2024, július25, csütörtök
KezdőlapMagyarországKiemelt hírekMi áll Orbán és Trump mögött?

Mi áll Orbán és Trump mögött?

-

Az alábbiakban kísérletet teszünk arra, hogy megvilágítsuk az orbánizmus, a trumpizmus és a putyinizmus szellemi hátterét és természetrajzát. Történetekkel, archetípusokkal és irodalmi művekkel mutatjuk be a jelenség alapstruktúráját. Nem személyiségtípusokról van szó csupán, hanem a világ alapkonfliktusáról. Nem túlzás, aki ezt megérti, mindent megért.

Irodalmi és művészi alkotások akkor hordoznak értéket, ha időt álló módon képesek arra, hogy a világ működésének alapdimenzióit, logikáját és szellemi törvényeit bemutassák. Az alábbi elemzés arra törekszik, hogy lehetőség szerint ne logikai és verbális úton, hanem képszerűen mutassa meg az alaptípusok modelljeit, ugyanazzal a módszerrel, mint a Biblia.

A Biblia nem vallásos könyv, ezt csak a könyvet igazából nem ismerők hiszik, hanem a világ működésének alapigazságait és törvényszerűségeit foglalja össze. Szellemi igazságokat, amelyek alapján a világ működése és az emberi viselkedés megérthető. Mindezt remek történetek formájában, ahol a legkisebb részletnek is jelentése van. Ha egy irodalmi mű jó, mint a Walesi bárdok, akkor ebbe talál bele. A nagy írók, költők, ezért próféták is.

Edward király ábrázolása az orbánizmusban, trumpizmusban (sorolhatnánk még neveket) megjelenő archetípus bemutatása. Edward király ellenőrzi, hogy a hatalma alá hajtottak, az alattvalók, az általa óhajtott hódolattal viseltetnek-e iránta. A walesi bárdok (akikhez nem hasonlítható a ma élő magyarok többsége) egy emberként utasítják el, amibe a jogtalan uralkodó beleőrül.

Edward király megőrül attól, hogy nem imádják, nem csodálják, nem hódolnak neki, nem engedelmeskednek, nem ismerik el az uralmát és nem tisztelik. Olyan embernek, aki jog szerint a helyén van, aki azonos önmagával, aki jogszerű hatalmat gyakorol és nem egy hamisítvány, nincs ilyesmire szüksége, nem is igényli ezt, mert azonos a szerepével. De aki elragadja azt, ami jog szerint nem az övé, az képtelen erre, ezért nem tud megnyugodni.

Ezért lesz belőle diktátor és zsarnok. Hasonló helyzetet ábrázol az Oroszlánkirály. Megöli a trónbitorló az igazi királyt, Mufasát, és elveszi a trónját. Belép Mufasa fiának, Simbának a helyébe, és azt az életet éli, azt a hatalmat gyakorolja, ami nem az övé. Ezért fél, ezért hiénákkal veszi körül magát, és diktatúrát vezet be, aminek dicsőségét zengik a hiénák.

A jelképes Edward királyt sem lehet elutasítani, nem lehet, hogy nem választják meg, mert akkor bosszút áll, s megcsinálja azt, hogy soha többé ne választhassanak mást, csak őt. Az imádás és a hódolat az egyetlen elfogadható magatartás vele szemben. Nem kiérdemli, jog szerint gyakorolja, mert nem az igazi örököse a hatalomnak, hanem elragadja, mindenáron uralkodni akar.

A hódolat iránti igénye és a megőrülése mutatja, hogy Edward olyan hatalmat bitorol, ami jog szerint nem az övé. Amit lopott, ami neki nem jár, ami nem az övé lenne, s ezért soha nem is képes megnyugodni, mert nem érzi magát biztonságban. Hatalma hazug, pozíciója lopott, az uralma hamis. Ez a világ egyik alapkaraktere, ahogy azt mindjárt látni fogjuk.

Ennek az archetípusnak a klasszikus leírása Nábót szőlőjének története a Bibliában. Akháb király és felesége, Jézabel, szemet vetnek Nábót szép szőlőjére, meg akarják szerezni tőle, de Nábót nem adja. Akhábot mélyen sérti, hogy Nábót ellentmond neki, amitől toporzékol, ám felesége leteremti. Megölik Nábótot és elveszik a szőlőjét. Ez az alapmodell.

Akháb király volt, ezért feltételezhető, hogy nem hiányzott neki Nábót kis szőlője. Az indíték az volt, hogy Nábót szabad ember volt, aki nem függött tőle. A szőlő elvétele Nábót megtörése, engedelmességre kényszerítése és uralom alá hajtása volt. Nábótnak azért kellett meghalnia, mert erre nem volt hajlandó. A szőlő utána egyáltalán nem volt fontos.

Akháb és Jézabel ugyanígy szerezte meg a királyi és vallási hatalmat is, ahogy a szőlőt. A Bibliában Akháb a hamis állam, Jézabel a hamis vallás jelképe, a házasságuk a hamis állam és a hamis vallás összefonódásának szimbóluma. Jézabel fogalommá is vált, olyan nőnek (és férfinak) a jelképe, aki hatalomra tör, elnyomó, elveszi más pozícióját, ami nem az övé, és mindenkit az uralma alá hajt. Azért van erre szüksége, mert nem jogszerűen uralkodik.

A hamis mindig irigy az igazira, el akarja venni az igazi helyét, pozícióját, bitorolni akarja azt, ami a másé, és ezért meg is öli, ha kell, mint Káin Ábelt, mint a pogányok a zsidókat. Az irigység, a féltékenység és a hatalomvágy mozgatja, mint az alaptípust, Lucifert, aki az Isten helyére vágyott, önmagában gyönyörködött, s el akarta foglalni, ami nem az övé.

Nem véletlenül nevezik nárcisztikusnak, vagy nárcisztikus pszichopatának ezt a típust. A Biblia alapján látható, hogy a legnagyobb nárcisztikus a fénylő Hajnalcsillag, Lucifer, aki az önimádata és a nagyravágyása, az irigysége miatt lázadó lett, Sátán lett belőle. A jézabeli típusnak ez az alapmintája, tőle nyerik természetfölötti erejüket, a hazugság erejét.

Jézabel csak látszólag szép és csodálatra méltó, a Biblia szerint valójában rút. Így ír erről a Biblia, Jézabelről szólva: menj át a folyón, emeld fel a szoknyádat, hogy megláttassék a te mezítelenséged rútsága. Ha a látszat mögé nézünk, a csillogás mögött, rútság van. Ezért nem azt kell nézni, ami a szemünk előtt van, hanem azt kell nézni, ami a szívben van.

Sorolhatnánk az irodalmi és történelmi példákat, a képzőművészeti alkotásokat, a bibliai párhuzamokat: Izsák és Izmael, Sára és Hágár, Jákób és Ézsau, a zsidók és a pogányok. A holokauszt az, mint Káin gyilkossága Ábel ellen. Az izraeli-arab konfliktus, a liberalizmus és az illiberalizmus harca. Háborúk és forradalmak. Inkvizíció. Mind erről szólnak.

A történelem leírható úgyis, mint Akhábok és Jézabelek, valamint Nábótok, esetleg Káinok és Ábelek története. A hamis és az igazi harca, amelyben az emberek egy része az igazi, a másik része a hamis oldalon áll. Legtöbbször megtévesztve és tudatlanul. A legszomorúbb élet az, amikor valaki tudatlanul szolgaságban éli le az életet, amit dicsőít. Az emberhez méltó élet a szabadság és a harc a hamis és a hazug ellen.

Ezért kell tudni, mi az igazi, mi a hamis. Így lehet megkülönböztetni Nábótot és Jézabelt egymástól. Mi az igazi kereszténység, s mi a hamis. Mi az igazi állam, s mi a hamis. Mi a hamis utánzat, amit „trónbitorlók” foglaltak el, kidobva, elnyomva vagy meggyilkolva az igazi örökösöket, a valódi tulajdonosokat.

