Németh Sándor: aki kifogásolja az offshore céggel ellopott kétmilliárdot, az náci

Közzétéve June 25, 2020, 1:25 pm
21 mins

Megszólalt végre Németh Sándor a vagyonosodásával és az ATV többségi tulajdonának ellopásával kapcsolatban. A YouTube csatornájára felhelyezett ötperces videón arról beszél, hogy Isten “új keresztény gondolkodást” akar bevezetni, amely az eddig ismert bibliai igazságokhoz képest új viszonyt alakít ki a pénzzel és a gazdagsággal szemben. Németh ezt “zöldmezős beruházásnak” tekinti, egy új kezdetnek, amelynek az ő gazdagodása az egyik mintája. Németh Sándor ezzel eljutott az új vallásalapító szerepéig, amelynek lényege a gazdagság és a pénz. Szerinte az ő pénze szent, és akik elvitatják tőle a lopással szerzett vagyonát, azok hasonlatosak a nácikhoz, akik el akarták venni a zsidók tulajdonát. Németh Sándor új videója a legnagyobb hazugságoknál rekordmennyiségű “öööööö”-zést tartalmaz.

Az előzmények ismertek, miszerint a Hit Gyülekezete vezető lelkésze egy offshore cég közbeiktatásával megszerezte a Hit Gyülekezete ATV-ben levő tulajdonrészének 60 százalékát és 270 millió forintért tulajdonosa lett egy minimum kétmilliárd forintot érő vagyonrésznek. Mint Bartus László Fesz lesz című könyvében olvasható, Németh Sándor csak a Hit Gyülekezetéből származó pénzből tudta megszerezni a Hit Gyülekezete vagyonát, mégpedig egy offshore cég mögé rejtőzve, fiktív tőkeemelések útján. Ezzel meglopta saját gyülekezetét, mindenképpen bűncselekményt követett el.

Németh Sándor emellett rendelkezik egy milliárdos értékű, erődnek is beillő kastéllyal, amely után saját bevallása szerint nem fizetett adót, hanem az egyházi személyek adómentességét vette igénybe. A Hit Gyülekezete szerint csak az alapfizetése után fizetett adót, ami után egyébként nem kellett volna. A milliárdos vagyonához viszont adómentességet vett igénybe. Németh Sándor trükkös lopásáról beszámolt a Magyar Hang című hetilap és az Átlátszó.hu című oknyomozó hírportál is. Ezek a cikkek hitelesítették a Fesz lesz című könyvben szereplő állításokat és adatokat, miszerint a Hit Gyülekezete vagyona Németh magánvagyona lett.

Németh Sándor először egy dadogós videóban próbálta tagadni, hogy az ATV-t ellopta a Hit Gyülekezetétől, s azután, hogy a nevére került egy kétmilliárdos vagyon (ami korábban a Hit Gyülekezete vagyona volt), nem érte kár a gyülekezetét. A botrányba fulladt cáfolatokat követően mély hallgatás következett, majd Németh Sándor ellentámadásba lendült. Immár nem tagadja, hanem megmagyarázza a történteket. A 2020. június 24-én elmondott online prédikációjában kifejtette, hogy az ő pénze szent, az ő gazdagsága az ő tehetségéből, munkájából és a ráfordított időből fakad, és akik az ő vagyonát kifogásolják, azok ugyanazon az úton járnak, mint a nácik, akik el akarták venni a zsidók vagyonát. Az ő ellopott vagyona szent vagyon, akik a hűtlen kezelést, sikkasztást, csalást és eltulajdonítást kifogásolják, azok nácik.

Miért pont a keresztények?

2020. 06. 20-i szombati online istentisztelet részlet Amikor egyes emberek olyan vagyonra tesznek szert, aminek a forrása pl a pornográf-ipar, akkor a világ …

Németh Sándor szerint a pornográfiával milliárdos vagyonokat szerzett emberek gazdagságával nincs problémája a világnak, de ha a “keresztények jómódban élnek”, abból már nagy botrányt tudnak kreálni. Mindenki lehet gazdag, de az egyház vezetőit, akik nem hedonizmussal, hanem a szolgálatukkal tettek szert pénzre, gyűlölettel nézik. Pedig csak “Krisztus teste tiszteletben részesítette őket és gondoskodott arról, hogy ne szenvedjenek anyagi hiányt”. Németh Sándor a kamera mögé beültetett bólogatókra pillantgatva elmondta, hogy mindenkinek lehet háza, autója, ingatlanja, de ha keresztényről van szó, akkor az már probléma. Németh Sándor szemérmesen hallgat arról, hogy a Btk.-ban nevesített bűncselekményekkel szerzett vagyon mindenki esetében “problémás”, és a Btk. keresztényekre is vonatkozik.

Németh Sándor szerint az ő elhallgatott offshore cége utáni kutakodás, a Hit Gyülekezete 270 millió forintjából megszerzett kétmilliárdos vagyonrész, a lelkészi havi fizetésekre vonatkozó adómentesség firtatása többmilliárdos adózatlan jövedelem esetén, az ördög munkája, mert az ördög szeretné a keresztényeket, köztük a legkeresztényebb Németh Sándort szegénységben és nincstelenségben tartani. Szegény Németh Sándor nincstelenségben sínylődött volna, ha nem lophatja el saját gyülekezete kétmilliárdot érő vagyonát és nem irathatja a nevére az ATV többségi tulajdonát.

Mert mint mondta, a Sátán azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Csak azt nem értjük, hogy ha Németh Sándor lop, és az imakommandóval ő akarja halálba gyilkolni az ellenségeit, emellett a politikai kalmárkodásával a jogállamot, a megfélemlítésével a hívőket pusztítja, akkor miért gondolja, hogy nem ő az, aki a Sátán munkáját végzi? Németh Sándor, aki a lopást, a hazudozást és a rágalmazást is a Bibliából vezeti le, utal Pál apostol Zsidókhoz írt levelére, amelyben azt írja a címzettekkel kapcsolatban, hogy elvették tőlük a vagyonukat. “Adja Isten, hogy ne így legyen” – csúszik ki Németh Sándor száján a sóhaj, ami arra utal, hogy vagyonelkobzástól tart: a hívőktől kizsarolt vagyonát és az ATV-ből ellopott vagyonrészt elvesztésétől retteg. Azokkal teszi egyenlővé magát, akik vélhetőleg nem lopták a vagyonukat.

De Németh Sándor emlékeztet arra, hogy a történelemben volt már példa arra, hogy keresztényeknek elvették a vagyonukat, a földjüket, az üzletüket. Azt nem teszi hozzá, hogy nem azért vették el tőlük, mert lopták, hanem azért, mert keresztények voltak, és az olyan egyházzal összefonódott politikai rendszerek, amilyeneket ma Németh Sándor támogat, a valódi keresztényeket kifosztották és legyilkolták. Németh Sándor személyes szabadságát és vagyonát azonban nem azért fenyegeti veszély, mert ő “keresztény”, hanem azért, mert megsértette a törvényeket és lopott. Milliárdos profitot nem vallott be, és nem fizetett utána adót. Ez egy kicsit más helyzet, mint a hitvalló keresztényeké, akiket a hitük miatt ért sérelem.

Németh még ennél is továbbmegy, és azt mondja, hogy kapitalizmus van, mindenkinek lehet vagyona, csak olyan nagyszerű keresztényeknek nem lehet, mint ő, ahogyan ma is “némelyek szeretnék, mint régen a nácizmusban, hogy zsidóknak ne legyen magántulajdona”. Most pedig “a világ jelentős része természetesnek veszi, hogy keresztényeknek ne legyen gyára, ne legyen televíziója, ne legyen újságja, ne legyen vagyontárgya”. Németh Sándor kikéri magának, álságos arccal felteszi a demagóg kérdést: “Kérdezem, miért ne? Ők nem ugyanolyan állampolgárok? Rájuk más jogszabályok vannak?”

Nem, Németh Sándor, a keresztényekre is ugyanazok jogszabályok vonatkoznak. A keresztényeknek is ugyanazokat a jogszabályokat kell betartaniuk. Nem szerezhetnek vagyont ők sem csalással, lopással, sikkasztással, tőkeemelésnek álcázott trükkökkel. Nem irathatják a nevükre a gyülekezetük vagyonát és az egyházi vagyon nem válhat magánvagyonná. Nem működtethetnek vállalkozásként egyházat, mely évi százmilliós adózatlan profitot termel nekik, mert csak ekkora bevétel fedezi a látható (!) vagyonukat. De Németh Sándor hamiskás tekintettel előadja, mintha nem értené: “Van olyan jogszabály, ami előírja, hogy keresztény nem lehet tulajdonos, nem lehet tőkés, nem lehet gazdag ember?” (Hatásos kitekintés a kamera mögött bólogatókra, akiket még online prédikációkhoz is oda kell ültetni Németh Sándor elé).

Emlékeztetnünk kell Németh Sándor vezető lelkészt, hogy a lopás nemcsak bűn, hanem bűncselekmény is. Erkölcsileg pedig nem jogszabály, hanem a Biblia mondja azt, hogy ne gyűjtsetek kincseket a földön, és nem lehet két urat szolgálni, a Mammont és Istent. Akinek a vagyona akkora, hogy az köti le a figyelmét, az nem lehet Isten szolgája. Németh Sándor nemcsak “egy keresztény” a sok közül, hanem egyházi vezető, aki a hívekből gazdagodott meg. Méghozzá úgy, hogy átokkal csalja ki a hívőkből a havi tizedfizetést, ami az újszövetségben nincs. Egy piramisjátékot működtet, ahol nagy hozamokat ígér, de a visszafizetés Isten feladata. De ez hagyján, ennél súlyosabb, hogy Júdás mintáját követve hozzányúlt a gyülekezet közös vagyonához, és a nevére íratta – az ATV épületét és az ATV Zrt. fő részvényesét birtokló cég 60 százalékos tulajdonrészét – mintegy kétmilliárdos vagyont.

Németh Sándor a Bibliát idézve magyarázza meg mindezt, mert azt mondja, hogy a Biblia nem a gazdagságtól óvja a hívőket, hanem attól, hogy ne legyenek telhetetlenek. Németh Sándor a feleségével kettesben él egy többszintes, milliárdos értékű kastélyban, de ez részéről nem telhetetlenség. Majd ezt követően jön a legzseniálisabb részlet, amely ezúttal is Németh Sándor dadogásával és rengeteg “ö” hangzóval kezdődik. Azt mondja Németh: mi van, ha Isten Ábrahámokat, Jákobokat, Izsákokat (értsd jómódú, gazdag embereket) akar létrehozni, és egy “zöldmezős beruházásként” Isten újszerű közösségeket épít, hogy a “keresztény gondolkodás” újszerű legyen. Szerinte “újszerű keresztény gondolkodást” akar Isten, amelyben nem számít, mit mond a Biblia a gazdagságról és főleg a lopásról,

Ennek az “újszerű keresztény gondolkodásnak” pedig élő apostola az offshore-lovag Németh Sándor, aki a nevére íratja a gyülekezete kétmilliárdos vagyonát. S mi nem ismerjük fel ezt a fantasztikus apostolt, hanem az ördög szolgájaként el akarjuk venni tőle ezt, mint a nácik, mert ő egy keresztény, méghozzá az új Ábrahám, Izsák és Jákób egy személyben, akivel Isten megtagadja eddigi önmagát és új keresztény gondolkodást indít. Németh Sándor a pénz és a gazdagság apostola, akivel Isten új korszakot nyit a történelemben, egy olyan kereszténységet, amit “nem terhel meg a sok évszázados vallásos ideológia”, mint amilyen a “pénzellenesség” és a “vagyonellenesség”.

Ezután Németh Sándor kifejti, hogy az ő pénze “szent dolog”, mert benne van “az időd, benne van a tehetséged, benne van a munkád, benne van az örökséged” (ami speciel Németh Sándornak nincs, mert háztakarító volt, mielőtt a jövedelmezőbb gyülekezetalapításba kezdett). Azt mondja Németh, hogy ha te szent vagy, akkor a pénzed is szent, “mert elárulja, mennyi időt töltöttél a munkáddal, mennyire vagy tehetséges”. Szegény keresztény lelkészek a többi egyházban, akiknek nincs milliárdos vagyonuk, s akik nem írták a nevükre az egyház vagyonát, mind tehetségtelen ember, aki nem töltött elég időt azzal, ami a dolga. Németh Sándor ezzel szemben sok időt tölthetett azzal, amíg bűntársaival kitalálta, hogyan tegyék bonyolulttá az ATV tulajdonlását, hogy ne lehessen könnyen eligazodni rajta, ahogy ő maga mondta. Sok időbe telhetett, amíg az offshore céges tőkeeemelést kitalálták a lopás módszerére.

Németh úgy fejezi be, hogy “ezért ezeket a dolgokat Isten szentnek tartja”. Isten szentnek tartja az ellopott vagyontárgyakat, a kifosztott hívők pénzéből épített palotákat. Jézus egy balek volt, aki a vallásos ideológia rabjaként szamárháton közlekedett és nem épített nagyobb palotát, mint Heródes. Hanem az volt mindene, amivel keresztre feszítették. Németh Sándor az új típusú keresztény, egy új messiás, új isten, aki megmutatja, hogyan kell hívőket meglopni, gazdagnak lenni, politikai hatalomhoz dörgölőzni. Akinek ez nem tetszik, azokat hogyan kell megátkozni, szennyblogokat létrehozni, másokat rágalmazni, mocskolni. Ez az új kerestzénység. Akik ezt szóvá teszik, azokat hogyan kell fenyegetni, megfélemlíteni és megpróbálni elhallgattatni. Ez az új keresztény gondolkodás, amit Németh Sándor istene be akar vezetni. Ezt az új istent a közeli ismerősei Sátánnak nevezik.

Egy antikrisztusi csaló részéről önmagában is gyönyörű önvallomás a videó, amely úgy zárul, hogy azt már paródiában sem sütné el jobb érzésű ember. Németh Sándor azt mondja: “Amit Istennek adsz, az még inkább szent.” Németh Sándor nem állja meg közben, hogy el ne nevesse magát. A sok naiv embernek az szent, ha a pénzét neki adja, neki pedig az szent, hogy ezt begyűjti. Aki ezután a videó után nem kezdeményezi, hogy Németh Sándor csaló, szélhámos, álkeresztény sarlatán ellen induljon eljárás az egyházi státusz jogtalan birtoklása és bizniszegyházként való működése miatt, az cinkos.

Aki pedig ezután még ebben az álkeresztény szektában marad, és ennek a hazug szélhámosnak adja a pénzét, aki a Bibliát lopásra használja, az helyezzen egy táblát a nyakára ezzel a felirattal: “A világ hülyéje vagyok, aki a pénzemet egy csaló álkeresztény állelkész szélhámosnak adom, aki ezért még pokollal is fenyeget, pedig Isten megváltott.”

 

20 hozzászólás : Németh Sándor: aki kifogásolja az offshore céggel ellopott kétmilliárdot, az náci

 1. graycivil

  June 25th, 2020

  Ilyen tökéletes védő – bocsánat – ártóbeszédet én még nem hallottam! Tökéletes példája a mellébeszélésnek. Egyetlen szóval sem cáfol, csak mártírkodik.

  Reply
 2. Idézet a bibliából.

  June 25th, 2020

  “De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel; Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit;

  De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.

  A kik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik.

  Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal.”

  1 Timótheus 6:6-10.HUNK

  Reply
  • Laza

   June 30th, 2020

   Pál Apostol akkor NS. Verziója szerint náci gondolkodásu lett volna?

   Reply
 3. Kopasz barmok országa

  June 25th, 2020

  Ööööööö…börtön.

  Reply
 4. Bogatyr

  June 25th, 2020

  Máté 19: 24′ Ismét mondom pedig néktek: Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.
  Milyen igaz !

  Reply
  • Laza

   June 30th, 2020

   Már meg sem merem kérdezni azt, hogy Jézus is amikor a Hegyi Beszédet elmondta akkor nem tudott a 2000 évvel későbbi NS evangeliumarol?
   A forradalmi változásokról, arról, hogy a nagyon ügyes, okos, és talpraesett pásztorok megérdemlik a gazdagságot! Azok pedig akik elége el nem ítélhető módon ragaszkodnak Jézus tanításaihoz a gazdagodasrol, azok bizony náci gondolkodásuak!

   Reply
 5. Janos Hamori

  June 26th, 2020

  Amíg az ATV orbánt szolgálja, ennek a palinak semmi baja sem lesz. A Hitgyülis tagok pedig szerintem emeljék fel a tagdíjukat a jövedelmük 25 százalékára, ha már ekkora szentet patronálnak.

  Reply
 6. Méhes János

  June 26th, 2020

  Tartuffe 2.

  Reply
 7. Béla

  June 26th, 2020

  Úr Isten! Még mindig ugyanazt hazudja, mint 10-20 évvel ezelőtt. Akkor is az volt a duma, hogy Magyarországon keresztényüldözés folyik. (Értsd: részesévé tette a gyülekezetet az aljas, hazug politikusok csatározásainak, amikor meg jött az ellenreakció, akkor meg ajvékolt, hogy itt milyen üldöztetésben van része.) Most meg az a “keresztényüldözés”, hogy meg merték tőle kérdezni, hogy honnan van a milliárdos vagyona. Komolyan mondom: Hányingerem van ettől ez embertől!

  Reply
 8. abramovics

  June 26th, 2020

  kövezzetek meg érte,
  .
  DE
  .
  nálam itt megakadt a tű a lemezen:
  .
  “…arról beszél, hogy Isten “új keresztény gondolkodást” akar bevezetni, amely az eddig ismert bibliai igazságokhoz képest új viszonyt alakít ki a pénzzel és a gazdagsággal szemben.”
  .
  rettentő mód érdekel, hogy mikor, és hol találkozott istennel?
  van egy vallásos barátom, ő mondogatja, hogy imádkozik értem.
  én meg mindig mondom, dumálj a haveroddal, egy-két dologban elintézhetnél nála valamit velem kapcsolatban!
  nos eleddig még a barátom nem tudott beszélni istennel, sőt, még csak ki sem nyilatkoztatott neki semmit isten.
  na, ezért érdekelne, hogy hol, és mikor dumálta meg ezt a dolgot a német sándor istennel, mert akkor én is elmennék oda, lenne egy-két keresetlen szavam hozzá!
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

  Reply
 9. Idézet a bibliából.

  June 26th, 2020

  Kedves Németh Sándor meg más hivő keresztények(bármilyen keresztény felekezethez tartozók), nem a gazdagsággal van a baj(legyen minden keresztény gazdag, mivel jobb mint a szegénység), hanem annak a megszerzési formájával(lopás, csalás, átverés). Ha egy keresztény ember lópással, csalással, más ember meg az állam(adócsalás) átverésével gazdagodik meg, azt lopónak, csalónak, átverőnek nevezik és jógós a számonkérés.

  Aki hivő létére tisztességes modón gazdagodik meg , az nincs mitől tartania a számonkéréstől, mivel bizonyittani túdja a gazdagságának a fórrását. Viszont az a hivő, aki nem tisztességes modón gazdagodik meg és ez kiderül, ez rombolja a kereszténységről alkotott képet a kivülvalók szemében, rombolja az adott felekezetet, ahova tartozik az érintett hivő és nincs az Isten dicsőségére ez a cselekedet.

  Akik ismerik a bibliát(az Isten álláspontját), azok tudják, hogy a csalók, lopók, átverők(bárki legyen, pásztor, prezsbiter, átlag hivő), stb. nem öröklik az Isten országát, vagyis a pokolban kerülnek.

  “Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát?

  Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők,

  Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.”
  1 Korinthus 6:9‭-‬10 HUNK

  Reply
 10. anima

  June 26th, 2020

  Ez a legújabb pénzmosási módszer? A saját es az Orbán família hihetetlen vagyonosodása spirituális segédlettel?
  Mondhat Németh amit akar, a hülyéken kívül ki hisz még neki?

  Reply
  • Aszter1956

   June 27th, 2020

   ANIMA…A hülyéknek is két változata van…a tényleg hülye és aki hülyének tetteti magát….általában a másodikkal van a baj…

   Reply
 11. fennimorecooper

  June 28th, 2020

  „A farizeus morál a hírben, tekintélyben, vagyonban, hatalomban való gyarapodás önvédelmi stratégiája, hogy az ember szociális súlyát megőrizze. Az ember azt akarja, amit nem lehet, egyszerre az életben győztesnek és emberileg igaznak lenni. Nem vemhes szamarat vemhesnek eladni nem lehet, mert az vásári trükk, gazdasági sérelem, a szocialitás síkján lezajlott egyszerű csalás és jogi eset. A farizeizmus azzal, hogy kizárólag világi gyarapodásra épített életrendjét morális képmutatással fedezi, és nem csak meg akar gazdagodni, hanem intakt fensőbbség látszatában kíván élni, az nem trükk és nem csalás és nem jogi eset, de még csak nem is immoralitás, hanem léthazugság, mert nem tárgyi tény, hanem lényének valódi arca felől téveszt meg. A farizeizmus nem társadalmi és nem morális romlottság, hanem organizált létkorrupció.
  A farizeizmus az antikrisztusi egzisztencia legelső és legáltalánosabb megnyilatkozása.” (Hamvas Béla Scientia Sacra III. 154. oldal

  Reply
 12. fennimorecooper

  June 28th, 2020

  „A farizeizmus egzisztenciális életmegoldás, amelynek értelme a következő:
  – aki azt kívánja, hogy a társadalomban komolyan vegyék, annak erkölcsi értékeket kell megvalósítania (tisztesség, becsület, igazmondás, segítőkészség);
  – Aki azt kívánja, hogy gyarapodjék, annak fel kell ismernie, hogy erkölcsi magatartással célhoz nem ér, s így tisztességet, becsületet, igazmondást, és így tovább, mellőznie kell.
  A kettő együtt nem megy. A farizeizmus azt csinálja, ami nem megy, és azt szisztematikusan kiépíti, a gyarapodás életrendjét a morális magatartás látszatával fedezi.”
  Hamvas Béla Scientia Sacra III. 153.oldal

  Reply
 13. Tamás

  June 28th, 2020

  A bűnözés az bűnözés, a csalás, a lopás, a megtévesztés bűnözés. A bűnözést ki kell vizsgálni és a bűnösöket meg kell büntetni. Ez alól senki nem kivétel. Sem az egyházi, sem az állami alkalmazottak. Sem a magas beosztásúak, sem mások. Senki. Aki lop, számoljon a következményeivel. Ha nincs következmény, az nem szentesíti a lopás, sokkal inkább a nyomozóhatóságokat minősíti. Egyébiránt egy egyházi személynek elsősorban Jézus útján kellene járnia. Ez ne a jézusi út, ez egészen más, és egészen máshová vezet, bizonyos esetekben akár börtönbe is.

  Reply
  • Laza

   June 30th, 2020

   A Tíz Parancsolatot sem hasra ütésre alkotta meg az Isten! Egyszerűen azért mert óriási szükség volt rá! Mózes bizony nehezen tudta kezelni a vándorlás során elkövetett bűnöket, így és ezért kapta kőtablakat Istentol! Nem volt hozzá magyarázat, kiegészítés! Ezeket kell végrehajtani és aki a tiltó rendelkezéseket megszegi azoknak már a földi életben is büntetés járt! Többek között a megkövezes!
   Ezt akarja elterelni NS a maga sajátos és a hívekre raeroltetett felfogással!

   Reply
 14. fennimorecooper

  June 28th, 2020

  „Jézusnak Palesztínában egyetlen ellenfele volt, lényének pontos ellentéte: a farizeus, aki a prófétizmus helyett agresszív világi érvényesülésben élt, és a zsoltári ima helyett kenetteljes képmutatást gyakorolt.” Hamvas Béla Scientia Sacra III. 151.oldal

  Németh Sándor ennek értelmében farizeus? Igen az!

  Reply
 15. fennimorecooper

  June 28th, 2020

  A HGY az újjászületett hívőket gyermeki szinten tartja, valójában tele van inkubátorban nevelt szellemi csecsemővel, vagy csak úgymond megtért, de újjá nem született kultúrkereszténnyel. Mára már nem tudják hitelesen közvetíteni az igazságot, de lehet ez a képességük sose volt meg. Sajnos inkább lejáratják mint hitelesítik a kereszténységet.
  „A hazugság védelme árulás.” (Hamvas Béla Unicornis 256.oldal)

  Reply
 16. Geyza

  June 29th, 2020

  A sok baller meg FALJA az ATV.-t…

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)