2024, július25, csütörtök
KezdőlapMagyarországBartus László: Vörös csillag helyett kereszt a parlamenten

Bartus László: Vörös csillag helyett kereszt a parlamenten

-

Megéltük, hogy az egyik önkényuralmi jelképet, a vörös csillagot, felváltotta egy másik önkényuralmi jelkép, a kereszt a parlamenten. Ez jelzi hivatalosan is, hogy Magyarország nem köztársaság, nem jogállam és nem demokrácia, hanem egy másik elnyomó ideológia hazugságán nyugvó önkényuralom. Magyarország fasiszta diktatúra. Ugyanaz a diktatúra, amely majd erőszakot is alkalmaz, ha szüksége lesz rá. A lelki elnyomás is diktatúra.

Az a fajta „kereszténység”, amelyet ez a kereszt jelképez, nem kereszténység volt, hanem ugyanolyan csalás, mint a Nemzeti Együttműködés Rendszere: a nyugati ortodoxia, amely később a római katolicizmus nevet vette fel, megtartotta a kereszténység nevét, a kereteit, de kibelezte és meghamisította a belső tartalmát. Ahogy Orbán tette a demokráciával. Ez a hamis kereszténység a NER illiberális „demokráciájának” mintája, és ellentéte annak, amit hirdet.

A „szentistváni állam”, az ún. keresztény állam, az egyház és az állam összefonódását, az egyházi és állami elnyomást jelentette. István király nem a kereszténységhez térítette a magyarokat, hanem a római katolicizmus hazugságain álló német-római birodalomhoz, és ez megpecsételte századokra a magyarok sorsát. Ez a magyar átok, nem a Soros György.

Felnégyeléssel és erőszakkal nem lehet a kereszténységhez téríteni senkit, a felnégyelés nem keresztény aktus, és azzal senki nem tett szívességet Istennek. A római katolicizmus ideológiája alatt a barbarizmusból a pogányságba léphettek át népek, így a magyarok is, mert a barbarizmushoz képest a hamis, névleges kereszténység doktrinái fejlettebbek, a kereszténységből származó erkölcsi normák miatt. De ez soha nem volt kereszténység.

Ezért Magyarország nem egy keresztény nemzet, hanem egy pogány nép, melynek vannak keresztény polgárai, akiket Orbán keresztényfasiszta rendszere jobbára üldözi, elnyom. Az az Európa, amelyhez István állítólag csatlakozott, több fóruma útján kimondta, hogy az egyházi státusz önkényes elvétele működő keresztény gyülekezetektől a vallásszabadságot sérti, és a vallásszabadság korlátozását jelenti. Egy ideológiai diktatúra az egész ország.

Annak a keresztnek nevében, amelyet a harmincas évek Horthy-rendszeréhez hasonlóan most kifüggesztettek a parlament homlokzatára, százmilliókat gyilkoltak le, égettek el, és küldtek válogatott kegyetlenséggel a halálba. Voltak, akiket élve beleszántottak a földbe, s voltak csecsemők, akiknek a fejét a sziklákhoz verdesték. De ugyanennek a keresztnek a nevében küldtek csaknem félmillió magyar zsidót is haláltáborba.

Ez a kereszt Magyarország rákfenéje, a magyar szabadság és függetlenség, az egyenlőség és a szabadság elvesztésének véres jelképe. Ez a kereszt bibliaellenes és keresztényellenes jelkép, egy hazugság szimbóluma, amely Magyarország hamis identitásának kifejeződése. A kereszt a parlamenten fenyegetés, egy újabb fasiszta állam fenyegetése. Az már fel sem tűnik senkinek, hogy formálisan ebben a parlamentben ülnek nem hívők, nem keresztény s nem vallásos magyar emberek képviselői, akiket sért és megfélemlítez a kereszt.

Sérti a kereszt az állam világnézeti semlegességét, az állam és az egyház szétválasztását, az egyéni szabadságot, a lelkiismereti szabadságot, a vallásszabadságot, az emberi jogokat és a jog előtti egyenlőséget, sérti a jogállamiságot. István király mintája, hogy van király, aki „kereszténnyé” teszi az országot, vagyis egy hazug ideológia alá hajtja, aki az ideológiai állam hazugságaival magát a nemzettel és a nemzeti identitással azonosítja. A legsötétebb középkorba repíti vissza Magyarországot. Elbutítja, leépíti, kirabolja és a magyarokat öli.

Ez a középkori, feudális, katolikus magyar állam volt a magyar történelem átka, a magyar nemzet történelmi tragédiáinak legfőbb oka. István király után volt egy kísérlet arra, hogy helyreállítsák a független magyar államiságot, de Aba Sámuelt elárulták a magyar főurak, és visszaadták az országot a német-római birodalom bábjának, Péternek. Ekkor veszett el a szabadság és a függetlenség, amely azóta csak foltokban jelent meg az országban.

A leghosszabb ideig a rendszerváltás után volt szabad és független ország Magyarország, mert Európában is megbukott az a keresztényfasiszta ideológia, az államkereszténység, amely a magyar történelem vérzivataros századait okozta, a Habsburg uralomtól Horthy prefasiszta és gyilkos rendszeréig bezárólag. Ezt a szabad és független országot foglalta el Orbán ugyanazzal a középkori totális ideológiai rendszerrel, amely százmilliók haláláért felelős. Ezt a felvilágosodás előtti rendszert akarja visszahozni Európában is. Róma örök.

A vicc pedig az, hogy átmenetileg Rómában olyan pápa van, aki inkább keresztény, mint katolikus, és nem tart igényt a katolikus egyház lényegét jelentő programra, az államok elfoglalására, az állam és az egyház sötét összefonódására. Nem lesz ez mindig így, és a nemzeti egyházak, a neoprotestánsok szellemi rekatolizációja helyettesíti. István király koronája nem a pápától, hanem az ellenségétől származik, és soha nem volt István fején.

Az egész „keresztény magyar állam” mítosz egy hazugság, a magyar szabadság megfojtása és a magyar függetlenség elárulása. A magyar állam nem keresztény, hanem fasiszta, és az állam vezetői sátáni gonosz emberek, akik a pokolra juttatják ezt az országot. A kereszt az antiszemita, antiliberális, antidemokratikus elnyomás, profasizmus szimbóluma, amelynek lényege az egyéni szabadság megkérdőjelezése, az Isten képmására teremtett ember belső lényegének eltaposása és megölése. Ez a halál vallása, a kereszt a halál jelképe.

Magyarország legjobbjai mindig ez ellen az elnyomás ellen harcoltak. Petőfi Sándor, Ady Endre, József Attila, Dózsa György, írók, költők, művészek százai, a magyar nép milliói évszázadokon át ez ellen az elnyomás ellen küzdöttek. Az iskolák agymosása meghamisítja a magyar történelmet, pedig ez lenne a hazafias nemzeti oktatás, a magyar szabadságért harcoló kiválóságok példaképként állítása. Ők mindig a „keresztény” elnyomás ellen voltak.

Gyalázat, hogy a kereszténységből hamis ideológiát gyártanak, amelyet az emberek elleni elnyomásra használnak. Ez mindennek az ellentéte, amit a kereszténység jelent. Tolvajok, hazug bűnözők, közönséges fasiszták országlását jelenti ez, a magyar nép elnyomását és meggyalázását. Orbán ennek a népnek a sírját ássa, amelybe ő maga löki bele a hullákat. Aba Sámuel volt ennek az országnak az utolsó magyar királya, amely a népet szolgálta, és nem különböző néven nevezett főurakat, akik az egyházat a nép fékentartására használták.

Átkot hoz magára megint ez a nemzet, mert az elnyomás, a diktatúra, a halál átkot nemz, ez egy szellemi rendszert alkot. Ez egy sátáni rendszer, amely nem a nemzet emelkedését, hanem a pusztulását okozza. Amikor a magyarok elérzékenyülnek a hazugságoktól, s a nép lemond alapvető emberi jogairól e hazugságokért cserébe, kollektív öngyilkosságot követ el. A kereszt a parlamenten ijesztő, fenyegető, és a halál illatát kelti. Az államvallás mindig elnyomást, erőszakot és gyilkolást szül. Ebben a sorrendben.

Szégyen, hogy mindenki hallgat, lapít, néma. Mintha húsz évvel ezelőtt nem tudta volna itt mindenki, mit jelent az állam és az egyház összefonódása, az ideológiai állam. A félelem az emberek zsigeréig hatott. Mintha kötelet vagy kardot engedtek volna le a parlament falára. De senki nem teszi szóvá, nem tiltakozik e hazugság ellen, amikor a történelem csúfos és véres századait hozzák vissza. A sötétséggel, a butasággal és az elnyomással együtt.

Európa kinőtte a szentistváni állam borzalmait, Magyarországnak soha nem volt más, jobb identitása, mint ez a hazugság. Pedig 1989-ben megízlelte a szabadságot, a nemes, szép eszmék valóra váltak. Szabadság, egyenlőség, információhoz való jog, szabad választás, sajtó függetlensége, egyéni jogok, a lelkiismeret szabadsága, a gyülekezés szabadsága és a jog előtti egyenlőség. A hatalmi ágak megosztása, alkotmányosság. Hol van ez már? Ez lenne a magyar identitás, és nem valamilyen hamis állameszme.

Mit kapott ezekért cserébe? Fasiszta propagandát, kódolt antiszemitizmust, az idegenek és mindenki más gyűlöletét, az egyéni szabadság és az emberi jogok elvesztését, népbutítást és halálgyárakként működő egészségügyet, sok üres stadionnal, egy elmebeteg Vezérrel, akinek „halála” a kövér ember, egy kielégíthetetlen étvágyú tolvajbandával, Mészárossal és a gyerekeivel, Orbán Ráhelt a férjével, államilag szervezett korrupcióval, éheztetéssel, és a szegények, hajléktalanok, nyomorultak üldözésével, az embertelenséggel.

Ez a szentistváni magyar „keresztény állam”, és mindig is ez volt. Az életért cserébe lóg a kereszt a parlamenten, elbődítve a nagy hazugságokat a kereszténységről, államalapításról és nemzeti nagyságról. Ezek az országvesztők és mindig is azok voltak. Az orvvadász és madárgyilkos, szakdolgozathamisító Semjén oktatja a népet, miközben utóda azoknak a főuraknak, püspököknek, akik halálra zabálták magukat éhező jobbágyok tömege mellett. Ez az új keresztény állam, és még nem öl nyilvánosan, de fog. Ahol a kereszt megjelenik, hogy népirtások és gyilkosságok vannak.

Alkotmányunk ünnepe. Nincs is alkotmányunk. Ezek a bűnözők azt is ellopták. Hazugságra épül az egész magyar élet. Az egyéni túlélési stratégiák azt jelentik, kedves NER-testvérek és NER-alkalmazottak, hogy senki nem fog össze a másikkal, hanem elszigetelten, külön és egyenként pusztul el mindenki, miután a gerincét meghajtotta, guminál is puhábbá tette, s az sem segített. Ez nem a konszolidált szocializmus, melyben lehetett élni, békén hagytak. Ehhez képest az egy nemzeti kormány volt. Ezek nem tűrnek el semmit, a totális hatalom megszállottjai, itt be kell hódolni, és még az sem segít. Előbb lélekben hal meg mindenki, aztán fizikailag is, nyomorultan.

Ennél jobb úgy meghalni, mint Petőfi. Az az ember meghalt, de a halálában is szabad maradt. Jelképes, hogy a magyar szabadság szimbólumát a Szent Szövetség keretében oroszok gyilkolták meg a keresztény Habsburg (magyar) királyság védelmében. Petőfi ez ellen a kereszt ellen harcolt és halt meg. Megölték, de a jellemét nem tudták megtörni. Ez az a magyar identitás, amit védeni kellene. Petrovicsot, mint a legnagyobb magyart, aki nemcsak pofázott.

Mit ünnepelnek a magyarok? Az újabb bukásukat és a jövőjük, az életük elvesztését. Azt meg észre sem veszik, hogy a keresztes lobogók a nemzeti zászló helyére kerültek. Ez egy internacionalista hamis vallás, hamis kultusz, amely a nemzetek fölött áll, a függetlenséget felszámolja. Magyarország ideológiai gyarmat. A Horthy-rendszer tömeggyilkosságai voltak ennek a középkori magyar ideológiának summázata és a csúcsteljesítményei. Hajrá, előre!

80 éve, 1938. május 30-án a Szent István emlékév megnyitó ünnepségén került ki a kereszt a Parlamentre

Vissza 1938-ba. A Kossuth tér már 1944-es arcát mutatja. Nemcsak a zsidóknak.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések