2024, július24, szerda
KezdőlapKiemelt fő hírOrbán demográfiai harca fasiszta program

Orbán demográfiai harca fasiszta program

-

Azt csak a környezetében élők tudják megmondani, hogy Orbán tudatosan vagy ösztönösen követi a fasiszta állam egyes lépéseit, de a végeredmény szempontjából ennek nincs jelentősége. Orbán fasiszta állama elérkezett Mussolini fasiszta államának egyik legfontosabb programjához, a születések számának emeléséhez. „Egy nemzet politikai, morális és gazdasági erejének legalapvetőbb és leglényegesebb eleme a demográfiai erejében rejlik,” jelentette ki Mussolini 1927. június 26-án egy beszédében. Orbán a III. Demográfiai Csúcson (már az elnevezés is fasiszta) Mussolini bukott programját hirdette meg.

Orbán a demográfiai hanyatlást a két világháborúban bekövetkezett népességfogyásnak tulajdonította, ami azért is nevetséges, mert csaknem 75 év telt el a második világháború óta, amit Orbán átkeresztelt polgárháborúnak (nincs itt szükség Magyar Tudományos Akadémiára, majd a mindenttudó Vezér megmondja, mi a helyes tudományos álláspont). Emellett Mussolini népesedéspolitikai programja megelőzte a második világháborút, a demográfiai kérdések már korábban is napirendre kerültek. Méghozzá egy tipikusan fasiszta program részeként. Mussolini a női és férfi szerepek erősítésével, valamint pénzzel akarta a születések számát növelni, akárcsak Orbán.

Orbán a „Demográfiai Csúcson” kijelentette, „akkor győztünk, hogy ha egy olyan családtámogatási rendszert tudunk felépíteni, hogy a gyermeket vállalók garantáltan jobb életszínvonalon élnek, mintha ugyanezek az emberek nem vállaltak volna gyermeket”. Egy fasiszta állandóan harcban áll, és mindig győzni akar. Mussolini is „csatatérnek” tekintette a szülőszobákat, ahol a nemzet jövője dől el. Az is jellemző, hogy csak a fasiszták képzelik azt, hogy a nők társadalmi szerepének korlátozásával és anyagi támogatással megoldható, hogy a nők több gyereket szüljenek. Már Mussolini fasisztái is úgy vélték, hogy a nők túlságosan önállóvá és karrieristává váltak, és nem azzal foglalkoztak, ami a dolguk: hogy otthon maradjanak és gyerekeket szüljenek.

Ezzel összefügg az anyagi támogatás: ne kelljen a nőnek dolgozni, illetve ne jelentsen anyagi nehézséget a gyermekvállalás. Orbán ezt a pénzért szülőgéppé váló nőkről szóló fasiszta elvet úgy fogalmazta meg, a nő akkor fog szülni, ha őgy érzi, „már azzal, hogy gyermeket vállaltál, anyagilag egy előnyösebb helyzetben vagy, mintha azt a döntést hoztad volna, hogy nem vállalsz gyereket”. Mussolini fasiszta állama ennek a gondolatnak megfelelően segélyeket adtak az öt évnél fiatalabb gyerekeket nevelő anyáknak. Kövér beszédével összhangban teljesen betiltották az abortuszt. Adókedvezményt kaptak azok, akik gyereket vállaltak, és Mussolini ugyanolyan állami hiteleket adott, mint Orbán, amely hitelek visszafizetéséből gyerekenként elengedtek 10 százalékot.

Nehezítették a nők munkavállalását, a nők kevesebb pénzt kaptak ugyanazért a munkáért, hogy ne dolgozzanak, hanem szüljenek, magasabb tandíjat kellett fizetniük, hogy szüljenek és ne tanuljanak. Akkora volt a népesedési nekibuzdulás, hogy 1933 novemberében a fasiszta állam felhívására egy nap alatt 60.000 pár tartotta esküvőjét, a Duce pedig 1000 menyasszonynak ajándékozott pénzt, bölcsőt és babának kelengyét. Van még mit tanulnia Orbánnak Mussolini fasiszta államától, de e tekintetben jó úton jár, mert demográfiapolitikája tökéletesen követi a klasszikus fasiszta mintát.

Ehhez rendelkezik egy ízig-vérig fasiszta államtitkárral, Novák Katalinnal (aki valamiért a szülés helyett a karriert választja, amivel önmaga cáfolja a propagandát), aki megalakíthatná a fasiszta egyesületeket, mint a Fasiszta Bábák Szövetségét és az Anyák és Újszülöttek Nemzeti Szervezetét (L’Opera Nazionale per la Maternitá ed Infanzia). Kijelölésre vár még az Anyák és Gyermekek Napja, ami különbözik az anyák napjától és a gyereknaptól is. Ha mindent jól csinálnak, és hűségesen másolják Mussolinit, ugyanarra az eredményre számíthatnak, mint Mussolini fasiszta állama: 1921 és 1939 között ezer lakosonként 29,9-ről 19,9-re csökkent a születések száma Olaszországban. Nem több gyerek született a fasiszta népesedéspolitika eredményeként, hanem kevesebb.

Ez alátámasztotta azt a társadalomtudományi tényt, hogy a szexista propaganda, a férfiasság és a nőiesség hangsúlyozása, a nők anyagi tehermentesítése a munkavégézés alól, a nők bekényszerítése a háziasszony szerepbe, a nők szülőteheneknek nézése, szülőgépekké való átnevelése, az adókedvezmények, a hitelek, az anyagi juttatások, a szülésért pénzt programja nem befolyásolja jelentősen a szülések számát, ellenkezőleg. A fasiszták erőszakos társadalomátalakítási törekvései, a macsó férfi és a gyerekszülésben önmegvalósító nő ideálja nem több, hanem kevesebb gyerek születéséhez vezet. A nők nem a pénzért szülnek, és nem akkor vállalnak örömmel és boldogan gyermekeket, ha pénzt kapnak érte. Ezt csak az olyan bunkó fasiszták képzelik, mint Orbán, Kövér, Mussolini és társaik.

A nők szülési hajlandóságát sokkal jobban befolyásolja, hogy hogyan érzik magukat egy társadalomban. Egyenjogú félnek kezelik őket, vagy eszköznek, szülőgépeknek, alacsonyabbrendűnek és alattvalónak tekintik őket. A fasiszta propagandával ellentétben, sokkal szívesebben vállalnak gyermeket azok a nők, akik nincsenek elzárva a társadalmi érvényesülés elől, és nincsenek a konyhaasztalhoz és az ágyhoz kötve. Az önmagával elégedett, szabad és boldog ember, az autonóm és szabad polgár vállal gyermeket, nem a kényszerített vagy lefizetett alattvaló és rabszolga. E tekintetben pedig a fasiszta állam fordított helyzetet teremt, mert a fasiszta állam alattvalója nem érzi jól magát, és ígérgethet neki a Duce akármennyi pénzt, nincs kedve szülni és életet adni másoknak.

Ezért a magyar népesedéspolitikai első hasznos és kívánatos lépése Orbán fasiszta diktatúrájának megszüntetése, a NER felszámolása, és az ilyen pocsék fasiszták eltávolítása lenne a közéletből, mint Orbán, Kövér és az egész fideszes fasiszta bűnszervezet. Ezzel szemben Orbán a beszédében a demográfiai adatok pozitív megváltozását olyan feltételekhez kötötte, mint a szomszédos országok fasiszta erősödése és az osztrák, valamint az olasz fasiszták hatalomba való visszatérése. Ez még polgárháborúkhoz és világháborúhoz is vezethet, mint korábban mindig, ezért a magyar nőknek nemcsak alattvalókat kell szülni Orbán fasiszta bűnszervezetének, hanem golyófogókat is az elmebetegek háborúihoz.

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések