Németh Sándor lelkésznek adta ki magát, nem szentelték fel Floridában

Erődítménynek beillő milliárdos kastélyt épített magának szegény emberek kicsalt pénzén
Közzétéve June 09, 2020, 10:40 am
21 mins

Bartus László Fesz lesz című könyve Magyarország egyik legtitokzatosabb és legsötétebb szervezetét, a Hit Gyülekezetét, és annak vezetőjét, Németh Sándor állelkészt leplezi le. A könyv politikai, gazdasági, pszichológiai és teológiai értelemben is mattolja az ATV tulajdonosát, aki a liberális SZDSZ-től az illiberális Fideszig szélhámoskodta végig a pályafutását, attól függően honnan remélhetett pénzt és védelmet. Miközben beavatkozott a választásokba, a közéletet manipulálta, a pártstruktúrát alakította illegális módszerekkel. Most egy újabb részletet mutatunk be mindabból, ami kiderül Németh Sándorról a Fesz lesz című könyvben. Németh Sándor nem lelkész, csak annak adta ki magát.

Nincs nyoma annak, hogy Németh Sándort, a Hit Gyülekezete vezető lelkészét, és a feleségét, Németh S. Juditot, felszentelték volna lelkésznek Floridában. Németh Sándor saját honlapján, az életrajzában azt írta: “A Németh házaspárt 1980 novemberében a Fort Lauderdale-i (Florida) Good News Churchben szentelték fel pásztornak”. Fort Lauderdale-ben már nem létezik az a Good News Church, amelyben Derek Prince bibliatanító szolgált (aki Németh mentora volt), ahol Németh Sándor és felesége vendégeskedett 1980-ban. Megkerestük Fort Lauderdale-ben a Good News Church néven működő egyházat, amely csak később alakult, de ők semmit nem tudnak arról a gyülekezetről, amelyben állítólag “Németh Sándort és feleségét pásztorrá szentelték”. A felszentelésének pedig sehol nincs semmi nyoma.

Megkerestük a hét budaörsi alapító tag egyikét, hogyan emlékeznek: amikor Németh Sándor megérkezett Amerikából, beszélt-e arról, hogy “felszentelték pásztornak” Floridában? Az illető azt mondta, hogy nem. Miután Németh Sándor és felesége visszaérkeztek Magyarországra, egy szóval sem említették azt, hogy őket pásztorrá szentelték volna. Pedig ilyesmit nem tart titokban egy pásztor, és nem rejti el saját gyülekezete elől. Tartottak élménybeszámolót mindenről, de erről egy szót sem ejtettek. Németh Sándor kifejezte a frusztráltságát, miután Amerikában látta, milyen jómódban élnek a gyülekezeti vezetők, de a “felszentelésükről” nem beszélt. Márpedig, ha valakit pásztorrá szentelnek az amerikai útja során, erről beszámolt volna saját gyülekezetének, de legalább a vezetőknek. Ez később került a legendáriumba.

Megkérdeztük különbőző amerikai evangéliumi gyülekezetek lelkészeit, hogy vannak-e feltételei annak, hogy valakit pásztorrá szenteljenek. Elmondták, hogy különbözőek a normák és a feltételek az egyes egyházakban, de a teológiai végzettség alapkövetelmény mindenhol. Ez szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy valakit pásztorrá szenteljenek. Ezen kívül számos kritériumnak kell megfelelni és alapos vizsgálaton mennek át a jelöltek. Többször meghallgatják őket, majd egy megfelelő ceremónia keretében történik meg az ünnepélyes aktus. A pásztorrá való felkenetésről igazolást adnak, “certification”-t állítanak ki. Minden egyház csak a saját felekezete számára szentel fel pásztorokat, felekezetközi pásztorokat nem szentelnek.

Elmondták azt is, hogy nagy különbség van aközött, hogy valakire ráteszik a kezüket, megáldják és kiküldik egy feladat elvégzésére, vagy valakit pásztorrá szentelnek. Egy kézrátétellel elmondott áldás nem jelent pásztorrá szentelést. Ha valakit “szellemi tekintélyek” a pünkösdi-karizmatikus egyházban kézrátétellel kiküldenek valamilyen feladatra, az sem jelent pásztori felszentelést. Egy gyülekezet pásztorát soha nem szentelik fel máshol, mint ahol a gyülekezete van. A pásztorrá szentelés részben a gyülekezetnek is szól, amelynek a pásztora lesz az illető. Az, ha egy amerikai gyülekezetben egyes prédikátorok vagy bibliatanítók kézrátétellel “elismerik” vagy “megerősítik” egy “lelkész” szolgálatát, nem jelenti azt, hogy őt pásztorrá szentelték. Különösen nem egy olyan gyülekezet pásztorának, amely nem tartozik hozzájuk.

Németh Sándor Wikipedia szócikke valótlanságot állít, amikor azt írja, hogy “1977-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen”. Ez az állítás nem felel meg a valóságnak. Bartus László Fesz lesz című könyvében Tallér János, a Hit Gyülezete egy másik alapítója (annak a budaörsi háznak a volt tulajdonosa, ahol a Hit Gyülezekezete megalakult), elmondta, hogy ő 1976 májusában tért meg, és június 30-án fejezte be az egyetemet. A megtérése miatt nem adta be a doktoriját szociológiából, jóllehet, már csak pár hetes munkára lett volna szüksége. Mint elmondta, Németh Sándor 1976-ban a második évet fejezte be, és ez volt az utolsó éve a katolikus teológián, a megtérése után már nem folytatta. Ezért 1977-ben semmiképpen nem fejezhette be a katolikus egyetemet. Németh Sándornak nincs teológiai végzettsége.

Ez azt jelenti, hogy Németh Sándornak 1980-ban sem volt teológiai végzettsége, amely minden egyházban a pásztori felszentelés alapkövetelménye. Amerikában senkit nem szentelnek fel pásztorrá “high school” (középiskolai érettségi) végzettséggel. Ez nem volt másképp 1980-ban sem. Hogy a kezdetben kaotikus karizmatikus mozgalomban ki mindenki, mikor, kire tette rá a kezét, az nem felel meg a pásztori felszentelés fogalmának. Németh Sándor életrajza szerint “1990-ben Németh Sándor és Judit teológusi diplomát kapott a Kelet-Közép-Európai Bibliaiskola és Lelkészképző Intézettől”. Ez a Hit Gyülekezete “teológiai főiskolája” volt, amelyet Németh Sándor alapított, és amelynek nevében Németh saját magának adott diplomát. Soha nem teljesítette egy teológiai diploma követelményeit. Ezért Németh Sándor egy képesítés nélküli állelkész, egy csaló, aki soha nem végzett teológiát, soha nem lett lelkész, soha nem szentelték fel lelkésszé, és nem szentelték fel pásztorrá. Erről szóló igazolást soha senki nem látott.

Ha Németh Sándort a Good News Church pásztorrá szentelte volna, akkor ő annak a gyülekezetnek lett volna kiküldött pásztora, aki a Good News Church alá tartozik, és a szolgálatát annak az egyháznak a kötelékében és megbízásából látja el. Ilyenről azonban soha nem volt szó. Ahogy Németh Sándor magának állított ki diplomát, úgy magát nevezte ki pásztornak is, soha senki nem szentelte fel. Erről soha nem is mutatott igazolást, mert ilyen nincs és soha nem is volt. Németh Sándornak nyilvánosan be kell mutatnia azt a floridai Fort Lauderdale-ben kapott igazolást, bizonyítványt, mely a pásztorrá való felszentelését bizonyítja. Ellenkező esetben nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani azt a képtelenséget, hogy teológiai végzettség nélkül, a gyülekezete tudta nélkül, egy másik országban pásztorrá szentelték fel. Méghozzá olyan emberek, akik futólag ismerték, mert nem éltek Magyarországon.

Ráadásul a “felszentelés” a katolikus egyházban használatos terminológia, a protestáns és a neoprotestáns egyházakban nem használják. Egy pásztor pedig mindig a helyi gyülekezet vezetője. Nem lehet a helyi gyülekezet háta mögött, tudta és akarata nélkül valakit pásztornak, egy helyi gyülekezet pásztorának felkenni. Az sem életszerű, hogy Derek Prince, aki Németh Sándor mentora volt, s a Good News Churchben volt bibliatanító (mégcsak nem is pásztor), Floridában, nagy titokban, a Hit Gyülekezete elől elrejtve “pásztorrá szentelte” Németh Sándort, miközben rendszeresen járt Magyarországra, és erről a “felszentelésről” soha nem beszélt, és azt a Hit Gyülekezete tagjai előtt soha nem tette meg. Derek Prince-nek joga sem lett volna arra, hogy “felszentelje” egy magyar gyülekezet pásztorát.

Egy ilyen aktus nemcsak “szellemi” tett, hanem az egyház, Krisztus teste és a külvilág előtt is egy bizonyságtétel, garanciavállalás és hitelesítés. Ez társadalmi aktus is: a nyilvánosság elvárja, hogy képzett lelkészek foglalkozzanak az emberekkel, nem sarlatánok. Senkinek ne kelljen aggódnia, ha egy családtagja megtér valamelyik egyházban. Magyarországon ez nem így van, a Hit Gyülekezete tevékenységét évtizedek óta botrányok és katasztrófák kísérik. Éppen azért, mert egy képzetlen, félművelt, dilettáns csaló vezeti. Németh Sándor ezt mindig politikai ellenfeleinek, titkosszolgálati ügynököknek, riválisainak tulajdonítja, pedig a családokat ő szakítja szét, nem az “irigyei”. A személyiségükben összetört vallássérülteket is ő termeli, nem a titkosszolgálat. A Hit Gyülekezete egy szekta, gazdasági és politikai hatalommal. Németh Sándor úgy “lelkész”, mintha valaki orvosnak nevezné ki magát, vagy másik dilettáns “kenné fel” orvossá, és úgy kezdene műteni. Ez szellemi-lelki kuruzslás. Ennek lettek szörnyű következményei. Ezt nem szabadna megengedni.

Németh nemcsak képzetlen, hanem csaló és hazug is, aki azt hazudta, hogy elvégezte a teológiát, és azt hazudta, hogy “felszentelték” lelkésznek és pásztornak. Ezért nemcsak képesítés nélküli állelkész, hanem csaló és szélhámos, aki teológiát végzett lelkésznek és felszentelt pásztornak adta ki magát.

Mindez azt jelenti, hogy Németh Sándor nem lelkész, nem pásztor, hanem szélhámos csaló, aki lelkésznek adta ki magát. Először ellopta Tallér Jánostól a budaörsi házat, majd őt magát elüldözte az országból. Ellopta magát a Hit Gyülekezetét, és kisajátította magának. A megkérdőjelezhetetlen tekintélyét és a tagoktól megkövetelt feltétlen engedelemességet hamis bibliamagyarázatokkal építette ki. Majd Istentől is ellopta a megváltott hívőket, s magát álíltotta Isten helyébe. Létrehozott egy pénztermelő automatát a Hit Gyülekezetéből, és szellemi-lelki rabszolgákká tette azokat, akiket Isten megváltott és megszabadított. Lelkésznek és pásztornak adta ki magát, miközben egy sarlatán, aki az évtizedek során lelki sérültek ezreit termelte ki. Több ember öngyilkossága szegélyezi az útját, mert a démonokról, a pokolról, az átkokról szóló dilettáns hamis tanításaival, a megfélemlítésével magától tette függővé az embereket. Az emberek életébe történő beavatkozásával súlyos lelki-szellemi károkat okozott.

Németh Sándor mindent lopott. Legutóbb az ATV-t lopta el saját gyülekezetétől, az általa kifosztott embereket meg is lopta. Erődítménynek beillő milliárdos kastélyt épített magának szegény emberek kicsalt pénzén, miközben a politikai életet manipulálta saját anyagi és hatalmi érdekei alapján. Lelkésznek és pásztornak adta ki magát, aki visszaélt az emberek jóhiszeműségével és becsapta őket. Egy militáns szektát vezet, amely titkosszolgálati eszközöket használ, megátkozza azokat, akik Németh Sándornak nem engedelmeskednek vagy az útjában állnak. Németh Sándor feketemágiát űz. Egy “egyházat” vezet, miközben még csak nem is lelkész. Semmiféle kontroll nem áll fölötte. Az általa felépített “egyházmodell” egy közönséges diktatúra, totális elnyomás, megfélemlítés, semmi köze az egyház bibliai képéhez.

Az “egyházában”, amely Magyarország legnagyobb bizniszegyháza (amely az ő gazdagodását szolgálja és a hívők szellemi, lelki és anyagi kifosztása által jött létre), élet és halál ura. A gyanú szerint adócsaló is, aki nem vallotta be a milliárdos jövedelmét, és milliárdos extraprofitra vette igénybe az egyházi személyek adómentességét. Emellett közpénzek milliárdjait használja fel. Azért nem vonták soha felelősségre, mert mindig megtalálta azt a politikai védelmet, amely megakadályozta, hogy számon kérhessék. A hívőket politikai rohamcsapatként használja, és a kopogtatócédula-gyűjtéssel manipulálja a politikai pártokat. Jelenleg egy álellenzéki televíziót tart fenn (amelynek haszna az ő zsebébe kerül), miközben Orbán Viktornak kampányol, és azon dolgozik, hogy a rendszere soha ne bukjon meg. Ezért bármit megtehet.

Bartus László büntetőfeljelentést tett lopás és hűtlen kezelés miatt az ATV ellopása ügyében és adócsalás miatt Németh Sándor ellen. A közvéleményben jelentős dühöt és felháborodást válthat ki, ha Orbán a politikai támogatásáért cserébe megvédi Németh Sándort és elkenik az ügyet. Németh Sándornak megszámlálhatatlan áldozata van Magyarországon, megtaposott, megalázott, megfélemlített és kifosztott emberek. A kívülállók pedig elnézik általában a politikusok lopását, de amikor egy “lelkész” lopja meg a saját gyülekezetét, fosztja ki a saját híveit, miközben egy oligarchaként viselkedik, ezt nem nézik el. A Fesz lesz című könyv döbbenetes részletességgel leplezi le Magyarország egyik legsötétebb figuráját, aki titkosszolgálati eszközökkel harcol és mocskolja be azokat, akik az útjában állnak. A könyv a Libri könyvesboltokban és a Láng Tékában kapható.10 hozzászólás : Németh Sándor lelkésznek adta ki magát, nem szentelték fel Floridában

 1. Bogatyr

  June 9th, 2020

  Sajna Magyarországon a Jogállam megszűnt létezni – bírósági kártérítéseket írnak felül törvénnyel, emberekre hoznak külön törvényt, saját maguknak adnak “demokrácián túli” hatalmat, stb. 🙁

  Reply
  • velence

   June 10th, 2020

   Törvénnyel nem írhat felül egy már jogerős bírósági döntést – a jövőre nézve hozhat olyan törvényt, mely a témát illetően az addigi törvényt módosítja, de a már megszületett jogerős bírói döntés egy adott ügyben, érvényben marad!

   Reply
   • abramovics

    June 10th, 2020

    ugye tudod, hogy amit írsz, az így magában egy marhaság?
    he? mi? na!
    .
    segítek, mert látom, nem megy!
    meg hát mint állítom csak és kizárólag tűpontosan szabad fogalmazni, írni, beszélni!
    ezért én most megteszem, hogy megértsd!
    .
    tehát a helyzet az, hogy ma magyarországon tulajdonképpen törvényen kívüli állapot van.
    hiszen az alkotmány már nem létezik, csak egy alaptörvénynek – ami olyan gránitszilárdságú, mint a fos egy ocsmány gyomorrontás közben – nevezett nem is förmedvény, inkább marhadvány – egy marha alkotta, valami szájer nevű! – van, amit még a létrehozói sem tartanak be soha.
    eseti “törvényalkotás” folyik, ami csak és kizárólag a csuti geci és tettestársai érdekeit veszi figyelembe, s annak, a lopásnak, rablásnak, az ország kifosztásának, az európai polgárok által, a magyar nép felzárkóztatására adott támogatások elorzásának dolgozik alá.
    amennyiben ezt nem érti valaki, arra nyugodtan lehet mondani, szellemi fogyatékos.
    .
    ebből következően, amit most, mint “törvényt” hoztak, s hoznak, azok egy demokratikus jogállam szempontjából, s annak jogrendje szerint semmis.
    tehát nem beszélhetünk arról, hogy bármi is amit úgymond “törvényesen tettek” – érthetően törvénytelenül loptak el! – az hatályos maradhat egy demokratikus jogállam normái szerint majd a jövőben.
    azaz, nyugoodtan felül lehet – sőt kell! – majd vizsgálni mindent, mit tettek, s a demokratikus jogállami normák szerint a demokratikus jogállam legszigorúbb törvényei szerint büntetni kell majd.
    tartok tőle, hogy a doktríner liberális
    .
    HAZUG, SAJÁT MAGÁT MEGTÉVESZTŐ, BECSAPÓ ÁLLÁSPONT
    .
    miatt majd humanitárius, meg jogállami normákra hivatkozva el fog sikkadni az általam felvázolt egyetlen megfelelő rendezése annak, ami a jelenlegi hazaáruló, az országot újra az oroszok seggevégévé tevő köztörvényes bűnöző maffiabanda felelősségrevonása.
    .
    ettől függetlenül állítom, csak és kizárólag egy kíméletlen következetességgel végigvitt, a legmagasabb büntetési tételeket valóban alkalmazó, a teljes rokonságot, családot, baráti kört, strómanokat is felölelő, teljes körű vagyonelkobzással együtt alkalmazott megoldással lehet végérvényesen rendet tenni a fejekben!
    lássa végre a tapló, tahó buta paraszt magyarja, hogy kik, mit tettek vele, s hogy azt többé senki nem teheti meg ezzel a néppel, s országgal!
    tudatosuljon bennük, hogy nem lehet büntetlenül elvonulni, mert “politikusok” vagyunk!
    .
    .
    abramovics voltam, s vagyok
    .
    .
    Ps.:
    mondok egy példát is az eseti “törvényalkotásra”!
    pályázati világban jártas emberként mondom, hogy alapfeltétel egy pályázatnál a legalább egy lezárt üzleti év.
    ezzel szemben van egy volt futbalista, a szíj lászló embere, aki tavaly, azaz 2019 decemberében alapított egy céget, s az a cég indulhatott, és nyert is egy pályázaton, 2020 január első harmadában
    .
    NYOLC MILLIÁRD FORINTOT!
    .
    a fickó cégének
    .
    NINCS EGYETLEN EGY LEZÁRT ÜZLETI ÉVA, SEM, HISZEN, MIKOR “NYERT”, AKKOR TÁN MÉG EGY HÓNAPJA SEM LÉTEZETT!!
    .
    csodálkozom, hogy a hadházy nem tett még feljelentést ebben az ügyben, illetve a tolvaj kis újhelyi, akit a szocialisták ültettek Brüsszelbe, nem fordult még az OLAF-hoz.
    lehet, többet tudnak, mint én, és van egy eseti “törvény” csak erre a lopásra.
    természetesen majd a megfelelő időben ezt a futbalistát is azonnal elővenni, elítélni, bezárni, s rögvest megjön a mesélő kedve, s el lehet kezdeni a szálat szépen visszafejteni!

    Reply
 2. Hán szóló

  June 9th, 2020

  Így igaz. Ha egy egyház “felszentel” valakit, akkor azért az emberért, nem csak bizonyos mértékig felelősséget vállal, hanem elismeri alkalmasságát arra az adott pozícióra, ezzel hitelesíti a betöltő személyét is. Akárhogy megnézzük, ez biblikus és egyben társadalmi felelősségvállalás is. Isten és az Ő vele együtt járók együttes jóváhagyása olvasható ki pl.: Pál apostol kiküldésénél.

  Reply
 3. gróf alsórécsei Récsey Trixi

  June 10th, 2020

  “1990 májusában megalakult a Katolikus Egyetemi Alapítvány Szervező Bizottsága (1125 Budapest, XII. Béla király út), tagjai: dr. Erdő Péter, dr. Roska Tamás, Skrabski Árpád, dr. Kopp Maria… 1990. szeptember 7. A Katolikus Egyetemi alapítvány bírósági bejegyzése.”
  Tehát Németh Sándor megtette azt a csodát, hogy az egyetem gondolatának megszületése előtt diplomát szerzett benne!
  De minden mocskos pénzt megkap az álkeresztény, művallásos magyar politikától és annak szélhámos, bűnöző vezetőjétől.

  Reply
 4. Pótor anna

  June 10th, 2020

  Hack Péter milyen szerepet tölt be? Vajon ő is bőven részesül az anyagi javakbol?

  Reply
 5. Tibor Zsalek

  June 10th, 2020

  Ha ov. puszi barátja lennék én is kapnék egy történelmi gyházi cimt ha birkaegyhézam is lenne. Napoleon mondotta sok “vallás” ? úgy keletkezett hogy a szélhámos találkozott a bolonddal…S akkor még gusztustalanul elkezdett a Sanyiisten fogyatékosokat gyógyitani…

  Reply
 6. Mihálovics István Ferenc

  June 10th, 2020

  NÉMETH SÁNDOR A “LEL-kész???…(!!!)
  HÍT GYÜLEKEZET …..
  A LELKIGYAKORLAT&LELKI-ISMRET !!! BÁRÁNY-BÖRBE BÚJT ORDAS
  FARKAS !!! Lelkesedéssel Jelentem: NÉMETH SÁNDOR HÍT GYÜLEKEZET …..
  FOGADOTLAN PROVKÁLÓ SZÓ SZOLÓJA !!! lel, ez bizonyihatóan
  KÉSZ !!! 20202. július. 10. 13h 40 ses BUDAPEST.

  Reply
 7. Hanna

  June 10th, 2020

  Németh Sándor egy képesítés nélküli állelkész, egy csaló, aki soha nem végzett teológiát, soha nem lett lelkész, soha nem szentelték fel lelkésszé, és nem szentelték fel pásztorrá.

  Reply
 8. Kálmán Tamás

  June 10th, 2020

  Ismét leírom, mer már többször megtettem, hogy a”Biblia terjesztése” volt a feladata, amikor az USA-ban egy kis vallási közösség vezetőjétől kapott. Ez a vezető sem volt felszentelve, és ahhoz pedig semmilyen jogosultsága nem volt-még a saját vallási közösségén belül sem- hogy egyházi tisztséget osztogasson.
  Ezt megírtam kb. 3 évvel ezelőtt az amerikai Népszavának-persze válasz nem jött- megírtam itt a Facebookon is. Sajnos az én lehetőségeim meg sem közelítik Bartus L-ét, aki sok évet töltött az USA-ban, mielőtt hazajött- miért is? nem tudni ! A lényeg, hogy több könyvet is írt,megjelentetett Magyarországon,és -talán- ez a lényeg- hogy sokan veszik is itthon.

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)