Mindennek van egy igazi örököse és egy hamis képviselője. Ennek a harca zajlik a világban. Nem lehet nem észrevenni, hogy Jézus azzal a példázattal mutatja meg, hogy vallási irigységből megölik a főpapok a Messiásukat, hogy a gazda elküldi szolgáit a munkásokhoz, akik a szőlőjében dolgoznak. De azokat mind megverik vagy megölik. Végül elküldi a fiát.

Itt érdekes a képes beszéd, ezt mondják a hamis szőlőmunkások: „Ez az örökös. Gyerünk, öljük meg, és mienk lesz az öröksége! Nekiestek hát, megölték és kidobták a szőlőből.” A Fiút  a szőlő örökösét, megölték, mint Akháb és Jézabel Nábótot. Hogyan folytatódik a történet? „Mit tesz majd a szőlő ura? Eljön, megöli a szőlőműveseket, és másoknak adja ki a szőlőt.”

De Jézust nemcsak a zsidó főpapok dobták ki a szőlőből, hanem a keresztény egyházak többsége is, helyükre egyházvezetőket állítva, mint bálványt. Ezek szintén Jézabelek, az Isten helyett imádtatják magukat, akiket a Biblia báránybőrbe bújt farkasnak nevez. De nemcsak az egyházban, az államhatalomban is vannak báránybőrbe bújt farkasok, akik istenként imádtatják magukat, személyük körül vallást hoztak létre, és szektavezérek.

Ezek mind skizofrén paranoiások, akik rettegnek a hatalmuk elvesztésétől és attól, hogy elszámoltatják őket. Ettől félnek a hamis hatalmat bitorlók, ettől paranoiások a diktátorok, mert tudják, hogy a szőlő, amit elfoglaltak, nem az övék, egyszer elveszik tőlük. Ezért jönnek ellenőrizni, mint Edward király, hogy hódolnak-e, elismerik-e, engedelmeskednek-e neki, tisztelik-e őt? Mindenki alárendeli-e magát neki? Vagy sértik a szuverenitását?

A nárcisztikus pszichopaták, ha meglátnak egy igazi örököst, egy tehetséget, megpróbálják maguk alá rendelni, elnyomni, leuralni, lejáratni és elfoglalni a helyét. Navalnij börtönben, Putyin a Kremlben. Ez a modell. A lábuk alatt tartják az igazit, ha az ellenáll, a hamisítvány igyekszik elpusztítani az igazit, de mindenképpen a hatalma alá akarja rendelni.

Ez még állami modellekre is igaz. Az emberi jogok, a korlátozott és ellenőrzött hatalom, a szolgáló típusú vezetés, a demokrácia igazi örökös, a hamis szőlőmunkások a diktatúrák. Az igazi és hamis ellentéte és harca nyilvánul meg ebben is. A hamis államhatalom ezért korrupt, ezért lop, csal, hazudik, mert hamis, ellenkezőjét teszi, mint ami az állam feladata.

Ez a képmutatás lényege, másnak mutatják magukat, mint akik. Az igazinak hazudják magukat, mint a hamis oroszlánkirály, aki nem tud olyan lenni, mint a jog szerinti örökös. Ezért minden hamis, hazug és képmutató, ellentéte az igazinak. A propaganda viszont az ellenkezőjét állítja, miközben elnyomást vezetnek be és maguk alá rendelnek mindenkit.

Ezt nárcisztikus pszichopata Jézabelek hozzák létre, akik mellett gyötrelem az élet, de a Biblia a bűbájosság, a varázslás szinonimájaként is emlegeti őket, mert igézet alatt tartják az embereket a hazugságaikkal, a manipulációikkal és a megtévesztésükkel. Elhitetik, hogy ők az igaziak, az igaziak pedig a hamisak.

A Jézabelek, a hamis szőlőmunkások, akik ellopják az örökséget az örökösöktől (akiké jog szerint lenne a szőlő), vonzzák egymást. Nem véletlen Akháb és Jézabel, a hamis állam és a hamis vallás házassága, az állam és az egyház összefonódása. Minden állam, amely az egyházzal összefonódik, ahol vallás és nacionalizmus kéz a kézben jár, hamis állam. Ahogy hamis minden egyház, amelyik az állammal összefonódik.

Nem véletlen a diktátorszerelem. A nárcisztikus Jézabelek szerelmesek egymásba. Orbán és Erdogan, Trump és Kim Dzsongun, akivel saját bevallása szerint „szerelmes leveleket” váltottak egymással, vagy Trump és Orbán bimbózó szerelme. Nárcisztikus pszichopaták, ahogy Hitler és Mussolini is azok voltak. A világ szörnyetegei, akik bitorolják a hatalmat.

A nárcisztikusok külsőleg csillognak, villognak, megnyerőek, hitetők, elbűvölők, amivel másokat nemcsak megtévesztenek, de alattvalóikká, szolgáikká tesznek. A Fiú az, aki megszabadít. A hamis elnyom, szolgaságban, függőségben tart, és csak felhasznál, az igazi örökös felemel és szabaddá tesz.

Ahol nem érezni ezt a szabadságot, ott nárcisztikus pszichopata Jézabel uralkodik. Igézet alatt tartanak egész országokat, ha kell. Mindent elhitetnek, mindenkit lebénítanak. Kivéve azokat, akik felismerik őket és nem hódolnak be nekik, akik lélekben szabadok maradnak, és nem lesznek lelki szolgák.

Hogyan lehet megszabadulni ezektől? Nézzük meg a rögtönzött példáinkat. Úgy, ahogy a walesi bárdok tették. Nemet mondtak a szolgaságra, a hódolatra, az igézetre, a tekintélyre, a legitimációra. Arcába mondták az igazságot a királynak. Az oroszlánkirály fia felismerte, hogy hiénák között van, akik hazudtak arról, hogy ki ő, mert mások segítettek megérteni neki, hogy ő kicsoda.

Nagyon érdekes párhuzam, hogy Joe Biden a kampányt nyitó beszédében épp ezt mondta: azt tudjuk, hogy Trump kicsoda (legalábbis már aki), de ennél fontosabb, hogy tudjuk azt, hogy mi kik vagyunk. Akkor tudjuk, hol a helyünk, mi a szerepünk és mi a feladatunk. Mi vagyunk az igazi örökösök, miénk az örökség, amit birtokba kell venni, meg kell őrizni.

Jézus nem adta meg magát, ezért megölték, de feltámadt. Ezáltal sokakat megszabadított. Aki az igaz úton jár, elpusztíthatatlan. Mert az igazi szabadság ez: a jézabeli, nárcisztikus, sátáni uralom alóli a szabadság. A világ vége is e harcnak a jegyében zajlik. Az Antikrisztus a legnagyobb Jézabel lesz, az igazi elragadó, ámulatba ejtő nárcisztikus pszichopata, hazug világdiktátor, akinek Orbán, Trump és a többiek csak előképei és gyenge másolatai.

Sokféleképpen fel lehet állítani ezt az ellentétpárt, sokféleképp lehet nevezni, de a lényeg ugyanaz. Különböző tudományágak különféleképpen ragadják meg ennek egy-egy részét. A fenti példák azonban, ilyen rövid leírásban is, felvillantják a röntgenképet. A Biblia például ragyogóan mutatja meg, hogy ki és hogyan győzte le Jézabelt.

A bibliai Jehu nem esett Jézabel csapdájába, nem hitte el a bűbájos varázslását, nem dőlt be a hamis tekintélynek, lelki manipulációnak, hanem amikor az ablaka alá ért, felszólt az ottani szolgáknak, hogy Jézabelt dobják ki az ablakon. A szolgák megtették. A lelkünkből kell kidobni Jézabelt. Tanulságos, a Biblia hogyan mutatja be Isten véleményét ezekről az emberekről, akik keresztény uralkodóknak adják ki magukat.

Jézabelt, mint e típus ősmodelljét, a kutyák falták fel, és a vérét a kutyák nyalták fel. Aki így tud tekinteni rájuk (szellemi módon, nem a fizikai halálukat kívánva), az már szabad ember, az már győzött.

Nekünk úgy tűnik, elmondott beszéde alapján Biden Jehu Amerikában. Magyarországon még nem ismerünk Jehut. Egy igazi szabad embert, aki tudja, kicsoda.Bartus László
Bartus László
Újságíró, az Amerikai Népszava főszerkesztője.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések