A katolikus Európa volt a leghosszabb ideig tartó diktatúra

Közzétéve August 24, 2019, 7:22 pm
4 mins

A KDNP adott ki nyilatkozatot “a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja” alkalmából. Ez azért vicces, mert a katolikus egyház pártja megfeledkezik arról az 1500 évről, amikor a katolikus egyház az államhatalommal összefonódott, és egy olyan totális államot hozott létre, amelynek millió számra hullottak az áldozatai. A katolikus egyház az elmúlt évszázadokban sikeresen mosta le magáról a felelőséget és még az inkvizíciót is a végrehajtó állam nyakába varrta, illetve szükségszerűnek, valamint a kor szelleméből következő adottságnak nevezte.

Mindez hazugság, a “keresztény Európa”, amelynek oly mértékben nem volt semmi köze a kereszténységhez, hogy éppen a Bibliában hívő valódi keresztényeket gyilkolta halomra, az európai történelem talán legtöbb halálos áldozatát követelte. Ők hozták létre az első gettókat, indítottak pogromokat, keresztes háborúkat, nyársalták fel az “eretnekeket”, vagy akinél Bibliát találtak. Európa t középkorát teremk meg, a papok uralmával, akik a legmocskosabb fertőben éltek, beleértve a Vatikánt, emellett tömeggyilkosságokat követtek el.

A KDNP hazudik, amikor a totális diktatúrákat csak a kommunista és a náci diktatúrával azonosítják. Mellesleg a kommunista diktatúrának békepapjai a kiszolgálói és haszonélvezői voltak, akik a diktatúrával szembefordultak, azokat a akatolikus egyház is üldözte, néha kizárta a soraiból. Soha sehol annyi besúgó, III/III-as ügynök nem volt, mint a katolikus egyházban. A náci Németországban a német püspökök is támogatták Hitlert, egészen addig, amíg az ellenük nem fordult, de az antiszemitizmussal és a diktatúrával semmi bajuk nem volt.

A katolikus egyház, amely szülőanyja a KDNP-nek és a hasonszőrű pártoknak, meghamisította a kereszténységet, majd kisajátította a keresztény nevet, és az állammal összefonódva egy gyilkos totális államot hozott létre, amely 1500 éven át gyilkolta az embereket, és tartotta sötétségben Európát. Ez ellen született meg a felvilágosodás, és a liberalizmus véget vetett a szadista és sötét gyilkolásnak, üldözéseknek, és a butításnak. Majd a katolikus egyház, a belőle kivált, de tőle később nem sokban különböző protestáns egyházakkal, elsősorban is a református egyházzal karöltve támogatója volt mindkét diktatúrának, a náci és a kommunista diktatúrának is.

Most pedig a 21. században a demokrácia hamis látszatába öltöztetett újabb fasiszta diktatúra támogatója, sőt részese, az Orbán-rezsim része és ideológiai támasza. Ezek után a KDNP diktatúrák ellen kiadott nyilatkozata enyhén szólva felháborító, képmutató és hazug. Ehelyett inkább arról kellene beszélni, hogy milyen szerpük volt ezekben a diktatúrákban, totális társadalmakban, és hogyan tették a kereszténység nevét a gyilkolás szinonimájává.

 

38 hozzászólás : A katolikus Európa volt a leghosszabb ideig tartó diktatúra

 1. Cukihara

  August 25th, 2019

  Olyannyira igazak a cikkben leírtak, hogy ama szörnyű 1500 év betetőzéseként, végül – az állítólag pápák közt is a legnépszerűbb – XII.Pius > e l f e l e j t e t t e . k i b o c s á t a n i < a holokausztot elítélő és az leállítani hivatott , m á r . m e g í r t . enciklikáját.

  A Katolikus Egyház elenyésző számú tiltakozása is az esetek nagy többségében csak az ún. kikeresztelkedett zsidókkal szembeni "igazságtalan" elbánásban merült ki.
  Ezek – a középkor jogos örökösei – még a Máté 5/17-ben leírt, zsidóságához hű Jézust is odaküldenék, ha tehetnék. Mi mindennek elmondják például a saját pápájukat ? – Azsok esetben már nyomdafestéket sem tűr. Pl. Bayer testvér az 5.sz. Fid SS tagkönyv büszke tulajdonosa, Orbán szabadszavú nácinak tartott szócsövének drasztikus átkai amelyeket az egyházfőre zúdított… Nagyon valószínű, hogy ezt minimum Orbánnal és Zsemlyén-nel előre is egyeztette…

  Megfigyelhető, hogy manapság egyenesen . z a v a r b a . e j t i . az egyház "magyar szekcióját" a Jezsuita pápa szigorú ragaszkodása a jézusi tanítások szent-ferenci*, vagyis betű szerint értelmezéséhez… Mert Assisi Szent Ferenc szó szerinti ragaszkodását a krisztusi tanokhoz az egyház először elítélte, bolondnak nyilvánítva őt, majd később viszont már szentté avatta. Lényegében úgy bántak el vele, mint Jane'de Arc-kalis, legföljebb őt nem égették meg, ahogy az "orleansi szűzzel" még ezt is megtették…

  Reply
 2. Amigo

  August 25th, 2019

  Abban egyetértek a cikkel, hogy magukat kereszténynek valló emberek borzalmas bűnöket követtek el, akármilyen szervezet, ami magát szellemi tekintélynek vallja, nagyon veszélyes tud lenni. Az embereknek saját maguknak kell megítélni, hogy mit követnek, mit fogadnak el, csak azért, mert valaki egy hivatal tekintélyébe ül, vagy ültetik, az még nem garantálja, hogy igaza van.
  Függetlenül az egyház szervezetei által elkövetett borzalmaktól, Jézus tanításai, a Biblia pozitív hatással volt az európai kultúrára. Az egyházak tanításait ugyanúgy minden egyes embernek meg kell vizsgálnia, nem lehet elfogadni egy ember véleményét kinyilatkoztatott igazságnak, meg ha pápának hívják is, egyszerűen azért, mert ő is ember. A felvilágosodás legfontosabb üzenete az, hogy ne fogadjunk el mindent, mérjük meg, vizsgáljuk meg, és csak azt fogadjuk el, amiről tudjuk, hogy igaz. A felvilágosodassal együtt viszont bejött Isten tagadása, és az ember felmagasztalása is. Ez ugyanolyan ostobaság, mint a sötét középkori vallásosság. Kiderült, hogy a kereszténység nem egyenlő a katolicizmussal, protestantizmussal, semmilyen izmussal, ha keresed Istent, akkor Ő kijelenti magát, a szerető Istent. Ahogy az idő telik, egyre nagyobb kijelentést kapunk arról, hogy milyen is Isten valójában..
  Most két szélsőség küzd azért, hogy irányítson. Az egyik az istentelen humanizmus, a másik a vallásosság.

  Reply
  • Amerikai Népszava

   August 25th, 2019

   Ez nem igaz. A liberalizmus nem foglal állást hitelvi kérdésekben, sem erkölcsi kérdésekben, hanem a liberalizmus a jogról szól. Arról a jogról, amit a Biblia is megad az embernek, hogy választhatja a jót és választhatja a rosszat, jogot biztosít a hitre és a hitetlenségre, jogot biztosít a valláshoz és a vallástalansághoz, jogot biztosít az evangélium hirdetésére, és jogot annak elfogadására és elutasítására. A liberalizmus nem foglal állást, és ezt helyesen teszi, ez van összhangban a Bibliával. A liberalizmus a Bibliához legközelebb álló államforma. A vallásos emberek némelyike viszont elvárná, hogy az állam adjon útmutatást és foglaljon állást az ő hite mellett más emberekkel szemben, de ez helytelen. Az állam nem lehet egyház, és fordítva, és a kettőt élesen el kell választani egymástól.

   Reply
   • Amigo

    August 25th, 2019

    Egyetértek, en is ezt gondolom, a liberalizmus nem foglal állást, viszont előbb utóbb mindig az a kérdés, hogy mit tekintünk normálisnak.

    Reply
    • Amerikai Népszava

     August 25th, 2019

     Mindenki azt tekinti normálisnak, amit ő maga gondol, és az a normális, hogy ehhez joga van, ahogy joga van ahhoz is, hogy azt megváltoztassa, ha valami másról győződik meg. Békén kell hagyni az embereket. Mindenki hirdetheti szabadon a saját meggyőződését, amiben senki nem korlátozza, ebben mindenki egyenlő jogokkal rendelkezik, és bárki szabadon elutasíthatja vagy választhatja. Az államnak mindezekhez semmi köze nincs. Ez a normális.

     Reply
     • Amigo

      August 25th, 2019

      Számomra azért maradt kérdés? Mit tegyen az állam, mikor egy hívő nem jelentet meg a web portálon ki lmbtq esemény reklámot?

   • Kataton

    September 13th, 2019

    Kedves Amerikai Népszava!
    Csodás zagyvaságot sikerült összehoznia. Csak példázódó jelleggel: A liberalizmus nem államforma. Nem a jogról, hanem az egyéni szabadságról szól, mindazokban az esetekben, amikor ez más jogos érdekét ne, vagy nem lényegesen érinti. Ebbe beletartozik a szekularizáció, azaz más sérelmére (befizetett adója terhére nem gyakorolhatom a vallásomat és az állam semlegesen kezeli a felekezeteket). A liberális demokrácia nem enged választást a tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló jó és rossz között, hanem a rosszat szankcióval fenyegeti, amennyiben megfelelő jogi keretek között már deklarálta mit tekint rossznak. A liberalizmusnak mint eszmerendszernek efféle lehetőségei nincsenek, de attól még helyesel és elítél akár erkölcsi kérdésekben is. Érdekes a Bibliára való hivatkozása is a 613 micva és az aranyborjú esetét tekintve. A tízparancsolatról nem is beszélve. A szankciók kilátásba helyezése, akár evilági, akár túlvilági, nem a szabad választás engedélyezéséről szól. Amúgy ezt vélhetőleg a szabad akarattal tetszik keverni. A szabad választás azt jelenti, hogy hátrányos következmények nélkül választhatok a lehetőségek között, a szabad akarat az egyéni felelősségvállalásról és döntési képességről szól. A liberalizmus valóban magánügynek tekinti a vallást és az ateizmust, a Biblia nem.

    Reply
    • Amerikai Népszava

     September 13th, 2019

     Tisztelt Kataton,

     azt nem tudom, hol olvasta, hogy a liberalizmus államforma. Ezzel szemben a liberális demokrácia, a jogállam, államforma. A liberalizmus az egyéni jogok elsődlegességét vallja, olyan közösséginek nevezett értékekkel, és uralkodó eszmékkel szemben, amely nevében az államhatalom elnyomja és szankcionálja a polgárait. A liberalizmus az egyenlő jogokról, és a jog előtti egyenlőségről szól. Nem igaz, hogy a liberális demokrácia deklarálja, mi a jó és mi a rossz, leszámítva a büntetőtörvénykönyvet. Nem mondja meg, mi a jó vallás, mi nem, mi a helyes világnézet, mi nem, kizárólag a mások szabadságához való jog korlátozását szankcionálja. Akik viszont a saját ideológiájuk vagy vallásuk szerint rossznak gondolnak valamit, ezért azt korlátozni szeretnék, a liberális demokrácia pedig ezt a korlátozást vagy diszkriminációt nem engedi és szankcionálja, azt a hamis látszatot keltik, mintha a liberális jogállam értékítéletet mondana, és a megvédett emberi jogot jónak tartaná. Ez csúsztatás. A liberalizmus nem helyesel és nem ítél erkölcsi kérdésekben, ez hamis állítás, hacsak az erkölcstelenséghez való jog megvédését nem tekinti erkölcsi választásnak az erkölcstelenséget elítélő ember. De a liberális jogállam megvédi az erkölcshöz és az erkölcstelenséghez való jogot is, mindenkinek a saját egyéni életében. Azt korlátozza, amikor valaki a saját erkölcsösségét vagy erkölcstelenségét rá akarja kényszeríteni másra vagy korlátozni akarja mások ezzel ellentétes értékrendjét. A Biblia szabad választást ad az embernek jó és rossz között. Azt mondja, eléd tettem a jót és a rosszat, az életet és a halált, Te válaszd azért a jót, hogy élhess. Isten senkit nem kényszerít. Akkor is szabadon választ az ember, ha a választásához Isten megmondja a választás várható következményeit. A szabad választás a döntés szabadsága, hogy az ember kényszer nélkül választhatja a jót vagy rosszat. A szabad akaratnak a szabad választással való szembeállítása helytelen, mert a szabad akarat nélkül nincs szabad választás, és a szabad akarat a szabad választás lehetőségében fejeződik ki. Ha nincs szabad választás, nincs szabad akarat. Az akarat a tettre, a választásra irányul. Ön ezt tévesen tetszik egymással szembeállítani. A liberalizmus az egyházon kívüli evilági társadalomban tekinti magánügynek a vallást és az ateizmust, de tiszteletben tartja, hogy az egyházon belül nem az. Viszont a Biblia az egyházon kívüli emberek szabadságát és erkölcsét szintén tiszteletben tartja. Pál apostol azt mondja, hogy “Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? avagy ti nem a belüllévők fölött tesztek-é ítéletet? A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül.” (I. Kor 5,12-13) A liberalizmus ugyanazt az alapelvet vallja, amit Jézus a búza és a konkoly példázatában mondott, hogy hagyjátok együtt nőni a búzát és a konkolyt, mert ha a konkolyt szaggatjátok, kiszaggatnátok vele a búzát is. A liberalizmus ezért védi a világban mind az erkölcsös, mind az erkölcstelen élethez való jogot. A határ a másik jogának sérelme vagy a bűncselekmény. Mi pedig a világi társadalomról beszélünk, hogy ott érvényesítheti-e valaki a saját ideológiáját, eszméit, erkölcseit, vallását az állam erejével mások ezzel ellentétes felfogásával szemben. A liberalizmus azt mondja, hogy nem, és a Biblia is azt mondja, hogy nem. Az Isten országa és az evilág (sátán királysága) élesen el van választva egymástól, ahogy az állam és az egyház is. Maga az állam és az egyház szétválasztása garantálja, hogy ne legyen kényszer, az egyén szabadon választhasson. Jézus az evangéliumot hirdetni küldte ki a tanítványait. Semmi kényszer, csak a jó mag vetése. Ha ez a mag behullik a szívbe, akkor az ember szabad akaratából a szabad választás lehetőségével élve elfogadja Istent és a megváltást. Ha keresztény szemszögből nézzük a törvényt, a 613 micvát és a tízparancsolatot, akkor meg kell állapítanunk, hogy az erkölcs megváltozása sem a törvény parancsára történik, mert az ember “nem is teheti”, hanem az ingyen kegyelemből kapott megigazulás, a megváltás gyümölcse lesz. Nem az emberi akarat és erőfeszítés eredménye. Ha ez lehetséges lenne, akkor nem kellett volna Messiás. Kényszer tehát még a Bibliában sincs, ha jól megnézzük. Még a törvény alatt levőknek is azt mondja: “ha” ezt teszed, ez történik. De Krisztus a benne hívőket megváltotta a törvény átkától, hogy Krisztus Jézusben elnyerjék az ígéreteket a kegyelemből való megigazulás és a hit által. A törvény csak Krisztusra vezető “mester”, azt mutatja meg, hogy a törvényt senki nem tudja megtartani, ezért megváltóra van szükség. Képzeljük el, ehhez képest micsoda borzalom, ha az állam akarja az erkölcsi törvényeket betartatni, amikor ezt még a Biblia sem teszi, hanem azt mondja, hogy azokat lehetetlen betartani, a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem, képtelen bárki igaz emberré válni az erkölcsi törvények megtartása által. Leginkább azok, akik szeretnék, és akik másokat is erre kényszerítenének.

     Reply
  • peter

   August 25th, 2019

   Ebben bizony van igazság, még ha nem is egy az egyben értek egyet. Csak ezt egyelőre elég kevesen látják…mondjuk amennyi hazugság van a világban, nem is könnyű tisztán látni.

   Reply
  • Dubois

   August 26th, 2019

   Amigo

   Jézus a tanításáiban – amelyek többsége az elődök tanításából merít – sehol nem mondja, hogy szabadítsátok föl a rabszolgákat, legfeljebb is csak szegényekről és gazdagokról beszél, ami így csupán csúsztatás egy olyan társadalomban – R.birodalom – ahol az összlakosság egyharmada(!) rabszolga. Másfelől az ő “tanításait” a Niceai Zsinat isz.325-ben alaposan átszűrte, “megpucolta” a gnosztikus elemektől és a tiltott [miért is] agnosztikus irományok közé sorolta azokat, majd 1500 évre eretnekségre ítélte.
   A Nagy Francia Forradalom ettől a másfél évezredes hazugság és bűntömegtől tisztította meg az utat a történelem további fejlődése előtt. Ez akkor is úgy van, ha intézkedései bűnben fogantak és felemásak is voltak is.

   Reply
   • Amigo

    August 26th, 2019

    Vitatkoznék veled. A kereszténység lényege egy személy, Jézus, aki bemutatott egy másik vilagot. Mi ebben a világban élünk, Jézus pedig azért jött, hogy ebből a világból kiszabaditson. Ebben a világban gyűlölet, kapzsiság, gonoszság van, a pénz, hatalom mozgatja. Az az ország amit O bemutatott, ettől gyökeresen különbözik.
    Jézus személye a kulcs, elfogadjuk e amit a Biblia állít Róla, amit Magáról mondott, vagy nem. Mit állított Magáról? O Isten Fia, és az életet adta azért, hogy engem megszabadítson ebből az egyre gonoszabb világból, örök életet adjon. Ezeket az állításokat azzal pecsételte meg , hogy fel támadott, bemutatta, hogy legyőzte a halált is. Ha elfogadjuk Ot, és életünk Urava tesszük, akkor ujja születtünk, egy új emberre válunk.
    Ha csak egy történelmi személynek gondoljuk, akkor nem fog belépni az életünkbe.

    A Bibliát elolvasod, akkor te is rájössz, hogy nem csak a gazdagolrol, szegényekrol beszélt, hanem sokkal többről. Nem erkölcsi tanításokat jött adni, hanem az életünket alapvetően akarja megvaltoztatni.

    Reply
    • Dubois

     August 27th, 2019

     T. Amigo

     Jézus azt mondja egy helyen az őt követőknek:

     Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a Törvényt [értsd: a Tórát, (vagyis Mózes! 5 könyvét)], vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni azt. Bizony mondom néktek, míg ég és föld el nem múlik [azaz örökké, ill. soha], egy Í betű, vagy egy vesszőcske sem vész el a Törvényből [értsd: a Tórából (Mózes! 5 könyvéből)] , hanem minden beteljesedik. Aki viszont csak egyet is eltöröl a legkisebb parancsok közül is és úgy tanítja az embereket, annak nem lészen helye a Mennyek országában… [Mt.5.17-19.]

     Hogy is van ez?! Hát sehol semmi új vallás? Csak az a rongyos régi… ? 😀

     Pál az igazi vallásalapító pedig, aki azért Jézus apostolának titulálja magát – holott soha nem is találkozhatott vele – már egyenesen arra bíztatja a rabszolgákat, hogy “f o g a d j a t o k s z ó t a z u r a i t o k n a k !”.

     Ez volna hát a “keresztény szabadság”?

     Reply
     • Amigo

      August 27th, 2019

      miért mondta Jézus, hogy nem a törvény eltörlése miatt jött? Nos, Jézus Megvaltokent jött, ehhez minden Ószövetségi törvényt be kellett tartania, hogy Megváltó lehessen. Helyettünk, minden ember bűneiért áldozta saját magát, és csak úgy tudta megtenni, hogy bűntelen volt.
      Megvaltokent magára vette a bunoket, betegségeket, minden átkot. A feltámadásával utat nyitott a Mennybe, megszabadított a bűn és a halál fogságából, új emberre tett, ha elfogadod Ot, mint Megváltót.
      Új teremtéskent mar szabad vagy.

    • Dubois

     August 27th, 2019

     Azt mondod:
     “Nem gazdagokról , meg szegényekről beszélt, hanem annál sokkal többről.”

     Hát akkor te alighanem egy gazdag szent vagy, akinek maga felé hajlik a keze, vagy pedig egy flagelláns… 🙂

     Én is olvasom az új szövetséget, lásd fentebb…

     Reply
     • Dubois

      September 4th, 2019

      T. Amigo

      – Mondod, hogy Jézus megváltóként jött…

      Tisztázzuk csak röviden:

      A Rómától majd’ hosszú évtizedeken át sanyargatott zsidó népnek a Hasmoneus [Makkabeus] dinasztia utolsó királya, ie.63 óta nem volt legitim uralkodója, hanem a birodalom illegitim bábjai. illetve a rájuk erőszakolt tisztviselők látták el az uralkodással járó, gyakran népszerűtlen teendőket is. Ezek közt is elsősorban a hit, a vallás és a szorosan e körbe tartozó erkölcsi kérdések nyomtak a latban.
      Feltétlen antagonizmust szült az is, hogy az állam mindennapi teendőit – talán nem is véletlen – a főpapokra testálta, kiknek számára ez a kettősség – a hitélet, a Tóra határtalan tisztelete és az állami teendők – a valódi hivatásukkal szemben jelentett már elve feloldhatatlan ellentmondást egy gigantikus császári birodalom árnyékában.
      E történelmi állapot, az egyre fokozódó Róma-ellenes elégedetlenség, a feltétel nélküli hit, az ősök szellemi táplálékán nevelt és érlelt zsidó társadalomban, a nép körében egyre több és fokozódó szellemiségű lázadó mozgalmak ütötték fel a fejüket, melyek közül az egyik az esszénus gyökerekből kinőtt k.szt.János és Jézus féle prédikátori mozgalom volt. Az így majdnem ismeretlenségből fellépő két próféta a velük találkozó, és körülöttük gyülekező, őket követők [apostolok] max’ bennük – ill.Jézusban – remélte a már 70 éve várva-várt legitim , messiah-t [messiását], azaz a zsidó nép(!) JHV-által felkent királyát.
      Lényeges, hogy a többi 5-6 vallási párt és mozgalom talaján nőtt ki a jézusi fellépés jelensége is.

      A jelenlévő zsidók csakis ebben az értelemben tartották őt a saját megváltójuknak, aki a Római iga alól jött . ő k e t . felszabadítani, vagyis ebben az értelemben megváltani.

      A jeruzsálemi bevonulást is eképp, királyhoz méltó körítéssel körülmények között szervezték meg és egy korai próféciában megírt jóslatnak megfelelően [szamárhát, pálmaágak, hozsannázás, stb] készítették elő a terepet, ahol az amúgy is nagyszámú, az ő messiását áhító tömeg boldogan hajlott erre a propagandára. [IAhol meg kell jegyezni, hogy Jézus előtt, hosszú évtizedeken át, már 7, azaz Hét hamisnak bizonyult megváltó jelentkezett a királyi “tisztségre”, de ezek elbuktak. ]

      – Az pedig, ahogy írod, hogy Jézus helyettünk m i n d e n . e m b e r .
      bűneiért áldozta fel magát”, hát kénytelen vagyok magát Jézust tanúnak állítani, amikor és ahol a “nem-zsidókról” nyilatkozik úgy többekközt azt mondja, hogy – már bocsánat! – de disznóknak nevezi azokat, akik elé nem szórunk gyöngyöket, mert azok azt csak felfalnák.
      Tette ezt pediglen a tanítványainak azon kérdésére, hogy ők vajh taníthatják e Jézus tanait “azoknak” is. Ez a mondat mutatja Jézusnak a pogánynak – azaz nem-zsidó – [héberül gójnak nevezett] tartott emberek iránti valódi és tényleges hozzáállását.

      Üdv : Đ
      .

      Ui: Mindez akkor érvényes, ha Jézust történelmi személynek tekintjük. Ha nem, akkor viszont az egész csak hit kérdése, amin vitatkozni botorság lenne.

    • Dubois

     August 28th, 2019

     Amigo

     Ki veti az alapot ?

     Azt is mondod, hogy “[Jézus] nem erkölcsi tanításokat jött adni, hanem az életünket akarja
     . a l a p v e t ő e n . megváltoztatni”.

     “Életünket” és – visszamenőleg egészen 1500 évre – az elődök életét, de még azok előtt is a gazdaság határozta meg és szabályozta. Életünk minden eleme ezen függ, vagyis azon osztályon, amely a termelőeszközöket birtokolja. Sajnálatos, helyesebben történelmileg szükségszerű módon Jézus korában a rabszolgák, mint élő “termelőeszközök” állították elő a társadalmi termék döntő , azaz . a l a p v e t ő . hányadát s bármily fájdalmas is ezt az . a l a p v e t ő . összefüggést, ill. igazságtalanságot korabeli “””forradalmárok”””, olyanok, mint Jézus, vagy mint Spartacus is, még nem is ismerhették föl.

     Ezért Jézus tételei nem az alapvető, gyökeres társadalom változtatásokra, hanem csak a meglévő felszíni látszatok [vallási és magán és közélet] további szigorításában, egyfajta reformjában keresték, “””keresik””” a szükségszerű megoldást.

     Ennek a társadalmi folyamatnak a kiváltó katalizátora Róma kolonizációja volt, melynek “munkamódszere” a sajátos, adott bekebelezendő nép az ún. pax romana beolvasztásos meghódítása volt a Birodalom számára. Az óriás, a szigorú Törvénye, azaz a Tóra kötelmei szerint élő zsidó népben rossz prédára talált és bármit tett azok nem álltak, ahogy mindmáig sem állnak kötélnek. Tehát ezért képezi ez a Róma-ellenes centrum az ún. Újszövetség oksági összefüggését.

     Minthogy a történelmi Jézus (és k.János maga is) nazarénus ( esszénus) volt – mintegy húsz évig élt úgymond a “pusztában” közöttük [tod’, amikor “sáskát is evett”], a . k i r á l y – v á r ó . zsidó tömegek akkor benne látták a régóta várt messiah [felkent] megváltójukat*.

     A Katolikus Egyház, mivel magát a Római Birodalom örökösének tekinti [ld. Szent Római Birodalom elnevezése] nem veszi tudomásul a megváltónak hitt Jézusnak ezt a történelmi nazarénus valóságát állítva, hogy ő gyökeresen akarta megváltoztatni fennálló világrendet.
     Holott pl. az egyház kétségtelen asszisztenciájával létrehozott rend a rabszolgaságot egy másfajta, de majdnem olyan kegyetlen, bár egy kissé szabadabb kizsákmányolásra, de az
     . a l a p v e t ő e n . ez is röghözkötött jobbágy munkájára épülő hűbériséggel váltotta fel. Úgy ahogy, ezer-ötszáz év gyakorlati próbaidőre.

     Na, adj’isten:
     Đ

     Reply
     • Dubois

      August 28th, 2019

      utóirat, javítás:

      korabeli “””forradalmárok”””
      Javítandó: lázadók, felkelők – re

 3. fennimorecooper

  August 25th, 2019

  “Ez a normális”- szól AM. Nos ebben a világban semmi sem normális. Ahogy a régiek mondták: ami “-izmus” az mind gazember.
  Mi már finomabban fogalmazunk: ami “-izmus” az valamiképpen világi, mi pedig nem szeretjük a világot, sem azokat amik a világban vannak.
  Mert ez a világ elmúlik és elmúlik ennek a világnak minden rendszere is.

  Reply
  • Amerikai Népszava

   August 25th, 2019

   Természetesen világi értelemben beszélünk normalitásról. Azért van különbség szolgaság, üldöztetés, valamint szabadság és joguralom között.

   Reply
 4. August 25th, 2019

  A kormány démonmédiája pontosan így gyaláz bennünket, katolikusokat, ahogyan Ön. Gondolja át, hogy mi az írásában a történelmi tény, s mi a valótlan tény! Meg azt is, hogy kinek az érdeke. Szeretettel: https://katakombablog.com

  Reply
  • Amerikai Népszava

   August 25th, 2019

   Ugyan már, még hogy a kormány szennymédiája gyalázza a katolikusokat? Mikor, ki hol? Viccel? Ez nevetséges. A cikkben minden állítás történelmi tény, utána lehet nézni.

   Reply
   • August 26th, 2019

    Kedves Bartus úr, itt nyilván nincs lehetőség a történelmet részletezni, de pl. a keresztesháborúk azért folytak, mert az arabok elfoglalták az ősi keresztény területeket, s iszonyú vérengzést csináltak a keresztények között. Ezek a területek a Római Birodalom óta az európai kultúrkörhöz számolódtak, ezeken a területeken keresztények éltek, maga a területet a Bizánci Birodalomhoz tartozott, amely a Római Birodalom másik örököse volt. Ugyanígy elfoglalták az arabok pl. Spanyolország jelentős részét is; ezt sikerült visszafoglalni (igaz, hogy csak századok múlva), de a Szentföldet nem, pedig rengeteg keresztény vér hullott érte. Hasonlóképp keresztes háborút hirdetett a pápa a török ellen pl. Magyarország védelmében is (nemcsak Bakócz idejében, hanem már Hunyadi idejében is). Tényleg bűn, ha egy nép vissza akarja foglalni, amit elraboltak tőle? Vagy a keresztényeknek tűrniük kellene az ilyesmit? Hunyadi is bűnös? Tomori Pál is bűnös? Meg az összes többi katolikus, aki fegyvert fogott?
    Az pedig, hogy a démonmédia mit csinál, nyilvánvaló tény. Ajánlom szíves figyelmébe a tanulmányunkat, annak főként a “Katolikusgyűlölő pápagyalázás” című fejezetét; itt találhat konkrét részleteket is. Az biztos, hogy ilyen katolikus ellenes gyűlölet csak a kormányoldalon van – meg sajnos Önben. A tanulmány letölthető többféleképpen, elérhető a honlapunkon is (https://katakombablog.com/#free), ahol olvashat pl. Németh Sándor és a kormány barátságáról is (https://katakombablog.com/#nemeth). De ez utóbbiról Ön is tud – mint ahogy Németh Sándorról is jóval többet, mint mi…
    Ha gondolja, beszélgessünk továbbra is – hátha közösen legyőzzük a gyűlöletet. Szeretettel: Katakombablog

    Reply
    • Amerikai Népszava

     August 26th, 2019

     Kedves Katakombablog, köszönöm a személyes üzenetet, de azt hiszem, hogy azért nem értjük egymást, mert két malomban őrlünk. A voltaképpeni téma a “kereszténynek” hazudott ideológiai állam, az állam és az egyház összefonódása révén létrejött elnyomó és gyilkos hatalom. Amikor a nyugati ortodoxia (amely később a katolikus egyház nevet vette fel) a niceai zsinat után elhagyta a kereszténységet, összefonódott az államhatalommal, elszakdt a Bibliától, a kereszténységtől. Amit Önök mondanak, egy állam területének megvédése, az állam feladata, ahhoz semmi köze nincs (nem lenne és nem lett volna) a kereszténységnek. A keresztes háborúk vérengzések voltak, a pápa által bűnözőkből szervezett hordák válogatás nélkül végiggyilkolták az utat a Szentföldig. Ennek semmi köze nincs a kereszténységhez, és ezek történelmi bűnök. Ezekre nincs felmentés, ezekkel szembe kellene nézni. Ahogy az inkvizíció szörnyűségeivel is, és az egész “keresztény” ideológiai állam totális jellegével, elnyomásával, gyilkolásaival. A mai katolikus egyház és a katolikus hívek nem azzal tudják a keresztény voltukat megtisztítani, hogy a történelmi tényeket, letagadják, elferdítik, az egyháztól elválasztandó állam kötelezettségeit az egyházzal összemossák, hanem azzal, hogy ezt a múltat megtagadják, és kísérletet tesznek arra, hogy a felekezetük ne az állammal való összefonódást vélje a kereszténység lényegének, mert annak szükségszerű következménye ugyanúgy az elnyomás és a gyilkolás lesz. A történelmi tények felidézése nem gyűlölet, hanem védelem, hogy ugyanazt még egyszer, ha lehet, ne kövessék el. A katolikus egyháznak jelenleg egy keresztény pápája van, a kevesek egyike, ami esélyt ad arra, hogy legalább most kerestzényi módon gondolkodjanak a múltról és a jelenről. Attól tartok, hogy Ferenc pápa után kileng majd az inga, és jön megint egy militáns pápa, aki az államon akar majd lovagolni, olyan további potyautasokkal majd, mint a katolicizmusába visszatért Németh Sándor és illiberális társai. Ez a cikkben említett hagyomány folytatása lenne, ahogy a “keresztény Európa” és “keresztény Magyarország” hazugsága is az. A gyűlöletet akkor lehet legyőzni, ha visszatérünk mindnyájan Jézus Krisztus tanításaihoz, az egyház és az állam szétválasztásához, és azokat az elveket követjük, hogy aki legnagyobb akar lenni köztetek, az legyen mindenki szolgája, és a gonoszt is jóval győzd meg. Nem az állam véres fegyvereivel vagy jogtipró és aljas törvényeivel. Szeretettel: Bartus László

     Reply
     • August 26th, 2019

      Kedves Bartus úr, vélhetően nem fogjuk egymást hamar meggyőzni, de erre ráérünk majd azután, ha legyőztük a Gonoszt. Mert Magyarország a Gonosz uralma alatt van – ezen tézisben bizonyára meg tudunk egyezni.

     • Amerikai Népszava

      August 27th, 2019

      Kétségtelenül így van, és máris közelebb jutnak a gondolataink, ha Ön belegondol abba, hogy miközben “Magyarország a Gonosz uralma alatt van”, ahogy Ön helyesen mondja, ez a gonosz uralom “kereszténynek” nevezi magát, elődeinek pedig éppen azt a “keresztény Európát”, “keresztény Magyarországot”, szentistváni államot tartja, onnan származtatja magát, amiről korábban írtam. 🙂 BL

 5. Ameri Katalin

  August 26th, 2019

  Rettentő bátor írás!
  Aki a keresztélységet bírálja vagy megpróbálja “valós” fényben megvilágítani azt általában üldözni szokták. Régebben tűzzel-vassal ugye (inkvizíció), ma meg kiközösítéssel, lejáratással, megszégyenítéssel. Mindig megpróbálják a kereszténységet valami bírálhatatlan axiómaként beállítani. Holott az “ugyanolyan” vallás, mint a többi. Ha történelmileg nézzük, akkor tényként kellene kezelni a keresztény”holokausztokat”. De e helyett hogy lett “marketingelve” az összes? “Szent” háború, meg a hitetlen (értsd: bűnös) emberek elpusztítása stb. Ha a bibliát nézzük, akkor a keresztény egyházak tevékenysége és az írás nagyon-nagyon sok diszkrepanciát mutat. De azt ugye soha sehol nem lehet “elővenni”. A keresztény egyházak bűne a bibliával szemben is olyan súlyos, hogy igazság szerint fel kellene oszlatni a francba az egészet. Csakhát minden, de minden a hatalomról és a pénzről szól. A vatikánban pl. több milliárd, de inkább billió DOLLÁR vagyonon ülnek. Ezt ugye nem lehet veszni hagyni. Na meg a különböző országokban különböző hatalmi pozíciókban még több harácsolást lehet véghez vinni.
  Csak egy dolog: Mit mondott Jézus? “Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni.” Namost akkor a legfőbb vallási vezetők, a pápák akkor eleve nem juthatnak be, hisz olyan ..rva gazdagok, hogy az Jézus szerint lehetetlen. És hány rohadt gazdag katolikus/református, stb. pap van? Akkor ők nem akarnak bejutni? Ha igen, akkor miért hajtanak a gazdagságra? Másnak meg papolnak, hogy maradjon csak szegény… Erre a nyilvánvalóan áthidalhatatlan ellentére mit szokott mondani az egyház? Hát azt “nem úgy kell érteni” és jön egy Jézus szavainak totális meghamisítását jelentő magyarázat… (hogy pl. Jézus egy ..szoott nagy Eiffel torony méretű tűre gondolt. Aztán a visszakérdésre, hogy de akkor még nemis volt Eiffel torony, hogy gondolhatott volna arra? Akkor jön, hogy hát ő mindent lát, meg látott előre, hátra, stb. Szóval annyi fronton álságos az egész “keresztény” egyház, hogy az menthetetlen. Lényegében rengeteg mindent meg kellene tagadniuk, amit csinálnak. Ás még lehetne tömérdek példát hozni.
  A lényeg: Az egyház az BUTÍT. Lehet, hogy vannak kimondva helyes, meg “jó” céljai, alapelvei, de alapvetően BUTÍT! Menjen el mindenki a templomba, mormolja az imát, fizesse a tizedet, huszadot, meg a franc tudja még mit és kussoljon, amit a papja mond, azt higgye el és ennyi. A kereszténységben nem lehet “szabadon gondolkodni”, hiszen nem tehető fel a fentiekhez hasonló kérdés (gazdagnak a mennybe). Nem lehet kételkedni Istenben sem, hiszen az istenkáromlás, meg a franc tudja mi. amit a pap, meg papi hierarchia alapján a feljebbvaló mond azt kell “hinni”.
  A liberalizmus ezzel szemben ENGEDI, hogy bárki bármit gondoljon. Ha valakinek jó az, hogy a súlyos ellentétekkel terhelt valamelyik vallásban higgyen, akkor ENGEDI, de megengedi, hogy feltehető legyen bármilyen kérdés és aki felteszi, azt nem bélyegzi meg.
  Egyszerűen: Egyház=azt kell hinni, amit más mond valamiről (pl. biblia), LIBERALIZMUS= mindenki azt hisz, amit akar, saját meggyőződése szerint (pl. a bibliáról is)

  Reply
 6. Winston Smith

  August 26th, 2019

  A francia forradalom idején 40 000 embert küldtek nyaktiló alá, 200 000-et lőttek agyon, és 500 000-et zártak börtönbe. Éljen a felvilágosodás! Mellesleg az un. felvilágosodás egyrészt az Ész kultuszának nevezett bálványimádást gyakorolta, konkrétan 1793. nov. 10-én a Notre Dame-ban orgiát rendeztek és az oltárra ültetett “Ész istennője” előtt hódoltak. Ha a felvilágosodás a fa, annak végső gyümölcse az ateizmus – mint a felmagasztalt “Ész” végterméke -, az ateista diktatúrák minimum annyi, ha nem több halálos áldozatot produkáltak, mint a katolikus inkvizíció és terror. A liberalizmus sem más, mint a francia szabadkőművesség ideológiai terméke, addig tartják porondon, amíg nekik megéri, aztán mehet a süllyesztőbe.

  Reply
  • Ameri Katalin

   August 27th, 2019

   Ez egy nagyon rossz összevetés, ugyanis a keresztény államszervezetek szervezettek, erejük/intézményrendszerük teljében voltak és úgy irották szisztematikusan az embereket nem pedig “káoszhelyzetben”. Ráadásul azért üldözték sok-sok-sok évtizeden/századon át az embereket mert nem keresztények! Azért tartották bűnösnek, mert nemvoltak hívők.
   A francia forradalom az nem egy hívő-nem hívő ellentét volt, ahol a nem hívők irották volna a hívőket. Az, hogy egy forradalom miért lett olyan, amilyen, vagy hogy hová vezetett az nem a szándékolt ideológia/eszme helytelenségét mutatja, hanem az ember alapvetően aljas mivoltát. Amint bárki hatalom/pénz/irányítási helyzetbe kerül villámgyorsan “elveszti a fejét” és szinte bármit megtesz (nagyon kevés kivétellel). Szóval nem kell keverni a szezont a fazonnal. Az biztos, hogy forradalmi helyzetben “fair trial” nem nagyon volt lehetséges és voltak ártatlan, vagy nem annyira bűnös áldozatok, de ez nem a liberalizmus eszméjének hibája. Ma viszont egyértelműen megteremthetőek azok a garnciális intézények, amelyek között a liberalizmus kiteljesedhet és a liberalizmust kihasználó önző/aljas emberi tulajdonságot meg lehet fékezni. Hatalmi ágak szétválasztása, egymás ellenőrzése stb. Ez az amit O1G szétver azért, hogy a “kuss, az van, amit én mondok” rendszerét tudja működtetni. (A keresztény vallások is a kuss, amit a pap mond az van elven működnek.)

   Reply
   • Winston Smith

    August 27th, 2019

    “Az, hogy egy forradalom miért lett olyan, amilyen, vagy hogy hová vezetett az nem a szándékolt ideológia/eszme helytelenségét mutatja, hanem az ember alapvetően aljas mivoltát.” Ha ezt az elvet alkalmazod a katolicizmusra vagy kereszténységre, akkor totális tévedés katolikusozni meg keresztényezni, hiszen nem az eszme vagy annak megvalósítása okozta a középkori szenvedéseket sem, hanem az ember aljassága. Végső soron van igazság abban amit mondasz, de azért ne mentsünk már fel egyetlen “izmust” sem, hiszen az ember elaljasodását nagyban segítik azzal, hogy nemesnek beállított célokért szentesítik az eszközt és ezzel felmentik az ideológia hívőjét a lelkiismerete alól.

    Reply
 7. Ameri Katalin

  August 28th, 2019

  Mindent fel lehet használni rosszra is, de az a helyes, ha engedjük, hogy aki akar az higgyen és aki nem akar annak engedjük, hogy ne higgyen. A katolicizmus viszont NEM ENGEDI a sem a más hitet, sem a nem-hitet” “Ne legyen(ek) neked másidegen istene(i)d énelőttem.” “Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek. Aztán az egyház maga csinál számtalan faragott képet, meg freskót, stb. … És igen, tudom, hogy az egyház tízezerrel magyarázza félre, hogy ááá az nem így, meg nem úgy meg nem amúgy, hanem nem is azt kell érteni alatta, ami le van írva, stb. De akkor már réges régen rossz, ha egy “szent könyv”-ről nem lehet azt gondolni ami le van írva benne, hanem ami le van benne írva arról teljesen másvalamit kell gondolni, azt amit valaki (pap) mond azért, hogy megpróbálja a hatalmát megtartani. Ha gondolkodik az ember és MEG VAN ENGEDVE, hogy gondolkodjon, akkor juthat arra a következtetésre, hogy pl. a biblia 2000 évvel ezelőtt és éppen még manapság isnagyon jó eszköz a műveletlen, tanulatlan emberek irányítására és arra kiválóan alkalmas volt. (fizették a pénzt oda is, nem csak a nemességnek, azt csinálták, amit a papok mondanak, stb.) Természetesen érthető, hogy nehéz egy évezredes “kész átverést” beismerni és közölni, hogy igen, besz..tátok emberek, ez van, ezért a védhetetlent is védik és az eléggé tudatlan emberek továbbra is hisznek. Vagy, aki valamiért hinni akar. És pont ez a lényeg. Ha valaki tudatlanságból, vagy akkármiért hinni akar, akkor higgyen, magolja a bibliát, imádkozzon, fizessen a papságnak, stb. MÁST VISZONT NE KÉNYSZERÍTSEN arra, hogy ő is higgyen. Mi alapján dönthető el, hogy az egyik vallás a jó és az összes többi a rossz? Ki dönti el? Miért nem a Sankóbá féle hitgyüli a jó? Miért nem a haverjai által működtetett más bizniszegyház? Többség? Akkor régen a görög meg római volt az igazi, utána a katolikus, nemsokára pedig az iszlám lesz? Ha mindegyik lehet igazi, akkor az is csak azt jelenti, hogy egyik sem az. A kínaiaknál, vagy a miért nem járt annak idején Jézus, vagy az emberevő benszülötteknél, azok nem emberek? és stb. De mindegy nem is kell szerintem ragozni. Ennek minden vetületéről kirva sokat lehetne beszélni, de a lényeg nem a hívők lebeszélése, hanem, hogy a hívőség maradjon a “saját keretein belül” és ne terjeszkedjen a “világi létsíkra” El kell fogadni, hogy vannak máshívők és nemhívők és mindenkinek joga van nyugodtan élni ezt biztosítani tudja a liberalizmus, akármilyen vallási típusú vezetés viszont nem, hiszen mindegyik utálja a “hitetlenséget” és másikat is. (A zsidóknál ugye megölhetitek a gójokat, iszlámnál a szent háború, bár azt is máshogy magyarázzák, stb.) Szóval a katolikusoknál volt intézményes alapja a népirtásnak, benne volt a bibliában, hogy nem lehet mást hinni, úgyhogy akkor logikus, hogy aki nem hisz, vagy mást hisz, az bűnös, aki pedig bűnös azt irtani lehet…, hiszen az isten is harmad és negyedíziglen büntet az írás szerint. Szóval a katolicizmus alapjában véve sem jó, hanem rossz. Az, hogy a tudományok fejlődésére, felvilágosodásra is tekintettel “finomítottak” a rendszeren, hogy mégse öldököljünk már, meg boszorkányüldözzünk, az egészen nem sokat változtat. (Régen ugye a tudományt is tűzzel-vassal üldözte a nagy kereszténység., merrt az az ördög műve ugye meg boszorkánság…) Na jó, azt hiszem a lényeg érthető: A liberalizmus toleráns mindegyik vallás pedig intoleráns. Tolerancia = jó, intolerancia = rossz. (És igen mindegyik nevében lehet rossz dolgokat elkövetni, de az “alapállásnak” tolenánsnak és nem intoleránsnak kell lennie, legalábbis az lenne a helyes.)

  Reply
  • KORDON BLUED

   August 28th, 2019

   Kedves Ameri Katalin!

   “Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint gazdagnak Isten országába bejutni.”
   A Jézus egyik parabolájából vett metaforának tulajdonított >Tű foka< 🙂 egy konkrét történelmi hely, mégpedig J e r u z s á l e m egyik jellegzetes, a korabeli köznyelvben ilyen néven ismert v á m-k a p u j a, amelyet oly szűkre szabtak és alakítottak ki, hogy a kereskedők és teherhordók, illetve azok állatai minél nehezebben férjenek rajta keresztül. Amúgy semmi köze sem a varrótűhöz, de különösen nem az Eiffel toronyhoz…

   Ezen kívül itt is bejön az, amit valahol föntebb már egyesek már feszegettek is, hogy Jézus itt s e m . u r a k r ó l . és . r a b s z o l g á k r ó l . szónokol, hanem gazdagokról, amely így igen tág fogalom ahhoz, hogy a nagy tömegek a korabeli társadalom l é n y e g é t – a rabszolgatartást – hámozzák ki belőle. Mert az nincs is benne.
   Jézus szabadság elve még nem juthatott el a rabszolga felszabadításig. Az a pár-millió élő gép számára mellékes kérdés..
   Ezek szerint Ő ezzel a társadalomnak csupán a 2/3-ad részét kitevő úgyneveztt. szabadokat megosztó "gazdagságba és szegénységbe", mint egy jó viselkedéssel megváltható földi szenvedésbe való belenyugvás "hasznosságára" hívta föl a figyelmet, illetve ezt ígérte a jelenlévőknek, természetesen a rabszolgaságot a szegénység köréből, a rabszolgatartást pedig a gazdagság fogalmából, mint annak forrásából hagyta ki.

   Üdvözlettel

   Reply
   • Ameri Katalin

    August 29th, 2019

    Ne haragudj kedves KORDON BLUED, de észre sem veszed, hogy pontosan azt igazolod, amiről beszéltem és te magad szolgáltatod a bizonytékot! A Tű foka magyarázatod minden szinten baromság, de te nyugodtan higgyed azt, engem nem zavar.)
    Itt van két olvasmány erről:
    https://bit.ly/2Lj6ec3, https://bit.ly/328qJ1O
    Amire figyelni érdemes: “Többen úgy értelmezik …” “9. század óta …”, “Néhányan úgy vélik …” Szóval ez pontosan lehetne egy “hívővisszatérítő” magyarázat, de ott van leírva a második forrásban, hogy:
    “…a Máté 19:24-ben és a Márk 10:25-ben olvasható „tű” szó görög megfelelője (rha·phiszʹ) egy olyan igéből származik, amelynek a jelentése: ’varr’. Ezenkívül a párhuzamos beszámolóban, a Lukács 18:25-ben szereplő görög szó (be·loʹné) egy betű szerinti sebvarró tűt jelöl. A Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words c. mű a következőket írja ezekről a görög szavakról: „Úgy tűnik, az az elgondolás, hogy »a tű fokát« kis kapukra vonatkoztatták, modern felfogás; a régi időkben nyomát sem találjuk ilyesminek.”
    “Az Úrnak az volt a célja ezzel a kijelentéssel, hogy valami olyasmire utaljon, ami emberi szemszögből lehetetlen feladat, és semmi szükség nincs arra, hogy egy ilyen feladaton könnyítsünk azzal, hogy bármi másra próbálunk utalni egy közönséges tűn kívül” (1981, 3. köt. 106. o.).”
    Namost akkor jön, hogy de az jehova tanúi forrás, akik nem igazhitűek, szektások, meg stb.
    Mégis az mondható, hogy legalább “tudományos megalapozottsággal” (történeti forráskritika, nyelvtani értelmezés) értelmezik a tű fokát. 1. Régi időkben nyoma sincs vámkapuról szóló értelmezésnek, 2. A szó nyelvtani jelentései a varró(jellegű) tűt jelentették és nem szimbolikus kaput.
    De az egészet zárójelbe téve.1. Hol az egyház hivatalos álláspontja (ha már ugye az egyház szerint ők tudják az Isten igéjét megfelelően) arról, hogy a tű egy jeruzsálemi vámkapu volt? 2. Hol a hivatalos forrás, hogy tényleg volt ilyen vámkapu Jeruzsálemben és híres volt? A “többen úgy gondolják” az nem játszik. (Többen úgy gondolják, hogy baromság az egész, akkor ezt is fogadjuk el, mert “többen úgy godolják”? Ez így remélem érted, hogy nem elfogadható.) 3. Mi a franc értelme van akkor ennek a szöveegnek? (Temészetesen ha nem várjuk el, hogy legyen értelme is, hanem higgyük és kész az a hívők dolga, aki értelem nélkül is akar hinni az higgyen.) A gazdagok ugyanúgy a mennybe mennek, kicsit préselkedniük kell, de ott lesznek ők is (hiszen a teve is átment mindig, csak “nehezen”). Ennek semmi értelme, hiszen akkor ki nem sz..ja je, hogy ne a gazdagságot hajszolja, ha úgyis bekerülhet, max hajbókol egy kicsit.
    Mindegy nem akarok se kitéríteni, se megbántani senkit, csak éppen annak igazolásául hoztam, hogy jönnek a “misztikus magyarázatok” amelyek a nem tudásra éhes (/kritikus) elme számára jelenthetnek “megkönnyebbülést”, de egyébként annak tartalmával vagy értelmével kapcsolatban már megáll a tudomány, hiszen ha gazdag is meg szegény is megy a mennybe, akkor fölösleges erről papolni. Éppen az a logikus, hogy akkoriban a csórók sorsukba történő belenyugtatásának egy eszköze volt. Ne akarj tanulni, több lenni, megismerni a világot, hanem robotoljál, fizessed a lóvét és majd meg lesz a jutalmad a túlvilágon/mennyben, stb. (de itt a való világban jutalmad nem lesz “az urak rabszolgája/kiszolgálója legyél”).
    Azt írod te is, hogy “jó viselkedéssel megváltható földi szenvedésbe való belenyugvás “hasznosságára”. Aki földi szenvedésbe van egész életében (csórók) annak miért kell még jól is viselkednie? A tű foka kapu, tehát a gazdagok lehajolnak, de bent lesznek, a csórók meg szenvedjenek egész életükben, tűrjenek, és még jól is viselkedjenek, hogy ESETLEG bekerüljenek? Hát ez így talán még durvább. De persze ott van, hogy mindenkinek jó kell viselkedni gazdagnak és szegénynek is, de a gazdag az életét vígan éli a csóró meg szenvedésben. Ez így megint nem egy megnyugtató alami… De mindegy Biztos van aki elhiszi ezt máshogy meg ami őt megnyugtatja és ha megnyugtatja akkor jó.

    Reply
    • KORDON BLUED

     September 4th, 2019

     Ameri Katalin!

     Ugyanazt mondjuk mindketten, legföljebb más eszközökkel és vérmérséklettel.

     Tiszteletteljes üdvözletem : KB

     Reply
     • KORDON BLUED

      September 4th, 2019

      Ameri Kati !

      Még annyi, hogy Jézus jószándékát még az isteni jókapcsolat, azaz az Atyai protekció sem tudta a kor igazi problémájának , a rabszolgaság és a birodalmi szellem megoldása felé terelni. Ahogy korábban Spartacus, úgy ő sem rendelkezett a megoldás kulcsával.
      Csak érezték, hogy valami nincs rendben… Az egyik csak vassal vagdalózott a semmibe, a másik meg gazdagokról meg szegényekről papolt, szintén a semmibe, és a rabszolgaság még mindig, még ma is létezik.

    • KORDON BLUED

     September 5th, 2019

     Kedves AmeriKa !

     Jót mulattam azon a joggal berzenkedő, igaz mondatodon, hogy

     “aki földi szenvedésben [tengődik] egész életében (a csóró),
     annak miért kell[ene] még jól is viselkednie ?” . ))) 😀 (((

     – Hát igen, s már bocs’, de/mert néköm errő is egy – későbbi – klasszikus ugrik be, mégpedig, amikor asszogya;

     “A munkásosztály csak a láncait vesztheti.”* – Ő már látta, amit Jézus még nem láthatott.
     ˙

     Na! Idvezlégy Katalin, malaszttal
     + egy kis mammonnal is teljesen
     K B 🙂
     ˙

     * Ezt ma már, így effektíve elsősorban a távol-keleti, dél és latin-amerikai, globális kizsákmányoltságban leledző munkás esetében lehet kimutatni.

     Reply
    • BrunszvikTeri

     September 7th, 2019

     Bocsánat, hogy belekotyogok, de Ameri Katalin által aug.29-én KB. “baromságának” titulált > tű foka < vitához annyit fűznék hozzá, hogy a "finom" szitokszavak kiejtése előtt azért illenék arra is odafigyelni, hogy az Újszövetség c. szöveggyűjtemény [ill. Jézus saját szavai] egymástól való különbözősége[!], azok változatai, egy talán eredetileg lejegyzett vsz. arámi szövegnek a görög, ill. egyéb nyelvekre való kontra-fordításainak tudhatók be.
     Ez márcsak azért is így van, mert a 12 apostol egyike sem volt görög, anyanyelvén héberül, esetleg az ún. arámiul beszélt.

     A jézusi parabolák, köztük "a tű foka" is , mint minden szónoklatban, nyilvánvalóan a Jeruzsálemben élő, és az akkor éppen peszach ünnepére oda sereglett zarándok zsidó sokaság hétköznapi nyelv-használatában gyakran előforduló . h é b e r . vagy . a r a m e u s . kifejezésekre és helynevekre ill. a korban használatos tárgyakra épültek. Ezekből fordították aztán le jóval később[!!!] görögre, mely nyelven – többségében az egész világon – elterjedtek. Ez a tény kérdőjelezi meg a görög (nyelvű) Bibliának, mint autentikus forrásnak, mint hiteles hivatkozási alapnak a nyelvi illetékességét, illetve indoklásként úgymond a "varrótű" fokának a . g ö r ö g . változatát fejtegetni, hisz az is csak . e g y . f or d í t á s . a héber, avagy arámi eredetiből.

     Csupán mellékesen, a nyelvi és fordítási kérdéssel összefüggésben kell megjegyeznem azt is, hogy az arameus nyelv[járás]
     – magyar fordításban 🙂 . a r á m i – . a . h é b e r . n y e l v t ő l . c s a k . magánhangzóinak szegénységében, grammatikailag a mondatképzés és a szórend nagyobb változatosságában, általában pedig idegenes
     . d i a l e k t u s á b a n . különbözik [Zsidó lexikon 1929.].
     Ergo téves, de legalábbis rosszindulatú az a (nem ebben a vitában) gyakran tapasztalható rasszizmusra hajló propagandatétel, amely Jézus arámi nyelvhasználatát is az ő zsidóságtól való elkülönülésként igyekszik hangsúlyozni, de méginkább beállítani, holott ezt hazugságot már eleve kizárja a Mt.5.17-19. Hegyibeszéd tanúságtétele és kiállása a saját-maga zsidósága mellett.

     Reply
 8. Winston Smith

  August 28th, 2019

  Nagyjából ugyanazt mondjuk. Én viszont már nem vagyok naiv a liberalizmust illetően sem, az egész egy nagy átverés, ami egy totális diktatúrába fog torkollni, más szóval, a fene nagy toleranciába pont az fog beledögleni, aki a legtoleránsabb. “A szabadság: szolgaság” – gondolom ismered…

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)