Az Amerikai Népszava régi olvasója és támogatója, a Brooklynban élő Dr. David Mandler, “A Kelet és nyugat mezsgyéjén – Vámbéry Ármin és a Brit Birodalom” című könyv szerzője, civilben angoltanár, elküldte lapunknak az Orbánt és Horthyt támogató állítólagos New York-i zsidó rabbik után végzett kutatását, amely először a blogjában jelent meg. Eszerint a New York-i főkonzulátus kamuszervezet fantomrabbijaira hivatkozott, ami azért is furcsa, mert a főkonzulátus és a Fidesz szoros kapcsolatot alakított ki az elmúlt években a Köves Slomó mögött álló haszid közösséggel. Mindennél többet mond, hogy ebből a körből sem találtak olyan létező rabbikat, akik egyetértenének a vidéki zsidóság deportálásáért felelős Horthy rehabilitációjával. Minderről a Szombatban is megjelent egy hiteles összefoglalás. Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük David Mandler írását.

Dr. David Mandler

Valami nagyon nem stimmel azzal a közleménnyel, amelyet Magyarország New York-i Főkonzulátusa tett közzé június 29-én. Ebben az Egyesült New York-i Ortodox Gyülekezetek néven feltüntetett szervezet 11, a főkonzulátus leírása szerint “egykori magyarországi és a történelmi Magyarország területéről származó New York-i közösségek vezető szerepet betöltő rabbija” a Horthy Miklóst egy beszédében kivételes államférfiként emlegető, történelmi szerepét magasztaló és ezzel nagy felháborodást kiváltó Orbán Viktor védelmére siet. A hír percek alatt bejárta a legolvasottabb és a legszélsőségesebb magyar hírportálokat is.

De mi is ez a szervezet, és kik is ezek a rabbik?

Az interneten United Orthodox Congregations of New York nevű szervezet nem létezik. Ha mégsem csak papíron él egy ilyen nevezetű szervezet, akkor ez a tényleges tömörülés leginkább A Pál utcai fiúkból ismert gittegylethez hasonlítható.

Először is, az erősen amatőr jellegű fejlécen feltüntetett cím alatt semmilyen szervezet nincs bejegyezve. A szatmári haszid közösség által lakott Williamsburgben feltüntetett lakás (suite 4 R) tulajdonosa egy bizonyos M. Hofman úr, akinek a neve elsőként bukkan fel mint a közleményt aláírt állítólagos rabbik egyike.

A felsorolt 11 rabbiból egyedül egy ma is élő személyt sikerült valamelyest beazonosítani. Rabbi M. Polatcheck (feltéve, hogy azonos a matzav.com nevű honlapon feltüntetett Rav Yehuda Meshulem Dov Polatcheckkel) a Hisachdus nevű kóser ételeket felügyelő szervezet egyik rabbija. Ez messze nem egy vezető rabbi titulus.

Ha a kamuszervezet fantomrabbijai nem tennék világossá, hogy miről is van itt szó, akkor elég csak rápillantani az úgynevezett közleményre. Az angol nyelv alapvető helyesírási szabályait figyelmen kívül hagyó szöveg feltehetően jiddis anyanyelvű szerzője Victor Orben [sic!] érdemeként jeleníti meg a nácik által megszentségtelenített magyarországi zsidó temetők helyrehozatalát és karbantartását. Mintha a nácik által megszentségtelenített zsidó sírkövek 1945 óta Orbán Viktor kegyes támogatására vártak volna lerombolt állapotban.

Mintha a zsidó infrastruktúra fejlesztésére elkülönített állami támogatás ettől a kamuszervezettől függene. És, mintha Orbán Viktor “a zsidóknak” tett úgymond szívességei semlegesítenék Horthy Miklós történelmi szerepének ilyen mértékű felértékelését.

A közlemény utolsó bekezdése olyannyira csapnivaló angolsággal íródott, hogy az önmagáért beszél. Idézem: “We are, and always be indebted to them for their continues help and cooperation, and look forward to continue this positive relationship,”

Bizony, ez a mondat, úgy mint az összes többi, vesszővel zárul!

De ami engem, egy angoltanárt, arra késztetett, hogy órákat szánjak arra, hogy utánanézzek ennek a kamuszervezetnek, és megírjam ezt a kis cikket, az a közlemény (nagylelkűen lefordított) záró mondata: “azok, akik ezt az [Orbán elleni] izgatást vezetik, nem reprezentálnak minket, illetve semmilyen más ortodox zsidó csoportot.”

Mintha ez a magáról eddig semmilyen életjelt nem adó kamutársaság bármit vagy bárkit is reprezentálna! Hát nem. Ez egy nyilvánvaló és teljesen átlátszó médiatrükk. Hogy kik eszelték ki, azt majd talán valaki tényleg felkutatja. Számomra a legszomorúbb az, hogy még az index.hu is felült a lóra, és egy az egyben leközölte ezt a kamuhírt a legalapvetőbb oknyomozást mellőzve New York-i rabbik megvédték Orbán Viktort cím alatt.

Hát akkor hadd áruljam el: a New York-i amerikai ortodox zsidók, akikkel napi szinten érintkezem, szinte semmit sem tudnak Horthyról. Az ortodox zsidó túlélő ismerőseim viszont annál inkább. A napról napra csökkenő körükben Horthy Miklós neve az úri antiszemitizmussal, a zsidókat a magyar közéletből, gazdaságból és végezetül en bloc az életből kitaszító erő megtestesítője.

Félő, hogy az a miniszterelnök, aki Horthy Miklóst kivételes államférfinek tartja, maga is pont olyan kivételes államférfivá válhat, mint példaképe.

Ha ez egy izgató kijelentés, akkor azt nagyon nem sajnálom.

Nincs hozzászólás : Kamuszervezet fantomrabbijai védik Orbán Viktort

 1. gabi

  July 1st, 2017

  A konzul nagyon meg akart felelni a gazdának, rittyentett hát egy kamuszervezetet. Így megy ez itthon is!

  Reply
 2. Tóth Zoltán

  July 1st, 2017

  Mindenek előtt köszönet az Amerikai Népszavának, hogy utánajár ennek a visszatetsző esetnek – a magyar médiumok mind egy szálig felültek a propagandának! Szeretnék a figyelmükbe ajánlani egy feltűnő párhuzamot, ami már a hír prezentálásakor felsejlett bennem, azóta mind határozottabban vélem lehetséges magyarázatnak.
  Emlékezzenek vissza, miként is pattant ki a “Magomed ügy” – máig találgatjuk, vajon ki volt a megrendelő, viszont épp az aktuális esemény segít fellebbenteni a fátylat, megoldást kínálva a “rejtélyre” – mely szintén ugyanannak az érdekkörnek a kedvére játszott.
  Állítsuk párhuzamba a két eseményt: mindkettőnél kipattant egy, a hatalomszámára felettébb kínossá váló “incidens”, melynek legfőbb veszélye, hogy látványosan pucérra vetkőztetve ország-világ előtt leplezi le a magyar kormányt (pontosabban: Orbán Viktor szűk körű rablótársaságát), markánsan szembefordítva az évek alatt módszeresen sulykolt szólamaival. És itt érhető tetten a “védjeggyé váló” húzás: ekkor egy ismeretlen, nehezen leellenőrizhető (kvázi “kishal”) entitás ideológiai indokkal közbelép a semmiből. S a feleszmélő közvélemény nyomására mind lendületesebben beinduló médiagépezetbe azonnal (!) porszemet dobva megakasztják a jogos ellenkezés kialakulását.
  Tehát egyik esetben sem Orbán állt ki a pástra küzdeni – a maga aljasságát megvédendő – hanem másokat küldött ki pontosan időzítve, irányzottan.
  A jelenlegi fordulat bizonyítja egyértelműen, ki is küldte Magomedet (pontosabban, ki eszközölte ki, hogy az orosz titkosszolgálatok ügynökét kirendeljék) Komáromy Gergőhöz.
  Vegyék észre a hasonlóságot: ugyanígy, egyező pauzával (eleinte várta, hátha magától elcsitul a sztori, próbálkozott a hazai lakájokkal), már a helyzet kezelhetetlen eszkalálódását megelőzendő, mindkét esetben alapvetően vitatható, nehezen determinálható, viszont látványos akcióval akasztják meg a jogos elégedetlenség kitörését. Vak, aki nem látja a számtalan egyezést:

  “Király, te tetted ezt!”

  Ui.: köszönet a blog szerzőjének is, Dr. David Mandlernek, s egyúttal kifejezésre szeretném juttatni a kellemes meglepetésemet, amiért szóba hozták Vámbéry (Bamberger) Ármin – Resid efendi – életútját is. Magam is olvastam róla szóló, életrajzi könyvet, melyet nagyon tanulságos, érdekes, kalandos műnek tartok. (A jelenlegi, hazai közállapotokra reflektálva ajánlom felidézni azt a kínos esetet, mikor Vámbéry Ármint a hősmatyar nagyurak nem kívánták beengedi a társasági életbe, s erre az angol korona szervezett egy eseményt Vámbéry tiszteletére, melyre kínosan vöröslő fejjel látogathattak el a vitézlő nagyurak.)

  Szerencsésnek tartanám, ha újfent elővennénk Vámbéry életútját, hiszen méltán lehetünk büszkék rá, akárcsak szintén híres tanítványára: Germánusz Gyulára! Két okból kifolyólag is:
  1. az életútjuk, személyiségük, életművük, hagyatékuk végtelen tárházát nyújtja a máig érvényes tanulságoknak, emellett kalandos életük vetekszik Harrison Ford összes kitalált karakterének szorzatával (Nemes Jeles László akár róluk is forgathatna egy filmet – esetleg trilógiát?);
  2. sokkal közelebb vinné a tragikusan megtépázott közéleti szellemiséget –
  “TUTTA!?” – a valódi ázsiai, keleti és iszlám gyökereinkhez is; miközben segítene a visszatalálásunkhoz európai szerepünkbe.

  Tehát több szempontból is érdemes lenne feleleveníteni eme világhírű magyar tudós és utazó emlékét: http://vamberynyomaban.hu/admin/data/file/34_armin-vambery-in-dervish-dress_wiki.jpg

  Ismételten köszönöm a cikket!

  Reply
 3. Magpie

  July 1st, 2017

  Érdekes ez a semmiből Horthyzás. Csak nem félnek a jobbiktól?

  Reply

Szóljon hozzá Tóth Zoltán

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)