2024, július16, kedd
KezdőlapMagyarországMilyen hívők azok, akik Istenre fogják a halálos járványt?

Milyen hívők azok, akik Istenre fogják a halálos járványt?

-

A Hit Gyülekezete rádiója, a Hit Rádió online oldalán jelent meg a hír, miszerint „Az amerikaiak 44%-a szerint a koronavírus Isten figyelmeztetése”. A forrás a Christian Headlines című amerikai „keresztény” propagandaújság. Azok egyike, amely szisztematikusan tájékoztatja félre és vezeti az orránál fogva az amerikai és a világ más részein élő neoprotestáns hívők tömegeit. Magyarországon ezek éllovasa a Hit Gyülekezete propagandamédiája. Maga a cikk megtévesztő, hiszen azt állítja egy ezer fős reprezentatív minta alapján, hogy „Isten figyelmeztetése a koronavírus és akár egy közelgő ítélet előjele is lehet”. A felmérés teljesen szakszerűtlen, mert nem veszi figyelembe, hogy ilyen események kapcsán az emberek könnyen kerülnek világvége hangulatba és tulajdonítanak eszkatológikus jelentést bárminek.

De árulkodó az, hogy amikor arra kérdeztek rá, hogy ez az „isteni figyelmeztetés” mennyire fordította Isten felé a válaszadókat, akkor siralmas eredmények születtek, amelyeket a kutatást végző, elfogult és tendenciózus “Joshua Fund” elnevezésű keresztény alapítvány vezetője a szokásos pünkösdi-karizmatikus hamis kincstári optimizmussal „lenyűgözőnek” nevezte. Ez egyben azt is jelzi, hogy a kutatást végző és publikáló cég vallási irányzata boldog, hogy van világjárvány, mert az embereket Isten felé fordítja. Nézzük a „lenyűgöző” adatokat: „A kutatás megkérdezte a nem keresztény válaszadókat arról is, hogy az események következtében nőtt-e az érdeklődésük Isten és a kereszténység felé. Az adatokból kiderül, hogy 7% elkezdett Bibliát olvasni, 8% százalék számolt be arról, hogy a családdal többet beszélgetnek szellemi kérdésekről, 5% kezdett el a Biblia próféciái után kutatni és 2% még keresztény tanításokat is elkezdett hallgatni.”

Ezek a lenyűgöző adatok, 7 százalék olvasott a karanténban Bibliát, ennyien lehettek a mintavételben eleve hívők is. De állítólag az a lenyűgöző, hogy 2 százalék elkezdett keresztény tanításokat hallgatni. Ha Isten ilyen hatékonysággal képes használni egy világjárványt, akkor az egy csődtömeg, akkor a menny megbukott, Isten mondjon le, mert ez egy nagy nulla. Isten ezért öl meg tízezreket, ezért omlasztja össze a világot, hogy a járvány idejére 2 százalék ember meghallgassa valamelyik hamis próféta tévéprédikátor „tanítását”. Még a koncepciózus „kutatás” eredménye is azt mutatja, hogy a 44 százalék semmit nem ér, mert hiába gondolják ennyien, hogy Isten kez evan a dologban, csak 7 százalék vesz ettől a kezébe Bibliát, 2 százalék fordul kereszténynek mondott tanítások felé.

Az egész boldog híradás az evangéliumi pünkösdi-karizmatikus mozgalom totális csődjét és a kereszténységtől való elszakadását bizonyítja. Milyen Istenben hisznek azok, akik Istennek tulajdonítják a vírust, a járványt, aki ezzel az eszközzel akarja jobb belátásra bírni az embereket? A Biblia nem azt mondja, hogy az Istennek a jósága az, ami megtérésre indít? Nem azt mondja, hogy az igehirdetés bolondsága tartja meg a hívőt, és nem a vírus? Nem azt mondja, hogy „a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje”. Milyen hívők azok, akik szerint az Isten ereje nem a keresztről való beszéd, hanem a koronavírus. Üdvözlik a koronavírust, mint Isten figyelmeztetését, amely néhány ember kezébe Bibliát adott. Nyilván addig, amíg az életveszély fennáll. De ha vírus által szól Isten a világhoz, akkor mi értelme volt Jézus Krisztusnak megszületnie, meghalnia, feltámadnia és megmentenie a világot? Elég lett volna félévente egy vírust legyártani és ráereszteni az emberekre.

Az sem zavarja ezeket az esztelen embereket, hogy ebben az esetben Kenneth Copeland és társai helytelenül teszik, ha „megkötözik” a vírust és parancsolnak neki, mert akkor Istennel szállnak szembe, aki a vírust ráengedte az emberiségre. Akkor mi értelme úgy imádkozni, hogy Isten vessen véget neki, ha Isten így akarja figyelmeztetni bármire az embereket? Miért kérik ugyanezek az emberek, hogy ő ne kapják el a vírust, ha ez az Isten akarata? Nem úgy kell imádkozni, hogy ne az én, hanem a Te akaratod legyen meg? Mekkora eretneknek kell lenni ahhoz, hogy valaki ezeket az összefüggéseket ne lássa át, és milyen felelőtlen gazembernek, hogy ilyenekkel tévesszen meg embereket. Az nem tűnik fel nekik, hogy amikor az ördög ki lesz iktatva a világból, és eljön a messiási kor, akkor nem lesz vírus? Ha istentől van a vírus, akkor miért múlik el azzal, hogy félre lesz állítva az ördög? Lassan ott tartunk, hogy ennek a sok ostoba embernek az ördög jobb színben tűnik fel, mint Isten. Miért szeretik keresztények ennyire a csapásokat? Kinek a szolgái ezek? Istennek vagy az ördögnek?

Ez az egész hamis öröm megkérdőjelezi az Isten jóságát és kegyelmét. Ha Isten a Fiát, mondhatni: önmagát áldozta fel azért, hogy megmentse az embereket, akkor hogyan képzelheti bárki, hogy szándékosan elpusztítja őket. Köztük válogatás nélkül hívőket és nem hívőket. Ábrahám azt kérdezte, amikor Isten el akarta pusztítani Sodomát, hogy „Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonoszszal, és úgy járjon az igaz mint a gonosz: Távol legyen tőled! Avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna-é igazságot?” Isten nem pusztította el az igazat a gonosszal együtt, hanem előbb kivezette az ártatlanokat. Amit a pünkösdi-karizmatikus neoprotestáns mozgalom képzel istenről, az teljes egészében ellentétes a Biblia istenképével. Amikor a tanítványok azt mondták Jézusnak, hogy tüzet hozzanak-e le az égből, hogy elpusztítsa az engedetleneket, Jézus azt mondta, hogy az Istennek fia nem azért jött, hogy elpusztítsa az emberek lelkét, hanem megtartsa. Mennyivel inkább a megváltás után.

Ez népbutítás, agymosás, emberek félrevezetése, becsapás. Hívő emberek tízmillióit ferttőzik meg ehhez hasonlóan hazugságokkal, tartanak uralmuk alatt milliókat szerte a világon hazug propagandával. Ez annak következménye, hogy egyszemélyi vezetés alakult ki, tekintélyelvű uralom, amit összetévesztenek a teokráciával. Hamis apostolok, hamis pásztorok, hamis próféták uralma alá került a neoprotestáns evangéliumi kerestzénység, amely elszakadt a Bibliától. A világi hatalommal való összefonódás, a pénz szeretete elválasztotta ezeket az embereket Istentől és az Isten ismeretétől. Egy iparágat hoztak létre, amely megtévesztett Istent keresőp emberek millióinak a becsapásából és kifosztásából gazdagodik.

A szükségesnél kisebb figyelem irányul a hívők álhírekkel és hamis propagandával való manipulálására, holott az orosz titkosszolgálat jelentős erőket mozgósít arra, hogy Amerikában és a világ más részein a legaktívabb és leginkább befolyásolható evangéliumi (evangelikál) neoprotestáns hívők tízmillióit befolyásolja és a liberális jogállamokkal szembeni gyűlöletre uszítsa. Ennek a tevékenységnek jelentős szerepe van abban, hogy Amerikában és a világ más részein is valóságos szörnyetegeket támogatnak a pünkösdi-karizmatikus hívők tömegei, és jelentős szerepük van abban, hogy demokratikusan fasisztákat választ magának egy-egy ország. Ez a propaganda a „keresztény” sajtón kerestzül jut el és fertőz meg tízmilliókat, a mainstream médiában csak ritkán figyelnek fel arra, mi zajlik ebben a második nyilvánosságban.

A piacosított és anyagias, haszonelvű gyülekezetek vezetői ráéreztek a tömegkommunikáció hatására, és gyakorlatilag propagandává züllesztették a kereszténység tanítását és a hívek tájékoztatását. Mindez a világi hatalommal, az állammal való összefonódást szolgálja, és a pénzimádatot leplezi. Ezeket a gyülekezeteket milliárdos pásztorok és tévéevangélisták vezetik. A „médiaegyház” a kereszténység hamisítását eredményezte, és aki világi mércével mérve „sikeres” akar lenni, ezt az utat követi. A fasiszta diktátorok pedig ráéreztek a katolikusokat egyre inkább felváltó militáns neoprotestáns keresztény tömegekre, nem sajnálják tőlük a pénzt, hogy a korrupt pénzéhes pásztoraik révén maguk mögé állítsák őket. Ez ma már erősebb bázis, mint a katolikus egyház, mert a katolikus hívőkre kevésbé tud hatást gyakorolni a saját egyházuk, mint a szinte parancsuralmi és tekintélyuralmi rendszerben működő pünkösdi karizmatikusok esetében. Nem beszélve arról, hogy a katolikus egyháznak jelenleg egy kerestzény, tehát liberális pápája van.

Ez a folyamat vezetett el odáig, hogy a Biblia szellemiségétől teljesen elszakadt, fundamentalista fanatikusokat uralma alatt tartó gyülekezeteket sarlatánok vezetik, akik megkötözik a vírust, kijelentik, hogy a vírusnak vége, ők imával legyőzték, aztán másnap csaknem ezer halott cáfolja a sarlatán ima erejét. Válságos helyzetekben különösen elszaporodnak a hamis próféták és beindulnak a propagandaeszközök. Így van ez most is, amikor hamis kereszténység legerősebb bástyája, a Hit Gyülekezete rádiója, a Hit Rádió terjesztette az amerikai „keresztény” szennymédia legújabb butítását.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések