Döbbenetes árulás történt, behódolt a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

Közzétéve March 08, 2019, 10:46 pm
16 mins

Ezek az esetek roppantják össze az emberek maradék reménységét és jellemét, amikor az árulás, a becstelenség és a megalkuvás ilyen romboló és pusztító eseteivel találkoznak, mint a Magyar Tudományos Akadémia elnökének megfutamodása, árulása és az önkénynek való behódolása. Ilyenkor veszíti el minden ember a hitét, amikor egy intézmény vezetése megadja magát, korrupt alkut köt, és menlevelet ad a diktátor legaljasabb tetteinek.

Mert ez a Magyar Tudományos Akadémia szétverése, felszámolása, és az lesz ezután is, csak éppen nem lehet majd annak nevezni, mert az MTA elnöke aláírt egy nyilatkozatot, amelyben maga járult hozzá ahhoz, ami ellen eddig harcoltak.

Felháborító, és nagy érdeklődéssel várjuk, hogy ki adott ehhez felhatalmazást Lovász László MTA-elnöknek, kivel egyeztetett erről, milyen testületi döntés áll az MTA kapitulációja mögött. Lovász László mindezidáig csodálatra és tiszteletre méltó ellenállást tanúsított, kiállt az MTA egyben tartása és a tudomány szabadsága mellett. Őrizte a az intézmény tisztaságát, amelyet most feladott.

Az MTA a benne dolgozók beleegyezése és hozzájárulása nélkül prostituálódott, és egy történelmi nemzeti intézményt a fasiszta diktatúra kezére játszott.

Megbocsáthatatlan, elfogadhatatlan bűn, amellyel az MTA vezetése része lett a történelmi galádságnak, az intézmény megsemmisítésének. Mert ez itt nem fog megállni, végigcsinálják, amit akartak, és még azt sem lehet mondani, hogy erőszak esett, mert az MTA elnöke a diktatúra ágyasává tette a Magyar Tudományos Akadémiát.

Azok után, ami eddig történt, ezekkel gazemberekkel szóba sem lett volna szabad állni. Egy nép gerincét, tartását az adja, hogy a legkiválóbbjai nem adják meg magukat. Ebből merítenek példát és erőt. Ma az MTA áll ellen, holnap mi, holnapután mások, és le lehet bennünket győzni, el lehet tiporni, meg lehet semmisíteni, de ehhez nem adtuk soha a hozzájárulásunkat, nem kompromittáltuk magunkat, nem törtünk be, nem alkudtunk meg, nem lettünk aljas bűnsegédek. Lovász Lászlónak el kell számolnia ezzel nemcsak saját lelkiismerete, nemcsak a kollégái, a munkatársai, az MTA elnöksége, dolgozói, de a magyar nép előtt is. Számot kell adnia azért, hogy milyen jogon és milyen felhatalmazás alapján hajtott térdet a diktátornak és a pribékjének, Palkovics Lászlónak. Mivel zsarolták meg, milyen nyomásnak vagy előnynek engedelmeskedett. Kiket kérdezett meg erről, milyen jogon tette meg ezt az MTA nevében? Ez egy szabad, független és demokratikus intézmény volt eddig.

Mindezt annál is inkább kérdezzük, mert az Akadémiai Dolgozók Fóruma erről csak utólag értesült, és nincs tudomása arról, hogy Lovász Lászlónak bárki adott volna erre engedélyt. Az MTA közgyűlése és az MTA elnöksége legutóbbi határozatai ezzel ellentétesen foglaltak állást, és nem adtak engedélyt az elnöknek egy ilyen árulásra, megegyezésre, megalkuvásra, a kutatói hálózat elengedésére. Erről az elnök, Lovász László, nem dönthet egyedül, és ha mostantól az MTA dolgozóival és szervezeteivel szemben a rezsim érdekeit képviseli, és szemben áll az MTA egységes akaratával, akkor azonnal mondjon le, és távozzon. Az MTA közgyűlését azonnal össze kell hívni, és ezt az egyezséget meg kell semmisíteni. Lovászt az elnöki székből el kell távolítani, mert valamiért a hatalom kézben tartja. Már nem az MTA érdekeit védi, hanem a diktatúra akaratát hajtja végre. A Magyar Tudományos Akadémiáról van szó, ez nem Lovász László magánügye. Ha joga volt is az aláírásra, erkölcsileg nem tehette volna meg saját akaratából.

Orbán elüldöztette Palkoviccsal a CEU-t, most kivégzi és eljelentékteleníti a Magyar Tudományos Akadémiát. Felszámolja a tudomány szabadságát, és létrehozza a NER politikai megrendeléseit végrehajtó új MTA-t, amelyet kitöm majd pénzzel, és történelemhamisításra, agymosásra, butításra használnak majd fel. Aki ehhez asszisztál, aki ehhez segédkezet nyújt, az korábbi érdemeitől függetlenül behódolt ember, akit azonnal el kell távolítani a pozíciójából, mert olyan dologhoz járult hozzá, amihez nem volt joga, nem volt felhatalmazása. Lovász László az MTA közgyűlésének és elnökségének határozatával ellentétes nyilatkozatokat nem tehet, szerződéseket nem köthet, mellébeszélésre semmi szükség nincs. Lovász Lászlónak távoznia kell, ha nem hajlandó magától, törvényesen el kell távolítani az intézmény éléről. Ez nemcsak becsületbeli ügy (noha az egész tudományos testület becsülete is forog kockán), ezt követeli a törvényesség és a Magyar Tudományos Akadémia érdeke is. A lépése máris megosztotta az eddig egységes intézményt és a munkatársait.

Az alábbiakban közöljük az Akadémiai Dolgozók Fóruma állásfoglalását, a benne foglaltakkal a legteljesebb mértékben egyetértünk, s velük együtt követeljük, hogy “a szándéknyilatkozatban megfogalmazott elveket – a zsarolásnak semmiképpen sem engedve – az eljárásrend betartásával az MTA Elnöksége a korábbi döntéseivel összhangban utasítsa el, és azok ebben a formában ne kerülhessenek a Közgyűlés elé. Követeljük, hogy a tárgyalások a továbbiakban a nyilvánosság előtt folytatódjanak, hogy arra a tudományos közösség reagálni tudjon”. A Magyar Tudományos Akadémia nem lehet egy ember ügye, ez az intézmény magyar nemzet tulajdona. A sorsa nem múlhat a színfalak mögötti tárgyalások, ígérgetések és zsarolások eredményén, nem lehet Orbán prédája, nem lehet egy fasiszta diktatúra martaléka. Az MTA nemzeti szimbólum, a magyar jövő záloga, a Magyar Tudományos Akadémiáért harcolni kell.

Mindez azért is döbbenetes és érthetetlen, mert Lovász László eddig lélekemelő módon ellenállt a rezsim nyomásának és terrorjának. Ha valamivel zsarolhatóvá vált, tartozik annyival önmagának, eddigi munkásságának, a kollégáinak és a magyar népnek, hogy mondjon le, és ne legyen a diktatúra eszköze. Tisztázza magát, de a mellébeszéléstől kíméljen meg mindenkit, akkor inkább mondjon le és távozzon. Ezt ma még emelt fővel megteheti, holnap már nem biztos.

Íme, az Akadémiai Dolgozók Fóruma nyilatkozata:

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma megdöbbenéssel értesült az átvilágítás eredményének bevárása nélkül az MTA és az ITM közötti tárgyalásokon született közös szándéknyilatkozatról. Az abban megfogalmazott elvek ugyanis ellentmondanak a 2018. decemberi rendkívüli MTA közgyűlés nagy többséggel elfogadott határozatainak és az MTA Elnöksége februári döntéseinek is, miszerint az akadémiai kutatóhálózat továbbra is kizárólag az MTA szervezeti keretein belül kell hogy maradjon. Éppen ezért a Lovász László elnök és Palkovics László miniszter által aláírt nyilatkozatot nem tudjuk másként értékelni, mint az akadémiai dolgozók közössége és a magyar tudományosság számára legfontosabb kérdésben történő megfutamodást.
Mivel a kutatóintézet-hálózat működésének keretei az eddigi tárgyalások sarkalatos pontját képezték, az Akadémia szervezetén kívülre kerülése esetén a „világos, hosszú távú stratégia mentén való működés” és az „új irányítási rendszer” ígérete a nyilatkozatban vázolt formában értelmezhetetlen és a kutatóhálózat dolgozói számára semmilyen biztosítékot nem jelent.
Rendkívül problémásnak tartjuk, hogy az MTA saját, az utóbbi napokban megfogalmazott kommunikációjával ellentétesen, hivatalosan közli egy tárgyalási forduló aktuális állását. Véleményünk szerint a szándéknyilatkozat jelen formájában – különösen az MTA elnökének aláírásával ellátva – az MTA Elnökségére, az ott meghozandó döntésekre irányuló egyértelmű nyomásgyakorlás. Ezen a megítélésen az sem változtat, hogy a javaslat egy adott tárgyalási szakaszt fémjelez, mert a tartalmi elemei már a két fél közötti egyértelmű megállapodásra utalnak. A szándéknyilatkozat pontjai nem tartalmaznak semmilyen komolyan vehető garanciát sem a kutatóhálózat tudományos és szervezeti integritásának és szakmai függetlenségének megőrzésére, sem a 2020 utáni működtetés mikéntjére vonatkozóan.
Palkovics miniszter 239 napja nem adott értelmezhető magyarázatot arra, hogy miért kell az MTA kutatóhálózati struktúráját átalakítani. Hasonló módon nem kaptunk választ arra sem, milyen szakmai indokok támasztják alá az egész hazai tudományfinanszírozás rendszerének kormányzati kontroll alá vételét. A 239 nap bizonytalanságban tartás ugyanakkor nem elegendő indok ahhoz, hogy az MTA vezetése korábbi elvi állásfoglalását a rövid távú túlélés, a várható veszteségek minimalizálása reményében, és az akadémiai vagyon – egyébként nem garantált – megtartása érdekében feladja.
Az Akadémiai Dolgozók Fóruma hű marad elfogadott nyilatkozataihoz, és kiáll a közel 5000 dolgozó érdekeiért. Ezért követeljük, hogy a szándéknyilatkozatban megfogalmazott elveket – a zsarolásnak semmiképpen sem engedve – az eljárásrend betartásával az MTA Elnöksége a korábbi döntéseivel összhangban utasítsa el, és azok ebben a formában ne kerülhessenek a Közgyűlés elé. Követeljük, hogy a tárgyalások a továbbiakban a nyilvánosság előtt folytatódjanak, hogy arra a tudományos közösség reagálni tudjon.7 hozzászólás : Döbbenetes árulás történt, behódolt a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

 1. István

  March 9th, 2019

  Audiatur et altera pars. Hallgatassék meg a másik fél is. Szívesen olvasnék egy Lovász Lászlóval készített interjút ezek után. Ha nem sikerül, az is mutat valamit. Ha sikerül, akkor pedig talán többet tudunk meg.

  Reply
 2. Amanda

  March 9th, 2019

  Azok az emberek, akiket keresel, már elköltöztek Magyarországról. Nem élhetnek ott. Az paradoxon lenne.

  Orbánnal nem akkor alkuszik meg valaki, amikor aláír egy papírt, hanem akkor, amikor úgy dönt, hogy sem megölni, sem maga mögött hagyni nem fogja O1G-t.

  Te is tudod, en is tudom, hogy ez a rendszer 2010-2011 óta diktatúra. A NENyI óta tudható. A diktatúra ellen vagy harcol valaki, vagy elmenekül belőle, vagy elfogadja.

  Kilenc éven át tartó csendes harc nincs. Ha Magyarországon élne valaki, aki még harcol O1G ellen, az úgy volna lehetséges, hogy 2011-ben rendelt az interneten egy távcsöves puskát vagy egy scud rakétát, és az még mindig nem érkezett meg.

  Az MTA bezárása semmiben sem más, mint a visszamenőleges törvények, adók, és a rendőrök, tűzoltók élet pályájának visszamenőleges módosítása. Nem. Azok százszor rosszabbak voltak. Az MTA szétverése maximum vitatható. Nem törvénytelen. A visszamenőleges törvényalkotás az a nyugati, római jogra épülő világban nem létező fogalom.

  Az egyik kedvenc példáddal élve: 2011 volt az erőszak. Az MTA bezárása a seggrepacsi.

  Én átgondoltan és higgadtan írtam, hogy jó, hogy bezárják. Ez a tisztulási folyamat. Eddig mit csinált?

  Az emberek több mint 90%-a tekintélyelvű. Nem az érdekli, hogy mit mondasz. Az érdekli, hogy ki vagy, amit az alapján ítél meg, hogy milyen papírod van, és hol laksz. A terapeutám mondta nemrég, hogy nem szeret ezzel a módszerrel élni, de amikor nincs kedve valakivel vitatkozni, ráírja a borítékra a neve elé, hogy Dr. És kész. Probléma megoldva. Működik.

