2024, július25, csütörtök
KezdőlapFesz leszItt látható lépésről lépésre, hogyan lopta el Németh Sándor az ATV-t a...

Itt látható lépésről lépésre, hogyan lopta el Németh Sándor az ATV-t a Hit Gyülekezetétől

-

Miután Bartus László Fesz lesz című könyve leleplezte, hogy Németh Sándor vezető lelkész ellopta a Hit Gyülekezete ATV-ben levő vagyonának 60 százalékát, a Hit Gyülekezete nem indított vizsgálatot, nem tett feljelentést és nem mentette fel a vezető lelkészt, hanem az egyház védelmébe vette saját meglopását. Mindez jól illusztrálja azt, hogy a Hit Gyülekezete csupán formálisan önálló jogi személy, valójában a vezető lelkész, Németh Sándor magánvállalkozása. Erre is hivatkoztak: hogyan lophatna el Németh Sándor a Hit Gyülekezetétől bármit, hiszen minden az övé (szektanyelven: az ő karizmája hozta létre).

Németh Sándor érezte, hogy jogi szempontból ez a hamis érvelés nem elégséges, mert a Hit Gyülekezete önálló jogi személyiséggel bíró egyház, ő pedig egy magánszemély. Annak pedig, hogy egy egyház vagyona egy magánember vagyona legyen, nem elégséges annyit mondani, mint egy L’Oreal reklámban, hogy azért lett az övé, mert „megérdemli”. Márpedig itt a Hit Gyülekezete vagyona Németh Sándor magánvagyona lett, amit hol tagadtak, hol nem, de a cégpapírok alapján egyértelmű. Ami korábban 100 százalékban a Hit Gyülekezete cégeinek tulajdonában volt, az 60 százalékban Németh Sándor nevére került.

A vagyon átadásáról nem született egyházi döntés, nem kérdezték meg a tagokat. Egy offshore cég közbeiktatásával minden a Hit Gyülekezete vezető testületei, tagjai háta mögött titokban történt. Németh Sándor a lányával, Németh (Kauzál) Alexandrával, a Hit Gyülekezete vagyonkezelő cégének ügyvezetőjével összejátszva nevére íratott egy körülbelül kétmilliárd forintot érő vagyont, ami a lebukás után is a nevén maradt. Az ellopott vagyont Németh Sándor nem megvásárolta, hanem tőkeemelésnek álcázott trükkel az egyházából kilopta, a saját nevére íratta, amely immár a Németh család tulajdona, amit majd a gyerekei örökölnek. Ezt a vagyont a Hit Gyülekezete tagjai hozták létre, az ő adományaikból származik, amelyet az egyház céljára, nem a Németh család eredeti tőkefelhalmozására adtak.

Egy éve jelent meg a Fesz lesz című könyv a lopás részletes bemutatásával, amire a mai napig sem elfogadható magyarázat, sem tényeken alapuló cáfolat nem született. Az egyház Németh Sándor által kinevezett tisztségviselői minden tényt nélkülöző nyilatkozatai mellett Németh Sándor két magyarázattal próbálkozott. Az egyik a „dadogós videónak” nevezett magyarázkodása, amelynek célja az lett volna, hogy választ adjon a könyv állításaira, s cáfolja a lopás dokumentumokkal bizonyított tényét. Ehelyett csak két szállóigévé lett mondás kerekedett belőle: „azért tettük bonyolulttá, hogy ne lehessen könnyen eligazodni rajta”, a másik szerint pedig „kérjük, telefonáljatok be, kérdezzétek meg az illetékeseket, ha érdekel benneteket, ha nem hisztek nekünk”.

Nem tudjuk, hányan telefonáltak be, milyen illetékeseket kellett volna keresniük, miután minden a Hit Gyülekezete „illetékeseinek” tudta nélkül zajlott, s csak utólag szereztek tudomást mindenről. Az illetékes, akinek el kellett volna számolnia mindennel, az Németh Sándor, aki azonban ezt nem tette meg. Mindössze annyit mondott, hogy a Hit Gyülekezetét vagyonveszteség nem érte. Ezt utóbb úgy magyarázták, hogy amikor a Hit Gyülekezete az ATV-t megvette, akkor az értéke kevesebb volt annál, mint amennyit Németh Sándor a lopás után meghagyott belőle.

Csakhogy a lopás előtt a megnövekedett érték 100 százaléka a Hit Gyülekezete tulajdona volt, és ma is az övé lenne. Az a 60 százaléknyi vagyonrész is, ami Németh Sándor nevére került, miután azt ellopta. Ez a 60 százalék, mintegy kétmilliárd forint a vagyonveszteség, mert az e pillanatban nem a Hit Gyülekezete, hanem Németh Sándor nevére került. Az már nem a Hit Gyülekezete, hanem Németh Sándor (és családja) tulajdonában van. A vagyonveszteséget nem a kezdeti állapothoz kell mérni, hanem a lopás időpontjában fennálló értékhez, mert akkor a Hit Gyülekezete vagyona már nem annyit ért, mint a vételkor, hanem annak a sokszorosát. Móricka viccekbe illő hivatkozása az, hogy még a lopás után is jól járt a Hit Gyülekezete, mert a lopás után is több maradt neki, mint amennyit kezdetben ért. Ezen az alapon bárki ellophatna bármit, elvehetné, amivel többet ér valami, mint a megvásárláskor. Ráadásul ez az értéknövekedés is a hívők pénzéből származott.

A legárulkodóbb hivatkozás pedig az, hogy Németh Sándor komoly arccal és a lopás vádján felháborodva mondta a kamerába, hogy az ATV-t az eredeti tulajdonos neki ajánlotta fel megvételre és nem a Hit Gyülekezetének Ezért joggal vette el most belőle a tulajdon 60 százalékát. Akkor lenne igaza, ha ő maga vette volna meg a saját pénzén, amikor felajánlották neki, és amikor még sokkal kevesebbet ért. De nem volt rá annyi pénze sem, vagy sajnálta rá a saját pénzét, és a Hit Gyülekezete tagjaival vetette meg. Az ő pénzükön vásároltak ki mindenkit, az ő pénzükön újították fel, az ő pénzükön fejlesztették, és az ő pénzükön lett az értéke sokkal nagyobb, mint volt kezdetben. Amikor a Hit Gyülekezete pénzén mindenkit kivásároltak, mindent felújítottak, minden hitelt visszafizettek, akkor Németh Sándor a 60 százalékot a saját nevére írta.

Németh Sándor pontosan tisztában van azzal, hogy ez nem tiszta ügylet, különben nem használt volna offshore céget, amely mögé elrejtőzött. Nem tették volna a tulajdonosi viszonyokat bonyolulttá, hogy ne lehessen könnyen kiigazodni rajta. Egy egyháznak miért kell bonyolulttá tenni valamit, hogy ne lehessen kiigazodni rajta, hacsak az egyház vezetője nem akarja a vagyont ellopni? Ha úgy gondolta volna, hogy neki törvényesen jár a kétmilliárdos vagyon, akkor a Hit Gyülekezete vezető testületei (melynek tagjait úgyis ő nevezi ki megbízhatóság alapján), vagy a Hit Gyülekezete tagjai megszavazhatták volna, hogy a gyülekezet ATV-ben levő vagyonának 60 százalékát írják őt a Németh család nevére.

De nem ez történt. Hasonlóan árulkodó az, hogy a lopás leleplezése után az ATV honlapjának impresszumában megjelent egy hazug információ az ATV Zrt. tulajdonosi összetételéről. Ez az információ csalás, hazugság, ami megtéveszti a külvilágot. S itt jutottunk el oda, hogy feltárjuk, hogyan és miért tették bonyolulttá a tulajdonosi szerkezetet, hogy ne lehessen könnyen átlátni. Ebből kezdjük el levezetni lépésről lépésre tényekkel és dokumentumokkal bizonyítva, hogyan lopta meg Németh Sándor a saját gyülekezetét, a Hit Gyülekezete tagjait.

Az ATV honlapján ez a hamis információ áll az ATV Zrt. tulajdonosi szerkezetéről:

A fenti táblázat tipikus példája annak, hogyan hazudnak a Hit Gyülekezete tagjai, illetve hogyan hazudik maga Németh Sándor is a Hit Gyülekezete tagjainak. Formailag ugyanis a táblázat rendben lenne, ha az is kiderülne belőle, hogy az ATV részévényeseinek kik a tulajdonosai. Németh Sándor ugyanis „nem fejtette ki itt az igazság minden részletét”, egészen pontosan hazudik, mert elleplezi, hogy az összes felsorolt részvényes mögött ő maga áll. Az igazság akkor derül ki, ha megtudjuk, kik a tulajdonosai a Broadcast Projekt Kft.-nek és a Hadar Gold Kft.-nek. S akkor abból kiderül, hogy Németh Sándor nem „5 százalékos” tulajdonosa az ATV Zrt.-nek, hanem a többségi tulajdonosa, mert a lopás után a két cégnek is ő lett a többségi tulajdonosa. Ez a táblázat ebben a formájában egy megtévesztés és hazugság.

Mint Németh mondta, megpróbálták bonyolulttá tenni, de azért ki lehet igazodni rajta. A fentiekből látszik, hogy az ATV Zrt. fő részvényese, a legnagyobb tulajdonosa a Broadcast Project Kft., a másik tulajdonos a Hadar Gold Kft., míg a harmadik tulajdonos magánemberként Németh Sándor. A két cég, a Broadcast Project Kft. és a Hadar Gold Kft. nem a Hit Gyülekezetétől független cégek, hanem a gyülekezet cégei voltak, méghozzá mindkettő a Hit Gyülekezete 100 százalékos tulajdonában volt, amikor Németh Sándor előbb az offshore cégen keresztül, majd a saját nevén többségi tulajdonos lett. Ezek a cégek ma már az ő cégei, amelyekben a Hit Gyülekezetét képviselő Új Spirit Kft. (rajta keresztül maga a Hit Gyülekezete) már csak kisebbségi tulajdonos.

Ahhoz, hogy nyomon kövessük, hogyan lett Németh Sándor magánvagyona az, ami korábban a Hit Gyülekezete vagyona volt, ennek a három cégnek a mozgását és a tulajdonosi változását kell követni. Nem kell megijedni, nem lesz nehéz.

Új Spirit Kft.

A három közül az Új Spirit Kft. az, amely tisztán megmaradt a Hit Gyülekezete érdekeltségének. A cég tulajdonosa a Hit Gyülekezete és a Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány, ami szintén a Hit Gyülekezete tulajdona. Ez azt jelenti, hogy ez a cég tisztán, 100 százalékban megmaradt a Hit Gyülekezete tulajdona. Ez a cég képviseli a Hit Gyülekezete tulajdonát, érdekeit. Ez a cég volt 100 százalékban a tulajdonos a másik két cégben, a Broadcast Projekt Kft.-ben és a Hadar Gold Kft.-ben is. Ennek kárára lett az ATV részvényeit birtokló másik két cégben Németh Sándor a többségi tulajdonos, mint azt látni fogjuk.

Az Új Spirit Kft. alaptőkéje 773 millió forint, ez a Hit Gyülekezete vagyona, a hívők pénze a cégben. A cég ügyvezetője Németh (férjezett nevén: Kauzál) Alexandra, Németh Sándor lánya, akit az apja helyezett a cég élére. Feladata, hogy képviselje a Hit Gyülekezete érdekeit és megóvja a gyülekezet vagyonát és a pénzét. Enyhén szólva ez nem sikerült neki, ezért őt hűtlen kezelés miatt börtönbe kellene zárni. Az apja belerángatta saját lányát is a bűncselekményébe. Itt alul láthatók a cég fontosabb adatai.

Itt láthatók a cég felügyelő bizottságának tagjai, akik felelnek azért, hogy a cég megvédje a Hit Gyülekezete vagyonát. Nekik kellett volna feljelentést is tenniük, miután kiderült a lopás.

Itt látható, hogy a cégnek a Hit Gyülekezete, valamint a Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány a tulajdonosa.

 

Itt pedig a cég társasági szerződéséből látszik, milyen arányban tulajdonos az alaptőkéje alapján az egyik és a másik. A Hit Gyülekezete 99,85 százalékos tulajdonos, a Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány 0,15 százalékos tulajdonos.

 

Itt láthatók az Új Spirit Kft. társasági szerződésén a tulajdonosok képviselőinek aláírásai. Megfigyelhető, hogy amiképpen már húsz évvel ezelőtt is, a Hit Gyülekezete nevében soha nem Németh Sándor ír alá semmit, hogy semmiért ne kelljen felelősséget vállalnia. A Hit Gyülekezete nevében Petrőcz László, a Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány nevében Ruff Tibor az aláíró.

Megismertük a három cég egyikét, az Új Spirit Kft.-t, amely a Hit Gyülekezete érdekeit és tulajdonát képviseli. Következik a Broadcast Project Kft., amely az ATV fő részvényese.

 

Broadcast Projekt Kft.

A Broadcast Projekt Kft. az ATV 74 százalékos tulajdonosa, amit a Hit Gyülekezete erre a célra hozott létre. A céget 2003. április 29-én jegyezték be, a fő tulajdonosa az Új Spirit Kft., vagyis a Hit Gyülekezete volt. Alapító tag volt még egy Benthany Home Care CA 94550 3926 Livermore California, East Avenue nevű amerikai idősotthon, a céget egy magyar ember jegyezte, vélhetően egy gyülekezeti tag, tag volt még a PROGRESS EUROPE REGISTRATION Szolgáltató és Tanácsadó Kft. HU 1165 Budapest, Újszász utca 45/b. (ez is gyülekezeti cég, mert a Hit Gyülekezete Bornemisza általános iskolájának a címére volt bejelentve), valamint az ARÉNA 2000 Reklámügynökség Kft. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. nevű cég.

Mindebből kizárólag az Új Spirit Kft. lényeges, mert az összes többi cég egyenként kikerült a vállalkozásból. Utoljára az Aréna Kft., amely 2008. szeptember 10-től nem tulajdonos, a többiek előbb kikerültek. 2008 után a Broadcast Projekt. Kft.-ben csak egyetlen alapító tulajdonos maradt, a tisztán 100 százalékos gyülekezeti tulajdonban levő Új Spirit Kft.. Ehhez jött aztán 2004-ben a Hadar Gold Kft., amely egyre nagyobb tulajdonrészt szerzett a Broadcast Project Kft.-ben. A Hadar Gold Kft. is 100 százalékban gyülekezeti tulajdonú cég, mert 2004. június 16-tól 2006. július 7-ig a Broadcast Project Kft. és az Új Spirit Kft. volt a tulajdonosa, de 2006. július 7-e után már csak az Új Spirit Kft.

Az alábbi másolaton az látszik, hogy 2004. június 16-tól belépett a Hadar Gold Kft., és 2007. március 5-től már végleg nem tag a Benthany Home Care, az amerikai idősotthon.

Végül itt látható alul a mai napig tartó állapot, hogy a Broadcast Projekt Kft. két tulajdonosa az Új Spirit Kft. és a Hadar Gold Kft.:

Tehát összességében 2008. szeptember 10-e után mindenkit kivásároltak, mindenkit eltüntettek, a Broadcast Project Kft. két tulajdonosa a 100 százalékos gyülekezeti tulajdonban levő Új Spirit Kft., és az Új Spirit Kft. 100 százalékos tulajdonában levő Hadar Gold Kft. volt. Az alábbiakban ismertetjük majd, hogyan változott az Új Spirit Kft. és a Hadar Gold Kft. tulajdonosi aránya ebben a cégben, és mi volt a szerepe a Hadar Gold Kft.-nek ebben a tulajdonlásban, hogyan jött be a Hadar Gold Kft-n keresztül először a liechtensteini offshore cég mögé rejtőzve, majd saját nevén Németh Sándor főtulajdonosnak.

A fentiekből azt kell megjegyezni, hogy az ATV Zrt. 74 százalékos részvénytulajdonosa, a Broadcast Projekt Kft. 2008. szeptember 10-e után már a Hit Gyülekezete 100 százalékos tulajdona volt. Két cég volt a tulajdonosa: az Új Spirit Kft. és a Hadar Gold Kft.. Az Új Spirit Kft. mindig is a Hit Gyülekezete 100 százalékos tulajdonában volt, a Hadar Gold Kft.-nek pedig 2006-tól 100 százalékban az Új Spirit Kft. (vagyis a Hit Gyülekezete) volt a tulajdonosa. Egészen addig, amíg 2009-ben Németh Sándor a liechtensteini offshore cég mögé rejtőzve el nem kezdte megszerezni a többségi tulajdont a Hit Gyülekezete kárára.

Ha a Hadar Gold Kft.-ben nem jelenik meg a liechtensteini offshore cég, amely megszerezte a Hadar Gold Kft. 60 százalékos vagyonát, akkor minden a Hit Gyülekezete 100 százalékos tulajdonában maradt volna. Mínusz az 5 százalék részvény, amit Németh Sándor magánszemélyként szerzett meg, melynek értéke így sem kevés, mert 71 millió 230 ezer forintot ér. De ez nem volt elég Németh Sándornak, kellett neki még 2 milliárd forint értékű vagyon, amit a liechtensteini offshore cég közbeiktatásával lopott el.

Ennek megértéséhez először azt kell megnéznünk, hogyan változott a Broadcast Projekt Kft.-ben az Új Spirit Kft. és a Hadar Gold Kft. tulajdonosi aránya. Ne felejtsük el, hogy az Új Spirit Kft. 100 százalékos tulajdonosa a Hit Gyülekezete, a Hadar Gold Kft.-nek pedig 2006-tól (az offshore cég megjelenéséig) az Új Spirit Kft. volt a 100 százalékos tulajdonosa. Ebből az következik, hogy teljesen értelmetlen volt, hogy a Hadar Gold Kft. is tulajdonos legyen, az pedig különösen értelmetlennek tűnt, hogy fokozatosan fő tulajdonos legyen az Új Spirit Kft-hez képest, miután az Új Spirit Kft. volt a Hadar Gold Kft. tulajdonosa is. Az egész konstrukciónak csak az ad értelmet, ha utána a Hadar Gold Kft. tuljadonosa más lesz, és az Új Spirit Kft.-vel szemben megszerzi a többségi tulajdont.

Első lépésben azt kellett megoldani, hogy a Hadar Gold Kft. legyen a Broadcast Kft. többségi tulajdonosa, majd Németh Sándor legyen a Hadar Gold Kft. többségi tulajdonosa. Ha a Hadar Gold Kft. a Broadcast Projekt Kft. többségi tulajdonosa lesz, Németh Sándor pedig a Hadar Gold Kft. többségi tulajdonosa, akkor ő lesz a Broadcast Projekt Kft. és az egész ATV többségi tulajdonosa is. Azért kellett ilyen bonyolulttá tenni, hogy ne legyen könnyen átlátható, és ne derüljön ki, hogy Németh Sándor a Hadar Gold Kft. többségi tulajdonának megszerzésével, ellopta az egész ATV többségi tulajdonát.

A Hadar Gold Kft. fokozatosan vette át az Új Spirit Kft. helyét a Broadcast Projekt Kft.-ben. Eleinte ez csak formális cserének tűnt, mivel a Hadar Gold Kft. az Új Spirit Kft. és a Broadcast Project Kft. tulajdona volt. A Hadar Gold Kft.-t azonban más szerepre nézték ki.  A Hadar Gold Kft. (ami az Új Spirit Kft. tulajdona volt) lépésről lépésre növelte a saját üzletrészét, míg az Új Spirit Kft. tulajdonrésze nem változott. A Broadcast Project Kft. 2009. július 28-i társasági szerződése szerint, a cég 381 milliós tőkéjéből akkor már csak 30 millió 150 ezer forint volt az Új Spirit Kft. része.

A maga 350 millió 850 ezer forintos törzstőkéjével a Hadar Gold Kft. lett a többségi tulajdonos. Egy év múlva ez az arány tovább romlott az Új Spirit Kft. kárára. A Hadar Gold Kft. további 200 millió forinttal emelte a tőkéjét a cégben, s ennek nyomán az Új Spirit Kft.-nek csupán 5,19 százalékos tulajdonosi része maradt: a Hadar Gold Kft. 94,81 százalékban lett tulajdonosa a Broadcast Kft.-nek, rajta keresztül pedig az ATV-nek. Végül, 2019. március 11-én, a Hadar Gold Kft. átruházott egy 138 millió 550 ezer forintos üzletrészt az Új Spirit Kft.-re, a tulajdonosi arány így lett 70-30 százalék a Hadar Gold Kft. javára.

Mivel az üzletrész átruházásakor ellenértéket kell adni, az Új Spirit Kft. a korábban 100 százalékos többségi tulajdonából úgy tudott visszaszerezni egy 30 százalékos tulajdoni hányadot, hogy 138 millió 550 ezer forintot fizetett a Hadar Gold Kft.-nek az üzletrészért, amelynek a többségi tulajdonosa ekkor már Németh Sándor offshore cége volt. Láthatóan beállították a 70-30 százalékos arányt a Hit Gyülekezete cége kárára és a Hadar Gold Kft. javára.

A Hadar Gold Kft. ekkor már az offshore cég többségi tulajdonában volt. A 70-30 százalékos tulajdoni hányadot 18 nappal azelőtt állították be, hogy a liechtentsteini offshore cég tulajdonát Németh Sándor átvette. Ciki lett volna, ha az ő kezébe került Hadar Gold Kft. lett volna 98,4 százalékban a tulajdonosa az ATV fő részvényesenék, a Broadcast Projekt. Kft.-nek. Így lett a Hadar Gold Kft. tulajdona 70 százalék, az Új Spirit Kft. tulajdona 30 százalék. Ennyire volt szükség, hogy az egész ATV-ben Németh Sándor szavazattöbbséget szerezzen. Gyakorlatilag az ATV így az ő tulajdona lett, amiben van részesedése a Hit Gyülekezetének is.

Itt látható, hogyan emelkedett a Broadcast Projekt Kft. alaptőkéje:

Itt alul látható a Broadcast Projekt Kft. 2019. március 11-i társasági szerződésében a tulajdonosok, az Új Spirit Kft. és a Hadar Gold Kft. tőkerésze és tulajdoni hányada:

Itt alul láthatók a társasági szerződés aláírói, Németh (férjezett nevén Kauzál) Alexandra, Németh Sándor lánya, mint az Új Spirit Kft. ügyvezetője, valamint Mondovics Gábor, a Hit Gyülekezete gazdasági főigazgatója, a Hadar Gold Kft. ügyvezetője. A társasági szerződést ellenjegyző ügyvéd Németh Sándor fia, Németh Szilárd feleségének testvére, Stubenvoll Zsolt ügyvéd (aki mellesleg a Gój Motoros Egyesület elnökének ügyvédje volt a Bartus László által indított ügynökperben, amelyben azt állították, hogy semmi közük a Gój Motoros elnök által nyilvánosságra hozott hamis 6-os kartonhoz).

Teljesen értelmetlen volt, hogy a Hadar Gold Kft. belépjen a Broadcast Projekt Kft.-be, és abban megszerezze a többségi tulajdont az Új Spirit Kft. kárára, mert korábban mindkét cég a Hit Gyülekezete 100 százalékos tulajdona volt. Csakhogy mialatt a Hadar Gold Kft. megszerezte a 70 százalékos többségi tulajdont a Hit Gyülekezete 100 százalékos tulajdonában levő Új Spirit Kft. kárára, addig a Hadar Gold Kft. szép csendben egy liechtensteini offshore cég többségi tulajdonába került, amely lenyúlta a Hadar Gold Kft. 60 százalékos tulajdonát.

Majd 18 nappal azután, hogy beállították a 70-30 százalékos arányt az Új Spirit Kft. (a Hit Gyülekezete) kárára és a Hadar Gold Kft. javára, a liechtensteini offshore cég tulajdonrészét átvette Németh Sándor magánszemély, s mindennek többségi tulajdonosa lett, ami korábban 100 százalékban a Hit Gyülekezete tulajdona volt. A Hadar Gold Kft.-nek az volt szerepe a történetben, hogy a többségi tulajdont átjátssza Németh Sándor kezére. Mint látható, sok százmillió forintról van szó, ami a Hit Gyülekezete tulajdona volt, és Németh Sándor magántulajdona lett.

Az alábbiakban ezt követjük nyomon a Hadar Gold Kft. tulajdonis viszonyainak változásában.

Hadar Gold Kft.

Az X & A Marketing and Holding Limited (röviden X & A Ltd.) nevű liectensteini offshore cég 2009. július 9-én lépett be a Hadar Gold Kft.-be. A Hadar Gold Kft. 2009. július 30-i taggyűlési jegyzőkönyve szerint az X & A Ltd. egy 1 millió 830 ezer forintos befizetéssel lépett a cégbe, ami az Új Spirit Kft. 181 millió 170 ezer forintos törzsbetétjével szemben elenyésző. A befizetett alaptőkét jól kiszámolták, mert az X & A Ltd. belépésével a törzstőke 183 millió forintra emelkedett, így az offshore cég éppen 1 százalékos tulajdonosa lett a Hadar Gold Kft.-nek. Így indult a lenyúlás. Az 1 százalékból lett 60 százalék.

Az Új Spirit Kft. révén a Hit Gyülekezete ettől kezdve 99 százalékban volt a cégbirodalom legfontosabb cégének a többségi tulajdonosa. A Hadar Gold Kft. a tulajdonosa az ATV-székháznak és 70 százalékban az ATV Zrt. legfőbb (74 százalékos) részévényesének, a Broadcast Projekt Kft.-nek, és 21 százalékban maga is tulajdonosa az ATV-nek. Így azt lehet mondani, hogy amíg a liechtensteini offshore cég be nem lépett a Hadar Gold Kft.-be, addig a Hit Gyülekezete volt mindennek a 100 százalékos tulajdonosa. Ez többmilliárdos vagyon. Amikor az offshore cég belépett, akkor maradt a Hit Gyülekezetének 99 százaléka.

