2024, július24, szerda
KezdőlapKiemelt fő hírSemjén nem ismeri a Bibliát, hogy Isten nem lakik templomokban

Semjén nem ismeri a Bibliát, hogy Isten nem lakik templomokban

-

Semjén Zsolt szokásos bibliaellenes butaságait és a felvilágosodás előtti feudális államelmélet hazugságait adta elő a kormányzati támogatással megújított Stella Egyházi Üdülő átadásán, méghozzá Mátraszentimre-Bagolyirtáson. Mintha egy kabarétréfát hallanánk, Bagolyirtáson üdülnek a papok állami pénzen, Semjén szerint pedig ez jó az országnak, a kórházak meg nem számítanak, azokat nem építik, nem újítják fel, az orvosok és a nővérek nem kapnak állami üdülőket.

Semjén elmondta, hogy a Kárpát-medencében (mert ezek a bűnözők nemcsak Magyarországon szórják a pénz) a NER tíz éve alatt 3 ezer templomot újítottak fel és 150 új templomot építettek. A templomok építésével párhuzamosan zavartalan zajlott az államilag szervezett lopás és a hazudozás. Lopnak, csalnak, hazudnak, de építik a mások pénzén a templomokat, mint valami szentek. A templomépítés ezeknek a búcsúcédulájuk. Azt sem saját pénzükből fizetik, amit úgy loptak, hanem a köz pénzét használják arra, hogy Istent lefizessék.

A templomépítések célja és funkciója éppen az, hogy eltakarja az Orbán-Semjén banda bűnözését. A szervezett bűnözői csoport tevékenységét kereszténységnek álcázza. Pontosan olyan farizeusok, akikről Jézus azt mondta, hogy „meszelt sírok”, melyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak undoksággal. A farizeus képmutatók pontosan ilyenek, szépnek mutatják magukat, hogy ők mennyire keresztények, miközben belül mocskos gazemberek, Semjénnel és bűntársával, Orbánnal az élen.

Semjén azt mondta, hogy ez szerinte „lelkileg és szellemileg” olyan erőt ad a nemzet egészének, amely a megmaradás és az előrelépés reményét nyújtja. Ez semmiféle lelki és szellemi megújulást nem jelent, mert Semjén tudhatná, ha ismerné a Bibliát, hogy Isten nem lakik a templomokban. Pál apostol híres athéni prédikációjában mondja azt, hogy „Az Isten, a ki teremtette a világot és mindazt, a mi abban van, mivelhogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik. Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék.” (ApCsel 17,24-25)

Nem Istennek építik a templomokat ezek a bűnözők, hanem maguknak. Saját dicsőségüket keresik, mint a képmutató farizeusok. Ahogy Jézus is mondta, ugyancsak a farizeusoknak: „Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van.” (Lukács 17,2021) A templom valójában az ember teste, mert amikor elfogadja a megváltást, akkor Isten belé költözik. Ahogy Pál apostol mondja: „Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma?” (1Kor 6,19-20)

A Biblia azt tanítja, hogy a hívőknek fel kell épülniük szellemi házzá. Nem templomot kell építeni, hanem magukat kell építeni, mert ők a templom. A fundamentum, a kőszikla, amire ez a templom épül, Jézus Krisztus, nem Mátraszentimre-Bagolyirtás homokos földje. Isten természetfölötti kijelentései az építőkövek, nem Orbán apja lopott kőbányájának terméskövei. Ezk a kövek pedig nem az államtól vannak, hanem Istentől. Az állam nem tud templomot építeni Istennek, csak a farizeusoknak.

Ha Semjén keresztény lenne, ismerné a Bibliát, akkor tudná ezt. De Semjén egy képmutató pokolfajzat, tökéletes ellentéte a kereszténységnek. Ahogy Orbán állama sem keresztény, hanem annak az ellentéte, antikrisztusi. Ezek a templomok propagandacélokat szolgálnak, istenkáromlás valamennyi, egytől-egyig. Ez nem az ország, hanem Orbán és az élősködő Semjén céljait szolgálja. Ez az egész nem az országnak jó, hanem nekik. Nem az ország megmaradását, hanem az ő elnyomó, istentelen, aljas hatalmuk megmaradását szolgálja.

Semjén azt is mondta, hogy „Ezzel szemben tanúi lehetünk Európában, hogy ha a keresztény gyökerek meglazulnak, azokat relativizálják, és a keresztény civilizáció megkérdőjeleződik, annak súlyos következményei vannak a társadalom egészére, azaz hívőre és nem hívőre egyaránt”. A NER nem része a keresztény civilizációnak, hanem egy barbár (mégcsak nem is pogány) kultúra része és letéteményese. A kereszténység gyökere az emberi szívben van, nem az állam által épített templomokban és az állami vallási ideológiában.

Amikor ez felcseréli a személyes hitet, ami mindenkinek magánügye, annak súlyos következményei vannak a társadalom egészére, azaz hívőre és nem hívőre egyaránt. Semjénnek semmiféle köze nincs a kereszténységhez. A „keresztény gyökerekből” neki csak a gyökér maradt. Semjén nem keresztény, hanem egy gyökér. Nem is kicsi.

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések