Semjén a gyűlölt Szent Szövetséggel téveszti össze az Uniót

12 perc olvasási idő

Azt mindenki tudja, hogy Semjén Zsolt leragadt valahol Szent Ágostonnál, és nem vette észre a középkori katolicizmust, amely Szent Ágostonnak, mint vallásalapítónak, tanaiból származott, és amelynek köszönhetően tízmilliókat gyilkoltak le Európában.

Ágoston „Isten állama” című bibliallenes, eretnek műve az egyház és az állam, a trón és az oltár szövetsége révén ugyanolyan totális államot és diktatúrát eredményezett, mint utána a szekularizált diktatúrák, a kommunizmus és a fasizmus. Az inkvizíció intézménye kifejezte a „keresztény” Európa lényegét, amikor az állam az egyház szellemi uralma alá kényszeríti a polgárait.

Semjén a felvilágosodásról csak szitokszavakban hallott a katolikus teológián, és minden vágya a középkori, feudális államok helyreállítása, amely felszámolja a felvilágosodást, az egyéni jogokat és a polgári szabadságot.  A „Szent II. János Pál pápa és a keresztény Európa megújulása” című nemzetközi konferenciát is azért hozták létre, hogy az egyház alá rendelt állam ideológiáját megerősítsék és a középkori katolikus államok szövetségét megújítsák.

Semjén azt mondta a konferencián, hogy „a brüsszeli bürokráciával azonosítható mai Európai Unió (EU) olyan alma, amely nagyon messze gurult az alapító atyák fájától”, utalva arra az eredeti törekvésre, hogy a „keresztény gyökerekre” való utalással visszafordítsák az európai felvilágosodást és helyreállítsák a középkori feudalizmust. Csakhogy a kereszténydemokrata alapító atyák és a mögöttük megbúvó II. János Pál terve meghiúsult, mert az Európai Unió liberális demokráciák szövetsége lett, amelynek értékei a katolikus feudális Európa ellentéte.

Ezért az Európai Unió már kezdettől fogva sem az „alapító atyák” szellemében jött létre, hanem azzal szemben. Ettől kezdve pedig az Európai Unió már nem a kereszténydemokrata „alapító atyák” Uniója, hanem liberális demokratikus államok közössége, amely egyebek mellett azért jött létre, hogy vallási-ideológiai elnyomó államokat ne lehessen létrehozni. Ezért Semjén az, aki messze esett az Európai Unió fájától, amely ellentéte mindannak, amit trón és oltár szövetségének, „Isten államának”, Szent Ágostonnak hívnak. Ez a fa rohadt és gyilkos gyümölcsöt termett.

Semjén a konferencián megfogalmazta a felvilágosodás ellentétét,m amikor azt mondta, hogy „az Európai Unió vezetőinek közkeletű tévedése, hogy Európa a görög kultúrára, a római jogra és a zsidó-keresztény etikára épül. Csakhogy a kereszténység nem építőkocka a katedrálisban, hanem maga a katedrális. A kereszténység építette fel a görög kultúra, a római jog, az ószövetségi etika és a germán államszervezés építőköveiből az európai civilizációt”.

Mindez az első szótól az utolsóig hazugság. Semjén minden embert és az élet minden részét a „kereszténység” uralma alá helyezne a „keresztény” állam révén. Nincs a kereszténységen kívüli szabad világ. Amit Semjén mond, az a Biblia lábbal taposása és leköpdösése, miután a kereszténység és Isten országa nem evilágból való, nem mindenki keresztény, személyes és szabad döntés alapján lehet a Biblia szerint megtérni és újjászületni. Az állam erejével senkit nem lehet kereszténnyé tenni, csak a szabadságától és az emberi jogaitól megfosztani.

A bibliai kereszténységnek semmi köze görög kultúrához, hacsak az nem, hogy az ellentéte annak, hogy csak Pál apostol athéni beszédére utaljunk. Semmi köze „Európa felépítéshez” sem, mert a kerestzénység nem Európát, hanem az Isten országát építi ami a szívekben van, de erről Semjénnek fogalma nincs, miután ő nem keresztény, hanem a görög vallásra épült bálványimádó vallás híve, amelynek semmi köze a kereszténységhez.

Semjén az eretnek II. János Pált idézve azt mondta, a „civilizációs csodát” a kereszténység hozta létre. Amit Semjén „kereszténységnek” nevez, az az államvallás keresztényeket és nem hívőket gyilkolt, mészárolt, máglyán égetett, csecsemőket vert a falhoz, megnyúzta élve azokat, akik nem engedelmeskedtek. A civilizációt a felvilágosodás hozta létre, amely a „keresztény Európa”, Szent Ágoston szörnyállamai és vallási ideológiájával szemben jött létre.

Semjén minden diplomáját lopta, hamisította, de legalább a Bibliát ismerhetné, amely az ellenkezőjét mondja, amit ő és az egyháza mond. Semjén a kereszténység és a nemzetek viszonyáról azt mondta: e kettő egymással nemhogy nem ellentétes, hanem egymásra utaló valóság. „Minden nemzet Isten megismételhetetlen gondolata, ezért az égi hazához is hűtlen az, akik a földi haza sorskérdései elől dezertál.” Nagy bajban lenne Semjén, ha meg kellene mutatnia a Bibliában, hogy hol található ez a baromság, amiről beszél.

Ennek ellenkezőjét mondja a Biblia, hogy „az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel”. A kereszténység pedig nem megerősíti, hanem eltörli a nemzeti identitást. Pál apostol számos alkalommal elmondja, hogy Krisztusban nincs zsidó, sem görög, sem férfi, sem nő, hanem mindnyájan egyek. A nemzeti identitás csak földi identitás, egy másodlagos valóság, amely megmarad a földi élet során, de elveszíti a jelentőségét Krisztusban.

Semjén az Európai Uniót a Szent Szövetség feltámasztásaként képzeli el, amelynek célja az európai népek szabadságának felszámolása, a feudális monarchiák (diktatúrák) létrehozása és fenntartása, minden szabadelvű, liberális, demokratikus mozgalom leverése és elfojtása. A Szent Szövetség a népek börtöne, „kerestzénységre” hivatkozó uralkodók utált, gyűlöletes szerveződése volt, amely megfojtott minden szabadságmozgalmat.

Az 1848-49-es magyar forradalmat és szabadságharcot a Szent Szövetség verte le, Ferenc József erre hivatkozva hívta be az oroszokat leverni a magyar szabadságot. Ez Semjén Zsolt keresztény Európája, és gyalázatos még az is, hogy a felvilágosodás után, az egyéni jogokra és a polgári jogokra épülő Európai Unió tagjaként egy miniszterelnök-helyettes ilyen őrült és hazug szövegeket terjeszthet, s állami szinten szerveznek a szabad Európával szemben ilyen konferenciákat.

Semjén maga egy hazaáruló, aki egy egyház érdekeit szolgálja saját hazájával szemben, aki állami hivatalnokként idegen állam, a Vatikán ügynökeként tevékenykedik. Ez még akkor is igaz, ha a Vatikánban most a világtörténelem legkeresztényibb pápája ül, aki mindennek az ellenkezőjét hirdeti, amit Szent Ágoston, az antiszemita egyházatyák, Semjén és a magát istenkáromló módon „kereszténynek” nevező Orbán rezsim valaha mondott és tett.

Semjént hazaárulásért kellene felelősségre vonni, mint azokat, akik 1848-ban a szabadság leverésében közreműködő árulók voltak. Egyebek mellett a magyar katolikus egyház, amely az osztrák csapatokat (a Szent Szövetség hadseregét) támogatta a magyar szabadságharc ellenében.Amerikai Népszava Opinion

Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.

Előző cikk

Leugatta az osztrák kancellárt Orbán hű ebe

Következő cikk

Trump kirúgta James Comey FBI-igazgatót