2024, július19, péntek
KezdőlapFesz leszKik nevezték Németh Sándort a világ 6. legbefolyásosabb "keresztény" vezetőjének?

Kik nevezték Németh Sándort a világ 6. legbefolyásosabb „keresztény” vezetőjének?

-

„Németh Sándor a világ egyik legbefolyásosabb keresztény vezetője” – adta hírül a szenzációt a Hit Rádió, miután az Izrael Szövetségesei Alapítvány „közzétette az 50 legbefolyásosabb Izrael-barát keresztény vezető nevét”. Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze a listán a hatodik helyre került.

A lista pontos jelentéséhez tudni kell, hogy azoknak a keresztény vezetőknek a listájáról van szó, akik a saját országuk politikusait és törvényhozását sikeresen befolyásolták „Izrael-barát” irányba. Nem a világ egészére gyakoroltak meghatározó befolyást, mint amit a Hit Rádió címe sejtet. Németh Sándor esetében azonban még ez is zavarbaejtő, mert ilyen befolyásról nem tudunk.

Az Izrael Szövetségesei Alapítvány azokat a keresztény parlamenti és szenátusi képviselőket tömöríti, akik saját országuk törvényhozásában – lobbicsoportba szerveződve vagy önállóan – hitelvi alapon Izraelt támogatják. Az Alapítvány célja, hogy az Izrael-barát keresztény vezetőket összekapcsolja azokkal a politikusokkal, parlamenti képviselőkkel, akik saját törvényhozásukban Izrael-barát lobbitevékenységet folytatnak. Egyház és állam összefonódását segítik, „nemes cél”, Izrael érdekében az egész világon. Deklaráltan a zsidó-keresztény értékek védelméről van szó, valójában egy szélsőjobboldali mozgalom támogatásáról.

Ebben a mozgalomban a keresztény vezetők politizálnak, a politikusok egyházi ideológiát képviselnek. A cél az, hogy a világ „Izrael-barát” keresztény vezetői, pásztorai, prédikátorai minél nagyobb befolyást gyakoroljanak saját országuk politikusaira és parlamentjeire, a vallásos Izrael-barát értékrend alapján. A keresztény vezetők és a politikusok összefonódását segítő mozgalom deklarált célja Izrael támogatása. Az Izrael Szövetségesei Alapítvány a világ 43 országában működő Izrael-barát parlamenti lobbicsoport munkáját koordinálja. A nemzetközi hálózat azonban már saját szempontjai alapján kívánja eldönteni a választásokat, olyan politikust kiválasztva, aki a programjukat végrehajtja.

Izrael támogatása csak egy ürügy, a lényeg a világi hatalom megszerzése, a politikusok befolyásolása, az országok vezetőinek kiválasztása. Izrael témája eszköz ehhez, ami megnyitja az ajtókat a politikai élet felé.

*

Nem véletlen, hogy az Izrael Szövetségesei Alapítvány elnöke Josh Reinstein, a Kneszet Keresztény Szövetségesei Csoport igazgatója, amelyből a világméretű alapítvány kinőtt. A Kneszet Keresztény Szövetségesei Csoportját Yuri Shtern alapította 2004-ben, különböző izraeli pártok frakcióinak tagjaival. Az ő munkatársa volt Josh Reinstein, a jelenlegi igazgató. 2005-ben Yuri Shtern, Josh Reinstein és Benny Elon rabbi, egykori izraeli turisztikai miniszter meggyőzte John Hagee amerikai neoprotestáns evangélikál tévéevangélistát, egy amerikai keresztény-cionista szervezet vezetőjét, hogy alapítsa meg saját „pro-Israel” szervezetét, a Christians United for Israel (CUFI) nevű organizáció.

A szervezet a nevét egy 1975-ben, David A. Lewis által alapított szerveződésről vette. Ez a szervezet hivatott arra, hogy egyesítse az Izrael-barát keresztény pásztorokat Amerikában az Izrael melletti lobbizás érdekében. Több mint 400 pásztor csatlakozott, és a tagok közé számolják az összes hívőt, akik e pásztorok gyülekezeteihez tartoznak Amerikában. Ez jelenleg több, mint ötmillió ember, amelynek többsége nem tudja, hogy tag, viszont a pásztoraikat követik a „pro-Israel mozgalomban”. Mint ahogy mindenben, egészen a zoknijuk színének kiválasztásáig.

John Hagee 2006-ban a Christians United for Israel nevű szervezetet hivatalosan is bejegyeztette texasi San Antonio székhellyel, ahol a saját ministry-je is működik. Az Izraelt támogató amerikai keresztény vezetők szervezete volt az egyik láb, amit létre kellett hozni az Izrael-párti keresztény vezetők és politikusok szövetségéhez és összefonódásához. Az izraeli Kneszet Keresztény Szövetségesei Csoport (Knesset Christian Allies Caucus) mintájára 2006-ban létrehozták az első testvércsoportot, az amerikai Kongresszusi Izrael Szövetségesei Csoportot (Congressional Israel Allies Caucus) az amerikai kongresszusban, amely a másik láb, amelyen ez a mozgalom áll.

Az amerikai Congressional Israel Allies Caucus első elnöke Mike Pence volt, akiből Trump alatt az Egyesült Államok alelnöke lett. Méghozzá az evangéliumi keresztény lobbi jelölésére és nyomására, mivel az evangelikál keresztény hívők 81 százalékát, hívők tízmillióit állították szavazóként Trump mögé, hogy ezzel hatalomra jussanak. Trump megválasztása ugyanis az evangelikál keresztény mozgalom vezetőinek hatalomra jutását, sőt a kormányzati hatalom megszerzését jelentette. Trump nekik egy báb, akivel bármit megcsináltathatnak. Trump az ideális ember, aki annyira hülye, hogy az sem tudja, mit csinál, és mindenki másnál jobban irányítható és manipulálható. Soha egyetlen elnököt nem tudtak ezek a tévéprédikátorok így az ujjuk köré csavarni és bármire rávenni. Mint például arra, hogy az amerikai nagykövetséget költöztesse Jeruzsálembe. Mintha ettől bármi megváltozott volna, és előbb jönne vissza a Messiás.

Az amerikai Kongresszusi Izrael Szövetségesei Csoport (Congressional Israel Allies Caucus) létrejöttével az intézményes összefonódás másik oldala, a politikusok, kongresszusi képviselők csoportja is megalakult. Ezután jött a következő lépés: az izraeli és amerikai minta kiterjesztése az egész világra. Ez lett az Izrael Szövetségesei Alapítvány (IAF), amelyet 2007-ben az egykori ortodox rabbi, Izrael volt turisztikai minisztere, Benny Elon alapított. Benny Elon felfedezése az volt, hogy van egy olyan keresztény mozgalom, a neoprotestáns evangelikál karizmatikusok, amely nem antiszemita, hanem pozitív módon tekint Izraelre, mint a bibliai próféciák hazájára, ahova visszajön a Messiás. Ezért támogatja az izraeli jobboldal legfőbb célját, a tiszta zsidó nemzet létrehozását, a csak zsidó Jeruzsálem, mint Izrael örök és megbonthatatlan fővárosának programját. Ezért sokat járnak Izraelbe, szeretik Izraelt és hatással lehetnek a világ kormányaira, törvényhozásairai. Elsősorban Amerikában, de az egész világon.

Turisztikai miniszterként bátorította az izraeli zarándokutakat, amelyek egyrészt jó bevételt hoztak Izraelnek, másrészt erősítették a neoprotestáns evangelikál mozgalom elkötelezettségét Izrael mellett. Azokat a keresztény vezetőket, akik Izraelbe zarándokutakat szerveztek, ügyesen megnyerte az ügynek, hogy Izraelnek legyenek tevékeny támogatói, és ennek érdekében erősítsék az egyházuk és az állam, a gyülekezetük és a politikai elit összefonódását. Így jött a képbe Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezetője is, ahogy azt később látni fogjuk.

*

Létrehoztak egy nemzetközi hálózatot, amely keresztény vezetőkből és a velük összefonódott politikusokból áll. A keresztény vezetők már az adott ország politikai irányításának megszerzését is célul tűzték ki, a látszólag nemes ügy és a „keresztény célok” érdekében. A melegekkel szembeni fellépés és az abortusz kérdése mellett „Izrael ügye” lett a harmadik téma, ami legitimálja a „keresztény” politizálást, amelynek eredményeképp azonban illiberális, szélsőjobboldali, fasisztoid kormányzás jön létre, mert az ideológiai államokból mindig ez következik. A kiindulópont látszólag nemes, mert az „Izrael-barát” szövetség célja az antiszemitizmus elleni harc, Izrael békéjének és szabadságának megvédése. Csakhogy az eszköz ma már függetlenedett ezektől a céloktól, az egyház és az állam összefonódását, fasiszta rezsimek kialakulását eredményezte.

Az amerikai neoprotestáns, fundamentalista, evangelikál mozgalom minden kétséget kizáróan szélsőjobboldali politikai erővé vált, amely nem egész Izrael, hanem az izraeli szélsőjobboldal támogatója. A politikával összefonódva a melegek, az abortusz és „Izrael” zászlóra tűzésével, elvétette a célt, az irányt. A bibliai kereszténységtől, az evangéliumtól, az Isten országától elfordult. Identitását és tevékenységét az evilági hatalmi harcokban, általuk fontossá tett értékek (melegek, abortusz, Izrael) állami erővel való képviseletében és kikényszerítésében találta meg. A Biblia eszközzé és másodlagossá vált számukra. Belekóstoltak a világi hatalomba és az került a középpontba. A hatalomnak ideológiát adtak, a maguk ideológiájához hatalmat kaptak. Mint a középkorban.

Úgy történt, mintha Jézus Krisztus a szadduceusokhoz csatlakozott volna, akik egyesítették a vallási és a politikai hatalmat. A kettő elválaszthatatlan lett egymástól. Ez a Heródes kovásza, a hatalomvágy és a pénz szeretete,. Az evilági szemlélet, amihez szervesen illeszkedik a jóléti evangélium. Ha Jézus Krisztus kiegyezik velük, ahogy a neoprotestáns evangelikál mozgalom tette, akkor soha nem feszítették volna meg és a megváltás elmarad. Akik a szadduceusokat követik, ugyanígy elveszítik a kereszt perspektíváját, az engesztelő áldozat, a megváltás lényegét, és nem azt helyezik a középpontba. Egyszerű evilági politikai hatalommá váltak, a keresztény ideológia a tömegek mozgósítására való. A hívők kontrollálása és a felettük való uralom eszköze.

Jézus Krisztus idejében a világi bíráskodást is gyakorló főpapok a szadduceusok közül kerültek ki. A szadduceusok azt szerették volna, ha Jézus Krisztus beáll közéjük, de nem tette. Jézus Krisztus halálra ítélésében a szadduceus Kaiafás főpap játszott főszerepet. A szadduceus magatartás és logika, ami emögött az Izraelből irányított nemzetközi hálózat mögött áll, szintén szöges ellentétben áll Jézus Krisztussal. Nem véletlenül a szadduceusok határozták el, hogy megölik Jézust. Ez a szadduceus magatartás fogja ezt az evangéliumi neoprotestáns mozgalmat is az Antikrisztus mögé állítani, aki a következő világdiktátor lesz, aki halomra gyilkolja majd a zsidókat.

Az Antikrisztus a legnagyobb „pro-Israel” aktivista lesz, aki felépíti majd a jeruzsálemi templomot. Keresztények és zsidók lelkesednek majd érte, s mondják „Isten emberének” „kiválasztottjának”, mint most Trumpot, amíg csak be nem ül a jeruzsálemi Templomba, önmagát Istenként mutogatva. Akkor derül majd ki, hogy ezek a nemesnek tűnő célok, amiért ezek a keresztény vezetők és híveik lelkesednek, Isten ellenségétől, az ördögtől valók. Isten ellenségének oldalára állítja most is keresztény hívők tömegeit. Senki nem támogatja olyan erővel a Sátánt, mint a keresztények, a korrupt heródesi pásztoraiknak köszönhetően.

*

Németh Sándor is a zarándokutak kapcsán került ebbe a hálózatba. Németh Sándor egy idő után fontosnak tartotta, hogy minél több csoportot szervezzenek izraeli körutazásra. Komoly biznisz alakult ki belőle, nemcsak az izraeli partner számára. Már a kilencvenes évek közepén beindultak a szervezett izraeli utak, amelynek még nagyobb lökést adott 1996-ban a „Nem felejtkezünk el rólad Jeruzsálem” elnevezésű konferencia, amelyet Jeruzsálem alapításának 3000. évfordulójára rendeztek, amelyen a Hit Gyülekezete 2500 tagja vett részt. Németh Sándor ekkor már vitt magyar politikusokat is az útra. Ekkor történt, hogy a volt III/III-as ügynök, Morvay Péter, Németh Sándor személyi titkára, ellopta a hívők befizetett pénzének egy részét és háromszintes házat épített belőle, amit Németh később eladatott vele. A hívők a pénzüket nem kapták vissza, csak a kisebb tolvaj zsebéből a nagyobb tolvaj zsebébe vándorolt.

Benny Elon volt izraeli turisztikai miniszter már 2004-ben bevonta Németh Sándort ezekbe a terveibe. Németh Sándor beszervezésének történetét érdemes a Hetek című újságból idézni: „2004 februárjában Jeruzsálemben Binjamin Elon izraeli turisztikai miniszter fogadta Németh Sándort, a Hit Gyülekezete vezető lelkészét. A megbeszélésen nemcsak az evangéliumi közösség által szervezett zarándokutakról volt szó, hanem arról is, hogyan lehet zsidó és keresztény vezetők aktív közreműködésével kiállni a közös értékek védelmében és megnyerni ehhez nemzeti politikai személyiségek támogatását is. A találkozóból az elmúlt évtizedben nagy befolyású világmozgalom bontakozott ki, amelynek európai központjává Budapest vált.”

A Hit Gyülekezete már Benny Elon és Németh Sándor találkozásához köti a nemzetközi hálózat létrejöttét. Ez a mozgalom formalizálta a neoprotestáns egyházak hitehagyását és a világi hatalommal való összefonódását. Kitalált egy indokot arra, hogy a karizmatikus egyházak politikai hatalomra törekedjenek, saját „ügynököket” tartsanak a politikai elitben, és elsőszámú tevékenységük a politika befolyásolása legyen. Ebben a mozgalom nélkül is úttörő szerepet játszó Németh Sándor magát szemelte ki európai vezetővé. Így lett Németh Sándor egyik vejének testvére, Pátkai András, az Izrael Szövetségesei Alapítvány brüsszeli európai igazgatója.

Pátkai András, Németh Sándor egyik lánya férjének, Pátkai Mihálynak a testvére. Családon belüli bizalmi ember, aki az ATV vezérigazgatója is volt. Egy életrajzában az olvasható, hogy „2009-ben Andrást Németh Sándor, a Hit Gyülekezete pásztora mutatta be a jeruzsálemi Izrael Allies Alapítványnak és a Knesset Christian Allies Caucusnak. Azóta az IAF ügye iránti elkötelezettsége révén fejlődött a tevékenysége az Európai Parlamenttől, Oroszországon át az izraeli Kneszetig átfogóbb keretek között.” Az orosz titkosszolgálat rendkívüli aktivitása bizonyított tény ebben a mozgalomban. Álhírekkel látják el a hívőket és átvették a Családok Világkongresszusát (World Congress of Families – WCF), amelyben az orosz titkosszolgálat bekebelezte az evangéliumi keresztény mozgalmat, és a szélsőjobboldal hatalomra jutásán dolgozik az egész világon.

Pátkai András Brüsszelben vezette az IAF irodáját. Németh Sándor adta az európai igazgatót, a családjából. Az egészet lenyúlta magának, s jó szokásához híven kizárt mindenki mást belőle. Ezek után érthető, hogy Josh Reinstein, az Izrael Szövetségesei Alapítvány elnöke azt nyilatkozta a Heteknek, hogy „Európában Izraelnek nincs nagyobb barátja és támogatója, mint Németh Sándor”. Németh nem is engedett senki mást a szervezet közelébe, sem az európaiak, sem saját gyülekezetének tagjai közül. Izrael és ez a szervezet az ő biznisze, az izraeli kitüntetéseit is mindig tőlük kapta, a Kneszet Keresztény Szövetségesei Csoporttól, amely 7 fővel alakult. Ezt szokták úgy beharangozni, hogy Németh a Kneszet díját kapta meg.

*

Ha az Izrael Szövetségesei Alapítványt azonosítjuk Izraellel, akkor mindenképp Németh a legnagyobb európai barátja, egyébként aligha. Németh Sándor érdemei kiolvashatók a Hetekből, ami leírja a folyamatot: „Először Ariel Saron izraeli miniszterelnök rendezett konferenciát 2004-ben keresztény vezetők számára Jeruzsálemben – ennek keretében került sor Elon miniszter és Németh Sándor találkozójára is. A rendezvényen az akkor éppen pénzügyminiszterként szolgáló Benjamin Netanjahu is felszólalt. Ezen a konferencián még csak a zsidó állam és a keresztény közösség szorosabb együttműködéséről volt szó, de hamarosan megalakult az izraeli kneszetben az a többpárti képviselőkből álló csoport, amely a politikai együttműködést kereste a különböző országok filoszemita és Izrael-barát keresztény parlamenti képviselőivel. A Kneszet Keresztény Szövetségesek Képviselőcsoportja több ország parlamentjében kezdeményezte hasonló csoportok megalakítását. Európában az első konferenciájukat 2011-ben Budapesten tartották, amelynek munkájában számos magyar kormánypárti és ellenzéki politikus is részt vett. 2013-ban az időközben Izrael Szövetségesei Alapítvány névre váltott szervezet úgy döntött, hogy Washington után ismét Budapesten rendezi európai csúcstalálkozóját.”

Németh Sándor biztosítja az infrastruktúrát és a magyar politikusok részvételét ehhez. Ez a szervezet számára egy eszköz a személyes hatalma és kapcsolatai kiépítéséhez. De Németh Sándornak olyan komoly befolyásáról nem tudunk, hogy ő a magyar törvényhozást befolyásolná. Viszont a maga érdekében jól játssza ki az „izraeli kártyát” és fordítja ezt a hasznára, mintha jelentős politikai tényező lenne. Mint például most, miután kiderült róla, hogy egy állelkész és tolvaj, mire a kapcsolataival ennek a listának a 6. helyére pozícinálta magát, hogy a megtépázott hírnevét helyreállítsa. Ez a 6. hely még fontos szerepet játszhat az ellene zajló nyomozás leállításában. De Németh Magyarországon nem olyan befolyásos, mint ahogy izraeli pártfogóival elhitette. Orbán nem az ő embere, mint ahogy az amerikai sarlatánok a kezükben tartják Trumpot. Örül, ha Orbán nem teszi börtönbe, és nem veszi el a lopott vagyonát.

A Hit Rádió üzenetében ezúttal is megjelent a nagyotmondás démona, amikor azt sugallták, hogy Németh Sándor a világ 6. legbefolyásosabb keresztény vezetője. Egy olyan listán, amit Paula White, Trump kétszer elvált, plasztikai műtétre kétmillió dollárt költő házi „bibliatanítója” vezet, és amelyen nincs rajta a katolikus pápa. Németh egy olyan szervezet listáján lett hatodik helyezett, amely azt értékeli, hogyan tudnak keresztény vezetők politikai befolyásra szert tenni, ami a Biblia szerint elfogadhatatlan. Ez a lista azt mutatja meg, kik hagyták el a keskeny utat, kik fordultak el az Isten Országától.

Tegyük hozzá, hogy deklaráltan „Izrael támogatóiként”, ami csak egy hivatkozás, valójában hatalom és pénz reményében egy szélsőjobboldali ideológia kiszolgálóiként. Németh egy nemzetközi hálózat ügynökeként került erre a listára, amelyen olyan érdemekre is céloznak, amilyentől magyar embernek ketté áll a füle. Németh Sándor elhitette Izraelben, hogy ő intézte el a holokauszttagadás törvényben való betiltását Magyarországon. Ez is hasonló nagyotmondás volt, mint amikor Charisma magazin szerint Rodney Howard-Brown-nak eldicsekedett, hogy ő rúgta ki Soros Györgyöt Magyarországról, az amerikai prédikátor pedig vesztére elmondta az újságnak. Utólag egyezkedhettek, hogy ki hazudott.

A Jerusalem Post 2010. május 5-i számában egy független hírforrásra, a „kiemelkedő magyar televíziós és nyomtatott újságíróra”, Morvay Péterre hivatkozva azt közölte, hogy „keresztény-zsidó szervezetek széles koalíciója és Mesterházy Attila, a Magyar Szocialista Párt akkori elnöke játszott döntő szerepet abban, hogy a parlament elfogadta a holokauszttagadás büntethetőségét lehetővé tevő törvény megszületését”. A kiemelkedő Morvay a Jerusalem Postnak elmulasztotta közölni, hogy ő nem egy objektív hírforrás, hanem a Hit Gyülekezete propagandista szócsöve (amúgy „Hartmann László” fedőnéven volt III/III-as ügynök, akinek jelenleg Németh Sándor a „tartótisztje”). A Jerusalem Postból azt tudhatta meg az izraeli olvasó, hogy a törvény azért született meg, mert a Kneszet Keresztény Szövetségesei Csoportja januárban Budapesten járt és találkozott egyebek mellett Mesterházy Attilával, az MSZP miniszterelnök-jelöltjével.

A másik objektív hírforrás, Josh Reinstein, a Jerusalem Postnak azt mondta, hogy Németh Sándor és a Hit Gyülekezete 140 ezer tagja (sic!) volt befolyással a törvény elfogadására. Ezt nyilván magától Németh Sándortól hallotta, mert a pesti találkozás után a vendégek hazamentek Izraelbe. Ez nagyjából annyira igaz, amennyire 140 ezer tagja van a Hit Gyülekezetének. Megszólalt a cikkben Pátkai András is, aki a cikk szerint szintén előmozdította a törvény elfogadását, csak a magyar sajtó nem tud erről semmit. Mert erről egyetlen szó meg nem jelent sehol, csak a Jerusalem Postban, amelyet ilyen kiemelkedő újságírók tájékoztattak, mint a Morvay.

Ilyen érdemek miatt került az IAF listájának 6. helyére Németh Sándor, megfeledkezve arról, hogy még szerepelni is szégyen olyan listán, amelyet a Paula White nevű, még Amerikában is eretneknek nevezett lelkésznő vezet, aki Trumppal szállodai szobákba járt Bibliát tanulmányozni, s aki a Benny Hinn nevű tévéevangélista szeretője volt. Trumphoz való közelsége miatt Paula White megelőzte még John Hagee pásztort is, aki Amerikában az egészet elindította. Paula White-ot talán csak Trump előzhetné meg, vagy ha őt megkérdezik, akkor a Stormy Daniels nevű pornószínésznő, akinek Trump túl kevés hallgatási pénzt fizetett, és beszámolt a Trumppal töltött keresztény órákról.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések