Csak az EU tartja viszonylag épen Orbán elmeállapotát

Közzétéve February 13, 2019, 2:43 pm
16 mins

A diktátorok elmeállapotáról számos könyv és tanulmány megjelent, ezek pszichopata tulajdonságokhoz kapcsolják magát a diktátorrá válás folyamatát, mert ahhoz olyan gátakat kell átlépni, melyekre normális ember nem képes. A pszichopatának nincs veszélyérzete és elveszíti az empátiáját és a realitásérzékét. Skizofrén paranoiások állandó bizonyítási kényszerben szenvednek és mindenben az önértékelésüket romboló veszélyt látnak. Az amerikai Goldwater-szabály megtiltja a pszichiátereknek, hogy közszereplők elmeállapotáról nyilvánosan nyilatkozzanak, de olyan extrém esetekben, mint például Donald Trump ezt a szabályt nem tartják be, még könyvet is írtak róla. A probléma az, hogy ennek sincs semmiféle visszatartó ereje.

Diktátorok esetében az épelméjűség kérdése minden esetben felmerül,. Voltak a történelemben diagnosztizált elmebetegek is, mint Szálasi, akinek rémálomszerű ideológiai elméletei és a magabiztossága, amellyel ezeket előadta, emlékeztetnek napjainkban is egyes emberekre. A politikusok mentális zavarainak egyik tipikus esete, hogy elszakadnak a valóságtól, és saját tévképzeteiket valóságnak tekintik. Ilyenkor veszélyes emberekké válnak, mert kiszámíthatatlanok. Ezt a folyamatot erősíti, ha egy diktátor elveszíti teljesen a külvilág kontrollját. A zsarnokok az abszolút lojalitás és a teljes engedelmesség alapján választják ki a munkatársaikat és környezetük tagjait, hogy minden korláttól és ellensúlytól megszabaduljanak. Akit nem távolíthatnak el, azt terrorizálja és lelkileg betöri, de egy idő után megszűnik körülötte az igazmondás és a kritika, s emiatt külső kontroll nélkül marad.

Amikor ez megtörténik, a pszichopata ezt megerősítő jelzésként értékeli, és elhiszi, hogy helyes úton jár, hiszen a környezete is ezt igazolja vissza. Miközben maga is arra törekszik, hogy minden korlátot vagy kritikát távoltartson és visszautasítson. A kritikát nem ellentétes véleményként, hanem személye, integritása és a tevékenysége ellen irányuló támadásként érzékeli. Ezért nem lehet egy pszichopatával értelmes vitát folytatni, mert érvelni emiatt nem képes. Úgy gondolja, a kritika tartalmának nincs jelentősége, mert az nem lehet igaz, csak a támadást kell visszautasítani és elhárítani. Ez az oka, hogy a diktátorokkal és a diktatúrákkal megszűnik az értelmes párbeszéd, mert azonnal visszautasítanak mindent, méghozzá sértett óvodás gyerek szintjén. A diktátor környezete automatikusan átveszi ezt, munkatársai a pszichopata vezér hullámhosszára hangolódnak, s valamennyien ennek megfelelően kezdenek el viselkedni. A pszichopata fertőz.

Ezeknek a leírásoknak tökéletesen megfelel Orbán Viktor és környezete, ahogyan elhárít minden értelmes kérdést, érvet, párbeszédet, s mindenre ugyanazzal a populista demagógiával válaszol, vagy sértéssel felel. Mert magát a kritikát sértésnek tekinti és visszavág. Ezek tipikusan pszichopatákra jellemző karaktervonások. Ezért lehetetlen egy diktatúrát a végtelenségig leplezni, mert a beteg személyiség nem tűri a különvéleményt, az ellenkező álláspontot. Ezeket a környezete részéről “lázadásnak”, kívüállóktól támadásnak érzékeli. Ezért egy idő után mindent megtesz azért, hogy ezeket eltávolítsa, felszámolja, bárhogy korlátozza, és megszabaduljon a kritikával és az ellenvéleménnyel járó kellemetlen érzésektől. Ezért egy mentálisan beteg diktátor kénytelen diktatórikus lépéseket tenni. A ravaszabbak ezt becsomagolják, és adminisztratív eszközöknek álcázzák, hazudnak róla, de ugyanarról van szó, mint amikor a heves mérsékletű, önkontrollra képtelen zsarnokok géppisztolyosokat küldenek az “ellenség” megsemmisítésére.

Ezek az akciók, bármilyen eszközt használjanak is, szükségtelenek lennének a rendszer működtetése szempontjából. A kritikusok eltávolítására, szabad gondolkodás felszámolására csupán saját beteg lelkük miatt van szükség. Fontos azonban, hogy ezt valamilyen fennkölt vagy nemes cél, eszme nevében tegyék, hogy a szűkebb s tágabb környezetük is azonosuljon ezzel. Cinikus kampánytanácsadók tisztában vannak azzal, hogy a támadás, az ellenfelek szétrombolása, “megsemmisítése” eszköz, manipuláció. Tudják, hogy amit mondanak róla, az nem igaz. Később meglepődve tapasztalják, hogy a szerep életre kelt, a kuncsaft azonosult a szerepével és a kitalált hazugságnak megfelelően érzékeli a valóságot. A tisztességesebb tanácsadók ilyenkor elköszönnek és keresnek új ügyfeleket. Ezek a torzulások nem a hazugság jellegétől jönnek létre, hanem a kuncsaft pszichopata személyiségéből. A torzulás már belül van, ehhez kap alapanyagot.

Ha például Orbán elhiszi saját hazugságaikat, hogy Soros szervezi a bevándorlást és ő a keresztény Európa megmentője, akkor ezt el is hiteti a környezetével, akik vagy magukévá teszik ezt, vagy eljátsszák, különben röpülnek. Ha a diktátor észreveszi, hogy valaki nem azonosul a téveszméjével és nem tekinti azt valóságnak, azt azonnal kirúgja. Orbán nyilvánvalóan megfelel a pszichopaták tüneteinek, s ami ennél is rosszabb, hogy a fertőzése rendkívül kiterjedt. Nemcsak a közvetlen környezete él ugyanabban a megteremtett hamis világban, amelyben ő, hanem Finkelstein mestere halála után Habony Árpád megvette a lonconi cégét, és Orbán azzal bízta meg, hogy a környező országokba is vigye el ezt a “fertőzést”, és ugyanezzel a módszerrel a NER-hez hasonló rendszereket hozzon létre, hozzá hasonló pszichopatákat emeljen hatalomba. Ez a munka gőzerővel folyik a Balkánon és a V-4 néven ismert posztkommunista nacionalista szörnykoalícióban. Orbán ajánlja ezt a segítséget a térségben, és megy Habony irodája.

A pszichopata diktátorok elmeállopata nem konstans, hanem egy fejlődési pályán halad, amely a totális megőrülésig vezet. Ennek látványos jelei a népirtások, politikai gyilkosságok, és mészárlások kisebb vagy nagyobb közösségben, szűkebb vagy tágabb környezetben. A pszichopata állapotát és veszélyszintjét abból lehet lemérni, hogy egyik oldalról milyen széles körben és mennyire mélyen azonosult a környezete az elmebeteg világképével, illetve milyen mennyiségű és minőségű ellenerő létezik a valóság részéről, amely korlátozhatja, kritizálhatja őt. Orbán esetében ezek az ellenerők először a liberális jogállam intézményeinek képében jelentek meg, aztán egyes szakmák (filozófusok, stb.), s mindenek előtt a sajtó szabadsága révén. A politikai ellenzéke kontroll alá kerülése és kiiktatása, mindennek a névlegessé tétele a külső akadályok lebontását jelentette, és maga mondta ki, hogy Magyarországon már nincs számottevő ellenfele. Igazi kontroll, bátor és szókimondó krtika nélkül uralkodhat. A létező formális ellenzék, sajtó, egyéb szabadság az ő akaratából létezik, mert az Európai Unió miatt ez az érdeke.

Mindez azt jelenti, hogy Orbán totális beborulásának és a nyílt diktatúra bevezetésének egyetlen akadálya az Európai Unió létezése. Két okból: egyrészt kell az EU pénze, másrészt a pszichopaták kényszere szerint terjeszkedni akar, és el akarja foglalni az EU-t. Ezt csak belülről teheti meg. Az épelméjűek feltételezésével szemben ennek nem hatalomtechnikai és egyéb logikus okai vannak, hanem kizárólag a beteg elme és beteg személyiség, amely addig megy előre, amíg ellenséget, kontrollt, kritikust lát. Ha sikerül ezeket legyőznie, akkor a betegsége fejlődési íve emelkedik, az állapota romlik, a valóságtudata szűkül, és egyre zsarnokibb lesz. Az egyetlen esély a nagyobb tragédiák elkerülésére, ha megmaradnak az ellenpontjai, a korlátai, a kritikusai és az intézményi korlátai. Magyarországon ezeket már letarolta, az egyetlen ilyen korlát és kontroll az Európai Unió, ahogy ő nevezi: “Brüsszel”. Az ő beteg lelke miatt folytat Magyarország harcot az Európai Unió, és a liberális jogállam ellen, amely nem véletlenül a fékek és ellensúlyok rendszere nevet viseli. Paradoxon, hogy ezek az elmebeteg diktátorok megfékezésére vannak, és az elmebeteg diktátorok ezeket számolják fel először.

Amíg ezek a fékek és ellensúlyok vannak, addig marad viszonylag ép Orbán elméje, mert kénytelen kapcsolatot tartani a valósággal és az igazi külvilággal. Ezért kénytelen időnként kilépni a hamis tudatból és a maga alkotta párhuzamos (“alternatív”) valóságból. Amikor normális és épeszű emberekkel érintkezik, egy skizofrén pszichopata képes teljes mértékben azonosulni, és azt a látszatot kelteni, mintha azonosak lennének a kontúrjai. Mintha ő is abban a világban élne, de ő tudja, hogy ez szerep, és minden erejével ezt a világot, a vele ellenkező zord valóságot akarja lerombolni. Ezért Orbánnak a valamit használó és az állapotát javító tabletták és injekciók azok a napok és alkalmak, amikor az Európai Unióban normális emberekkel és a valóságos külvilággal érintkezik. Amikor hosszabb időre elvágják ettől és nem érzi annak a kontrollját, az állapota romlik, és Magyarország helyzete is romlik. Az súlyos jel, hogy már az Európai Parlamentben is úgy beszél, mint Budapesten, s nem mintha normális emberek között lenne. Nem moderál.

Ezért Magyarország elemi érdeke az, hogy Magyarország az Európai Unió tagja maradjon, és Orbán európai offenzívája sikertelen legyen. Amíg a liberális Európai Unió létezik, addig az elmeállapota relatíve épségben marad. Amíg az EU kontrollja működik, addig nem tud elszabadulni. Ha Európában a fű alatt szervezett illiberális fertőzés győzelemre jut, Magyarországon elkerülhetetlen lesz a nyílt diktatúra, Orbán beborulása, minden kritikus hang elnémítása, és Európa elmebetegek kezébe kerül. Annak minden szokásos következményével együtt: háborúk, népirtások, stb., stb.. A világot megmenthetné néhány orvos, ha világos diagnózisokat adnának. Orbán apját pedig ezúton is üdvözöljük, mert a szakirodalom szerint ez a beteg személyiség a szülői agresszió következménye. Ha felfogta, miről beszélünk, csináljon valamit.

 

Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.