2024, július25, csütörtök
KezdőlapMagyarországSemjén a gyűlölt Szent Szövetséggel téveszti össze az Uniót

Semjén a gyűlölt Szent Szövetséggel téveszti össze az Uniót

-

Azt mindenki tudja, hogy Semjén Zsolt leragadt valahol Szent Ágostonnál, és nem vette észre a középkori katolicizmust, amely Szent Ágostonnak, mint vallásalapítónak, tanaiból származott, és amelynek köszönhetően tízmilliókat gyilkoltak le Európában.

Ágoston „Isten állama” című bibliallenes, eretnek műve az egyház és az állam, a trón és az oltár szövetsége révén ugyanolyan totális államot és diktatúrát eredményezett, mint utána a szekularizált diktatúrák, a kommunizmus és a fasizmus. Az inkvizíció intézménye kifejezte a „keresztény” Európa lényegét, amikor az állam az egyház szellemi uralma alá kényszeríti a polgárait.

Semjén a felvilágosodásról csak szitokszavakban hallott a katolikus teológián, és minden vágya a középkori, feudális államok helyreállítása, amely felszámolja a felvilágosodást, az egyéni jogokat és a polgári szabadságot.  A „Szent II. János Pál pápa és a keresztény Európa megújulása” című nemzetközi konferenciát is azért hozták létre, hogy az egyház alá rendelt állam ideológiáját megerősítsék és a középkori katolikus államok szövetségét megújítsák.

Semjén azt mondta a konferencián, hogy „a brüsszeli bürokráciával azonosítható mai Európai Unió (EU) olyan alma, amely nagyon messze gurult az alapító atyák fájától”, utalva arra az eredeti törekvésre, hogy a „keresztény gyökerekre” való utalással visszafordítsák az európai felvilágosodást és helyreállítsák a középkori feudalizmust. Csakhogy a kereszténydemokrata alapító atyák és a mögöttük megbúvó II. János Pál terve meghiúsult, mert az Európai Unió liberális demokráciák szövetsége lett, amelynek értékei a katolikus feudális Európa ellentéte.

Ezért az Európai Unió már kezdettől fogva sem az „alapító atyák” szellemében jött létre, hanem azzal szemben. Ettől kezdve pedig az Európai Unió már nem a kereszténydemokrata „alapító atyák” Uniója, hanem liberális demokratikus államok közössége, amely egyebek mellett azért jött létre, hogy vallási-ideológiai elnyomó államokat ne lehessen létrehozni. Ezért Semjén az, aki messze esett az Európai Unió fájától, amely ellentéte mindannak, amit trón és oltár szövetségének, „Isten államának”, Szent Ágostonnak hívnak. Ez a fa rohadt és gyilkos gyümölcsöt termett.

Semjén a konferencián megfogalmazta a felvilágosodás ellentétét,m amikor azt mondta, hogy „az Európai Unió vezetőinek közkeletű tévedése, hogy Európa a görög kultúrára, a római jogra és a zsidó-keresztény etikára épül. Csakhogy a kereszténység nem építőkocka a katedrálisban, hanem maga a katedrális. A kereszténység építette fel a görög kultúra, a római jog, az ószövetségi etika és a germán államszervezés építőköveiből az európai civilizációt”.

Mindez az első szótól az utolsóig hazugság. Semjén minden embert és az élet minden részét a „kereszténység” uralma alá helyezne a „keresztény” állam révén. Nincs a kereszténységen kívüli szabad világ. Amit Semjén mond, az a Biblia lábbal taposása és leköpdösése, miután a kereszténység és Isten országa nem evilágból való, nem mindenki keresztény, személyes és szabad döntés alapján lehet a Biblia szerint megtérni és újjászületni. Az állam erejével senkit nem lehet kereszténnyé tenni, csak a szabadságától és az emberi jogaitól megfosztani.

A bibliai kereszténységnek semmi köze görög kultúrához, hacsak az nem, hogy az ellentéte annak, hogy csak Pál apostol athéni beszédére utaljunk. Semmi köze „Európa felépítéshez” sem, mert a kerestzénység nem Európát, hanem az Isten országát építi ami a szívekben van, de erről Semjénnek fogalma nincs, miután ő nem keresztény, hanem a görög vallásra épült bálványimádó vallás híve, amelynek semmi köze a kereszténységhez.

Semjén az eretnek II. János Pált idézve azt mondta, a „civilizációs csodát” a kereszténység hozta létre. Amit Semjén „kereszténységnek” nevez, az az államvallás keresztényeket és nem hívőket gyilkolt, mészárolt, máglyán égetett, csecsemőket vert a falhoz, megnyúzta élve azokat, akik nem engedelmeskedtek. A civilizációt a felvilágosodás hozta létre, amely a „keresztény Európa”, Szent Ágoston szörnyállamai és vallási ideológiájával szemben jött létre.

Semjén minden diplomáját lopta, hamisította, de legalább a Bibliát ismerhetné, amely az ellenkezőjét mondja, amit ő és az egyháza mond. Semjén a kereszténység és a nemzetek viszonyáról azt mondta: e kettő egymással nemhogy nem ellentétes, hanem egymásra utaló valóság. „Minden nemzet Isten megismételhetetlen gondolata, ezért az égi hazához is hűtlen az, akik a földi haza sorskérdései elől dezertál.” Nagy bajban lenne Semjén, ha meg kellene mutatnia a Bibliában, hogy hol található ez a baromság, amiről beszél.

Ennek ellenkezőjét mondja a Biblia, hogy „az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel”. A kereszténység pedig nem megerősíti, hanem eltörli a nemzeti identitást. Pál apostol számos alkalommal elmondja, hogy Krisztusban nincs zsidó, sem görög, sem férfi, sem nő, hanem mindnyájan egyek. A nemzeti identitás csak földi identitás, egy másodlagos valóság, amely megmarad a földi élet során, de elveszíti a jelentőségét Krisztusban.

Semjén az Európai Uniót a Szent Szövetség feltámasztásaként képzeli el, amelynek célja az európai népek szabadságának felszámolása, a feudális monarchiák (diktatúrák) létrehozása és fenntartása, minden szabadelvű, liberális, demokratikus mozgalom leverése és elfojtása. A Szent Szövetség a népek börtöne, „kerestzénységre” hivatkozó uralkodók utált, gyűlöletes szerveződése volt, amely megfojtott minden szabadságmozgalmat.

Az 1848-49-es magyar forradalmat és szabadságharcot a Szent Szövetség verte le, Ferenc József erre hivatkozva hívta be az oroszokat leverni a magyar szabadságot. Ez Semjén Zsolt keresztény Európája, és gyalázatos még az is, hogy a felvilágosodás után, az egyéni jogokra és a polgári jogokra épülő Európai Unió tagjaként egy miniszterelnök-helyettes ilyen őrült és hazug szövegeket terjeszthet, s állami szinten szerveznek a szabad Európával szemben ilyen konferenciákat.

Semjén maga egy hazaáruló, aki egy egyház érdekeit szolgálja saját hazájával szemben, aki állami hivatalnokként idegen állam, a Vatikán ügynökeként tevékenykedik. Ez még akkor is igaz, ha a Vatikánban most a világtörténelem legkeresztényibb pápája ül, aki mindennek az ellenkezőjét hirdeti, amit Szent Ágoston, az antiszemita egyházatyák, Semjén és a magát istenkáromló módon „kereszténynek” nevező Orbán rezsim valaha mondott és tett.

Semjént hazaárulásért kellene felelősségre vonni, mint azokat, akik 1848-ban a szabadság leverésében közreműködő árulók voltak. Egyebek mellett a magyar katolikus egyház, amely az osztrák csapatokat (a Szent Szövetség hadseregét) támogatta a magyar szabadságharc ellenében.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések