Jóknak beszélt a pápa az idegen kultúrákról

Közzétéve June 01, 2019, 10:04 am
14 mins

Ferenc pápa történelmi látogatást tett a csíksomlyói búcsún, amely az erdélyi magyarok történelmi zarándokhelye, akikhez sokan csatlakoznak minden évben az anyaországból is. A katolikus pápa keresztény elveket hirdet a szegényekkel, az üldözöttekkel, a menekültekkel kapcsolatban, feladatának elsősorban a krisztusi elvekben és a lelkiekben való erősödést, a kiszolgáltatottakkal szembeni szolidaritást tekinti, és nem az ultramontán militáns politikai katolicizmust, az állam és az egyház összefonódását, és egy vallási ideológiai elnyomó állam (sőt: Európa) létrejöttét szorgalmazza.

Pápasága aszinkronban van a világban feltámadt középkori feudális (fasisztoid) elnyomó rendszerek kialakulásával, amelyek a “kereszténységre” hivatkozva akarnak létrehozni antiliberális, antidemokratikus, zsarnoki államokat, minden megnyilvánulásukkal tagadva a bibliai és keresztény normákat, amelyeket Ferenc pápa hirdet.

Ezért a vaskalapos, hagyományos középkori katolicizmusban megkövesedett klérus, és a kereszténységet politikai célokra használó antikrisztusi figurák, mint Orbán Viktor és társai, hűvös távolságtartással és kritikával kísérik a katolikus egyház történetének egyik legkrisztusibb és leghumánusabb pápájának tevékenységét, aki a keresztény lelkületet hirdeti. Legalábbis abban a vonatkozásban, hogy a kereszténység nem fasisztáknak való ideológia, nem embertelenséget, szeretetlenséget, nem gyűlöletet, nem a szegények és a nyomorultak, a hajléktalanok és a menekültek megvetését, elutasítását jelenti, mert Isten szereti a gyengéket és fontosak neki. Minden ember gyenge, aki azt hiszi magáról, hogy erős, az a leggyengébb. De akik kiszolgáltatottak, azok segítségre és gyámolításra szorulnak.

Ennek megfelelően Ferenc pápa nem kötött kompromisszumot most sem, amikor az erdélyi magyaroknak prédikált, és a nemzetek feletti egyházról, az idegen népek, nyelvek, kultúrák érintkezéséről beszélt, s arra bíztatta a hallgatóságát, hogy ne féljenek a másokkal való találkozástól, együttéléstől. Ez éppen ellentéte annak, amit a magyar katolikusok (és főleg a határon túli, különösen az erdélyi magyarok), de a magyar reformátusok is hallanak kereszténység címén. Orbán politikai kereszténysége a nemzettel és a nacionalizmussal azonosítja a kereszténységet, és a kereszténység védelmét abban látja, ha védi az országot mindenféle keveredéstől, más kultúráktól.

A kereszténység feloldja a nemzeti identitást

Ferenc pápa éppen ennek ellenkezőjét hirdette az erdélyi magyaroknak, akiknek nőhetett a fülük, mert ilyen nyitottságot, oldottságot, valójában krisztusi tanítást még nem nagyon hallottak. Ez ellenkezője annak, amit ők kereszténységnek hisznek, viszont ez a keresztény szemlélet. A kereszténység nemzetek fölött áll, Isten országának polgárai szellemi értelemben elveszítik a nemzeti identitásukat, Krisztus identitásúak lesznek. Ezért nincs két ellentétesebb dolog, mint a kereszténység és a nacionalizmus, a kereszténység és a nemzeti identitás. A nemzeti identitás adottság, minden ember beleszületik fizikailag egy nemzetbe, annak hű fia lesz társadalmi és a látható világ értelmében. De amikor kereszténnyé válik, egy tágabb és magasabb identitás része lesz.

A kereszténység a nemzetek fölött áll, egy nem látható szellemi valósághoz kapcsolódik. Az evilági társdalmi és kulturális identitásnál magasabbrendű szellemi identitást ad, amely nem megerősíti a nemzeti identitást, hanem másodlagossá teszi. A Krisztusban való testvériség, az Isten országához való tartozás feloldja a nemzeti identitásokat, az ellentéteket és gyűlölködéseket. Erre utalt beszédében a pápa, és helyesen tette. Amikor valaki Isten elé járul, amikor Istent keresi, akár egy szobában, a szívében, akár egy zarándoklaton, akkor a nemzeti identitása megszűnik, mert nem evilágba, hanem az Isten országába lép be. Ott még Kövér László sem a magyar nemzeti identitásával bírna, ha keresztény lenne, és életében tudná, miről beszélünk, hanem Krisztusban elnyert nemzetek feletti identitásával (ha lenne neki ilyen).

A kereszténység elfogadó, befogadó, nem kirekesztő. Krisztus minden emberért meghalt, Isten akarata az, hogy minden ember hozzá forduljon, megismerje az igazságot, és Krisztusban igaz emberré váljon, az üres, halott szíve feltámadjon, és Isten országa a szívébe költözzön. Akiknek nagyon fontos a külső, emberi evilág, nemzeti és egyéb kulturális identitások, azoknak nincs efölött álló, belső krisztusi identitásuk. Ezért fontos nekik a külső, mert belül üresek, halottak. Orbán szellemi értelemben egy hulla, és halottakhoz beszél, antievangéliumot hirdet. A maga üres és halott voltát dicsőíti, azt magasztalja fel, és azt az antikrisztusi hazugságot hirdeti, hogy a külső evilági identitás a legfontosabb. Mert nem tudja, hogy van más is. Méghozzá éppen a keresztény szellemi, krisztusi identitás.

Krisztusban nincs se zsidó, se görög, se férfi, se nő

Isten országáról beszélt a pápa, amikor azt mondta, hogy Krisztusban egyek vagyunk más nemzetből származókkal, egyek vagyunk a különféle nyelvekben, kultúrákban, amelyekben gyönyörködünk, összeköt a testvériség. Ez a szellemi egyház, amelyben nincs zsidó, görög, pogány, ilyen vagy olyan nemzeti identitás, nincs férfi vagy nő, csak testvérek vannak Krisztusban. Ezt a belső szellemiséget kell a keresztény embereknek megjeleníteniük kifelé a világ felé is. Nem elzárkózni, nem elkülönülni, nem kirekeszteni, hanem ebbe a krisztusi testvériségbe másokat is befogadni, akik ezáltal megismerhetik az Istent, mert ez a lelkület és ez a mentalitás ellentétes a világgal, amelynek fejedelme az ördög. Aki mégis a világ mentalitását hirdeti, nevezze magát bárkinek, akár kereszténynek, valójában evilág fejedelme, az ördög uralma alatt áll. A nacionalisták mindenképp.

Hazatérésről beszélt a pápa, ez pedig az Istenhez, az Isten országához való hazatérés. Oda pedig csak úgy lehet hazatérni, ha levetkőzzük minden egyéb identitásunkat, a nemzeti identitást is, mert a tű fokán nemcsak a gazdagoknak nehéz átjutni, hanem a nacionalistáknak, a nemzeti identitásukra büszke embereknek is. Akik kívül maradnak, és úgy akarnak keresztények lenni, szükségszerűen képmutatók lesznek, mert mást mutatnak, mint akik. Akinek a szívében él Krisztus, akinek a szívében van az Isten országa, az nem hirdeti a nemzeti szuverenitást, a homogén nemzetet, mert a szívében élő Krisztusnak a szeretete, elfogadása, más emberek, nyelvek, kultúrák iránti nyitottsága van benne.

Erre egy halott szellemű ember, akinek a szíve halott, aki nem született újjá, csak akkor képes, ha legalább az emberi jogokat és az emberség alapelveit elfogadja, amelyek a liberalizmusban öltenek testet. Ezért a kereszténység és a liberalizmus nem áll egymással szemben, az egyik szellemi, a másik társadalmi szinten képviseli Isten ember iránti tiszteletét és szeretetét. Az antiliberalizmus gyűlölet. A halott szív gyűlöl, az élő szív szeret. Aki gyűlöl, az halott ember, noha fizikailag él. Akinek a szíve él, az pedig ha fizikailag meghal, akkor is él.

A pápa arra figyelmeztetett, hogy ne engedjünk azoknak a hangoknak, feltépett sebeknek, amelyek az elkülönülést és a megosztottságot táplálják, és megfosztanak a testvériség érzésétől. Mert az emberek nemcsak Krisztusban és Isten országában, de még fizikai valójukban, testi mivoltukban is testvérek, mindenki egy vérből született. Ezért az erdélyi magyarokat a románokkal és másokkal való kibékülésre és testvéri együttélésre szólította fel. A pápa Orbán Viktor és az ő hamis, hazug “kereszténysége” ellen beszélt, tagadta és cáfolta az általa hirdetett eszmék keresztény voltát, és tagadta minden szavát, amikor a nagy többségben Orbán-hívőkből álló publikumnak azt mondta, hogy “ne féljünk a kölcsönös érintkezéstől, találkozástól és segítségnyújtástól”.

A pápa még a “karaván” szót is használta, utalva a menekültekre, és az egyház vándor jellegére, mert a Biblia szerint a kereszténység, Isten igazi népe jövevény és vándor a földön. Ezért szolidáris azokkal, akik a földi életüket is jövevényként és vándorként élik, nemcsak szellemi értelemben. Zarándokolni annyit jelent, fizikai és szellemi értelemben egyaránt, mint “hinni az Úrban, aki hozzánk jön és közöttünk van”, méghozzá azért, hogy “ösztönözze a szolidaritást, a testvériséget és a jó utáni vágyat”. Ez szöges ellentéte Orbán erdélyi “igehirdetéseinek”. Ha van a tusványosi ostobaságoknak, antikrisztusi hazugságoknak antitézise, akkor a pápa csíksomlyói prédikációja az volt, mindazon részeiben, amelyekben a bibliai krisztusi kegyelmet, jellemet és szellemiséget hirdette.

Az alábbiakban olvasható a pápai beszéd magyarul, amelyet a 444.hu oldaláról vettünk kölcsön.17 hozzászólás : Jóknak beszélt a pápa az idegen kultúrákról

 1. Zoltán Pataki

  June 1st, 2019

  Fénylő csillagunk és bandája, csak a kereszténység külsőségeit aggatja magára, figylemen kívül hagyva annak eredeti eszemiségét. Maximum annyira keresztények, mint Torquemada volt, bár valószínűleg, neki legalább a hite valódi lehetett.

  Reply
  • Amanda

   June 1st, 2019

   Köszönöm a linket.

   Rónát mindig is értelmes embernek tartottam, leszámítva az LMP-s kalandjait.

   Amit a devizahitelről mondott, azt nem sokan értették. Jellemző, hogy egyetlen párt sem állt mögé. Ez részben magyarázható azzal az általános mentalitással, hogy “Én nem vettem fel devizahitelt. Szopjon mindenki, aki felvette.”

   Részben viszont egy ennél sokkal érdekesebb dologhoz kapcsolódik. Ahhoz, hogy Magyarország (a közbeszéd és magát értelmiségnek szólító idióták) annyira kötött pályán (in the box) gondolkodik, hogy képtelen felfogni azt, hogy esetleg valami nem érvényes.

   Hogy ez miért érdekes?

   Azért, mert a devizahitel és az Orbán-rendszer ilyen szemontból szinte ugyanaz az eset.

   Róna azt mondta (és igaza volt), hogy a devizahitelekkel semmit nem kell csinálni, ugyanis nem voltak devizahitelek. Ami volt, az nem minősül hitelnek. Tehát érvénytelen. Az eredeti állapotot kell visszaállítani. Kár, hogy ez nem nagyon fért be a fejekbe.

   Azért is kár érte, mert Orbán rendszerét sem kell felszámolni. Nem kell kétharmad ahhoz, hogy a törvényeit eltöröljék. Ugyanis nincsenek törvényei. Az egész ámokfutás érvénytelen úgy 2011 óta.

   Ha Magyarországon egy nap a megfelelő fejekben értelem gyúlna, akkor O1G rendszerét “egy tollvonással kellene eltörölni”. (Az idézet Bartus Lászlótól való.)

   Ez persze fájdalmas lenne, és áldozatokkal járna. Az MNyP számlák visszaállítása necces. Mi több, a visszamenőlegesen megadóztatott végkielégítéseket is újból ki kéne fizetni (kamatostul). Bár ez jóval kisebb tétel.

   Az, hogy ezt az áldozatot senki nem fogja felvállalni és végigcsinálni, hosszú távon sokkal többe lesz az országnak, mint amennyibe a restauráció kerülne.

   És aki nem azzal kampányol, hogy ezt fogja végrehajtani, az számomra egy senki. Egy nulla. Ezzel a DK és a Momentum kérdését részemről rendeztem is.

   Hogy a magyar ellenzék intellektuálisan mennyire a másik véglet, mint Róna, azt többek között onnan lehet tudni, hogy 1-2 éve nagy hangon ígérgették, hogy az O1G-től és a haveroktól elkobzott vagyont szétosztják a nép között.

   Szuper!

   Ugye, úniós forrásból származó vagyonról beszélünk.

   Amennyire nem arra adta az EU a pénzt, hogy O1G ellopja, annyira nem adta arra sem, hogy a DK, vagy bárki más “szétossza a rászorulók között”.

   Amerikai filmekben visszatérő elem a korrupt rendőr, aki a bűnözőknél talált pénzt lenyúlva vs. a rendőr, aki azt a pénzt jegyzőkönyvezi és az államnak átadja.

   Vagyis a magyar “ellenzék” írásba adta, hogy korrupt bűnözőkből áll.

   Na, ezért nincs nagyon más helyes lépés, mint amit lépett Róna.

   Reply
   • Sipos Attila

    June 2nd, 2019

    Pontosítsunk! Róna mellé egyedül a JOBBIK állt,mint párt,valamint a Gaudi-Morvai páros.Ugyanazt fejtegették,a devizaalapú hitel egy csalás-és így érvénytelen,és a bűncselekmény mivoltát is vizsgálni kellene (ha-ha-ha,persze Pol-Pot Péter rohant vizsgálni … ha-ha-ha)Emlékeztetőül,Lázár Jani sötétlelkű uzsorásnak nevezte ekkor Csányi nevű uzsorás-bűnözőt!
    De!!!
    1/ Kellett a pénz az összeomló állam megmentésére (2010-ben vagyunk!!!)
    2/ Viktorka adót vetett ki a bankokra,cserébe nem feszegette a deviza-alapú hitelek jogi-büntetőjogi hátterét.
    3/ Zazri megette a süketet (középről lehet nyerni stb),és elkezdte az udvarlást oda! (a bankárok zsidók,legalábbis így tudja/hirdeti minden Zazri!)
    4/ A Gaudi-Morvai páros is lassan kihátrált az ügyből (ők tudják miért)
    5/ Róna magára maradt,az ATV sztárjai faggatták értetlenkedve,jelezve,hogy Róna nem ért sem a joghoz sem a közgazdasághoz (ellentétben,mondjuk Vértes Andrással).Róna lassan kivonult az országból (ő tudja,de nem mondja!miért)

    Reply
  • Amanda

   June 2nd, 2019

   Ja.

   Miért, mit csinálsz majd, ha:

   1. Orvoshoz kell menned
   2. Jól jönne a nyugdíj
   3. Igazságtalanság ér (ez bárhol előfordulhat, a mértéke a kérdés)
   4. Komolyan szeretnéd venni a munkád, hivatásodat

   Folytathatnám.

   Annak az esélye, hogy ezek bármelyike kevesebb mint ötven év alatt rendeződjön Magyarországon, körülbelül annyi, mint annak, hogy egyszerre két szupermasszív feketelyukba zuhanj bele.

   Vagy mégse, hiszen a tudományban időről időre történik egy-egy meglepetés.

   Reply
   • Nyuszika

    June 2nd, 2019

    Hát igen, a Róna tanár úrnak van igaza… a Nyuszika is már kiugrott onnan…

    “Annak az esélye, hogy ezek bármelyike kevesebb mint ötven év alatt rendeződjön Magyarországon, körülbelül annyi, mint annak, hogy egyszerre két szupermasszív feketelyukba zuhanj bele.Vagy mégse, hiszen a tudományban időről időre történik egy-egy meglepetés.”

    hahahahaha

    Reply
    • Amanda

     June 3rd, 2019

     Kiugrott? Elköltöztél?

     Reply
     • Nyuszika

      June 3rd, 2019

      Bizony!

     • Nyuszika

      June 3rd, 2019

      Méghozzá melegebb éghajlatra…

    • Amanda

     June 3rd, 2019

     Wow. Ennek örülök!

     Hova mentél? Olaszország vagy Spanyolország? Már ha nem titok.

     Reply
 2. Sipos Attila

  June 2nd, 2019

  Valamikor a ’70-es évek végén adták ki a “Jezsuiták tegnap és ma” című könyvet. Én olvastam,Bartus úr nem olvasta. Innen tudom,hogy a Pápaság terveiben már ekkor is szerepelt az ortodox románok “megtérítése”,távolabbi cél pedig az oroszok-ukránok-beloruszok voltak.A Pápaság tettei jól érthetőek ennek tükrében (a csángok a mai napig nem kaptak magyar nyelvű papokat, stb) Bartus úr, ön téved!Feri pápa nem ezt meg azt hirdetett,hanem a románokat próbálja becsalni az akolba,vagyis folytatja az eddigi politikát (román vértanúk avatása, Márton Áron-ról való hallgatás) Feri is csak egy álszent katolikus,tessék már elismerni és belenyugodni!

  Reply
  • Amanda

   June 3rd, 2019

   A történelmi részt nem ismerem. Viszont, amióta hallottam az abortuszról nyilatkozni, nincsenek illúzióim.

   Reply
   • Nyuszika

    June 3rd, 2019

    Természetesen senki sem tökéletes, emberek által létrehozott szerveződések, így a katolikus egyház még kevésbé. Egyes szektás felekezetek egyszerűen maffiózó bűnszervezetek, azokról amelyek a mindenkori világi hatalommal is összefonódottak nem is beszélve… Egyébként abortuszt illetően, tudtommal történelmileg a keresztény álláspont szerint a magzat csak a születéstől számít jogokkal rendelkező emberi lénynek, semmiképpen nem a fogantatás pillanatától. Aztán valamikor megváltozott ez a felfogás, noha pl. a zsidó vallásjogi felfogás továbbra se a fogantatástol számítja embernek a magzatot. Túl sok részletet nem tudok a témáról. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Beginning_of_human_personhood#Philosophical_and_religious_perspectives. Viszont a jelenlegi “első érsek” még mindig relatíve a leghumanistább, akár azt is mondhatnám szabadelvűbb, mind elődeihez, mind számos más mai keresztény felekezethez képest. Egyébként az ősreakciós Magyarországon nem túl közismert, de a katolikus egyházon belül voltak és vannak is liberális, sőt kifejezetten balos jellegű reform mozgalmak, ezért sem tudnak ( szélső ) jobbról mit kezdeni Ferenc pápával. A téma iránt érdeklődőknek ez egy kiváló blog magyar nyelven https://tukoraltal.blog.hu/

    Nekem ez az egyik kedvencem, sok tetű náci számára emészthetetlen… hahahahaha http://www.catholic.co.il/?lang=en

    Egyébként a zarándoklaton elhangzott pápai beszéd üzenetével szerintem felekezeti és egyéb hovatartozástól, egyáltalán vallásosságtól, hittől függetlenül minden jóakaratú ember szívből egyetérthet.

    Reply
 3. Bogatyr

  June 2nd, 2019

  Gyönyörű ez a pápai hívás, bár minden pápa így tett volna, ez egy szép gesztus egy szebb világ felé.

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)