hatályba lépését, és a jogállami intézményrendszer lebontásának szó nélküli tudomásulvételét már ne is említsem. Ha már az embert a saját megélhetése sem érdekli…akkor mit várunk tőle?

  Mindennek most isszuk a levét. Az ellenzék és a nép gyávasága most üt vissza. A demokrácia hiánya az, amelynek a következménye a társadalom mostani erős kiszolgáltatottsága, a totális jogfosztottság, a manyup vagyonok és a termőföldek elrablása, de akár a mostani Kósa-ügy is. Nincs jogállam, mert nem védtük meg.

  Reply
 2. Szilágyi Gábor

  March 14th, 2018

  Bartus László cikkeiben szívesen döngöli a földbe az ellenzéket, és erre – mint én is utaltam rá – minden oka meg van, csakhogy ezzel együtt a népet sem lehet felmenteni a felelősség alól! Mi is ugyanolyan hibásak vagyunk. De ha mindeddig a választópolgár inkább hallgatott kedvenc pártjának politikusaira, mintsem a saját érdekeit tartotta volna a szem előtt… akkor ne is csodálkozzunk, hogy itt tartunk. Ezt a mostani helyzetet, hogy egy csaló választási törvény által megrendezésre kerülő, nem szabad és nem tiszta választásoktól kell csodát remélni, az valami egészen elképesztő.

  A fülkelázadás lehetősége persze megvan, de szabad legyen sikerét kétségbe vonni.

  A vásárhelyi mutatvány ellenére is a hatalmi képlet ugyanúgy működik:

  Csaló választási rendszer + >90%-os médiafölény + rendszerkonform nyomozati szervek.

  Hathatósan akadályozzák az ellenzék győzelmét. A kormánypárti média rengeteg, amúgy jószándékú, elvileg meggyőzhető embert tart fogva – főleg vidéken, a falvakban és kisvárosokban. A közszolgák, a közmunkások rövid pórázon vannak tartva. Személyesen ismerek olyan közszolgát, akinek hiába mondom, hogy a szavazófülkében egyedül vagy, oda nem követ a hatalom figyelő tekintete sem, ő mégis a Fideszre szavaz, mert kifigyelik, ezek akkor is látnak mindent, és neki baja lesz. Itt tartunk. Fortélyos félelem igazgat, emberek tömegeit tartja rettegésben és magához láncolva a hatalom. Olyan közállapotok vannak vidéken, amikre egy felvilágosultabb ellenzéki szavazó még csak nem is gondol. Azt hiszi, mindenki olyan mint ő. Amit ő tud, amivel ő tisztában van, azt tudja, azzal tisztában van más is. Pedig nem…

  A kormánymédia szellemi nyomorban tart rengeteg embert. Sok helyen csak Kossuth Rádió van, azt hallgatják az emberek. Vagy megszokásból, vagy mert tényleg csak az van. Az ellenzék mozgástere, megszólalási lehetősége erősen korlátozott. Polt Péter ügyészsége megtagadja a nyomozást a fideszes gazemberségek ügyeiben, ezáltal megakadályozza, hogy nyíljanak a szemek, ellenben az ellenzékiek vélt vagy valós stiklijeivel tele a kormánypárti sajtó. A kör ezzel bezárul.

  A mostani lelepleződések és vásárhelyi “csoda” ismeretében, a kormányzati kapkodást látva könnyen hihetjük, hogy most komoly az esély a kormányváltásra, de szerintem a jelen állás szerint csak az újabb kétharmadot fogja bukni a fidesz. Az négy évvel ezelőtt is épp’hogy csak meglett, egy kicsit jobb ellenzéki szerepléssel viszont a sima abszolút többség még bőven megvan. Viszont a NER működtethető parlamenti kétharmad nélkül is. Az csak a rendszer kiépítéséhez kellett, ennélfogva arra Orbánnak voltaképpen nincs is már szüksége. Nem lesz boldog, ha elveszti, de el fog boldogulni anélkül is. Ellenben az ellenzéknek hathatós változások eszközöléséhez kétharmados felhatalmazás kellene, de abban meg a fanatikusokat leszámítva nem hisznek saját szavazóik sem. Sima kormánytöbbség egy Jobbikkal, vagy annak csupán hallgatólagos támogatásával, ráadásul egy Polt Péterrel a háttérben, akinek a mandátuma ugyan jövőre lejár, de a törvény úgy szól, hogy a regnáló legfőbb ügyész mindaddig posztján marad, amíg a pártoknak nem sikerül megállapodnia az új legfőbb ügyész személyében.

  Az ellenzék kilátásai nem rózsásak, de ők maguk ennek az okozói. Amilyen lehetetlen helyzetbe lavirozták bele korábban magukat, annak ez a következménye.

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)