Aztán megindult a többségi tulajdon átjátszása az „ismeretlen” tulajdonú offshore cég kezébe. Németh Sándor a Hit Gyülekezete tagjainak pénzéből korábban mindenkit kivásárolt, minden a Hit Gyülekezete tulajdona lett. A Hit Gyülekezete tagjai kifizették az összes hitelt, minden tehermentes lett, felújítottak és profi szintre fejlesztettek mindent, ugyancsak a hívők pénzéből. Amikor minden elkészült, a semmiből megjelent egy „ismeretlen” tulajdonú offshore cég, amelynek megengedte, hogy fillérekért ennek a többmilliárdos vagyonnak a többségi tulajdonosa legyen, a Hit Gyülekezete kárára.

Van ennek értelme? Igen.

Mindez akkor nyert értelmet, amikor az offshore cég átiratott mindent Németh Sándor magánszemély nevére, majd – mint aki elvégezte a dolgát – megszűnt. Ezt az offshore céget erre a célra hozták létre, így rejtették el a hívők és a külvilág szemei elől, hogy Németh Sándor magánszemély zsebébe játszották át a többmilliárdos gyülekezeti vagyon többségi tulajdonát. Az Új Spirit Kft. részéről ezt a lánya intézte, a papírokat pedig Németh Sándor menyének az ügyvéd testvére ellenjegyezte. Nem látott bele senki, nem tudott róla senki. Nem szavazott róla senki, s nem adott rá engedélyt senki. Ezt nevezik lopásnak.

Nézzük a részleteket, hogyan zajlott mindez. A 2009. július 30-i taggyűlés jegyzőkönyve már arról tudósít, hogy a liechtensteini offshore cég 40 millióval emelte a saját tőkerészét, míg az Új Spirit Kft. tőkerésze változatlan maradt. Ez megismétlődött még néhányszor: az offshore cég ismeretlen tulajdonosa 2010-ben előbb 20 millióval, utána 40 millióval, 2011-ben pedig két részletben 100 millió forint készpénzzel, majd 70 millió 540 ezer forintnyi nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással növelte a saját tőkerészét. Ezzel a liechtensteini X & A Ltd. a Hadar Gold Kft. 60 százalékos tulajdonosa lett.

Mivel a Hit Gyülekezete cége, az Új Spirit Kft. az „ismeretlen” tulajdonú offshore céggel nem tartotta a lépést, nem emelte a saját tőkéjét, így a korábban 99 százalékos tulajdonrésze 40 százalékra csökkent. Az Új Spirit Kft.-nek nem lett volna szüksége az X & A Ltd. befizetéseire, hiszen saját alaptőkéje is háromszor akkora, mint az offshore cég tőkeemelése. Nem gondolhatunk másra, csak arra, hogy ennek a cégnek és befizetéseinek semmi más célja nem volt, mint az, hogy az X & A Ltd. a mindent birtokló Hadar Gold Kft.-ben többségi tulajdonos legyen, leváltsa ott a Hit Gyülekezetét, majd mindezt átadja Némethnek.

Így a Hit Gyülekezete tulajdonát (a másfél milliárdos jelzáloggal terhelhető ATV székházzal és az ATV televíziós csatornával együtt) az X & A Ltd. többségi tulajdonába játszották át. A Hadar Gold Kft. sem szorult külső cég tőkeinjekciójára, mert az ATV a székházára másfél milliárdos jelzáloghitelt tudott felvenni. A Hit Gyülekezete is korlátlan forrás volt egészen addig a cég finanszírozásához. Ezért a cég nem szorult rá, hogy egy idegen offshore cég „feltőkésítse”.

Az akciónak egyetlen célja lehetett, hogy a liechtensteini offshore cég mögött álló ismeretlen tulajdonos megszerezze a Hit Gyülekezete több milliárdot érő vagyonát, mindössze 200 millió forint készpénzzel és 70 millió 540 ezer forint értékű nem vagyoni apporttal. Hogy ezt miért hagyta Németh Sándor lánya, aki az Új Spirit Kft. ügyvezetője, a Hit Gyülekezete vagyonának kezelője volt, s miért tűrte Németh Sándor, aki soha nem engedett senkit a vállalkozásai közelébe, arra akkor kaphatjuk meg a választ, ha kiderül: ki az, akinek érkezésére előkészítettek mindent? Ki állt az X & A Ltd. mögött, mint tényleges tulajdonos?

Ez nem lehet más, mint akinek a javára lemond az X & A Ltd. a megszerzett többségi tulajdonról, és akinek átadja az üzletrészét. Nem kellett nagyon sokat várni. 2019. március 29-én megtörtént a tranzakció. A Hadar Gold Kft.-ben az X & A Ltd.-et felváltotta az új tulajdonos: Németh Sándor magánszemély, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze. A 2019. március 29-i társasági szerződés szerint már a Hadar Gold Kft. egyik tulajdonosa az Új Spirit Kft. (a céget képviseli Kauzál Alexandra, Németh Sándor lánya), a másik tulajdonos pedig Németh Sándor magánszemély, Kauzál Alexandra édesapja, Németh Sándor vezető „lelkész”.

Németh Sándor az X & A Ltd. üzletrészét szerezte meg a cégben. Így a Hadar Gold Kft. 453 millió 540 ezer forintos törzstőkéjéből 181 millió 170 ezer forint az Új Spirit Kft. (vagyis a Hit Gyülekezete) tulajdona, 272 millió 370 ezer forint törzsbetét pedig Németh Sándor tulajdona. Németh Sándor a liechtensteini offshore cég közbeiktatásával, a Hit Gyülekezetével szemben megszerezte a cég 60,05 százalékát, míg a Hit Gyülekezete cége, az Új Spirit Kft. 39,9 százalékkal csupán kisebbségi tulajdonos maradt. A Hit Gyülekezete vagyonvesztesége a Hadar Gold Kft. és az általa birtokolt érték 60 százaléka.

Itt látható alul, hogy a Hadar Gold Kft.-ből a Broadcast Projekt Kft. 2006-ban kilépett. 2009-ben belépett az X & A Marketing and Holding Limited nevű offshore cég, amelynek a tulajdonrészét 2019. március 29-én átvette Németh Sándor magánszemély. A liechtensteini offshore céget ezután törölték, nyomtalanul megszűnt.

 

Az alábbiakban láthatók a 2019. március 29-én kelt társasági szerződés részletei, amelyen láthatók a jelenlegi tulajdonosi viszonyok, a szavazatok száma, és az aláírók: Németh Sándor lánya, Németh Sándor és az ellenjegyzést végző ügyvéd, Németh Sándor menyének testvére. Szépen családban maradt minden, ahogy titokban, mindenki tudta nélkül, átírták a Hit Gyülekezete 60 százalékos vagyonát a vezető lelkész, Németh Sándor nevére. Ez példátlan bűnügy a magyar egyházak történetében. Ilyen jellegű és mértékű lopásra talán soha nem került sor, aminek ráadásul következménye sem lett az egyházban.

 

 

 

Az ATV-projektet a gyülekezet finanszírozta. Még az offshore cég belépésekor is 99 százalékos tulajdonos volt. A beengedett, „ismeretlen” tulajdonú offshore cég azután elkezdte a tőkerészét emelni, s ez semmi más célt nem szolgálhatott, csak a többségi tulajdon fokozatos megszerzését. A Hadar Gold Kft. minden másnak is többségi tulajdonosa, így aki a Hadar Gold Kft.-ben többségi tulajdonos, az mindennek a tulajdonosa lesz. Az offshore cég 60 százalékos tulajdonos lett, majd átadta az egészet Németh Sándornak, aki a liechtensteini offshore cég valódi tulajdonosa volt. Ezzel Németh Sándor lett a tulajdonosa nem csupán a Hadar Gold Kft.-nek, hanem mindannak, ami a Hadar Gold Kft. tulajdona.

Németh Sándornak mindez csupán 200 millió forint készpénzbe és 70 millió 540 ezer nem pénzbeli juttatásba került. A 200 milliót akkor kellett kifizetnie, amikor a lichtensteini offshore cég a tulajdonrészeket megszerezte, vagy akkor, amikor az X & A Marketing and Holding Limited a cég 60 százalékos üzletrészét neki eladta. Ha Németh Sándor névértéken, a saját pénzén vásárolta meg az offshore cég üzletrészét a Hit Gyülekezetétől, akkor is mindenhez ingyen jutott hozzá, mert Németh Sándor az összes pénzét a Hit Gyülekezetéből szerezte. Ezért mindenképpen a Hit Gyülekezete pénzéből lett a Hadar Gold Kft.-ben lévő vagyon 60 százalékos tulajdonosa. A Hit Gyülekezete pénzén „vásárolta ki” papíron a Hit Gyülekezetét.

Ez felveti azt a kérést, hogy adómentes lelkészi fizetésből hogyan lehet valakinek ennyi pénze? A nagy házakról, nyaralókról nem beszélve. Ez azt jelenti, hogy lopott pénzből „vásárolt”. Az ügy érdekessége, hogy ha a liechtensteini offshore cég (amelynek neve a lánya, Németh Alexandra nevéből keletkezett) ténylegesen az övé volt. A liechtensteini offshore cégbe kitalicskázott 200 millió forintot, amit eredetileg a Hit Gyülekezetéből vett ki, és abból a pénzből emelgette a tőkerészét. Majd amikor névértéken ezt megvásárolta, akkor újabb 200 milliót nyomott bele az offshore cégbe, ami végül az övé lett, ha övé volt az offshore cég. A végén még az ő bevétele lett az a 200 millió forint is, amit kifizetett a tulajdonért. Övé lett a tulajdon és a vételár is.

Németh Sándoré lett a több milliárdot érő ATV székház többségi tulajdona, s mivel a Hadar Gold Kft. a Broadcast Projekt Kft.-nek is 70 százalékos többségi tulajdonosa, ő az ATV Zrt. csaknem másfél milliárd forint értékű részvényeinek többségi tulajdonosa. Az ATV Zrt.-nek három részvényese van: a Broadcast Projekt Kft., a Hadar Gold Kft. és Németh Sándor magánszemély. A Broadcast Project Kft. 1 milliárd 49 millió 780 ezer forint értékű részvénycsomaggal rendelkezik. A cégnek 70 százalékos tulajdonosa a Hadar Gold Kft., így 70 százalékos tulajdonosa az 1 milliárd 49 millió 780 ezer forintos részvénycsomagnak is. Ennek pedig 60 százalékos tulajdonosa Németh Sándor magánszemély.

A Broadcast Projekt részvényeinek 70 százaléka 734 millió 846 ezer forint, ennek a 60 százaléka 440 millió 907 ezer 600 forint. Ennyi a névleges értéke Németh Sándor Broadcast Project Kft.-n keresztül birtokolt részvényeinek. Az ATV második legnagyobb tulajdonosa maga a Hadar Gold Kft. 297 millió 990 ezer forint értékű részvénnyel. Ennek a 60 százaléka is Németh Sándort illeti meg, az 178 millió 794 ezer forint. Emellett Németh Sándor saját nevén maga is részvénytulajdonos egy 71 millió 230 ezer forintos részvénycsomaggal.

Németh Sándornak az ATV Zrt.-ben így összesen 690 millió 931 ezer 600 forint értékű tulajdonrésze van, amelyhez a liechtensteini offshore cég közbeiktatásával 200 millió forint készpénzzel és a 70 millió 540 ezer nem pénzbeli juttatással jutott hozzá, kipenderítve a Hit Gyülekezetét a cég többségi tulajdonából. Ehhez jön az ATV székház értékének 60 százaléka, ami a minimum másfél milliárd forint 60 százaléka. Emellett még egy 200 milliós tőkerésze található a Hadar Gold Kft.-ben és 40 milliós törzstőkéje az X and A Marketing Kft.-ben. Ez névértéken mintegy kétmilliárd forint, ami elvileg a Hit Gyülekezete tulajdona lehetne, illetve annak kéne lennie. Ehhez jönnek még a cégek éves bevételei, amelyek immár őt gazdagítják, nem a Hit Gyülekezetét és a hívőket („Isten munkáját”), akiknek pénzéből van az egész.

Bartus László tavaly nyáron büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés, sikkasztás, lopás és adócsalás ügyében az ATV többségi tulajdonának ellopása miatt. A NAV Bűnügyi Főigazgatósága elrendelte a nyomozást, amely jelenleg is folyamatban van. Az eljárás a felderítés szakaszában van, az ügynek még nincs hivatalos gyanúsítottja. Ha közbeszól a politika, akkor nem is lesz. Pedig csak azt kell kinyomozni, hogy ki volt a liechtensteini offshore cég igazi tulajdonosa, honnan származott a pénz, amelyből a tőkerészét emelte, Németh Sándor miből vette meg az offshore cég tulajdonrészét, és az a pénz is hova került. Minden más feketén-fehéren bizonyított, az Opten cégadatbázisban bárki számára ellenőrizhető.

Ajánljuk mindezt a Fesz lesz című könyv megjelenésének egyéves évfordulóján azoknak, akik kételkednek, akik nem hisznek. A Hit Gyülekezete jelenlegi és volt tagjainak, hogy lássák meg, hova lett a pénzük, amit jó szívvel „Isten munkájára” adtak. Nézzék meg, ki az az ember, aki lelkésznek, pásztornak adja ki magát, aki Istent a szájára meri venni, miután kifosztotta saját egyházát és híveit. Ki az az ember, aki az Isten emberének hazudja magát. A Fesz lesz című könyvből kiderül az is, hogy Németh Sándor nemcsak tolvaj, hanem hamis tanító, bibliaellenes diktátor, akinek családi magánvállalkozása nem felel meg az egyház bibliai leírásának. A Hit Gyülekezete nem egyház, hanem üzleti vállalkozás, maffia, illegális párt és törvényen kívüli titkosszolgálat, amely gyűlöletcselekményeket hajt végre.

Úgy illik, hogy megjutalmazzuk azokat, akik vették a fáradságot és végigolvasták figyelmesen a lopás történetét. A fentiek végére ide tesszük a hírhedt „dadogós videót”, amelyben Németh Sándor megpróbál magyarázatot adni a fentiekre. A fanatikus híveivel elhitetheti, hogy ez törvényes és neki jár. A mennyben nem biztos, hogy ezt gondolják, és valamiért Isten azután íratta meg a Fesz lesz című könyvet (amit itt lehet megrendelni), hogy Németh Sándor a nevére íratta a vagyont, ellopta az egyháza vagyonát, meglopta a saját híveit. Lehet, hogy ezzel betelt a pohár.

Isten megengedte neki, hogy kiadjon egy „6-os karton” című névtelen szennyet, hogy felpaprikázza a könyv megírására az egyébként Floridában békésen pecázgató szerzőt. Ha ez nincs, soha senki nem tudta volna meg, hogy Németh Sándor meglopta a saját egyházát. A Németh Sándor-Szlazsánszky Ferenc szerzőpárosnak köszönhető, hogy kiderült: Németh Sándor köztörvényes bűnöző, tolvaj, képesítés nélküli állelkész, a szerzőtársa pedig egy nyilasunoka, akinek az apja (és így ő is) Szálasi nevéről kapta a „Ferenc” keresztnevet, aki Szlazsánszky apjának a keresztapja volt, Szálasi tartotta a keresztvíz alá. A díszes társaság harmadik tagja a III/III-as Morvay Péter és a jogerősen elítélt Cseszkó (Király) Tamás. Ezek az emberek gyalázkodnak, mocskolódnak hol névvel, hol névtelenül, mindezt Jézus Krisztus nevében.

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések