2024, július19, péntek
KezdőlapMagyarországNémeth Sándor nem hajtja végre a bíróság ítéletét

Németh Sándor nem hajtja végre a bíróság ítéletét

-

Fotó: Németh Sándor „vezető lelkész”

AN

Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezetője törvények felett állónak képzeli magát, amikor nem hajtja végre a Kúria jogerős ítéletét. Németh Sándor alapító-főszerkesztője a Hetek című gyülekezeti újságnak, amely azt a hamis állítást terjesztette, hogy Bartus László 1984-től az állambiztonság beszervezett munkatársa volt. A Kúria ítélete szerint Bartus László nem volt ügynök, a Gój Motoros Egyesület vezetőjével nyilvánosságra hozatott 6-os karton a Kúria ítélete szerint is hamisítvány. Az ítélet arra kötelezte Németh Sándor újságját, hogy az ítélet kézhez vételétől kezdve 5 napon belül tegyen közzé 30 napon át helyreigazítást az online felületén és a nyomtatott újság következő számában is, amelyben a lap kijelenti, hogy Bartus László újságíró nem volt ügynök.

Németh Sándor a bíróság ítéletét nem hajtotta végre. Ez egyrészt arra utal, hogy gyülekezete tagjai előtt fenn akarja tartani a hamis látszatot, és nem akarja elismerni, hogy az ügynökvád hazugság és szándékos lejáratási kísérlet volt. A szándékosságot bizonyítja, hogy a Hetek cikkében meghamisították Kenedi János szakértő nyilatkozatát, amelyben kijelentette, hogy a 6-os karton hamisítvány. Németh Sándor úgy terjesztette a Hetekben a hamis ügynökvádat, hogy már tudhatta: az általa pénzért vásárolt 6-os karton hamis. Szándékosan rágalmazott.

Németh Sándor magyar állampolgár, aki köteles alávetni magát a bíróság ítéletének. A Hetek a médiahatóság által felügyelt médium, amely köteles a helyreigazítást közölni, ha a bíróság megítélte. Ha Németh Sándor az eddigi törvénytelenségeket és az általa elkövetett bűncselekményeket (közokirat-hamisítás, rágalmazás, személyiségi jog megsértése) továbbiakkal gyarapítja, Bartus László végrehajtást kér a bíróságtól. A Hit Gyülekezete bevett egyházi felekezet, amely százmilliós állami támogatásban és egyéb kedvezményekben részesül. Olyan „egyház”, amely nem tartja be a Kúria jogerős ítéletét, nem tartja be a magyar törvényeket, nem részesülhet sem egyházi státuszban, sem állami támogatásban. Ha Németh Sándor nem hajtja végre a jogerős ítéletet, Bartus László jogi képviselője útján kezdeményezni fogja a Hit Gyülekezete egyházként való törlését és az állami támogatások megvonását.

Az egyházi törvény szerint az Alaptörvénybe ütköző vallási ténykedés törvényellenes, ilyen vallási szervezet nem lehet bevett egyház. Az egyházak jogállásáról szóló 2011. évi CCCVI. törvény kimondja, hogy 6. § (2) A vallási közösség elsődlegesen vallási tevékenység céljából jön létre és működik. A  (4) bekezdés a) pontja szerint önmagában nem tekinthető vallási tevékenységnek a politikai és érdekérvényesítő tevékenység. Az (5) bekezés szerint „a vallási közösség kizárólag olyan vallási tevékenységet gyakorolhat, amely az Alaptörvénnyel nem ellentétes, jogszabályba nem ütközik és nem sérti más közösségek jogait és szabadságát”. Aki nem hajtja végre az állam jogerős ítéletét, törvénytelen tevékenységet folytat.

Az egyházi törvény III. fejezete rögzíti az egyházként történő elismerés feltételeit. A 14. § alatt található g) pont szerint egyház „tanai és tevékenységei nem sértik az ember testi-lelki egészséghez való jogát, az élet védelmét, az emberi méltóságot”. Németh Sándor vezető lelkész hamis ügynökvádja sérti a testi-lelki egészséghez való jogot és az emberi méltóságot. A Hit Gyülekezete által működtetett imakommandók, amelyek mások megátkozásával foglalkoznak, önmagukban is kimerítik e tényállásokat. Emberek megátkozása, megrágalmazása, bírósági ítélet végrehajtásának megtagadása nem élvezhet állami támogatást, ez az egyházi státusz elnyerésének feltételeivel szemben áll.

A 2010. évi CIV. törvény 4. § (3) bekezdés szerint „A sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével”. A 12. § (1) bekezdés szerint „Ha valakiről bármely médiatartalomban valótlan tényt állítanak, híresztelnek vagy vele kapcsolatban való tényeket hamis színben tüntetnek fel, követelheti olyan helyreigazító közlemény közzétételét, amelyből kitűnik, hogy a közlés mely tényállítása valótlan, illetve megalapozatlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben és ehhez képest melyek a való tények”.

Németh Sándor alapító-főszerkesztő felel a Hetek törvénysértése miatt. Egy „keresztény lelkész”, egyházi vezető (főpap) esetében különösen visszatetsző, hogy köztörvényes bűncselekményeket követ el, bírósági határozatokat nem hajt végre. Az egyház erkölcsi intézmény is. Milyen erkölcsű ember, aki szándékosan próbál lejáratni valakit és utána nem tesz eleget a bíróság jogerős ítéletének? Mire tanítja az ilyen ember az egyháza tagjait?

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések