2024, július21, vasárnap
KezdőlapFesz leszNémeth Sándor: aki kifogásolja az offshore céggel ellopott kétmilliárdot, az náci

Németh Sándor: aki kifogásolja az offshore céggel ellopott kétmilliárdot, az náci

-

Megszólalt végre Németh Sándor a vagyonosodásával és az ATV többségi tulajdonának ellopásával kapcsolatban. A YouTube csatornájára felhelyezett ötperces videón arról beszél, hogy Isten „új keresztény gondolkodást” akar bevezetni, amely az eddig ismert bibliai igazságokhoz képest új viszonyt alakít ki a pénzzel és a gazdagsággal szemben. Németh ezt „zöldmezős beruházásnak” tekinti, egy új kezdetnek, amelynek az ő gazdagodása az egyik mintája. Németh Sándor ezzel eljutott az új vallásalapító szerepéig, amelynek lényege a gazdagság és a pénz. Szerinte az ő pénze szent, és akik elvitatják tőle a lopással szerzett vagyonát, azok hasonlatosak a nácikhoz, akik el akarták venni a zsidók tulajdonát. Németh Sándor új videója a legnagyobb hazugságoknál rekordmennyiségű „öööööö”-zést tartalmaz.

Az előzmények ismertek, miszerint a Hit Gyülekezete vezető lelkésze egy offshore cég közbeiktatásával megszerezte a Hit Gyülekezete ATV-ben levő tulajdonrészének 60 százalékát és 270 millió forintért tulajdonosa lett egy minimum kétmilliárd forintot érő vagyonrésznek. Mint Bartus László Fesz lesz című könyvében olvasható, Németh Sándor csak a Hit Gyülekezetéből származó pénzből tudta megszerezni a Hit Gyülekezete vagyonát, mégpedig egy offshore cég mögé rejtőzve, fiktív tőkeemelések útján. Ezzel meglopta saját gyülekezetét, mindenképpen bűncselekményt követett el.

Németh Sándor emellett rendelkezik egy milliárdos értékű, erődnek is beillő kastéllyal, amely után saját bevallása szerint nem fizetett adót, hanem az egyházi személyek adómentességét vette igénybe. A Hit Gyülekezete szerint csak az alapfizetése után fizetett adót, ami után egyébként nem kellett volna. A milliárdos vagyonához viszont adómentességet vett igénybe. Németh Sándor trükkös lopásáról beszámolt a Magyar Hang című hetilap és az Átlátszó.hu című oknyomozó hírportál is. Ezek a cikkek hitelesítették a Fesz lesz című könyvben szereplő állításokat és adatokat, miszerint a Hit Gyülekezete vagyona Németh magánvagyona lett.

Németh Sándor először egy dadogós videóban próbálta tagadni, hogy az ATV-t ellopta a Hit Gyülekezetétől, s azután, hogy a nevére került egy kétmilliárdos vagyon (ami korábban a Hit Gyülekezete vagyona volt), nem érte kár a gyülekezetét. A botrányba fulladt cáfolatokat követően mély hallgatás következett, majd Németh Sándor ellentámadásba lendült. Immár nem tagadja, hanem megmagyarázza a történteket. A 2020. június 24-én elmondott online prédikációjában kifejtette, hogy az ő pénze szent, az ő gazdagsága az ő tehetségéből, munkájából és a ráfordított időből fakad, és akik az ő vagyonát kifogásolják, azok ugyanazon az úton járnak, mint a nácik, akik el akarták venni a zsidók vagyonát. Az ő ellopott vagyona szent vagyon, akik a hűtlen kezelést, sikkasztást, csalást és eltulajdonítást kifogásolják, azok nácik.

Németh Sándor szerint a pornográfiával milliárdos vagyonokat szerzett emberek gazdagságával nincs problémája a világnak, de ha a „keresztények jómódban élnek”, abból már nagy botrányt tudnak kreálni. Mindenki lehet gazdag, de az egyház vezetőit, akik nem hedonizmussal, hanem a szolgálatukkal tettek szert pénzre, gyűlölettel nézik. Pedig csak „Krisztus teste tiszteletben részesítette őket és gondoskodott arról, hogy ne szenvedjenek anyagi hiányt”. Németh Sándor a kamera mögé beültetett bólogatókra pillantgatva elmondta, hogy mindenkinek lehet háza, autója, ingatlanja, de ha keresztényről van szó, akkor az már probléma. Németh Sándor szemérmesen hallgat arról, hogy a Btk.-ban nevesített bűncselekményekkel szerzett vagyon mindenki esetében „problémás”, és a Btk. keresztényekre is vonatkozik.

Németh Sándor szerint az ő elhallgatott offshore cége utáni kutakodás, a Hit Gyülekezete 270 millió forintjából megszerzett kétmilliárdos vagyonrész, a lelkészi havi fizetésekre vonatkozó adómentesség firtatása többmilliárdos adózatlan jövedelem esetén, az ördög munkája, mert az ördög szeretné a keresztényeket, köztük a legkeresztényebb Németh Sándort szegénységben és nincstelenségben tartani. Szegény Németh Sándor nincstelenségben sínylődött volna, ha nem lophatja el saját gyülekezete kétmilliárdot érő vagyonát és nem irathatja a nevére az ATV többségi tulajdonát.

Mert mint mondta, a Sátán azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Csak azt nem értjük, hogy ha Németh Sándor lop, és az imakommandóval ő akarja halálba gyilkolni az ellenségeit, emellett a politikai kalmárkodásával a jogállamot, a megfélemlítésével a hívőket pusztítja, akkor miért gondolja, hogy nem ő az, aki a Sátán munkáját végzi? Németh Sándor, aki a lopást, a hazudozást és a rágalmazást is a Bibliából vezeti le, utal Pál apostol Zsidókhoz írt levelére, amelyben azt írja a címzettekkel kapcsolatban, hogy elvették tőlük a vagyonukat. „Adja Isten, hogy ne így legyen” – csúszik ki Németh Sándor száján a sóhaj, ami arra utal, hogy vagyonelkobzástól tart: a hívőktől kizsarolt vagyonát és az ATV-ből ellopott vagyonrészt elvesztésétől retteg. Azokkal teszi egyenlővé magát, akik vélhetőleg nem lopták a vagyonukat.

De Németh Sándor emlékeztet arra, hogy a történelemben volt már példa arra, hogy keresztényeknek elvették a vagyonukat, a földjüket, az üzletüket. Azt nem teszi hozzá, hogy nem azért vették el tőlük, mert lopták, hanem azért, mert keresztények voltak, és az olyan egyházzal összefonódott politikai rendszerek, amilyeneket ma Németh Sándor támogat, a valódi keresztényeket kifosztották és legyilkolták. Németh Sándor személyes szabadságát és vagyonát azonban nem azért fenyegeti veszély, mert ő „keresztény”, hanem azért, mert megsértette a törvényeket és lopott. Milliárdos profitot nem vallott be, és nem fizetett utána adót. Ez egy kicsit más helyzet, mint a hitvalló keresztényeké, akiket a hitük miatt ért sérelem.

Németh még ennél is továbbmegy, és azt mondja, hogy kapitalizmus van, mindenkinek lehet vagyona, csak olyan nagyszerű keresztényeknek nem lehet, mint ő, ahogyan ma is „némelyek szeretnék, mint régen a nácizmusban, hogy zsidóknak ne legyen magántulajdona”. Most pedig „a világ jelentős része természetesnek veszi, hogy keresztényeknek ne legyen gyára, ne legyen televíziója, ne legyen újságja, ne legyen vagyontárgya”. Németh Sándor kikéri magának, álságos arccal felteszi a demagóg kérdést: „Kérdezem, miért ne? Ők nem ugyanolyan állampolgárok? Rájuk más jogszabályok vannak?”

Nem, Németh Sándor, a keresztényekre is ugyanazok jogszabályok vonatkoznak. A keresztényeknek is ugyanazokat a jogszabályokat kell betartaniuk. Nem szerezhetnek vagyont ők sem csalással, lopással, sikkasztással, tőkeemelésnek álcázott trükkökkel. Nem irathatják a nevükre a gyülekezetük vagyonát és az egyházi vagyon nem válhat magánvagyonná. Nem működtethetnek vállalkozásként egyházat, mely évi százmilliós adózatlan profitot termel nekik, mert csak ekkora bevétel fedezi a látható (!) vagyonukat. De Németh Sándor hamiskás tekintettel előadja, mintha nem értené: „Van olyan jogszabály, ami előírja, hogy keresztény nem lehet tulajdonos, nem lehet tőkés, nem lehet gazdag ember?” (Hatásos kitekintés a kamera mögött bólogatókra, akiket még online prédikációkhoz is oda kell ültetni Németh Sándor elé).

Emlékeztetnünk kell Németh Sándor vezető lelkészt, hogy a lopás nemcsak bűn, hanem bűncselekmény is. Erkölcsileg pedig nem jogszabály, hanem a Biblia mondja azt, hogy ne gyűjtsetek kincseket a földön, és nem lehet két urat szolgálni, a Mammont és Istent. Akinek a vagyona akkora, hogy az köti le a figyelmét, az nem lehet Isten szolgája. Németh Sándor nemcsak „egy keresztény” a sok közül, hanem egyházi vezető, aki a hívekből gazdagodott meg. Méghozzá úgy, hogy átokkal csalja ki a hívőkből a havi tizedfizetést, ami az újszövetségben nincs. Egy piramisjátékot működtet, ahol nagy hozamokat ígér, de a visszafizetés Isten feladata. De ez hagyján, ennél súlyosabb, hogy Júdás mintáját követve hozzányúlt a gyülekezet közös vagyonához, és a nevére íratta – az ATV épületét és az ATV Zrt. fő részvényesét birtokló cég 60 százalékos tulajdonrészét – mintegy kétmilliárdos vagyont.

