2024, július25, csütörtök
KezdőlapBreaking NewsOrbán meg akarja semmisíteni Iványi Gábort és az egyházát

Orbán meg akarja semmisíteni Iványi Gábort és az egyházát

-

Miközben Orbán strómanjai és oligarchái milliárdokkal gazdagodnak közpénzekből, százmilliókat fizetnek külföldről szerződtetett negyedosztályú futballistáknak, a magyar állam üldözött keresztények segítése címén Mexikótól Szíriáig támogat százmilliókkal külföldi egyházakat és templomépítéseket, Orbán 2010 óta szisztematikusan üldözi Iványi Gábor egyházát és metodista egyházának hitéletéhez tartozó szociális munkát. Önkényesen megvonta a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) egyházi státuszát és az azzal járó normatív támogatásokat. Majd sanyargatja, hogy az egyházat megfojtsa. Európában is egyedülálló az a keresztényüldözés, amit Orbán politikai okokból Iványi Gábor és egyháza ellen folytat.

Ennek célja, hogy Iványi Gábort térdre kényszerítse, megalázza, behódolásra késztesse, vagy az egyházát úgy eladósítsa, hogy annak vagyonát államosítani tudja, és a tevékenységét felszámolja. Iványi Gábor személye, tevékenysége és intézményei a rendszerváltás, a jogállamiság, az emberi jogok és a humánum szimbólumai. Iványi Gábortól el akarják venni az intézményeit, a szabadság jelképének is számító egyházát és intézményeit, úgy akarják megsemmisíteni, mint a Népszabadságot, a Klubrádiót, az SZFE-t, az MTA-t, s ahogy elüldözték a CEU-t.

Iványi Gáborral szemben nem tudnak trükközni, nem tudják az egyházát kisajátítani, felvásárolni, alapítványba kényszeríteni, a nevükre íratni, ezért anyagilag teszik tönkre. Ez nemcsak személyes bosszú, hanem annak része, ahogy Orbán ki akar irtani mindent Magyarországról, ami a demokratikus ellenzékre, az igazi rendszerváltókra, az emberi jogokra és a szabadságra emlékeztet. Mindent megsemmisít, ami független, önálló, ami szabad. Mivel mindent államosít és mindent a kezében összpontosít, elzár minden csapot a szabad civil élet szereplőitől. Nem maradhat Magyarországon más, csak az, amit ő irányít, amit ő hoz létre, ami róla és a primitív, mocskos fasiszta rendszeréről szól.

Orbán már nemcsak azok életét veszélyezteti, akiket Iványi Gábor pártfogol, gondoz, ápol, hanem magát Iványi Gábort is. Túl akarja élni mindazokat, akik emlékeztetnek az emberi jellemre, a tisztességre, a szabadságra, az emberi méltóságra. Ez az ember kisajátította az országot és kiirt belőle mindent, ami nem hamis, hazug és fasiszta. A kommunista pártállam egyházellenes tevékenységétől ez csak annyiban különbözik, hogy Orbán a rendszerét támogató egyházakat bőségesen támogatja, a rendszerével szemben kritikus vagy független egyházaktól viszont megvonja az egyházi státuszt, és mindazt a támogatást, amit az állam más egyházaknak biztosít. Ez a vallásszabadság, a felekezeti egyenlőség súlyos sérelme. Alkotmányellenes és sérti az EU alapokmányát, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát.

Ez legjobban Iványi Gábor egyházának intézményeit érinti, mivel a rendszerváltás utáni jogállamban az állam által támogatott szociális és oktatási tevékenység végzésére jelentős intézményi háttért hozott létre, amely nem képes fenntartani magát a közfeladatokra járó állami támogatás nélkül. Ez nemcsak Iványi Gábor egyházára igaz, hanem a katolikus, református, evangélikus, zsidó stb. egyházakra, valamennyi felekezetre. Ha valaki azt mondja erre, hogy mindenki csak annyi szociális munkát végezzen, amennyire saját erőből képes, akkor ugyanezt mondja a katolikus egyháznak és a többieknek is: két hónapon belül összeomlana az intézményrendszerük, ha úgy járnának, mint Iványi Gábor egyháza, amely már 10 éve tartja fenn az intézményrendszerét az Orbán-rendszer diszkriminációja és üldözése közepette.

Ráadásul Iványi Gábor egyháza a legelesettebbekkel foglalkozik, akikkel sem az állam, sem másik egyház nem foglalkozna úgy, ahogyan Iványi Gábor egyházának intézményrendszere teszi. Ők karolják fel azokat, akik már nem kellenek senkinek: a hajléktalanokat, a leghátrányosabb helyzetű gyerekeket, a kapaszkodót veszített anyákat, akik fizikai és lelki erőszak áldozatai. Olyan emberekkel törődnek, akikre sokan rá sem tudnak nézni. Emellett Iványi Gábor univerzális elsősegélynyújtó: katasztrófák, tragédiák, emberi jogsértések esetén, aki nemcsak ételt, orvost, ruhát ad, hanem emberi jogokat véd, a méltóságát adja vissza olyan embereknek, akikről azt sem tudnák, hogy valaha éltek, ha Iványi Gábor nem állítana emléktáblát minden nyom nélkül elhunyt hajléktalan nyomorultnak.

Mindez az evangéliumból és Wesley János tanításából, a metodizmusból fakad, amit nem lehet pótolni csupán szakmai kötelességtudattal. Ha Iványi Gábor intézményrendszere összeomlik, az ezrek halálához vezet, mert senki nem fogja átvenni azt a munkát, amit ők végeznek. Legfeljebb elveszik az intézményeket, az épületeket, az infrastruktúrát és kirúgják a nyomorultakat. Soha senki nem fog gondoskodni róluk. Iványi Gábor helyében már mindenki feladná, de kilátástalan helyzetben harcol egy sötét, gonosz ember rendszerével szemben, és nem magáért, hanem ezekért az emberekért. Ha nem tud fizetést adni a jövő hónaptól, mert legújabban a NAV 246 millió forinttal terhelte meg a számlájukat, akkor ezer ember veszíti el az állását az intézményeiben. Ennyi szakember kerül az utcára, esik szét a munkájuk, és veszélybe kerülnek azok is, akikről ők gondoskodnak.

Ennyi pénzért Mészáros Lőrinc vagy a Nemzet Veje le sem hajol, ha az utcán találja. Százmilliárdokat szórnak szét, támogatnak szíriai, orosz, román, szerb és mindenféle egyházakat ennek a többszörösével, de azok a magyar emberek, akiket ez érint, akiknek az életet jelenti Iványi Gábor intézményrendszerének működése, nem érdekli ezt az aljas bűnszervezetet, mert Iványi Gábor nem hajol meg, nem térdel le a heródesi gonosz hatalomnak. Nem bántja, csak nem hódol, és a véleményét is megmondja. Ez már elég ahhoz, hogy a legaljasabb törvénytelenségeket kövessék el velük szemben. Orbán csak hízik, mint egy disznó, Iványi Gábor pedig fogy, mert emészti az elesettek és az alkalmazottak gondja, terhe. Miközben milliárdokkal tartozik neki a magyar állam, de őt fojtogatják a töredékéért annak, amivel neki tartoznak.

Iványi Gábor az ország szeme előtt belerokkan abba, hogy megmentse azokat, akikről az egyháza gondoskodik

 

A Hit Gyülekezete soha nem érintené meg azt az embermentő munkát, amit Iványi Gábor végez. Soha a közelükbe nem engednék azokat a büdös hajléktalanokat, akiknek Iványi Gáborék az elüszkösödött lábát gyógyítják, a rongyoit mossák, őt magát fürdetik. De Semjén olyan megállapodást kötött Németh Sándor vezető lelkésszel, hogy a munka büdösét gondosan kerülő tevékenységét is finanszírozza a Hit Gyülekezete helyett a magyar állam. A vezető lelkész sorban építi a palotákat magának és a gyerekeinek, de Iványi Gábor nem tudja kifizetni a számlákat, a béreket, olyan munkáért, amellyel nyomorultakat, magyar embereket mentenek meg. Az életmentőt eladósítják, kifosztják, tönkreteszik. Az egyházát is meglopó tolvajt, aki csak propagandára használja a „szeretetszolgálatát”, százmilliókkal támogatják.

A különbség annyi, hogy az egyik behódolt Orbánnak, átvette a menekültellenes, antiliberális, antiszemita (sorosozós) propagandát, Iványi Gábor pedig nem. 2017 óta nem fizetik ki a járandóságukat, még az 1 százalékos felajánlásokat sem. A rendszer összehangolt támadásának bizonyítéka, hogy egyik napról a másikra visszaadták Iványi Gábor egyházának az 1 százalékos felajánlásokhoz szükséges technikai számát (0444), hogy ne lehessen üldözésről és törvénytelenségről beszélni. Aztán megterhelték a számláját olyan összeggel, amivel megfojtják az egyházát. Ha tisztességes elszámolást csinálnának, és ők is kifizetnék azt, amivel Iványi Gábornak tartoznak, az egyházának nem lenne adóssága. 2010 előtt Iványi Gábor intézményrendszere nem tartozott senkinek semmivel. Ezt a helyzetet Orbán idézte elő.

Iványi Gábor sokadik segélykiáltását küldte a világnak, hogy „szeretnénk hazai és nemzetközi támogatóinkat értesíteni, s bátorítani, hogy mindenki, ami tőle telik azt tegye meg”. Mi pedig üzenjük az Európai Uniónak, az Európai Parlamentnek, hogy egyik tagországában az alapvető alkotmányos és emberi jogokat tapossák, szisztematikusan végeznek ki egy független, szabad egyházat, számolják fel a munkáját, amivel ezrek életét veszélyeztetik. Ha ezt meg lehet tenni az Európai Unió egyik tagországában, és hajléktalangondozó egyházat anyagilag megfojthat egy olyan kormány, amely euró milliárdokat kap az EU-tól, és lop el a miniszterelnök strómanjai által, akkor ez az Európai Unió, amely ezt nem képes megakadályozni, szégyellje magát és csukja be a kapuját azzal, hogy morálisan csődbe mentünk.

Donáth Anna, Cseh Katalin, Dobrev Klára és a többi európai parlamenti képviselő kutya kötelessége ezt az Európai Unióban dobra verni, követelni a vizsgálatot, átmeneti közvetlen segélyt kérni a hajléktalan magyar uniós polgárok ellátására és megmentésére. Orbánt felelősségre kell vonni, számon kell kérni, amiért minden következmény nélkül taposhatja el a demokratákat, egyházakat, sajtót, egyetemeket, és a diákokat, pusztíthat el mindent, és az Európai Unió nem képes érvényt szerezni saját szabályainak. Mikor mondják azt, hogy elég? Mi kell még ahhoz, hogy egy fasiszta diktátor önkényét és ámokfutását végre megállítsa Európa, amely ezt a mocsok embert és a fasiszta rendszerét finanszírozza?

Az Amerikai Népszava felhívja az amerikai nagykövetség figyelmét, hogy haladéktalanul jelentse a kormányának azt, ami történt. Hívja fel az új amerikai kormányzat figyelmét arra, hogy Magyarországon sérül a vallásszabadság, a felekezeti jogegyenlőség, politikai alapon üldöznek egy lelkészt és az egyházát, halálra ítélnek hajléktalanokat és ellátásra szorulókat. Orbán kormánya alapvető emberi jogokat sért, egy egyházat diszkriminál, mert nem támogatja Orbán illiberális, fasiszta önkényuralmát. Az Egyesült Államok kormánya szólaljon fel, figyelmeztesse Orbánt és hzzen súlyos szankciókat kilátásba, ha Orbán nem fejezi be Iványi Gábor és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség üldözését és kivégzését.

Felszólítjuk a magyarországi egyházakat, azokat is, akik Iványi Gábor egyházának jogfoszztott helyzetében osztoznak, és azokat is, akik bekerültek a rendszer támogatott egyházai közé, hogy a keresztényi szeretet és szolidaritás jegyében álljanak Iványi Gábor mellé, szólaljanak fel, tiltakozzanak az ellen, hogy az Orbán-rezsim diszkriminálja Iványi Gábor egyházának pótolhatatlan tevékenységét. Gondoljanak arra, mi lenne saját intézményrendszerükkel, ha velük ugyanezt megcsinálná a magyar kormány. Kérjük az ellenzéki pártokat, tegyenek meg mindent, hogy felhívják a világ figyelmét az újbb kivégzési kísérletre.

Nem hagyhatnak magára egy lelkészt, az elesettek ápolóját, akit azért üldöznek, mert demokrata. Fel kell lármázni a nemzetközi sajtót. Olyan módszereket alkalmazni, mint a Kádár-rendszer ellen, mert ezek már nemcsak odajutottak, hanem rosszabbak náluk.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések