A tulajdonhoz való jog súlyos sérelme lesz, ha megsemmisítik azoknak a hajléktalanoknak a “tárolhatatlan” holmijait, akiket október 15. után az utcán találnak. Igaz, hogy a becsült értéket (amit a megsemmisítők becsülnek meg) megkaphatják, de csak miután levonták az ideiglenes tárolás és a megsemmisítés költségeit. Ez pedig legjobb esetben nulla egyenleg lesz, hacsak nem a hajléktalannak kell még fizetnie azért, hogy elrabolták a holmiját és azt önkényesen meg is semmisítették.

A napi.hu gyomorforgató híre szerint (már a címe is egy hazugság) sajnálni kell a szegény Orbán-kormányt, mert sok adminisztrációs terhet ró az önkormányzatokra és a rendőségre, hogy a hajléktalanok illetéktelenül elvett holmiját tárolják, nyilvántartásba vegyék, értékét megbecsüljék. Ez utóbbi azért lesz érdekes feladat, mert egy hajléktalan számára a koszos matrac felbecsülhetetlen érték, míg a forgalmi értéke tíz forint vagy egy szál cigaretta.

Mivel a hajléktalan “kártalanítása” ehhez a becsléshez kötődik, a becsült értékből levonják a tárolás és a megsemmisítés költségeit, ami egészen biztosan magasabb lesz, mint amit a becsült érték tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy a hajléktalan nem kaphat semmit azért, amit elvett tőle a magánrepülőgépeken repdeső Orbán-rezsim. De ha a költség nagyobb lesz, a hajléktalan még el is adósodhat a tolvajoknak, akik a maradék holmiját is ellopták tőle.

Ez az embertelenség szinte fokozhatatlan, legfeljebb azzal lehetne felülmúlni, ha magát a hajléktalant elégetnék, mert nagyjából annyi értéket tulajdonítanak neki, mint a holminak, amit megsemmisítenek az eltulajdonítás után. Ahogy a nácik esetén mondták, hogy előbb a könyveket égetik el, utána az embereket, a párhuzam helytálló, mert a hajléktalanoknak általában már nincsenek könyveik. Nekik csak rongyaik vannak.

Az orbáni bűnszervezet törvénytelen és illegitim alaptörvénye is tartalmazza a tulajdonhoz való jogot: alaptörvény XIII. cikk (1) Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. Vajon az Orbán-banda bürokratikus kiszolgáló személyzete megkeresi-e a hajléktalanoknak a gyerekeit, örököseit, és nyilatkoztatja-e őket arról, hogy lemondanak-e az örökségükről, vagy csak szó nélkül megsemmisítik a hajléktalanok tulajdonát, ezzel két jogot is sértve?

Polgári Törvénykönyv 5:43. § [Kisajátítás] (1) szerint “Kisajátítással ingatlan tulajdonjoga kivételesen, közérdekű célra, azonnali, teljes és feltétlen kártalanítás ellenében szerezhető meg.” (2) bekezdés: “kártalanítás nyújtására az köteles, aki kisajátítás alapján a tulajdont megszerzi.” Ez a törvénycikk egyértelműen arról szól, hogy valamely tulajdon a közérdekű célra, közérdekű használatba vételre vehető el, megsemmisítésre nem. Ez lopás.

A hajléktalanoktól a tulajdonukat csak azonnali, teljes és FELTÉTLEN kártalanítás ellenében lehet elvenni. Abból nem lehet levonni azt, amibe a tárolás és a megsemmisítés kerül. Mert ha az állam elvette, azért kártalanítania kell, és az már az állam dolga, hogy mit kezd vele, és az mennyibe kerül neki. Nem a hajléktalan kérte, hogy vegyék el a tulajdonát, tárolják, és semmisítsék meg.

A holmi becsült értéke hajléktalan esetében nem annyi, mint amennyit a holmi a piacon ér, hanem a használati értéke számít. Egy hajléktalannak a tetves matrac olyan, mint a király baldachinos ágya. Nem beszélve a személyes kötődésről és a tulajdonlás lelki értékéről. Az lehet, hogy hajléktalan, de neki is van valamije. Birtokol valamit. Ez az önbecsülésének az alapja. Ezt az utolsó emberi érzést is elveszi tőlük Orbán fasiszta állama. Sokszor az egész ember már csak annyit ér, amennyi a tulajdonlás adta emberi méltóságból megmaradt. Sőt Lázár János definíciója szerint minden ember annyit ér, amije van. Ők még azt is elveszik.

Ezért, ha Orbán fasisztái elveszik, ellopják, elrabolják erőszakkal a hajléktalan utolsó lelki támaszt nyújtó tulajdonát, akkor már nyugodtan elvehetik az életét is. A tulajdonhoz való jog éppen ezt az eszmei értéket védi, mint alapvető emberi jogot, nem csupán a materiális javakat. Szeretnénk jelezni, hogy ezek a hajléktalanok magyarok, vélhetően magyar lesz az unokájuk is. Egy magát “nemzetinek” és “kereszténynek” nevező kormány korlátozza és fosztja ki őket az utolsó emberi javaikból és a méltóságukból.

Azzal is, hogy bűncselekménnyé teszik a hajléktalanságot. Az október 15-től már érvényes szabályok szerint szabálysértés miatt közérdekű munka szabható ki a hajléktalanra, de ha az “elkövető” ennek elvégzését nem vállalja, akkor elzárással sújtható. Ha 90 napon belül 3 alkalommal is figyelmeztetniük kell a rendőröknek a hajléktalant, megindítják az eljárást ellene. Ez a mocsok banda a magatehetetlen hajléktalant kényszermunkára vinné, ha erre nem képes, börtönbe csukják. Miközben nem követett el semmit. A bűne csak annyi, hogy szegény. Vajon mikor nyitják ki nekik Recsket vagy teszik gettóba őket?

Mészáros nem kerül börtönbe, az ő holmiját nem égetik el. A milliárdos fatolvaj Tiborcz se, aki ellopta egy szegény ember fáját, és még milliárdokat, kastélyokat. Csak a szerencsétlen nyomorult hajléktalant, aki nem követett el bűncselekményt. A létezése a bűncselekmény, ami zavarja az Orbán-banda bűnözőit. Csak az erőseknek van joguk az élethez.

Segítség helyett büntetik, kifosztják, megalázzák és halálra ítélik őket. Az állam nem tud annyi szálláshelyet biztosítani, amennyi hajléktalan él az utcákon. A szerencsétlen akkor sem tud a szabályoknak megfelelni, ha akar. De a szálláshelyek többsége emberi lakhatásra nem is alkalmas, zsúfolt, büdös és veszélyes. A hajléktalan szabadabbnak s nagyobb biztonságban érzi magát az utcán. Alapvető joga a létezés, még ha a szegénységének látványa zavarja is a NER-lovagokat és a cicababáikat. Akinek ez nem tetszik, segítsen rajtuk.

Akinek a holmiját minden következmény nélkül, önhatalmúlag el lehet venni, és meg lehet semmisíteni, annak semmiféle emberi értéket, méltóságot nem tulajdonítanak. Hajléktalan embert ugyanolyan értéktelen szemétnek tekintik, mint a holmiját, amit elégetnek. Ennél a gondolkodásnál aljasabb és mocskosabb, embertelenebb mentalitás nincs. A kereszténység meggyalázása, Isten leköpése, ahogyan ezek a bajba jutott, szegény emberekkel bánnak.

A hajléktalan magatehetetlen, nem tudja megvédeni sem magát, sem a tulajdonát. Akik a jogi védelmét elláthatnák, azokat Soros-ügynöknek bélyegezték, akik magyarellenesek. De az a bűnszervezet, amely elfoglalta Magyarországot, amely az egészségügy lepusztításával és válogatott módszerekkel irtja a magyarságot, Taigetoszra küldi az öreg, beteg, magáról gondoskodni képtelen embereket, hajléktalanokat, az a legmagyarellenesebb.

Undorító, rohadék, okádék, mocskos társaság. A világ szemetje az Orbán-banda, azokkal együtt, akik kiszolgálják őket. Szívtelen, embertelen gazemberek, mérgeskígyók fajzatai.8 hozzászólás : Elégetik a hajléktalanok tulajdonát, miért nem égetik el a hajléktalanokat is?

 1. Tóth Zoltán

  October 9th, 2018

  Legyen Magyarországon ALKOTMÁNYOS JOG A LAKHATÁS (tehát minden embernek legyen alanyi joga egy saját hajlékra), és az EMBERI TÁPLÁLÉK (tehát ne lehessen éhező ember az országban)!

  Az európai kultúra harcos fellegvárában, Orbanisztánban már szeptemberben elhunyt az első – tél előtti – fagyhalott, és még hányan követhetik őt, sajnos! A gyáva közönyünk mellett – ugyanis mi saját magunkat is cserben hagyjuk. Ennyire hősiesek lennénk? Nyugodtan szorozza fel magában mindenki kettővel-hárommal a kormányzati statisztikákat, nem véletelen a sumákolás és intézményesült titkolózás a hazai fagyhalottak számát illetően, mely bőven meghaladhatta az évenkénti legalább félezres mértéket is! Engedjék meg, hogy egy szerintem remek ötletet mutassak be mindenkinek, melyet közös erővel és összefogás révén játszi könnyedséggel valósíthatnánk meg, egyúttal végleges megoldást találva erre a problémára. Nekem a végére – miután figyelmesen elolvasták – pusztán egyetlen kérdésem marad: MIÉRT NEM?

  Íme a javaslatom. Korábban már többször, több fórumon is jeleztem: Earthship Biotecture házakkal nem kizárólag a menekültek, hanem még inkább a hazai lakosság lakhatása is rendezhető lenne. https://www.youtube.com/watch?v=6odaW0qlVj8

  Közös erőfeszítéssel megvalósíthatnánk egy sikeres építészeti rendszert, melynek lényege:
  – teljesen önfenntartó épületek építése;
  – minimális gépesítéssel, döntően kézi erővel;
  – hulladékok nagyarányú újrahasznosításával (autógumi, borosüvegek, sörös dobozok, …);
  – a megújuló energiaforrások házi hasznosítására támaszkodva;
  – közművesítés nélkül;
  – jelentős mértékben saját élelemtermesztéssel…

  A következő, rövid bejátszások (az első magyar nyelvű feliratozásával) vázolják fel magának a szerkezetnek a működési elvét: https://www.youtube.com/watch?v=aaZXtCtitqw + https://www.youtube.com/watch?v=Xj5NO32ahB0

  A magam laikus szintjén vélem, két fő projektről érdemes a leginkább beszélni.
  1/a. típus: https://www.youtube.com/watch?v=N2so9hyNWxc
  1/b. típus: https://www.youtube.com/watch?v=wTqSpx0Vgv4
  2. típus: https://www.youtube.com/watch?v=mW9rnE6LzAM Erre a modellre hivatkoznak úgy rendszeresen: a “Phoenix”. Ez egy jóval nagyobb alapterületű projekt, szerintem rendkívül látványos, impozáns. A megépítése drágább lehet, és szerintem igazán a nagycsaládok tudnák hasznosítani. Mindenesetre szeretném a figyelmet felhívni az alábbi rövid bemutatókra: https://www.youtube.com/watch?v=0BOzpGd2HYo + https://www.youtube.com/watch?v=OUqiq2oqZ4U

  Önfenntartó épületek, mert:
  – hálózatoktól függetlenek, tehát nincsenek számlák;
  – nem igényelnek közművesítést;
  – élelem termesztésére (pl.: zöldségek) is alkalmasak.
  Vagyis a felépítésüket követően – mely szintén jóval kevesebbe kerül – szinte nincs utólagos költségük. Roppant egyszerűen, hatékonyan, gyorsan (4-5 hét) lehetne rendezni a lakhatási kérdést! A hulladékok újrahasznosításával, ezért még olcsóbban. A “zöld energia avatatlan bajnoka” – Káder János – pedig felszabadultan lelkendezhetne! Egy épület (mely már tartós megoldást kínálna egy 5 fős családnak) kerülne kb.: 5 millió forintba – felhasználna kb.: 750 autógumit. Számoljunk:
  1 épület ~ 5 millió Ft ~ 5 fő ➜ 750 autógumi
  500 épület ~ 2500 millió Ft ~ 2500 fő ➜ 375 000 autógumi
  20 000 épület ~ 100 milliárd Ft (Orbán eddigi “kötvényesdije”) ~100 ezer fő! ➜ 15 millió autógumi
  40 000 épület ~ 200 milliárd Ft (Orbán “várfoglalása”) ~ 200 ezer fő! ➜ újabb 30 millió darab autógumi!
  100 000 épület ~ 500 milliárd Ft (Orbán eddigi “kerítésesdije”) ~ FÉLMILLIÓ EMBER!!! ➜ közel 45 millió darab autógumi!

  (Gondoljanak bele, a mai hírek alapján 100 milliárd forintot szán az Orbán-rezsim az újabb propaganda hadjáratára – ebből az összegből nagyjából 100 000 fő lakhatása lenne véglegesen és önfenntartóan megoldható, későbbi hálózati költségektől, “rezsidémontól” mentesen!)

  Megannyi társadalmi réteg alapvető problémáját orvosolnák ezek az épületek: nagycsaládosok; alacsonyabb jövedelműek; fiatal családok; pályakezdő munkavállalók; közszféra hírhedten alulfizetett alkalmazottai, hitelkárosultak, hajléktalanok… Továbbá ez a projekt kiemelt szerepet kaphatna a hozzánk kerülő menekültek lakhatásának megoldásában is. (A “menekülttáborosdi” költségeinek jelentéktelen töredékéből jóval nagyobb tömegeknek lehetne tartósan, véglegesen rendezni az emberhez méltó lakhatást.) Nézzék meg, milyen esztétikus kivitelezésű ez a házi szélkerék: https://www.youtube.com/watch?v=g4ONahJ5cAQ – szemet gyönyörködtető és hasznos is.

  HAJLÉKTALANSÁG

  A hajléktalanság legfőbb problémája a hajléktalanság! Bármennyire is triviális, mégis épp ezt nem akarják kezelni – s eközben egy hajlék árának többszörösét fecsérli el a rendszer … a SEMMIRE! Gondoljanak bele: egy hajléktalan a sanyarú sorsa során mennyi kórházi ellátásban kell részesüljön (rendszeresen!), mennyi szociális támogatást kell rájuk fordítani, mekkora ellátórendszert kell üzemeltetni (hozzáteszem: megkérdőjelezhető hatékonysággal), mennyi terhet jelent a társadalomra a körükben (megérthetően) gyakoribb bűncselekmények kezelése (a legkiszolgáltatottabbak akár áldozatként, akár elkövetőként), mennyi költséggel jár a büntetés-végrehajtásban történő ellátásuk, a “reintegrációjuk”… Ez előbbiekből már összejön akár több panellakás ára is (nézzenek utána egy krónikus beteg ismerősük – asztma, diabétesz, érszűkület, krónikus bronchitis, epilepszia, … – járulékos költségeinek illetve kalkulálják hozzá a rendszerben jelentkező költségeket is)!

  Mindez miért is!? Mert nincs otthonuk!

  Akkor miért nem kezeljük magát a problémát? Korábban bővebbre fogva próbáltam felhívni a figyelmet az Earthship Biotecture projektjeiben rejlő óriási lehetőségre, mely kiváló megoldást nyújtana a hajléktalanság felszámolásában is. A következőkben ezt szeretném három rövidfilmmel megtoldani, már a hajléktalanságra (elsősorban a magányos vagy gyermek nélküli, esetleg 1-2 gyermekes párokra) specializálva. Elsőként ezt az általános, pár perces bemutatót ajánlom, hogy jobban meg lehessen érteni az épület lényegét: https://www.youtube.com/watch?v=wTqSpx0Vgv4

  Az előbbi film folytatásaként szeretnék ajánlani két további kisfilmet, melyeken már ilyen (Simple Survival) épületek tekinthetőek meg. Ezek sem teljesen készek, a belső építészeti kidolgozottságuk nem teljes, illetve szándékosan “félkész”, mivel ezek bemutatóépületek. Céljuk, hogy ezeken lehessen valósan demonstrálni a képességeiket, a működési elvüket, lényegüket: https://www.youtube.com/watch?v=dGtQgkoOdpY + https://www.youtube.com/watch?v=pB3w9A_H56Y .

  A két utóbbi kisfilm alapján már jobban elképzelhető, milyen épületeket lenne érdemes elkészíteni (a rászorulók, jövőbeli lakók aktív bevonásával). Nyilván, ebben az esetben a belső bútorozottságuk, elrendezésük már komfortosabbá tehető, igazodva lakói lehetőségeihez, igényeikhez, életkörülményeikhez – szem előtt tartva az emberségességet. Íme néhány kép, hogyan nézhetnek ki (lapozgassák): https://www.facebook.com/earthship/photos/a.71706724723/10155660558504724/?type=3&theater . Ezek a kulturált otthonok már valódi kiindulási pontként szolgálhatnának a hajléktalanok reintegrációjához, megkönnyítve a betanításukat, munkavállalásukat, a magánéletük rendeződését.

  Amennyiben felkeltettem volna az érdeklődésüket, úgy abban az esetben örömest ajánlom a figyelmükbe a korábbi hozzászólásaimat, rengeteg videóval és kiegészítő információval, például ennél a cikknél többször hozzászólva: https://444.hu/2018/06/14/gulyas-bar-pontos-adatok-nincsenek-minden-hajlektalan-szamara-van-hely-az-ellatasban .

  Ja, és akkor az elején ígért kérdésem:

  MIÉRT NEM?

  Reply
 2. Anonymous

  October 9th, 2018

  tóth zoltán! mi lenne, ha nyitnál magadnak egy blogot, és nem az itteni cikkek alatt írnád a vég nélküli tanulmányaidat? szerintem mindenki jobban járna.

  Reply
 3. Nyuszika

  October 9th, 2018

  A magyar társadalom nagy része így viszonyul a gyengébbhez, a hátrányos helyzetűhöz. A liberálisok nagyobb része is csak akkor rinyál ha ők és kényelmes középosztálybeli egzisztenciájuk kerülnek veszélybe, különben meg Lázár filozófiáját vallva ( amely amúgy a tőkés berendezkedés filozófiája a maga nyers valójában ) rúgnának bele a legelesettebbekbe, vagy akár vezetnének be valamiféle eugenikai politikát, mint a most nyerésre álló brazil elnökjelölt.

  Reply
  • Tóth Zoltán

   October 10th, 2018

   Egyetértek, jól látja!

   Reply
 4. Ede bácsi

  October 11th, 2018

  Kedves Anonymous!

  Ha nem szeretsz olvasni, nyiss magadnak egy blogot! Talán eszedbe jut majd néhány érv is, amivel képes leszel vitába szállni Tóth Zoltánnal (vagy akárki mással).

  Ezt az újságot sokan olvassák, többek közt azért is, mert a cikkekhez igen tartalmas gondolatokat közölnek hozzászólásaikban. Ráadásul ez a lap még lehetővé teszi a direkt kapcsolatot is, amit a legtöbb hazai média már – félelemből?! – megszüntetett; (ezt a lehetőséget már egy másik újvilágbeli lap is meglebegtette).

  Nyiss blogot, számold meg, hányan olvassák a szövegedet! Szólj, ha a számláló elérte e lap olvasottságát!

  Ja, és még valami! Ha nem érvelsz, miféle alapon küldesz el bárkit is “blogolni”? Mert azon kívül, hogy Tóth Zoltánt elküldted a francba, semmi mást nem mondtál. Amit teszel, azt úgy hívják: elhallgattatás; csak úgy erőből; ahogyan félművelt tahónk uralkodik rajtunk.

  Reply
 5. Ede bácsi

  October 13th, 2018

  Valaha – nincs még száz éve – egy félkész piktor, akit zseniális politikusnak kiáltottak ki, összegyűjtötte (koncentrálta) a szerinte társadalomra veszélyes, vagy társadalmilag haszontalan embereket, sterilizálta, eliminálta őket, hasznosítható javaikat pedig elvette elvette.
  Most itthon egy “elvetélt futballista, egy befejezetlen jogász”(*) bekényszerít egzisztenciájukat vesztett embereket úgynevezett szállásokba, megfosztva őket legelemibb emberi jogaiktól, személyes tárgyaiktól, tulajdonuktól. A szerencsétlenek őrzik a gyerekeik, rokonaik fényképét vagy egyéb, családjukra emlékeztető apróságot, mint szalmaszálat emberi méltóságuk megőrzéséhez, és ezt is elveszik tőlük “törvényre” hivatkozva. Merthogy törvényt hozatott a mamelukjaival arról, hogy akinek semmije sincsen, attól a semmit is – mert ezeknek a “törvényhozóknak”a humánum csupán a gyengeség jele, az életrevalóság hiányának filozófiája, a Semmi! – el kell venni (szegény Rejtő Jenő nem tudhatta, hogy mintegy hetven-nyolcvan évvel halála után ez ismét bekövetkezik).
  “Törvényt” hozatott arról, hogy magyar állampolgár Magyarországon a szabad ég alatt nem lakhat. És nincs egyetlen egy rendőr, bíró, aki kiordítaná a nagyvilágba, hogy ezt a “törvényt” nem tartom be, mert ez nem törvény, hanem embertelen, mocskos paródiája a jogállamnak.
  Ennek a tahónak az úgynevezett Alaptörvényéből már hiányzik a lakhatáshoz való JOG, mint ahogyan hiányzik a nyugdíjhoz való JOG, a társadalombiztosításhoz való JOG; paródiát csináltak a munka törvénykönyvéből, a sztrájkhoz való JOGból; és mindezt leöntötték a naftalinszagú (Hofi) nemzeti csuszpájzzal, felélesztve ezzel a tudatlan nép legaljasabb ösztöneit.
  “Törvényt” hozatott arról, hogy a rablás nem rablás, ha nincsteleneket rabolunk ki. “Törvényt hozatott arról, hogy az állam azt foszt ki, akit akar.

  A balta azeri földön van? Vagy “megvette” az örménygyilkos?

  (*A két kifejezés egy másik magyar nyelvű, még szabad internetes lap egyik cikkéből vett idézet.)

  Reply
 6. Anonymous

  October 20th, 2018

  Szegyellni kene magunkat. Barki kerulhet ilyen helyzetbe. SEGITSUNK!

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)