Németh Sándor a Bibliát idézve magyarázza meg mindezt, mert azt mondja, hogy a Biblia nem a gazdagságtól óvja a hívőket, hanem attól, hogy ne legyenek telhetetlenek. Németh Sándor a feleségével kettesben él egy többszintes, milliárdos értékű kastélyban, de ez részéről nem telhetetlenség. Majd ezt követően jön a legzseniálisabb részlet, amely ezúttal is Németh Sándor dadogásával és rengeteg „ö” hangzóval kezdődik. Azt mondja Németh: mi van, ha Isten Ábrahámokat, Jákobokat, Izsákokat (értsd jómódú, gazdag embereket) akar létrehozni, és egy „zöldmezős beruházásként” Isten újszerű közösségeket épít, hogy a „keresztény gondolkodás” újszerű legyen. Szerinte „újszerű keresztény gondolkodást” akar Isten, amelyben nem számít, mit mond a Biblia a gazdagságról és főleg a lopásról,

Ennek az „újszerű keresztény gondolkodásnak” pedig élő apostola az offshore-lovag Németh Sándor, aki a nevére íratja a gyülekezete kétmilliárdos vagyonát. S mi nem ismerjük fel ezt a fantasztikus apostolt, hanem az ördög szolgájaként el akarjuk venni tőle ezt, mint a nácik, mert ő egy keresztény, méghozzá az új Ábrahám, Izsák és Jákób egy személyben, akivel Isten megtagadja eddigi önmagát és új keresztény gondolkodást indít. Németh Sándor a pénz és a gazdagság apostola, akivel Isten új korszakot nyit a történelemben, egy olyan kereszténységet, amit „nem terhel meg a sok évszázados vallásos ideológia”, mint amilyen a „pénzellenesség” és a „vagyonellenesség”.

Ezután Németh Sándor kifejti, hogy az ő pénze „szent dolog”, mert benne van „az időd, benne van a tehetséged, benne van a munkád, benne van az örökséged” (ami speciel Németh Sándornak nincs, mert háztakarító volt, mielőtt a jövedelmezőbb gyülekezetalapításba kezdett). Azt mondja Németh, hogy ha te szent vagy, akkor a pénzed is szent, „mert elárulja, mennyi időt töltöttél a munkáddal, mennyire vagy tehetséges”. Szegény keresztény lelkészek a többi egyházban, akiknek nincs milliárdos vagyonuk, s akik nem írták a nevükre az egyház vagyonát, mind tehetségtelen ember, aki nem töltött elég időt azzal, ami a dolga. Németh Sándor ezzel szemben sok időt tölthetett azzal, amíg bűntársaival kitalálta, hogyan tegyék bonyolulttá az ATV tulajdonlását, hogy ne lehessen könnyen eligazodni rajta, ahogy ő maga mondta. Sok időbe telhetett, amíg az offshore céges tőkeeemelést kitalálták a lopás módszerére.

Németh úgy fejezi be, hogy „ezért ezeket a dolgokat Isten szentnek tartja”. Isten szentnek tartja az ellopott vagyontárgyakat, a kifosztott hívők pénzéből épített palotákat. Jézus egy balek volt, aki a vallásos ideológia rabjaként szamárháton közlekedett és nem épített nagyobb palotát, mint Heródes. Hanem az volt mindene, amivel keresztre feszítették. Németh Sándor az új típusú keresztény, egy új messiás, új isten, aki megmutatja, hogyan kell hívőket meglopni, gazdagnak lenni, politikai hatalomhoz dörgölőzni. Akinek ez nem tetszik, azokat hogyan kell megátkozni, szennyblogokat létrehozni, másokat rágalmazni, mocskolni. Ez az új kerestzénység. Akik ezt szóvá teszik, azokat hogyan kell fenyegetni, megfélemlíteni és megpróbálni elhallgattatni. Ez az új keresztény gondolkodás, amit Németh Sándor istene be akar vezetni. Ezt az új istent a közeli ismerősei Sátánnak nevezik.

Egy antikrisztusi csaló részéről önmagában is gyönyörű önvallomás a videó, amely úgy zárul, hogy azt már paródiában sem sütné el jobb érzésű ember. Németh Sándor azt mondja: „Amit Istennek adsz, az még inkább szent.” Németh Sándor nem állja meg közben, hogy el ne nevesse magát. A sok naiv embernek az szent, ha a pénzét neki adja, neki pedig az szent, hogy ezt begyűjti. Aki ezután a videó után nem kezdeményezi, hogy Németh Sándor csaló, szélhámos, álkeresztény sarlatán ellen induljon eljárás az egyházi státusz jogtalan birtoklása és bizniszegyházként való működése miatt, az cinkos.

Aki pedig ezután még ebben az álkeresztény szektában marad, és ennek a hazug szélhámosnak adja a pénzét, aki a Bibliát lopásra használja, az helyezzen egy táblát a nyakára ezzel a felirattal: „A világ hülyéje vagyok, aki a pénzemet egy csaló álkeresztény állelkész szélhámosnak adom, aki ezért még pokollal is fenyeget, pedig Isten megváltott.”

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések