/

A keresztény Európa bevándorláspárti, avagy „Soros” a Vatikán mögött

7 perc olvasási idő
12

A Vatikán fogadta be azoknak a menekülteknek a felét, akiket Olaszország fasiszta belügyminisztere nem fogadott be. Orbán az európai parlamenti választásokat a bevándorláspárti liberálisok, és bevándorlást ellenző illiberális erők harcának állította be, s ennek alapján megállapíthatjuk, hogy a választás a bevándorláspárti liberális erők nyerték a fasisztákkal szemben.

Orbán hamis teóriája a bevándorlásellenességet a kereszténységgel azonosította, de az orbáni propaganda hazugságát a leglátványosabban az cáfolja, hogy a keresztény tanokat hirdető katolikus pápa, maga a Vatikán mutat példát, fogad be menekülteket.

Egy országon belül tisztázódnak az orbáni hazugságokkal kapcsolatos alapfogalmak. Olaszországban ütközik egymással szemben a keresztény álláspont a fasiszta állammal. A Vatikán által befogadottak nem bevándorlók, hanem menekültek. Orbán nem bevándorlásellenes, hanem menekültellenes, ami törvényellenes. A menekültek befogadásáról nemzetközi törvények rendelkeznek. Orbán hazugsága megfosztja ezeket az embereket a menekült jellegüktől, ezáltal a védett státuszuktól, és a kereszténységet akarja megvédeni attól, hogy idegenek érkezzenek a földrészre. Propagandája idegenellenes, gyűlöletre épül.

Ferenc pápa a Biblia tanítását és Jézus Krisztus tanait hirdeti az elesettek, a rászorulók, a gyengék, a menekültek ügyében. Ebből az következik, hogy a kereszténység menekültpárti, Orbán frazeológiájára lefordítva, a kereszténység a liberális jogállam elveit osztja és „bevándorláspárti”. Ezek szerint a kereszténység és a liberalizmus nem ellentétei egymásnak, ezért az európai parlamenti választáson nyertek a liberálisok, és ezzel nyert a keresztény Európa a liberálisellenes és keresztényellenes fasisztákkal szemben. A keresztény Európa, mely a liberális jogállammal azonos, megvédte magát Orbántól és a hozzá hasonló fasisztáktól.

Orbán antiszemita propagandája szerint a zsidó világösszeesküvés (amelynek jelképe Soros György) áll a „bevándorláspárti”, valójában menekültpárti álláspont mögött. Ebben nem téved nagyot, mert a pápa által képviselt keresztény értékek a zsidó Bibliából származnak, ezek az alapelvek a zsidóság ószövetségi könyveiből erednek, amelyeket a zsidó Messiás csak megerősített. Ilyen értelemben jogos a zsidó „Soros” emlegetése, és a zsidóság (valamint a zsidóság Istenének) felelőssé tétele, mert a liberalizmus is bibliai alapelvek alapján jött létre a hamis névleges kereszténységgel szemben. A felvilágosodás zsidó bibliai elvek alapján fogalmazta meg az emberi és polgári jogokat az elnyomó és jogfosztó középkori feudális totális állammal, a névleges hamis kereszténység ideológiájára épülő „keresztény Európával” szemben, amit a katolikus egyház képviselt..

Mondhatnánk stílusosan, hogy az isteni kegyelem ma az, hogy éppen ennek a katolikus egyháznak van keresztény pápája, aki a zsidó-keresztény bibliai tanítást képviseli a keresztény magatartás tekintetében. Ezért nem tud erősebben kialakulni a kereszténység hamis álarca mögé bújtatott fasizmus. A bárány ugyanis leleplezi a báránybőrbe bújt farkasokat. Ha a Vatikánban olyan pápa ülne, mint a középkori pápák, vagy a középkori pápák farkas ideológiáját báránybőrben képviselő II. János Pál, aki rekatolizálni akarta Európát és a katolikus egyház földi hatalmát helyreállítani, amelynek útjában a liberális jogállam bibliai elvei álltak, akkor most nagyobb lenne a baj. Amikor ez megváltozik, akkor ül a Parázna asszony a Fenevadra és jön az Antikrisztus.

Most megfordult a történelem, vannak keresztényfasiszták, de nincs hozzá álkeresztény hamis világegyház, amely partner lenne. Most a neoprotestánsok képviselik a római katolicizmus álláspontját, szemben a katolikus pápával. Azok állnak a politikai katolicizmus pártján, akik eddig a katolicizmus ellen harcoltak. Ez a helyzet segít megérteni az embereknek a történelmet is, és segít eligazodni a jelenben is. Meg kell érteni azt, hogy nem mindenki az, aminek mondja magát. Jézus beszélt a báránybőrbe bújt farkasokról, akik juhoknak ruhájában jönnek, de belül ragadozó farkasok. A gyümölcseikről lehet megismerni őket, és ezek a gyümölcsök éppen a krisztusi cselekedetek, a krisztusi szeretet, az önfeláldozás, a befogadás, az alázat és a másik ember iránti tisztelet, segítségnyújtás és szolidaritás.

Orbán és fasiszta társai báránybőrbe bújt farkasok, míg a katolikus egyház trónján ülő jelnlegi pápa farkasbőrbe bújt bárány.

 

Amerikai Népszava Opinion

Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.

Előző cikk

Jóknak beszélt a pápa az idegen kultúrákról

Következő cikk

Kövér agyában felrobbant valami