  Arról, hogy téged leszélsőségezetek, lehülyéztek, arról azokon kívül, aki konkrétan elkövette, nem O1G tehet, hanem többek között az MTA.

  Orbán derék ember. Végzi a dolgát. Orbán diktátor. Orbán diktál. Ez így kerek.

  A magyar értelmiség nem végzi a dolgát. A magyar értelmiség értetlenkedik.

  És kussol.

  Persze, hogy lehülyéznek, amikor te diktátorozol, a professzorok meg nem. Ők jobban tudják, mert professzorok. Te meg csak egy újságíró vagy. Aki nem is ott lakik. Tudod, hogy az emberek így gondolkodnak.

  Magyarországon nem lehet diktatúra, mert az előző miniszterelnök szerint nincs. Az előző köztársasági elnök szerint, aki alkotmányjogász(nak képzeli magát), nincs. Egyik professzor és egyik újságíró szerint sincs. (Úgy 2019 környékén esetleg már akad egy-két kivétel. Hadd ne ropjak örömtáncot.)

  Ki tehet arról, hogy Orbán rendszere a mai napig nem kapott hiteles hivatalos nevet? Orbán? Vagy a professzorok és a többi ‘értelmiség’, aki kussol?

  Remélem, bezárják az MTA-t. Jó hülye neve van.

  Azt szívből sajnálom, hogy a CEU Bécsbe költözik. Az nagy kár az emberiségnek. Azt is be kellett volna zárni. Bele se merek gondolni, mennyi további kárt okoz még a világnak egy olyan intézmény, amelynek a rektora 2018-bán azt mondja, hogy Magyarországnak demokratikusan megválasztott miniszterelnöke van. Az én szememben ő rosszabb, mint Orbán. Orbán diktátor. Orbán diktál. Ő egyetemi rektor. Ő segghülye. Az egyik teszi a dolgát. A másik nem.

  Benned is van még némi tekintélyelvűség, ha ezt másképp látod. Kik jöttek ki a CEU-ról? Lássuk csak. A fél Fidesz. Te a CEU-n végeztél? Én sem.

  Az informatikában az egyik legveszélyesebb jelenség a hamis biztonsági intézkedés. Minden olyan intézkedés, ami a normál felhasználó életét nap mint nap megkeseríti, egy kezdő hacker meg nem tudja eldönteni, hogy röhögjön vagy sírjon. Azért veszélyes, mert a főnök azt hiszi, hogy biztonságos. Az alapján hiszi azt, hogy mindenki szopik vele. Tipikus példa a kétlépcsős authentikació, ami ugyanarra a telefonra küldi el az SMS-ben a biztonsági kódot, mint amivel épp belépsz az online bankokba. És amikor minden mindegy alapon megkérdezed őket, hogy amúgy ez mire jó, akkor azt mondják, hogy biztonsági oka van. És ezek után, ha küldenél neki egy banánt, nem értené, hogy miert kapta.

  A valódi probléma ezzel nem az, hogy feleslegesen keseríti meg a felhasználó életét nap mint nap. Hanem az a fő baj, hogy elfedi azt a tényt, hogy a rendszer nem biztonságos. És amikor betörnek, az IT széttárja a kezét. ‘Mi mindent megtettünk. A legmodernebb szabványt használtuk!’

  Az MTA ugyanez. Amíg van MTA, valaki, a világ megértésében az első szárnycsapásokat probalgató személy (tehát szinte mindenki) azt gondolhatja, hogy Magyaroszágon van tudós. Legalább egy. Muszáj lennie, hiszen van tudományos akadémia is, nem? Nehezen tudok ilyen logikai bakugrásért haragudni egy kezdőre.

  Egy tudós számára a valóság megismerése mindennél fontosabb. (A tudós a bíró antitézise.) hogy tudná valaki megismerni a világ eldugott apró titkait, ha a vele szemben álló orbitális rémről minden nap hazudik.

  Aki Orbán rendszerében él, minden nap hazudik magának.

  Az újságíró is hazudik, aki nem azzal kezdi minden cikkét, hogy ‘A magyarországi diktatúra újabb fordulata…”

  Mondom, minden cikkét (amit Magyarországról ír). Miért? Te nem ezzel kezded?

  Szerintem te és egy-két társszerződ vagytok jelenleg egyedül újságírók a földön, aki magyarul írnak.

  Van egy anekdota két zeneszerzőről, vagy talán egy tudósról és egy zeneszerzőről, már nem emlékszem. Sétáltak az úton, és jött a király, és az egyik nem köszönt (előre). A másik kérdezte, hogy miért. ‘Miért köszöntem volna? Ő csak egy király. A zene örök.”

  A zene örök. A tudomány is az. Aki Orbán előtt meghajolt, az méltatlan a zenére és méltatlan a tudományra. Schiff András nem hajolt meg. Nem is megy oda.

  Ezek az emberek 9 éve meghajoltak.

  Magyarországon nincs tudós. Akkor mi a bántanak kell MTA? Csak elfedi a valóságot.

  Amikor legközelebb le akarod írni, hogy elüldözték a CEU-t, gondolj arra, hogy a CEU rektora szerint Orbán demokratikusan megválasztott miniszterelnök. Szerinted ez az ember abban segít, hogy téged kevesebben hülyézzenek le, vagy azon fáradozik, hogy minél többen?

  Azt mondták, hogy nem lehetséges olyan egyezményt aláírni, amit Orbán akar. Aztán aláírták. Amit nem lehetséges. És utána megszopatta őket Orbán, és nem írta alá. Ez az intellektus nemzetközi ünnepnapja kellene legyen. A tragédia az lett volna, ha ezek után, hogy aláírják, amit nem lehet aláírni, maradhatnak. Nem igaz, hogy már nem dolgozik a természetes szelekció. Amikor a CEU szétrohad és az MTA végleg bezár, az pontosan az.

  Az Amerikai Népszava az egyetlen entitás, ami kilenc éve nyíltan és következetesen harcol a magyarországi diktatúra ellen. Nincs több ilyen.

  Azok közül, akinek papírja van arról, hogy okos, összesen ha ketten mondtak bármi értelmeset. Majtényi és Kolláth. (Aztán nyugdíjba mentek). Amikor ők elhallgattak, a magyarországi értelmiség megszűnt létezni.

  Jelenleg – évek óta – te vagy az egyetlen 10-15 millió ember közül, aki harcol Orbán ellen.

  Az MTA és a CEU akkor hódoltak be, amikor 2011-ben nem nevezték Orbánt diktátornak. Ha ők nem mondták, ők nem értették, kiből merítsen és mit merítsen az a sokmillió, túlélésben bizakodó ember.

  A tudomány a szellem lángja a sötétségben. Ha ez így van, akkor magyar tudományos akadémia nem létezik.

  El kell mondjak valamit. Az utóbbi fél évben egyre gyakrabban visszhangzanak a szavaid a HVG.hu kommentekben. Nyilván máshol is. A többit nem olvasom.

  Lehet, hogy véletlen.

  Szerintem nem.

  A HVG.hu kommentek sokkal nagyobb egyetértésben vannak azzal, amiről kilenc éve írsz, km-t bármit, amit akar a HVG, akar másik magyarországi médium valaha leírt.

  Az emberi gondolatok döntő többsége fejből fejbe, másolás útján szaporodik. Úgy néz ki, eddig tartott, amíg odaért, amit írtál. Biztos máshonnan is keletkezett, és volt más, aki kezdettől fogva értette, de mostanában szinte szóról szóra látom ott visszhangzani, amit írtál.

  Ennek lehet örülni. Még annál is sokkal jobban lehet, mint annak, ha megszűnik a CEU vagy az MTA.

  Az AN egyedül többet tett az asztalra.

  Reply
  • Amanda

   March 9th, 2019

   (A hibák és az értelmetlennek tűnő szavak miatt Tim Cooknál és az Apple-nél lehet reklamálni. iPaden írtam.)

   Reply
   • Frici

    March 9th, 2019

    “Az Amerikai Népszava az egyetlen entitás, ami kilenc éve nyíltan és következetesen harcol a magyarországi diktatúra ellen. Nincs több ilyen.”
    Egyetértünk!
    Sajnos.

    Reply
  • Drajkó Zoltán

   March 10th, 2019

   Asszem kerek és korrekt. Szomorúan igaz összefoglaló. Endseason sale.

   Reply
  • Elter András

   March 11th, 2019

   Minden szavad SZÍNIGAZ

   Reply
 3. Drajkó Zoltán

  March 10th, 2019

  Simply question, simply answer: the price of gold. Jó misézést!

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)