2024, július21, vasárnap
KezdőlapFesz leszNémeth Sándor nőgyűlölő prédikációban uszított Dobrev Klára ellen

Németh Sándor nőgyűlölő prédikációban uszított Dobrev Klára ellen

-

Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze, az istentiszteletnek nehezen nevezhető aktuálpolitikai prédikációiban az orbáni propagandagépezetet megszégyenítő kampányüzeneteket küld a hallgatóságának. Minden prédikáció egy jól irányzott vágás Brüsszel, az Európai Unió, Soros György vagy az ellenzék ellen, melynek során a legképtelenebb állítások és képzettársítások mellett az egyházvezető komplett gyűlöletbeszédeket ad elő, attól függően, kiktől félti a befolyását, az anyagi támogatását és a hívőktől összeharácsolt mérhetetlen vagyonát.

Ezeknek a populista, demagóg, uszító szólamoknak elengedhetetlen részei a legvadabb összeesküvés-elméletek, a „háttérhatalomról” szóló világmagyarázatok. Legutóbb is ezekre hivatkozva kanyarintott Németh egy nőgyűlölő kirohanást, amelynek célpontja Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció miniszterelnök-jelöltje volt. Németh azt állította, hogy „ezek (…) a kis országoknak előre keresték a gyenge vezetőket, már évtizedek óta, nem véletlen, hogy … bocsássatok meg, de ki kell, hogy mondjam, legszívesebben nőket szeretnek látni miniszterelnöki tisztségben”.

Majd Németh úgy folytatta, hogy „ez egy borzalmas fejleménye a történelemnek”, miközben az előtte ülő Hack Péter jogász, volt SZDSZ-ügyvivő egyetértően bólogatott. Németh azzal indokolta a „borzalmat”, hogy „ennyi nő egészen biztos nem alkalmas politikai vezetésre, mint ami most van”, mert „a kormányzást a Biblia a férfiakra bízta”. Erre a mondatra Hack és felesége (!) bólogatása mellett a kép bal alsó sarkában Mészáros István, volt SZDSZ-képviselő, a parlament emberi jogi bizottságának volt alelnöke, örömteli, egyetértő, boldog kuncogást mutat be.

Itt látható a prédikáció részlete:

**„Legszívesebben nőket szeretnek látni miniszterelnöki tisztségben. Ez egy borzalmas fejleménye a történelemnek… A kormányzást a Biblia a férfiakra… | By Tibor | Facebook

„Legszívesebben nőket szeretnek látni miniszterelnöki tisztségben. Ez egy borzalmas fejleménye a történelemnek… A kormányzást a Biblia a férfiakra…

Mivel Németh kimondja, hogy milyen női vezetőkre gondol, „miniszterelnökről” beszél, s Magyarországon csak egyetlen női miniszterelnök-jelölt van, az utalás egyértelműen Dobrev Klárára utal. A cél az, hogy a hívők ne szavazzanak Dobrev Klárára, a „nőre” (akitől Németh ezek szerint fél), mert „a kormányzást a Biblia a férfiakra bízta”. Németh a hívők vallási érzelmére hivatkozva rekeszti ki a nőket a politikai vezetésből, és utasítja el, hogy egy demokráciában az emberek nőre szavazzanak. Ehelyett olyan „erős” férfiakat válasszanak, mint Trump, Orbán és Németh. Diktátorokat.

Túl azon, hogy egy államilag elismert bevett egyház vezetője nőgyülölő beszédeket nem tarthat, az ország demokratikus pártjainak vezetőit, miniszterelnök-jelöltjeit nemi alapon nem bélyegezheti meg, ne felejtsük el, hogy ez az ember a magát „ellenzékinek” nevező ATV tulajdonosa, akinek televíziójában a DK politikusai, Dobrev Klára férje és maga Dobrev Klára is megjelenik. A tulajdonos, aki az ATV többségi tulajdonát a gyülekezetétől egyszerűen ellopta (ami lelkész létére talán még a női vezetők léténél is borzalmasabb), gyűlöletbeszédet tart, kriminalizál, uszít az egyik ellenzéki miniszerelnök-jelölt ellen. Ez vajon összhangban áll-e az egyházakról szóló törvénnyel? Ha egyszer vége lesz a diktatúra, egy jogállamban ez belefér-e az egyházi tevékenységbe?

Az a bibliaértelmezés, amely a nőket alacsonyabbrendű lénynek tekinti, akiknek feladata a szülésben merül ki, a náci birodalom nőkről vallott felfogásával rokon, és semmi köze a Biblia nőkről szóló tanításaihoz. A fundamentalista pünkösdi karizmatikus evangelikál egyházak törvénykező bibliafelfogása ezen a területen is ugyanolyan gyűlöletpropaganda, mint amilyet pl. a melegekkel szemben folytatnak. Folytatói azoknak a képmutató farizeusoknak, akik meg akarták kövezni a házasságtörő asszonyt, s akiknek bűneit Jézus a porba írta.

A Biblia azt mondja, hogy a férfiaknak úgy kell szeretniük a nőket, ahogy Krisztus szerette az egyházat, aki életét adta érte. Az Istent nem ismerő Németh Sándorból ez a krisztusi szeretet hiányzik, arról nem beszélve, hogy mindig aktuális politikai és anyagi érdekei szerint keres magának kiforgatható, gyűlöletpropagandára és uszításra alkalmas igéket a Bibliából. Nem minden nő Jézabel a Bibliában. Csodálatos nők vannak, akiket Isten kiválasztott, használt, megáldott, akik közül sokan a hit hősei voltak.

Ami a „kormányzást” illeti, Németh gyűlöletbeszéde egy muszlim hitszónok és egy náci pártaktivista szintjén áll. A náci párt tagjainak asszonyaival szemben volt ilyen elvárás: „az igazi árja nő nem politizál, nem vágyik hivatalba, hanem sorra szüli a gyerekeket, és jó háztartásbeliként meghitt otthont teremt szerető férje és boldogan hancúrozó gyerekei számára”. Ez a keresztény hamis tanítók nőkről alkotott képe is, ami azonos alapokon áll, mint a szélsőséges muszlim országok felfogása, ahol a nő autót sem vezethet, nem járhat iskolába, bankkártyát sem nyithat a férje nélkül.

Németh téved, amikor a nők bibliai szerepét leértékeli, s azt állítja, hogy Isten a kormányzást csak a férfiakra bízta. Ha Németh olvasná a Bibliát, nemcsak Eszter királynőre kellene emlékeznie, aki megmentette a zsidókat a gonosz Hámántól, hanem Debóra prófétanőre, aki a Bírák Könyve szerint a negyedik volt a bírák sorában, aki Izraelt ítélte, ő küldte harcba Bárákot Sisera ellen, negyven évig nyugalmat szerezve hatalmas győzelmével Izraelnek. Egyáltalán nem igaz, hogy csak férfi kormányozhat, Isten nem választhat egy nőt, ahogy az sem, hogy egy nő csak a szülésre és a háztartási munkára alkalmas a Biblia szerint. A nőknek történelem- és sorsfordító szerepe van a Bibliában.

Németh hímsoviniszta, náci felfogása szerint egy nő nem lehetne bankigazgató, cégvezető, iskolaigazgató sem, mert az is kormányzás. Nem is taníthatna, ha olyan szellemiséggel olvassa valaki a Bibliát, mint az evilági Németh. De azért a Hit Gyülekezetében vannak kivételek. Németh Sándor felesége például dicséretvezető, ami nem lehetne Németh gyűlöletbeszéde szerint. Németh Sándor felesége, Németh S. Judit a Szent Pál Akadémia rektora is, ami szintén nem lehetne, mert a Biblia a kormányzást a férfiakra bízta. A gyülekezeti főiskolán tanár Hack Péter felesége, aki Pál apostol némethsándori értelmezése szerint nem is taníthatna, de a nőgyűlöletre buzgón bólogatott.

Ahogy az sem probléma, hogy Marilyn Hickey amerikai tévéprédikátor tanítson a Hit Gyülekezetében, és jó pénzért prófétáljon Németh fiáról, az ATV vezérigazgatójáról, hogy csodatevő gyógyító lesz. Az nem az istentelen „háttérhatalom” ármánya, hogy az Orbán-rezsimben Varga Judit, Novák Katalin miniszterek lehetnek. Csak Dobrev Klára nem lehet miniszterelnök-jelölt, mert azt már gyűlöli az Isten. Ezekre az ostoba beszédekre, populista, uszító, szeretet nélküli, buta, hamis tanításokra bólogatnak a Hit Gyülekezetében, köztük olyanok, mint Hack és Mészáros. A fanatizmus és a bálványimádás felülír mindent.

Mindennek alapja a „tekintély” hamis (mondhatnánk: „testi”) értelmezése a Bibliában. Németh a tekintélyt uralkodásnak fogja fel, pedig Jézus az ellenkezőjét tanította ennek. A tekintély alapja a szolgálat és a szeretet a Bibliában. De Németh úgy képzeli a tekintélyelvű kormányzást, ahogy ő a Hit Gyülekezetét vezeti. Neki ellentmondani nem lehet, és mindnenki feltétlen engedelmességgel tartozik neki. A vezetés alapja a nyomásgyakorlás. Ehhez kellenek olyan „erős emberek”, mint Orbán, Trump és ő maga, mint amilyen volt Hitler, Sztálin és az összes diktátor.

Egy demokráciában, ahol a törvény uralkodik, nem egy abszolút tekintély, ahol a kormányzás szolgálat, érdekek közötti egyeztetés, a munka összehangolása, ahol a miniszterelnök nem zsarnok uralkodó, hanem a nemzet szolgája, oda nem kell ilyen jellegű „tekintély”, egy diktátor vadbarom. Tekintélye annak lesz, aki kiérdemli az alázatos és hozzáértő, önfeláldozó szolgálatával. Németh a mennyben is egy diktátort képzel el, aki úgy néz ki, mint egy mexikói haramiavezér a töltényszíjjal a vállán.

De a Biblia szerint a mennyben egy Bárány ül. Jézus azt mondta, hogy az a legnagyobb az Isten országában, aki a legkisebb, aki mindenkinek szolgája. „Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.” Semmi nem áll távolabb Németh Sándortól, aki magát Jézus követőjének mondja, mint az önfeláldozó szeretet, az alázat és mások solgálata, hanem a szolgák hadát tartja, neki szolgálnak, és nem ő szolgál. Darabokra hullanak a szolgáinak a családjai, mert fontosabb a neki való lakájkodás, mint a családjuk.

Szolgálathoz nincs szükség a hozzá hasonló és általa favorizált fasisztákra, „erős férfiakra”, akik egy párszor már lángba borították a világot. Jó példa erre Erzsébet királynő, a brit uralkodó, akinek a lábujja árnyékában is több bölcsesség van, mint Németh és az összes hímfasiszta zsarnok fejében és szívében összesen. A legnagyobb tévedésük pedig ezeknek az embereknek az, hogy azt hiszik, az erő az uralkodásban és az elnyomásban van, a zsarnokok az „erős emberek”. Ők a leggyengébbek. Az igazi erő az alázatban, a szolgálatban és a másokért való önfeláldozásban van.

Ennek pedig nincs neme.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések