2024, július24, szerda
KezdőlapFesz leszNémeth Sándor elutasítja a "keresztény Magyarország" eszményét

Németh Sándor elutasítja a „keresztény Magyarország” eszményét

-

„Az egyház ne vállaljon politikai szerepet” címmel jelent meg Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze keményhangú állásfoglalása a kereszténységet felhasználó jobboldali politikai kurzus feltámasztása ellen. Az írás szerint Németh Sándor kijelentette, hogy a „keresztény Magyarország eszményét keresztény szempontból sértőnek és elfogadhatatlannak tartjuk. A kereszténység felépítése kizárólag egyházi és semmiképpen sem állami alapfeladat”. Másrészt helytelenítette azt is, hogy vallási közösségek belebonyolódnak a politikába, elköteleződjenek egy-egy politikai irányzat mellett és politikai deklarációkat tegyenek. Helytelen, hogy beavatkoznak a pártpolitikai életbe.

A híradás szerint „többek között ez is elhangzott azon a sajtótájékoztatón, melyet a Hit Gyülekezete rendezett regionális konferenciája alkalmából. E szolnoki konferencia a hívők hitéletének és a közösségnek megerősítését szolgálja, egyben bemutatkozás is a város, s környezete számára. Németh Sándor hangsúlyozta, hogy az állam és az egyház szétválasztásának elve megköveteli, hogy a vallási közösségek ne bonyolódjanak bele a politikába, s a pártok se viselkedjenek vallási intézményként, hanem a szellemi dolgok helyett gyakorlati, gazdasági célokat tűzzenek maguk elé”.

Németh Sándor a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy „az elmúlt időszakban a társadalom bizalma megcsappant az egyházak iránt, aminek oka, hogy a politikai pártok és az egyházak szerepzavarba kerültek. A jelenlegi költségvetési támogatás rendszerével kapcsolatban hangsúlyozták, hogy az állam jelenlegi, egyházi „osztogató” szerepével nem értenek egyet. A Hit Gyülekezete helyesli azt, hogy az egyes egyházak támogatása teljes mértékben objektív módon történjen. Sajnos azonban a mostani feltételrendszer ezt nem teszi lehetővé, amit alátámaszt az is, hogy az szja törvényben „egyháznak” azt minősítették, amelyik állami támogatásban részesül, így az azon kívül rekedtek legitimitása megkérdőjelezhető”.

A fenti tudósítás megjelent a Szolnok Megyei Hírlap 1994. február 26. (szombat) számában. Németh Sándor a fenti gondolatait a Bibliára alapozta. Álláspontja szerint a „keresztény Magyarország” eszménye, a „keresztény-nemzeti” gondolat és jobboldali politika, amely a kereszténységet politikai célokra használja fel, ellentétes a Bibliával, a zsidó-keresztény kinyilatkoztatással. Ezért minden valódi keresztény hitét sérti. Németh Sándor kifejtette azt is, hogy az egyház értékrendjét, erkölcsi követelményeit nem lehet politikai programmá alacsonyítani és állami eszközökkel megkövetelni az egyházon kívüli társadalomtól, mert az bibliaellenes. Egyedül az igehirdetés változtathatja meg az embereket, ez az egyház feladata. Németh Sándor különösen elítélte, hogy a kereszténységet a „család” fogalmával azonosítsák, és meghamisítsák a bibliai család fogalmát és annak jelentését. Jézus Krisztus nem abszolutizálta a családot.

Németh Sándor vezető lelkész ezért támogatja a liberalizmust, a társadalmi szabadságot, mert nem lehet a bűn ellen állami eszközökkel harcolni, ez nem az állam és nem pártok feladata. Az állam nem korlátozhatja vallási alapon a polgárok szabadságát. A vallás magánügy, az állam nem avatkozhat bele a polgárok világnézetébe. Nem rangsorolhat hitelveket és nem foglalhat állást világnézeti kérdésekben. Németh Sándor a Hit Gyülekezete szolnoki regionális konferenciáján hangoztatta azt is, hogy az Isten beszéde örök, Isten soha nem változik, hozzá a változás árnyéka nem fér. Ezért az egyház és az állam szétválasztásának igazságai sem változnak, az általa elmondott igazságok sem forgandók, hanem örökérvényűek, mert Isten beszéde áll mögöttük. Az egyházak nem viselkedhetnek politikai pártként, a pártok pedig egyházként.

A Hit Gyülekezete szolnoki konferenciája csupán egy a sorban. A Hit Gyülekezete 1994 tavaszán az ország nagyvárosában tart regionális konferenciákat, hogy elvigye mindenhova a liberális jogállam, a világnézetileg semleges állam, a polgári szabadság eszméjét és tiltakozzon a kereszténység politikai célokra való felhasználása és az egyházak politikai befolyása ellen. Mindezzel szeretnék megtisztítani Magyarország szellemi légterét, és visszaszorítani azokat a sötét szellemi erőket, amelyek a szentistváni állameszme jegyében támasztották fel a két világháború közötti Magyarország tragikus korszakát. Sajnálatosnak nevezte, hogy Magyarországon felelevenítették újra a világnézeti diszkriminációt, amely a vészkorszakra emlékeztet.

Németh Sándor szerint a modern, európai Magyarország jövőjét a szociálliberális koalíció győzelme szolgálná az 1994. évi parlamenti választásokon.

Kelt, 1994. február 26-án Szolnokon.

A Hit Gyülekezete elmúlt 26 évben megtett ideológiai és politikai útja nyomon követhető Bartus László Fesz lesz című könyve alapján. A könyv beszerezhető a Book24.hu oldalán, a Filologosz könyvesboltban vagy a Láng Tékában, keresse az Álomgyár könyvesboltokban. Ajándékozza rokonainak, barátainak és ismerőseinek. Lepje meg vele a Hit Gyülekezetéhez tartozó ismerőseit. Biztosan örömmel fogadják és hasznukra válik, mert megismerhetik belőle a Hit Gyülekezete hiteles történetét.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések