Tvrtko nagyot téved: a magyar feliratnak nincs köze az önbecsüléshez

Közzétéve September 04, 2019, 10:37 am
6 mins

Egy hír szerint a MÁV magyarul is kiírja a határon túli magyar célállomosok városainak nevét. A NER szellemiségét és az elmaradott nacionalista, irredenta magyar közhangulatot tükrözi, hogy a MÁV 2019-ben ezt Trianonnal indokolja: “a trianoni békediktátum 100. évfordulójára a MÁV valamennyi állomási és fedélzeti utastájékoztatási kijelzőjén és tábláján magyarul is feltünteti a magyar megfelelővel rendelkező, belföldön is megváltható menetjeggyel elérhető állomások nevét”.

A hír szerint az ötlet Vujity Tvrtko-tól származik (írjuk ki akkor az ő eredeti nevét is magyarul: Balogh Szilárd), ami önmagában nem lenne baj, hanem egy kézenfekvő normális dolog lenne a mai világban, ha Tvrtko mindezt nem azzal indokolná, hogy “Igazából nem is a vasutakról, hanem a nemzeti önbecsülésünkről szól, amelyért – hitem szerint – a vasúttársaság rengeteget tett”. Szerény véleményünk szerint ez nem a “nemzeti önbecsülésről”, hanem az alapvető emberi jogokról szól, és a vasúttársaság nem a “nemzeti önbecsülésért” tett valamit, hanem az általános emberi jogokért.

Nemzeti önbecsülésünk akkor lehetne, ha az élet minden területén tiszteletben tartanák az egyéni jogokat, az emberi és polgári jogokat, ha jogállamban élnének, ha természetes lenne, hogy nemcsak magyar, hanem minden egyéb nyelven is tájékoztatja a magyar vasút az utazóközönséget, ahol különféle nyelveket beszélő emberek élnek. Ha az adott városban élnek például németek, akkor németül is kiírhatná az adott város nevét, nemcsak magyarul, de a nemzetközi turisták miatt akár angolul is, ha van ilyen elnevezés.

Nemzeti önbecsülésünk viszont nem lehet, mert abban az országban, ahol Tvrtko a Horthy-rendszer irredentizmusát eleveníti fel, amelynek nevében Magyarország a náci Németország “utolsó csatlósa” lett, és amelynek következtében csaknem másfél millió magyar zsidót küldött haláltáborokba, szóval, ebben az országban nagy ívben szarják le az emberi jogokat, ott korlátozzák a polgári jogokat, ahol csak lehet, a jogállamra már nem is emlékszik egy felnövő új generáció, emberségről nem is beszélve (lásd még Tvrtko emberség mellett papoló irományait), ezért a legkisebb oka sincs senkinek a nemzeti önbecsülésre.

Egy nemzet önbecsülését nem a nacionalizmus, nem a sovinizmus, nem az irredenta patetikus szimbólumok, hanem a nagylelkűség, a másik ember jogainak tisztelete, méltóságának tiszteletben tartása adja. De a “keresztény” Magyarországon a “keresztény” szó fosztóképző, és mindenben az emberség ellenkezőjét jelenti. A magyar önbecsülésünk akkor nőne, ha ezzel egyidőben a MÁV a magyarországi román, szlovák, szerb és sváb kisebbség városaiba induló vonatain belföldön is feltüntetné ezeknek a városoknak a román, szlovák, szerb és német neveit. Ez okot adna a nemzeti önbecsülésre. Ha Magyarország így viselkedett volna korábban is, akkor talán még Trianon sem lett volna. De a mostani suttyó nacionalista hivatkozás is azt bizonyítja, hogy Magyarország nem tanult semmit. Nincs mire büszkének lenni.

Még Vujity Tvrtko-nak (Balogh Szilárdnak) sincs mire büszkének lenni, mert az érzelgős, nyálas hamiskodások a szoci TV2-ben sem voltak túlságosan hitelesek, most az álellenzéki hazug ATV-ben sem azok, és a NER-kompatibilis trianonkodás sem teszi sem hitelesebbé, sem szimpatikusabbá őket. Maradjunk annyiban, hogy a mai világban természetes, ha minden nemzetiségű ember a saját nyelvét használja, saját nyelvű feliratokat olvas azokban a városokban, ahol él, azokon a vonatokon, amelyek a városába közlekednek. Ez nem indoka a nemzeti önbecsülésnek, különösen akkor, ha mások ellen irányul, és másoknak nem adja meg ugyanezt a jogot.

Ez csak a NER-féle fasiszta országokban nem természetes, hanem mindezt megcsúfolva, éppen a nacionalizmus eszköze a szabad nyelvhasználat. A celebkedés ezen nem javít, csak ront.

 

9 hozzászólás : Tvrtko nagyot téved: a magyar feliratnak nincs köze az önbecsüléshez

 1. abramovics

  September 4th, 2019

  elegem van már elég régóta ebből a
  .
  VUJICSICS TŐRVITKÓBÓL, VALÓDI EREDETI NEVÁN BALOGH SZILÁRDBÓL!
  .
  ahogy a dakoták mondják a neve is hazugság, hát még ami kijön belőle, ha mozog a szája!
  valaha a televízióban tevékenykedtem, s meglévő, megmaradt kapcsolataim alapján ez egy igazi, undorító felfelé nyaló, lefelé taposó, gátlástalan nagypofájú kis törtető majom.
  bármikor látom, hallom,elfog a hányinger.
  egy magára valamit is adó sajtóorgánum – írott, vagy elektronikus – semmilyen közösséget nem vállal egy ilyennel!
  nem ír, beszél róla, vele.
  egyszerűen ha és amennyiben egy normális értékrendet képvisel az adott médiatermék ez az izé semmilyen formában nem jelenhet meg ott!
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

  Reply
 2. Avi

  September 5th, 2019

  Ez a Trutykó ha már ennyire dicséri a MÁV a múltat dicsőítő tetteir akkor talán a hathatós segítségét is dicsérhetné amivel a saját honfitársait a koncentrációs táborokba szállította.

  Reply
 3. voronyezs

  September 5th, 2019

  Kíváncsi lennék, hogy ez Vujcsik Trutykó, a saját bevallása szerint eredetileg horvát nemzetiségű, ámde mégis igen-buzgó magyar TV-hazaffy, mit is szólna ahhoz, hogy az ő szemlélete szerint még nem is oly rég a horvátok által bekebelezett Dalmát [eredetileg görög, vagy/0és olasz] tengerparti városok nevét, mondjuk Spalato, Zara, Fiume, Raguza, Abbazia, stb,stb,stb. neveken szerepeltetnék a bédekkerek és a vasúti kijelzők ?

  Amúgy meg meggyőződésem, hogy a MÁV-nak – pontosabban Orbanisztán Öntársaságnak – ez egy szándékos p r o v o k á c i ó ja a Román Köztársaság Irányába. Az ilyet szokták követni tábla megrongálások, kontra személyes összecsapások, kontra vasúti sínek rongálása stb… -Aztán jöhet a körkörös védelem, a nyugatról újonnan vásárolt ócskavasakkal… stb.

  Reply
 4. FORTIMBRAS

  September 5th, 2019

  Uggyan, a “magyar önbecsülésnek” mely állomásának nevezné ez a kis mitugrász f-kalap, amikor a MÁV, a Magyar Államvasutak[!] precízen összeállított többszáz szerelvénye ugyanezekből a városokból, két és fél honapon belül, az ottani lakosság szégyenletesen cinkos hallgatása és félrenézése mellett 450’000 polgártársát [főleg gyermek,öregember, és asszonyt], magyar törvényeknek megfelelően “azok saját költségére” zsuppolták be marhavagonokba és vitték igyenöst a Magyarországgal baráti és fegyver-szövetséges náci birodalom haláltáboraiba ?

  De, mit szólt volna Trudkó ahhoz is, amikor már 3 évvel korábban, ugyancsak MÁV szerelvényekkel ugyanott “összeszedett”, a Trianon miatt külföldivé vált, ill menekült zsidókat fogott el a Magyar Királyi Csend-és Rendőrség és Kamenyecpodolszkba, mint egy vágóhídra szállították őket német halálbrigádok rendelkezésére bocsátva a 18000 polgári áldozatot, azonnali mészárlás céljából. Hol volt itt is az a híres magyar ö n b e c s ü l é s ???

  Reply
 5. Nyuszika

  September 7th, 2019

  Normális esetben többnyelvű helységnév feliratok nem lennének irredenta, soviniszta propaganda eszközei. Ez nem csak Magyarország és szomszédai esetében probléma , bár az olyan helyeken, mint Katalónia, Baszkföld vagy akár Izrael az etnikai-felekezeti feszültségek ellenére sem vitatják nagyon a kétnyelvű feliratok létjogosultságát. Bár időnként pl. Québecben van belőle feszültségkeltés, néhány évtizeddel ezelőtt Dél-Tirolban sem engedélyezték őket. Azt hiszem szinte csak Finnországban ( no meg Svájcban ) nem játszották ki a két(több)nyelvűség kártyáját az utóbbi évtizedekben etnosovén politika keretében, többek között azért se, mert Svédországban még a szélsőjobb se tart területi igényt Finnországra, Finnország pedig társadalmilag az egyik leghaladóbb ország a világon…

  Reply
  • FORTIMBRASZ

   September 7th, 2019

   Nyuszika !

   Magyar és Horvát országok esetében két, lényegében (de a valóságában is) egykori fasiszta [náci] államról lévén szó, ez a kérdés burkoltan, egy majdani újabb véres leszámolás, v. reváns tervét helyezi kilátásba a nyelvi táblákkal megpiszkált államok rovására.
   Az atv-n szorgalmazott vasúti menetrendi helységnév “revízió” ürügyén nem egyszerű kétnyelvű táblákat erőltetnek egy-egy falu lakosságára*, hanem burkoltan üzenik vele adott állam lakosságának a horthysta hungarista jelszót, hogy-asszogya, “nem-nem soha !” – ami egyenesen az oroszlán bajszának húzgálását jelenti.

   * Pl. a főváros melletti, immár 100% magyar lakosú Budakalász, egykor sváb Kalas község kétnyelvű helységnév táblája alatt ugyanakkora “rovásírásos” tábla éktelenkedik. Már csak az nem világos, hogy a falu német, avagy a magyar nevét rótták oda ezzel a fehér alapon piros ákombákommal. )))))))) 😀 ((((((((((
   Az egyik ilyen “ékírással felrovott” falunévtábla ott éktelenkedik az Auchan tőszomszédságában is. Ugye csoda, hogy a mélymagyar, vagy esetleg Plattdeutsch – kitudja – budakalászi önkormányzat még nem távolította el onnét azt a francia üzletközpontot, mert nem tudnak rovásírni…

   Megjegyzés:
   Azért szerencsére Orbanisztán Öntársaság külügyminisztériuma és Államvasútja annyira még nem bátor, hogy a Kárpátaljára igyekvő vonatok tábláit és központi kijelzőit is két, egy ukrán és egy magyar helységnévvel jelölnék meg. Inkább behúzzák a farkukat.

   Reply
   • Nyuszika

    September 7th, 2019

    Hát…sok van a rovásukon…

    Reply
 6. Voronyezs

  September 8th, 2019

  Fortimbrasz!

  LENGYEL-MAGYAR
  E G Y E T . A K A R .

  Utóbbi bekezdésedhez annyit fűznék hozzá, hogy a > Kamenyeci/Körösmezői <* 18'000 halottáldozat után a jobboldalnak van még pofája folyamatosan azzal dicsekedni, hogy
  ők . h á n y . le n g y e l . menekültet – m i g r á n s t – mentettek meg a német bosszútól. Na mit gondolsz hányat ?
  Háromezret , akiket a háborús és a német halálbrigádokra válaszul, Horthyék a föllendült menekülthullámra válaszul idegenrendészeti eljárás címén szervezett 3-hetes "razziájuk" során, mint katolikusokat emeltek ki a szerencsétlen tömegből, miközben a többi lengyel szó szerint egyenesen ment a mészárszékre.
  ˙

  .
  * A Kamenyec/Kőrösmező helymegjelölést az atv-és Tvrudkó lelkes usztasa fellángolására tekintettel jelöltem így, kétnyelvű táblával.

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)